19 PHẬT GIÁO GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TRẺ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ tư - 08/05/2019 22:30
Thích Quảng ​​​​​​​Tịnh


 
PHT GIÁO GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI NHẬN THỨC CA NGƯỜI TRTI TNH PHỐ HỒ CMINH

Thích Qung Tịnh*
TÓM TẮT

Pht giáo đã du nhp và gn lin với lịch svăn hóa Vit Nam suốt hàng ngàn năm nay. Trải qua nhiu thăng trầm của lịch sử, Pht giáo vn là một Tôn giáo nhp thế, hộ quốc an dân và đóng góp nhiu khía cnh tích cực cho sự duy trì và phát trin văn hóa, giáo dục và bản sc văn hóa dân tc.

Nghiên cứu Pht go góp phn m thay đi nhn thức của người trtại Thành PhHChí Minhđược chúng tôi thực hin tại một s ngôi Chùa có các hot động tổ chức tu tp và phng sự cho nhng người trẻ tiêu biu tại thành phố HCMinh, thông qua phương pháp nghiên cứu điu tra xã hội học và các phương pháp liên ngành nhm chỉ ra: Nhng người trtại Tnh Phố HCMinh đã thay đổi nhn thức như thế nào khi có cơ hội tiếp cn và học hỏi triết lý Đạo Pht, thông qua các phương din: Nim tin vào nhân quả ng- hip báo; nim tin vào khnăng tự làm chủ cuộc đời mình, và khát khao cng hiến, phng sự cuộc đời.

Pht giáo đã du nhp và gn lin với lịch svăn hóa Vit Nam suốt hàng ngàn năm nay. Trải qua lịch sử, Pht giáo vn luôn là một Tôn giáo nhp thế, hộ quốc an dân và đóng góp nhiu khía cnh tích cực cho sự duy trì và phát trin văn hóa, giáo dục và bản sc văn hóa dân tộc, đc bit là ở khía cnh giáo dục nhân cách đo đức con

 
 • NCS. Tiến sĩ Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nn n, Đại học Quốc Gia TP H CMinh, Vit Nam.
 


người, góp thn thay đổi hành vi, nhn thức trong cuộc sng.

Nghiên cứu “Pht giáo góp phn làm thay đổi nhn thức của người trtại Tnh phố HCMinh” được chúng tôi thực hin tại một sngôi Chùa có các hot động tổ chức tu tp và phng sự cho nhng người trẻ tiêu biu tại thành phố HCMinh, có thể là một hướng tiếp cn khả thi.

Khung lý thuyết được vận dụng là lý thuyết chức ng của Bron- islaw Malinowski được vận dụng xem xét khi xem hệ thống triết học đo đức Pht giáo như một đối tượng chính trong vic tác động, m thay đổi nhận thức và nh vi của con người.

Nguồn tư liu được sử dụng trong nghiên cứu này là gn 2000 phiếu kho sát, được chúng tôi thực hin trong vòng 2 tháng tại 4 ngôi chùa có các hot động tu tp tiêu biu cho nhng người tr trên đa n Tnh phố HCMinh.

Chúng tôi chyếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu điu tra xã hội học và các phương pháp liên ngành nhm tìm ra: Nhng nhn thức nào đã thay đổi khi họ tiếp cn và học hỏi triết lý đo Pht, thông qua các phương din: Nim tin vào nhân quả nghip báo; nim tin vào khnăng tự làm chủ cuộc đời mình, và khát khao cng hiến, phng sự cuộc đời.
  1. VĂN HÓA PHẬT GIÁO VÀ CHỨC NĂNG GIÁO DỤC

Văn hóa được xem là chuỗi hệ thống các giá trvt cht và tinh thn do con người to ra trong quá trình tương tác với đời sng. Các nhà văn hóa học xếp tôn giáo là một thành tố quan trng của cái văn hóa tng th, và gọi là văn hóa tôn giáo. Trong giới hn của bài nghiên cứu này, văn hóa Pht giáo được đề cp đến với ba yếu tố: giá trị triết học - giá trđo đức và giá trtâm linh, nhm mục đích giáo dục và làm thay đổi nhn thức và hành động của nhng người tiếp nhn nó.

Vphương din triết học, Pht giáo đóng góp cho nhân loại một kho tàng đồ svề hệ thống triết học, mà vn thường được gọi là giáo lý vhu hết các vn đề nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan và đo đức quan. Dẫu đã trải qua hàng nghìn năm, các giá tr, minh triết y vn kng hề lc hu, thm chí càng được nhân loại ghi nhn và tôn vinh là tôn giáo tiêu biu cho hòa bình và bt bo
 


động của thế kỷ 21.

Vphương din giá trđo đức, Pht giáo đóng góp cho nhân loại một hệ thống luân lý đo đức vượt ra ngoài giới hn vkng gian và thời gian, về tinh thn bình đẳng, về tinh thn thương yêu và thu hiu cũng như nghệ thut vượt qua tranh đu, bo động, hn thù và chiến tranh chết chóc. Pht giáo dy loài người biết quên mình đi vì người khác, chịu đựng đau khổ thit thòi cho hnh phúc và thịnh vượng của cng đồng.

V phương din giá trtâm linh, Pht giáo kng né tnh, chỉ rõ sự tht về nhng nỗi khổ hin hữu của cuộc đời và chỉ cho con người con đường vượt thoát khổ đau, có thái độ sng tích cực và hài hòa. Ở phương din này, Pht giáo đóng vài trò là một bác sĩ tâm linh chữa lành nhng vết thương muôn thuở của loài người trải dài bao kiếp sng.
  1. LÝ THUYẾT CHỨC NĂNG VÀ CHỨC NĂNG VĂN HÓA TÔN GIÁO

Trong các các lý thuyết nghiên cứu văn hóa và nhân học, một trường phái quan trng thường được đề cp, đó là chức năng và chức năng lun, mà Bronislaw Malinowski (1884–1942) là một đại din tiêu biu. Ông là nhà nhân học Anh gốc Ba Lan, mang quốc tịch Áo, là người đưa ra thuyết chức năng. Theo ông, mỗi nn văn hóa hình thành một hệ thống cân bằng theo chức năng, trong đó các yếu tphụ thuộc ln nhau, nên cn loại trvic nghiên cứu riêng rẽ; văn hóa biến đổi chyếu đến từ bên ngoài, do sgiao tiếp văn hóa. Ông cho rằng Các yếu tố cu thành một nn văn hóa có chức năng tha mãn các nhu cu chyếu của con người, bao gồm các thiết chế: Kinh tế, chính tr, pháp lut, giáo dục...và quan hệ giữa các thiết chế trong tương quan của một hệ thống văn hóa(Trần Ngọc Khánh, 2011)

Văn hóa Pht giáo, xét trong mối tương quan về chức năng, công trình m hiểu chức năng xã hi của Pht go Việt Nam, Trần Hng Liên cho rằng: Pht giáo có 3 chức năng quan trng, bao gồm chức năng vkinh tế, chức năng vvăn hóa - giáo dục và chức năng liên kết xã hội (Trần Hng Liên, 2010).
Trong nội dung bài nghiên cứu này, chúng tôi chỉ đề cp đến
 


chức năng văn hóa và giáo dục của Pht giáo. Khi xét các quan đim triết lý vgiáo dục, ta có thể tm ktên 3 triết lý vgiáo dục tiêu biu trên thế giới, bao gm: (1) Triết lý giáo dục của người Đức, cho rằng đại học là nơi làm ra và phổ biến tri thức; (2) Triết lý giáo dục của người Pháp lại chủ trương rằng đại học đào to người lao động có năng lực phục vụ cho đt nước. Trong khi y, các đại học tại Âu Mlại cho rằng đại học tôi luyn tư cách, bản lĩnh, nhân sinh quan cho thanh niên, tôn trng sphát trin con người cá nhân (Kris namurti,1995)

Theo Thích Viên Trí, trong Tính khả thi của triết lý giáo dục Pht giáo, ông cho rằng: Văn hóa là yếu tố nn tảng to nên sđc thù của từng quốc gia, từng xsở; nhưng cái làm nên văn hóa lại là giáo dục. Giáo dục như thế nào lại là hệ quả từ định hướng về triết lý sng hay giá trị cuộc sng của một xã hội cụ th, và đi đến kết lun: “Một nn giáo dục đúng nghĩa phải là một nn giáo dục tn din, chú trng đến mối liên kết giữa thân và tâm, stồn tại bt ly giữa cá nhân và xã hội. Giáo dục Pht giáo có thể đáp ứng được tiêu chí trên khi nhn mnh đến con người tn thể mà kng chia chẻ nhân cách từng phn(Thích Viên Trí, 2013).

Trong giới hn bài nghiên cứu này, chúng tôi chp nhn và kế thừa quan đim của tác giả Thích Viên trí khi nhìn nhn vgiáo dục, và xem Pht giáo với nhng giá trvăn hóa - giáo dục - đo đức như một mô hình giáo dục nhm làm thay đổi con người thông qua hot động tổ chức các khóa tu học cho học sinh - sinh viên.
  1. HOẠT ĐỘNG TU HỌC CHO NGƯỜI TRẺ TẠI MỘT SỐ CHÙA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
   1. Pht giáo ti Thành phHcMinh

Tnh Phố HCMinh là thành phố năng động hàng đu của Vit Nam với dân skhoảng 8,7 triu người có hộ khẨu thường trú. Số lượng thực tế lên đến 13 triu người. Theo số liu thống kê năm 2011 của Pht giáo Tnh phố HCMinh, tn thành phố có 1225 tự vin lớn nh, với khoảng 7000 tăng ni. Pht giáo thành phố HCMinh là nơi có nhiu hot động tu tp và năng động nht với hơn 100 đo tràng tu bát quan trai và 50 lớp giáo lý được tổ chức đu đn hàng tun. (Tnh Hội Pht Giáo TP HCMinh, 2011).
 


Tui trlà tương lai ca thế giới, là mm non ca xã hi, là ch nhân tương lai kế tha snghip. Trong Pht giáo ng vy, đào to thế htui trđồng nghĩa vi vic đu tư cho tương lai ca Pht giáo.

Từ nhng thp niên 20, 30 của thế kỷ 20, các bc tin bối, mà đứng đu là c sĩ Tâm Minh- Lê Đình Tm đã thành lp gia đình Pht tử Hóa Ph, sau này là gia đình Pht tử Vit Nam, một tổ chức thanh thiếu niên Pht tử, chú trng đo to đo đức, lý tưởng và k năng sng cho các Pht tử để hướng đến làm nhng người Pht tử hữu ích cho đo Pháp và đt nước.

Riêng tổ chức gia đình Pht tử, báo cáo hội nghị Pht sự cuối năm 2018 cho biết, Tn thành phố hin có 27 đơn vgia đình Pht tử với 1.580 huynh trưởng và đn sinh; 317 đo tràng, lớp giáo lý, giảng đường được Ban HDPT GHPGVN thành lp mới.

Ngoài các hot động tu tp mang tính truyn thống, trong khoảng hơn một thp niên trli, phong trào tổ chức các khóa tu dành riêng cho người tr, đin hình như khóa tu mùa hè, khóa tu sinh viên hướng vPht Pháp đã được khá nhiu chùa thực hin, mà đi đu và tiêu biu vn là các chùa trên đa n thành phố HCMinh.

Chúng tôi thực hin kho sát bằng mu phiếu điu tra xã hội học cho gn 2000 người trẻ tham dự các khóa tu tại 4 ngôi chùa trên đa n thành phố HCMinh, trong đó, chùa Hoằng Pháp (Huyn Hóc Môn) 1000 phiếu; Pháp Vin Minh Đăng Quang (Qun 9) với 700 phiếu, Chùa Giác Ng(Qun 10) 500 phiếu và Chùa TTân (Qun Tân Bình) 300 phiếu.

Độ tuổi bình quân nhng người tham gia trả lời phỏng vn là 23,8 tuổi, trong đó nữ chiếm 76% và nam chiếm 24%. 71% đã quy y theo Pht và 29% chưa quy y; trình độ 12/12 đt 13%, trình độ trung cp đt 16% và 71% là trình độ đại học. Về lĩnh vực nghề ng- hip, có 9% tham gia vào lĩnh vực lao động tay chân, 40% là cán bộ công nhân viên và 51% là học sinh sinh viên.
   1. Khóa tu sinh viên hướng về Pht pp

Tại chùa Hoằng Pháp, Tổ chức hai tháng một ln vào ngày ch Nht, khóa tu kéo dài 1 ngày từ 6h sáng đến 17h chiu với số lượng khoảng 1000 bạn trẻ tham dự, độ tuổi từ 15 đến 25. Chùa Giác
 


Ng, khóa tu này có tên là khóa tu sinh viên hướng Pht, được t chức đu đn mỗi 2 tun 1 ln, thời gian từ 13h đến 17h, với khoảng 500 bạn tham dự. Tại Pháp Vin Minh Đăng Quang (Qun 9), khóa tu có tên là Tuổi trvà đo Pht, tổ chức mỗi tháng 1 ln từ 7h đến 17h với khoảng 700 người trẻ tham dự.

Đến với khóa tu, các bạn trẻ được min phí hn tn, buổi sáng làm thủ tục đang ký, ăn sáng, tp trung đọc tụng kinh, nghe thuyết giảng, văn nghệ giao lưu, sau khi ăn trưa trong chánh nim và nghỉ ngơi chốc lát, các bạn được tham dự thời khóa buổi chiu thiên v knăng sng, bao gồm tham dự nhng cuộc giao lưu với nhng nhân vt nổi tiếng qua chương trình “Hoa mt tri, hoc được nghe các giáo viên knăng, các chuyên gia có uy tín thuyết trình v k năng lp nghip, knăng hóa giải xung đột hoc to dựng thương hiu của cá nhân, tổ chc.

Tại các khóa tu chùa Giác Ng, có hai chương trình được các bạn rt ưa thích, đó là Vì sao tôi theo đo Pht, khách mời là các nghệ sĩ Pht tử nổi tiếng, và chương trình Gương sáng, khách mời là các nhà giáo, nhà khoa học, các doanh nhân thành đt. Thông qua các buổi giao lưu, các bạn trcó cái nhìn xa hơn và rng hơn, thông qua nhng câu chuyn về cuộc đời các vkhách mời.

Một hot động khác cũng rt được các bạn trẻ quan tâm, đó là phân chia đội chúng để cùng thi đua, thi nhng cuộc thi, din xut nhng tiết mục văn nghtt cả nhng hot động này đem đến cho các bạn trẻ một góc nhìn thân thin và gn gũi đối với Pht giáo, nhng lời Pht dy.

Đto nhng điu kin tốt nht cho nhng bạn ở xa, chùa Hoằng Pháp còn hỗ trợ thêm chương trình Chuyến xe Hoằng Pháp, nhm kết nối, và đưa đón các bạn ở xa, kng có điu kin để tự mình đi về chùa trước 6h sáng để đăng ký khóa tu. Các nhóm hỗ trợ được thành lp và kết nối, hỗ trợ xe đưa đón các bạn theo từng đa n qun huyn, tp trung về chùa từ đêm hôm trước. Các bạn được bố trí chỗ ăn uống - nghỉ ngơi và tham gia các hot động vui chơi tu học, để sn sàng sáng hôm sau nhp cuộc.

Chương trình này, thể hin tâm huyết dành cho nhng người tr, to nhng điu kin tốt nht để nhng người trcó cơ hội đến chùa tu tp và học hỏi giáo pháp của Pht.
 
 
   1. Khóa tu thiếu nhi Em vBên Phtvà Búp sen từ bi

Bên cnh khóa tu dành cho học sinh sinh viên, chùa Hoằng Pháp còn có khóa tu thiếu nhi em vbên Pht” là một sân chơi khác dành cho lứa tui thiếu nhi từ 5 đến 12 tui. Mi tháng một ln vào ngày ChNht cđịnh, vi stham dca khoảng 300-500 cháu, trong khi đó, Chùa Giác Ngvi khóa tu Búp sen tbi được tchc đu đn vào chiu thứ 7 hàng tun cho bình quân 400-500 cháu.

Khóa tu này như cái tên gọi của nó, là to cơ hội cho thiếu nhi Pht tử có cơ hội tiếp xúc gn gũi Pht, Pháp, Tăng từ nh, to nên nhng n tượng đp trong ký ức tuổi thơ, và phn nào gieo trng nhng mm non thánh thin trong tâm hồn các cháu.

Khóa tu thường bao gồm các hot động giảng dy các điu đo đức đơn gin, tụng nhng bài kinh ngn về lòng hiếu tho, stôn kính Pht, sự biết ơn nhng người xung quanh, các bạn cũng được hướng dn làm quen với ngồi thin, ly Pht, các bài hát thiếu nhi, các hot động đc thù của lứa tuổi mm non - thiếu nhi cũng được chú trng để cho các cháu cm thy gn gũi và thích thú.
   1. Khóa tu mùa hè

Khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp đến nay đã duy trì hơn 10 năm, trở thành kiu mu và nguồn cm hng cho nhiu chùa trên cả nước học hỏi và áp dụng, to nên nhiu chuyn biến tích cực trong hot động tu học và hoằng pháp.

Khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp thưởng din ra và cuối tháng 7 dương lịch, với thời gian kéo dài 7 ngày 7 đêm, số lượng khoảng 3000 người tham dự.

Có thể nói, khóa tu mùa hè tại đây là một hot động mang tính quy mô và chuyên nghip, với vic thỉnh mời các giảng sư nổi tiếng, các khách mời li lc tham gia giảng dy và tp hun cho các bạn học sinh sinh viên.
  1. CHÙA LÀ MÁI NHÀ CHUNG LÀNH MẠNH

Nhìn chung, nhng người trẻ tham dự các khóa tu là nhng bạn còn tr, đa phn là học sinh sinh viên hoc là nhng năm đu lp nghip, hơn 50% là nhng bạn từ các tỉnh thành khác về thành phố sinh sng, lp nghip. Hxa gia đình và một mình chống chi và
 


mưu sinh. Nên họ cn nhng ngôi nhà tâm linh để cùng sinh hot và kết nối. Khi được hỏi động cơ đến tham dự các khóa tu, 61% tr lời là vì muốn có thêm 1 ngôi nhà tâm linh để kết nối và chia s.

Trong gn 2000 người được kho sát, có khoảng 200 người làm các công vic lao động chân tay, chiếm 10%, 789 người làm công vic văn png, chiếm xp xỉ 40%, 50% còn lại là học sinh sinh viên. Điu này hn tn có thể lý giải được, khi nhng người làm công vic lao động thcông thường có thu nhp thp, công vic lại nặng nhọc và hiếm có thời gian nh, nếu có, họ sẽ tranh thủ cho nhng vic gia đình, nhà cửa
Nghề nghiệp Số lượng Tỷ lệ %
Lao động chân tay 200 10%
Nhân viên văn phòng 789 40%
Học sinh sinh viên 1011 50%
Bảng 4: Cơ cu nghề nghip của nhng người trẻ tham dự các khóa tu (Thích Qung Tịnh)

Với nhng người làm nhân viên văn png và học sinh sinh viên, chủ nht là ngày ngh, và khi nhng nhu cu vui chơi bên ngoài kng đủ sức hp dn bằng vic vui chơi, tu học tại chùa, họ đã chọn tham dự các thời khóa tu học.
  1. GÓP PHẦN THAY ĐỔI NHẬN THỨC, TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ

Trong 2000 mu phiếu điu tra được kho sát, có đến 70% nhng người được hỏi trả lời là đã quy y theo Pht, 30% còn lại chưa quy y. Vì vy, vic tìm hiu xem nhng giáo lý Pht dy có thực stác động, làm thay đổi nhng người tiếp nhn nó hay kng lại càng trở nên cn thiết hơn, và kết quả nghiên cứu đã phn nào cung cp câu trả lời xác đáng.
   1. Tác đng tích cực đến quan niệm, nhận thức của nhng người tr

Với câu hỏi “Pht giáo có nh hưởng gì đến nhận thức của bn vcon người và xã hội kng?” thì 100% câu trả lời là có. Như vy, ít nht là sự thừa nhận tuyt đối và đồng bộ về nhng nh hưởng nht định của Pht giáo đến nhận thức của h, tuy nhiên, mức độ tác
 


động như thế nào, chiu hướng tác động ra sao thì vn còn bỏ ng.

Khi được hỏi về các khái nim cơ bn của giáo lý nhà Pht: “Bn có tin và hiu về các giáo lý Nn qu, nghip o và vô thường nhà Pht dy kng?” 16% câu trả lời là chưa từng tìm hiu, 18% câu trả lời là kng tin, 66% còn lại là tin và hiu.

Với 30% nhng người trả lời là chưa phải Pht tử, chưa từng quy y Pht, tương đương với 16% câu trả lời kng biết, 28% câu trả lời là có từng nghe qua, nghĩa là phn ánh một thực tế rằng hu hết nhng người đã từng quy y, đã là Pht tử đã tin và hiu các nội dung giáo lý vừa đề cp.

Khi được hỏi về đức tin vào Pht, Bồ tát, về nhng sgia hộ và sự linh ứng trong hot động cu nguyn, 80% trả lời là tin, và thường xuyên cu nguyn mỗi khi gp nhng kkhăn trong cuộc sng. Điu này có vphn ứng đúng tư duy và tâm lý của 76% nhng người trả lời là giới tính nữ.

Tuy nhiên, dù tin vào sự linh thiêng, gia hộ của nhng bc thiêng liêng, nhng người trvn có đức tin vào khnăng của tự thân, khi 89% tin rằng họ mới chính là ông chủ của đời h. Có l, thông qua nhng hot động tu tp, nghe thuyết giảng và gp ggiao lưu với nhng người đo đức, thành công, nhng người trvn luôn tin vào chính bản thân h, qua đó, nghị lực được thp sáng, ước mơ được khuyến khích, chính nhng điu này trở thành kết qủa tinh hoa, cốt lõi của các hot động tu học tại các ngôi chùa.
Niềm tin Tin (%) Chưa tìm hiểu
(%)
Không
tin
Giáo lý Nhân quả, nghiệp báo 66% 16% 18%
Sự gia hộ của Phật, Bồ Tát 80% 6% 14%
Bảng 5.1: Mức độ đức tin trong nhn thức của nhng người trẻ tuổi
tính theo tỷ lệ phn tm (Thích Qung Tịnh)
   1. Đời sống cá nn nh mạnh

Khi được hỏi về thói quen, sở thích hằng ngày, 71% trả lời là kng bao giờ sử dụng rượu và thuốc lá, 19% có sử dụng ở mức độ vừa và 10% thú nhn sử dụng thường xuyên. Đối với các hot động vui chơi giải trí, 63% trả lời là kng bao giờ xem phim hay chơi nhng trò chơi bo lực, giết người, 18% trả lời là chỉ thỉnh thoảng
 


và 19% trả lời là xem khá thường xuyên. Điu này có vẻ như tương thích với tỷ lệ vgiới tính tham gia kho sát, tương thích với nim tin và sự thực hành nhng lời dy của Pht. 41% người được hỏi tr lời là thường xuyên ăn chay, 21% là thỉnh thoảng ăn chay và 38% tr lời là kng thích và hiếm khi ăn chay. Điu này có thể được phn nào lý giải khi cả 4 chùa chúng tôi thực hin kho sát đu là nhng chùa tu theo hệ phái Bắc tông (ăn chay trường) và luôn khuyến khích mọi người ăn chay, thực phẨm phục vtt cả các khóa tu đu là thực phẨm chay, cùng với trào lưu ăn chay của nhng người nổi tiếng, sra đời nhiu nhà hàng chayto thành một xu thế thời thượng, khiến cho người trẻ thích thú và đi theo.

Có một thực tế là xã hội đang ngày một biến đổi khốc lit, với vô vàn nhng cám dỗ chết người, cùng với sức mnh của kng gian mạng, rt dễ lôi kéo nhng người trrơi vào vòng xoáy của thế giới o, bỏ quên nhng giá trị tinh thn truyn thống.

Đối với thái độ về tình yêu hôn nhân, đa số các bạn có nhn thức khá nghiêm túc và cẨn trng trong vic chọn lựa, tiếp xúc và tìm hiu. 46% người được hỏi trả lời là chưa nghĩ đến hôn nhân, 12% tr lời là đã có gia đình, 42% còn lại thì đang yêu.

 
Thói quen hằng ngày Thường
xuyên
Thỉnh thoảng Không bao
giờ
Uống rượu - hút thuốc lá 10% 19% 71%
Xem phim- chơi game
bạo lực,  giết người
19% 18% 63%
Ăn chay 41% 21% 38%
Bảng 5.2: Mức độ thói quen hằng ngày của nhng người tr(Thích
Quảng Tịnh)

Giới lut của Pht giáo dành cho người Pht tử 5 điu đo đức căn bản để sng đời bình an, tuy chỉ quy định vsự chung thủy trong gia đình, kng nhc đến vn đề tình yêu trước hôn nhân, nhưng dường như trong phm vi luân lý đo đức truyn thống, người Pht tử ngm hiu là kng nên quá tùy tin khi chưa thực s trở thành vợ chồng.
 


Khi được hỏi về thái độ và cách ứng xử nếu yêu một người khác tôn giáo, 43% trả lời là sẽ cự tuyt, 24% trả lời là sẽ xem xét và cân nhc, 33% còn lại sn sàng chp nhn từ bỏ tôn giáo gốc của mình.

Khi được hỏi tn sut đến chùa tham gia các hot động tu học, công qu, từ thin xã hội, 47% trả lời là thường xuyên, 22% trả lời là chỉ thỉnh thoảng, 31% còn lại là chưa từng. Điu thú vnm ở ch, 74% nhng người được hỏi trả lời là kng, khi được hỏi vvic tham gia vào một đn thể Pht giáo với tư cách là một thành viên chính thc. Điu đó cho thy, đa phn các bạn trkng muốn bị ràng buộc trong một đn thể cố định với nhng nội quy, quy định, mà họ chỉ muốn và khá thường xuyên tham gia các hot động với tư cách là nhng người tự do.
   1. Hài hòa, cởi mhơn trong các mối quan h

Phn lớn, các bạn học sinh sinh viên sau khi tham dự các hot động tu tp tại các chùa, họ có thái độ cởi mở hơn, hài hòa hơn với gia đình, người thân và bạn bè xã hội. Có đến 79% câu trả lời là snng giúp đỡ cha mẹ công vic nhà (điu mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ ti), trong trường hợp bị gia đình ngăn cn chuyn đến chùa hoc các hot động yêu thích, 67% chọn cách giải thích, thuyết phục, 19% chọn phương án nghe theo và 14% quyết định bt chp để thực hin bằng được ước muốn của mình.

Khi được hỏi về thái độ phn ứng khi bị bạn bè xúc phm, nói xu hay làm tổn thương, 59% chọn phương án tìm cách giải thích, 21% chọn cách phn ứng lại gay gắt và 20% chọn phương án phớt lờ, kng tranh cãi.

Tinh thn hài hòa, bt bo động của Pht giáo có lẽ đã có nhng tác động nht định đến nhng người trẻ thường xuyên sinh hot và tu học trong môi trường Pht giáo. Mỗi ln đến chùa, họ được gp gỡ chư tăng, cùng cng slàm vic chung, được nghe nhng bài giảng thuyết, được học nhng bài học đo lý thm chí vui chơi, ca hát nhng bài ca mang tính hin lành, nhường nhịn bao dung… là cách thức khả thi nht để lý giải cho nhng số liu điu tra bên trên.
 

 
Các tình huống Tích cực Dửng dưng Tiêu cực
Đề nghị giúp đỡ việc nhà 79% 21%  
Bị  Ngăn  cản  đến  chùa  hoặc
các làm các việc theo sở thích
67% 19% 14%
Bị  bạn  bè  nói  xấu,  làm  tổn
thương
59% 20% 21%
Bảng 5.3: Thái độ hành xvới nhng người xung quanh (Thích
Quảng Tịnh)
   1. Biết nghĩ nhiều hơn cho người khác

Đa phn, vic hot động các khóa tu tại các chùa đu do ban tổ chức sp xếp chu đáo, trọn vn. Người đến tham dự dường như được sử dụng một loại hình phục vụ trọn vn, min phí: phát từng hộp thức ăn sáng, chuyn đến tn tay từng khay cơm ăn trưa, hay nhn từng hộp sa, nh trước lúc ra v. Tuy nhiên sự chu đáo này kng làm cho các bạn trở nên lười biếng và ỷ li, mà ngược li, có tác dụng giáo dục lòng biết ơn và tn trng từ các bạn, và từ lòng biết ơn này, các bạn đã biết sng vì người khác, nghĩ vngười khác nhiu hơn.

Khi được hỏi, bạn có bao giờ tham gia hiến máu nhân đo kng? 73% trả lời là đã từng, 14% trả lời là chưa có cơ hội để hiến máu và 13% còn lại trả lời là kng quan tâm/ kng muốn hiến máu.

Đối với câu hỏi bạn đã bao giờ thực hin hoc tham gia một hot động từ thin nào chưa, 81% trả lời có, 19% trả lời chưa. Đi xa hơn, điu tra về thái độ của mỗi người đối với vic giúp đỡ nhng người khác, có đến 68% người được hỏi, trả lời rằng họ sn sang bỏ ra một khoản để làm từ thin nếu vô tình họ nhn được một khoản tin lớn (trúng xổ số chẳng hn), 14% trả lời là kng trích đồng nào, 18% còn lại trả lời là chưa từng nghĩ đến.
  1. KẾT LUẬN

Pht giáo xut hin giữa cuộc đời là giúp cho con người sng tốt hơn, cht lượng hơn. Nhưng chỉ nhng ai biết cht lọc nhng giá trị tích cực, tiêu biu của Pht giáo cho các vn đề thích hợp thì giá trị đó mới được phát huy và lan ta. Thông qua vic hin thực hóa các giá trđo đức, giáo dục, tâm linh được truyn trao trong nhng
 


khóa tu cho các bạn trtại một số chùa tiêu biu trên đa n thành phố HCMinh, Pht giáo đã góp phn quan trng vào vic làm thay đổi quan nim, nhn thức của nhng người tr, nhờ đó họ tin hơn vào luân lý đo đức, và nhân quả nghip báo, tin vào đời này và kiếp sau.

Tsự thay đổi về nhn thức kéo theo sự thay đổi ở tư duy và hành động, li sng và thái độ hành xvới mọi người. Họ tn quý cuộc sng hin tại của bản thân và gia đình hơn, kng tùy tin lm dụng các cht kích thích, họ sng hài hòa với gia đình và xã hội hơn, tỉnh táo và nghiêm túc hơn trong quan nim và hành xử trong tình yêu và gia đình; họ sng vị tha hơn, trong nhiu trường hợp, nhng người trsn lòng hy sinh quyn lợi của bản thân cho nim vui và hnh phúc của người khác, thông qua các hot động sn sàng hiến máu cứu người, sn lòng ct xén bớt nhu cu tiêu dùng của bản thân cho các hot động từ thin xã hội.

Bằng giáo lý đề cao sự hiu biết và thương yêu, sẻ chia và đùm bọc, tinh thn giáo dục, đo đức của Pht giáo đang được hin thực hóa thông qua hot động tổ chức tu học cho nhng người trtại một số chùa. Mô hình này cn được xem xét, đánh giá đúng và nghiêm túc để có cơ hội nhân rng lên nhiu hơn nữa trên khp cả nước. Các hội đn, tổ chức xã hội cũng nên tham kho để có nhng áp dụng riêng cho đn thể của mình.
 

TÀI LIỆU THAM KHO

Kris namurti, 1995, On Education, All Indian Press

Tnh hội Pht giáo Tnh Phố HC Minh, 2011, “o cáo thành quả 30 năm đồng hành Pht sự 1981-2011 https://giacngo. vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=7EF001.

Thích Viên Trí, 2013, Tính Khả Thi của Triết Lý Giáo Dục Pht giáo https://thuvienhoasen.org/a16730/tinh-kha-thi-cua-triet-ly- giao-duc-phat-giao-thich-vien-tri.

Trần Hng Liên, 2010, Tìm hiu chức năng xã hội của Pht giáo Vit nam, NXB Tng hợp Tp HCMinh.

Trần Ngọc Khánh, 2011, my cơ sở tiếp vn lý thuyết nghiên cứu văn hóa http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luan-van- hoa-hoc/llvhh-nhung-van-de-chung/2073-tran-ngoc-khanh-may- co-so-tiep-can-l.

Trn Thị Hoài Thương, 2016, Giáo dục Pht giáo và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đo đức thanh thiếu niên Vit Nam hin nay, Lun n Thc sĩ triết học, trường đại học khoa học xã hội nn n Hà Ni.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây