Các bài tham luận Đại Hội Phật giáo toàn quốc Khóa VIII

Các bài tham luận Đại Hội Phật giáo toàn quốc Khóa VIII
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa và phát huy rực rỡ mạch sống (HT.
Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ GHPGVN) .............................................................................233
19. Những điều cốt lõi của Giáo dục Phật giáo (HT. Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN) ...........................................................................................................................239
21. Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đẩy mạnh công tác truyền bá chính pháp trong giai đoạn hiện nay (HT. Thích Gia Quang, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TƯGHPGVN) .........................................241
22. Phát huy vai trò điều hành Phật sự của Hội đồng Trị sự trong giai đoạn hội nhập hiện nay (TT. Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTSGHPGVN) ...........................................249
23. Phật về chiếu diệu Tâm linh (Thơ chào mừng Đại hội của HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN) ...................................................................................................251
24. Hoằng pháp là sứ mệnh (Ban Hoằng pháp TƯ) .........................................................................255
25. Cần có hướng Quản lý mới trong việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam (Ban Văn hóa Trung ương) .............................................................................................................259
26. Đoàn kết - Hòa hợp (Ban Nghi lễ Trung ương) ..........................................................................263
27. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với vấn đề môi trường bảo vệ môi trường (Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội) .......................................................................................................................266
28. Củng cố và phát huy niềm tin Tam bảo của người con Phật là yếu tố quyết định (Ban Trị sự Phật giáo Tp. Cần Thơ) ...............................................................................................271
29. Những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp phát triển bền vững GHPGVN trong tương lai (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang) ...........................................................................275
31. Để Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng Dân tộc (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định) ..........................................................................................................................................285
32. Những giải pháp góp phần phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tương lai (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre) ..............................................................................290
33. Xây dựng những ngôi chùa ở biên giới, hải đảo vùng đồng bào dân tộc là một Phật sự quan trọng (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn) ..................................................................294
34. Hiệu năng cùng ý nghĩa trong phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa
xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận) ..............296
35. Từ “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” đến “Trưởng dưỡng đạo tâm -Trang nghiêm Giáo hội” (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng) ..........................................................300
36. Vài suy nghĩ về vai trò lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp) ................................................................................................................................303
37. Thực hiện nghiên cứu Hoằng pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả Hoằng pháp tại vùng Tây nguyên với đồng bào thiểu số (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak) .....................306
38. Phật giáo Điện Biên đem đạo Phật đến với đồng bào các dân tộc (Ban Trị sự
Phật giáo tỉnh Điên Biên) ................................................................................................................311
39. Từ thiện nhân đạo (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam) ...........................................................314
610 | VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2017 - 2022
40. Xây dựng và phát triển bền vững Phật giáo Vùng cao - Hải đảo (Ban Trị sự
Phật giáo tỉnh Khánh Hòa) .............................................................................................................316
41. Phật giáo Ninh Bình trong công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình) ..........................................................................................................319
42. Phật giáo Phú Thọ kế thừ và phát triển (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Thọ) .......................323
43. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên) ......................329
44. Tham luận của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam ...............................................................332
45. Tham luận Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi .......................................................................334
46. Phật giáo Quảng Ninh phát huy di sản Phật giáo Trúc lâm trên đường Hội nhập
và phát triển (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh) ...............................................................338
47. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin của thời đại kỹ thuật số trong việc đẩy mạnh công tác truyền bá giáo lý chính pháp của Phật giáo, phát triển của GHPGVN, ngăn chặn và xử lý khủng hoảng thông tin. (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình) .........................................................................343
48. Truyền thông Phật giáo - Hoằng pháp, tiếp nhận và phản biện (Ban Trị sự
Phật giáo tỉnh Quảng Trị) ................................................................................................................349
49.Vài nét suy nghĩ về vấn để cải cách thiết chế hành chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng) ....................................353
50. Tham luận Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế ...............................................................356
51. Vai trò Hoằng pháp góp phần phát triển cho Phật giáo (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh) ...........................................................................................................................................359
52. Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập những thành tựu, thời cơ, thách thức và giải pháp để phát triển bền vững (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa) ........................368
53. Thuận lợi khó khăn của GHPGVN trên con đường hội nhập và phát triển
(Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc) ..........................................................................................375
54. Sự cần thiết ban hành Luật tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai) ...................................................................................................................................387
55. Chuyển tải tinh thần Phật giáo tại điểm cực nam Tổ quốc (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau) ......................................................................................................................................393
56. Hành đạo, Hoằng pháp vùng sâu vùng xa, cơ hội phát triển và thách thức (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang) ....................................................................................................396
56. Sức sống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời hội nhập (Ban Trị sự Phật giáo TP. Hồ
Chí Minh) ............................................................................................................................................399
30. Đào tạo thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa là nền tảng phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương) ................................................403
57. Sự nghiệp Hoằng pháp của người tu sĩ (Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Giang) .....................408
58. Vai trò của Ni giới Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (Phân Ban Ni giới khu vực phía Bắc) ..............................................................................................................................................412
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 611
59. Qui hoạch nhân sự, chấp hành kỷ cương là nâng cao chất lượng hướng đến sự phát triển bền vững của Giáo hội (HT. Thích Huệ Thông, tỉnh Bình Dương) ..............................417
60. Giáo hội cần làm sống dậy lòng cảm mộ Phật pháp của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam (HT. Thích Nhật Quang, tỉnh Đồng Nai) ....................................................................................422
61. Quản lý Tăng Ni, Tự viện trong thời đại 4.0 (HT. Thích Minh Thiện, tỉnh Long An) .............425
62. Tham luận HT. Thích Huệ Minh (Ban Nghi lễ TƯ) ..................................................................429
63. Tham luận HT. Đào Như (Ủy viên Thư ký HDDTSGHPGVN) ............................................431
64. Vai trò người phát ngôn của Giáo hội (HT. Thích Thiện Bảo, Tp HCM) ..............................434
65. Kế thừa Phật giáo trong gia đình (HT. Thích Chơn Không, Ban HDPTTƯ) .......................436
66. Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển (HT. Thích Minh Hiền, UV. Ban HPTƯ) ........443
67. Quan điểm Giáo dục của Phật giáo (TT. Thích Thanh Tuấn, Văn phòng TƯGPHGVN) ..................................................................................................................................447
68. Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nâng tầm cao mới, sải cánh vươn xa (TT. Thích Quang Thạnh, Ban Phật giáo Quốc tế) .........................................................................................451
69. Suy nghĩ về công tác Giáo dục và đào tạo Tăng Ni hệ trung cấp Phật học: Hiện trạng và giải pháp (TT. Thích Phước Đạt, tỉnh Thừa Thiên Huế) ............................................457
70. Vài suy nghĩ về định hướng phát triển Giáo dục Phật giáo Nam Tông Khmer
(TT. Thích Phước Đạt, Học viện PGVN tại Thừa Thiên Huế) .................................................464
71. Sự phát triển của hệ phái Khất sĩ tại Hải ngoại (TT. Thích Minh Thành, HPKS) ................468
72. Kỷ cương là nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HT. Thích Giác Liêm, Ban Nghi lễ TƯ) ...................................................................474
73. Đưa ánh sáng Chánh pháp đến với cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên (HT. Thích Toàn Đức, tỉnh Lâm Đồng) .......................................................................................479
74. Phương thức quản lý và hoạt động Tăng sự trong công tác tổ chức của Giáo hội (TT. Thích Thanh Vân, tỉnh Hải Dương) ......................................................................................484
75. Phát triển bền vững GHPGVN nhìn từ góc độ quản trị tốt (ĐĐ. Thích Thông Đạo, Tp. Đà Nẵng) ...............490
76. Vài suy nghĩ Đại tạng Kinh Việt Nam (TT. Thích Đức Trường, Viện Nghiên cứu) ....................494
77. Làm thế nào để giúp giới trẻ đến với Phật giáo? (ĐĐ. Thích Thông Đạt, tỉnh
Nam Định) ..........................................................................................................................................499
78. Phát triển bền vững GHPGVN hiện nay - vấn đề và suy nghĩ (Thích Hạnh Tuệ) ...............504
79. Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Những thành tựu, thời cơ và giải pháp để phát triển bền vững (TT. Thích Giải Hiền, tỉnh Thanh Hóa) ..............................................510
80. Một con người vĩ đại, siêu phàm - Phật Hoàng Trần Nhân Tông (TT. Thích Kiến Nguyệt, tỉnh Vĩnh Phúc) .................................................................................................................513
81. Phát huy vai trò của Tăng bảo mang lại lợi ích cho cộng đồng trong xã hội ngày nay (ĐĐ. Thích Giác Đạt, tỉnh Bắc Ninh) ............................................................................................519
612 | VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2017 - 2022
82. Phật giáo Việt Nam tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (ĐĐ. Thích Quảng Tiếp, tỉnh Hòa Bình) ...........................................................................................................524
83. Quản trị khủng hoảng trong truyền thông và truyền thông Phật giáo (ĐĐ. Châu Hoài Thái, Ban TTTT TƯ) ...............................................................................................................527
84. Vấn đề tu tập tâm và hạnh nguyện trong phát triển bền vững của Phật giáo Việt Nam (ĐĐ. Thích Chúc Tiếp, tỉnh Thái Nguyên) ........................................................................533
85. Những giải pháp cho hoạt động đào tạo ở Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer (ĐĐ. Kim Chươl, Phân ban GDPG Nam tông Khmer) ...........................................................538
86. Định hướng cho Ni trẻ trong công tác giáo dục mầm non (NT. Thích Nữ Huệ Từ, Ủy viên Thường trực HĐTS) ..........................................................................................................544
87. Công tác xã hội hóa từ thiện nhân đạo của GHPGVN Tp Hà Nội nhiệm kỳ
2012-2017 (NS. Thích Đàm Lan, Tp Hà Nội) ............................................................................549
88. Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng Hòa Séc – Thực trạng phát triển và những giải pháp (Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc) .....................................................................................552
89. Kiến nghị của Nữ giới Phật giáo (NS. Thích Nữ Như Nguyệt, Chùa Huệ Lâm) .................555
90. Giáo hội Trúc Lâm thời Trần gương sáng cho sự hòa hợp phát triển của GHPGVN (Thích Trúc Thông Phổ, tỉnh Tuyên Quang) ..............................................................................557
91. Hoằng pháp với trách nhiệm trong quốc sách giáo dục (Thích Trúc Thông Phổ, tỉnh Tuyên Quang) ...........................................................................................................................560
92. Phật dạy Bát chánh đạo là con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn (Thích Đạt Ma Phổ Giác) ............................................................................................................................................566
93. Cơ hội và thách thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại các phương tiện công nghệ phát triển (Tăng sinh Thích Minh Lộc) ............................................................574
94. Công tác trồng rừng của Liên tông Tịnh độ Non Bồng - Một mô hình bảo vệ môi trường của Phật giáo Việt Nam hiện nay (Thích Thiện Huy, Môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng) ...............................................................................................................578
95. Đề xuất một số kiến nghị góp phần củng cố và phát triển niềm tin tôn giáo đúng đắn, tích cực cho tín đồ Phật giáo Việt Nam (Thích Không Tú, chùa Bửu Đà,
Tp. HCM) ...........................................................................................................................................587
96. Làm thế nào để tuổi trẻ trong thời hội nhập đến với Phật giáo (Thích Quảng Đạt, Xuyên Mộc, BR-VT) .........................................................................................................................592
97. Biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Đâu là những hồi ứng hữu hiệu của Phật giáo Việt Nam (Dương Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu PHVN) .......................................................................................................597
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây