10 HOẰNG PHÁP VỚI PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI Thích An Tấn* 1. DẪN ĐỀ: Xét về tính chất và hiệu dụng truyền thông xã hội đó là sự lan tỏa một cách nhanh chóng về hình ảnh và âm thanh, hay nói một cách khác là làm cho thế g

Thứ tư - 08/05/2019 11:43
Thích An Tấn


 
HONG PP VỚI PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
 

Thích An Tấn*


 
 1. DN Đ:

Xét về tính cht và hiu dụng truyn thông xã hội đó là slan ta một cách nhanh chóng về hình nh và âm thanh, hay nói một cách khác là làm cho thế giới trở thành “ thế giới phẳng” thì đức Pht là bc thy trong vn đề này. Vì sao như vy, vì chúng ta nhớ lại một đoạn kinh trong bài kinh Du Hành ““Này các Tkheo, hãy du hành, vì hnh phúc cho qun chúng, vì an lc cho qun chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hnh phúc, vì an lc cho chư Thiên và loài Người (Tương Ưng Bộ Kinh I, 128). Qua đoạn kinh đó, chúng ta thy, Đức Pht cách chúng ta trên 25 thế kỷ nhưng đã thu trit c dụng sức mnh sc đng của hình nh và âm thanh. Chư Tăng du hành có nghĩa là làm hình nh Tăng đn Pht giáo được lan toả trong qun chúng. Khi thuyết pháp đó là sức mnh của âm thanh được phổ biến. Và đó cũng là một ý nghĩa rt quan trng của hnh kht thc. Giống như qung cáo hay PR làm cho khách hàng quen thuộc với hình nh thương hiu sn phm, làm cho họ kng quên khi sn phm đó được lp đi lp li. Đầu tiên ta tìm hiu khái nim.
 1. KHÁI NIM “ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI” VÀ SỨC MNH TRUYỀN THÔNG
 

2.1 Khái nim Truyền Tng Xã hội:

Theo từ đin wikipedia, truyn thông xã hội (tiếng Anh: Social* Đại đức (Phó thường trực BTTT.PGLA)
 


Media) là một thut ngữ để chỉ một cách thức truyn thông kiu mới, trên nn tảng là các dịch vụ trực tuyến, do đó các tin tức có thể chia s, và lưu truyn nhanh chóng và có tính cách đối thoại vì có thể cho ý kiến hoặc tho lun với nhau. Nhng thể hin của Social Media có thể là dưới hình thức của các mạng giao lưu chia sẻ thông tin cá nhân (MySpace, Facebook, Yahoo 360) hay các mạng chia s nhng tài nguyên cụ thể (tài liu – Scribd, nh – Flickr, video – You- Tube), Ví dụ: MySpace và YouTube trong cuộc tranh cử tng thống Mỹ 2008. Qua khái nim ta có thể cách đơn gin: truyn thông xã hội là cách truyn đt thông tin nhanh chóng qua các dịch vmạng xã hội và có tính tương tác, thời sự cao. Vì người đọc tin có thể phn hồi ý kiến trực tiếp và thông tin ngay khi skin đang din ra.

2.2 Nhn thức rõ sức mnh của Truyn tng:


Một ví dụ hin thực, chúng ta đặt câu hỏi, tại sao quý Tôn đức trưởng thượng có nhiu bài giảng hay, li lc vPht học nhưng ít người biết đến, quý tu sĩ trlại nhiu người biết, có nhiu nguyên nhân nhưng chc ở đây là vn đề truyn thông của các Tăng sĩ trtốt hơn quý Tôn đức. Chính vì truyn thông có sức mnh như vy, nên các nhà nghiên cứu truyn thông đã nhn định, truyn thông là quyn lực thứ tư của nhân loi, đứng sau Lp pháp, Hành pháp và Tư pháp. Truyn thông thêu dt ra mạng lưới dư lun xã hội, định hướng suy nghĩ và nhn thc. Đó là lý do tại sao Donald Trump dành được phiếu bu cử, vì rằng ông có chiến lược truyn thông qua mạng xã hội rt tt, là một trong nhng nguyên nhân lớn giúp ông chiến thắng trước các đối thkhác. Nhn thức tm quan trng và sức mnh o chí Truyn thông như vy, để ý thức rằng nó là phương pháp hiu quả để Pht pháp được phổ biến hay nói cách khác hoằng pháp có hiu qu. Vì rằng, chúng ta kng phải ly thước đo thời gian, hay mit mài lao động mà hiu quả nm ở phương pháp làm vic chkng phải các yếu tố nêu trên. Chúng ta kng tìm ra phương pháp làm vic thì giống như ccông ly cát nu thành cơm.
 1. NGƯỜI NGƯỜI LÀM BÁO – NGƯỜI NGƯỜI HONG PHÁP

Nếu trước đây, công nghệ chưa phát trin, mạng xã hội chưa phát trin thì chỉ có nhng người được đào to vTruyn thông mới có năng lực làm Truyn thông. Nhưng hin nay, ngoài xã hội cũng như
 


trong tự vin, trên thực tế đa phn đu đang làm truyn thông nhưng mang tính thụ động, chính vì thụ động nên phát sinh ra nhiu vn đề tiêu cực. Gọi là thụ động vì họ đang tham gia Truyn thông hằng ngày nhưng họ kng ý thức được là mình đang làm Truyn thông mà chỉ đơn gin là sự tham gia, kng nhn thức được nội hàm của Truyn thông. Gọi là người người làm truyn thông vì đa phn mọi người đu sử dụng Smartphone và đa phn có tham gia các mạng xã hội như Facebook, zalo, wechat, intagram v.v

Như vy, có chp nhn hay kng chp nhn thì thực tế là đại đa sđang tham gia Truyn thông. Nó như một dòng nước chy từ trên cao xuống, chúng ta kng thể cm dòng thác đó, vic cn làm là chúng ta định hình cho dòng nước đó chy v đâu. Vì vy, Tăng Ni trẻ hin nay cũng giống như ngoài xã hội, họ đã tham gia Truyn thông một cách thụ động, chưa ý thức hết được hai mặt của Truyn thông. Nếu các cp lãnh đo Giáo dục Pht giáo, các học đường Pht học, các tự vin kng giảng dy, kng hướng dn vkiến thức Truyn thông cho quý Tăng Ni tr” thì Pht giáo nhn được mặt hại của Truyn thông nhiu hơn mặt lợi. Và chúng ta đã biết, truyn thông có sức mnh, tương tác rt cao trong thiết chế xã hội hin ti; nó định hướng dư lun, điu tiết xã hội, giáo dục xã hội v.vkng đơn gin. Chính vì vy, nếu quý Tăng Ni được giáo dục bài bản vTruyn thông thì đây là lực lượng hoằng pháp hùng hu, và công cụ hoằng pháp hiu quả nht trong bối cnh hin nay
 1. LI ÍCH CA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI QUA C NHÌN HONG PP:
Hoằng pháp vi gia vụ; Lợi sanh vi bản hoài, câu thành ngnày, người đệ tử Pht ai cũng biết đến. Vy từ ý nghĩa của nó, mặt nhiên một điu, hoằng pháp là bổn phn thiêng liêng của người đệ tử Pht. Và đã gọi là thiêng liêng, có nghĩa là kng có một lý sgì về hoằng pháp hay kng hoằng pháp, cố nhiên đệ tử Pht phải truyn bá Chánh pháp, đó là bản nguyn của người tu. Và câu thành ngữ đó, còn nói lên một ý nghĩa rt quan trng, đó là làm sao Pht pháp được phổ cp. Vy, vn đề đặt ra ở đây là, phương pháp nào để Pht pháp được lan tovà khi có phương pháp rồi thì định hướng hot động của nó ra sao. Như Trung ương Giáo hội Pht giáo Vit Nam đã nêu ra nhng trng tâm hot động “ Đy mạnh truyền thông Pht go như mt kênh hong ppvà tặng từ của Hoà thượng Chủ tịch
 


Tâm trong, trí sáng, ngòi bút thép” cho lớp tp hun Truyn thông – Công tác hành chánh văn png, được tổ chức tại huyn đo Phú Quốc ( từ ngày 19 – 22/4/2018, đã nói lên sự nhìn nhn và quan đim của Pht giáo vTruyn thông. Vy chúng ta nhìn v Truyn thông và các mạng xã hội có giúp gì được hay có nhng ưu thế gì cho vic hoằng pháp là phải xem xét tht nghiêm túc và thu đáo.
  1. Phcp hình ảnh đạo Pht:

Như chúng tôi đã nói ở phn dn đ, hình nh và âm thanh có sức tương tác cao nht trong giao tiếp mà Đức Pht chúng ta đã s dụng qua hình nh kht sĩ và du hành hoằng pháp. Giờ đây, để làm hình nh Tăng đn, hình nh Pht giáo được lan ta rng rãi và quen thuộc đối với qun chúng, chúng ta kng vt vả đi trực tiếp trên mọi no đường nữa mà sử dụng các trang mạng xã hội đó là một ưu thế rt quan trng.
  1. Thời sự và tương tác:

Với công nghệ hin nay, chúng ta truyn đt tin tức ngay khi s vic đang din ra, vì vy nó mang tính thời sự. Nếu trước đây, một buổi thuyết giảng của vgiảng sư, một skin Pht giáo din ra thì chỉ có nhng người tham dự trực tiếp mới tiếp nhn được nội dung nhưng bây giờ, ngoài nhng người tham dự trực tiếp, nhng người do điu kin cuộc sng, bận vic vn có thể ở nhà hay bt cứ đâu vn biết được nhng din biến đang din ra. Và hin nay, quý tôn đức như thy Nht Từ, thy Minh Nhn là một trong nhng tm gương sử dụng ưu thế này của mạng xã hội để hoằng pháp. Từ tính thời sự như vy, kéo theo hệ quả là tính tương tác. Khi người nhn được tin, họ có ý kiến, có phn hồi trực tiếp từ tin chúng ta truyn đt. Và khi có tín tương tác như vy thì to lp nên tính dân chủ, và kim soát được hiu ứng tin của chúng ta đăng. Ví dụ chúng ta biết được bao nhiêu người đã xem tin chúng ta đăng, họ có quan đim nhìn nhn về tin này như thế nào và ta có thể học hỏi nhiu kiến thức từ sphn hồi của h. v.v…. Một ví dụ trực tiếp khác, như thy Minh Nhn k, thy muốn xây ngôi nhà cho một người nghèo nhưng kinh phí chưa đủ, sau khi thy làm clip trực tiếp để đăng tin thì ngay lúc đang din ra đã được mọi người hưởng ứng từ tính tương tác và lp tức có đủ số tin để xây ngôi nhà tình thương đó và
 


còn dư ra sáu căn na.
  1. Tính kinh tế và lan toả:

Trước đây để một bài pháp phổ biến rng rãi, chúng ta phải tốn rt nhiu chi phí như: tin thuê quay phim, tin dựng phim, tin mua máy chép đĩa và tin vn chuyn đến các nơi mà ta muốn bài giảng đó đến với qun chúng và số lượng cũng hn chế. Hôm nay, chúng ta kng còn mt nhng khoản chi pnặng nề đó nữa mà tt cả các tin chúng ta đưa hn tn free (min phí). Và từ mạng xã hội cho nên kng gian kng còn giới hn một đt nước nào mà xuyên quốc gia nên gọi là thế giới phẳng, chúng ta cũng tnh được giy phép xét duyt này nọ v.v….
  1. Lưu trữ dữ liệu:

Đi bt cứ nơi đâu, thời gian nào, chỉ cn người hoằng pháp có đin thoại thông minh và có mạng, chúng ta slàm được tt cả việc. Vì ưu thế mạng xã hội, hay kho dữ liu đám mây, sgiúp chúng ta có nguồn dữ liu do chính ta to hoặc tìm kiếm. Vì vy, một lời thỉnh cu bt ngờ, ta có thể lên kho dữ liu đám mây, trang cá nhân của chúng ta để ly tài liu giảng dy cho lời thỉnh cu bt ngờ đó mà kng bị lúng túng.
  1. Tính chia sẻ thông tin:

Chia slà một li sng hin đại và rt phù hợp với lời Pht dy kiến hoà đồng gii. Khi chúng ta sử dụng truyn thông xã hội, chúng ta có thể chia sẻ mọi thvới nhau. Ví dụ hôm nay chúng ta kng tham dự lớp học, kng tham dự buổi hội tho, nhưng huynh đệ chúng ta có tham dự, chúng ta muốn đăng thông tin chúng ta chỉ vic chia sẻ thông tin từ người bạn có tham dự trừ thông tin của họ đăng. Hoặc chúng ta có thể chia sẻ các thông tin, tài liu khác qua chức năng mà mạng xã hội đã có. Điu này rt hữu ích. Ví dụ có một thông tin kng hay vPht giáo, chúng ta có vnào đó viết bài tốt phn hồi lại thông tin đó. Và chúng ta cùng nhau ly bài viết phn hồi tốt đó share (chia s) đồng lot thì chúng có sức mnh liên kết thông tin, định hướng lại thông tin xu.
 1. NHỮNG MẶT TRÁI CA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI:
 
  1. Nhiễu thông tin:Nghĩa là có một skin, nhiu người đưa tin vskin đó nhưng đã đưa bằng chủ quan và mục đích riêng, làm người tiếp nhn thông tin đó kng biết đâu là thông tin có thể tin cy. Và thông tin có thể đi sai sự tht, to mâu thun cho tổ chức, tôn giáo, chính trv.v
  1. Khkim sot:

Do vì ai cũng làm báo” nên kcó thể kim soát, ngay cả Nhà nước hin nay, có nhiu thông tin phn động nhưng kim soát rt kvì mạng xã hội mang tính quốc tế, các máy chđặt ở nước ngoài nên chúng ta khó can thip v.vPht giáo chúng ta, ngay cả tu sĩ thiếu sự tu học đã đăng lên nhng li sng, quan đim, tư tưởng trái lời Pht dy, to nên nỗi đau chung của Pht giáo.
  1. Mất thời gian xlý thông tin:

Lượng thông tin trên mạng xã hội phong phú và đa dạng. Chính vì vy chúng ta phải mt rt nhiu thời gian để chọn lọc tin và định hướng…..
 1. XÂY DỰNG KHUNG SỬ DNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI:

Chính vì các mặt trái của truyn thông xã hội. Nhm giúp bo hộ Tăng đn, đứng từ góc độ Hoằng pháp và người có kiến thức chuyên môn, chúng tôi tn trvà mong muốn quý cp lãnh đo Pht giáo sớm xây dựng được nội quy hay khung lý thuyết sử dụng mạng xã hội. Đặc bit là ban Tăng sự của huyn, tỉnh, TW cn quan tâm và có định hướng để trang nghiêm Pht giáo.
Theo chúng tôi, có nhng gợi ý:
Quy định Nội dung đăng tin đối với quý tu sĩ

Thời gian hot động. Ví dụ tnh các giờ chỉ tịnh của thin môn vì khi đăng lên mạng xã hội sbáo thời gian người ta sẽ hỏi sao giờ này quý thy còn như thế này thế kia.

Quy định về đối tượng kết bạn. Có nhng tu sĩ vào mục kết bạn của họ là nhng đối tượng có đời sng trái ngược Pht dy v.v….

Đó là nhng gợi ý rt mong có nhiu đóng góp ý kiến để sớm kiến nghị TW. Vì mạng truyn thông xã hội là một thực tế đang din ra chúng ta kng thể ln trốn mà cn định hướng sử dụng để kng ngoài mục đích hoằng pháp và bo hộ Pht giáo qua các loại phương tin này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây