162. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU

Thứ sáu - 10/05/2019 05:33
TT.TS. THÍCH ĐỨC THIỆN
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 
CÁCH TIẾP CN CA PHT GIÁO VỀ GIÁO DỤC ĐO ĐỨC TOÀN CU
Thế giới ngày nay đã và đang có nhng thay đổi lớn trên trên mọi phương din, tuy nhiên khái nim Lãnh đo chánh nim và sphát trin bn vng lại kng còn được coi là một tham chiếu trong bối cnh hỗn lon thời cuộc. Nhng thay đổi theo xu thế gim này đã khởi lên nhng tranh lun vvic hin nay nhân loại có thực sđang được sng trong công lý, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng thực shay kng. Trong ánh Pht pháp, chúng tôi chú trng vào vic hiu biết giáo lý Pht giáo trong vic giải quyết các vn nn đương thời. Bn cht của nhng thay đổi thời cuộc và cách nhp thế của Pht giáo chính là trng tâm của cuốn sách này. Bt kỳ nhng nghiên cứu hay lun đim vsự thay đổi nào đó trong nội dung hay bản cht ở thời đại hin nay cn phải được soi chiếu bởi triết lý của đo Pht. Chúng tôi tp trung làm rõ nhn thức đúng đn, xuyên thu vsự thay đổi thời cuộc trong phn mở đu của kiến gii, theo sau là làm rõ bản cht về nhp thế của Pht giáo trong xã hội. Thực tế thì các mô thức dựa trên giáo lý đo Pht kng hn tn cứng rắn và các mô thức này kng phải luôn nhn được sự chp thun của mọi người trong xã hội. Điu này đồng nghĩa với nhiu lun đim cn phải được tho lun một cách sâu sc hơn na.

Vì lý do đó, cuốn sách là tp hợp các bài kiến giải được trình bày tại hội tho quốc tế về “ch tiếp cận của Pht go vGiáo dục đạo đức toàn cầudin ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc, Hà Nam, Vit Nam nhân dịp lễ VE- SAK ln thứ 16 năm 2019. Nhng người tham gia hội tho ln này kng đại din cho bt kỳ tư duy chđo hay trí tuệ thông thường của lĩnh vực nào, thay vào đó là nhng nội dung, quan đim nhìn

 
  1. Người dịch: Hải Hạnh.
 


nhn phong phú và đa dạng. Vn dụng nhng giáo lý của đức Pht để tái cu trúc tư duy, học thuyết thông qua đánh giá các mối quan hệ giữa các cng đồng trong xã hội và trách nhim của đo Pht nói chung và mỗi người Pht tử nói riêng. Chúng tôi kết hợp các phân tích về nhng xung đột, xu thế và động lực nh hưởng đến sphát trin thế giới quan trong tương lai với các nghiên cứu tp trung vào một lot các chính sách ban hành.

Trong ánh Pht pháp, hai giả thuyết quan trng nht: (1) tái thiết thời kỳ hoàng kim của đo Pht trong thời đim suy thoái là nhim vđu tiên và quan trng; và (2) trách nhim của Pht giáo góp phn to dựng một nn tảng mới cho Lãnh đo trong chánh nim và sphát trin bn vng.

NI DUNG
    1. CÁC HC THUYT VĐO ĐC VÀ GIÁO DC

Giáo sư G. A. Somaratne, viết về chủ đề Giáo lý đạo đức Pht go nguyên thy đi với go dục đạo đức toàn cầu. Bài tham lun nghiên cứu tp trung vào nguyên lý đo đức Pht giáo sơ khai dựa trên ba nguyên tc quan trng như nhau gồm có nguyên tc hiu quả của hành động có chủ ý dn đến thành lp nguyên lý đo đức, nguyên tc cn thiết cho các vic làm tốt (nghip), và nguyên tc rèn luyn năng lượng đm những nh động đúng đn vmt đo đức (tinh tn). Tm quan trng đuợc nhấn mạnh vào ý nghĩa ca mi nguyên tc và ý nghĩa tht sca nguyên lý đo đức Pht giáo.

Jeff Waistell, nghiên cứu vNgười hướng dẫn tâm linh – Yếu t thiết yếu cho scấu thành đơn vgia đình.” Bài viết kho sát phương pp mới vsgiáo dục mà tập trung vào người thy dy như nguyên tc đu tiên thay vì thin sinh do Thin sư Nht Hnh giảng dy. Bài viết tập trung vào tầm quan trng của người thy có cnh nim trong cách họ nói, nghe và dy cho thin sinh để họ có thể dy cnh nim một cách hiu qu, như Thin sư Thích Nht Hnh đã dy nếu chúng ta chú m thì nó sẽ hin ra. Bài viết cũng tìm hiu sâu về lợi ích của phương pp này đang bù đp sự nhấn mạnh ngày càng ng vào các mục tiêu giáo dục, đó là giúp họ quay trli hiện ti; chánh nim nuôi dưỡng một tâm quyết định, đánh giá và sáng suốt; giáo dục không phi là một quá trình giáo khoa một chiu mà còn là đi thoi cn thiết; chánh nim thu hút hvào slng nghe sâu sc;
 


cnh nim có lợi ích trc tiếp cho thin sinh, cho phép htp trung, dtiếp thu vic học, xlý căng thẳng và suy ngm sâu sc. Phần cui bài viết nhấn mạnh tm quan trng vào người thy dy cn phi m vic bng cnh nim ca mình trước khi dy chúng cho người khác.

Dissanayake Mudiyanselage Kasun Dharmasiri, xem xét vVai trò của đạo đức Pht go trong go dục.” Bài tham lun này tìm hiu làm thế nào đo đức Pht giáo có thể giúp xây dựng một sgiáo dục tốt hơn cho xã hội. Bài viết giải thích làm thế nào giáo dục là một quá trình suốt đời và bài học có thể được học từ mọi điu tinh tế trong cuộc sng hàng ngày của chúng ta. Khía cnh giáo dục của giáo lý Pht giáo có thể được nổi bt với sự tham chiếu đến ba loại khái nim Pht giáo; Hoằng pháp (thuyết giảng giáo lý đo Pht), Nghe pháp (nghe giáo lý đo Pht) và Đàm lun pháp (tho lun v giáo lý đo Pht). Đng thời, bài viết tìm hiu vTVô Lượng Tâm đó là T(ng trìu mến), Bi (tâm tt), H(nim vui cm thông) và X(thanh thn) làm kim chỉ nam để trở thành một người hn ho trong xã hội. Mục đích của giáo dục theo quan đim Pht giáo là một công vic xã hội, thực hành Bồ tát hnh, nghĩa v tôn giáo và xã hội của đời sng con người. Mục tiêu cuối cùng của giáo dục Pht giáo hot động như một quá trình tâm lý và nó tp trung vào sự biến đổi tâm lý của một hành vi con người. Sự chuyn đổi tâm lý này dn dt con người từ cuộc sng phàm phu (thế gian) lên đến siêu thế (cp độ tâm linh).

Sarah Shaw, tiếp tục đánh giá và tm quan trng của đo đức trong bài viết của mình có tựa đề “Đo đức và Kinh Bn sanh: Có thhỗ trquy tắc go dục thế tc?” Bà chọn ra hàng lot quy tc đo đức trong Kinh Bổn sanh là một quy lut kng chính thc. Trong khi, có một cuộc tho lun lớn đang din ra vđo đức thế tục, ch đề quan tâm của bà là làm thế nào nhng câu chuyn knày có thể được đề cp đến nhiu hơn. Tham kho đến thut ngsáng tạo đạo đức’ được gán vào Kinh Bổn sanh (thut ng này được đt ra bởi Charles Hallisey), bà y hiu được quan đim của Hallisey trong thời gian rt lâu bằng cách trích dn nhng câu chuyn bình lun từ Bồ tát Mahosadha / Ummagga trong Kinh Bổn sanh ( J 546) như làm thế nào nó là một khái nim rt hữu ích trong sự nỗ lực giảng dy các giới trong đo Pht cho nhng người chưa trưởng thành trong truyn thống và tiếp thu nhng câu chuyn và giáo lý Pht
 


giáo trong thời thơ u của h. Do đó, đo đức có thể được sử dụng tích cực nhiu.

Kanchan Saxena, trình bày Phương pp tiếp cận đạo đức Pht go đi với c xã hi bền vng.” Tác giả xem xét mục đích của ‘Pht pháp, là để giúp cho nhân loại hết đau kh, thm chí lúc đó nó gây căng thẳng cho đời sng xã hội và thế gian. Nó kng bao giờ ủng hộ sơ sut đối với trách nhim và bổn phn xã hội. Thay vào đó, nó luôn thuyết phục con người theo con đường đúng đn và khc sâu nhng giá trvà đức tính con người vào chính h. Ông đề nghị chúng ta nên vun đp tình hữu ngh, tình bn thương mến, ng tbi, phục vđồng bào và những phẩm cht và tình cm khác, đã được đức Pht gii thích rt thuyết phục. Đi sng Pht tđt nhấn mạnh toàn bvào đo đức xã hi và giới lut thông qua giáo lý ca đức Pht. Nn tng ca khái nim Pht giáo cho xã hi bn vng, là trong những lời dy tru tượng ca Pht tánh và nhận thức đo đức mà thực tế người ta tìm thy trong đời sng ca Tăng đoàn. Giáo lý và con đường ca đức Pht vđo đức không bgiảm xuống mức không đáng kngay cngày nay. Đây là một đim rt hấp dn đến mi tâm trí có giáo dục.

Wimal Hewamanage, Đại học Colombo, Tích Lan, tp trung vào Giđịnh phquát cho tt và xu: Quan điểm Pht go.” Phần trng tâm của bài viết là trả lời câu hỏi cái gì tốt và cái gì xu. Dựa trên các bài giảng Pht giáo thời kđu, ông xác định bốn đc đim chung vvn đề đang nói đến; 1) Kng có quan đim đúng hay sai vmt đo đức và nó có thể được xác định là chnghĩa hư vô, ch nghĩa hoài nghi hoc ch nghĩa duy tâm, 2) Kng có sự tht đo đức phổ quát và nó được gọi là thuyết tương đối đo đức, 3) Vì mọi người đu giống nhau vmt sinh học, nên ng có ng đo đức vmt sinh học và và nó được đt tên là chnghĩa phquát mm và 4) Có một quy tc đo đức phquát và nó đang được gi là chnghĩa phổ quát cng hoc chnghĩa tuyt đi. Sau khi trình bày xem xét lý thuyết, ông kết lun rằng quan đim ca Pht giáo vmt tt và mt xu trong vic xem xét cơ stâm lý, kết quca nh động và tnh phần thực tế là giá trđược cung cp ánh ng đáng chú ý và phquát cho đi tượng.
    1. GIÁO DC TRONG CÁC BI CNH QUC GIA KHÁC NHAU

T. D. Kose, viết về chủ đề Giáo dục Pht giáo ti Ấn Độ: Quá kh và tương lai.” Bài viết này giải thích vsnh hưởng của triết lý Pht
 


giáo lên sphát trin của giáo dục, chính tr, xã hội và kinh tế của xã hội trong thời knguyên thủy ở n Đ. Hơn thế na, nhng nh hưởng đó còn so sánh vi hthống giáo dục ngày nay, khi mà một s vn đkinh tế và xã hi ca n Đnên cn nhn mnh và phthuộc vào hnh kim cá nhân n là các nghi lhình thc bên ngoài ca hệ thống Bà-la-n. Tác gigii thích vquy trình tuyn chọn ca Pht giáo và sci mtrong vic chp nhn ngiới và trình bày cho người đọc đhiu biết thêm vcuộc sng chung ca một Pht tử ở tu vin là như thế nào. Kết quđt được tvic thc hành Pht pháp, cuộc sng ca htràn ngp sthun khiết, cao thượng, ttế và nhân văn bng cách tu tp theo t chánh đo. Tác gicũng đxut kết hợp nhiu triết lý Pht giáo vi các n học hin đại trong hthống giáo dục, đnhm mc đích vì phúc lợi ca nhân loi và hoan hvì ngày càng có nhiu cơ svt cht n cho các giáo n đang tu tp xuyên biên giới.
    1. GIÁO DC TOÀN CU VĐO ĐC

Devin Combs Bowles, nghiên cứu vGiảng dy đạo đức và đạo đức người giảng dy: Thách thức và cơ hi trong go dục đại hc.” Trong một thế giới đang phát trin nhanh chóng vskết nối và đo đức phức tp, vai trò của vic giảng dy đo đức tại các trường đại học đang có xu hướng gim. Bài viết này nhn mnh vào các khuôn khổ đo đức phức tp được phát trin hàng thiên niên k dựa trên tư tưởng Pht giáo, khi mà nó vn là công cụ quan trng để điu hướng nhng thách thức đo đức của hin nay. Tư tưởng đo đức Pht giáo trong chương trình giảng dy có kh năng cải thin tình trạng này, đc bit là trong các tổ chức Pht giáo cung cp bằng cp để chun bị cho snghip thế tục. Tăng đn có thể cải thin hơn nữa để hướng dn đo đức tn cu bên ngoài giáo dục đại học.

Trong bài viết hp dn của Sue Erica Smith có tên Sử dụng go dục Pht pp thay đi ch tương c thúc đy go dục đạo đức trong trường hc”, có giải thích vsự ích lợi của Pht Pháp cho sphát trin của giáo dục tn cu đương đi, đc bit tp trung vào các hành giả thực hành Pht pháp, thường là nhng giáo viên và nhng người khác quan tâm đến vic giáo dục giới tr. Nỗ lực như vy để cải thin kết quả giáo dục của học sinh bao gồm cả khu vực Úc và xa hơn slà thay đổi cả vin cnh giáo dục trên thế giới.

Christie Yu-Ling Chang, viết về chủ đề Giáo dục cho thức tnh, thức tnh cho giáo dục: Nhng phn ánh từ nh vực du hc.” Bài viếtnày là một nỗ lực khởi đu để đề xut vic “Du học chánh nim. Dựa trên các thực hành của tác givà sự quan sát nhng người tham dự từ lĩnh vực du học nước ngoài trong 17 năm qua và được truyn cm hng bởi lý tưởng giáo dục của Ni sư Shig Hui Wan Wan
(1912-2004), 覺之教育,” (Giáo dục ý thức”), tác giđã thay thế
bn dịch cũ, Giáo dục giác ngvi “ Giáo dục tỉnh thc, và đưa ra
khái nim theo hai hướng: giáo dục cho stỉnh thứcvàstỉnh thức
cho giáo dục. Tác gicho rằng tm quan trng ca sdu học ca Đại
đức Hui Wan là giai đon quan trng đi vi cuộc đời bà và so nh
vic học ở nước ngoài vi thực nh đo Pht vstb(ri khi
nhà) trong khi công nhận du học là một hướng thông dụng mới trong
các thế htrhin nay, như là một cơ stt cho stỉnh thức. “Du học
cnh nimđược đưa ra như một phương tin truyn bá mạnh mđể
đt được Giáo dục tỉnh thức, i mà bốn phương pp ca shướng
dn và tích lũy ng vi sxây dựng Tăng đoàn trtoàn cuđược chia
sbng chai phương tin thực nh và kng tuyt diu.

Bài viết Giáo dục vln lý và đạo đức cho công n toàn cầucủa tác giPetcharat Lovichakorntikul, đã trả lời một câu hỏi đáng báo động trong thế giới tn cu hóa ngày nay: Là một công dân của một quc gia, m thế nào chúng ta có thhiu thu đáo vn hóa và nghi thức xã giao ca các quốc gia khác ng như m thế nào chúng ta có thcó một li ng xtốt? Đtrlời câu hi này, bài viết cho thy kết qu ca nghiên cu vcách nuôi dưỡng những thói quen cơ bn được gi là Lòng tốt toàn cu, có ích cho trem như một công dân toàn cu và thhinm thế nào đnuôi dưỡng giáo dục đo đức và đức hạnh trong sthực nh ti trnh, là những đi tượng trtnh công dân toàn cu trong tương lai và tiếp đó smang li hòa bình thực scho thế giới ca chúng ta. Phương pp định tính được thực hin cho nghiên cu này. Những người cung cp thông tin chính bao gồm gm đốc trường, giáo viên, phhuynh và học sinh đã tham dchương trình Cuộc thi đo đức hòa bình thế giới (World-PEC) vào m 2018 từ Thái Lan, Miến Đin, Bangladesh và Nepal. Phỏng vấn chuyên sâu và cho tho lun các nhóm chính đã được sdụng như là phương tin đthu thập dliu bao gm các i liu và bài báo nghiên cu liên quan đến vấn đnày đã được pn tích và tng hợp.

TT.TS. THÍCH ĐỨC THIỆN TT.TS. THÍCH NHT TỪ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây