ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019 TẠI VIỆT NAM

Thứ hai - 15/04/2019 19:09
ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019 TẠI VIỆT NAM
ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019 TẠI VIỆT NAM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

                
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 
ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA
ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019 TẠI VIỆT NAM


I. BAN CHỨNG MINH
1.  Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN
2. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ - Giám luật HĐCM
3. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM
4. Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM
5. Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ HĐCM
6. Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ - Chánh Thư ký HĐCM
7. Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ HĐCM

II. ỦY BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019
(Những vị được làm dấu * là người giữ chức vụ tương đương trong Uỷ ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019)
 
Chức danh trong ICDV Pháp danh Chức danh trong GHPGVN
Chủ tịch HT. Thích Thiện Nhơn  * Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó Chủ tịch Thường trực HT. Thích Thanh Nhiễu * - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS;
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ
Phó Chủ tịch
đặc trách Tổng hợp
HT. Thích Thiện Pháp * Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS;
Trưởng ban Tăng sự TƯ
Phó Chủ tịch HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Viện trưởng VNCPHVN
Phó Chủ tịch HT. Thích Thiện Tâm * - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Phó Trưởng ban Thường trực ban Phật giáo Quốc tế TƯGHPGVN
Phó Chủ tịch HT. Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Phó Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN
Phó Chủ tịch đặc trách Thông tin Truyền thông HT. Thích Gia Quang * - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Trưởng Ban TTTT GHPGVN;
- Viện trưởng Phân Viện NCPHVN tại Hà Nội
Phó Chủ tịch đặc trách Hoằng pháp HT. Thích Bảo Nghiêm * - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
Phó Chủ tịch HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯ GHPGVN
Phó Chủ tịch HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
Phó Chủ tịch TT. Thích Quảng Hà - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN
Phó Chủ tịch đặc trách vận động tài chính TT. Thích Thanh Quyết * - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN;
- Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Phó Chủ tịch HT. Thích Khế Chơn Phó Chủ tịch HĐTS
Phó Chủ tịch HT. Thích Quảng Xả Phó Chủ tịch HĐTS
Phó Chủ tịch HT. Đào Như - Phó Chủ tịch HĐTS;
- Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP. Cần Thơ
Phó Chủ tịch -
Tổng Thư ký  đặc trách nội dung
TT. Thích Đức Thiện * -Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký HĐTS;
- Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN
Phó Chủ tịch đặc trách hành chính đối nội TT. Thích Thiện Thống * Phó Chủ tịch HĐTS
Phó Chủ tịch đặc trách ICDV GS. Lê Mạnh Thát  * Viện Nghiên cứu Phật học VN
Phó Tổng Thư ký HT. Thích Thanh Điện Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng 1 TƯGHPGVN
Phó Tổng Thư ký HT. Thích Huệ Thông * Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng 2 TƯGHPGVN.
Phó Tổng Thư ký TT. Thích Thọ Lạc * - Ủy viên Thư ký HĐTS;
- Quyền Trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN.
Phó Tổng Thư ký đặc trách hậu cần, tài chính TT. Thích Thanh Phong - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN.
Phó Tổng Thư ký đặc trách ngoại vụ TT. Thích Nhật Từ - Uỷ viên Hội đồng Trị sự;
- Phó Ban Phật giáo quốc tế TƯ GHPGVN.
Phó Tổng Thư ký TT. Thích Quang Thạnh - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN
Phó Tổng Thư ký TT. Thích Minh Quang - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Phó Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN.
Ủy viên HT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thư ký HĐTS;
- Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ;
- Phó Văn phòng 2 TƯGHPGVN.
Ủy viên HT. Thích Thanh Đạt - Ủy viên Thư ký HĐTS;
- Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện PGVN tại Hà Nội.
Ủy viên HT. Danh Lung * - Ủy viên Thư ký HĐTS;
- Phó VP2 TƯGHPGVN.
Ủy viên TT. Thích Thanh Huân - Ủy viên Thư ký HĐTS;
- Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN;
- Phó VP1 TWGHPGVN.
Ủy viên HT. Thích Thanh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN
Ủy viên HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN
Ủy viên HT. Thích Thanh Nhã - Uỷ viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐCM;
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN
Ủy viên HT. Thích Huệ Trí - Ủy viên Thường trực,
- Trưởng ban Pháp chế TƯ
Ủy viên HT. Thích Hải Ấn - Ủy viên Thường trực,
- Viện trưởng HVPG PGVN tại Huế
Ủy viên HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó ban BTS GHPGVN TP. HCM
Ủy viên HT. Thích Giác Liêm - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó VP2 TƯGHPGVN
Ủy viên HT. Thích Thanh Chính - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
Ủy viên TT. Thích Tâm Đức
(Tp.HCM)
- Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu PHVN
Ủy viên TT. Thích Minh Thành - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó Viện trưởng Thường trực Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Ủy viên TT.Thích Truyền Cường Ủy viên Thường trực HĐTS
Ủy viên TT. Thích Bửu Chánh * - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ GHPGVN
Ủy viên TT. Thích Minh Hiền * - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó ban Văn hóa TWGHPGVN;
- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội
Ủy viên TT. Thích Thanh Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó Văn phòng 1 TƯ GHPGVN
Ủy viên TT. Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực HĐTS;
- Phó Ban TTr BTTXH TƯ GHPGVN
Ủy viên TT.Thích Nguyên Thành Ủy viên Thường trực HĐTS
Ủy viên TT.Thích Phước Nguyên Ủy viên Thường trực HĐTS
Ủy viên NT. TN Tịnh Nguyện Ủy viên Thường trực HĐTS
Ủy viên NT. Thích Đàm Nghiêm Ủy viên Thường trực HĐTS
Ủy viên NT. Thích Đàm Thành Ủy viên Thường trực HĐTS
Ủy viên NS. Thích Đàm Lan Ủy viên Thường trực HĐTS
Ủy viên NS. TN Hòa Liên - Ủy viên Thường trực HĐTS,
- Thư ký Văn phòng 2 TƯ
Ủy viên TT. Thích Thiện Hưởng - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
Ủy viên TT. Thích Giác Hiệp * - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Phó ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN
Ủy viên TT. Thích Minh Nhẫn * - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Phó Ban TTTT TƯGHPGVN
Ủy viên ĐĐ. Th Nguyên Chính* - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Chánh VP Ban Phật giáo Quốc tế TƯ; Thư ký VP1 TƯ GHPGVN
Ủy viên TT. Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Hoàng * - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN
Ủy viên HT. Thích Huệ Đăng Đà Lạt
Ủy viên ĐĐ.Thích Quảng Tiếp VP1- Thư ký TTK
Ủy viên ĐĐ.Thích Thanh Trung BTS GHPGVN TP Hà Nội
Ủy viên ĐĐ.Thích Thanh Anh Ban Phật giáo Quốc tế TƯ
Ủy viên ĐĐ.Thích Đồng Ngộ Phó Ban Ban Phật giáo Quốc tế TƯ
Ủy viên ĐĐ.Thích Minh Lý Ban Phật giáo Quốc tế TƯ
Ủy viên ĐĐ.Thích Giác Thọ Ban Phật giáo Quốc tế TƯ
Ủy viên NS. Thích Nữ Huệ Liên * Ban Phật giáo Quốc tế TƯ
Ủy viên NS. Thích Diệu Luyến - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Thư ký VP1 TƯ GHPGVN
Ủy viên NS. Thích Diệu Bản - Ủy viên Hội đồng Trị sự;
- Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội
Ủy viên Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Ủy viên Thư ký HĐTS
Ủy viên Cư sĩ Phạm Nhật Vũ Ủy viên Thường trực HĐTS
Ủy viên NS. Như Nguyệt (HL) * Học viện PGVN tại TP.HCM
Ủy viên HT. Thích Huệ Tài UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng Bam Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang
Ủy viên HT. Thích Quảng Hiển UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh BR-VT
Ủy viên HT. Thích Nhựt Tấn UV. TTr Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre
Ủy viên HT. Thích Nguyên Phước UV. TT Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Bình Định
Ủy viên HT. Thích Minh Nhựt UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Bình Thuận
Ủy viên TT. Thích Thanh Phụng UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Bắc Ninh
Ủy viên TT. Thích Thiện Văn UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Bắc Giang
Ủy viên TT. Thích Huệ Thành UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Cà Mau
Ủy viên HT. Thích Từ Tánh UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG Tp. Đà Nẵng
Ủy viên HT. Thích Châu Quang UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Đắk Lắk
Ủy viên TT. Thích Quảng Tuấn UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Đắk Nông
Ủy viên HT. Thích Nhật Quang UV. TT Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Đồng Nai
Ủy viên HT. Thích Chơn Minh UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Đồng Tháp
Ủy viên TT. Thích Từ Vân UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Gia Lai
Ủy viên HT. Thích Giác Giàu Trưởng BTS PG tỉnh Hậu Giang
Ủy viên HT. Thích Thanh Hiện UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Hưng Yên
Ủy viên TT. Thích Thanh Vân UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Hải Dương
Ủy viên ĐĐ. Thích Đức Nguyên UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Hòa Bình
Ủy viên HT. Thích Ngộ Tánh UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Khánh Hòa
Ủy viên HT. Danh Đổng UV. TT Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Kiên Giang
Ủy viên HT. Thích Thanh Tân UV. Hội đồng Trị sự;
Phó Thường trực BTS Lâm Đồng
Ủy viên HT. Thích Minh Thiện UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Long An
Ủy viên TT. Thích Hạnh Thể UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Ninh Thuận
Ủy viên HT. Thích Đồng Tiến Trưởng BTS PG tỉnh Phú Yên
Ủy viên HT. Thích Tánh Nhiếp UV. TT Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Bình
Ủy viên HT. Thích  Thiện Thành UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam
Ủy viên HT. Thích Hạnh Lạc UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Ngãi
Ủy viên HT. Thích Thiện Tấn UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Trị
Ủy viên HT. Tăng Nô UV. TT Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Sóc Trăng
Ủy viên HT. Thích Niệm Thới UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Tây Ninh
Ủy viên HT. Thích Huệ Minh UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Tiền Giang
Ủy viên HT. Thích Đức Thanh UV. TT Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Thừa Th. Huế
Ủy viên TT. Thích Thanh Hòa UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Thái Bình
Ủy viên HT. Thích Như Tước UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Vĩnh Long
Ủy viên HT. Thích Thanh Duệ Trưởng BTS PG tỉnh Vĩnh Phúc
Ủy viên TT. Thích Tâm Đức UV. Hội đồng Trị sự;
Trưởng BTS PG tỉnh Thanh Hóa

III. CÁC TIỂU BAN CHUYÊN TRÁCH
1. Tiểu ban điều hành tổng quát HT. Thích Thiện Pháp
HT. Thích Thanh Nhiễu
2. Tiểu ban Nội dung TT. Thích Đức Thiện
TT. Thích Thiện Thống
HT. Thích Huệ Thông
HT. Danh Lung
TT. Thích Nhật Từ
TT. Thích Quang Thạnh
TT. Thích Giác Hiệp
TT. Thích Minh Nhẫn
3. Tiểu ban Lễ tân giao tế TT. Thích Quang Thạnh
TT. Thích Bửu Chánh
TT. Thích Phước Nguyên
ĐĐ. Thích Giác Hoàng
ĐĐ. Danh Minh
ĐĐ. Thích Ngộ Phương
NS. Thích Nữ Huệ Liên
Cư sĩ Bùi Hoàng Lân SB Nội bài
Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao
4. Tiểu ban đại biểu quốc tế và hội thảo TT. Thích Nhật Từ
TT. Thích Đức Thiện
TT. Thích Minh Thành
GS. Lê Mạnh Thát
5. Tiểu ban Thông tin Truyền thông và Báo chí HT. Thích Gia Quang
  TT. Thích Đức Thiện
TT. Thích Minh Nhẫn
TT. Thích Tâm Hải
ĐĐ. Châu Hoài Thái
ĐĐ. Thích Minh Ân
ĐĐ. Thích Ngộ Dũng
Tổ Thông tin tuyên truyền và Tổ báo chí Văn phòng 2 GHPGVN
6. Tiểu ban Tuyên truyền hoằng pháp HT. Thích Bảo Nghiêm
HT. Thích Tấn Đạt
TT. Thích Đức Nguyên
7. Tiểu ban Nghi lễ HT. Thích Huệ Minh
HT. Thích Thanh Nhã
TT. Thích Lệ Trang
TT. Tăng Định
TT. Lý Hùng
8. Tiểu ban Triển lãm và hội chợ văn hóa Phật giáo TT. Thích Thọ Lạc
HT. Thích Hải Ấn
TT. Thích Minh Hiền
TT. Thích Bửu Chánh
TT. Thích Nhật Từ
TT. Thích Huệ Vinh
HT. Thích Huệ Đăng
9. Tiểu ban Văn nghệ Phật giáo a) Đêm 12-5-19:    TT. Thích Nhật Từ
b) Đêm 13-5-19:    TT. Thích Minh Hiền
c) Chiều 14-5-19:  TT. Thích Đức Thiện
10. Tiểu ban Diễu hành Xe hoa HT. Thích Thiện Tánh
HT. Thích Huệ Trí
HT. Thích Huệ Văn
TT. Thích Quảng Hà
TT. Thích Nguyên Thành (Thái Nguyên)
TT. Thích Thiện Hưởng
11. Tiểu ban phiên dịch Ngoại ngữ TT. Thích Nhật Từ
TT. Thích Đồng Trí
NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV)
SC. Liễu Pháp
TS. Nguyễn Văn Kỷ Ban PGQT TƯGHPGVN
Bộ Ngoại giao
12. Tiểu ban Vận động tài chính TT. Thích Thanh Quyết
TT. Thích Thanh Phong
TT. Thích Minh Nghiêm
ĐĐ. Thích Đồng Ngộ
13. Tiểu ban thiết kế, trang trí, sự kiện TT. Thích Đức Thiện
ĐĐ. Thích Nguyên Chính
Trung tâm thực hiện các sự kiện
14. Tiểu ban Phim ảnh & Tư liệu TT. Thích Nhật Từ
TT. Thích Minh Nhẫn
TT. Thích Tâm Hải
ĐĐ. Thích Ngộ Dũng
Võ Văn Tường
15. Tiểu ban Xướng ngôn HT Thích Tấn Đạt
TT. Thích Trí Chơn
TT. Thích Phước Nguyên
TT. Thích Đức Lợi
ĐĐ. Thích Thanh Quang
Bộ ngoại giao Việt Nam
16. Tiểu ban Tình nguyện viên TT. Thích Minh Quang
TT. Thích Quang Thạnh
ĐĐ. Thích Nguyên Chính
17. Tiểu ban Từ thiện và quà tặng HT. Thích Quảng Tùng
HT. Thích Tấn Đạt
18. Tiểu ban ẩm thực TT. Thích Thanh Phong
TT. Thích Quảng Hà
19. Tiểu ban cư trú TT. Thích Thanh Tuấn
TT. Thích Thiện Hưởng
20. Tiểu ban in ấn TT. Thích Nhật Từ
TT. Thích Giác Hiệp
ĐĐ. Thích Minh Lý
Giác Thanh Nhã
21. Tiểu ban phù hiệu, mẫu mã TT. Thích Đức Thiện
Vũ Ngọc Trìu
ĐĐ. Thích Nguyên Chính
22. Tiểu ban Y tế Bộ Y tế
Sở Y tế tỉnh Hà nam
NT. Thích Đàm Lan
23. Tiểu ban trật tự nội bộ HT. Thích Thanh Điện
Cư sĩ Bùi Hoàng Lân
24. Tiểu ban đưa đón và vận chuyển TT. Thích Thanh Huân
TT. Thích Thanh Tuấn
TT. Thích Chiếu Tuệ
ĐĐ.Thích Thanh Trung
SC. Thích Diệu Bản
25. Tiểu ban liên lạc nội bộ HT. Thích Huệ Thông
TT. Thích Thanh Huân
TT. Thích Phước Triều
ĐĐ. Thích Nguyên Chính
TT. Thích Tâm Chơn
NS. Thích nữ Liên Hòa
SC. Thích Diệu Luyến

BAN TỔ CHỨC 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây