164. TIÊU DÙNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ sáu - 10/05/2019 05:24
TT.TS. THÍCH ĐỨC THIỆN
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ
 
TIÊU DÙNG CÓ TRÁCH NHIM VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tht là nim vui học thut to lớn khi xem tuyn tập ch tiếp cn Pht giáo đi với vic tiêu ng có trách nhiệm và phát triển bền vnglà nội dung chính của chủ đề V trong Đại lễ Pht đn Liên hợp quốc 2019.
  1. TIÊU THVÀ MÔI TRƯỜNG

Mô hình tiêu thbền vngđược kiến giải bởi Giáo sư Tiến sĩ Gábor Kovács. Hành tinh này hin đang ở một knguyên mới trong lịch sử của nó, Anthropocene, trong đó loài người tác động rt lớn đến các hành tinh. Các hot động của con người to ra áp lực rt lớn lên hệ thống cu trúc và chức năng của trái đt với nhng hu quả bt lợi. Theo mô hình tăng tốc, xu hướng kinh tế xã hội đang xu đi làm thay đổi tương lai của hành tinh và tương lai của loài người. Một phn quyết định của hệ thống kinh tế xã hội bên cnh sn xut và phân phối là tiêu thnăng lượng; sử dụng nước, tiêu thphân bón và giy, và tiêu thụ các dịch vkhác nhau đã được tăng theo cp s nhân. Liên quan đến tính bn vng, vai trò trung tâm của tiêu dùng đã được Liên Hợp Quốc công nhn là đm bo tiêu dùng bn vng và mô hình sn xut. Bài viết cho rằng Pht giáo nên và có thể đáp ng các vn đề căng thẳng thông qua tiêu dùng có trách nhim, tức là tiêu thụ đúng được hiu là ở cp độ cá nhân, khôn ngoan và chánh nim và cũng to cơ hội để thực hành các đức tính chia s, s hài lòng và điu đ.

Jyoti Dwivedi, Đại học Kalindi, Đại học Delhi, n Đ, nêu bt Quan điểm Pht giáo vsbo tn hệ sinh thái trong lành.” Dựa trên quan đim nn học và Pht giáo, ông cho rng sphát trin xã hội

 
    1. Người Dịch: Thich Dong Dac.
 


sẽ được hướng dn theo các đường li thúc đy sức khỏe và hnh phúc của trt tự xã hội, điu đó kng gây tổn hại cho các hệ thống tự nhiên. Cụ th, thái độ của Pht giáo vbt bo động, nhân từ và từ bi đòi hỏi một hành vi sinh thái vì chúng kng chỉ giới hn ở một mình con người, mà còn bao gồm các sinh vt khác. Cuối cùng, ông kết lun rằng ý tưởng Pht giáo về thế giới Một thế giới quan trng và có ý nghĩa, đó là ngôi nhà của tt cả ssng.Chúng ta cn phải quan sát đo đức của nó, đó là các giá trị của lòng từ bi, sự bình tĩnh và khiêm tn. Cách suy nghĩ và thực hành Pht giáo là đóng góp quan trng trong vic xây dựng một xã hội lành mnh vmt sinh thái.

Ida Bagus Putu Suamba đã trình bày v“Đo đức Pht go trong công cuc xây dng ngành du lch xanh.” Và dùng cùng một lp lun để giải thích vic phục vMTrái Đt thông qua con đường Pht dy. Trích dn khp nơi từ văn học Pht giáo, người viết khẳng định rằng sphát trin vt cht kng phải là sphát trin thực sự nếu chúng ta kng chú trng các giá trị truyn thống của đo đức, thống nht và hòa bình ln nhau.

Basudha Bose đã nhn mnh vic tiêu thụ đúng đn nhiu quà tặng của tự nhiên và mẹ trái đt trong bài tham lun tiếp theo của mình, với tựa đề Quan điểm Pht go xanh để giải quyết vn đề hiện nay.” Bài viết tho lun vsự thoái hóa môi trường nhanh chóng như thế nào bởi nn kinh tế đy tham vng. Nên cn được áp dụng nhng bài học từ nguyên lý Duyên khởi của Pht giáo. Bài viết còn nhn mnh vic ứng dụng Bát Chánh Đạo sẽ thay đổi tâm lý con người và mở đường cho vic thành tựu mục tiêu phát trin bn vng như mong ước của Liên hợp quốc hướng đến vào năm 2030.

Bài viết tiếp theo là một nghiên cứu chuyên đề về nhng tác dụng phụ của vic tiêu thụ quá độ tại Tích Lan đã m hỏng dữ dội sphát trin bn vng: Nghiên cứu các giá trị văn hóa Pht giáo v tiêu thvà tác đng ca chúng vsphát triển bền vng ti Tích Lan của Dhanapal Wijesinghe. Nhìn sâu vấn đề này với ng kính quan đim nn loại học vtôn giáo và tiêu thụ, người viết dựa trên bài nghiên cứu ngu nhiên về 92 hộ gia đình Pht giáo của một ngôi ng nhỏ để hiu được nhiu mô hình tiêu thvà phát trin bn vng ở tầm mức vi mô. Ta phát hin ra rng các giá trn hóa Pht giáo nh hưởng hạnh phúc đến nh vi tiêu thdn đến kết quả b
vng cân bằng của kinh tế gia đình và sphát trin của nó. Do đó, có sự bin lun rằng sự bn vng của kinh tế gia đình là một yếu t quyết định trong vic đm bo sự bn vng phát trin quốc gia. Thế nên, stăng cường có tổ chức là một yêu cu để chuyn hóa các giá trvăn hóa Pht giáo vvic tiêu thcó trách nhim để đm bo s phát trin bn vng.

Rahul K. Kamble đã chia sẻ một tham lun nữa vQuan điểm Pht giáo vvic sdụng đúng đắn tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vng.” Trong tuyn tp này tác giả chỉ trích smt cân đối giữa kinh tế và xã hội, đồng thời nhn mnh rằng điu đó có thể vượt qua được chỉ khi thông qua các học thuyết Pht giáo. Trong khi trích dn khái nim tài chính Pht giáo (ekenabhogebuñjeyya” ) (Kinh Thin Sinh trong Trường bộ kinh), tác gihướng chúng ta chăm chú vào khái nim và lời khuyên trong Pht giáo ly ra từ nhng bản kinh Rāsiya, kinh Kāmabhogī , kinh Pattakamma và kinh Ādiya vvic tiêu thvà sử dụng đồng lương. Vic nhn mnh vào tm quan trng của năm trách nhim(pañcabali) và các giá trị của chúng cho một xã hội vừa ý và làm thế nào để chúng hữu ích cho tt cả mọi người sẽ được tho lun chi tiết trong bài tham lun này.
Tác giả Kirama Wimalathissa đã pn tích Nhu cầu và ước mun
Quan điểm ca Pht giáo vtiết chế tiêu ng cho sphát triển bền
vng.” Mối tương tác mt thiết giữa môi trường tự nhiên và các sinh
vt sng là một nội dung cốt lõi trong giáo lý nhà Pht sẽ được tho
lun trong bài tham lun kế tiếp Cách tiếp cn Pht giáo đối với
sphát trin sinh thái và phát trin bn vng. Như chính đức Pht
ng đã trưởng thành từ lòng Mẹ thiên nhiên (Sinh ra dưới cây Sala,
giác ngộ dưới cội Bồ Đề bên cnh dòng sông Ni-liên-thin, thuyết
bài pháp đu tiên kinh Chuyn Pháp Luân tại vườn nai), kng đâu
là kng thiên nhiên nên cách tiếp cn sinh thái bn vng nên được
gán cho Pht giáo. Bài tham lun cũng đánh giá nhng khái nim v
phương din sinh thái và phát trin bn vng với học thuyết Duyên
Khởi của Pht giáo và Ngũ Giới.

Bài viết Tviện không biên giới: Mô hình mới ti Sumatra, Indo- nesiacủa tác giHudaya Kandahjaya đã cgng mô tả hình thức phổ biến hóa các khái nim Pht giáo, đời sng ở tu vin. Bài viết này đã đưa ra cuộc kho sát bối cnh học thuyết liên quan để từ đó ta có thể thy được skết nối với các lời dy đo Pht.
 
 
  1. KINH THC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BN VỮNG

Tác giKaram Tej Singh Sarao chỉ ra “Sự tiếp cận của Pht go đi với vn đề tiêu ng có trách nhiệm và sphát triển bền vng.” Bài viết cgắng chỉ ra rằng có nhiu đim chung giữa các mục tiêu và lý tưởng của ECOSOC và lời dy của đức Pht. Lời dy của đức Pht hướng tới phát trin bn vng và có thể đóng góp cho nhng nỗ lực của ECOSOC. Hơn na, tác giả cũng đã cgắng chỉ ra rằng hệ thống tn cu hóa hin nay thúc đy cnh tranh hơn là hợp tác. Một xã hội được thành lp dựa trên Pht pháp nghĩa là mục đích thúc đy phát trin của đơn vị luôn đt lên hàng đu; sphát trin cá nhân kng gây hại cho người khác.

Bài viết về “ch tiếp cận Pht go đi với hạnh phúc là phương pp đúng đắn cho sphát triển xã hi” được viết bởi Pinnawala San- gasumana, đã phác ha ý tưởng v phát trin kinh tế kng chỉ là công cụ được hiu bởi chỉ stăng trưởng GDP mà là bởi sphát trin xã hội trên mọi chỉ s. Tác gixác định thêm quan đim Pht giáo v hnh phúc liên hệ đến s phát trin bn vng và vic ứng dụng của nó trong xây dựng phương thức đo lường cho vic phán xét hnh phúc thực sự.

Sử dụng tài sn tôn giáo mt cách có trách nhiệm và phát triển bền vng theo quan niệm Pht giáo từ Sri Lankacủa các tác giPraneeth Abayasundara và Dhanapala Wijesinghe là bài tham lun tiếp theo dựa trên học thuyết xã hội học kho sát tiêu biu tại Sri Lanka. Các tài sn tôn giáo cũng đóng góp cho sphát trin bn vng, và khi nguồn lực và tài nguyên cn kit thì scó sđu tranh bên trong. Với trích dn của 25 khu phức hợp Pht giáo tại vùng phía Tây của Sri Lanka, nơi đã được chuyn tnh đa đim phục vụ lợi ích lẫn nhau của cả hai đại Tăng và cư sĩ. Đất và vic sử dụng đt ở đây hướng đến vic thiết lập các vin giáo dục, phúc lợi, phục vxã hội, sức khỏe, ý tế, phát trin cng đồng và thể thao v.v. cho nhiu mục đích xã hội là giúp đỡ họ sng sót. Nguyên tc của vic tiêu dùng bn vng cho sphát trin vng bn là mô hình tiêu biu mà bài tham lun này đề ngh.

Người đóng góp tiếp theo của chúng ta tho lun về “Kinh tế Pht giáo: Con đường không nên theo cho cuc sống đúng ca sbền vng” được viết bởi Upul Priyankara Lekamge khi mà  các bài kinh 
Pht giáo đã chỉ ra rằng sự tha mãn của cái ta trong tt cả các lĩnh vực đời sng. Chế ngtâm kng tha mãn là shủy dit vĩ đi. Cho nên, cách tiếp cn Pht giáo đối với vic tiêu dùng có trách nhim phải được xác định rõ. Theo chân sự tiêu thụ thiếu trách nhim, bài nghiên cứu đã được tiến hành dựa trên bảng câu hỏi điu tra trên 400 thanh thiếu niên đại din cho tt cả vùng min của xã hội Sri Lanka bt kskhác bit vtôn giáo. Nó được xác định rằng phương cách sn xut có thể đề nghị để duy trì sự hòa hợp giữa sn xut, tiêu dùng và duy trì nhiu nguồn vốn khác nhau giới thiu một mô hình tiêu dùng thân thin với môi trường và xã hội.

Bài tham lun tiếp theo “Tình trng khó khăn của xã hi n s thời kỳ hậu hiện đi và nhng mong đợi, nhng điều quy định ca Pht giáoca tác giNeelima Dahiy đã tho lun vhin tượng thời hu hin đại trong xã hi công dân là quá chú trng vào con người. Nó là nguyên nn chính chịu trách nhim cho vic suy đi các hthống và giá trđo đức. Dựa trên các i liu tham kho trong n chương Pht giáo, phi thực hin các bin pp png nga. Giáo lý và các pp môn nh trì Pht pp có thđược xem như là bước đm đto khn khổ cho các chính sách và kế hoch nh động, tp trung vào sbình đng giữa các thế hvà ng một thế hvà sphát trin hướng vtrái đt.

Bài tiếp theo của chúng ta “Hướng c nhà lãnh đạo kinh doanh vmt toàn cu hóa bền vng – Vic xem xét c quan điểm từ c n tc được áp dụng Pht go” đến từ Shyamon Jayasinghe. Trong cách thức sâu sc hơn, tác gibài tham lun đã nỗ lực tìm hiu nhu cu cân bằng trong thế giới hin đại của stn cu hóa chóng mt và phương pháp đối đu với nó. Vic phát trin kinh doanh mà suy yếu các giá trxã hội, gây ô nhim môi trường, to bt lợi cho vic biến đổi khu, là đim cốt lõi của lý thuyết ích kkinh doanh là chỉ để kinh doanh(Friedmann). Điu đó cn được thách thức và thay đổi nếu ta muốn sng trong một thế giới tốt đp hơn. Bài tham lun cũng chỉ ra vic tăng cường Trách nhim xã Hội Hợp tác (CSR) slà nhân tố thay đổi của cuộc chơi. Cho nên lời Pht dy nên được áp dụng đối với nhng người đứng đu doanh nghip để to nên stn cu hóa bn vng.

TT.TS. THÍCH ĐỨC THIỆN TT.TS. THÍCH NHT TỪ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây