14. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VESAK LHQ 2019

Thứ bảy - 11/05/2019 02:42
14. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VESAK LHQ 2019
 
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VESAK LHQ 2019

 

 

CÁC  CƠ  QUAN  TRUNG ƯƠNG
Ngày 5/12/2018, ti trsChính ph, Thtướng Nguyn Xuân Phúc đã chtrì cuc m việc vcông tác tchc Đi lVesak LHQ 2019.

Ngày 30/12/2018, GHPGVN có văn bn gi Ban Tuyên giáo Trung ương; BTng tin Truyền tng và Hi Nhà o Việt Nam vkế hoạch tchức Đi lVesak Liên Hiệp Quốc 2019. Thtướng Nguyn Xn Phúc khẳng định, Đi lVesak Liên Hp Quốc 201không chlà skiện văn a tôn giáo của Ln Hp Quc mà là skiện đối ngoại quốc tế, do đó cần giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tchc tnh công skiện đi ngoại có ý nghĩa này.

Thực hiện chđạo của Ban Bí thư và Thtướng Chính phủ, BNi v đã ban nh quyết định s03/QĐ-BNV vviệc thành lập Tchức công c của Chính phhướng dẫn, giúp đGHPGVN tchc Đi lVesak Ln Hp Quc 2019 ti Việt Nam.
 
Ngày 08/04/2019, Văn phòng Chính phcó Công văn s8853/VPCP-NC vviệc tng báo ý kiến của Phó Thtướng thường trực Chính phTrương Hòa Bình đng ý vi đnghcủa Bni vvà c bngành, địa phương chấp