163. PHẬT GIÁO VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Thứ sáu - 10/05/2019 05:31
TT.TS. THÍCH ĐỨC THIỆN
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ

 
PHT GIÁO VÀ CUC CÁCH MNG CÔNG NGHIỆP LN THỨ 4Hin nay, chúng ta đang sng trong cuộc cách mạng công nghip ln thứ IV nơi mà hệ thống máy tính, tự động hóa, rô-bốt và con người làm vic cùng nhau theo nhng cách hn tn mới l.ng dụng nhng cải tiến công nghệ sgiúp quá trình sn xut nhanh hơn, ít tốn nhân lực hơn và dữ liu thu thp được đy đủ hơn. Cht lượng sn phm được đm bo bằng vic kim soát vt liu thô đến thành phm và chuyn đến người tiêu dùng.

Tuy nhiên, điu đó có thể ny sinh nhiu vn đề cho con người. Một trong nhng hn chế của nó là nhiu công nhân smt vic làm do máy móc thay thế trong khi các hình thức kinh doanh có thể đối mt với nhiu kkhăn trong vic tuyn dụng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cu của công việc. Nó có thể dn đến tình trạng mt cân bằng, thm chí phá vỡ thị trường lao động. Nhng bt ổn vkinh tế sdn đến tính bt ổn trong đời sng, thm chí trong chính tr.

Thêm vào đó, công nghệ mới skhiến thay đổi về quyn lực, các mối quan tâm an ninh và sự cách bit lớn giữa giàu và nghèo hoc là cách giao tiếp thông qua mạng In-tơ-net đã thách thức an ninh thông tin bo mt cho cả mọi người và các hệ thống chính tr. Nhng vn nn này đã thúc đy thế giới cgắng nhanh chóng tìm ra nhng giải pháp đúng đn để thành tựu sphát trin bn vng với sự đồng tình lớn của triết học Pht giáo. Trong chủ đề này, chúng tôi tp trung nhiu vch tiếp cận và hi ứng của Pht go đi với Cuc ch mạng công nghiệp lần thIVđể đem lại hnh phúc và an lc cho nhân loi.


 
  1. Người dịch: Phương Anh Đạt.
 
324


THÔNG ĐIỆP CC MỪNG ĐI LVESAK LHQ 2019
 


TÓM TT NI DUNG
    1. Cuộc cách mạng ng nghệ 4.0: Tin lợi và bt cp

Qua bài nghiên cứu Mt trái của cuc ch mạng công nghiệp 4.0” TT. Thích Nht Tkhái quát về các cơ hội và thách thức, các tác động tích cực và tiêu cực của cách mạng công nghip 4.0. Thừa nhn s đo lộn thị trường lao động, kinh tế quốc gia, nh hưởng tiêu cực đến cng đồng, to bt bình đẳng xã hội, tội phm mạng và suy thoái đo đức, tác gikêu gọi mọi người nên áp dụng Pht pháp, thực tp thin định, một mt tn dụng các giá trị của công nghip hin đi, mt khác tăng cường chăm sóc sức khỏe thể cht và cm xúc để sng an nhiên và hnh phúc trong mọi biến c.

Tác giPeter Daniels tho lun các vn đề về: Cuc ch mạng công nghiệp lần thIV: Phân tích quan điểm Pht go vì xã hi bền vng và hạnh phúc.” Trng tâm của bài tham lun này là phân tích s phát trin của cuộc cách mạng công nghip 4.0, sự nổi lên của thế giới vt lý và thế giới kỹ thut s(kinh tế, xã hội, môi trường) theo quan đim của Pht giáo hướng đến một xã hội bn vng và nhn loại hnh phúc. Bài viết bao gồm sphân tích sơ bộ cách mạng công nghip 4.0 nh hưởng Pht giáo, nhng kết quả liên quan đến các tác động môi trường và n lun nhiu hơn các phương din căn bản của nhng nguyên nhân gốc rễ của khổ đau luân hồi. Chánh nim và tỉnh thức, nhng nguồn an lc tht sự, là các khía cnh chìa khóa trong vic phân tích dựa trên nguồn cm hng Pht giáo đối với các kết quả thích hợp và nhn din các hồi ứng để hướng dn cách mạng công nghip 4.0.

Tác giả Geoffrey Bamford tp trung vào: Phn ứng với Cuc ch mạng công nghiệp lần thIV: Chnghĩa quyết định bước mt mt.” Cuộc cách mạng công nghip ln thứ IV ít nhiu tương đương với cuộc cách mạng kỹ thut số trên thế giới vào cuối thế kỷ 20. Nó nh hưởng mọi mt của thế giới một cách mnh m, và di sn Pht sn cũng phải ngoại l. Cuộc cách mạng công nghip ln thứ IV chng kiến công nghệ tiên tiến trong tt cả lĩnh vực, chẳng hn như phục hồi đồ thcông, ghi âm dữ liu, lưu trữ, trin lãm, giao thông vn tải và qung cáo với công nghệ kỹ thut s. Điu này được s dụng nhiu bởi các nhà buôn hàng mnghệ ở các quốc gia châu Á và các nhà n đu giá ở Tây phương, đc bit tại London và New
 
THÔNG ĐIỆP CC MỪNG ĐI LVESAK LHQ 2019    325York. Bài tham lun này skho sát sâu vvic làm thế nào mà nó có thể được sử dụng trong tt cả các giai đoạn và chỉ rõ cách thức các đồ cPht giáo được bày n trong Thị trường Tây phương bởi cướp bóc và buôn n bt hợp pháp các c vt Pht giáo. Bài viết ng tìm hiu phương thức nào mà nó tác động đến Di sn Pht giáo và nỗ lực đề ra một sgiải pháp bo vệ Di sn Pht giáo từ nhng tình trạng bt ổn này. Hơn na, các bài báo và trang web liên quan đến khía cnh này cũng sẽ được nghiên cứu cn thn. Cuối cùng, giải pháp thực tin để tối thiu hóa vic mu dịch phi pháp các cvt Pht giáo và đưa ra các đề xut để gim thiu tình trạng cướp bóc và buôn n các Di sn Pht giáo. Đây là một vic làm cn thiết trong thời đại cách mạng công nghip ln thứ IV.

William Beaumont Edwards tho lun Pht go và Cuc ch mạng công nghiệp lần thIV.” Phát động cuộc tho lun vtác động của trí tuệ nhân to trong Cuộc cách mạng công nghip ln th IV, quan tâm vphương cách làm thế nào mà mỗi cuộc cách mạng công nghip khiến nhiu chuyn đổi to lớn trong snăng động của văn minh nhân loi. Tác giả chỉ ra rằng tính tùy duyên trong Pht giáo có thể dễ dàng thích nghi và sng sót ở bt kỳ thay đổi nào trong sự biến động mà nó hin hu. Bằng vic trích dn văn bản tôn giáo, ngài muốn nhn mnh rằng Pht giáo kng dựa trên nim tin mà nó dựa trên lý trí. Nim tin và sự tin tưởng sẽ đến sau. Khnăng tiếp cn knguyên cách mạng công nghip ln thứ IV mới này với tính logic, hợp lý và thu hiu là một yếu tố hết sức quan trng. Đơn gin bởi vì nó có gốc rễ ở lun lý nên truyn thống Pht giáo có thế cung ứng điu đó.
    1. Tác đng của cuộc cách mạng ng nghệ 4.0 đối với Pht giáo

Giáo sư David Blundell khái quát Pht giáo ti khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhân văn hc kỹ thuật số/ không gian và bo tn di sn.” Bài tham lun tng hợp các nghiên cứu minh ha các cách tiếp cn kng gian kỹ thut số đối với vic bảo tồn di sn xuyên các nn kinh tế và là cu nối nhng khác bit của các nn n hóa. Đa lý học tiếp tục đóng vai trò then chốt trong môi trường toàn cu ng động đa dng đa n hóa trải dài xuyên suốt các vùng min khác nhau đang ng cường tìm kiếm di sn như là mu số chung. Bài viết cũng nêu bt cứ liu lịch sử của các mạng lưới mu dịch của các nhà tm him Nam Đo lưu truyn cnh pp ở n Độ Dương,
 
326


THÔNG ĐIỆP CC MỪNG ĐI LVESAK LHQ 2019đồng bằng và hải đo của Đông Nam Á và Trung Hoa. Điu này trùng ý tưởng với công vic Thiết lp bản đồ Pht giáo đường bin của Lewis Lancasters. Đó là Công trình khởi xướng bản đồ văn hóa đin tử (ECAI) với Jeanette Zerenke và các thành viên Nam hải mà chúng ta đã sử dụng hệ thống thông tin đa lý (GIS).

Đại Đức Tiến sĩ Jeongwan Sunim, Đại học Dongguk, nghiên cứu về chủ đề Giáo dục Pht go và ch mạng Công nghiệp lần thTư.” Tác gikhai thác vn đề giáo dục Pht pháp mà chúng ta phải đối mt trong thời đại Cách mạng Công nghip ln thứ tư. Trong bối cnh môi trường giáo dục đang thay đổi trong thời đại này, nhng thay đổi vphương pháp và phương tin truyn thông trong lĩnh vực giáo dục Pht giáo là điu hin nhiên. Dựa theo Pht pháp, nội dung giáo dục phn ánh nhng đc đim mà từ đây ta có thể phân tích và din giải nhng đc đim của thời đại Cách mạng Công nghip ln thứ tư.

Bài tham lun Công Tác Hong Pp Thời ch Mng Công Nghiệp 4.0” của HT. Thích Tn Đt cnh báo các tác hại vvic s dụng quá mức các phương tin truyn thông hin đi. Thay vào đó, tác giả đề nghị sử dụng các tin ích của truyn thông kỹ thut svào vic hoằng pháp, chia sẻ chân lý Pht đến với qun chúng tại gia, nhờ đó giúp mọi người sng hnh phúc hơn.

Bài nghiên cứu ch tiếp cn ca Pht giáo vslãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hi bền vng - thời đại cách mng công nghiệp 4.0” của TT. Thích Đức Thin nhn mnh đến hai phương din: lợi ích và tác hại của các cuộc cách mạng công nghip. Theo tác gi, con người hin đại cn nhn din được các phương din tích cực của cuộc cách mạng công nghip 4.0 để tiết kim thời gian, công sức nhm nâng cao hiu quả và hiu sut của các quy trình sn xut. Đng thời, tác gikêu gọi áp dụng thin và các phương pháp trị liu Pht giáo, nhm vượt qua các mt tiêu cực do lm dụng cuộc cách mạng công nghip ln thứ 4, nhờ đó sng hnh phúc hơn.

TT.TS. THÍCH ĐỨC THIỆN TT.TS. THÍCH NHT TỪ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây