Quyết định chuẩn y nhân sự BTS -GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Bắc

Quyết định chuẩn y nhân sự BTS -GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Bắc nhiệm kỳ 2017-2022
Quyết định chuẩn y nhân sự BTS -GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Bắc nhiệm kỳ 2017-2022


1.Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN TP. Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 3/7/2017 tại tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 216/QĐ-HĐTS. ký ngày 7/9/2017   

2. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 03/8/2017 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 230/QĐ-HĐTS ký ngày 18/9/2017

3. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 13/3/2017 tại Hội trường Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (Trần Phú, Quang Trung, TP.Phủ Lý). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 068/QĐ-HĐTS. ký ngày20/4/2017 .

4. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 9/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 283/QĐ-HĐTS. ký ngày19/10/2017

5. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 25/9/2017 tại Trung tâm Sơn Nam Plaza (TP.Hưng Yên). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 352/QĐ-HĐTS. ký ngày 25/12/2017.

 

6. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Nam Định nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/4/2017 tại Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định - Trúc Lâm Thiên Trường (Tp.Nam Định). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 107/QĐ-HĐTS. ký ngày 18/5/2017.


7. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 28/7/2017 tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh Ninh Bình. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 200/QĐ-HĐTS. ký ngày 21/8/2017.

8. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 11/8/2017 tại nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình (TP.Thái Bình). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 336/QĐ-HĐTS. ký ngày 11/12/2017.

9. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 12/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 285/QĐ-HĐTS. ký ngày 23/10/2017.

10. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 8/8/2017 tại  Hội trường HĐND - UBND tỉnh Hà Giang. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 215/QĐ-HĐTS. ký ngày15/9/2017.

11. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 24/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 215/QĐ-HĐTS. ký ngày15/9/2017.

12. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 10/10/2017 tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Cạn. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 339/QĐ-HĐTS. ký ngày 8/3/2018

13. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 28/9/2017 tại nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 276/QĐ-HĐTS. ký ngày11/10/2017.

14. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 05/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 113/QĐ-HĐTS. ký ngày 01/6/2017.

15. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 19/7/2017 tại hội trường Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 239/QĐ-HĐTS. ký ngày 26/9/2017.

16. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 14/6/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 258/QĐ-HĐTS. ký ngày 5/10/2017.


17. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 01/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 235/QĐ-HĐTS. ký ngày 21/9/2017

18. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/3/2017 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 069/QĐ-HĐTS. ký ngày 20/4/2017.

19. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 16/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 339/QĐ-HĐTS. ký ngày 15/12/2017.

20. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 16/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 238/QĐ-HĐTS. ký ngày 25/9/2017.

21. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN  Tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 19/3/2017 tại hội trường trung tâm tỉnh Điện Biên. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 132/QĐ-HĐTS. ký ngày19/6/2017.

22. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/8/2017 tại Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 252/QĐ-HĐTS. ký ngày 26/9/2017.

23. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 27/6/2017 tại Trung tâm Hội nghị TP.Lai Châu. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 045/QĐ-HĐTS. ký ngày 20/3/2018.

24. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/10/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.  Quyết định chuẩn y nhân sự số: 038/QĐ-HĐTS. ký ngày 8/3/2017.

25. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ VII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/7/2017 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị TP.Thanh Hóa. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 171/QĐ-HĐTS. ký ngày 27/7/2017.

26. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ II (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 30/4/2017 tại TP.Vinh (Nghệ An). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 141/QĐ-HĐTS. ký ngày 01/7/2017.

27. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 24/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh (chùa Phổ Độ, H.Lộc Hà). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 324/QĐ-HĐTS. ký ngày29/11/2017.

28. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 7/3/2017 tại chùa Đại Giác, TP. Đồng Hới Quyết định chuẩn y nhân sự số: 108/QĐ-HĐTS. ký ngày 18/5/2017.
29. Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hải Phòng ( chưa Đại hội)

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây