45 TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO

Thứ năm - 01/08/2019 00:25
TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO


Ban Trị sự GHPGVN thị xã Hương Thủy
TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIO


Ban Trị sự GHPGVN thị xã Hương Thủy

Tinh thần nhập thế là một trong những nt nổi bật nhất của đạo Phật. Tinh thần ny đã không ngừng được chứng minh qua nhiều giai đon lịch sử tri di từ thời Hồng Bng cho đến ngy hôm nay. Trong phm vi bi tham luận ny, chúng tôi xin được trình by một vi tấm gương tiêu biểu về “Tinh Thần Nhập Thế” của các vị Thiền sư Phật giáo đã đồng hnh cùng dân tộc.
Hầu hết các sử liệu đều ghi lại rằng: Vào đầu kỷ nguyên Tây lịch đạo Phật đã đến nước ta do các thuyền buôn người Ấn Độ bằng đường biển phía Nam. Trên những thuyền buôn ấy thường có những tu sĩ đi theo để cầu nguyện khi gặp thiên tai, vì thế mục đích của họ không phải là những nhà truyền giáo, họ chỉ thể hiện đời sống tôn giáo của mình khi lưu trú tại Giao Châu1, và người dân ta đã biết đến đạo Phật qua cách sinh hoạt của những tu sĩ và Phật tử thuần thành người Ấn Độ.
Người dân ta đã bắt chước đốt hương để cúng Ông bà, đọc những câu kinh nói về Nhân qu, Nghiệp bo, biết đọc ba php quy y