27 VAI TRÒ CỦA CHỨC SẮC PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TRONG VIỆC HOẰNG PHÁP TẠI HẢI NGOẠI

Thứ tư - 31/07/2019 23:15
VAI TRÒ CỦA CHỨC SẮC PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TRONG VIỆC HOẰNG PHÁP TẠI HẢI NGOẠI


TS. Vũ Chiến Thắng *
 
 
VAI TRCA CHỨC SC PHẬT GIÁO VIỆT NATRONG VIỆC HOẰNG PHÁP TẠI HẢI NGOẠI

 
TS. Vũ Chiến Thắng *
Hoằng pháp là hoạt động tôn giáo quan trng gn với bt ktchức tôn giáo no. Nht là trong bi cảnh hiện nay, trước xu thế toàn cu hóa và cách mng công nghệ 4.0, mọi ranh giới quc gia, lãnh thbxóa nhòa, các hoạt động kinh tế, văn hóa đều theo xu hướng hợp tác xuyên quc gia, hoạt động tôn giáo cng b chi phi bởi xu hướng đó. Trước bi cảnh đó, Hội thảo Hoằng pháp hải ngoại do Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Pht giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phi hợp tchức với chủ đề Sứ mệnh hoằng pháp trong xu hướng toàn cầu halà rt cn thiết cả về tính lý lun và thực tiễn, để giúp cho hoạt động của Giáo hội Pht giáo Việt Nam ngày một hiệu quả, hình ảnh của Giáo hội ngày càng được cng cố và lớn mạnh trong giới Pht giáo quc tế.
Trong khuôn khbài viết ny, tôi xin nhn mạnh đến Vai trcủa chức sc Pht giáo trong vic hoằng pháp tại hải ngoivi các nội dung cthsau đây:
 • Những điều kiện thun lợi thúc đy đi ngoi Pht giáo vhoằng pháp hi ngoi;
 • Giáo hội Pht giáo Việt Nam cần xác định hoằng pháp hi ngoi lnhiệm vcông tác Pht sự quan trọng;
 • Nhà nước Việt Nam ủng hộ vđm bo hot động hoằng pháp ti hi ngoi ca Giáo hội Pht giáo Việt Nam;
 • Vai trò ca chức sc hoằng pháp hi ngoi với việc xây dựng ngôi nhchung Giáo hội Pht giáo Việt Nam;

--------------------------------------------------------
* Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính ph.
 


-     Vai trò ca chức sc hoằng pháp hi ngoi với việc xây dựng vbo vệ Tquc Việt Nam.

1. Những điu ḳn thun lợi thúc đy đi ngoi Pht giáo và hoằng pháp hải ngoi của Giáo hi Pht giáo Ṿt Nam

 • Cộng đng người Việt Nam trên thế giới hiện nay, theo thng kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, là: 4,5 triệu. Trong đó, có khoảng trên ½ kiều bào có tín ngưỡng Pht giáo. Cộng đng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nht định, có mi quan hvới nhiều doanh nghiệp, tchức kinh tế nước ngoài và quc tế. Nhiều trí thức có trình độ học vn và chuyên môn cao; một sngười giữ vị trí quan trng trong các cơ quan, cơ snghiên cứu, đào tạo, các công ty và tchức quc tế, có khnăng tạo dựng quan hvới các cơ skinh tế, khoa học ở nước sở tại. Mặc dù sng xa Tquc, đng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thn yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội ngun, dòng tộc, gn bó với gia đình, quê hương. Nhiều người đã có những đóng p về tinh thn, vt cht và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thng nht đt nước. Đó chính là xu thế chyếu trong cộng đng người Việt Nam ở nước ngoài.
 • Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đi với người Việt Nam ở nước ngoài 1, xác định: Cộng đng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phn không tách rời và là một ngun lực của cộng đng dân tộc Việt Nam, là nhân tquan trng p phn tăng cường quan hhợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Đảng và Nhà nưc ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thun lợi hơn cho đng bào về thăm đt nước, người thân, đu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công ngh, hoạt động văn hóa - nghệ thut, bên cạnh đó, Nhà nước cng quan tâm thúc đy các cơ chế, chính sch chăm lo phát triển về vt cht và tinh thn cho kiều bào xa Tquc, trong đó, vic chăm lo về tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa truyền thng dân tộc luôn được quan tâm thực hiện.

 
 1.  
 1. Bộ Chính trị BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX : Nghị quyết 36-NQ/ TW về công tác đi với người Việt Nam ở nước ngoài
 
 
  • Theo số liệu thng kê của cơ quan chức năng2, tính đến thng 6/2019, Pht giáo Việt Nam đã có trên 500 ni chùa tại 33 quc gia và vùng lãnh th, trong đó có 412 ni chùa tḥc Giáo hội Pht giáo Việt Nam do 22 Hội Pht giáo, Hội Pht tử, Ban Điều hành Pht giáo Việt Nam, trực tḥc Trung ương Giáo hội Pht giáo Việt Nam, tại các quc gia sở tại hướng dẫn, quản lý. Mặc dù, kiều bào Việt Nam có tín ngưỡng Pht giáo định cư ở nước ngoài do những biến cố và vào các thời điểm lịch sử khác nhau, nhưng hu hết hoạt động tchức Pht giáo và kiều bào Pht tử ở nước ngoài đều hướng về Giáo hội Pht giáo Việt Nam, có nhu cu được tu học, hoằng php, hoạt động tôn giáo trong lòng Giáo hội Pht giáo Việt Nam. Kiều bào có tín ngưỡng Pht giáo mun được phbiến, triển khai các định hướng hoạt động của Giáo hội ở trong nước một cách thường xuyên, trực tiếp. Trong skiều bào có tín ngưỡng Pht gio, có một bộ phn không nhlà các tăng ni, chức sắc Pht giáo định cư ở nước ngoài. Các chức sắc Pht giáo này đều có mi liên hcht chvề mt sơn môn, pháp phái với các tông phi, tổ đình, hphái Pht giáo ở trong nước là thành viên của Giáo hội Pht giáo Việt Nam. Đây là sợi dây liên kết bền vững, là pháp mch cn được Giáo hội quan tâm duy trì và phát triển.
  • Trong kỳ Đại hội Pht giáo toàn quc ln thứ VIII (2017) và Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 được tchức tại Việt Nam, đã có hng trăm Tăng Ni, tín đồ Pht tử kiều bào, đại diện của Pht giáo Việt Nam ở hng chục quc gia, vùng lãnh thổ đã hưởng ứng, về tham dự. Trong c̣c gp gỡ với Giáo hội và cơ quan chức năng, đại diện Tăng Ni, Pht tử kiều bào đã bày tnguyện vng mun được hoạt động trong lòng Giáo hội, được sự hướng dẫn, quản lý về mt tchức hành chính đạo và hoằng pháp của Giáo hội Pht giáo Việt Nam từ trong nước.
  • Thực hiện chính sch ngoại giao rộng mở, đến nay, Việt Nam có quan hngoại giao với 188/193 quc gia thành viên Liên Hợp Quc, là thành viên tích cực của hơn 70 tchức quc tế và khu vực; thiết lp quan hệ Đi tác chiến lược với 16 nước, Đi tác toàn diện với 11 nước3 và là y viên không thường trực của Hội đng Bảo an Liên Hợp Quc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Trên cơ sở xác định, công tác đi với người Việt
 
 1. VPht giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ: Báo cáo thng kê tình hình Pht giáo Việt Nam ở nước ngoài.
 2. Tạp cCộng sản, ngày 11/8/2018, Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sng tạo và hiệu quả, nâng tm vị thế đt nước.
 


Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thng chính trị và của toàn dân, thông qua các hoạt động ngoại giao, chúng ta đã tích cực vn động chính quyền nước sở tại tạo thun lợi cho kiều bào có điều kiện làm ăn sinh sng bình thường; chủ động tiến hành đàm phán và ký kết các thỏa thun cn thiết với các nước, trong đó có các hiệp định lãnh sự, hiệp định tư php, bảo vệ lợi ích chính đáng của bà con, chng các biểu hiện kỳ th, các hành động chng lại người Việt Nam ở nước ngoài; giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng yêu cu của người Việt Nam ở nước ngoài liên quan đến vn đề quc tịch và những nhu cu chính đáng, trong đó có nhu cu tín ngưỡng, tôn giáo.
Đây là những cơ hội thun lợi cho các hoạt động đi ngoại nhân dân, trong đó có hoạt động đi ngoại Pht giáo mcụ thể là hoạt động hoằng pháp hải ngoại.
 1. Giáo hi Pht giáo Ṿt Nam cần xác định hoằng pháp hi ngoi là nḥm vcông tác Pht sự quan trng
Pht giáo luôn xác định: Pht tại nhân hoằng, mun xiển dương, hoằng truyền các giá trị Pht giáo đến với mọi người, sứ mệnh đu tiên và quan trng nht đt trng trách lên chư vị Tăng Ni Giáo hội Pht giáo Việt Nam, mnng ct là ctôn đức trong Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Pht giáo Việt Nam.
Phát huy tinh thn chủ động cùng sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cp y Đảng, chính quyền, trong những năm qua, hoạt động hoằng pháp của Giáo hội Pht giáo Việt Nam có những chuyển biến tích cực. Những hoạt động tại các vùng xâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và hải ngoại luôn được Giáo hội quan tâm đưa vào chương trình nghị sự chính thức của các kỳ Đại hội, được Hội đng Trị sự cụ thhóa, triển khai trong kế hoạch Pht sự hng năm. Cng theo đó, giáo lý Pht giáo được đến với tín đồ Pht tử một cách hệ thng và chính thng hơn, phương châm hoạt động và định hướng chỉ đạo của các cp giáo hội đến với Tăng Ni, tín đồ trực tiếp và cụ thhơn. Từ đó, giúp chohoạt động tôn gio, công tác tu học của Tăng Ni, tín đ, công tác quản trị tự viện và xây dựng giáo hội cơ sngày càng đi vào nề nếp, đng thời xiển dương các giá trị văn hóa đạo đức nhân văn, nhân bản cùng truyền thng tt đẹp của đạo Pht đến với xã hội.
Tuy nhiên, cng phải khch quan thừa nhn rằng, bên cạnh những tích cực, những thành công trong công tác Pht sự nói chung
 


mGiáo hội Pht giáo Việt Nam có được, vẫn còn đâu đó ở một vài nơi, trong một vài thi điểm khác nhau, các hoạt động tu học, hoằng pháp của Giáo hội Pht giáo Việt Nam có biểu hiện xa ri phương châm hoạt động của Giáo hội, có du hiệu vi phạm Hiến chương vpháp lut của Nhnước, gây tác động tu cực, làm ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của Giáo hội Pht giáo Việt Nam ở trong vngoài nước. Trong bi cảnh đó, cùng những đòi hi của xu thế toàn cu hóa vcuộc cách mng công ngh4.0, việc đánh giá lại nội dung, nhiệm v, mục tu, phương php, và những vn đề liên quan đến hoạt động hoằng pháp nói chung của Giáo hội, trong đó có hoạt động hoằng pháp tại hải ngoại là vn đề vô cùng cn thiết. Hội thảo Hoằng pháp hải ngoại do Ban Hoằng pháp Trung ương phi hp vi Ban Trị sự Giáo hội Pht giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tchức knày vi chđề Sứ mệnh hoằng pháp trong xu ớng toàn cầu halà một hoạt động thiết thực đcụ thhóa mc đích trên. Không chỉ tại Hội thảo ny, mà trong nghquyết Pht sự nhiệm kỳ, trong công tác Pht sự hng năm, vđặc biệt, trong công tác chuyên môn của ngành Hoằng php, hoạt động hoằng pháp hải ngoại phải được coi trng là một công tác Pht sự lớn, cn được ưu tp tp trung nhân sự, vt lực để thực hiện.
 1. Nhà nước Ṿt Nam ng hộ và đm bo hot đng hoằng pháp ti hải ngoi của Giáo hi Pht giáo Ṿt Nam
Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến nhu cu tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân. Các hoạt động tôn giáo thun túy được pháp lut bảo đảm. Điều 3, Lut tín ngưỡng, tôn giáo khẳng định: Nhà nước tôn trọng vbo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ca mi người. Các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài, như hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động tôn giáo của chức sắc, chức vic tchức tôn giáo của Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hoạt động hoằng pháp hải ngoại, cng được đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp lut. Riêng đi với Pht giáo, vic Chính phViệt Nam đăng cai và chp thun cho Giáo hội Pht giáo Việt Nam đăng cai, tchức thành công 3 kỳ Đại lễ Vesak LHQ tại Việt Nam (2008, 2014, 2019) càng khẳng định chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đi với tôn giáo.
Bên cạnh đó, Điều 52, Lut tín ngưỡng, tôn giáo quy định: Tổ chức tôn gio, tchức tôn giáo trực thuộc, chức sc, chức việc, nhtu
 


hnh, tín đthực hiện các hot động quan hệ quc tế theo hiến chương ca tchức tôn giáo phù hợp với pháp lut Việt Nam. Đng thời: Khi thực hiện các hot động quc tế, tchức tôn gio, tchức tôn giáo trực thuộc, chức sc, chức việc, nhtu hnh, tín đphi tuân thpháp lut Việt Nam vpháp lut ca quc gia cliên quan.
Để đảm bảo thực hiện nội dung ny, các cơ quan chức năng ca Nhnước đã luôn hỗ tr, tạo điều kiện cao nht đi vi Giáo hội Pht giáo Việt Nam trong nh vực đi ngoại Pht gio, việc tchức các đoàn Pht giáo ra nước ngoài hoằng pháp vhoạt động Pht sự, cùng sự tạo điều kiện thành lp, xây dựng cơ sở thtự vcông nhn về tchức, nhân sự ca Hội Pht giáo Việt Nam (trực thuộc Hội đng Trị sự GHPGVN) luôn được ưu tn thực hiện. Bộ Ngoại giao, thông qua Đại Squán Việt Nam ở nước ngoài đã gửi công hàm đến cnh phcác nước; Ban Tôn giáo Cnh phđã có công hàm gửi cơ quan quản lý Nhnước về tôn giáo các quốc gia có hoạt động ca Pht giáo Việt Nam để tạo điều kiện về mt tchức, xây dựng vhoạt động tôn giáo ca Pht giáo Việt Nam ở nước ngoài. Điều đó, cng thhiện rhơn nữa sự quan tâm ca Nhnước đi vi tôn giáo nói chung, Pht giáo vhoạt động Pht sự tại hải ngoại nói rng. Trong nỗ lực cao nht ca nh, các cơ quan chức năng ở trong nước và Đại Squán Việt Nam ở nước ngoài đã luôn theo sát, quan tâm, có các hoạt động thăm hi, động viên, gp mt cộng đng kiều bào ta ở nước ngoài, nht lkiều bào tín nỡng Pht giáo vhoạt động trong Hội Pht giáo Việt Nam, Hội Pht tViệt Nam ở nước ngoài. Đến nay, 22 Hội Pht gio, Hội Pht tử, Ban Điều hành Pht giáo Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Giáo hội Pht giáo Việt Nam trong nước đã được thành lp, nhân sự được cng cvđi vào hoạt động n định trên tng số 33 quốc gia có Pht giáo Việt Nam trên thế giới, góp phn tích cực thúc đy đoàn kết cộng đng, đoàn kết tôn gio. Phn việc quan trng còn lại trong smnh hoằng pháp đđoàn kết Pht giáo trong vngoài nước đng thời khẳng định vị thế ca Giáo hội Pht giáo Việt Nam thuộc về các chức sc Pht giáo mnng ct lcác vTăng Ni trong Ban Hoằng pháp Giáo hội.
 1. Vai trò của chức sc hoằng pháp hải ngoi với việc xây dựng ngôi nhchung Giáo hi Pht giáo Ṿt Nam
Vai trca chức sc Pht giáo thực hiện hoằng pháp tại hải ngoại trong sứ mnh sgica Như Lai, phải luôn thể hiện được
 


trọng tráchtp hp Tăng Ni, tín đPht giáo kiều bào hướng về Giáo hội, đoàn kết xây dựng ngôi nhchung Giáo hội Pht giáo Việt Nam vững mạnh, khẳng định vthế và uy tín ca Giáo hội ở trong và ngoài nước.
Chúng tôi thy rằng, nội dung khẳng định tinh thn đoàn kết và thng nht trong hệ thng Giáo hội đã được khẳng định mạnh mẽ trong mục Lời nói đầu, Hiến chương Giáo hội ngay từ khi thành lp, năm 1981, cho đến nay: Sự thống nht ca Pht giáo Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc: Thống nht ý chí và hnh động, thống nht lãnh đo vtchức; đồng thời vn tôn trọng vduy trì các hệ phái, cũng ncác pháp môn vphương tiện tu hnh đúng cnh phpLý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình và công bằng xã hội ca giáo lý Đức Pht nhằm phc vDân tộc, Tquc vnhân loi chúng sinh, ltôn chỉ ca Giáo hội Pht giáo Việt Nam.
Trong hoạt động quc tế nói chung và hoạt động hoằng pháp hải ngoại nói riêng, với tư cách tchức, chúng tôi thy rằng, Giáo hội Pht giáo Việt Nam đã luôn quan tâm và cử chức sắc thực hiện các Pht sự ny, thường xuyên có các đoàn do chức sắc Pht giáo ở trong nước ra nước ngoài để đảm trách công tác trụ trì, thực hiện công tác hoằng pháp và hướng dẫn kiều bào Pht tử tu học. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa thực sự được phát huy để đáp ứng yêu cu đòi hi của thực tiễn. Các chức sắc được công cử coi trng vai trcủa sơn môn, hphi, mchưa thực sự coi đó là công vic Tăng sai” do tchức Giáo hội công cử. Từ đó, vic tuyên truyền về hình ảnh Giáo hội, vic tp hợp Tăng Ni, tín đồ kiều bào thng nht trong ngôi nhchung Giáo hội vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả.Thực tế đã cho thy, ở một vài cơ sở thờ tự trong Hội Pht tử/ Pht giáo Việt Nam ở nước ngoài còn có những biểu hiện mâu thuẫn nội bộ, cục bộ, phe phi, biểu hiện sự tín kính và tuân phục sự chỉ đạo, hướng dẫn tu học của các chức sắc khác nhau tạo nên sự mt đoàn kết. Điều này không chỉ gây nên sự bt hòa, làm ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo ở nước sở tại mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh Giáo hội và tính thng nht trong ngôi nhchung Giáo hội Pht giáo Việt Nam. Với tinh thn Lục hòa, và vì mục đích chung của Giáo hội, chúng tôi hy vng, điều này sớm được khắc phục. Quý vị chức sắc Pht giáo khi được công cử hoằng pháp hải ngoại phải là sợi dây kết ni Giáo hội Pht giáo Việt Nam ở trong nước
 


và tchức trực tḥc Giáo hội ở nước ngoài. Một mt tuyên tuyền, phbiến đường hướng hoạt động của Giáo hội trong nước, triển khai công tác Pht sự đến Hội Pht gio, Hội Pht tử Pht giáo Việt Nam ở nước ngoài, mt khác, phải tp hp, thng nht được Tăng Ni, Pht tử kiều bào; ghi nhn và phản ánh được tâm tư, nguyện vng, nht là ý kiến xây dựng Giáo hội, p ý hoạt động quản lý hành chính đạo về với Trung ương Giáo hộ Pht giáo Việt Nam trong nước. Qua đó, đoàn kết Pht giáo ở trong và ngoài nước để cng cố hình ảnh thng nht và lớn mạnh của ni nhchung Giáo hội Pht giáo Việt Nam.
 1. Vai trò của chức sc hoằng pháp hải ngoi với việc xây dựng và bo vệ Tquốc Ṿt Nam
Chức sắc Pht giáo thi hành Pht sự hải ngoại, bên cạnh trng trách Giáo hội, cn quan tâm thực hiện trng trách được Nhà nước, cơ quan quản lý và nhân dân trông đợi, đó là trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân, tuyên truyền chính sch, pháp lut của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo; gương mẫu và vn động tín đồ kiều bào thực hiện hoạt động tôn giáo chp hành lut pháp nước sở tại, đng thời vn động Tăng Ni, tín đ, Pht tử kiều bào hướng về Tquc, chung tay cùng các tng lớp nhân dân p phn xây dựng và bảo vệ đt nước Việt Nam xã hội chnghĩa ngày càng giàu mạnh. Đây là sứ mệnh cao cả của bt kmột người dân Việt Nam no, với tư cch công dân, khi được phái cử đi công tác, thực hiện nhiệm vụ của tchức ở nước ngoài. Chúng tôi hy vng, vừa với tư cách công dân, vừa với tư cách là người hướng đạo và dẫn dt tín đồ kiều bo, quý vị chức sắc Pht giáo khi hoằng pháp tại hải ngoại phải luôn ý thức được sứ mệnh sứ giả hòa bình, sứ giả văn hóa, sgiả của tình đoàn kết và hữu ho, không chỉ mang hình ảnh, đt nước, con người Việt Nam đến với kiều bào xa Tquc, đến kiều bào Pht tử mà còn là sợi dây kết ni khi kiều bào ở nước sở tại, kết ni kiều bào và đng bào trong nước, kết ni kiều bào và nhân dân quc gia sti, qua đó, khẳng định và tuyên truyền về đt nước, con người Việt Nam cùng chính sch ngoại giao, chính sch tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến với cộng đng kiều bào và bạn bè quc tế. Quý vị chức sắc phải thực sự lngười gương mẫu thực hiện và vn động chức sắc, tín đồ kiều bào sng, làm ăn, sinh hoạt và nht là thực hiện các hoạt động Pht sự phù hợp với quy định pháp lut nước sở tại và quy định của pháp lut Việt Nam. Chúngtôi hy vng, qua những bui thuyết php, quý vị chức sắc luôn nhớ và phát huy trách nhiệm công dân, quy t, đoàn kết kiều bào hướng về đt nước, chung tay cùng các tng lớp nhân dân xây dựng và bảo vT quc.
Kết luận

Ging như bt cứ tchức no, Giáo hội Pht giáo Việt Nam skhông phát huy được vai trcủa mình ở trong và ngoài nước nếu không được Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện và bảo hộ hoạt động. Hoạt động tôn giáo dù được tạo điều kiện, nhưng nếu chính nhân sự thực hiện không nỗ lực hết mình cng khó đạt được thành tựu. Vn đề trng yếu nht mbài viết này mun đề cp đó là vai trcủa chức sắc Pht giáo hoằng pháp hải ngoại trên cơ sở tn dng những thun lợi khch quan và chquan, sự tạo điều kiện, bảo hộ của Nhà nước và định hướng, chỉ đạo của tchức Giáo hội. Đt nước Việt Nam là một, các tchức, cá nhân là một phn tạo nên đt nước. Nếu đt nước được tôn vinh, hình ảnh đt nước được quảng bá và nâng cao vị thế, thì bt kngười dân no, trong đó có chức sắc Pht giáo, đều cảm thy tự hào về sự đóng p của mình ở trong đó. Có thnói, ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đi với tchức, của mỗi người dân đi với đt nước là vô cùng quan trng. Trong đó, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm công dân đều cn phải chu toàn. Đó cng chính là kim chỉ nam, là định hướng cho sự cng hiến và sự nghiệp dn thân của mỗi con người, nht là đi với người Việt Nam được công cử hoạt động ở nước ngoài như các chức sắc Pht giáo được phái cử thực hiện hoạt động hoằng pháp tại hải ngoại.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây