1 ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG: GIỚI THIỆU TÔNG THIỀN JOSASEON (TỔ SƯ THIỀN)

Thứ năm - 09/05/2019 02:30
TS. Young Ho Lee ( Jinwol Dowon)
3
 
ĐỂ TNH TỰU SLÃNH ĐO CÓ CNH NIM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG: GIỚI THIỆU TÔNG THIỀN JOSASEON (TSƯ THIỀN)
 

TS. Young Ho Lee ( Jinwol Dowon)(*)


 
 1. GIỚI THIỆU

Nhng Mc tiêu Phát trin Bn vng (tiếng Anh viết tt là SDGs) ca Liên Hip Quốc còn được biết đến như Nhng Mục tiêu Toàn cu, là tiếng gi chung cho tt ccng ta hành động chm dứt đói nghèo, bo vhành tinh và đm bo rng mi người có được hòa bình và thịnh vượng. Trong đó, hòa bìnhlà mc tiêu th16 trong b17 Mc tiêu SDGs này. Xét toàn diện, dù hòa bình là một mc tiêu riêng được nhn mạnh trong Bộ mc tiêu phát trin nhưng Phát trin Bn vng nhìn chung và từng mc tiêu nói riêng kng th nào đt được nếu như cng ta kng thành tựu vấn đhòa bình cho thế giới. Hòa bình là một khái nim mang tính toàn din và rt quan trng đi vi tt ccác mt ca SDGs. Hòa bình tht skng được mang tính tm thời mà phi là n định và vĩnh vin. Hòa bình bn vng có*.  Dongguk University,  Gosung Monastery, CA, USA, President, Korean Buddhist Sangha of North California, USA.  Người dịch: Phm Hải Thy
 


thđt được và dn dt bởi nhng nhà lãnh đạo tài ba ở nhiu lĩnh vc khác nhau như chính trxã hi, kinh tế, n hóa và tôn giáo trên bình din đa phương và toàn cu. Nhng nhà lãnh đạo này phi có chánh tư duy đquan tâm chăm lo cho người dân ở mi tng lớp xã hi, ở nhng quốc gia khác nhau và trên thế giới. Nhà lãnh đạo phi thc scó Trí tuệ, sống cuộc đời chánh nim và an lc. An lc cơ bn được phát trin trong và ttrí tucủa con người. Rõ ràng rng skng có hòa bình thc snếu như kng có an tĩnh trong tâm hồn. Nếu như tâm thc ca cng ta đu an lc và tbi thì xã hi và thế giới này stràn ngp an bình và nhân văn.

Đnuôi dưỡng san lc và trí tuệ, dường như hành thin là một trong nhng cách tt nht và hiu qunhất. Hành thin kng chỉ tt cho san lc ca tâm thc mà còn đt được skhai ng và chánh nim trong từng lời nói và hành động. Tôi muốn giới thiu một phương pháp hành thin truyn thống, Josaseon (TSư Thin) ti Hàn Quốc, đây là một phương pháp lâu đời và chân thật được truyn tn Đsang Trung Hoa. Bài nghiên cứu này đu tiên sẽ tng quát và nhc li các mc tiêu SDGs bên trên thông qua vic xoay quanh Mc tiêu th16, trước khi đi vào bàn lun phương cách lãnh đạo có sảnh hưởng ca tư duy chánh nim. Thhai, tôi sgiới thiu Josaseon, một cách hành thin Pht giáo truyn thống, bao gm nhng chi tiết vbi cảnh và cách thc. Kết lun được đưa ra là cách hành thin Josaseon nên được phbiến rng rãi và tp luyn thường xuyên đphát huy slãnh đạo có chánh nim vì hòa bình bn vng. Đây là một trong nhng sđóng góp giá trtrong vic phát huy nn hòa bình bn vng mang li lợi ích cho tt ccng sanh trên trái đt này.
 1. TNG KT LI VÀ NHC NHVỀ Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRCA HÒA BÌNH  VÀ SỰ LÃNH ĐO
 
  1. Hòa bình

Tôi cho rng hòa bình là mi quan tâm cơ bn và duy nht ca Đo Pht dành cho cá nhân, cng đồng và vũ trnày. Pht giáo luôn được biết đến là một tôn giáo hòa bình nht trên thế giới. Lịch snhân loi đã cho cng ta thy các tín đPht giáo chưa bao gigây ra bất ccuộc chiến tranh nào dưới danh nghĩa
 


Pht giáo ktkhi Đức Pht Thích Ca u Ni, người luôn dy n đca mình vbất bo động và ng tbi vi tt ccng sanh, khai lập ra đạo Pht. Nhng n đca Đức Pht, như là TKheo/TKheo Ni, Sa Di/Sa Di Ni, BTát và Pht ttại gia thnhn giáo lý khác nhau tùy theo tình trng thc tế của từng người nhưng tt cđu phi ly vic tránh xa giết hi và m đau tt ccng sanh m giáo lý căn bn chyếu. Tôn trng và chăm sóc các loài hu tình và vô tình là chthuyết cơ bn của Pht giáo và nguyên tắc cơ bn ca đạo đức. Kng giết hi và m đau cng sanh khác là cơ sca hòa bình và công lý trong cng đồng Pht tcũng như trong xã hi nói chung. Rõ ràng kng có hòa bình khi có giết chóc, m đau hay có thù hn và bo lực xy ra. Silla và Vinaya, nhng quy tắc ng xđạo đức hay còn gi là Tng lut được viết ra đngăn nga sbao lực và xung đột trong Tăng đoàn và xã hi. Thin định (Samadhi) giúp đu óc con người an tĩnh và ng suốt. Nó cũng có c dụng m cho tâm thc con người an lc và tbi cũng như có trí huvà công bng.

Mục tiêu cuối cùng của đo Pht là đt đến Niết Bàn, một trạng thái an lc và tự do hn tn khỏi tà dâm, đau kh, tuyt vng và nghip chướng, hay nói cách khác một trạng thái giác ngộ hn tn với trí tuệ hn ho. Do đó, chúng ta có thể nói nhng Pht tử chân chính là nhng người tìm kiếm san lc dưới danh nghĩa tìm cu Niết Bàn, nơi của san lc hn tn và nim hnh phúc vĩnh hằng. Tôi cho rằng hòa bình và hnh phúc trong cõi Niết Bàn của đo Pht có cht lượng hn ho nht so với nhng khẳng định của nhng tôn giáo khác vvn đề hnh phúc và an lc. Nhưng vn đề là làm sao chúng ta có thể đt đến Niết Bàn ở cp độ cả xã hội và cá nhân. To ra thế giới Niết Bàn, một xã hội an lc tuyt đối, là mục tiêu và nhim vụ chung của tt cả chún ta. Chúng ta cn tho lun và phát trin cách thức hiu quả để đt đến Niết Bàn trong bối cnh của xã hội ngày nay.

Trong xã hội hin đi, hòa bình đã và đang là vn đề chính yếu ng với nhng vn đề như công bằng, công lý cho tt cả nhng mối quan hệ tương h. Do đó, hòa bình nên là hòa bình công bằng của vì có nhng thứ trông giống như hòa bình nhưng thực tế lại có nhiu bt công đã din ra bên trong dưới cái tên của hòa bình do
 


nhng yếu tố chính tr.

Hòa bình với thực tế bt công kng phải hòa bình thực smà chỉ là sgito hay hòa bình trên danh nghĩa. Do đó, để có hòa bình bn vng, tôi muốn mọi người quan tâm đến hòa bình công bằng hơn là chỉ là hòa bình mà thôi.

Chúng ta hãy phân tích nghĩa và ý nghĩa sâu xa của công bằng (“Just”) và hòa bình” (peace”) trong bối cnh xã hội. Công bằng ám chỉ công bằng, đúng đn, chân lý, đo đức, chân thực, vinh dự, kng thiên vhay công bằng; nó cũng có nghĩa hin ti, gn đây, mới đây, duy nht, hiếm khi, chc chn, hn tn hay hn ho; nó ng có thể ám chỉ đơn gin là, thực slà, rỏ x ràng, cụ thể là. “Hòa bìnhcó thể có nghĩa là sự tĩnh tâm, yên tĩnh, bt động, an nhiên hay im lặng; nó cũng có nghĩa là shài hòa, sự thanh bình, sự hòa thun hay tình hữu ngh; nó cũng có nghĩa là sthu hiu, sdung hòa, tha thun, tha hip, sđồng b, thin ý, hay mi quan htt; ng có nghĩa là ngng bn, chấm dứt chiến tranh, tdo khi xung đột hay không có bo lực.(1) Tôi nghĩ rằng tt cnhững ý nghĩa trên đu có liên quan nhau và phù hợp vi những tho lun ca chúng ta trong bài nghiên cu này.
  1. Snh đo

Lịch sthế giới cho thy Hoàng đế Asoka được xem như một v Cakravartin, hay một vChuyn Luân tnh vương. Bánh xe pp nghĩa là Pháp giới (Dharma) và nó có nghĩa là Hoàng đế đã cai trvương quốc mình bng Pháp giới, cn lý và giáo lý ca Đức Pht, tnh bo lực, tc đy hòa bình và ng tbi có trí tuvà công bng. Lịch scho thy Hoàng đế đã thực nh Đạo Pht và cgng truyn bá Đạo Pht đến khắp i trên thế giới. Ngài đã hoàn tnh smnh truyn bá Đạo Pht ng như cai trdân chúng bng những phương tin hòa bình. Tôi cho rằng Ngài là một trong những nhà cai trgii nht và một trong những nhà nh đo i ba nht trong lịch sthế giới tđó đến giờ. Snh đo có cnh nim và cai trvì mục tiêu an dân ca Ngài xng đáng là hình mu vchính trxã hi cho các thế hkế tiếp noi theo.

Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, bi cnh thế giới mang tính đa n hóa và có tính cht phức tp. Như David E. Wright đã nói, thế giới
 1. Mattie J.T. Stepanek with Jimmy Carter ed. By Jennifer Smith Stepanek, Just Peace: A Message of Hope; (Andrews MeMee Publishing: Kansas City, 2006), p.x vi
 


ca chúng ta đang sng ngày một thiên vkthut. Hu như tt cả các hot động liên quan đến kinh doanh đu gn lin vi nhiu tng lớp k thut nhưng một trong nhng vn đquan trng nht liên quan đến thành công ca kinh doanh và con người thì không hliên quan đến kthut. Nó liên quan đến não trng và trái tim con người vphương din lãnh đo. Kng có slãnh đo đáng tin cy, tt cnhng tiến bkhoa học kthut trên thế giới skhông thnào cu vãn ni một tchc hay một xã hi đang phi cht vt đu tranh.(2) Bàn vlãnh đo,  Alexander
M. Haig, Jr. đã chrõ rằng một ssinh ra đã có những phẩm cht thao lược ca một nhà nh đo i ba. Nng ngược li ng có một sngười tnh tựu được i ng ca mình thông qua học tp và chuyên cn. H nhận ra rằng hcó thhọc được và phát trin các nguyên tc nh đo nếu như hchuyên tâm nghiên cu học tp và pn tích những đc tính đã được chứng minh bởi những thiên i trước đó. Tht công bng khi nói rằng cnhững người i ng và kém i ng n đu luôn luôn có thphát trin và cải thin kng nh đo ca mình và có ththực hin điu đó bng cách chú ý cải thin những đc tính tt vnh đo.(3)

Như Ed Oakley và Doug Krug đã đngh, chúng ta cn một nn lãnh đo đã được gc ngmà trong đó các nhà lãnh đo kng chcó tm nhìn mà còn có khnăng thu hút người khác chp nhn tm nhìn đó như của chính h, và kế tiếp cam kết thực hin tm nhìn đó đến khi hoàn thành. Nhng nhà lãnh đo đã nggiác cn phải có sự quyết tâm và kh năng lôi cuốn mọi người và to cm hng cho họ biết nên làm gì để biến tm nhìn thành hin thc. Một điu quan trng là các nhà lãnh đo phải nuôi dưỡng và khuyến khích cp dưới của mình cởi mở, sáng to và cách tân và tìm hiu xem điu gì slàm cho họ có cùng mục tiêu với mình. Điu đó giúp họ thể hin được nhng điu tốt nht. các nhà lãnh đo nên hiu tình trạng của cp dưới mà mình tiếp xúc.(4) Tôi cho rằng nhà lãnh đo nên nhn thức đy đủ về thực tế của thế giới và nên tư duy tỉnh thức về nhân loại trên thế giới này.

Các nhà lãnh đo nên to cơ hội và môi trường an lc trong đó vừa cho phép mọi người tn hưởng công vic của mình vừa có thể đt ra nhng yêu cu cao về thành tích hot động, và đợi xem thành
 1. David E. Wright, Leadership Defined (Insight Publishing Co.: Serviervill, 2005),
p.vii.
 1. Ibid, p.6
 2. Ed Oakley and Doug Krug, Enlightened Leadership (Simon & Schuster. New York, 1991), p.19
 


tích công vic tốt từ từ din ra. Chúng ta thy rằng khi hiu sut làm vic của một người tăng lên thì lòng tự tôn cũng như nim tha mãn trong công vic và trong bản thân cũng dn tăng lên, điu đó s giúp nh hưởng tích cực đến khnăng làm việc. Một nhà lãnh đo có chánh nim cn biết rằng để thu phục được trái tim và trí óc của người khác thì chỉ khi nhng người đó cm nhn được rằng họ đang làm vic vì một mục đích mà họ cm thy xng đáng. H biết rằng mọi người sẽ cm thy tốt về chính bản thân mình trước khi họ có đủ dũng khí để quán chiếu bên trong tìm sự thay đổi. H biết rằng càng làm tăng sự tự ý thức của bản thân skhuyến khích s phn chiếu chân tht cn thiết cho stăng trưởng cá nhân. Họ biết điu đó bởi vì họ đã kinh qua cả hai mt của nhng tình huống mà thông qua đó họ đã học cách làm mới bản thân. Những nhà nh đo có cnh nim biết rằng mi người snlực m vic chung vi nhau đ hoàn tnh tm nhìn chung. Chúng ta đu biết vsc mạnh ngạc nhiên ca cng đồng và xã hi khi tp thng nhau nlực m vic hướng đến mục tiêu chung. Nhà nh đo có cnh nim là người hiu được vai trò căn bn ca mình chính là htrvà quan tâm mi người. Các nhà nh đo hiu rằng nh đo chính là chịu trách nhim khuyến khích một mi quan hphthuộc, và hnhận nh trách nhim đó để ng hmi người dù là quan hđộc lập hay phthuộc vì lợi lc ca mi người ng như ca xã hi.(5)
 1. GIỚI THIỆU CÁCH HÀNH THIỀN ĐCÓ ĐƯỢC SLÃNH ĐO CÓ CHÁNH NIM VÀ GIÁC NGỘ & NN HÒA BÌNH CÔNG BẰNG: THIỀN JOSASEON
 
  1. Giới thiu chung vHành thin Josaseon

Josaseon nghĩa là Soen (Thin ca Josa. Josa, một vTsư Thin đã có sgc nggiáo pháp vn bt nguồn tTBĐĐạt Ma, vSơ TThin Tông Trung Hoa. Thc s, BĐĐạt Ma được biết đến là vtthhai mươi tám ở n Đi mà Ngài Ca Diếp là vSơ Tđã được cn truyn tĐức Pht Thích Ca Mâu Ni, theo như Jeondeungrok (quyn Record of the Transimisson of the Light).(6) Ktđó, đo Pháp đã được truyn từ Bồ ĐĐt Ma đến Doui Myeongjeok, một vTngười Triu Tiên,
 1. Ibid. p.247
 2. Tao Yuan comp, Kim Wolun trans. Jeondeungnok (Donggukyeokgyeongwon: Seoul, 2016), pp148 - 176
 


người mà đã được cn truyn tSeodang Jijang (Xitang Dicang 734
814), một vthy người Trung Hoa xếp thchín tính tBĐĐt
Ma.(7)  Doui được công nhn là Jogyejongjo ở Triu Tiên, có nhĩa là v
Sơ TThin của Pht Giáo Triu Tiên. Vì vy, Josaseon ở đây đcp
đến Thin tông truyn thống tthời BĐ Đt Ma và tôi muốn giới
thiu giáo pp và thực nh ca Ngài trong bài viết này.
  1. Pp Josa (TSư Thin BĐĐt Ma)

Nói chung, BĐĐt Ma đã ni tiếng khắp thế giới như là một vTăng ngườin Đvà là vTđời thnht ca Thin tông Trung Hoa. BĐĐt Ma sinh vào khong m 440 ở Kanch ca nước Tamil Nadu, vùng đông nam n Đ. Ngài là vHoàng Tthba của quốc vương Hương Chí (Simhavarnam(8)). Gn đây, người ta đã công nhận Kanchporum gn Chennai là quê hương ca Ngài. Theo lịch s n Đthì Kanchiporum là kinh thành ca triu đại Palava và kng chỉ là trung tâm chính trmà còn là trung tâm văn hóa tôn go thời đó. Thế nng, Ngài đã trthành n đPht go và là đtca Tt Nhã Đa La (Panyadara) và thực hành go lý đo Pht ng như hành thiền. Ngài sng theo li khhnh hay còn gi là li sng Duta, một li sng tiết chế v ăn uống, ăn mc và ngủ. Điu đáng chú ý là li sng khhnh này ít nhiu liên quan đến li sng khhnh ca Ngài Ca Diếp, một trong mười n đvĩ đại ca Đức Pht Thích Ca Mâu Ni và là vSơ tThin. Đt Ma sư Tluôn chú tâm vào vic tthức tỉnh và khai ngnhư là mục đích duy nht ca vic tu học. Ngài đã từng phê pn những hin tượng liên quan đến đo Phtc by ginhằm mục đích khai tsmnh Pht giáo là đkhai ng chúng sinh bng vic thin định. Ngài được mi người ngưỡng mnhư một vĩ nn huyn thoi không thđược mô tbng lời mà phi bng nghthut và cm nhận.
  1. Htư tưởng và Thc nh của Đạt Ma Sư T
   1. Htư tưởng

Bàn vvấn đtư tưởng ca BĐĐt Ma Sư T, chúng ta đánh giá cao rằng Ngài không quan tâm về nhng yếu thuyn bí mà chỉ quan tam đến trí tuệ thực sự. Là một chân giá tr, trí tuệ hin tại kng
 1. Cheng Chien Bhikshu, Sun Face Buddha: The Teachings of Ma-tsu and the Hung- chou School of Chan (Asian Humanitice Press: Berkeley, CA, 1992), 97.
 2. Red Pine, The Zen Teaching of Bodhidharma (North Point Press: New York, 1987),
p.ix.
 


thể chỉ din tbằng lời nói thông thường mà cả phải bằng thực nghim tâm linh và thực hành một cách siêu phàm. Phn lớn mọi người đu chỉ quan tâm đến giá tr góp phn to phn thưởng trần tục dựa trên nguyên tc nhân qu. Nhng tư tưởng đó kng thể là cứu cánh khỏi luân hồi mà chỉ làm tăng thêm nghip sinh tử. Tổ Bồ ĐĐt Ma đã chỉ rõ hin thực và nhng giá trtối thượng vượt xa khuôn khổ của nhng ước mơ bình thường. Lịch sử ghi lại trước khi Bồ ĐĐt Ma đến Trung Quốc thì Pht giáo đã rt phát trin kể từ khi đo Pht du nhp vào Trung Hoa khoảng đu thế kỉ thứ nht sau Công nguyên. Tuy nhiên, thời đó vn chưa có nhiu nỗ lực để đt đến skhai sáng, mục đích rốt ráo của đao Pht. Do đó, Tổ Bồ Đđã cgắng thay đổi nhng sự quan tâm trần tục hướng đến sgiác ngộ thực sự. Ngài muốn mang sự chú ý của con người đến vic thực hành nội tại hơn là nhng hot động bên ngoài. Ngài tp trung vào giải quyết nhng cái căn cơ gốc rvà mục tiêu nguyên thủy của đo Pht hơn là chỉ chuyên chú nhng vn đề bên ngoài mang tính hin tượng hay nhng điu trần tục.(9) Hãy cùng xem lại đoạn vn đáp Gwansimnon Nhng Phương cách để đt được Tâm Thin)(10), từ đó chúng ta có thể hiu được hệ tư tưởng của Tổ Bồ Đề:

Nếu như mt người muốn đạt đến sgc ng, thì đâu là phương pp quan trng nht mà mt người có ththực hành? Phương pp quan trng nht, bao gm tt cphương pp, đó chính là quán tâm ca mình. Nhưng làm sao mt phương pp có thbao hàm tt ccác phương pp còn li? Tâm là gc rễ để mi thhình thành. Nếu mt người có thhiểu được tâm, mi thkhác sẽ tự nhiên theo sau. Ging như rca cây. Tt cnhng cái như trái, hoa, nhánh và lá đều ph thuc vào rcây. Nếu như chúng ta ni dưỡng brtốt, cây sẽ đâm chi. Nếu như chúng ta cht nó, cây sẽ chết. Nhng người nào hiểu được tâm ca mình sẽ dễ ng đạt đến sgc ng. Nhng người nào không hiểu được tâm sẽ chthực hành mt cách vô ích mà thôi. Mi điều tốt hay xâu đều do tâm sinh. Đm thy điều gì đó ngoài tâm thì là không th nàoChúng ln phiên nhau như nhân quả tùy thuc vào duyên, tâm trong sáng sẽ sinh nhng vic làm tốt, tâm mám sẽ thu hút vào nhng ý nghĩ đen tối. Tâm ai không bị ô nhiễm là người tỉnh thc. hchuyển
 1. Tao Yuan comp, Sohaku Ogata trans., The Transmission of the Lamp (Longwood Ac- ademic: Wolfeboro NH, 1990), pp.57-67.
 2. Gheongheo Seongu ed. Seonmunchalyo (Geumjeongsan Beomeosa: Busan, 1968), pp123-135..
 


hóa khđau và tri nghiệm trong niềm vui Niết Bàn. Nhng người còn bị dính mc bởi tâm ô nhiễm và bao quanh bởi nghiệp chướng sẽ vướng vào sinh tử ln hi. Nhng chúng đó sẽ trôi ni ba đường và chu thống khvô biên và tt cchvì tâm ô nhiễm ca mình làm mđi tự ngã thực scủa mình.(11)

Từ đoạn trích dn trên, chúng ta có thể hiu được sự nhn mnh của tổ Bồ ĐĐt Ma đối với tâm và chú ý đến nó như thế nào. Tt cả mọi thvà cả ssng đu phụ thuộc vào tâm. Tâm con người lèo lái và qun lý cuộc sng và thế giới. Tâm có thể to hòa bình hay chiến tranh phụ thuộc vào ý thích chúng muốn hoc cn làm gì với thế giới này.

Nhân đây người viết muốn mượn câu chuyn thin tông nổi tiếng về cách làm sao cho tâm an giữa Bồ ĐĐt Ma Sư Tvà môn đồ của Ngài là Huệ Kh. Huệ Khbch hỏi Đt Ma Sư Trằng: Tâm con vn chưa an được. Xin Hòa thượng chỉ cho con cách!. Đt Ma Sư Tđáp rằng: “Đem tâm ra ta an cho con!. Huệ Khả nói: Con tìm tâm kng được. Sư tổ nói: Ta đã an tâm cho con rồi đó. Câu chuyn này được biết đến như là Ansimbeommun (Tìm đường vào Tâm) Nếu như ai đó có vn đề với tâm mình hay nói cách khác là tâm cứ lăng xăng, tốt hơn hết chúng ta nên nghĩ lại câu chuyn trên đây giữa Tvà ngài Huệ Kh. Đặc tính của Thin tông là nếu một người có thể thy bản cht của tâm mình thì người đó đã thy được Pht tánh của mình. Xét về các văn tự giáo lý của T Bồ ĐĐt Ma thì đáng chú ý nht là svic mà Tổ nói với ngài Huệ Khả: Ta có bốn cuộn kinh Lăng già muốn truyn trao lại cho con. Kinh này chứa đựng nhng tinh hoa giáp pháp của Như Lai cho phép tt cả chúng sanh có thể dn đt đến skhai ng. Từ câu nói này, chúng ta biết được rằng Tổ Bồ ĐĐt Ma khuyến khích chúng ta học theo Kinh và luyn tp nhng giáo lý của Kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già được phân loại là Kinh đin Đại tha. Kinh Lăng Già tp trung phương pháp giác ngộ bên trong và triết lý vPht tính (hay còn gọi là Như Lai Tạng hay Chân như), về Duy Thức hay Duy Thức Tông. Hơn na, giáo pháp này cũng dy chúng ta rằng ngôn từ kng còn cn thiết cho vic din đt ý tưởng na. Do đó, triết lý của Tổ Bồ Đề được biết là dựa trên giáo lý vBn thể và Duy

 
 1. Red Pine, op.cit, pp77-78.
 


Thức của Đức Pht cũng như sự tự khai ngộ từ bên trong.(12)
   1. Hành thin

Để tìm cu phương cách hành thin của Tổ Bồ ĐĐt Ma, chúng ta nên nhìn li Bn tóm tt cách hành thin ca Tnhư sau:

Có nhiều con đường đvào Đo, nhưng cơ bn có hai cách: lý nhp và hnh nhp. Hiểu thế nào là lý nhp thì phi hiểu rng và tin rng tất c cng sanh đều có chung bn thể, nhưng lại không nhn ra vì nó bnhng o nh vọng tưởng che mchi phối. Nếu như khách trn chu ri hư di tr vthc, dng lại trong ch quán (ngi thiền ta trước bức tường), không thấy có nh có người, phàm thánh là mt, cũng không theo chnghĩa, đó là hp với lý, không phân biệt tịch diệt vô vi, thì cng ta đã có lý nhp. Hnh nhp có bn hnh đó là: Báo Oan Hnh, Tùy Duyên Hnh, Vô SCu Hnh, và Xứng Pháp Hnh. Báo Oan Hnh: Tôi chp nhn khđau bt công vi trái tim rng mmà kng chút phàn nàn vnhững khđau đó. Kinhnóikhichúngtagpnhữngđaukhthìkngnênkhởilênnghét, bởi vì đó là điu bình thường tt yếu phải như thế. Hiu rõ như vy, chúng ta đã tương ng vi Lý nhp. Và bằng cách chịu được khổ đau chúng ta bước vào Đạo. Thhai là Tùy Duyên Hnh ... được mt tùy theo duyên, tâm kng vng động. Nhng ai tâm kng bị lay chuyn bởi cơn gvui thì sẽ bước vào Đạo. Thba, Vô SCu HnhVn vt đu là kng. Trong vn vt rng kng và kng có chỗ cho ham muốn… Kinh nói Có cu tt có kh. Kng cu được vui. Vy khi chúng ta không tìm cu, chúng ta đã bước vào Đạo. Thtư là Xng Pháp HnhCác Pháp là cn lý và thanh tịnh. Theo đó, mi vt đu là không. Kng nhiễm, không trước, không ch, không khách vì thế, thông qua thực nh những cách này, chúng ta có thgiúp đỡ những chúng sanh khác và m rạng danh cho giáo pp Khai ng. Và như vi hạnh bthí, những hạnh này ng có ththực nh ng với những đức hạnh khác.

Như trên, chúng ta có thể thy thông đip của vic hành thin rt đơn gin và dễ hiu để thực hành cho tt cmi người. Điu này có tháp dụng kng chcho từng cá nhân mà còn cho tt cmi người trên thế giới. Ở đây, Đạo đề cp đến Pháp, Bồ Đ, và

 
 1. Kenneth Chen, Buddhism in China: A Historical Survey (Prinston University Press: Prinston, 1973), pp352-353.
 


Niết Bàn hay Thin. (13) Chúng ta có thể điu chỉnh Đạo cho cả cp độ cá nhân và xã hội xét vmt hòa binh và hnh phúc. Giáo lý Bồ ĐĐt Ma hài hòa cân bằng với lý nhp và hnh nhp. Chúng ta nên tin sâu và đối xvới nhng người khác như chính chúng ta để hiu rằng tt cả chúng sanh đu có chung một chân tánhmc dù nó bị che mờ bởi cm xúc và hư vng, mà điu này có thể được loại b, từng bước vượt qua bằng cách quay về thực tại thông qua thin (Seon/Zen). Rõ ràng rằng nếu một người tìm cu an bình và hnh phúc thì nhng người khác cũng sẽ tìm kiếm giống nhau; nếu một người kng thích tranh đu và sbt hnh, thì nhng người khác cũng skng thích nhng điu đó, bởi vì đây là quy lut vàng của vũ trụ. Nếu như chúng ta vượt qua bản ngã cũng như sự cu nhim, chúng ta có đt đến tự do và giải png khỏi nhng căng thẳng và chịu đựng mâu thun với người khác.

Chúng ta nên phn chiếu hin thực khi nói đến cách thức của giáo pháp. Khi chúng ta tìm cu cái gọi là Đạo hòa bình gp phải chướng ngi, thì chúng ta nên nghĩ vbản thân chúng ta, trong nhng kiếp quá khứ, tôi đã lang thang lc đường với muôn ngàn hình dạng, thường xuyên gin dữ kng nguyên cớ, và phm nhiu tội lỗi. Kiếp này, dù tôi kng làm gì sai, nhưng tôi vn bị trng pht cho nhng tội li tôi đã gây ra trong quá khứ đó. Kng có thn thánh hay con người nào có thể dự báo khi nào ác nghip sẽ trổ qu. Vì vy hiu được lẽ đó, tôi chp nhn nhng đau khổ này với trái tim rng mở mà kng chút n ghét sbt công. (14) Đó chính là cách luyn tp skiên nhn để vượt qua tỉnh vkvà sn ghét của bản thân cũng như thực hành hnh quan tâm chăm soc nhng người khác. Giống như cái chết, chúng ta đu do nhân duyên chi phối, chkng do chính chúng ta. Nhân duyên chi phối sđau khổ và nim hnh phúc của chúng ta. Nếu như chúng ta cm thy an lc thnh thơi, đó là kết quả của ht giống mà chúng ta đã gieo trong quá khứ. Nếu những điu kin nn duyên thay đi, thì kết qutrên schm dứt. Nếu chúng ta mong ước an lc, chúng ta nên gieo trng và vun đp những duyên nh htrcho san bình hạnh phúc đó. Chúng ta phải nhận biết nguyên lý duyên sinh..
Phần lớn con người đu bvng tưởng tham lam mong muốn
 1. Ibid., p.115.
 2. Ibid. p4-5.
 


nhiu điu. Nng trí tubừng tỉnh và chọn lựa shiu biết. Hthay đi tâm thức và đtn tùy duyên. Nếu chúng ta muốn vui van lc, chúng ta nên bđi tâm tham lam và làm hnh bthí cho người khác. Chúng ta nên biết Pháp (Dharma) sgiúp chúng ta có được an lc và hnh phúc. Pháp là định lut xây dựng và gìn gisan lc hnh phúc trong tâm con người và trong xã hội. Nếu muốn bình yên, chúng ta nên luyên tp Pháp và hiu Pháp (15) Do đó, cách tt nht đt đến giác ng, cũng như an lc và hoan hcho từng người và mi người thì kng gì ngoài luyn tp giáo pháp ca BĐĐạt Ma Sư Tvi tâm kng oán ghét, kng tham lam và kng si mê. (16)

Ti Hàn Quốc có Jogyejong, một tông phái thiền, đã duy trì truyn thống và trao truyn theo Tthin Josaseon. Ngày nay phái thin này đã sdụng Ganhwaseon, cách hành thin phát trin dựa trên truyn thống thin Josaseon. Ganhwaseon là suy ngm và tìm hiu “Hwadu(một cụm câu hỏi quan trng) mà thông qua đó hành gicó thể hiu được thâm ý của Tvà cuối cùng là thy được Chân Như của chính mình. Ví dụ, một vtăng người Trung Quốc đã hỏi sư phụ của mình ý định của Tổ từ Thiên Trúc phương tây đến đây là ?” (đây Tlà chỉ ngài Bồ ĐĐt Ma Sư T, người đến từ phương Tây, n Đ). Tđã trả lời “Một cây thông phía trước vườn. Câu trả lời của Tvới vTăng này chính là một loại Hwadu. Các vhành giả nên cgắng hiu thâm ý của Tổ thông qua cái Hwadu này một cây thông phía trước vườn, hãy cố tìm hiu tại sao Tlại nói như vy?. Thông qua Ganhwaseon hay Hwaduseon, chúng ta cuối cùng có thể đột phá và hòa làm một với Tvà nhn ra Pht tánh của chúng ta. Giác ngbằng cách hiu được Hwadu, cũng được gọi là Gyeonseong seongbul’ ở Hàn Quốc, nghĩa là kiến tánh thành Pht. Pht chính là giác ngvà đt được niết n, một trạng thái an tĩnh và tự do tuyt đối.
   1. Snh đo của nhng Thin giJosaseon và Nn Hòa bình

Lịch sHàn Quốc cho thy Hòa thượng Cheongheo Hyujeong (1520-1604) và môn đồ của Ngài là Hòa Thượng Samyeong Yujeong (1544-1610) đu là nhng thin giJosaseon và đu
 1. Ibid. p5-7.
 2. Jinwol, A practical Way of Buddhist Peace building for the World peace: An Ap- plying the Zen Teaching of Bodhidharma to Everyones Life for peace,” in Buddhist Contribu- tion to Global Peace-building (TP.HCM Religion Press: Vietnam, 2014), pp142-144.
 


là nhng bc lãnh đo đt nước trong thời kì Hàn Quốc bị Nht Bn xâm lăng giai đoạn 1592 – 1598. Các Ngài chiến đu vì cứu dân chúng ra khỏi đau khổ tàn phá của chiến tranh. Hòa Thượng Samyeong là người đứng đu trong đn công sngoại giao đến Nht sau khi chiến tranh kết thúc đm trách vic thương thuyết hòa bình hữu ngh. Ngài đã thành công hn thành sứ mnh và mang tù binh quay v. Hòa Thượng Youngseong Jinjong (1864-1940) và Manhae Youngun (1879-1944) là hai vcó xut thân từ Pht giáo là thành viên của Phong trào 1 tháng 3 gồm 33 thành viên đu tranh đòi độc lp cho Hàn Quốc vào năm 1919.. Hlà nhng Thin giJosaseon masters và đã dn đu nhng phong trào đu tranh phi bo lực. Hòa thượng Goam Sangeon và Toeong Seongcheol, đu là môn đồ và dòng truyn thừa của Hòa thượng Youngseong, tt cả họ đu là nhng nhà lãnh đo tài ba, và là nhng vTrưởng lão tối thượng của Thin tông Jogye trong lịch sPht giáo Hàn Quốc, đã thể hin một slãnh đo có chánh nim và nhng nỗ lực vì hòa bình bn vng của cng đồng và đt nước.

Các vThay nhng hành giả thin đu có một đc đim đc bit tp trung vào một đim nào đó hoc một vn đề nào đó để có được sự lý giải bằng tt cả thin định chánh nim. Hphải thành tht và chân tht để đt được mục tiêu cuối cùng. Nếu hành giả xem xét vn đề lãnh đo hay hòa bình xét về cách Hwadu, họ scó thể làm hết sức mình giải quyết vn đề thách thức của thế giới. họ phải nhn ly nhim vvới sự luyn tp chánh nim vcon người trên khp thế giới. họ là một nhà lãnh đo đã giác ngcó chánh nim và có khnăng giác ngộ được nhng người xung quanh. Hphải cgắng to ra hòa bình cho mọi người cũng như cho chính bản thân họ xét vmt bên trong hay bên ngoài hay xét vmt bối cnh xã hội. Vic tìm kiếm và đt được hòa bình phi là vĩnh viên và bn vng cho mi người và cho chính hđđt được đến thế giới Niết Bàn. Tôi tin rằng những ai thực tp thin Josaseon vphương cách nh đo và hòa bình như là Hwadu ca hđcó hòa bình đu có khng m được. Hsgt hái được snh đo có cnh nim và tc đy hòa bình bn vng trên thế giới.

4. KT LUN


Trước tiên tôi đã khái quát li những khái nim vnh đovà hòa bình. Dù cho nh vc chính trxã hi, kinh tế, n hóa và tâm
 


linh, chúng ta đu cn một nhà nh đo đã giác ngvà có cnh nim đto ra hòa bình bn vng cho thế giới. Chúng ta rt cn những nhà nh đo như Vua Asoka (A Dục Vương), Bidhidharma, Cheongheo và Samyeong, Đt Lai Lt Ma, và Thích Nht Hnh. Do đó, tôi đã giới thiu Thin Josaseon như là một cách đt được snh đo có cnh nim và hòa bình bn vng. Đặc tính suy ngm và thái đthẩm thu hoc cách thức cng hiến ca các Tthin Josaseon và những nh gi rt xng đáng là phương thức đphát trin và cải thin cht lượng nh đo như là snh đo giác ngcó cnh nim cho mi người và cho xã hi. Hành thin Josaseon có thgiúp đt được hòa bình công bng bn vng cho mi người và dù ở bt cđâu nếu như chúng ta thực s nghiêm c muốn thực nh nó cho chúng ta và cho mi người. Nếu chúng ta chia svà lan truyn những ý tưởng này và thực nh ng với mi người, scó nhiu nhà lãnh đo giác ng, nhng người mà có khnăng đt được nhng mục tiêu SDG trong hòa bình. Chúng ta chỉ có một nhim vlà làm sao lan truyn để mọi người biết đến và thực hành thin Josaseon, một trong nhng cách tốt nht để thy và hiu được bản cht thực sự của con người, đó là san lc và từ bi.
 


TÀI LIỆU THAM KHO

Bhikshu, Cheng Chien, Sun Face Buddha: The Teachings of Ma-tsu and the Hung-chou School of Ch’an, Asian Humanitice Press: Berkeley, CA, 1992.

Chen, Kenneth, Buddhism in China: A Historical Survey, Prinston University Press: Prinston, 1973.

Gyeongheo Seongu ed. Seonmunchalyo, Geumjeongsan Beomeosa: Busan, 1968.

Jinwol, A practical Way of Buddhist Peace building for the World peace: An Applying the Zen Teaching of Bodhidharma to Everyones Life for peace,” in Buddhist Contribution to Global Peace- building, TP.HCM Religion Press: Vietnam, 2014.

Oakley, Ed and Doug Krug, Enlightened Leadership, Simon & Schuster: New York, 1991.

Stepanek, Mattie J.T. with Jimmy Carter ed. by Jennifer Smith Stepanek, Just Peace: A Message of Hope, Andrews McMee Publishing: Kansas City, 2006.

Tao Yuan comp, Kim Wolun trans. Jeondeungnok, Donggukyeokgyeongwon: Seoul, 2016.

Tao Yuan comp, Ogata, Sohaku trans., The Transmission of the Lamp, Longwood Academic: Wolfeboro NH, 1990.

Wright, David E. Leadership Defined, Insight Publishing Co.: Serviervill, 2005.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây