2. QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VÀ TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG XÃ HỘI BIẾN ĐỘNG NGÀY NAY Ở VIỆT NAM

Thứ sáu - 03/05/2019 04:01
Đoàn Thị Vịnh và Trần Thị Thanh Hà
- Th.S., Viện Kiểm sát Hà Nội, Việt Nam.
27
 
QUAN NIM CA PHT GIÁO
VÀ TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG HỘI BIẾN ĐỘNG NGÀY NAY
VIỆT NAM

Đn Thị Vịnh và Trn Thị Thanh Hà*M TẮT
Quan niệm hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu đồng thời khởi nguồn của hnh phúc lứa đôi đã hình thành trong xu thế phát triển của hội loài người những thế kỷ gần đây.
Trong đó, tình yêu – hnh phúc được hiu là sự hòa hợp cả vtâm hồn lẫn tình dục. Theo D. Simonnet, hôn nhân giai đon kết hợp đầu tn của người nam người nữ. Chỉ có tình yêu thực sự, mới có hôn nhân hnh phúc. Nhưng cũng không n tuyệt đối hóa, bởi tình u đôi lúc cũng quáng. Bởi khi u, người trong cuộc thường không khách quan, thậm chí bị cuốn hút đến muội, không thấy được những ngang trái mà người ngoài nhìn qua cũng thy.
Pht dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỷ, xả. Từ” kh năng hiến tng hnh phúc cho người mình yêu; “Bi” kh năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình, “Hỷ” niềm vui, tình yêu chân tht phải làm cho cả hai đều vui, “Xả” không phân biệt, thị trong tình yêu.
Trong xã hi biến động rt đa dạng các lĩnh vực kinh tế, chính trị, hội, n hóa,… ngày nay dn đến sự nh hưởng, tác động không ít đến quan điểm sống tình yêu – hôn nhân – gia đình với những vấn nn: Tình dục trước hôn nhân dn đến nạo, phá thai hay


*. Th.S., Viện Kiểm t Hà Nội, Việt Nam.
 


những hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm pháp luật; tình yêu đồng tính; mối hôn nhân kém nh mạnh ly dị.
Theo báo o của T chức Y tế thế giới xếp Việt Nam vào danh sách 5 nước có t lệ phá thai cao nht thế giới, có 300.000/năm ca phá thai. Viện Nghiên cứu gia đình Giới cho biết, cả nước trung bình có trên 60.000 vụ ly hôn/năm, 70% s vụ ly hôn thuộc về các gia đình trẻ, vợ hoặc chồng trong độ tuổi từ 18-30; trong đó có 60% ly hôn sau khi kết hôn từ 1-5 năm, nhiều trường hợp chỉ mới cưới nhau được vài tháng.
Trước nhng vn nn quan nim về tình yêu, hôn nhân và gia đình trong hội biến động ngày nay, cần phải có những tun truyền sâu rộng, qua sách, báo các phương tiện thông tin đại chúng để các chúng sinh hiểu nhn thức được giá trị đích thực, đạo đức về tình yêu, hôn nhân gia đình. Nâng cao nhn thức của mỗi cá nhân, lan tỏa nhn thức học đường thông qua việc đưa nội dung giáo dục giới tính thành một phn nội dung trong môn học giáo dục công dân. Xây dựng các chương trình thực tế, bộ phim hoạt hình ngắn như “Hạt giống tâm hồn” trên chương trình truyền hình. T đó mỗi chúng sinh, Pht tử có kiến thức, hiểu biết đi đúng trên con đường tình yêu - hôn nhân - gia đình của mình lấythái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn rụng rời nh hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đu nh ngày mai.
***
Pht giáo vào Vit Nam đã hơn 2000 năm. Trong thời gian y, Pht giáo đã trải qua nhiều chuyển biến, thăng trầm: T ngoại lai đến bản địa, từ một vùng đến nhiều vùng, từ ít người tin đến đa s người ngưỡng mộ, từ thô sơn đơn giản đến sâu sắc, bề thế. Suốt quá trình tồn tại phát triển, Pht giáo đã để lại nhiều dấu n trong đời sống dân tộc, có thể nhn thấy từ tín ngưỡng đến n hóa, phong tục, tập quán, từ thế giới quan đến nhân sinh quan, từ tưởng đến tính cảm. Nhiều vấn đề lịch sử n hóa n tộc, của lịch sử tưởng sẽ không được ng tỏ nếu không hiểu được lịch sử Pht giáo Việt Nam.
Pht giáo du nhp sang mỗi nước đều qua sự tiếp thu, ng tạo khác nhau để mang sắc thái riêng của mỗi dân tộc.nước ta, Pht giáo thịnh vượng nht vào thời Lý - Trn. nh hưởng qua lại ln
 

nhau giữa chế độ phong kiến tự chủ Pht giáo đã in đậm trong các sinh hoạt hội. Một thời đại các thiền sư, những triết gia a đạo vào đời, tham gia chính trị, góp phn tạo n ý chí kiên cường, bất khuất cho dân tộc. Nguyên nhân làm n thời đại oanh liệt phát triển khởi sắc có nhiều, song chủ yếu thuộc về sự kết hợp ng tạo giữa tư tưởng yêu nước, tinh thn dân tộc vớitưởng Phật giáo.
Trong công cuộc đi mới, mở cửa, giao lưu văn hóa rng lớn, để xây dựng một nền n a tn tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì việc nghiên cứu, tiếp thu những tinh hoa n a dân tộc, trong đó có n a Pht giáo vấn đề cấp bách. Mặt khác do sự quan tâm ngày ng lớn đối với lịch sửtưởng dân tộc, trước những yêu cầu của lịch sử những đòi hỏi của thực tiễn, Đảng ta đã đt ra cho các nhà khoa học nhiệm vụ: Nghiên cứu các vấn đề lịch sử, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, văn học ngh thuật, con người Việt Nam, văn hóa, các chuẩn mực thang bậc giá trị đạo đức mới, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước tinh thần quốc tế chân chính, ý chí tự lực, tự cường n tc”.
Nghiên cứu các vấn đề về chuẩn mực thang bậc giá trị đạo đức mới, trong đó tình yêu, hôn nhân gia đình vấn đề không kém phn quan trọng cũng rất lớn lao lại gắn liền với cuộc sống thường nht của mỗi chúng ta.
1. NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Theo D. Simonnet (TBT tạp chí L Express), Hôn nhân giai đon kết hợp đầu tn của người nam người nữ. Ông viết: Giữa đàn ông người vợ chính thức của anh ta không có vấn đề tình cảm V chồng lấy nhau chỉ để sinh con để khng định sự thừa kế dòng dõi. Mãi nhiều năm sau, nhu cầu tình yêu mới xuất hiện. Và ham muốn nhục dục giai đon đến sau nhất. Bằng những nghiên cứu kho c nghiêm túc, D. Simonnet những cộng sự của ông đã khng định như vy. Thiếu bất cứ một vế nào, cũng dn đến sự què quặt, giả tạo. Chỉ có tình yêu thực sự, mới có Hôn nhân hnh phúc. Nhưng cũng không n tuyệt đối hóa, bởi tình yêu đôi lúc cũng quáng. Bởi khi yêu, người trong cuộc thường không khách quan, thậm chí bị cuốn hút đến mê muội, không thấy được những ngang trái người ngoài nhìn qua cũng thấy. (12).
 


Theo Ph.Ăngghen, trong tác phm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu của nhà nước”, cơ s nền tng của hôn nhân cuộc sống gia đình bền vững phải tình yêu, tình thương yêu lẫn nhau một ch thực sự giữa hai người yêu nhau. Ph.Ăngghen khng định: Trong thuyết đạo đức cũng như trong thơ ca, không mt quan niệm nào được c lập bất di bất dịch vững chắc bằng quan niệm cho rằng bất cứ cuộc hôn nhân nào không dựa trên tình thương yêu lẫn nhau trên sự thoả thuận tht sự tự do giữa hai vợ chng, đều đạo đức cả và, nếu ch riêng hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu mới hợp đạo đức thì cũng ch riêng hôn nhân trong đó tình yêu được duy trì, mới hợp đạo đức mà thôi. Hôn nhân và cuộc sng gia đình bn vng được hình thành trên sở của tình yêu sự tho thuận tự do tht sự giữa hai vợ chồng, theo Ph.Ăngghen, cần phải tr thành một nguyên tắc bất cứ sự vi phạm nào đối với nguyên tắc này đều dn đến hôn nhân không tự do cuộc sống gia đình không bền vững. Tình yêu cần phải được duy trì, nuôi dưỡng phát triển đầy đủ trong một cuộc sống gia đình bền vững đến lượt mình, sự bền vững của tình yêu lại tuỳ thuộc vào chính hai con người yêu nhau, nht vào người đàn ông. Nếu tình yêu không còn thì cách tốt nht đối với họ cho cả hội ly hôn. Ph.Ăngghen viết: Sự thôi thúc của tình yêu th giữa nam nữ thì lại tuỳ từng người mà lâu dài rất khác nhau, nht đối với đàn ông; nếu tình yêu đã hoàn toàn phai nhạt hoặc bị một tình yêu say đắm mới át đi, t ly hôn sẽ điều hay cho cả đôi bên cũng như chohội. Ch cần tránh cho người ta khỏi sa chân vô ích vào vũng bùn kiện tng để ly hôn mà thôi”.
Ph.Ăngghen nói về vai trò quan trọng của pháp luật trong việc bảo vệ tình yêu hôn nhân tự do của con người, ông cho rằng, một khi được pháp luật thừa nhn bảo vệ thì tình yêu hôn nhân tự do tr thành những quyền thiêng liêng bất kh xâm phạm của con người. Pháp luật không chỉ xác định địa vị bình đng của hai n nam n trong quan hệ tình yêu hôn nhân, những quyền nghĩa vụ giữa họ với nhau, giữa họ với bố mẹ, con cái các thành viên khác trong gia đình, còn quy định trách nhiệm của nhà nước hội trong việc bảo vệ quyền tự do yêu đương, tự do kết hôn của con người cuộc sống gia đình của họ. Ông viết: H thống pháp luật của các nước văn minh hiện đại ngày càng thừa nhận rng, mt là, hôn nhân muốn có giá trị, phải mt giao kèo do hai bên tự nguyện
 

kết, hai là, suốt trong thời gian kết hôn với nhau, cả hai bên đều phải nhng quyền lợi, nhng nghĩa vnhư nhau đi với nhau. {13}.
Như vy, tình yêu sở nền tng của hôn nhân cuộc sống gia đình bền vững. Hôn nhân cuộc sống gia đình bền vững cái nôi nuôi dưỡng bảo đảm cho tình yêu tồn tại lâu dài ngày ng phát triển.
2. TÌNH YÊU, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH DƯỚI CĐỘ PHT GIÁO
    1. Đối với tình yêu
Tình yêu tiềm năng bất tn suối nguồn ban phát hnh phúc cho con người muôn vật. Cuộc sống luôn có mặt của tình yêu. Như đô thị bị phân luồng cho giao thông trong những con đường quanh khuất. Tình yêu không gian thanh tĩnh, nh mông, vô hn. Khó hình dung một không gian đô thị không có con đường. Khó hình dung một thực trng tình yêu” không sự sống (tr.34. 6).
Pht dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỷ, xả.
Từ” kh năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. u thương không phải vấn đề hưởng thụ, yêu thương hiến tng. Tình thương không đem đến hnh phúc cho người yêu không phải tình thương đích thực. Yêu làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa làm cho người ta hnh phúc, mỗi ngày.
“Bi” kh năng người ta lấy cái kh ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể tình yêu đích thực. Còn cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
Như vậy, t bi” theo Pht dạy kh năng đem lại hnh phúc cho nhau. Yêu thương ai phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ đam mê, say đắm nht thời, không phải tình yêu thương đích thực. T bi” trong tình yêu không phải tự dưng . Phải học, phải tu tp. Cn nhiu thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để
 


thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hnh phúc.
H niềm vui, tình yêu chân thật phải m cho c hai đều vui. Dấu n của tình u đích thực niềm vui. Càng u, ng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế thành công.
“Xả” không phân biệt, kì th trong tình yêu. Mình yêu ai, hnh phúc của người ta của mình, khó khăn của người ta của mình, khổ đau của người ta của mình. Không thể nói đây vấn đề của em hay của anh anh hay em ng chịu. Khi yêu, hai người không phải hai thực thể riêng biệt nữa, hnh phúc khổ đau không còn vấn đề cá nhân. Tt cả những mình phải làm coi đó vấn đề của hai người, chuyển a nỗi khổ đau, làm lớn thêm hnh phúc.
    1. Đối với hôn nhân gia đình
Theo Đức Pht, có hai th hnh phúc, hnh phúc thế gian hnh phúc xuất thế gian. Đức Pht không hề chối bỏ hnh phúc thế gian. Ngài cho rằng, việc mưu cầu th hưởng hnh phúc một ch chính đáng tưởng sống của người cư sĩ.
Có được một gia đình thuận thảo, thương yêu, với điều kiện sống tương đối đầy đủ, với các mối quan hệ kh ái, biết hướng thượng, vươn n… đó mơ ước của bất cứ một con người bình thường nào, và ở đây, Pht gi đó là hnh phúc. Trong nhng điu kin căn bản của hnh phúc, thì quan hệ hôn nhân những chuẩn mực ứng xử trong quan hệ hôn nhân, đây gi đạo nghĩa vợ chồng, một trong những yếu t nổi trội quan trọng hơn cả.
Hôn nhân sự tự nguyện đến với nhau do bởi yêu thương nhau, gắnvới nhau, sống không thể thiếu nhau giữa haithể. Những vần kệ chứa chan yêu thương của một thiên tử được ghi chép trong kinh điển, đủ thấy tình yêu quả kỳ lạ, thậm chí đn dại, phi thường (14):
 
 
 
Ôi Suriya Vaccasa Ta đảnh lễ Timbaru
Bậc ph thân của nàng Ðã sanh nàng thiện nữ Nguồn hạnh phúc của ta Như gió cho kẻ mệt
Như nước cho kẻ khát Nàng tình của ta
Như pháp với Ứng Cúng Như thuốc cho kẻ bệnh Như đồ ăn kẻ đói
Thiên n với nước mắt Hãy dập tt lửa tình! Như voi bị nắng thiêu Tm mình h nước mátcánh sen, nhụy sen

Cũng vậy, ta muốn chìm Chìm u vào ngực nàng Như voi bị xiềng xích Ht móc câu, gậy nhọn Ta điên vì ngực nàng Hành động ta rối loạn Tâm ta bị nàng tró
Di chuyển tht phương Như người tu sung sướng Chứng Bồ-đề tối thượng Kiều nữ, ta sung sướng
Ðược nhập mt với nàng Nếu Thiên chủ Sakka Cho ta mt ước nguyện Ta ước nguyện được nàng Vì ta quá yêu nàng.
 
  1. TÌNH YÊU, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG HỘI BIẾN ĐỘNG NGÀY NAY
    1. Thực trạng
hội biến động xu thế biến đổi rất đa dng trong các lĩnh vực, quan hệ kinh tế, chính trị, hội, n a trong thời đại kinh tế phát triển dn đến sự nh hưởng, tác động đến sự thay đổi cục diện hội, con người quan điểm sống nói chung.
Cuộc đời một bông hoa, tình yêu chính mật ngọt từ đó, tình yêu làm cho cuộc sống tr n tươi đẹp, ý nghĩa nhưng trước những biến động của hội, tình yêu, hôn nhân gia đình mang nhiều màu sắc khác nhau: đạo đức phi đạo đức dưới góc độ quan điểm của mỗi người khác nhau cái kết cục, nhân dun đối với mi người đón nhn cũng khác nhau. Trong tình yêu, có nhiu người đến với nhau bằng tình cảm tht trong sáng, họ không một lời hoa mỹ, không quà p phức tạp, họ đến với nhau bằng những
 


hành động, cử chỉ an ủi nhau cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn của sống; đến với nhau bằng tình yêu đích thực, biết cách thấu cảm nỗi hàn cực nhọc của nhau, biết cách trị liệu những thói xấu, những ứng xử không phải của nhau để giúp nhau tìm được chính mình dù khó khăn, sóng gió vượt qua không hề dễ dàng buông bỏ nhau. H biết rằng khi đến được với nhau đã khó ri tại sao lại không giữ lấy nhau, để cùng nhau đi đến cuối đời. Tình yêu của họ hội tụ đủ bốn yếu t như lời Pht dạy “từ, bi, hỷ, xả” như Ph.Ăngghen đã viết: Tình yêu cần phải được duy trì, nuôi dưỡng phát triển đầy đủ trong mt cuộc sống gia đình bền vững và đến lượt mình, sự bền vững của tình yêu lại tuthuc vào chính hai con người yêu nhau”.
Ngược lại có những con người, s phn xem tình yêu, hôn nhân gia đình như món đồ chơi, chạy theo thói đời hay có những người với những s phn nghiệt ngã, những mảnh đời vỡ vụn trong tình yêu, hôn nhân gia đình. Biết bao cô gái, bao chàng trai ngày nay nói tiếng yêu, tiếng nhớ, hàng trăm tin nhn ngọt ngào, ri sau lưng lại đi với người khác, lại kiếm một mối tình khác. Yêu một lúc nhiều người, thương một lúc nhiều người, nói nhớ biết bao nhiêu người, thm chí yêu chung người yêu, sống với nhau trước hôn nhau, tình dục tập thể đó chính th tình yêu xuất phát từ đam mê xác thịt, tình dục, buông thả. Chính những lối sống thiếu chuẩn mực ấy đã dn đến những hậu quả khôn lường như nạo phá thai trước hôn nhân tăng nhanh. Theo báo o của T chức Y tế thế giới xếp Việt Nam vào danh sách 5 nước có t lệ phá thai cao nht thế giới dn đầu châu Á. Mỗi năm Việt Nam có 300.000 ca phá thai. Nước có s ca phá thai cao nht toàn cu là Trung Quốc (7,93 triu ca), thhai Nga (2,28 triệu). Việt Namvị trí th ba với 1,52 triệu ca. Hai vị trí 4, 5 thuộc về Mỹ (gn 1,4 triệu ca) Ukraina (hơn 600.000 ca), mỗi năm. Không những vy, điều này còn dn đến t lệ phạm tội gia tăng. Mới gần đây nht, tại Hà Nội, một cô gái quan hệ yêu đương với nhiều người, trong thời gian ngắn từ tháng 9/2015 đến tháng 10/2018 vừa chia tay vừa bắt đầu nhiều mối quan hệ yêu đương. Thậm chí khi biết mình có thai với người yêu cũ, cô gái ấy vẫn yêu chung sống với người yêu mới. Đến tối 15/10/2018, trong lúc đangnhà người yêu mới, cô gái đó tự sinh con trong nhà vệ sinh, sau đó dùng kéo cắt dây rốn, bỏ cháuvào túi ny lông đen, đt cháun cửa s nhà vệ sinh ri dùng tay đẩy xuống cửa s dn đến hậu
 

quả cháu bé mới sinh tử vong do chấn thương s não. Hậu quả cô gái ấy phải đối diện với vòng lao lý, đối diện vớiluận của hội đối diện với bản án lương tâm dn vặt mãi trong suốt cuộc đời.
Hôn nhân một sự quy ước của hội, một thể chế do con người tạo ra nhằm mục đích an lạc, hnh phúc của con người, để phân biệt hội loài người với đời sống thú vật duy trì trt tự sự a hợp trong quá trình sinh sản. Gia đình được xây dựng trên sở hôn nhân, bao gồm vợ - chồng, bố mẹ - con cái. Gia đình một tế bào bản của hội, một trong những hình thức của đời sống nhân loại, một nh vực biểu hiện của đời sống đạo đức. Không có gia đình, không có hnh phúc trong gia đình thì không có hnh phúc hội. Theo Luật Hôn nhân gia đình 2014: Hôn nhân quan h giữa vợ chồng sau khi kết hôn Gia đình tập hợp những người gắn với nhau do hôn nhân, quan h huyết thống hoặc quan h nuôi dưỡng, m phát sinh các quyền nghĩa vụ giữa h với nhau theo quy định của Luật này”.
Trong cuộc sng hôn nhân và gia đình của xã hi hin đại ngày nay đã đang được xây dựng, duy trì trên nhiều nền tảng, nhiều quan điểm, lối sống khác nhau. Có những cuộc hôn nhân đến với nhau bằng một tình yêu vi ng để ri những tình cảm nồng nànđắm đó cứ ngày một tt dn như ánh nng cuối ngày cho đến lúc tt hẳn. Có những gia đình, ông bố mẹ ích kỷ, đề cao cái i không cái chung, chỉ những mâu thuẫn nhỏ nht trong cuộc sống hàng ngày làm rạn nứt tình cảm gia đình, lối sống buông thả, vô trách nhiệm dn đến tình yêu ngoài luồng, ly hôn, gia đình tan rã, con cái bơ kéo theo bao kết cục, mặt trái của hội gia tăng. Mới gần đây nht, Viện Nghiên cứu Gia đình Giới cho biết, cả nước trung bình có trên 60.000 vụ ly hôn/năm, tỉ lệ 30% tức cứ 10 cặp vợ chồng kết hôn thì có 3 cặp ly hôn. Xu hướng này tiếp tục tăng ở cả thành phố nông thôn. Điều đáng nói, 70% s vụ ly hôn thuộc về các gia đình trẻ, vợ hoặc chồng trong độ tuổi từ 18-30; trong đó có 60% ly hôn sau khi kết hôn từ 1-5 năm, nhiều trường hợp chỉ mới cưới nhau được vài tháng. Hay như trường hợp một người đàn ông nguyên giám đốc một chi nhánh Nn hàng tại Quảng Ninh, vợ ông có mối quan hệ sống ngoài luồng với người đàn ông khác trong một thời gian dài. Khi người đàn ông này phát hiện ra đã ép tình địch cắt một đốt ngón tay để cho vào bình ngâm rượu để trên n
 


làm việc nhiều lần gi tình địch đến đánh hành h về thể xác lẫn tinh thn. Hậu quả người đàn ông này phải đối mặt với bản án tun pht 15 thánggiam về tội c ý gây thương tích nhưng mất t hơn nữa cuộc sống gia đình, con cái tan vỡ công danh sự nghiệp, uy tín không còn.
    1. Gii pháp
Làm thế nào để mỗi chúng sinh, gia đình Pht tử hnh phúc trên nền tng của tình yêu đúng cách cần phải có cách giải quyết các vấn nn trong quan niệm về tình yêu, hôn nhân gia đình trong hội biến động ngày nay, qua đó hoa trái tình yêu được nở rộ, giải thóat những đau khổ tinh thn.
Chúng ta đều biết rằng vạn vt đều do nhân duyên ra. Đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, con trai hay con gái thì ai cũng mong mỏi rằng muốn thy mặt nhau trong đời này, cũng muốn thy mặt nhau trong đời sau. Do bởi mong muốn đó, duyên nghiệp vợ chồng được định hình, không phải một kiếp thể kinh qua số kiếp. Đó cũng điều dễ hiểu để giải tại sao những đôi lứa thương nhau vài năm rồi mới cưới, hoặc có những lứa đôi tuy chỉ mới gặp nhau trong thóang chốc nhưng tình cảm đã nhanh chóng thăng hoa.
Cũng gần tương tự như thế, kinh ghi: Phái nnhìn phái namhết sức kỹ lưỡng, phái namnnpháinhết sức kỹ lưỡng. Vìhnnnhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi lên, ái luyến đối với thân th bắt đầu. Như vy, sự ln hệ gắn kết giữa hai thể vợ chồng, cũng nằm trong sự chi phối vận hành của nghiệp. lẽ, các loài hữu tình chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp. Nghiệp thai tng, nghiệp quyến thuộc, ng- hiệp điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa liệt, ưu. C thể hơn, sự phân định ranh giới giữa nam n cũng như sự lôi cuốn, hấpdnlẫn nhau giữa các thể cũng do bởi sự chi phối của dòng nghiệp lực.nghĩa giản đơn nhất, tt cả mọi duy, toan tính, lời nói, việc m… của con người đều có thể gi chung nghiệp.
Với Pht giáo, nghiệp không phải tt định, mỗi cá nhân có thể thay đổi hoặc cải thiện, chuyển a nghiệp bằng chính nỗ lực của riêng mình. Con người đến với nhau do dun nghiệp, nhưng mỗi con người chủ nhân của nghiệp hoàn tn tự chủ để xây dựng một mô thức hnh phúc theo tiêu chuẩn chung; hoặc có thể tự do chấm dứt, nếu như mối quan hệ hôn nhân kia không đem đến hnh phúc
 

cho cả hai người. Nếu cô gái dụ nêu trên có lối sống nghiêm túc, thì đã không yêu nhiều người kết cục không thể mang thai trước hôn nhân ném con sau khi sinh xuống đt; còn người đàn ông cũng trong dụ phn trên nếu hiểu được rằng mình cô vợ hết dun nợ thì có thể chặt đứt nghiệp chướng ấy bằng cách ly hôn cách hợp lý nht về đạo đức pháp luật. Nhưng không hiểu được dun nghiệp, không buông xả tâm n khổ, n hn đã làm cho người đàn ông đó đi sai con đường, làm thương tổn đến chính bản thân mình gieo nghiệp ác. Như vy, để làm chủ của nghiệp, chặt đứt nghiệp chướng chuyển nghiệp a phúc báo, trước hết, mỗi cá nhân, Phật tử phải trí tuệ ng suốt, giác ngộ thông qua con đường trực giác, nhận thức được tầm quan trọng, giá tr đích thực của tình yêu, hôn nhân gia đình trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chính nhận ra bản thể, chân tâm của chính mình. Mọi vấn đề đều sinh ra từ tâm, trong mỗi con người đã sẵn cái tâm giác ng, nhưngtrải qua baokiếp luân hồi, bể khổ trong tamgiới nên cái tâmybmờ đi. Chừng nào chưa tìm thấy gốc của giác ng thì còn chìm đmsông bể khổ. Bởi vy phải tự mình đoạn tr hết minh, phiền não, lúc đó bồ đề, giác tính, t nhã thiện n trong mỗi con người tự ng trong tức giác ng. Trước một mi quan htình yêu, n nhân mà có hnh phúc, phước bào cần phải nghiêm túc với chính bản thân mình, sang suốt trong nhn thức, như TuTrung Thượng Sĩ nói:
Nếu cứ buông trôi mọi thú vui mà không tìm ra điểm bắt đầu Thì duyên lành hạn ch đến thế mà thôi”
(Phùng trường diệc bất mô lai tị, Vô hạn lương duyên ch má hưu).
Mặt khác, theo Đức Pht, để bền vững trong hôn nhân, ít nht phải có một sự tương đồng về nhiều mặt giữa hai đối tượng, cũng như việc thực hiện chu tn vai trò trách nhiệm của mỗi n liên quan. Tương đồng là sgiống nhau. Theo kinh Tăng chi, muốn có một quan hệ hôn nhân bền vững thì ít nht phải có bốn sự tương đồng. Tương đồng về nhn thức, tương đồng về niềm tin, tương đồng về chuẩn mực đạo đức tương đồng về lòng thí xả, vị tha.
Tương đồng về nhận thức: Nhn thức được hiểuđây vốn tri thức n bản trong cuộc sống bình thường. Đó thể tri thức về đối nhân xử thế, thể tri thức về n hóa sống đặc thùS của vùng miền,
 


thể vốn sống, kinh nghiệm ứng xử, sự thu hiểu tn tường lẫn nhau… con đường kiện tn tri thức ấy không nhất định phải thông qua trường lớp.đây, nếu như quá khác biệt về tri thức thì đôi khi dễ tạo ra sự gập ghềnh thậm chí hiểu lầm trong nhận thức của nhau.
Những giận hờn vô cớ, những cãi cỏn con… đôi khi xảy đến trong gia đình phn lớn đều bắt nguồn từ sự không thấu hiểu nhau cặn kẽ. Một đôi lứa lý tưởng đôi lứa phải hiểu về nhau, hiểu tht nhiều, biết sẻ chia hoặc tìm cách kiện tn tri thức, vốn sống cho nhau, đó điều kiện cần của hnh phúc.đây, thông điệp Đức Pht muốn gửi đến các đôi lứa yêu nhau: khi hiểu nhau tht nhiều thì tình thương yêu sẽ lâu bền vững chãi.
Tương đồng về niềm tin: Niềm tin ở đây cụ thể niềm tin tôn giáo. Có cùng một tín ngưỡng điều kiện lý tưởng cho lứa đôi. Bởi lẽ khi cùng một niềm tin tôn giáo, thì cả hai dễ gần nhau, hiểu nhau dễ thống nht với nhau về các giá trị sống liên quan như: quan niệm về đạo đức, quan niệm về lối sống, xu thế nội tâm, thậm chí ch thức vươn n m giàu…
Mặcthực tế Pht giáo đã có những giải pháp thông thóang trong quan niệm về hôn nhân khác tôn giáo, nhưngđây, với một con người bình thường, với năng lực bình thường, thì điều kiện tốt nht cho một quan hệ hôn nhân bền vững chính cùng một niềm tin tôn giáo. Cùng một niềm tin còn được hiểu sự khng định tin tưởng một cách sâu sắc ba ngôi Tam bảo, cũng như các giá trị thực nghiệm trong Pht giáo (14).
Mặt khác với trách nhiệm của mỗi cá nhân ngày nay, cần phải có những tun truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức qua sách, báo các phương tiện thông tin đại chúng để các chúng sinh hiểu nhn thức được giá trị đích thực, đạo đức, chuẩn mực trong tình yêu, hôn nhân gia đình trong học đường, đời sống hàng ngày. Xây dựng các chương trình thực tế, bộ phim hoạt hình ngắn như “Hạt giống tâm hồn” trên chương trình truyền hình; Tiếp tục xây dựng, duy trì những chương trình như “Khai tâm truyện điểm tựa tinh thần, khuôn mẫu chuẩn mực đạo đức để mỗi người hn tập, noi theo có kiến thức, hiểu biết đi đúng trên con đường của mình lấythái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn rụng, rời nh hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu nh ngày mai.
 

 

Tài liệu tham khảo

Hòa thượng Tuyên Hóa, Chú lăng nghiêm. Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm 2016
Hòa thượng Thích Viên Giác, “Lương Hoàng Sám. Nhà xut bn Tôn giáo. Năm 2008.
Osho, Hạnh phúc tại tâm Nhà xuất bn Hồng Đức. Năm 2013.
Pháp Ấn Thuận, Con đường thành Phật Nhà xuất bản Tôn giáo. Năm 2007.
Thích Đồng Bổn, T quang tập 21”- Nhà xuất bn Phương Đông.
Năm 2017.
Thích Đồng Bổn, T quang tập 16”- Nhà xuất bn Phương Đông.
Năm 2016.
Sa môn Thích Huệ Đăng, Hành trình về tâm thức” Nhà xuất bản Tôn giáo. Năm 2013.
TS Nguyễn Đức Diện, Tư tưởng triết học thiền của Tu trung thượng sĩ” – Nhà xuất bản khoa học hội. Năm 2014.
Trung tâm dịch thut Hán nôm, Suối nguồn– Nhà xut bn Hng Đức. Năm 2016.
https://thamtuhungthinh.com/tin-tuc-tham-tu/tinh-yeu-va-hon- nhan-thoi-hien-dai-cua-gioi-tre/
https://www.msn.com/vi-vn/news/techandscience/%C3%A9p- t%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%8Bch-ch%E1%BA%B7t-
n g%C3%B3n-t ay - n g u y%C3%A A n- g i%C3%A1m-
%C4%91%E1%BB%91c-chi-nh%C3%A1nh-ng%C3%A2n- h%C3%A0ng-l%C3%A3nh-%C3%A1n-nh%E1%BA%B9/
ar-BBRz6Mg.
https://dantri.com.vn/ban-doc/tinh-yeu-hon-nhan-va-hanh- phuc-1238171241.htm.
http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/Tri- et-hoc-MacLenin/Quan-niem-cua-Ph-Angghen-ve-tinh-yeu- hon-nhan-va-gia-dinh-trong-tac-pham-Nguon-goc-cua-gia-dinh-cua-che-do-tu-huu-va-cua-nha-nuoc-238.html https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/nghe-phat-day-ve-tinh-
yeu-188049655.htm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây