NHIỆM VỤ HOẰNG PHÁP CỦA VỊ SỨ GIẢ NHƯ LAI

Thứ tư - 31/07/2019 19:02
NHIỆM VỤ HOẰNG PHÁP CỦA VỊ SỨ GIẢ NHƯ LAI

HT.TS. Thích Giác Toàn
 
NHIỆM VỤ HOẰNG PHÁP CA VỊ SỨ GINLAI
 
 
HT.TS. Thích Giác Toàn * 
 1. Khái lược về hoằng pháp

Hoằng nghĩa là mrộng, là quảng bá, truyền rộng. Pháp ở đây là Pht php, là giáo lý của Đức Pht. Hoằng pháp của Pht giáo là truyền brộng rãi Pht pháp ở khp nơi.
Công vic hoằng pháp gồm nhiều lĩnh vực, nhiều phương tiện để Pht giáo lan truyền trong đông đảo mọi người trong các xã hội, các quc gia. Ý nghĩa này đng nghĩa với các chủ đề đã được nói đến khá nhiều, khquen tḥc: Đạo Pht đi vào đời; Đạo Pht và xã hội, Đạo Pht dn thân; Đạo Pht nhp thế. Những lĩnh vực và phương tiện hoằng pháp là: Thuyết giảng Pht giáo, thành lp các hội Pht giáo, Pht học, phbiến kinh sch, mở trường Pht học, truyền bá tranh tượng, báo chí, các trang web, nêu gương đạo đức… Dĩ nhiên, trí tu, đạo đức, knăng, kiến thức Pht học, phương tiện thiện xảo của vị Tỳ-kheo, vị thuyết giảng là yếu tố cơ bản, quan trng nht trong sự nghiệp hoằng php.
Trong bài này chúng tôi sẽ đề cp đến sự vic Pht giáo càng ngày càng tỏa rộng, từ một khu vực đến một tỉnh thành, quc gia, thế giới. Từ đó, chúng tôi sẽ trình bày về hoằng pháp tại Việt Nam mPht giáo Việt Nam đóng góp vào vic hoằng pháp ở các nước ngoài trong thời hiện đại. Sau cùng là một vài nhn xét như là một kết lun cho bài tham lun ny.
Như ở phn giới thiệu đề tài, chúng tôi chỉ nói đến nhiệm vụ hoằng pháp của vị Tỳ-kheo mkhông nhắc đến vai trcủa người cư
--------------------------------------------------------
* PChtịch HĐTS, Vin trưởng Vin nghiên cứu Pht hc Việt Nam.
 


Pht tử vốn chiếm đa s, gồm cngàn ln so với cTăng Ni nên rt quan trng trong vic hoằng php. Nhiệm vụ hay vai trcủa người cư sĩ có thể là một đề tài riêng, cn phải nói đến nhiều, và như thế thì ngoài phạm vi của tham lun ny.
 1. Sự nghiệp hong pháp

Sau khi đại ngộ dưới cội Bồ-đề tại Bodgada (Bồ-đề đạo tràng) tḥc nước Magadha (Ma-kiệt-đà), Đức Pht quyết định đưa giáo lý giải thoát của Ngài vào đời để cứu độ chúng sinh, đy là khởi ngun của sự nghiệp hoằng pháp độ sinh. Ngài đến vườn Lộc Uyển ở Sarnath tḥc nước Kosala (Kiều-tát-la), đy là khởi ngun của công c̣c hoằng pháp ra nước ngoài. Như một vị Sa-môn chân đt, áo hoại sắc, đi khp nơi để rao giảng Pht php, trong 45 năm hoằng hóa, Đức Pht đã đi sut vùng đt phía Bắc của n Độ c, qua nhiều quc gia khác như: Vamsa, Anga, Vajji, Malla, Gandhara, Pakala, Kamboja…
Sau khi độ cho năm vị Tỳ-kheo nhóm Kiều-trn-như, Đức Pht thu nhn khá nhiều đệ tử. By giờ Ngài khởi lp Tăng đoàn Tỳ-kheo. Vic hoằng pháp trnên mạnh mcùng với lời khuyên nhcủa Ngài: Này các Tỳ-kheo, hãy đi đi, đi khắp nơi vì li lc vhạnh phúc ca s đông, do lòng từ bi đi với cuộc đời, vì li lc vhạnh phúc ca Tri và người. Chớ đi chung đường với nhau. Này các Tỳ-kheo hãy thuyết ging giáo pháp cao thượng lúc đầu, cao thượng ở lúc giữa, cao thượng ở lúc cui trong m trí hay trong ngôn từ. Hãy rao ging shoàn ho viên mãn vđi sng thanh tịnh ca trng thái cao c(Mahavagga I, 11). Thế là chư vị Tỳ-kheo đã theo lời Pht dạy, ra đi đến các nơi để hoằng php.
By giờ vic du hành đến các nơi xa là rt khó khăn, cng như Đức Pht, các Tỳ-kheo phải đi bộ, rt hiếm khi được đi nhxe bhay đò, đó là chưa kphải băng rừng, lội suối. Tôn giả Phú-lâu-na đã không ngại xa xôi, văn hóa thp kém, tính tình dữ dằn của người dân xứ Du-lãn-na, ngài vẫn xin Đức Pht để đến đó hoằng pháp và cui cùng ngài đã cảm hóa được người dân ở Du-lãn-na, hsng theo giáo lý của Đức Pht.
Vic xây ct tự viện không phải là hoằng pháp nhưng là phương tiện rt hữu hiệu để phục vụ cho hoằng php. Tự viện cng là nơi để cTăng Ni tu tp, học hỏi, rèn luyện để có khnăng hoằng php.
 


Các kinh điển Đại thừa thường có ghi con số 1.250 Tỳ-kheo tham dự các pháp hội do Đức Pht giảng. Dĩ nhiên đó chỉ là con sTăng Ni tham dự chứ không phải là tng sTăng Ni thời Đức Pht. Nếu tính các vị ở xa không thể đến tham dự pháp hội thì con sy có thể lên đến cả chục ngàn hay nhiều hơn nữa. Cứ xem các tịnh xá lớn hơn thời Đức Pht thì đủ biết lực lượng hoằng pháp lớn mạnh ở mức độ no. Từ các am cc ở vùng xa xôi, rừng núi đến khi giáo đoàn Tỳ-kheo đông đảo thì đã có các tịnh xá ni tiếng là đồ sộ: Veluvarama (Trúc Lâm) ở gn Vương Xá, Pukharama (cng ở Vương Xá) Aubapalivana (ở Tỳ-xá-ly), Marlcathrada (cng ở Tỳ-xá-ly), Ghositarama (ở Kosam- bi), Jetavanarama ở (Xá-vệ), Jivakarama (ở gn Vương Xá), Nigroha- rama (ở Ca-tỳ-la-vệ), Isipatana (Ba-la-nại)… tính ra khoảng 20 tịnh xá lớn, lớn nht là ba tịnh xá Jivakarama (Kỳ-bat), Jetavanarama (Kỳ- hoàn) và Ghositarama (Cù-sư-la).
Về các đại đệ tử Tỳ-kheo của Đức Pht cng gồm cả vài chục vị mà kinh điển nhắc đến rt nhiều như: Xá-lợi-pht, Mục-kiền-liên, Đại ca-diếp, A-nu-lâu-đà, Đại Ca-chiên-diên, Ưu-bà-ly, A-nan… Các nữ Tôn giả như: Ma-ha Ba-xà-ba-đề, Khema Liên Hoa Lâm, Kisagotami, Soma, Patacara, Dhammadina, Subhà… Trong Trưởng lão Tăng kệ có nêu hng danh và kcủa 264 Tôn giả A-la-hán và trong Trưởng lão Ni kệ thì có 73 nữ Tôn giả A-la-hán, điều này chứng tsTăng Ni, Tỳ- kheo thời Đức Pht là rt lớn vì số lượng vị đắc A-la-hán dĩ nhiên là rt ít so với tng sc Tăng Ni thời y.
Truyền thng vì đạo và đời mhoằng pháp vẫn tiếp tục đến ngày nay, cTỳ-kheo là sứ giả của Đức Như Lai, mang thông điệp giải thoát khổ đau, mang hòa bình, an lạc cho mọi người. Đến đu thế kỷ 20, rt nhiều vị sư ni tiếng ở châu Á như: Sri Lanka, n Độ, Trung Quc, Nht Bản, Tây Tng đã hoằng pháp và lp chùa, Học viện Pht giáo tại châu M, châu Âu, và châu Đại Dương. Và các nhà sư Việt Nam, tính đến nay, đã sang hoằng pháp ở các nước ngoài khá nhiều, và số tự viện Pht giáo Việt Nam đã lên đến vài trăm ngôi.
 1. Hong pháp của Pht giáo Việt Nam

Phn này chỉ sơ lược một vài nét chính của sự hoằng pháp của Pht giáo Việt Nam để tránh cho bài tham lun này vượt khuôn khổ do Ban tchức n định.
 


Từ thế kỷ thhai, Pht giáo du nhp nước ta do các nhà sư n Độ đi đường biển vào và các nhà sư Trung Quc đến châu thsông Hng. Từ đó, Tăng sĩ Việt Nam bt đu hình thành và nhn lãnh nhiệm vụ hoằng pháp tại nước nhà. Pht giáo phát triển mạnh nht là vào thế kỷ 11 và 12, đời Lý-Trn, gồm nhiều nhà sư uyên bác, trình độ tu chứng cao, đã hoằng pháp bằng cách thuyết giảng, nêu gương đạo hạnh và đặc biệt là để lại các tác phm Pht học xut sắc tăng cường cho vic hoằng pháp cùng với số lượng Tăng Ni và tự viện đông đảo.
Phong trào chn hưng Pht giáo từ năm 1930 cng nhằm tăng cường hiệu quả của công c̣c hoằng pháp cho kp với các nước ở châu Á và của hoàn cảnh của thế giới lúc by giờ. 50 năm tiếp theo Pht giáo Việt Nam vẫn phát triển đều đn và từ khi Giáo hội Pht giáo Việt Nam được thành lp thì công c̣c hoằng pháp bước sang một giai đoạn mới với những thành quả to lớn.
Hiện nay, với khoảng 50 triệu tín đồ Pht giáo, 50 ngàn Tăng Ni, 20 ngàn tự viện trong đó hu như đều được trùng tu, đại trùng tu hoặc tân lp. Tt cả các ban, ngành của Giáo hội đều nhằm phục vụ cho sự nghiệp hoằng php, như Ban Tăng sự, Ban Giáo dục, Ban Văn hóa, Ban Pht giáo Quc tế, Ban Thông tin Truyền thông v.vVà đặc biệt, Ban Hoằng pháp ly vic hoằng pháp làm nhiệm v, thực hiện hoằng pháp và đào tạo các Sứ giả của Như Lai. Ban thường xuyên t chức các khóa đào tạo giảng sư, có kế hoạch kết hợp với các ban khác, nht là ban Pht giáo Quc tế trong vic gửi c Tăng ra nước ngoài giảng php, cư trú ngn hạn hoặc dài hạn tại các nước bạn hoặc tchức các đoàn hành hương, chiêm bái các thng tích, thánh tích Pht giáo kết hợp với vic ging php. Hoằng pháp của Pht giáo Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh hơn trước, những thành quả đạt được trong nước là khquan, nhưng vic hoằng pháp của chúng ta ở nước ngoài mun đạt kết quả tt thì còn phải cn thêm thời gian, khi những nhhoằng pháp của chúng ta có những phm cht thích hợp với thời đại mới và có những điều kiện mới về vị thế của đt nước, của Giáo hội và của ngành Hoằng php.
 1. Đôi điều vphm cht của mt Sứ giả NLai hay mt v Tỳ-kheo hong pháp
Như đã nói ở trên, công việc hoằng pháp có nhân tquan trng
 


nht lcon người hoằng php, cụ thlvPháp , tức v T-kheo ging php, lNhư Lai sứ, có nhiệm vhoằng pháp vchu trch nhiệm về việc hoằng pháp ca cnh nh. Do đó, vSứ giả Như Lai hay một vT-kheo hoằng pháp cn có những phm cht cơ bản sau đây:
 • Phm cht đạo đức, đạo hạnh cao, gây được sự tín nhiệm, kính trng trong qun chúng để người ta tin theo nội dung thuyết ging. Thuyết giảng vì lòng từ bi, mun cho mọi người được an vui, xã hội an bình, sng và sinh hoạt phù hợp với giáo lý Pht giáo. Không phân biệt mọi tng lớp sang hèn, giàu nghèo, già tr, tôn gio, tín ngưỡng. Hoằng pháp không nhằm để người không tôn giáo hay có các tôn giáo khác trở thành tín đồ Pht giáo.
 • Không cực đoan trong thuyết giảng mcho rằng Pht giáo là duy nht đúng, không so sánh các tôn giáo với nhau hay với Pht giáo.
 • Thuyết giảng phù hợp với thời đại. Nay là thời hiện đại, thời của khoa học kỹ thut, của công nghệ 4.0 và sẽ tiến triển không ngừng. Cn liên hbài giảng với những vn đề của thời đại.
 • Không bao giờ tự ku, tự cho rằng mình thuyết giảng tt hay đã có nhiều tác phm Pht học giá tr. Trái lại, một Tỳ-kheo hoằng pháp luôn luôn phải trau di phm hạnh, kiến thức, học hi những vị đã thành công trong vic hoằng php. Cn nhớ rằng cBồ-tát, A-la-hán cng còn phải tu tp, học hi không ngừng.
 • Trong trường hợp hoằng pháp ở nước ngoài, vị Tỳ-kheo cư trú ở các tự viện nước ngoài cn có ngoại ngữ căn bản để giao tiếp, thu hút người nước ngoài đến tự viện hoặc thông thạo ngoại ngữ và các thut ngữ Pht học ngoại ngữ thì có thể trực tiếp thuyết ging cho người bản xứ. Cn mrộng đi tượng hoằng php, không chỉ cho người Việt ở hải ngoại mà còn cho qun chúng bản địa.
 1. Kết luận

Sự nghiệp hoằng pháp của Pht giáo đã diễn tiến, phát triển không ngừng kể từ thời Đức Pht đến nay, từ n Độ lan truyền khp thế giới và số tín đồ Pht giáo hiện nay đã lên đến hơn nửa tỷ người so với dân số thế giới hiện nay (2019) là 7,6 tỷ người, tỷ lệ là 1/15. Con số tín đồ này là chưa chính thức vì còn khá nhiều quc gia chưa thng .
Rng tại Việt Nam, với dân số 90 triệu người, có khoảng 45 triệu tín đồ Pht giáo, tỷ lệ là 1/2. Do đó Việt Nam là một trong sít qucgia có tỷ lệ tín đồ Pht giáo cao nht so với dân s. Từ đó, có thkết lun hoằng pháp tại Việt Nam đã có thành quả tt đẹp. Tuy vy, công c̣c hoằng pháp ở các nước ngoài, với sngười Việt ở hải ngoại là 3,5 triệu người và với khoảng hơn 300 tự viện của Pht giáo Việt Nam, chưa nói đến vic thu hút người ngoại quc đến với Pht giáo thì hoằng pháp của chúng ta ở hải ngoại cn phát triển nhiều hơn nữa.


Tài ḷu tham khảo:
  1. Thích Chơn Thiện, Tăng-githời Đức Pht, Nxb. Tôn gio, HNội, 2.000.
  2. Nguyn Lang, Việt Nam Pht giáo slun, tp I, Nxb. Văn hc, HNội, 1979
  3. Ban Hoằng php, “Tham lun ti Đi hội Pht giáo Toàn quc lần VIII”,
phatgiao.org.vn
  1. HT. Thích Trí Quảng, Những bài ging vHoằng pháp vTrtrì, Nxb. Tôn Giáo, HNội, 2002
  2. Ven. Master Hsing Yun, The Propagation of Buddhism; Unity for Peace, buddhism.lib.edu.tw
  3. Ven. Thalgaswewe Thera, The Propagation of Buddhism in Foreign Lands,
paramadhamma.org
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây