Các bài tham luận Tọa đàm - Hội thảo chuyên ngành Từ thiện Xã hội

Các bài tham luận Tọa đàm - Hội thảo chuyên ngành Từ thiện Xã hội
5. PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TS. Trần Thanh Mẫn

 
6. PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HOC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQGHN
GS. TS. Phạm Quang Minh


7. PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS-GHPGVN


8. PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH KIÊN GIANG
ThS. Lê Thị Vệ Chủ Tịch UBMTTQVN Tỉnh kiên Giang


9. PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG CỦA BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG
TT. TS. Thích Minh Nhẫn Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS-GHPGVN tỉnh Kiên Giang


10. BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO: PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN
 PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn


11. NÂNG CAO HIỆU QUẢ THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
TS. Lê Bá Trình


12. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HƯỚNG ĐẾN TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN HIỆN NAY 
HT. Thích Như Niệm


13. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẦM NON CỦA PHẬT GIÁO TRÊN TIẾN TRÌNH XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN  HT. Thích Huệ Thông

14. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỪ KHI THỐNG NHẤT ĐẾN NAY
Vũ Sĩ Đoàn


 15. PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI CÔNG VIỆC TỪ THIỆN 
GS. TS. Nguyễn Hùng Hậu

16. PHẬT GIÁO ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI DÂN TỘC TRONG CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI
TS. Nguyễn Thúy Thơm -Thích Minh Thịnh


17. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
TS. Bùi Hữu Dược


18. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG VIỆC THAM GIA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương, PGS.TS. Đỗ Thị Minh Thúy


19. CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY
PGS. TS. Ngô Hữu Thảo


20. PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI QUA LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO  HT. ThS. Danh Lung

21. CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn


22. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  TT. TS. Thiện Minh

23. SỰ DẤN THÂN CỦA NI GIỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI
Ni sư. TS. Thích Nữ Như Nguyệt


24. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ
TS. Nguyễn Quốc Tuấn


25. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
Nguyễn Ngọc Quỳnh - Nguyễn Hoàng Tuấn


26. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Trần Thị Điểu


27. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
PGS. TS. Nguyễn Bá Minh


28. GIÁO DỤC BẬC HỌC MẦM NON CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Vũ Văn Chung


29. SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TÔN GIÁO VÀO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH  TS. Trịnh Ngọc Thạch

30. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG BẢO TRỢ XÃ HỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  TS. Tô Đức

31. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  PGS. TS. Đỗ Thị Hòa Hới

32. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA Y TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Nguyễn Thị Tố Uyên


33. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN
ThS. BS. Phan Thị Thu Hiền


34. CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
ThS. Trần Thị Hằng - Nguyễn Thị Thúy Chinh


35. ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VỚI VIỆC GIÁO DỤC CON NGƯỜI HƯỚNG THIỆN
GS. TS. Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Thùy Giang


36. GIÁO DỤC TỰ VIỆN TRUYỀN THỐNG CỦA PHẬT GIÁO VIÊT NAM
PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn


37. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thích Phước Đạt


38. TỪ BI, TỪ THIỆN VÀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
TT. TS. Thích Nguyên Thành


39. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  ThS. Nguyễn Văn Thanh - ThS. Hà Thị Xuyên
 
40. VÀI GHI NHẬN VỀ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Mai Thị Thơm

 
41. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VIỆC HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  TS. Nguyễn Hữu Thụ - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
42. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI - CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
GS. TS. Nguyễn Văn Tài - ThS. Vũ Thị Thu Hiền

 
43. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Ban TTXH PGVN tỉnh Bình Thuận

 
44. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Ban TTXH PG VN tỉnh Bến Tre

 
45. MỘT VÀI GỢI Ý VỀ TỪ THIỆN PHẬT GIÁO
Ban TTXH PGVN tỉnh Long An

 
46. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Ban TTXH PGVN tỉnh Bình Định

 
47. HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)
Nguyễn Thị Thanh Mai

 
48. PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUA KHẢO CỨU HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG  TT. TS. Thích Minh Nhẫn

49. CÔNG TÁC TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (QUA THỰC ĐỊA TẠI CHÙA BỒ ĐỀ QUẬN LONG BIÊN HÀ NỘI)  PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh
 
50. TRƯỜNG BỒ ĐỀ PHƯƠNG DUY - MỘT MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TIÊU BIỂU CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM: THÀNH TỰU, KHÓ KHĂN VÀ GỢI Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP  HT. Thích Minh Thiện - ThS. Dương Hoàng Lộc
 
51.PHẬT GIÁO QUẬN LONG BIÊN HÀ NỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI HIỆN NAY
TS. Phan Thị Lan

 
52. TỪ TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG, NGHĨ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - XÃ HỘI PHẬT GIÁO  PGS. TS. Trần Hồng Liên

53. TỪ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN Ở CHÙA LÂM QUANG QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH SUY NGHĨ VỀ XU HƯỚNG NHẬP THẾ CỦA NI GIỚI HIỆN NAY  Nguyễn Đức Dũng - Đỗ Thu Hường
 
54. TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI CỦA CHÙA PHƯỚC TƯỜNG (XÃ PHONG PHÚ, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH)  Sơn Ngọc Khánh
 
55. PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI (ĐIỂM CỨU: CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI CHÙA DIỆU PHÁP, TP. HỒ CHÍ MINH)  Nguyễn Thị Thanh Tùng
 
56. HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI - TỪ THIỆN CỦA NI GIỚI Ở TP. HỒ CHÍ MINH (GÓC NHÌN CỦA NHÂN HỌC VÀ GIỚI)  PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân
 
57. CÔNG TÁC TỪ THIỆN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Ban TTXH PGVN tỉnh Tây Ninh

 
58. PHẬT GIÁO KIÊN GIANG VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN
Ban TTXH PGVN tỉnh Kiên Giang

 
59. VAI TRÒ CỦA BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
Ban TTXH PGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế

 
60. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH KON TUM
Ban TTXH PGVN tỉnh Kon Tum
 

61. CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ
Ban TTXH PGVN tỉnh Phú Thọ

 
62. CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ DẠY NGHỀ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY
Ban TTXH PGVN tỉnh Quảng Trị

 
63. PHẬT GIÁO THỪA THIÊN HUẾ VỚI CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ban TTXH PGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế


64. THAM GIA XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG
Ban TTXH PGVN tỉnh Tiền Giang

 
65. CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI CHÙA KỲ QUANG II, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
Cơ sở TTXH PG Chùa Kỳ Quang II

 
66. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM TỪ THIỆN TUỆ TĨNH ĐƯỜNG CHÙA KỲ QUANG II QUẬN GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY  Tuệ Tĩnh đường chùa Kỳ Quang II
 
67. MẦM NON TƯ THỤC KIỀU ĐÀM CÙNG CHUNG TAY GÓP SỨC CHĂM LO GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ
Trường Mầm non tư thục Kiều Đàm

 
68. TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG, MỘT MÔ HÌNH NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO KIÊN GIANG
Minh Kim Quách Văn Thành

 
69. NHÀ DƯỠNG LÃO – MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI.
TT. Thích Minh Tiến

 
70. TUỆ TĨNH ĐƯỜNG HẢI ĐỨC VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Tuệ Tĩnh đường Hải Đức

 
71. TUỆ TĨNH ĐƯỜNG LIÊN HOA VỚI CÔNG TÁC KHÁM BỆNH TỪ THIỆN – XÃ HỘI
Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa

 
72. TRUNG TÂM HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG HẢI ĐỨC VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng Hải Đức

73. TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI PHÁP VÕ
Ban Giám đốc TTBTTMC Pháp Võ

 
74. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH QUA THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TỪ THIỆN CHÙA HÀ TIÊN, TP. VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC  Ban Giám đốc PKĐKTT chùa Hà Tiên
 
75. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - XÃ HỘI CỦA LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG
Bùi Tấn Huy

 
76. TỔNG KẾT, BẾ MẠC HỘI THẢO
TS. Lê Bá Trình 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây