12 NGÔI CHÙA SINH THÁI NHƯ CƠ THỂ XÃ HỘI LÝ TƯỞNG THU NHỎ (MICROCOSM)

Thứ tư - 08/05/2019 12:56
Gauthama Prabhu Nagappan
 
NGÔI CHÙA SINH TI NHƯ CƠ THỂ XÃ HỘI
LÝ TƯỞNG THU NH(MICROCOSM)
 
Gauthama Prabhu Nagappan(*)
 
 1. GIỚI THIỆU

Phương pháp tiếp cận của Pht giáo đối vi vic tiêu thcó trách nhiệm và phát triển bền vng.

Trong sba loi độc mà Đức Pht nhc đến, ng tham nguyên nhân cơ bản n sau chnghĩa tiêu ng trong xã hội hiện đại. Tính độc của ng tham quá sâu dy m lu mkhnăng tư duy lý luận dẫn đến vic xã hội phân hóa thành nhiều giai tầng là bt kxã hội nào ng phải dựa trên st chức giai cấp, đẳng cấp, sc tc hay tôn giáo. Nn n minh nhân loi sđi đến hồi kết nếu n hóa ng tham vẫn được nâng niu, gìn giữ, không dứt trừ. Xét từ góc nhìn nghèo đói và bt bình đẳng xã hội, xã hội của chúng ta bphân cực tn hóa ng tham. Thành trì cứng chc của hthống đẳng cấp ở n Đdựa trên bản cht n nhân nội tộc, được tôn giáo thánh hóa vì mục đích duy trì vthế đẳng cấp có uy quyn đối với các loại nguồn tài nguyên không để lọt vào tay kẻ khác thông qua nhiều loại chính sách m cht, có thưởng thôi thúc, nuôi lớn chnghĩa tiêu ng. Ssùng bái tiêu ng và ng


*    Director, The Foundation for His Sacred Majesty, Chennai, Tamil Nadu, India
 


tham sphá hủy những thành tựu vbiến đổi khí hu bt kchính phủ nào hay xã hội nào. Hơn 6,8 tngười hiện đang đòi hỏi lượng i nguyên vt cht ngày ng lớn n bao gihết, n phá nhiều hsinh thái màu mỡ, phì nhiêu nht thế giới và xng ttấn khí thi vào khí quyn mỗi m. Vic kiến to chính sách và thay đổi công nghchcho thy mức đthay đổi tối thiểu vì (nhu cu) bảo tn các nền n hóa đt trng m vào chnghĩa tiêu ng. Giáo lý vô thường của Pht giáo nhc nhchúng ta thân người do nhiều yếu thợp thành (ngũ uẩn), và rng tt cthkết hợp, phức hợp vô thường. Vô minh không nhn thức rgiáo huấn này sinh khởi ng tham. Tham lam phá hoi trí tukhéo thy biết đâu là nhu cu cơ bn và đâu là stham cu, ước vng. Ktkhi kết thúc cuộc họp của Dán Phát triển Cng Đng Sinh Thái Chùa Tháp (Eco temple) lần thnht tại Sri Lanka vào tháng 1 m 2016, các thành viên của Mng lưới Pht tDn thân Quốc tế (INEB) đã nhn mạnh trng điểm vào phát triển xây dựng Ngôi Chùa sinh thái Sukhavati tại bang Tamil Nadu, n Đ. Các nhà lãnh đo Pht giáo của INEB đưa ra ý tưởng to một mô hình thu nhỏ vxã hội lý tưởng tiêu ng có chánh niệm, phát triển bền vng không chỉ mang tính kinh viện, giáo điều minh chứng giá trlời Đức Pht dy, mà còn là một mô hình chùa cho phép sao chép, nhân rng thông qua mô tchính xác, trong ng htrnhiều địa điểm, nhiều cng đồng, vùng miền ng dụng m theo, đảm bảo khng thích ng văn hóa, kinh tế khả thi, khng tiếp cận xã hội và tính bền vng i trường nhsdụng nguồn i nguyên tại ch.
 1. BỐI CẢNH

Mạng lưới Sinh ti học Khí hu Liên tôn giáo (ICE) thuộc Mạng Pht tDn thân Quốc tế (INEB) được khởi xướng vào năm 2012 sau nhiều năm từng thành viên trong mạng INEB tham gia riêng lvào nhiều hot động i trường trên tinh thn Pht giáo
/tín ngưỡng, tôn giáo. Những hot động này xut phát tcam kết của chúng tôi là những n đPht giáo dấn thân vào những đau
 


khgp phải trong đời sống (Chân lý thánh th1). By lâu nay, khắp châu Á đang gánh chịu suy thoái môi trường do quá trình phát triển công nghiệp hiện đại, phá rng và xâm lấn nhiều môi trường sống.

Mt điểm nổi cm tquá trình phát triển công nghiệp quy mô dẫn đến vai trò kinh tế của các cng đồng ng thôn bthu hẹp, chịu thiệt,thòi nhiều hình thức dán năng lượng lớn tầm c phục vụ lối sống đô thị tiêu dùng cao đã khai thác, xâm hại môi trường. Những con đập thủy điện khổng lphải di dời hàng trăm ngàn người hoc như các nhà máy điện ht nhân đe da an ninh, an toàn toàn hsinh ti sống vùng quê xa. Do đó, các thành viên INEB trong khi tham gia hot động i trường đã dấn sâu hơn vào nguyên nhân cơ bản và n hóa gây ảnh hưởng tác động môi trường tại khu vc sinh sống và m vic (Chân lý thánh th2); h đã đưa ra nhiều giải pháp tầm nhìn dựa trên triết lý Pht giáo (Chân lý thánh th3) vi nhiều hot động hiện thực hóa tầm nhìn (Chân lý thánh th4). Dán Phát triển Cng Đng Sinh Thái Chùa Tháp (Eco temple) là một kế hoch kết hợp nhiều loi hình hot động từ nhiều khu vực khác nhau nhằm tăng cường hiệu quả tích hợp của từng dán; htr, thúc đy phong trào ng trưởng mnh hơn trong giới tín đồ Pht giáo, trong cng đồng các niềm tin, tín ngưỡng khác, và nhân lớn ra xã hội dân sự, cng đồng doanh nghiệp, (hoc trthành) ng kiến cấp chính phvì mục tiêu xây dựng sinh ti xã hội bền vng. Nhóm công tác Sinh Thái Chùa Tháp (Eco temple) được thành lập tại hội nghquốc tế ICE lần thứ 2, Seoul, Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2015. Nhóm công tác thành lập kết nối stham gia của Rev. Hidehito Okochi, ng sĩ Nht Bn tHội nghICE lần thNht ở Sri Lanka đến hot động sau sc(nhà máy điện) ht nhân Fukushima. Ktđây, Mạng lưới n đồ Pht giáo Dn thân Nht Bn ( JNEB) đã to ra một Dán quốc tế vnăng lượng chia skinh nghiệm năng lượng ht nhân giữa các tín đồ Pht giáo và tín đồ nhóm tôn giáo khác vùng Bắc địa cu. Họ phối hợp cùng INEB thực hiện hai chuyến tham quan học tập
 


(2012, 2015) cho những người vùng Nam địa cu m hiểu hot động phục hồi của các ng sĩ Pht giáo và các nhóm xã hội n s khác tại Fukushima và nghiên cứu sâu n các cng đồng sinh thái chùa tháp do (Thượng ta) Rev. Okochi m chủ ở Tokyo. Ngay sau Đại hội INEB ở Sri Lanka, Thượng ta tchức cuộc họp kéo i hai ngày, t ngày 29 đến 30 tháng 1 năm 2016. Đó là lần đu tiên (thành viên) mạng nối kết cấp vùng mới này có thời gian bên nhau chia snhiều hot động, đi sâu n vào những vấn đđan kết nhau khi thiết kế cng đồng sinh ti chùa tháp.
 1. TM NHÌN VÀ CHIẾN LƯC

Mc tiêu cthcủa dán nhm khởi xướng và hiện thực hóa Cng Đng Sinh Thái Chùa Tháp (Eco-Temple) mang tính tng thdựa trên các ngôi chùa Pht giáo (và có tháp dụng cho các trung m sinh hot tôn giáo khác) trong mạng INEB và ICE. Các thành viên INEB và ICE phtrách nhiều hình thức nhóm n đ, i nguyên và nhu cu. Thông qua hợp tác phát triển Đán Thiết kế Cng đồng Sinh thái chùa tháp (Eco-Temple), một cơ sdliệu v cách sinh hot tt nht, nguồn i nguyên có sẵn giúp phát triển sinh hot tôn giáo phù hợp vi nhu cu cthcủa từng nhóm n đ. Mc tiêu bao trùm là phát triển sinh thái cng đồng n đkết nối bền vng vi i trường tnhiên thông qua một cơ stôn giáo/ chùa tp. Các trung m tôn giáo như vy sbiểu hiện các tiêu chuẩn sinh thái nhiều cấp đvt cht, quan hkết nối và m linh:
  1. Vt cht gm thiết kế, vt liệu xây dựng, sdụng năng lượng, quản lý cht thải, bn vng kinh tế và kết nối vi i trường n ngoài thông qua các khu vườn, đt canh tác và qun lý rng , quản lý nước.
 
  1. Quan hkết nối như đoàn kết cng đồng; xây dựng quan hsinh hot tương tác, tham gia hot động sinh ti do Chùa t chức, hot động giáo dục và liên kết vi các tchức CSO (htr hot động tôn giáo), chính phvà doanh nghiệp.
 
 
  1. Tâm linh có ý nghĩa trau dồi nội lực sống sinh thái cho từng n đthông qua đời sống tu tập và các bài ging giáo lý lồng ghép góc nhìn sinh thái, to cơ shiện thực hóa các mục tiêu đời sống sinh ti dựa trên tương tác giữa con người vi nhau.

Thiết kế Cng đồng sinh thái Chùa tháp (Eco temple) (xem biểu đn dưới) là một quá trình phát triển toàn diện, bao gm nhiều phương diện n là chthuần đt các tấm pin mt tri trên mái ngôi chùa. Nó bao gm stích hợp đa diện: 1) cu trúc sinh thái chùa tháp và hthống năng lượng, 2) khnăng bền vng kinh tế, 3) hòa nhp vào i trường cảnh quan, 4) gn kết vi cng đồng tín đvà các nhóm sinh hot đoàn th, tôn giáo khác trong vùng (xã hội n s, doanh nghiệp, chính ph) và 5) phát triển giá trị m linh, niềm tin và giáo lý Đức Pht dy các Pháp i trường, sinh thái.

Là một mạng lưới dựa trên đức tin, INEB và ICE nhìn nhận đóng góp của họ đối với sự thay đổi xã hội là tính cải cách làm hồi sinh các truyn thống m linh Pht giáo, điển hình trong tham luận này, cng đồng tín đồ cùng scó mt cụ thể của một trung m tôn giáo chú trng tng thi trường sinh thái. Thông qua trung m tôn giáo, chúng ta có thđóng góp rt lớn vào công tác giáo dục, qua thực hành tu tập nội lực sống sinh thái, đồng thời kết nối thhiện trong hot động cng đồng hướng vcác vấn nn môi trường, sinh kế phù hợp (chánh mạng).

 


Điều quan trng nht trong dán đó là thành lập một cu trúc chùa năng lượng sch, không cht thi tích hợp tt vào i trường địa phương. Đthực hiện phong to, cng đồng tôn giáo thhiện vai trò tiến b, góp phn xây dựng liên kết vi các phong trào rng lớn n vì mục tiêu thiết kế sinh thái xã hội hu công nghiệp, là những mối quan m lớn trong khng hoảng môi trường tn cu hin thời.
 1. GIEO HT NG LƯỢNG MT TRỜI


 
Trong Thiết kế Cng đồng sinh ti chùa tháp (Eco temple) đã đề cập ở trên, vic gieo htnăng lượng mt trời mang ý nghĩa trng điểm phải m mới khthi các thành phn khác của thiết kế tng th, bao gm 1) cu trúc và hthống năng lượng sinh thái chùa tháp và 2) khnăng bền vng kinh tế tiếp tục hiện thực hóa nhiều nội dung khác 3) phát triển hỗ trợ và bo trì môi trường cảnh quan, 4) dán giáo dục vi cng đồng địa phương và các nhóm xã hội khác trong vùng, và 5) hiện thực hóa giá trm linh thhiện các giá tri trường trong cng đồng tôn giáo. Vlâu dài, khi năng lượng i to ng lên, vic gieo htnày có thtiếp tục vươn xa tlắp đt hthống năng lượng mt tri sang nguồn thủy điện nh, điện gió, điện sinh khối và thậm chí cả năng lượng địa nhiệt.
 


Trong 5 thành phn ct i của Thiết kế Cng đồng Sinh thái Chùa tháp (Eco Temple) đã trình bày, có nhiều cách tham gia hiện thực hóa một cng đồng Chùa sinh thái trn vn . Gieo htcó thbt đu vi các ng kiến Thiết kế Cng đồng Sinh thái Chùa tháp Eco Temple, chng hạn như thành lập các trường Kinh tế Vừa Đủ (Sufficiency Economy). Bn thân INEB, là một mạng lưới chủ yếu dựa trên các n đPht giáo, có nhiều chi nhánh, thành viên và kết nối mrng đến nhiều ngôi chùa Pht giáo trên khp châu Á. Từ những ngôi tự viện ở các khu vực môi trường cực kỳ nhy cảm, như dãy Hy Mã Lp Sơn và đồng bng ng Cu Long, hoặc quốc gia đông n - i cần phi ct gim tác động i trường do hot động của con người, như n Đvà Trung Quốc. Tiềm ng của các ngôi chùa Pht giáo, chưa tính các cơ sở tôn giáo khác, đóng vai trò là trung tâm thay đổi lối sống khéo biết sử dụng ng lượng và bảo tn i trường tht rng lớn. Trên quy mô chùa nhiều, đông đo như vy, Dán Phát triển Cng Đng Sinh Thái Chùa Tháp (Eco temple) tìm cách tiến nh từng bước, từng ngôi chùa, bng cách thiết lập một nền tảng ct i thông qua ban thư ký thường trc và các chùa thành viên chính. Nhcó Ban thư ký điều phối công vic toàn thời gian, các nội dung thiết yếu gm 1) i liệu hot động, 2) điều phối các đu vào công nghvà phương pháp thực hiện nội mạng, 3) điều phối tchức các chuyến tham quan thực tế và hội nghị. Dán không m kiếm một mô hình i tr ngân sách hàng năm cho các hot động và chi phí hành chính, trong khi kết qucông vic cthkhông to nguồn i chính, nhưng lại cần np chi phí thường xuyên. Thay vào đó, áp dụng mô hình gieo ht ng lượng mt trời, được đcập ở trên, dán xoay xáp dụng hình thức quyên góp một lần duy nht bng cách xây dựng các công trình năng lượng mt tri; điển hình có ngôi chùa trong mng lưới, chùa Zhengjue ở Trung Quốc, tiếp theo trthành tác nhân gieo htcho các ngôi chùa mới trong mng. Mô hình i chính này được Tăng Rev. Hidehito Okochi thực hiện thành công, người không chsdụng lợi nhuận của các cơ snăng lượng mt tri của mình điều hành văn
 


phòng HTrCng Đng (CSO) chăm lo i trường địa phương mà còn đưa thực nh hạnh bthí Pht giáo (dana) hỗ trợ sinh hot ngôi chùa sau lầnn đng dường to vn lắp đt ban đu các tấm pin mt trời.

Chùa sinh thái Sukhavati là ngôi chùa sinh thái đu tiên ở miền Namn Đvà skhởi đu đt nền ng cho dán. Phn nền phục v như một công cgiáo dục gm nhiều mô-đun chức năng.
 1. MỤC TIÊU CHÍNH DÁN CHÙA SINH THÁI SUKHA- VATI
 
 1. Xây dựng và chứng minh đt là một loi vt liệu xây dựng, n được sdụng to thói quen sống an toàn, hiện đại tiến b, thân thiện vi i trường.
 
 1. Đào to nhiều cng đồng n đđịa phương vcác công nghcó chi phí hiệu quvà triển khai phù hợp vi tt cdự án.
 
 1. Phát huy khnăng cng đồng địa phương trong công tác bo vệ môi trường, khuyến khích tham gia quản trxanh có trách nhiệm.
 
 1. Bảo vvà bo tn các di tích, di sản Pht giáo là mô hình của kiến trúc bền vng, mang tính biểu tượng truyn đt giáo lý của Đức Pht.
 
 1. Phát triển các dán kinh tế xanh tự-bền vng, liên tục tương tác cng đồng, duy trì hot động xã hội và môi trường.
 
 1. CÁC HỢP PHN CA DÁN CHÙA SINH THÁI SUKHAVATI
 
  1. Gch đt n (SCEB)

Theo kết qucủa một chương trình nghiên cứu ở Colombia nhm cải thiện gch đúc và phơi nắng thcông (kng nung).
 


Cách n ép này có thđúc ra nhiều dạng, cgch khối thông dụng, đdày và đcứng tt hơn, chịu nước khỏe n so vi gch bình thường. Tiếp tthời điểm đó, nhiều loi máy c được thiết kế và nhiều phòng thí nghim chuyên n hóa đknăng xác định loi đt cho các công trình, a nhà. Các quốc gia Châu Phi ng như Nam M, n Đvà Nam Á đã sdụng rng rãi kthut này. Đất, dạng thô hoặc dạng n định, được m m sơ qua, đvào máy ép bng kim loi (có hoặc không có cht n định) và sau đó được n bng máy ép thcông hoặc bng động cơ. Gạch n CSEB có nhiều hình dạng và kích ckhác nhau, có thđược n định hoặc không. Hình thức ổn định phbiến ng xi măng hoặc vôi. Hin tại chúng tôi thường gi tên là CSBE (Gạch đt n). Vt liệu CSEB có tính bền vng, thân thiện i trường. Đất là một dạng vt liệu, tt nht là đt được khai thác tchính địa điểm đó hoặc tránh vận chuyn txa. Trong dán chùa sinh thái Sukhavati, chúng tôi muốn đào một i ao và đt đào ao sng cho sản xut CSEB. Công nghs dụng nhiều công lao động, to cơ hội vic m tại địa phương. Vt liệu đt (đào ao) hiệu quv tiêu hao năng lượng, do gch không qua nung lò như loi gch thông thường. Nhvy, nó không gây ô nhiễm như lò gch nung. CSEB có chi phí rn nhiều so vi gch nung thông thường.
  1. Nhà máy khí sinh học

Tái chế và i sdụng phân người to ra khí sinh học là một cách quan trng loại bỏ các mối nguy hại cho sức khỏe từ cht bài tiết của con người. Phân người chứa đloi mm bệnh. Hu hết mm bệnh btrkhtrong điều kin yếm khí n trong bxlý. n cạnh vic sdụng khí sinh học nhiều mục đích, nước thải của nhà máy khí sinh học ng có thđược sdụng m nước tưới cây hoc xan toàn ra ng hoc vùng nước nào mà không sgây ô nhiễm. Như vy, công nghkhí sinh học tcht bài tiết của con người có nhiều lợi ích - vsinh, năng lượng sinh học và phân bón. Lâu nay công nghkhí sinh học tphân người vẫn không được chú ý do thực tế xã hội chưa chp nhn công nghhiện có, khi cách
 


x lý thcông, vẫn còn đy các mầm bệnh. Vi công ngh hầm kín không yêu cu xử lý thủ công bài tiết của con người, tái chế hoàn toàn và thu hồi i nguyên tcht thải. Hm ủ được xây dựng âm trong ng đt, thu nhn bài tiết tnhà vsinh công cng chy theo trng lực. Khí sinh học dựa trên bài tiết cơ thngười chứa 65-66% khí metan, 32-34% khí carbon dioxide và phn còn lại gồm hydro sunfua và các loại khí khác. Khí sinh học được sử dụng đnu ăn, chiếu ng đèn ng sông (có ng chụp), phát điện và sưởi m nhà trong a đông. Nu ăn là hình thức sdụng khí sinh học hiệu quả nht. Khí cháy với ngọn lửa màu xanh, không bồ ng và không mùi.
  1. Phân ủ giun đt và Đơn vsản xut phân ủ tgiun đt

Giun đt sđược mua tnhiều nguồn khác nhau cho các dự án phân giun đt. Kế hoch dán yêu cu to phân ủ tgiun đt nuôi bằng nguồn nước n dư thừa, bsung phân n cây trng, nước tưới khi cần thiết. Nguyên liệu thô cho phân ủ tgiun đt sẽ là cht bùn thải từ nhà máy khí sinh học. Ngoài ra, cht thải rắn từ nhà máy xlý nước thải (đô th) có thcho sdụng kết hợp vi số lượng nh, trộn kèm với bùn thải của nhà máy khí sinh học. Trong tt cdán Chùa sinh thái, quy trình phân giun smang tính giáo dục học sinh và n ng, n cạnh hot động cung cấp htr kthut lắp đt các đơn vị ủ nuôi giun đt. Giun đt snhân ra nhiều đơn vị ủ nuôi khác, khuyến khích thực hành sản xut phân tnhiên. Giun đt được nuôi ủ theo định k, thường là sau khi thu hoch, sphân ri giun đt vào trong vùng đt trng. Chúng tôi tin tưởng nlực theo phương pháp Chùa sinh ti sbsung dưỡng cht đt và kết hợp thực hành trng trt không hóa cht (công nghiệp), đt trng của chúng tôi ssẵn ng nhn chứng nhn sản xut hữu cơ trong khoảng thời gian 5-10 năm.
  1. Bếp ng lượng mt tri và i nhà ở ng lượng mt trời

n Độ i chung và miền nam n i riêng, tự hào có ánh nng mt tri quanh năm, a hè nng ng quay qut có khi
 


không thchịu đựng nổi. Khi một người di chuyn tbbiển vào phía n trong đt liền, cường đsc ng mt tri ng dần lên. Vi lượng năng lượng mt tri dồi dào như vy, ngôi chùa sinh thái stgii quyết nhu cầu điện năng tthu hoạch năng lượng mt tri và sgim phthuộc nguồn điện do chính phủ cung cấp. Nhiều tấm pin mt tri sđược lắp dựng, cung cấp điện cho nbếp và các mục đích sinh hot khác. Năng lượng dư thừa sđược kết nối tải n lưới điện. Dưới con mt quản điện ng nghiệp, năng lượng dư thừa có thmang lại doanh thu, nhưng chúng tôi stiết kiệm năng lượng dư thừa trdphòng tại chthay vì phi ng t lưới điện chính phtrong những ngày nng ít.
  1. Hthống thu hoạch nước mưa

Min nam nước n thường a theo gióa Tây Nam. T thời xa xưa, các ngôi ng n Đluôn thiết kế thu hoch nước mưa vcác vùng nước tnhiên và nhân to xây dựng ở vòng ngoài các ngôi làng. Các ngôi làng khéo xây dựng thu gom nước a dẫn v những khu tr. Ti ngôi chùa sinh ti của chúng tôi có kế hoch lập một vùng nước lọc phục vnhư là ao hchính nm ở mực thấp nht dưới tt ccác vtrí trong chùa. Mái của các tòa sảnh nhà chùa thiết kế chú ý thu hoch nước a hiệu qu, có ng dẫn đến ao h. Việc thiết lập các h lọc nước cần có stham gia của dân ng và sinh viên địa phương tcác trường học và cao đẳng n cận.
  1. Vườn cây có giá trị dược liệu

Nhiều hthống y học n Đđã tn tại qua bao thế kvà dân chúng đang tinng ng theo cp s nhân trong nước, và ngoài nước. Thc vt là một phn không ththiếu của hthống này nhiều loi cây thực tế được tiêu thnhư thực phm thông thường. Dân ng hu như thuộc nm ng các loi tho dược, cách ng chữa các bệnh thông thường không hoàn toàn phthuộc vào bác sĩ đào to có chuyên môn. Ti các thôn ng, luôn có vbác sĩ y học n gian chuyên trbệnh ở mức nghiêm trng n một chút so
 


vi các bệnh thông thường. Hin hthống y học khoa học (hiện đại) đang dần mrng lấn sân; kiến thức hực hành chữa trtruyền thống dần dà mai một và skhông lâu nữa, kiếnthức có thbmt và vì vy cần phải tập hợp i liệu u truyền. Chùa sgigìn một danh sách đy đcác loài thực vt, tho dược đã và đang được sdụng điều trbệnh, quy trình quản lý cây tho dược. Duy trì, bsung, bo hu truyn danh mục các loi cây có giá tr, lập vườn chuyên cây dược liệu. Lp kho chứa và bo quản ht giống những ht giống smang đi ươm cy thường xuyên (mi hai năm hoc bốn năm ươm một lần) đảm bo không đmt ssống của ht. Ngân hàng giống này là nguồn cấp cho nhiều vườn dược liệu tương tự. Mỗi hai năm stchức họp định ktập trung hội tho cây có giá trdược liệu, tập hợp các hành gitu tập tnhiều truyền thống và ng nhm thúc đy nhng người trtuổi quan m đến lĩnh vc cây dược liệu.
  1. Nhà máy xlý nước thi (STP)

Quy hoch đô thvà ng thôn ở các nước phát triển có (ngân sách) phân bđáng kđối vi vic xlý nước thải. Ngôi chùa sinh ti sđược đu tư lớn vào chính sách xlý nước thải, vì mục tiêu giáo dục cho các ng n cận vhot động xlý nước thải hiệu qu. Dán giđịnh rằng lối sống và sinh hot tu tập tại ngôi chùa sinh thái sẽ không có hóa cht, nước thải sinh hot sẽ không có hóa cht và sưu tiên xthải bằng phương pháp tnhiên. Nước thải u trtập trung ở một nơi, không gây phiền cho cuộc sống người n quanh vùng hoc sinh hot của ngôi chùa. Nước thải sđược xlý bằng các loài to vi mô (micro alge) và vĩ mô (macro alge) do đã nuôi cy phát triển trong bttrước. Sau đó, chuyn qua bthứ cấp xlý lần hai bằng to vi mô. Cho thcá trong bnày đkiểm soát ssinh i phát triển của to. Nước xlý tbthcấp sng tưới tiêu các vcây trng n cạnh hthống nước tưới tgiếng thông thường. Các trm tích n thải sđược xlý bằng giun đt ủ phân cho sản xut ng trang.
 
 
  1. Hthống canh c quang điện

Hthống canh tác quang điện nghĩa là hợp tác phát triển trên ng một diện tích đt cho cnăng lượng quang điện mt tri ng như cho canh tác ng nghiệp. Được đưa ra công chúng tđu những năm thp niên 1980, (cho đến nay) trong định nghĩa vhệ thống quang điện ng nghiệp vẫn xem những điều kin sau đây chcó giá trtham chiếu: Định hướng các tấm pin mt tri ở phía nam đt cđịnh hoc phía đông-tây cho các tấm quay trên một trục, khoảng cách vừa đủ giữa các tấm pin mt trời để truyền đủ ánh ng cho cây trng; cao trình cu trúc htrcủa các tấm pin mt tri đồng nht hóa lượng bức xtrên mt đt. Các mô phỏng và nghiên cứu cho thy sản xut cây trng kháng điện và chịu ng m không bgim năng sut, cho phép sản xut đồng thời chai (điện và cây màu) một cách hiệu qu. Chùa sinh thái Sukhavati muốn phát triển một dán tích hợp sản xut năng lượng mt trời, vi vic trng kê và sản xut rau hữu cơ tri rng trên 65 (acres) công đt với công sut điện 10 MW.
  1. Trung m go dục giá trị m linh

Ngôi chùa xây dựng theo nguyên tc sdụng bền vng các tài nguyên và bo tn i nguyên. Trong khi thực hành tính bền vng và bo tn các i nguyên, chúng tôi ng hướng đến vic ging pháp lồng ghép tính bền vng và bo tn hy vng lan ta nhận thức ra giới học sinh, sinh viên và n ng. Chúng tôi ng n kế hoch khôi phục các i nguyên thiên nhiên đã mt như các chủng loài cây bản địa trong khu vc và vùng xung quanh. Cây giống cần cho bsung vào vườn ươm của chùa, chú ý bo tn giống loài cây bản địa. Cây giống còn được phân phối vcác trường học địa phương đthúc đy phong trào trng cây. Sinh hot ging pháp và học tập của chùa tập trung vào vic s dụng các sản phm có sẵn tnhiên cho mọi nhu cu đời sống con người. Chú ý nhấn mnh ging dy vtầm quan trng của vic gim cht thải hóa học thải vào i trường tnhiên và ging dy các phương án thay thế.
 


Chùa sthường xuyên mời nhiều chuyên gia chuyên ngành ging dy tập trung vào phát triển bền vng.
  1. Kiến trúc Phật giáo, Bo tn Di sản và Bo ng Kthut số

Kiến trúc Pht giáo đã rt phát triển ở tiểu lục địa n Đ. Có ba (3) loi cu trúc liên quan vi kiến trúc Pht giáo nguyên thủy: tu vin (Tăng xá, Viharas), i đtôn thcác thánh tích (bo tháp), và ban thhoc phòng cu nguyn (Chaityas, còn được gọi là chaitya grihas), sau này được gọi là chùa tháp. Cũng như nghệ thut Pht giáo, kiến trúc vận động theo shong truyn Pht giáo khp Nam Á và Đông Á và chính những mô hình nguyên thủy từ n Đđóng vai trò là điểm tham chiếu đu tiên, mc dù Pht giáo hu như biến mt khỏi n Đvào thế kth10 do các lực lượng đối lập. Hin tại phong trào phục ng Pht giáo khổng lđang lan rng khp n Đ. Hàng triệu người n Đtin theo đo Pht, đc biệt trong giới được xem là giai cấp thp kém trong xã hội n Đ. Người n miền Nam n ly cảm hứng thọc giPandit Ayotheethsar vào thế k19, và phong trào phục ng Pht giáo thế k20 của Giáo sư Ambedkar đã to được một shợp nht toàn quốc tín đồ Pht giáo n Đ. Ở bang Tamil Nadu, không có một ngôi chùa Pht giáo nào ngoi trmột i trung m nh. Tamil Nadu tình clà quê hương các kiến trúc Pht giáo của chủng dân Dravidian, vẫn hiện hữu mc dù các n đn giáo đã tiếp quản công trình. Trên bối cảnh đó, tín đồ Pht giáo có cơ hội khởi xây một ngôi chùa sinh ti kiến trúc Pht giáo theo kiu n hóa Dravidian. Công trình này sgiúp bo tn di sản kiến trúc Pht giáo phong phú ở bang Tamil Nadu và có thvươn ra các nước Đông Nam Á như Vit Nam, Thái Lan, Campuchia, Indonesia Myanmar trên hành trình hồi sinh con đường tơ lụa cxưa và Pht giáo hàng hải (Pht giáo du hóa bằng đường biển). Ngôi chùa sinh ti scó một bo ng k thut s thời Pht giáo hàng hải và số hóa các nền n hóa và truyn thống Pht giáo. Điều này sgiúp kết nối các cng đồng n đPht giáo trước đây (former Buddhist
 


communities) những người bxem là người n Đđẳng cấp thấp kết nối vi di sản n hóa phong phú tquá khvà khám phá lại con đường khai sáng giải thoát.
 1. KT LUN

Nhìn thy vic hiện thực hóa một lĩnh vc phát triển cng đồng mang đến cho chúng tôi cảm giác mạnh mn nữa vtiềm ng thành công của dán Chùa sinh thái Sukhavati. Ở giai đoạn này, hướng phát triển tiếp tục là chuẩn bđt dán và i trường trước khi thực sxây dựng ngôi chùa. Thế nhưng, thời điểm chín muồi đ xây dựng ngôi chùa trong thời gian ti có ý nghĩa phương tiện to mnguồn cảm hứng và ng lượng cho n đPht giáo. Vì bn sc, giáo dục và đào to của Pht giáo vẫn còn chưa phát triển trong phong to mới này giữa những người được gọi là người n Đđẳng cấp thp, một ngôi chùa thực s- trước nay chưa hề có cho cng đồng người Dalit (đẳng cấp thp nht, kng đáng đụng ti) ở Tamil Nadu, slà một du n quan trng thhiện tính trao quyn và công nhn bn sc cng đồng. Mt trung tâm tôn giáo quy mô lớn smang đến nhiều lợi ích sâu xa thúc đy quá trình đàm phán và đu tranh liên tục vi các đơn vchính ph doanh nghiệp. y hy vng rng ngôi chùa sinh thái lớn Sukhavati sbsung vào n hóa cng đồng không chbng cách khôi phục n hóa Pht giáo nguyên thủy của khu vc mà còn hong truyền những lời dy và tầm nhìn của nhiều nhà lãnh đo Pht giáo thời cđại, thời hiện đại vnh trình m linh và công bng xã hội cho nhiều cng đồng n đPht giáo rng mhơn. Trong các bài ging giáo lý xã hội và m linh, ng cần phi chú ý xây dựng snhy cảm vi trường giữa các cng đồng vì một tương lai tt hơn. Ngôi chùa sinh thái Sukhavati sm sống lại đo đức n hóa của vùng bn đia thông qua vic xây dựng sống động các công trình kiến trúc và hiện vt Pht giáo. Trong một xã hội, ngày ng bkinh tế tiêu ng thôi thúc, tương lai ngôi chùa sinh thái Sukhavati nhìn rt tươi sáng khi có nhiều cơ hội đóng góp. Tham lam, thù hn và si ; ba độc tính cần phải ty sch trong xã hội con người, bởi vì chúng là nguyên nhân sâu xa của hiện tượng bt bình đẳng xã hội, chênh lch giàu nghèo và suy thoái môi trường. Hãy hy vng về một thế giới khác. Một thế giới công bằng, hòa bình và hòa hợp cần phải bt đu tđiều nhnht (a microcosm, một mô hình lý tưởng thu nh). Ngôi chùa sinh thái Sukhavati sẽ là điềm báo cho thế giới xã hội Lý tưởng, hiện thực hóa tinh thần chân lý của trách nhiệm Pht giáo.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây