18 HÀNH ĐỘNG VÌ PHẬT GIÁO: THAY ĐỔI CÁCH THỨC TRONG THẾ KỶ 21

Thứ năm - 09/05/2019 00:17
Aditi ​​​​​​​Kumar
285
 


 
NH ĐNG VÌ PHT GIÁO:
THAY ĐỔI CÁCH THỨC TRONG THẾ KỶ 21

 
Aditi Kumar(*)
TÓM TT

Bài viết này kng phải là báo cáo về một cuộc kho sát và cũng kng phải là một so sánh giữa các tông phái của Pht giáo. Thay vào đó, bài viết này là một nỗ lực để hiu sphát trin của một trường phái tư tưởng đc bit của Pht giáo ở n Độ - trường phái Pht giáo Nichiren (được thực hành dưới tổ chức có tên Bharat Soka Gakkai - BSG). Bài viết này dựa trên các nguyên lý của Pht giáo đã hiu đính để xác định triết lý của Nichiren Daishonin trong phm vi của nó, và nó kng phải là một học thuyết để so sánh các hình thức khác nhau của “Pht giáo nhp thế, với mục đíc hiu được động lực của các thành viên và sphát trin của triết học tại các trung tâm đô thị (của n Đ) như Delhi, đc bit là trong hai đến ba thp kỷ qua là trng tâm của bài báo này.

Là một người nghiên cứu tr, điu khiến tôi chú ý tính phổ biến và sự tin tưởng của triết lý này đối với giới trcó học thức ở thành thị, đc bit là phnữ. Bài báo này cũng là một nỗ lực ban đu để tìm hiu stăng trưởng theo cp số nhân của các thành viên thuộc tổ chức BSG từ vài tm vào năm 1980 đến 2 triu thành viên vào năm 2017. Mặc dù thực tế có thể bt nguồn từ Nht Bn thế kỷ 13, nhưng chỉ trong thời ksau chiến tranh thế giới thII, nó đã trở nên phổ biến trong xã hội Nht Bn. Vic truyn tải vphía Đông đến tiu lục đa n Đđã din ra trong năm 1980. Với phương thức truyn bá chính bằng ngôn ngữ tiếng Anh, nên nó đã trở nên
  • Senior Research Fellow School of Arts & Aesthetics, JNU, New Delhi India
 


phổ biến hơn ở các thành phố đô thị, phục vụ chyếu cho tầng lớp trung lưu tại n Đ.
    1. PHT GIÁO NHẬP THẾ

Buổi đu của thế kỷ 21 chng kiến sxut hin của các hình thức mới của Pht giáo. Phong trào này đã đt được động lực ở cả phía Tây và phía Đông của thế giới. Nhng người thực hành đo Pht vào vn đề xã hội hướng tới vic áp dụng các khái nim chính của Pht giáo như Karma (lut nhân qu), sự tương liên, Tứ diệu đế, lòng từ bi, kng bo lực … với nhng vn đề xã hội, chính tr, kinh tế và môi trường.
Thut ngPht giáo nhp thế ln đu tiên do vị Thy Vit Nam
Ngài Hòa Thượng Thích Nht Hnh (b.1926) đề xut. Trong năm
1960, Ngài Thích Nht Hnh ln đu tiên đã đề cp đến vn đề Pht
giáo tham gia xã hội ở nhiu din đàn quốc tế khác nhau. Ngài cũng
là người đưa hn cnh của các nn nhân chiến tranh Vit Nam đến
sự chú ý của thế giới. Có nhiu tu sĩ châu Á đưa Pht giáo nhp thế nổi
tiếng khác như Đức Dalai Lama, các Ngài Bhikkhu Buddhaadasa, P.
A. Payuto, Sulak Sivaraksa và B.R Ambedkar (người sáng lập trường
Navayana hoc Neo-Pht giáo ở n Đ). Ở phía Tây cũng có Các V
tu sĩ đưa Pht giáo nhp thế cũng trở nên phổ biến như Ngài Roshi
Bernard Glassman lãnh đo trung tâm Zen Peacemakers , Hội Cứu
trtn cu Pht giáo Quốc tế Sokai Gakkai.

Trong tác phm Pht giáo nhp thế ở phương Tây, Giáo sư Christopher S.Queen đã lp lun rằng Pht giáo nhp thế kng chỉ sử dụng nhng khái nim và kỹ thut quan trng khác nhau của các trường phái Pht giáo truyn thống như từ bi, công bằng, chánh nim, sự tương liên, tụng kinh, thin hành, mà còn giải quyết nhng vn đề như bt công xã hội, áp bức chính tr(dn đến đau khổ của con người), xu xa về thể chế và sự đồng cm tp thể đối với bt công xã hội. Khái nim Pht giáo nhp thế là một khái nim mới do các cách thực hành Pht pháp.

Đó là một sphn ánh bn vng vhành động xã hội như một hình thức tâm linh thể hin trong các hành động từ bi, kng phán xét và kng bo lực. Nó là một ví dụ đy cm hng về cách người ta có thể làm vic để tìm giải pháp cho nhng rc rối đe da đến hòa bình và hnh phúc của hành tinh và con người chúng ta.
 


Thông qua công vic của mình, Nữ hoàng cũng cgắng làm sáng tỏ mối liên kết giữa các hành động xã hội được thúc đy bởi nn tảng tinh thn và sự hiu biết triết học sâu sc. Dấu vết suy nghĩ này cng hưởng với các nguyên lý của trường phái Pht giáo Nichiren tin vào skết nối của một cá nhân với môi trường của người đó.
    1. PHT GIÁO NHẬP THTHÔNG QUA PHT GIÁO NN VĂN

Trong khi các nhà triết học (nêu ở phn trên) đã đưa ra gi thuyết Pht giáo nhp thế là gì, tôi muốn khẳng định rằng khái nim Pht giáo nhp thế chỉ có thể tìm thy thực sự ý nghĩa của khi nghiên cứu qua nhân văn của Pht giáo. Trong khi rt nhiu triết lý Pht giáo thúc đy Pht giáo nhân văn, thì trường phái Pht giáo Nichiren được thể chế hóa thông qua tổ chức Soka Gakkai International cung cp một nn tảng tích cực thúc đy Pht giáo Nhân văn hướng tới Pht giáo nhp thế.

Theo quan đim của chùa Nan Tiên, Pht giáo nhân văn có nghĩa là tích hợp các thực hành Pht giáo vào cuộc sng hàng ngày dựa trên vic đt được Pht quả trong hình dạng con người, giống như Đức Pht Thích Cau Ni đt được trong suốt cuộc đời của Ngài. Pht giáo nhân văn dựa trên sáu khái nim cốt lõi: chnghĩa nhân đo, lòng vị tha, thực hành tâm linh (như một phn của cuộc sng hàng ngày), nim vui, skịp thời và tính phổ quát của vic cứu tt cả chúng sinh. Mục đích của Pht giáo nhân văn là kết nối lại các thực hành và khái nim Pht giáo với cuộc sng hàng ngày.

Theo cách nói tương tự, các nguyên lý của tổ chức Soka Gakkai được xây dựng dựa trên nn tảng vng chc của Pht giáo nhân văn. Qua đó, Triết lý và cu trúc của trường pháp Pht giáo Nichiren Daishonin đã vượt qua các nguyên lý của Pht giáo Nhân văn. Theo Tiến sĩ Daisaku Ikeda - người đứng đu Soka Gakkai (phong trào tôn giáo mới ở Nht Bn), , bản cht của chnghĩa nhân đo Pht giáo nm ở skhẳng định rằng con người thực thi các khnăng tâm linh của mình đến giới hn, hay chính xác hơn, kng giới hn, cùng với một skng thể lay chuyn nim tin vào khnăng của họ để làm điu này. Theo cách này, đức tin vào nhân loại hn tn là trung tâm của Pht giáo. Pht giáo nhân văn cũng nhn mnh vào cuộc đối thoại giữa đức tin và nghiên cứu các nguyên lý phổ biến của bt bo động.
 


3. TNH LP SOKA GAKKAI INTERNATIONAL (SGI) VÀ BA CHỦ TỊCH CA NÓ

Soka Gakkai (Hip hội to ra giá tr) là một tổ chức ly cm hng từ trường phái Pht giáo Nichiren. Trường phái Pht giáo này được đt tên theo lời dy của Tnh - Nicherin Daishonin (vào thế kỷ 13 tại Nht Bn), người có triết lý chuyn đổi xã hội thông qua một cá nhân duy nht tìm thy scng hưởng trong Nht Bn sau Thế chiến II.

Năm 1930, Ngài Tsunesaburo Makiguchi – một nhà giáo dục và nhà cải cách, đã cùng với Josei Toda đã thành lp một nhóm nhỏ các nhà giáo dục và đt tên là Soka Kyoiku Gakkai (Hip hội giáo dục to ra giá tr). Hip hội này dn dn phát trin thành một t chức với nhiu thành viên khác nhau. Ông tuyên truyn giáo dục ly con người làm trung tâm (chyếu là sinh viên), đồng thời áp dụng các khái nim Pht giáo vào cuộc chiến giành nh hưởng đến xã hội Nht Bn lúc by giờ. Phong trào này bt đu với vic trao quyn cho người dân Nht Bn và cho phép họ cải txã hội Nht Bn. Trong thời gian này, chính phủ Nht Bn ủng hộ tôn giáo của Thần đo, trong đó nhn mnh đến vic thờ phng hoàng đế. Chính phủ cũng kng khoan dung với bt kỳ hình thức bt đồng chính kiến nào. Makiguchi và Josei Toda (Chủ tịch thứ 2 của SGI) đã bị bt và bỏ tù năm 1943 vì phn đối các hành động của bang. Do từ chi tha hip, nên Makiguchi đã chết trong nhà tù tiu bang năm 1944. Trong thời gian ở tù, Josei Toda đã nm bt các khái nim của trường phái Pht giáo Nichiren và hiu rằng “Pht quả là một tim năng vốn có trong tt cả cuộc sng, và làm sâu sc thêm nim tin rằng: mọi người có thể biu lộ cuộc sng giác ngnày thông qua vic thực hành giáo lý của trường phái Pht giáo Nichiren” .

Sau khi Josei Toda ra tù, ông đã tích cực thúc đy hình thức Pht giáo của con người dựa trên triết lý nhân văn như một phương thức tự trao quyn - một cách để vượt qua nhng trngại trong cuộc sng và kích hot kho chứa nim hy vng, sự tự tin, can đm và trí tu. Ông là Chủ tịch thứ 2 của tổ chức SGI. Ông đã biên soạn các khái nim Pht giáo sâu sc thành nhng hướng dn cụ thể thực tế hàng ngàyđối với người dân Nht Bn. Ông đt ra thut ngCách mạng con ngườivà thut ngnày đã trở thành ý tưởng trung tâm
 


của trường phái Pht giáo Nichiren, trong đó nhn mnh rằng tt cả mọi người kng phân bit đẳng cp, tín ngưỡng, giới tính và hành động đu có khnăng đt được giác ngộ trong đời này. Năm 1957, ông tuyên bố bãi bỏ vũ kht nhân. Ông kêu gọi các thành viên tr của SGI làm vic cho lời kêu gọi này, và trở thành một trong nhng sáng kiến hòa bình cốt lõi của SGI trong nhng năm tiếp theo. Cho đến khi qua đời, vào năm 1958, Toda đã thành công trong vic truyn bá tp quán cho một triu thành viên và đt nn tảng cho trường phái Pht giáo Nicherin lan rng ở Nht Bn và phn còn lại của thế giới.

Sau cái chết của Toda, Daisaku Ikeda tiếp tục tuyên truyn phong trào Soka Gakkai như một phong trào của nhng người theo đo Pht nhp thế xã hội. Ông trở thành Chủ tịch thứ 3 của Soka Gakkai vào năm 1960. Cúc Soka Gakkai International (SGI) được thành lp vào ngày 26 tháng 1 năm 1975, là một mạng lưới Pht tử trên tn thế giới dành cho một tm nhìn chung về một thế giới tốt hơn thông qua vic trao quyn cho cá nhân và thúc đy hòa bình, văn hóa và giáo dục. Dưới slãnh đo của ông, tổ chức SGI trở thành một trong nhng tổ chức Pht giáo lớn nht thế giới, thúc đy hòa bình và phm giá của cuộc sng con người thông qua các hot động phát trin bn vng, xóa bỏ vũ kht nhân, nhân quyn cơ bản và quyn học tp.

Một trong nhng mục tiêu quan trng của tổ chức SGI là thúc đy hòa bình tn cu, lý tưởng giáo dục và văn hóa cho công dân tn cu. Nó nhm mục đích thúc đy nhn thức về trách nhim xã hội và môi trường. Nó tìm cách thúc đy vic tìm kiếm các giá trị chung, như khoan dung và đồng tồn tại bt chp skhác bit và củng cố ý thức của chúng ta vcon người thông thường. Đxut thực hành cho bản thân và nhng người khác, đóng vai trò mnh mẽ trong thực tin hàng ngày của triết lý này.

n Đ, trường phái Pht giáo Nichiren kng phải là một tôn giáo có tổ chc. Người ta kng cn phải chuyn đổi để thực hành nó; người ta có thể được sinh ra trong một gia đình thực hành n Đgiáo, đo Sikh, Kitô giáo hoc Hồi giáo. Một người kng yêu cu rời bỏ đức tin của mình. Do đó, ở một đt nước nơi tôn giáo luôn hin din và thống trị trong cuộc sng hàng ngày, trường
 


pháp Pht giáo Nichiren cung cp một đại lộ thế tục và tự do, chào đón mọi người thuộc mọi tín ngưỡng thực hành nó như một triết lý sng chkng phải là một tôn giáo.

4. THKỶ 21, NHỮNG THÁCH THỨC VÀ VAI TRÒ CA PHT GIÁO

Tgiữa thế kỷ 19, một snxã hi học, triết gia, nn và ntư tưởng khác nhau như Emile Durkheim, Paul Ricouer, Amartya Sen và nhng người khác đã tham gia vào một cuộc tìm kiếm đạo đức đtìm ra ý nghĩa trong cuộc sống và xã hi. Tham gia vi câu hi Làm thế nào đcng ta sống vi nhau khi có ý thc hkhác nhau, chuyên n hóa và phân bit nghề nghip cao hơn?” Ý tưởng ca Durkheim mang ý nghĩa xã hi học đi vi tôn giáo. Tm quan trng ca Ý tưởng Durkheim nm ở chỗ Durkheim nhn mạnh vào “tôn giáo dân s, vào nhu cầu tôn kính và skhiêm nhường mà kng có lý lun thế tục nào có thể dn đến ng tái và sgây hn. Ly ý tưởng vng lý trong xã hi, tôi muốn đưa vào bài báo một ng trình ca một học gikc, Amartya Sen. Trong khi gii thích các thut ngtiếng Phn niti (đạo đức) và nyaya (lut học) Ông cho rng, niti liên quan đến các quy tắc và tchức, trong khi nyaya quan tâm đến nhng gì xut hin và m thế nào, và cuộc sống mà mi người thc scó thlãnh đo. Ông cũng nhn mạnh rng vai trò ca các tchức, quy tắc và tchức, phi được đánh giá theo chiu rng và toàn din n. Quan đim ca nyaya là sliên kết chắc chắn vi thế giới thc sxut hin, kng chcác thchế hay quy tắc mà cng ta có. Trong khi trích dn ví dca ncai trMauryan Asoka, ông nói, đức tin sâu sắc ca ông đi vi Pht giáo khiến ông tin rng, m giàu xã hi có thể đt được thông qua hành vi tt tự nguyn ca chính ng dân, mà kng bép buộc bng vũ lực.

Ý tưởng Trung đo là nn tảng cho Pht giáo. Nếu chúng ta liên tưởng điu này đến khái nim nyaya, nó cho thy sự chú ý liên tục và có lương tâm đối với một hành động với người khác, với tiêu chí đt hnh phúc hay khổ sở của con người là trên hết. Sự tư duy này cùng với các nguyên lý của trường phái Pht giáo Nichiren slà skết nối của một cá nhân với môi trường. Thực tế đã khẳng định rằng qua lăng kính của tôn giáo hoc sc tộc kng nên đánh giá bằng quan đim cá nhân.
 


5. VAI TRÒ CA TRƯỜNG PI PHT GIÁO NICHIREN TRONG THỜI ĐI THÁCH THỨC TOÀN CU

Triết lý của trường phái này là tin vào skết nối giữa cá nhân và vũ trụ. Nó làm cho một cá nhân tin vào tim năng bẩm sinh của mình. Nó cho phép một cá nhân chịu trách nhim về hn cnh trong quá khvà hin tại của h. Đng thời, làm cho họ trở nên đồng cm với tình trạng của mọi người xung quanh.

Lut Nn quả trong Pht giáo cũng đề cp đến nhng th kng thể nhìn thy như đau kh, n nhẫn, hạnh phúc, v.v ... S tích lũy của các nguyên nn trong quá khvà hin tại của chúng ta được gọi là nghip, cũng được gọi là mô hình và nh vi chúng ta lặp lại hoặc phản ứng trong các tình huống trong cuộc sng của chúng ta. Trên cơ sLut nn quả các cá nn là người to ra hin tại cũng như tương lai của chính h. Do đó, chịu tch nhim về các nguyên nn được to ra càng dn đến vic to ra một xã hội tốt hơn cho chúng ta.

Các thành viên trường phái pht giáo NICHIREN gọi con người là B-tát của trái đt. Trong khi theo truyn thống Pht giáo Mahanaya, thut ngữ Bồ tát được sử dụng để mô tả một cá nhân dành riêng để thực hin hnh phúc cho chính mình và nhng người khác như được mô tả trong Kinh Vimalakriti:

Trong thời gian ngn ca bnh hon, Họ trthành liều thuc tt nht;
Hlàm cho chúng sinh tốt và hạnh phúc, Và mang li sgiải phóng ca h.
Trong thời gian ngn ca nn đói, Họ trthành thức ăn và đồ uống. Có cơn khát và cơn gin đu tn, Hdy Pháp cho chúng sinh. Trong thời gian ngn ca tìm kiếm, Hthiền vtình yêu,
 


Giới thiệu vkhông bo lực Hàng trăm triệu chúng sinh.
Điu này có nghĩa là mở rng skhuyến khích và hỗ trợ mọi người khi họ trải qua bốn đau khổ kng thể tránh khỏi của cuộc sng là sinh, lão, bnh và chết. Như được đề cp trong Kinh đin Vilamkirti - bởi vì chúng sinh bị bnh, tôi cũng bị bnh - là một vị bồ tát có nghĩa là được thúc đy bởi tinh thần đồng cm để đối pvới khng hong xã hội nghiêm trng mọi lúc mọi nơi cho dù bn có bị nh hưởng trực tiếp hay kng.

Vượt ra ngoài các cam kết triết học và lý thuyết, tổ chức SGI đã hỗ trợ các nỗ lực của Liên Hợp Quốc và trong nhiu năm qua đã thực hin hỗ trợ các thách thức tn cu như khng hoảng tị nn, cải cách giáo dục, xóa bỏ vũ kht nhân và khng hoảng môi trường. Chủ tịch thba của tổ chức SGI, Ông Daisaku Ikeda đã viết các đề xut hòa bình cho Liên Hợp Quốc kể từ năm 1983. Nhng đề xut này bao gồm cả hai khái nim Pht giáo và sphù hợp xã hội trong các thách thức tn cu. Ví dụ: Đxut năm 2018 đề cp đến vic Hướng tới một knguyên của Quyn con người: Xây dựng Phong trào Nhân dân. Vic thông qua Hip ước cm vũ kht nhân năm 2017 là một bước đột phá trong lĩnh vực giải trht nhân. Trong năm 2009, Ông Ikeda đã xây dựng sự đn kết tn cu hướng tới xóa bỏ ht nhân và góp phn đáng kể trong nhng nỗ lực của Liên Hợp Quốc đối với vic bãi bỏ ht nhân. Tổ chức SGI cũng là đối tác quốc tế của ICAN (Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ kht nhân) đã giành giải thưởng Nobel năm 2017 vì nhng nỗ lực hướng tới một thế giới kng có vũ kht nhân.

Một trong nhng hot động hàng tháng chính trong tổ chức SGI là Cuộc họp tho lun. Các cuộc họp này đóng vai trò là một nn tảng tích cực phục hồi Pht giáo nhân văn giữa các thành viên và đy họ tới Pht giáo nhp thế. Chẳng hn như tho lun và thúc đy các cuộc đối thoại về bình đẳng, đa dạng, hòa bình, giáo dục và văn hóa. Các cuộc họp tho lun đóng vai trò hỗ trợ tinh thn và cm xúc, nhờ đó họ giúp vượt qua các thách thức của thế kỷ 21 như bt mãn, loại trbt công xã hội, và cm giác cô đơn và trầm cm. Vic khôi phục tinh thn của Pht giáo nhân văn, kết nối khía cnh triết học của tôn giáo với sự thường nht của cá nhân đã trở thành tác
 


nhân thể hin tinh thn “Pht giáo nhp thếvào nơi làm vic, môi trường tương ứng của h, cng đồng và xã hội rng lớn. Do đó, từ một thực hành tâm linh riêng tư, riêng bit, triết lý này biến thành một cam kết hướng hành động với nhng người khác và cuộc sng công cng của chúng ta.

6. VAI TRÒ CA THANH NIÊN VÀ PHNTRONG SGI: SGI VÀ TRAO QUYỀN CHO PHN

Trong đề xut hòa bình cho năm 2018, Tiến sĩ Ikeda đã quy định vai trò chính trong vic trao quyn cho phnữ trong vic giải quyết các thách thức tn cu. Lời mở đu của Hip ước cm vũ k ht nhân (TPNW) tuyên bố rằng để đt được hòa bình và an ninh bn vng trên tn cu, cn có sự tham gia bình đẳng của cả nam và nữ. Đxut này làm sáng tỏ thêm về cách thức tham gia của ph nkng chỉ giới hn trong hòa bình và giải quyết xung đột mà còn được thừa nhn và thông qua như là Kế hoch hành động vgiới tại cả hai Hội nghị thế giới ln thứ 3 vgim thiu rủi ro thiên tai (2015) và Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khu (2017) dựa trên Khái nim Pht giáo về “Nhân phm của tt cả mọi người. Tổ chức SGI đã liên tục ủng hộ y ban vTình trạng Phn(CSW) của Liên Hợp Quốc, từ năm 2011 gửi các đại biu đến TrsLiên Hợp Quốc và hợp tác với Hội đồng Nhân quyn LHQ bằng cách đồng tài trợ cho các skin về đức tin và văn hóa trong vic thúc đy quyn phnvà bình đẳng giới.

Trích dn một ví dụ gn gũi hơn, trong khi tương tác với các nhóm tuổi khác nhau đến từ các nn tảng tôn giáo, kinh tế và chuyên nghip khác nhau ở Delhi, người ta nhn ra rằng tt cả họ đu theo triết lý này, kng phải vì sự tự do tôn giáo mà nó mang li, mà là cm giác trao quyn và bình đẳng nó thm nhun. Bà Savita Thakur, một người nội trợ 40 tuổi, bị vướng vào một cuộc khng hoảng tài chính, trong đó chồng bà bị thit hại tài chính rt lớn. Bt chp thời kỳ hỗn lon này, bà đã kng mt đi nội lực. Trên tinh thn bt khả chiến bại này, bà luôn thực hành Pht giáo cùng với s khích của nhng người đồng đo. Gia đình bà kng chỉ tham gia trong thời gian thnghim mà còn có thể vượt qua nỗi ám nh suốt đời về tiếng Anh. Bà chia srằng sức mnh do sự thực hành Pht giáo của bà và bản cht kng phán xét của các thành viên khác cho phép
 


đọc thuộc lòng hn tn bằng tiếng Anh ln đu tiên trong đời, trước một cuộc họp lớn.

Nói chuyn với các thành viên phnn Đkhác, người ta nhn ra rằng trong một xã hội đang bị bt bình đẳng giới, nhng thành kiến, thực tế này đã mang lại cho phnữ thành thị hy vng tin vào tim năng bẩm sinh của h, đó là nim tin dựa trên hành động thúc đy họ làm vic với một động lực tích cực kng chỉ trong nhà của họ mà còn trong môi trường và cng đồng trực tiếp của h.
  1. VAI TRÒ CA THANH NIÊN TRONG SGI
Kể từ thời chủ tịch thhai của tổ chức SGI – Ngài Josei Toda
- người tuyên bố bãi bỏ vũ kht nhân, tuổi trđã trở thành tâm
đim của các sáng kiến hòa bình của tổ chức SGI. Như chủ tịch
tin nhim - Ngài Ikeda đã tin rằng nhng người trẻ tuổi đc bit
là người được ban phước với sự nhy cm mới mẻ và đam mê tìm
kiếm lý tưởng. Năng lượng của họ có thể xúc tác cho các phn ứng
dây chuyn của sự thay đổi tích cực khi họ to ra sgn kết nim tin
giữa mọi người. Họ tích cực tham gia vào các hot động, bt nguồn
từ nim tin tuyt đối rằng hn cnh hin tại là lý do sẽ cho phép họ
hn thành nhim vụ duy nht của mình. Do đó, chương trình nghị
sự thúc đy hành động của BSG tìm thy động lực của mình bằng
cách giữ cho giới trẻ ở vị trí trung tâm của các hot động và chiến
dịch của mình.
  1. VAI TRÒ CA CÁC TNH VIÊN TRBHARAT SOKA GAKKAI (BSG) TRONG XÃ HỘI N Đ

n Đ, các tình nguyn viên thanh niên của tổ chức BSG đã giúp đỡ mọi người và cng đồng, đc bit là nhng người bị nh hưởng sâu sc và bị tàn phá bởi thiên tai, như cơn bão Gujrat (1998), Trận động đt Chamoli (1999), Cơn lốc xoáy Orissa (1999), Trận động đt Gujrat (2001), Sóng thn ở Tamil N Nikol (2004), Lũ lụt Chennai (2015). Trong khi đt câu hỏi cho một thành viên của Đội Nam trẻ tuổi của BSG, Raghav Sharma, hin đang học tại DU, điu gì đã thúc đy anh y giúp đỡ mọi người trong trận lụt Chennai năm 2015, anhy nói, ngay cả trước khi tôi gia nhp BSG, tôi rt đồng cm với nhng người đau khổ do con người hoc thiên tai to ra. Nhưng tôi đã kng thể cung cp bt kỳ tr giúp nào. Thực hành
 


triết lý nhân văn này nói riêng, và cm nhn vsđau khổ và kinh nghim của mọi người trên khp n Đvà trên tn cu đã khiến tôi đồng cm với sđau khổ của họ và cho phép tôi giúp đỡ nhng người gp nn. Tôi cũng đã nhn ra rằng vic thu thp kiến thức và bằng cp là vô ích cho đến khi tôi kng thể giúp đỡ và phục vụ mọi người xung quanh.

Mặc dù thế kỷ 21 đang chng kiến đỉnh cao của sự tiến bộ công nghệ nhưng đồng thời nó là một trong nhng thế kbo lực nht, nơi các vn đề di cư, di dời, chiến tranh gây ra cái chết và khng hoảng tn cu khác đã đt đến một đỉnh cao mới. Trlại với nhng kkhăn của xã hội hin đi, dân số loài người trên tn cu đang trải qua nhng thách thức cá nhân và xã hội. Chẳng hn, năm 2017
U.K đã thành lp Bộ Cô đơn. theo dữ liu do y ban Jo Cox cung cp, gn chín triu người ở U.K đã thừa nhn là cô đơn. Điu này có nh hưởng nghiêm trng đến cuộc sng cá nhân và nghề nghip của h. Dữ liu cho biết thêm, nó tiêu tốn của Nhà tuyn dụng Anh 2,5 tỷ mỗi năm.

Người ta ước tính rằng vào năm 2020, n Đsẽ trở thành quốc gia trẻ nht thế giới, với 64% dân ssẽ ở độ tuổi lao động. Với s lượng ngày càng tăng trong dân số thanh niên, cũng có nhng vn đề đang gia tăng cn được giải quyết khn cp. Trong khi, thực hin các cuộc phỏng vn với các sinh viên đại học của cả Đại học Delhi và Đại học Jawaharlal Nehru, người ta nhn ra rằng 25-35% dân số sinh viên đang trải qua các vn đề sức khỏe tâm thn nghiêm trng. Nhng vn đề như vy chyếu là kết quả của scô lp xã hội, thực tế o chiếm lĩnh các tương tác vt lý của con người, cm giác cnh tranh khốc lit, lo lắng về hiu sut, nâng cao ý thức về lòng tự trng thp và khng hoảng hin sinh. Phỏng vn các thành viên trẻ của tổ chức Pht giáo Nichiren, người ta nhn ra tác động của nó đối với h. Trích dn từ một học viên trđang học tại đại học P. Chettri Một trong nhng người bạn cùng lớp của tôi đã mời tôi tham dự cuộc họp tho lun hàng tháng tại một trong nhng ngôi nhà của một thành viên thực tp ở Nam Delhi. Trong thời gian đó tôi bị trầm cm lâm sàng. Nhng ngày đc bit, tôi bị ám nh bởi nhng suy nghĩ vvic tự làm hại bản thân và một cm giác vô giá trsâu sc. Do một trong nhng người bạn của tôi kiêm trì khuyên bo, tôi nghĩ, hãy để tôi tham dự cuộc họp xã hội cuối cùng này, sau đó tôi sthực hin bước tự làm hại mình. Trong khi tham dự cuộc họp, tôi đã hn tn bị phân tâm, nhưng điu khiến tôi chú ý, là vài dòng mà một thành viên trẻ chia s, vsự tự tha thvà lòng trc n. Tnh viên y cho biết, nếu vũ trkng bao giờ từ bỏ bạn, và có lòng trc n vô hn, làm sao bạn có thể từ bỏ chính bản thân mình. Nhng ng nói và năng lượng tích cực của các thành viên có mt, đã là cứu cánh cho tôi. Do đó, thông đip ngn gọn mà người ta có thể gợi lên thông qua các tương tác này là, sự thay đổi mà người ta mong muốn được chng kiến ở môi trường bên ngoài, cn phải bt đu từ chính bản thân mình. Trích lời Tiến sĩ Daisaku Ikeda, P. Chettri nói, Một cuộc cách mạng vĩ đại của loài người chỉ trong một cá nhân s giúp đt được sự thay đổi trong vn mnh của một quốc gia, và hơn na, sẽ cho phép thay đổi vn mnh của tn nhân loi.

Do đó, rõ ràng rằng tổ chức BSG hot động kng chỉ là một hệ thống hỗ trợ cho các thành viên của mình, cung cp kng gian an tn để thoát khỏi sxa lánh và bt mãn khỏi thế giới thực mà còn là mnh đt màu mỡ để truyn cm hng cho giới trẻ để đưa ra sáng kiến và định hướng triết lý theo hướng hành động” trong cuộc sng tương ứng của họ và cng đồng đa phương.

9. KT LUN

Tóm li, bài viết này theo dõi lịch sử hình thành của tổ chức SGI, skhởi đu và phát trin của nó ở n Đvà mối quan hệ mà nó cung cp giữa tâm linh và một cuộc sng định hướng hành động. S tham gia của tôi với các học viên của Bharat Soka Gakkai đã được đt trong các đô thị của n Đ. Bài viết này là một phn của một công vic nghiên cứu đang din ra..

Tgóc độ xã hội học, tht thú vkhi quan sát rằng ở Nht Bn, trường phái Pht giáo Nichiren ct ngang các nhị nguyên giai cp khác nhau; nhng người thuộc các tầng lớp khác nhau từ ngư dân đến nông dân thực hành nó. Nhưng trớ trêu thay ở n Đ, theo kho sát nhân khu học - kinh tế xã hội của tổ chức BSG, chyếu là dân stầng lớp trung lưu thành thị, có lẽ vì ngôn ngữ tiếng Anh hn chế nó đối với nhng người thuộc tầng lớp đc bit này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây