42 TINH THẦN NHẬP THẾ NHỊP CẦU NỐI KẾT ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC

Thứ năm - 01/08/2019 00:20
TINH THẦN NHẬP THẾ NHỊP CẦU NỐI KẾT ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC


HT. Thích Minh Thiện *
TINH THẦN NHẬP THẾ NHỊP CẦU NI KẾT ĐẠO PHÁP VDÂN TỘC

HT. Thích Minh Thiện *


 
 1. DẪN NHẬP
Từ khi đo Phật ra đời, tri qua bao thời gian tồn ti cùng v trụ, tri qua bao triều đi hưng suy cùng cc quốc gia trên địa cầu, được lưu truyền đến đâu bất k quốc gia no, đo Phật luôn thể hiện nt đặc thù của mình, cùng ha quyện vo hội, văn hóa, dân tộc v nền chính trị của nước đó, để rồi hóa thnh xương thnh mu, góp phần vo việc pht triển đo php v dân tộc. Như chúng ta thấy, con người v hon cnh hội trong mỗi quốc gia, mỗi thời đi đều l những nhân tố quan trng góp phần quy định bn chất Phật gio của đất nước ấy. Đất nước Việt Nam cng không ngoi lệ, từ khi Phật gio truyền vo, đã tiếp nhận luồng tưởng ấy, để cùng ha nhập, cùng biến đổi, để từ đó cho ra đời một bn sắc văn hóa Phật gio mới gi l bn sắc văn hóa Phật gio Việt Nam. Với hình nh nhập thế của cc vị cao Tăng tri qua cc thời k đã góp phần vo qu trình điều chnh v pht triển hội. Kế thừa v pht huy truyền thống “Đo Phật không rời cuộc sống” ny, cc vị vua thiền cng đã “đem đo Phật đi vo cuộc đời một cch hữu hiệu từ phương châm hnh động: Lấy ý muốn của thiên hạ lm ý muốn của mình, lấy tấm lòng của thiên hạ lm tấm lòng của mình”, v đã hình thnh Tinh thần nhập thế tích cực v tinh thần ấy đã được kế thừa v pht triển đến ngy nay.
 1. TINH THẦN NHẬP THCA CÁC VTSƯ VCHƯ VỊ CAO TĂNG
Theo liệu của cc nh sử hc xc nhận, Phật gio đã mặt trên đất nước Việt Nam cch đây hơn 2000 năm, hình thnh trung
--------------------------------------------------------
* Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS
GHPGVN tỉnh Long An.
 

tâm truyền gio ti Luy Lâu, huyện Thuận Thnh, tnh Bắc Ninh ngy nay. Tri qua thời gian thăng trầm cùng đất nước, Phật gio với tinh thần nhập thế, mang trong mình nền tưởng gio dục đo đức hướng thượng, đã sớm nhận chân được sứ mệnh truyền bá chính php nên đã nhanh chóng ha nhập v trở thnh một tôn gio sức nh hưởng sâu rộng đến đời sống dân tộc Việt Nam.
Nhập thế, một tinh thần đã được thổi vo trong lng của Phật gio từ khi đo Phật mới hình thnh qua lời dy của đức Phật : Ny cc tỳ kheohạnh phúc, an lạc cho quần sinh,lợi ích cho chư thiên v loi người, hãy đi mỗi người một ngã, đừng đi hai người trên một đường,lòng thương tưởng cho đời hãy đem chnh php đến gieo rắc khắp nơi1. Từ đó, tri qua bao năm thng, vượt qua bao quốc độ tinh thần ấy vẫn y nguyên dng vẻ ban như Ngi Mâu Tử đã đưa ra tinh thần nhập thế với khi niệm: trong nh thì hiếu thảo với mẹ cha, ra ngoi thì cứu nhân giúp ớc, khi ngồi một mình thì tự hon chỉnh bản thân2.
Khi nói đến tinh thần nhập thế của chư vị cao Tăng chúng ta không thể không nhắc đến vị quốc lừng danh đầu tiên của Việt Nam mang tên Khuông Việt - Ngô Chân Lưu (933-1011). Ngi l một Tăng quan tinh thần nhập thế cao, tham gia công việc triều chính với vai trcao vcó hiệu qurt lớn, p phn Khuông phò đt Việt. Đng thời, Ngi thể hiện đức tính dung thông ngi từ sự tri nghiệm triết Phật, tuy khoc c sa nhưng vẫn quan tâm việc nước, việc hội. Hnh xử của Thiền Khuông Việt rất linh động. Khi thì đóng vai l Thiền với cốt cch siêu phm, lúc thì đóng vai Tăng thống hướng dẫn đời sống tâm linh cho dân tộc, khi cần thiết, Thiền Khuông Việt nhập vai người chèo đ tiếp rước sứ thần Trung Quốc. Tinh thần nhập thế của Ngi lm cho vua quan v người dân ai ai cng đều kính phục.
Tri di theo dng lịch sử pht triển Phật gio v đất nước Việt Nam cng in đậm hình dng của Thiền Vn Hnh (938 1018) Ngi ltu Phật gio Đi Cồ Việt, người châu Cổ Php (Bắc Ninh). Ngi l nh trí thức Phật gio lm cố vấn cho vuaĐi Hnh, “Vạn Hạnh như một nh trí thức vo thời đại đ…. Đã trực tiếp tham gia vo cuộc chiến tranh vệ quốc do Đại Hnh chỉ huy với cch một

 1. Thích Minh Châu dịch, Tương Ưng Bộ kinh, Hc viện Phật giáo Việt Nam ti Thnh phố Hồ Chí Minh, 1992.
 2. Xem: Mnh Tht, Nghiên cứu về Mâu Tử, Nxb.Văn Hóa Si Gn, TP.HCM,
2008.
 

cố vấn quân sự”3. Ngi cng l thầy của Công Uẩn, đã hướng dẫn cho Công Uẩn một thời gian di trước v sau khi triều thnh lập. Ông được xem l người ti tiên đon, đã vận dụng kh năng ny để đưa Công Uẩn lên ngôi, mở ra triều Lý, triều đi được xem l phồn vinh v lâu di đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, thể hiện tinh thần trụ của Phật gio. Vì, qu trình pht triển lịch sử dân tộc không bm víu vo một triều đi nhất định no. Khi nắm giữ vận mệnh của đất nước, mỗi triều đi phi đp ứng được yêu cầu pht triển của dân tộc. Nếu triều đi không đp ứng được điều đó, tất nhiên sẽ sự thay đổi. Thiền Vn Hnh l một nh lãnh đo hnh động, kiến thức của Ngi uyên thâm, thi độ của Ngi đượm nhuần tinh thần ph chấp của Phật gio. Ngi đã công rất lớn trong công cuộc ph Tống bình Chiêm ginh độc lập cho dân tộc.
Trong lịch sử Việt Nam, Trần Thi Tông một vị trí quan trng. Ngi đã để li cho hậu thế tấm gương của một ông vua Phật hết lng dân nước. Qua cuộc đời v những tc phẩm của Ngi (Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cương Tam Muội Kinh Giải Chú, Lục Thì Sm Hối Khoa Nghi, Bình Đẳng Lễ Sm, Kha Lục, Thi Tập), ta thấy sự nhập thế của Ngi cùng tích cực khi ứng dụng lời Phật dy vo cuộc sống nhằm hnh xử v gio dục con người. Đời v đoNgi ha lm một, không tch rời nhau: hc đo để hướng dẫn đời v đồng thời dùng đời để thực hnh đo. trong vòng 10 năm, mỗi khi việc ớc rảnh rỗi, trẫm lại hội họp cc bậc kỳ đức để tham thiền học đạo, cc kinh điển của đạo giáo thì không kinh nào lkhông nghiên cứu đến.4 Lmột vvua mẫu mực, nhân từ, khoan dung, độ lượng, Ngi đã hon thnh xuất sắc hai nhiệm vụ xây dựng đất nước v pht triển đo php.
Trần Thi Tông cn được xem l một thiền sư-cư lớn của Phật gio, người đã đặt nền móng về tưởng cho việc hợp nhất cc dng thiền mặt ti Đi Việt thời bấy giờ thnh một thiền phi thống nhất
Thiền phi Trúc Lâm.
Tinh thần nhập thế trong tưởng Phật gio của Trần Nhân Tông th hiện qua tư tưởng tức tâm tức Pht. Ngài đã kết hp được hai yếu tố: yêu nước v mộ thiền. tưởng trần lạc đạo”, Tức tâm tức Phật” của Trần Nhân Tông mang li sức sống mới cho Phật gio, to cho Phật gio một thế đứng vững chắc giữa lng hội Việt Nam.

 1. Mạnh Thát, Lch Sử Pht Giáo Việt Nam (tp 2), Nxb. Tng hợp TP.HCM, 2006,  tr. 379.
 2. Trần Thi Tông, Kha Lục, Hậu dạ chúc hương, tr. 213.
 

Những triết sâu sắc của nh Phật đã được Trần Nhân Tông vận dụng linh hot gii quyết cc vấn đề hội, to nên một nt mới trong văn ho, gio dục, đo đức của dân tộc. Trong lng người dân Việt Trần Nhân Tông l một vị anh hùng dân tộc với sự nghiệp giữ nước, dựng nước v mở nước; một vị Phật khai sng ra dng thiền Trúc Lâm. Tinh thần đo php của Phật hong Trần Nhân Tông chủ trương: Trần tục m nên, phúc ấy cng yêu hết tấc, sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả đcông.5 Có thnói, phải thực sự thm nhun tư tưởng “vô ngã, vtha” của nh Phật mới được những việc lm đầy tình thương v bao dung đến vậy. Nhờ đó, đo đức Phật gio đã trở thnh triết sống không ch của Phật tử, m c cc tầng lớp khc nhau trong hội.
Cc vị vua Trần với tinh thần nhập thế đã to thế đứng hiên ngang trong dng lịch sử Việt Nam thế k thứ XIII với những cuộc chiến thắng thần thnh. Vai tr nhập thế đã đưa Phật gio thời Trần vươn tới đnh cao của lịch sử tưởng nhân loi, cng như lịch sử Việt Nam vươn tới đnh cao trên v đi chính trị. Trên tinh thầnPhật php bất ly thế gian php”, khi sơn h nguy biến, dân chúng điêu linh cc vị đãCởi o c sa khot chiến bo tham gia vo việc đnh giặc cứu nước giữ yên bờ ci, v khi đất nước thanh bình cc vị liCởi chiến bo khot o c sa trở về với nếp sống tu hnh thanh tịnh. Phật gio không chấp nhận chiến tranh cuộc chiến tranh no cng đem li sự bất hnh, tn khốc, nhưng một khi đất nước đứng trước nn xâm lăng, kẻ thù rắp tâm xâm lược, nhân dân phi cùng nhau tự vệ, người lãnh đo một đất nước phi bổn phận bo vệ nhân dân v giữ gìn bờ ci. Thiền Thích Nhất Hnh từng tr lời phỏng vấn như sau: “khi m bom đạn đang rơi trên đầu của đồng bo thì chúng tôi không thể ngồi tọa thiền suốt ngy trong thiền đường được. Thiền không chỉ l ý thức được nhữngđang xảy ra trong thân hay trong cảm thọ của mình m còn ý thức được nhữngđang xảy ra xung quanh mình” 6.
Hình nh cc vị Thiền đi vo đời, đi vo lng người, thể hiện trn vn tinh thần ngã tùy duyênhòa quang đồng trần”, một tinh thần nhập thế của Phật gio Việt Nam xưa v nay, v đặc biệt l tiếp nối tinh thn đạo pháp vdân tộc. Các thế hTsư tiền hiền tùy nhân duyên thời đi, đã dấn thân nhập thế với nhiều vai tr khc nhau, từ người hướng dẫn chính trị, vị thầy tâm linh, cố vấn đo đức, nh văn hóa, giáo dục, nhhoạt động xã hội, làm trọn vai trHộ quốc an dân”,

 1. Viện văn học, Văn thơ Trần, tập 2, Nxb. KHXH, H Nội, 1998, tr. 506.
 2. Thiền Thích Nhất Hnh, Hòa bình bắt đầu từ chính bạn, phỏng vấn của John Malkin, ngy 1/7/ 2003.
 

Phật gio Việt Nam l một tôn gio đng vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử tưởng ớc ta”7.
 1. TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIO VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐI
hội ngy nay đang pht triển, tiến bộ về mi mặt đã nâng cao đời sống con người ngy cng văn minh hơn, vật chất cng đầy đủ hơn. Tuy nhiên, trong qu trình vận hnh v pht triển ấy đã ny sinh những mặt tri của hội đương đi. Nên rất cần sự quan tâm, chung sức gii quyết như: Vấn đề suy thoi đo đức, con người trở nên cm, bo lực, bo hnh v thiếu niềm tin…. Đứng trước những thch thức đó, Phật gio với tinh thần nhập thế đã đưa ra những gii php cho việc gii quyết những thch thức của nhân loi trong hội đương đi.
  • Phật giáo nhập thế vấn đề gia đình hội
Gio của đo Phật hướng đến mục đích gii thot v gic ngộ, xuất ly thế gian. Tuy nhiên, gio ấy luôn đặt trên nền tng nhân bn, hướng đến nhân loi v nhằm giúp cho nhân loi được hnh phúc trong cuộc sống, cho nên những lời dy của đức Phật đâu, trong thời gian, quốc độ no cng không xa rời thực tiễn, phù hợp với hiện thực của hội. Đức Phật không ch dy cch tu tập cho đệ tử xuất gia m Ngi cng hng đệ tử ti gia dy những vấn đề về hôn nhân, gia đình, v nêu lên những quan điểm của Ngi về vấn đề ấy để giúp cho cc đệ tử ti gia sống theo chnh php nhưng vẫn được hnh phúc trong đời sống gia đình.
Trong kinh Đi Bo Tích đức Phật đã nhận định rằng: Nếu một người đn ông c thể tìm được một người vợ, người phụ nữ thích hợp v hiểu biết; người phụ nữ c thể tìm được một người đn ông thích hp vhiu biết, chai thực smay mn. Đức Pht đã không bác bvn đề hôn nhân gia đình m cn đề xướng hôn nhân dựa trên sự tìm hiểu lẫn nhau, hiểu biết về nhau giữa nam v nữ, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai con người rồi mới đi tới hôn nhân, không phi đặt hôn nhân trên quyền lợi. Nếu hai người không hiểu v thương nhau m vẫn phi chung sống với nhau thì đó l một điều bất hnh, h sẽ rất khó được hnh phúc trong đời sống hôn nhân của mình.
Khi hôn nhân tan vỡ không ch lm nh hưởng đến gia đình, người thân m cn nh hưởng đến hội. Sau những cuộc hôn nhân không

 1. Thích Thanh Từ, Phật gio, những vấn đề triết học, Trung tâm Tư liệu Phật học xuất bn, 1990.
 

thnh l những đứa con tội phi sống trong cnh thiếu tình thương v sự chăm sóc, nuôi ỡng, dy dỗ của cha m. Đó cng l một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phm v cc tệ nn hội ngy một gia tăng. Để trnh hôn nhân tan vỡ v bo lực gia đình, trong Kinh Lễ Su Phương đức Phật dy về đời sống hnh phúc gia đình như sau: Chồng đối với vợ thì phải thương yêu vợ, chung thủy với vợ, săn sc đời sống vật chất cho vợ, trao cho vợ quyền quản những công việc trong gia đình, kính trọng gia đình vợ; còn vợ đối với chồng thì phải thương kính chồng, chung thủy với chồng, quản gia đình tốt, siêng năng lm việc, đối đãi thân thiện với gia đình chng vbn bè ca chng. Nếu thực hành đúng theo thời Phật dy thì nếp sống đo đức lnh mnh, đây chính l nhân tố to nên hnh phúc trong đời sống hôn nhân gia đình.
Hiện nay, không ít cc bn trẻ chn cch tổ chức lễ cưới ti chùa theo cc nghi thức Phật gio, lễ cưới ny được gi l lễ Hằng thuận. Hằng thuận nghĩa l đôi vợ chồng sống với nhau trong tinh thần ha thuận, nhường nhịn nhau, c hai phi lm trn trch nhiệm đối với gia đình v h hng trên sở gio nh Phật. Trong văn hóa hôn nhân Phật gio, hằng thuận l kỹ năng sống ha hợp, tâm đầu ý hợp, cùng chia sẻ trch nhiệm v hnh phúc trong hôn nhân. Thông qua lễ hằng thuận, đôi bn trẻ phi sống ha thuận, nhường nhịn trong tinh thần tương kính. Đây l mấu chốt của đời sống gia đình. Cho nên lễ Hằng thuận được xem l nt văn hóa tâm linh đặc thù thể hiện r tinh thần nhập thế của Phật gio về hnh phúc gia đình của mỗi lứa đôi.
  • Phật giáo nhập thế vấn đề từ thiện, an sinh hội
Phật gio, ngay từ buổi đầu mới thnh lập, đã thể hiện tinh thần cứu khổ độ sinh cho chúng sanh. Trong gio của đức Phật, Lục độ8 l con đường dẫn đến sự gic ngộ, m điều đầu tiên phi thực hiện được l thực hnh bố thí. Đây l nhân tố chủ yếu giúp pht triển tâm từ bi, hnh cứu khổ, đưa đến việc định hướng cho mi hot động của Phật gio.
Việt Nam l một đất nước nông nghiệp, chiến tranh tn ph ko di. Do vậy, đời sống con người phụ thuộc nhiều vo thiên nhiên, con người Việt Nam thường xuyên tự mình chống chi với sự tn ph của thiên tai. Khi truyền vo một đất nước như thế, Phật gio với tinh thần chúng sinh đã nhanh chóng ha quyện cùng những triết sống ca dân tộc qua : Llành đùm lrách, Thương người như ththương thân, Một miếng khi đói bằng một gói khi no. cnh điểm tương

 1. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ.
 

đồng ny đã trở thnh một trong những sở để Phật gio cùng tồn ti, pht triển, đồng hnh cùng với dân tộc Việt Nam qua những thăng trầm của lịch sử. Để rồi từ đó, Phật gio Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nhập thế, thường xuyên tổ chức cc hot động từ thiện-xã hội, giúp đỡ những mnh đời thiếu may mắn, gặp khốn khó v bất hnh trong hội.
Pht huy tinh thần từ bi, cứu khổ, nhập thế cứu đời, ngy nay cc tổ chức từ thiện Phật gio đứng đầu l cc vị Tăng Ni đã tích cực vận động Phật tử tham gia công tc từ thiện van sinh hội như: tham gia cc phong tro hiến mu nhân đo, đóng góp quỹ từ thiện, xây nh tình thương, xây trường hc, xây cầu, đắp đường, mổ mắt cho người nghèo, suất ăn từ thiện ti cc bệnh viện… v nhiều công tc từ thiện, nhân đo khc. Hot động từ thiện được xem l một hình thức nhập thế nổi bật nhất của Phật gio v được nhân rộng từ sở chùa, tự viện cho đến cộng đồng Phật tử trong v ngoi nước đã mang li nhiều kết qu tốt đp, thông qua đó giúp mi người xích li gần nhau hơn, đon kết hơn, tương thân tương i, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hot động từ thiện hội của Phật gio trên tinh thần nhập thế đã pht triển c về chất lẫn lượng đp ứng nhu cầu hội v chủ trương của nh nước hiện nay. Phật gio đã kề vai góp sức chia sẻ những nỗi lo chung của nước nhtheo tinh thần “tốt đạo đẹp đời”.

3.3 Phật giáo nhập thế vấn đề giáo dục

Nguồn tưởng uyên thâm của Phật gio từ khi xuất hiện trên thế gian ny đã tri qua hơn 2500 năm, nhưng những quan điểm về gio dục vẫn cn nguyên gi trị, không bị đo thi bởi thời gian, không bị lập bởi văn hóa cc quốc gia. Ngy nay gio dục Phật gio không những tập trung Tăng đon m cn pht triển ra ngoi cộng đồng hội cc tầng lớp từ cc em thiếu niên nhi đồng đến tầng lớp thanh thiếu niên, xu hướng tìm hiểu Phật gio ngy cng tăng.
Hiện nay một số nước trên thế giới đã bắt đầu đưa thiền vo trong hc đường. Trên trang tuoitre.vn ngy 17/05/2019 đã đăng bi Dùng thin phthọc trò, bài viết nêu: Không my ai xpht học trò bằng cch bảo chúng ngồi xuống v thiền, nhưng phương php ny đang được p dụng tại Trường tiểu học Robert W. Colemanthnh phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Khi trò phạm lỗi, thaybắt trẻ đứng ra ngoi lớp hay đưa tới phòng thầy hiệu trưởng, nh trường đưa trò đ tới phòng “Khoảnh khắc tập trung”. …Ở đây trẻ được dạy cch tập thở sâu
 

v thiền để tĩnh tâm lại, đạt tới trạng thi tự cân bằng trước khi về lớp.9 Ti Myanmar thiền v môn đo đức Phật gio được đưa vo trường  hc, nên cc em hc sinhđất nước ny được xem l rất ngoan từ gia
đình đến hội.
Đo đức l một danh từ m xưa nay người ta đưa ra nhiều chuẩn mực khc nhau. Ngy nay đo đức được định nghĩa như sau: “Đo đức l một hình thi ý thứchội, l tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mựchội, nhằm điều chỉnh cch đnh gi v cch ứng xử của con người trong quan hệ với nhau, v quan hệ vớihội, chúng được thực hiện bởi niềm tin c nhân, bởi sức mạnh của truyền thống v sức mạnh của luậnhội10. Qua đây, ta thấy chuẩn mực của đo đức hội ch thiên về những đối tượng bên ngoi. Ngược li, đối với Phật gio thiên về nội tâm, tự phn tnh hơn l xử cc quan hệ bên ngoi. Cho nên, Phật gio pht huy tối đa tính tự chủ c nhân trong việc thực hnh quy tắc đo đức.thể nói:Đo đức l môn hc đnh gi hnh vi thiện c của con người thông qua thân, khẩu, ý v được thực hiện bởi trí, tình cm v ý chí”11. Gi trị phổ qut của đo đức Phật gio l lấy sự lợi mình lợi người lm tiêu chí, v lấy sự quên mình người lm căn bn.
Không lâu trước đây, ti Việt Nam ta vo chiều ngy 6/6/2019, hơn 1.000 thí sinh kết thúc buổi thi cc môn chuyên vo lớp 10 trường Trung hc Thực hnh i hc phm TP HCM). Đề thi Văn được thí sinh đnh gi l rất sâu sắc. Nhiều thí sinh tỏ ra thích thú với câu 1 khi trích dẫn lời khuyên của đức Phật trong tc phẩm Đường đến cuộc cch mạng tâm thức 12(dẫn theo Dzogchen Ponlop). Đề thi yêu cầu thí

 1. Nguồn: https://tuoitre.vn/dung-thien-phat-hoc-tro-20190516204951385.htm
 2. Hc viện chính trị quốc gia, Gio trình đạo đức học, Nxb.chính trị quốc gia, H Nội, 2000, tr. 816.
 3. Graw Hill Book, London.
 4. “Để trả lời câu hỏi do dân lng đưa ra, rằng phi tin vào điều gì trong khi có qu nhiều quan điểm mâu thuẫn nhau, đang được các vị thầy và học giả thời đó khẳng định, Đức Phật khuyên:
Chớ vội tin điều chỉbạn đã nghe ni về n
Chớ vội tin điều chỉ n được nhiều người nhắc đến v lan truyền Chớ vội tin điềuchỉ n được viết trong kinh điển
Chớ vội tin điều chỉ vì được cc vị thầy v cc bậc trưởng thượng ni ra Chớ vội tin điều chỉ n l truyền thống, được truyền lại qua nhiều thế hệ
M sau khi quan st v phân tích, khi thấy điều hợp với lẽ, dẫn đến điều tốt v lợi ích cho bn thân vmọi người, hãy chp nhn và sng theo nó.
 

sinh rút ra bi hc về hnh trình lĩnh hội tri thức từ lời khuyên trên. Đây được xem như một bước pht triển di của tưởng Phật gio Việt Nam trong lĩnh vực gio dục. Đnh dấu tưởng Phật gio đang chính thức được chấp nhận v bắt đầu ha nhập vo môi trường hc đường của hội. Mong rằng, về sau Bộ Gio dục v Đo to Việt Nam hãy tích cực đưa môn đo đức Phật gio vo hc đường, ng hầu nhân đây cc em được thấm nhuần hệ tưởng đo đức Phật gio. Từ đó, tình trng bo lực hc đường sẽ được gim thiểu.
Căn cứ theo bo co nghiên cứu được Bộ GD-ĐT kết hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc công bố ngy 20/12/2016 thì bo lực hc đường l một trong những vấn đề nóng nhất của trường hc phổ thông hiện nay. 80% hc sinh cho biết từ trước đến nay đã bị bo lực giới trong trường hc ít nhất một lần; 71% hc sinh bị bo lực hc đường trong vng 6 thng trước đó. Trong đó, 73% hc sinh bị bo lực tinh thần, 41% bo lực thể chất v 19% bị bo lực tình dục. Những nguyên nhân về bo lực đứng trên quan điểm của Phật gio, thứ nhất, sự bực tức, bất mãn không hi lng hoặc bị nói khích, lm cho người ứng xử không lm chủ được bn thân. Thứ hai, tiêu thụ phim nh bo lực. Theo kinh Phật, tiêu thụ phim nh bo lực thuộc dng bo lực thức thực. Nghĩa l chúng ta tiêu thụ bằng tâm thức, khi ta xem một bộ phim l mình đang tiêu thụ bộ phim đó vo trong thể, v diễn ra chế hai chiều, ta nghĩ rằng mình đang tiêu thụ bộ phim, đồng thời bộ phim cng đang tiêu thụ tâm chúng ta. Thứ ba l nghiện cc tr chơi điện tử mang tính bo lực. Ngy nay khuynh hướng mua vui cc tr chơi điện tử ti nh hoặc trực tiếp từ internet. Nguyên nhân thứ năm cùng quan trng đó chính l tiêu thụ rượu bia v chất gây ng- hiện. Nguồn độc ny đã dẫn cc em đi vo cc con đường sai lc trong hnh vi đo đức. Khi chúng ta đã nhìn nhận được vấn đề căn bn của hiện tượng bo lực trong hc đường một cch chính xc thì việc hóa gii một cch triệt để tất nhiên sẽ tính kh thi cao.
Thiền được chn lm một trong những phương php gii quyết vấn đề bo lực hc đường, nếu cc trường hc thể dy thiền cho hc sinh tin rằng vấn đề bo lực hc đường sẽ gim đi. Thiền lm cho người thực tập trở nên điềm tĩnh trước những biến đổi của cuộc đời. thnh công hay thất bi, người tập thiền không bị cuốn hút theo cm xúc. Thiền l sự chăm sóc về sức khỏe, về tâm lý, về hnh vi, chăm sóc hnh phúc cho bn thân v gia đình. Nên thiền thể giúp hc sinh bình tâm, không dễ kích động, xúc động v lm chủ được những biến
 

chuyển tâm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
Ngy nay, ti cc tự viện, tu viện, sở hnh đo của Phật gio tổ chức nhiều hình sinh hot dnh cho thanh thiếu niên như: thnh lập gia đình Phật tử, khóa tu mùa hè, cc tri hè…. Đây được xem l những sân chơi bổ ích, bồi ỡng kỹ năng sống tích cực, hon thiện nhân cch cho thanh thiếu niên thông qua gio Phật Đ. Cc em sẽ tri nghiệm đời sống vị tha, chia sẻ, yêu thương, mở rộng tấm lng với nhau. Đây cng l một hình thức gio dục của Phật gio trong môi trường tự viện.
Như đề thi văn lớp 10 vừa nêu trên, đường hướng gio dục Phật gio không đề cao, cổ v niềm tin qung, ngược li lấy chnh kiến, chnh duy, chnh trí lm nền tng. Đây chính l tiềm năng, l động lực thúc đẩy sự pht triển hội, cng chính l nền tng cho lng từ bi, cho sự thương yêu giữa người v người, v cng l chìa khóa của trí tuệ. Khi được nuôi dy trên nền tng đó, mới thể đẩy lùi được những hnh vi bất chính như cc tệ nn hội, bo lực hc đường, gia đình; tranh ginh quyền lợi, bo vệ tương lai của đất nước.
 1. HOT ĐỘNG HOẰNG PHP CỦA TĂNG NI VIỆT NAM TI HI NGOI
Theo sự tc động của bối cnh hội v nhu cầu cuộc sống nên Việt Nam đã không ít người dân định lập nghiệp cc nước trên thế giới. Theo lời đức Phật dy hễ chúng sanh cn luân hồi trong ba ci thì cn đau khổ, nên Tăng Ni Việt Nam trong những năm qua đã lên đường hnh đo khắp năm châu, hướng dẫn đời sống tâm linh cho những kiều bo do hon cnh ly hương, hoặc do đon tụ, du hc
…đã đt được những kết qu đng kể, giúp cho những người dân tha hương đời sống được an lc hơn v tình thần ổn định hơn. Đó cng to nên nhịp cầu nối kết giữa kiều bo với nước nh.
Khi nói đến những thnh qu của Tăng Ni Việt Nam hoằng php ti Hi ngoi ta không thể không nhắc đến vị Thiền tiêu biểu v nổi bậc nhất trong công tc hoằng php ti Hi ngoi đó l Thiền Thích Nhất Hnh. Thiền đã được không ít những vị hc gi, những triết gia, cc nh lãnh đo trên thế giới dùng những mỹ từ cao quý để nói về Ngi như: Gim Mục Martin Amos ti buổi lễ trao gii Gii thưởng Ha bình Thế giới13 đã gii thích trong bi diễn văn ngắn

 1. Gii thưởng Ho Bình Thế Giới của Th Chúa Gio, từ năm 1964, được đề xướng bởi Đức Gio hong John XXIII, với tôn ch trao gii l: “giải thưởng vinh danh cc nhân vật tạo được những thnh tựu về Hòa Bình, Công Lý, không chỉ riêng cho đất ớc của hmcho toàn thế giới.
 

gn của mình: “Th ền Thích Nhất Hạnh l người cả đời cống hiến cho tưởng ho bình. Ông l người luôn cổ xuý cho một thế giới bất bạo động. Ông đã kết hợp hi ho được tưởng Đông-Tây. Ông lngười đi tiên phong trong việc đưa khi niệm “Chnh Niệm- Tỉnh Thức” của Phật gio vo trong đời sống hằng ngy, giúp cho hng triệu người trên thế giới thuộc mọi mu da, tôn gio chuyển ho nội tâm, chế tc năng lượng bình an cho cuộc sng.Thiền sư Thích Nht Hạnh được thế giới công nhận như l người sng lập của phi Phật gio hội nhập thế v đồng thời l người khởi pht của php tu Chnh Niệm trong văn hóa phương Tây. Thiền Thích Nhất Hnh được vinh danh do thnh qu công phu xây dựng được nhịp cầu tâm linh nối liền giữa phương Đông vphương Tây”.
Đã từ gần nửa thế k nay, định hướng Đo Phật ứng dụng, hiện đi ho của Thiền Nhất Hnh đã giúp cho Đo Phật một sức sống mới, lan to mnh mẽ trong thế giới Âu Mỹ. Do đó, chúng đã giúp được rất nhiều người Âu Mỹ thot được khổ đau, tìm li được niềm hnh phúc cho cuộc sống. Thiền đã viết hơn 45 quyển sch bằng Anh văn, sch của Thiền luôn nằm trong hng loi sch đơn gin bn chy nhất cho đến loi sch rất sâu sắc v uyên bc. Thiền đã những khóa tu cho cnh st, cho qun gio, cho nhân v cho những chính trị gia như Nghị Quốc hội Hoa K. Thiền cng hướng dẫn nhiều đon đi thiền hnh cho ha bình, đã đưa được người Do Thi đến với người Palestine để cùng ngồi thiền chung, lm việc chung. Thiền l ngun hứng khi cho cphong trào Đạo Bt Dn Thân.
Sự kiện Thiền Thích Nhất Hnh được trao Gii thưởng Ho Binh Thế Giới l một niềm vinh hnh chung cho người Việt Nam. cng đem li một thông điệp ho bình, một niềm hy vng mới đến với cộng đồng người Việt c trong lẫn ngoi nước. Bởi hơn bao giờ hết, người Việt yêu ho bình, tự do, công khắp nơi cần xích li gần với nhau hơn, vượt qua những khc biệt về tôn gio, ý thức hệ…, để cùng nhau thực hiện một ước chung: đem li tự do, dân chủ, công cho mi người.
Ngoi những thnh công to lớn ấy, Tăng Ni Việt Nam cng những hot động hoằng php cho người Việt ti nước ngoi, tiêu biểu như: Phân ban Phật tử hi ngoi hiện đã thnh lập cc tiểu phân ban như: Tiểu ban Phật tử châu Âu, Tiểu ban Phật tử châu Á, Tiểu ban Phật tử châu Úc, Tiểu ban Phật tử Châu Mỹ, Tiểu ban Phật tử châu Phi,
 

Tiểu ban Truyền thông. Được biết phân ban đã những hot động rất tích cực trong công tc hướng dẫn đời sống tâm linh cho đồng bo Phật tử Hi ngoi như: tổ chức Tết đon viên cho đồng bo Phật tử Việt Nam v nước ngoi ti Singapore trong mùa xuân K Hợi 2019; Tổ chức cc chuyến công tc v hướng dẫn Phật tử ti cc nước châu Âu như: Php, Cộng Ha Luxumpua, B, H Lan, Cộng ha Liên Bang Đức…; Hoằng php v hướng dẫn Phật tử Đi lễ Vu Lan - Bo Hiếu v Trung Thu cho Đồng bo ti Hn Quốc, Đi Loan…, tổ chức khóa tu ti Mỹ Quốc, giao lưu với Hội Phật tử Việt Nam ti Lo.
Nhìn chung trong những năm gần đây, dưới sự quan tâm cố vấn, hướng dẫn v ch đo của Gio hội, Tăng Ni Việt Nam hoằng php ti Hi ngoi, đã vâng theo lời Phật dy, tiếp nối gương sng tiền nhân, nhập thế hoằng php lợi sinh đã gặt hi được những thnh tựu tốt đp.
 1. KẾT LUẬN
Từ khi Phật gio truyền vo Việt Nam đã đồng hnh, thăng trầm cùng dân tộc Việt Nam qua cc triều đi. Đo Phật đã chuyển mình v thể hiện nt riêng biệt đặc thù của Phật gio Việt Nam. Thuận theo dng chy của thời gian, tinh thần nhập thế đã thể hiện mnh mẽ, r rng v cụ thể hơn đã đưa Phật gio đi sâu vo lng dân tộc.đây, xuyên suốt dng lịch sử pht triển của dân tộc, cng l lịch sử tranh đấu không ngừng với ngoi xâm, đã un đúc trong những con người Việt một tinh thần yêu nước. Khi ngoi xâm, cc thiền đã Cởi o c sa khoác chiến bào. Hành động đó phát xut từ tm lòng tbi, thương yêu chúng sanh của người con Phật lấy ý muốn của thiên hạ lm ý muốn của mình quên mình người. Cứ thế, Phật gio được dân tộc Việt Nam tiếp biến v hội nhập một cch tự nhiên. Nh khoa hc Al- bert Einstein đã nói: Phật gio không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật ha với những khm ph mới của khoa học. Phật gio không cần từ bỏ những quan điểm của mình để chấp nhận khoa học, bởi Phật gio bao gồm khoa học, đồng thời cũng vượt qua khoa học. Phật gio l một chiếc cầu nối liền tôn gio v những tưởng khoa học. Chiếc cầu Phật gio đã kích thích con người khm ph ra những tiềm năng lớn lao nằm sâu kín trong chính con người v trong môi trường sống chung quanh. Phật gio siêu việt thời gian v mãi mãi c gi trị”.
Tinh thần nhập thế của Phật gio trong hội Việt Nam ngy nay đã v đang được ứng dụng rộng rãi trong cc lĩnh vực của đời sống v đã góp phần gii quyết một số vấn đề hội đương đi như đã nêu trên.
 

Phật gio Việt Nam l sự kết hợp nhuần nhuyễn, hi ha giữa đạo v đời” giữa truyn thng vhiện đi, Pht giáo đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong lng dân tộc. Không những trong nước m hiện nay Phật gio Việt Nam cng đã to lập được vị thế của mình trên thế giới thông qua cc công tc hoằng php của Tăng Ni Việt Nam trong v ngoi nước. Đặc biệt l từ ngy 12- 14/5/2019 (nhằm ngy mùng 8 – 10/4/ K Hợi) ti chùa Tam Chúc, huyện Kim Bng, tnh H Nam đã trang nghiêm, long trng tổ chức Đi lễ Phật đn LHQ Vesak PL.2563 - DL 2019 với sự tham gia của 1.650 đi biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia v vùng lãnh thổ. Sự thnh công vang dội của Đi lễ, Phật gio Việt Nam đã để li một ấn tượng tốt cho cc đi biểu quốc tế, v đã khẳng định vị thế của mình trên thế giới.
--------------------------------------------------------------------------------
Ti liệu tham khảo
  1. Graw Hill Book, London.
  2. Hc viện chính trị quốc gia, Gio trình đạo đức học, Nxb. Chính trị quốc gia, H Nội, 2000.
  3. Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu vMâu Tử, Nxb. Văn Hóa Sài Gòn, TP.HCM, 2008.
  4. Mạnh Thát, Lch sPht giáo Việt Nam (tập 1), Nxb. Tng hợp TP.HCM,
 
2006.

2006.

2006.

2008.


 
  1. Mạnh Thát, Lch sPht giáo Việt Nam (tập 2), Nxb. Tng hợp TP.HCM,
 
  1. Mạnh Thát, Lch sPht giáo Việt Nam (tập 3), Nxb. Tng hợp TP.HCM,
 
  1. Minh Chi, Thiền học đời Trần, Viện nghiên cứu Phật hc Việt Nam, 1995.
  2. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật gio Sử luận I-II-III, Nxb.Văn Hc, H Nội,
 
  1. Nguyễn Công Lý, Bản sắc dân tộc trong văn học Thiền tông thời - Trần,

Nxb. VHTT, H Nội, 1997.
  1. Thích Minh Châu dịch, Tương Ưng Bộ kinh, Hc viện Phật gio Việt Nam ti Thnh phố Hồ Chí Minh, 1992.
  2. Thích Thanh Từ, Phật gio những vấn đề triết học, Trung tâm liệu Phật hc xuất bn, 1990.
  3. Trần Thi Tông, Kha Lục, Hậu d chúc hương.
  4. Thiền Thích Nhất Hnh, Hòa bình bắt đầu từ chính bạn, phỏng vấn của John Malkin, ngy 1/7/ 2003.
  5. Viện văn hc, Văn thơ Trần, tập 2, Nxb.KHXH, H Nội, 1998.
  6. Nguồn: http://phapluattp.vn/2010082511008622p0c1013/bao-dam-ngay- cang-tot-hon-an-sinh-xa-hoi-va-phuc-loi-xa-hoi-la-mot-noi-dung-chu-yeu-cua- chien-luoc-phat-trien-kinh-texa-hoi-20112020.htm.
  7. Nguồn: https://tuoitre.vn/dung-thien-phat-hoc-tro-20190516204951 385.
htm.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây