Tài liệu Hội thảo Phật giáo Việt Nam - Lào

Tài liệu Hội thảo Khoa học Quốc tế Phật giáo Việt Nam - Lào
chủ đề “Phật giáo Việt Nam tại Lào: Lịch sử, Thực trạng và Định hướng phát triển”


------------------------

Mời quý vị click vào nội dung sau để xem chi tiết

 
 


04. HÒA THƯỢNG THÍCH TRUNG QUÁN – THIỀN PHÁI TÀO ĐỘNG  IN DẤU ẤN TẠI CHÙA BÀNG LONG – LÀO -   NCS. Phạm Văn Phượng*

05. 
CHƯ TĂNG VÙNG THUẬN HÓA SANG HOẰNG HÓA TẠI  ĐẤT NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - HT. Thích Hải Ấn* -NCS. Phạm Văn Phượng*

06. 
HAI BẬC TIỀN BỐI CÓ CÔNG VỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI LÀO - NNC. Nguyễn Đại Đồng – NCS. Phạm Văn Phượng*

07. 
BÀNG LONG - NGÔI CHÙA CỦA VIỆT KIỀU Ở THỦ ĐÔ VIENTIANE - NNC Nguyễn Đại Đồng*PGVN thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

08. 
VAI TRÒ CỦA MỘT SỐ TĂNG NI VÀ CƯ SỸ TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI LÀO - 
PGS.TS. Chu Văn Tuấn*

09. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI LÀO - PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương*

10. 
QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI LÀO - Nguyễn Phúc Nguyên*

11. 
THỜ CÚNG TỔ TIÊN VÀ SINH HOẠT PHẬT GIÁO TRONG  CỘNG ĐỒNG PHẬT TỬ NGƯỜI VIỆT TẠI LÀO HIỆN NAY - NCS. Nguyễn Văn Quý – NCS. Hoàng Thị Lan Anh*

12. 
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở VIÊNG CHĂN  GIAI ĐOẠN CUỐI THẾ KỶ XIX – NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX - TS. Đinh Văn Viễn*

13. 
PHẬT GIÁO NHẬP THẾ  TRONG CÁI NHÌN ĐỐI SÁNH GIỮA LÀO VÀ VIỆT NAM - TS. Trương Thu Trang*

14. 
SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU TỔ CHỨC 
CỦA BAN ĐIỀU PHỐI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI LÀO  VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA - Thượng tọa Thích Minh Quang*

15.  
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM Ở LÀO - Thượng tọa Thích Thọ Lạc* - Ths. Nguyễn Thị Thu Hoan**

16. 
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM  PHÁT HUY CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI LÀO - 
PGS TS Hoàng Thị Thơ*
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây