ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

Thứ tư - 09/01/2019 22:02
ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam
ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________________________________________

ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA GHPGVN
ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________________________________

                  Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018
 
ĐỀ ÁN TỔNG THỂ
Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
từ ngày 12 - 14/5/2019
----------------------------------------------------------------------------------------
Được sự chấp thuận của Chính phủ và Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ 12-14/05/2019 với chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies).
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
I. Đơn vị tổ chức:
1.1. Chủ trì.
- Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV).
1.2. Cơ quan phối hợp giúp đỡ.
Tổ công tác của Chính phủ gồm các Ban, Bộ, ngành Trung ương
 và các địa phương.
- Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Ban Đối ngoại Trung ương.
- Ban Dân vận Trung ương.
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
- Văn phòng Chính phủ.
- Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ).
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Công an.
- Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch.
- Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Bộ Y tế.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội.
- Trung ương Đoàn TNCS HCM.
- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
II. Mục đích, yêu cầu:
- Khẳng định nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế về tôn giáo.
- Khẳng định vai trò một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hòa bình, hòa hợp giữa các tôn giáo và các nền văn hóa.
- Khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
- Tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Giáo hội và các truyền thống Phật giáo các nước trên toàn thế giới. Khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức hợp pháp duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.
- Thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc.
- Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ. Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
- Quảng bá hình ảnh và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nam
- Nội dung của Đại lễ phải đảm bảo kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa Việt Nam, Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới. Đảm bảo tuân thủ theo pháp luật Việt Nam và quy định, quy ước của Liên hợp quốc trong các lĩnh vực có liên quan. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo.
- Việc tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo tốt an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, và làm tốt công tác phòng chống cháy nổ tại nơi diễn ra Đại lễ.
III. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
3.1. Thời gian: 12-14/5/2019
3.2. Địa điểm:  Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
3.3. Thành phần tham dự:                                                          
- Đại biểu quốc tế: 1650 đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Đại biểu chính thức trong nước và Phật tử: 1.500 đại biểu.
- Phật tử tham dự: 15.000 đến 20.000 người.
3.3.1. Đại biểu Việt Nam:
+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
+ Lãnh đạo các Ban, Bộ ngành TƯ.
+ UBND tỉnh Hà Nam và các Ban, Sở ngành tỉnh Hà Nam; TP. Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh.
+ Đại biểu GHPGVN: Lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện TƯ GHPGVN; Lãnh đạo các Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; các Tăng Ni tiêu biểu; Đại diện các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, Phật tử Việt kiều tiêu biểu.
+ Lãnh đạo các tôn giáo bạn.
 
IV. Chủ đề, nội dung, chương trình Đại lễ Vesak 2019
4.1. Chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.
4.2. Nội dung, chương trình Đại lễ Vesak 2019:

 
Ngày Thời gian Hoạt động / Sự kiện Địa điểm / Nhân sự
10/5
 
  Đón tiếp và đăng ký các đại biểu.
 
Phi trường/ Ban lễ tân - giao tế về nghỉ tại KS tại Hà Nam, Ks tại Ninh Bình, Ks ở Hà Nội.
Khai mạc hội chợ văn hóa Phật giáo Chùa Tam Chúc
11/5  Cả ngày
 
Đón tiếp và đăng ký các đại biểu.
 
Phi trường/ Ban lễ tân - giao tế về nghỉ tại Ks tại Hà Nam, Ks tại Ninh Bình, Ks ở Hà Nội.
14:00 pm
 
Triển lãm Panorama, mỹ thuật Phật giáo Việt Nam và thế giới Chùa Tam Chúc


 
15:00 pm
 
Diễu hành xe hoa từ Tp. Phủ Lý về chùa Tam Chúc
17:30 pm
 
Tiệc chiêu đãi đại biểu nguyên thủ quốc gia, Lãnh đạo Phật giáo thế giới, các trưởng đoàn VIPS Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội
19:30 pm
 
Đón khách về nghỉ tại khách sạn
 
Khách sạn Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội / Ban lễ tân - giao tế
12/5 6:00 am
 
Đại biểu ăn sáng tại các khách sạn
 
Khách sạn Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội / Ban lễ tân - giao tế
6:30 am
 
Đoàn chư tăng đại biểu BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố nghỉ tại Ks tại Hà Nội, Ninh Bình xuất phát đi Tam Chúc, Hà Nam./Vào thẳng Hội trường và ổn định chỗ ngồi. Ks. Hà Nội/Ninh Bình/Ban lễ tân - giao tế/Tình nguyện viên
7:00 am Đại biểu nghỉ tại Ks tại Hà Nam xuất phát từ các KS đi Hội trường trung tâm hội nghị Phật giáo quốc tế chùa Tam Chúc. Khách sạn Hà Nam/Ban lễ tân - Giao tế/
Tình nguyện viên
8:00 am Đoàn chư tăng đại biểu BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố nghỉ tại Ks tại Hà Nội/Ninh Bình đến Tam Chúc./ Vào thẳng Hội trường và ổn định chỗ ngồi. Hội trường chính/ Ban lễ tân - giao tế
  Đại biểu nghỉ tại Ks tại Hà Nam đến Hội trường trung tâm hội nghị Phật giáo quốc tế chùa Tam Chúc./ Vào thẳng Hội trường và ổn định chỗ ngồi. Hội trường chính/ Ban lễ tân - giao tế
  Tiếp đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam/ Nguyên thủ quốc gia các nước, quan khách, và các Đại sứ Phòng VIP lãnh đạo quan chức/ Ban lễ tân - giao tế
  8:15 am Chư Tôn đức giáo phẩm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam/ Nguyên thủ các nước, quan khách và các Đại sứ vào hội trường chính. Hội trường chính/
 toàn thể
8:20 am Chương trình nghệ thuật khai mạc Hội trường chính/
TT. Đức Thiện
8:45 am Lễ Tam Bảo Hội trường chính/ GHPGVN
8:50 am Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế 2019 (Việt Nam) Hội trường chính/ HT. Thích Thiện Nhơn
9:00 am Phát biểu của Chủ tịch  sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế (Thái Lan) Hội trường chính/ HT.GS.TS. Brahmapundit
9:10 am Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN Hội trường chính/ HT. Thích Trí Quảng đọc
9:20 am Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam Hội trường chính/ Lãnh đạo
9:30 am Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc H.E. António Guterres
Thường trú LHQ tại Hà Nội đọc
Hội trường chính/ LHQ/ …………….. - UN Resident Coordinator Viet Nam
9:40 am Thông điệp của Thư ký Ủy ban Kinh tế - Xã hội LHQ  Ms.Armida Salsiah Alisjahbana Hội trường chính
9:50 am Thông điệp của Tổng Giám đốc UNESCO H.E. Audrey Azoulay
Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội
Hội trường chính
10:00 am Thông điệp của Lãnh đạo Phật giáo và Nguyên thủ các nước Hội trường chính
10:30 am Thuyết trình chính chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies) Hội trường chính/ Phó Tổng thống Ấn Độ
H.E. Mr. Venkaih Naidu (dự kiến)
Thủ tướng Nepal H.E. Mr. Khadga Prasad Sharma Oli (đã xác nhận tham dự và phát biểu)
  Nghi thức lễ Tắm Phật (Đồng bào Phật tử tham dự do Ban Hoằng Pháp phụ trách tại không gian lễ hội Điện Thích Ca). Lễ đài Điện Thích Ca Tam Chúc /Ban Hoằng pháp /Ban Nghi lễ /Ban Văn hóa/ BTS GHPG VN tỉnh Hà Nam.
  11:00 am Thuyết trình của Lãnh đạo, Chính trị gia/Lãnh đạo Phật giáo Thế giới Hội trường chính
  11:30 am Ăn trưa Phòng tiệc buffet tại khu Trung tâm Hội nghị/ Chỉ dành cho Đại biểu chính thức tham dự trong Hội trường.
13:30 pm Phát biểu của Chủ tịch MTTQVN/ Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Hội trường chính
14:00 pm Thông điệp của lãnh tụ các giáo hội Phật giáo thế giới Hội trường chính
16:30 pm Giải lao chụp hình tập thể Cổng Tam quan/ toàn thể
17:00 pm Trồng cây lưu niệm
 
Trưởng phái đoàn các nước/ Sân Điện Thích Ca.
17:30 pm Ăn tối Buffet/ toàn thể
18:30 pm Thuyết Pháp Ý nghĩa Phật đản Lễ đài Điện Thích Ca/HT Thích Bảo Nghiêm / Đại biểu Phật tử tham dự và nhân dân.
19:00 pm Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế Sân khấu  sau cổng / Toàn thể/ TT. Nhật Từ + Mr. Xuân Trường + Sự kiện
20:45 pm Màn pháo hoa tầm thấp 15 phút Núi trên Hồ Tam Chúc
21:00 pm
 
Về khách sạn Khách sạn/Ban lễ tân - giao tế/Tình nguyện viên
13/5 6:00 am
 
Đại biểu ăn sáng tại các Khách sạn Khách sạn/Hà Nội/Hà Nam/Ban lễ tân - giao tế/
Tình nguyện viên
6:30 am
 
Đoàn chư tăng đại biểu BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố nghỉ tại Ks tại Hà Nội, Ninh Bình xuất phát đi Tam Chúc, Hà Nam. Ks. Hà Nội/Ninh Bình/Ban lễ tân - giao tế/Tình nguyện viên
7:00 am Đại biểu nghỉ tại Ks tại Hà Nam xuất phát từ các KS đi Hội trường trung tâm hội nghị Phật giáo quốc tế chùa Tam Chúc. Khách sạn Hà Nam/Ban lễ tân - Giao tế/
Tình nguyện viên
7:30 am Các đại biểu đến Chùa Tam Chúc./ Vào thẳng Hội trường và ổn định chỗ ngồi. Ban lễ tân - giao tế/
Tình nguyện viên
8:00 am Khóa lễ tụng kinh và cầu nguyện của các đoàn Phật Giáo Hội trường chính
8:30 am Hội thảo nhóm
 
Các đại biểu lựa chọn nhóm chuyên đề/Phòng hội thảo riêng biệt.
11:30 am Ăn trưa Tiệc buffet/ toàn thể
13:00 pm Tiếp tục Hội thảo chuyên đề nhóm Các nhóm Hội thảo/ toàn thể
15:00 pm Giải lao Hành lang/ toàn thể
16:00 pm Kết thúc các Hội thảo chuyên đề nhóm Các nhóm Hội thảo/ toàn thể
17:30 pm Ăn tối Tiệc buffet/ toàn thể
  19:00 pm
 
 
Lễ hội Hoa đăng + Tụng kinh Đại lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới.
 
Điện Tam Thế + Thích Ca + Quan Âm + Tam quan + Hồ Tam Chúc/ Toàn thể
20:00 pm Ban thư ký tổng hợp kết quả hội thảo.
Thảo luận dự thảo “Tuyên bố chung Vesak 2019 - Tuyên bố Hà Nam.”
Phòng nhỏ Hội trường/ thư ký hội thảo, báo cáo viên
21.00pm Trở về khách sạn Khách sạn/ Ban lễ tân - giao tế/Tình nguyện viên
14/5
 
6:00 am Đại biểu ăn sáng tại các Khách sạn KS/Hà Nội/Hà Nam/Ban lễ tân - giao tế/
Tình nguyện viên
7:00 am Đón các vị đại biểu từ khách sạn đến Chùa Tam Chúc. Ban lễ tân - giao tế/Tình nguyện viên
7:30 am Các đại biểu đến Chùa Tam Chúc. Ban lễ tân - giao tế/
Tình nguyện viên
8:00 am Đoàn chư tăng đại biểu BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố nghỉ tại Ks tại Hà Nội/Ninh Bình đến Tam Chúc.
Đại biểu nghỉ tại Ks tại Hà Nam đến Hội trường trung tâm hội nghị Phật giáo quốc tế chùa Tam Chúc.
Phòng VIP cho lãnh đạo Phật giáo thế giới và khách vào hội trường chính/ Ban lễ tân - giao tế
  Tiếp đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam/ Nguyên thủ quốc gia các nước, quan khách, và các Đại sứ Phòng VIP lãnh đạo quan chức/ Ban lễ tân - giao tế
8:15 am Chư Tôn đức giáo phẩm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam/ Nguyên thủ các nước, quan khách và các Đại sứ vào hội trường chính. Hội trường chính/ toàn thể
8:30 am Chương trình nghệ thuật Đại lễ bế mạc chào mừng thành công Vesak Hội trường chính/TT. Đức Thiện
9:00 am Lễ Tam Bảo Hội trường chính/ GHPGVN
9:05 am Diễn văn bế mạc của Ban Tổ chức GHPGVN  Hội trường chính Tam Chúc/ HT. Thích Thanh Nhiễu
9:15 am Phát biểu của HT. GS.TS. Brahmapundit/ Chủ tịch ICDV. Hội trường chính Tam Chúc
9:30 am Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Nước CHXHCNVN Hội trường chính Tam Chúc / Ban Thư ký/Tất cả.
9:45 am Báo cáo kết luận hội thảo Hội trường chính/ Toàn thể tham dự
10:00 am Báo cáo tổng kết Đại lễ
Tuyên bố chung Vesak 2019 - Tuyên bố Hà Nam
Hội trường chính/ Toàn thể tham dự
10:30am Chuyển giao đăng cai Vesak LHQ 2020 Hội trường chính/ Toàn thể
11:00 am Ăn trưa tại Chùa Tam Chúc Tiệc buffet/ toàn thể
12:00 pm Các đại biểu khác trở về khách sạn. Khách sạn/Hà Nội/Hà Nam/Ban lễ tân - giao tế/
Tình nguyện viên
14:30 pm Chương trình thăm quan Yên tử (Hạ Long, Quảng Ninh)/ Fansipan (Sapa, Lào Cai)/ Danh thắng Tràng An – Bái Đính (Ninh Bình) Ban lễ tân - giao tế/
Tình nguyện viên
15/5 Cả ngày Tiễn các vị đại biểu ra phi trường. Khách sạn/ Ban lễ tân - giao tế/ Tình nguyện viên

4.3. Các hoạt động khác:
Hội chợ văn hóa Phật giáo, triển lãm văn hóa Phật giáo, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, thuyết pháp, nghi lễ tắm Phật truyền thống….
V. Kinh phí:
- Kinh phí của GHPGVN
- Kinh phí xã hội hóa huy động từ các nguồn hợp pháp
VI. Tổ chức thực hiện
6.1. Đề nghị Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác liên ngành của Chính phủ gồm các Ban, Bộ ngành TƯ, và các địa phương hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN chuẩn bị tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.
Ủy ban tổ chức Đại lễ, các tiểu ban của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ động, kịp thời thông tin, phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành của Chính phủ, Tổ công tác liên ngành của tỉnh Hà Nam đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại lễ.
6.2. Ban tổ chức của GHPGVN
6.2.1. Tiểu ban Nội dung
1) Kịch bản tổng thể Đại lễ Vesak LHQ 2019
2) Diễn văn khai mạc của Chủ tịch HĐTS GHPGVN/Trưởng ban tổ chức
3) Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN
4) Phát biểu của Chủ tịch ICDV
5) Đề án Hội thảo khoa học
6.2.2. Tiểu ban Trang trí, phù hiệu, các loại thẻ
1) Đề án trang trí sân bay Nội Bài
2) Đề án trang trí Trung tâm Hội nghị chùa Tam Chúc.
3) Đề án trang trí tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành phố.
4) Đề án phù hiệu và quà tặng cho đại biểu
5) Thiết kế các mẫu thẻ trong Đại lễ (phối hợp với cơ quan an ninh).
6.2.3. Tiểu ban Đại biểu Quốc tế
1) Đề án khách mời quốc tế
2) Đề án làm đài chụp hình tập thể.
6.2.4. Tiểu ban Đại biểu trong nước
1) Đề án Khách mời HĐCM + HĐTS + BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố
2) Đề án Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các Ban, Bộ ngành TƯ, các tỉnh, thành phố
6.2.5. Tiểu ban Lễ tân - giao tế
1) Đề án danh sách các đoàn đại biểu quốc tế. 
2) Đề án danh sách các đoàn đại biểu trong nước.
3) Đề án đón các nguyên thủ quốc gia, khách VIPS.
4) Đề án làm việc với các phái đoàn ngoại quốc trong thời gian Đại lễ.
5) Đề án đón tiếp HĐCM và HĐTS GHPGVN
6) Tiệc chiêu đãi VIPS
7) Đề án tiếp các đoàn trong Đại lễ
8) Đề án thông dịch và phiên dịch phục vụ Đại lễ
9) Đề án huấn luyện tình nguyện viên phục vụ Đại lễ
6.2.6. Tiểu ban Nghi lễ
1) Đề án nghi lễ khai mạc, bế mạc
2) Lễ tắm Phật cho đồng bào Phật tử tham dự
3) Đề án thắp nến cầu nguyện hoà bình
6.2.7. Tiểu ban Văn hóa
1) Đề án triển lãm văn hoá (phối hợp với Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm tư liệu lưu trữ về Phật giáo).
2) Đề án 01 đêm giao lưu quốc tế văn nghệ Phật giáo
3) Đề án tham quan du lịch cho đại biểu quốc tế
4) Đề án hội thi văn hoá nghệ thuật Phật giáo chào mừng Đại lễ
6.2.8. Tiểu ban diễu hành xe hoa
1) Đề án diễu hành xe hoa Phật đản
2) Hướng dẫn các Ban Trị sự GHPGVN tổ chức diễu hành xe hoa.
6.2.9. Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền
1) Đề án tuyên truyền đối nội và đối ngoại
2) Đề án họp báo Đại lễ Vesak LHQ
3) Đề án truyền hình trực tiếp
4) Đề án trang web về Đại lễ
5) Đề án quay phim và chụp ảnh tư liệu
6) Đề án in ấn sách, kỷ yếu, tờ rơi, tin tức Đại lễ
7) Đề án thực hiện phim về Phật giáo Việt Nam, đất nước Việt Nam và công tác chuẩn bị Đại lễ
6.2.10.Tiểu ban Hoằng pháp
1) Tổ chức thuyết giảng trước Đại lễ
2) Tổ chức thuyết giảng trong các ngày diễn ra Đại lễ
6.2.11. Tiểu ban Tài chính - Hậu cần
1) Đề án kinh phí khách mời quốc tế
2) Đề án kinh phí khách mời trong nước
3) Đề án ăn ở và đi lại của khách quốc tế
4) Đề án ăn ở và đi lại của khách trong nước trong thời gian dự Đại lễ
5) Đề án trang thiết bị cho ICDV (khi cần thiết)
6) Đề án phục vụ ẩm thực và vệ sinh an toàn thực phẩm
6.2.12. Tiểu ban An ninh
1) Đề án hỗ trợ Visa cho đại biểu nước ngoài
2) Đề án an ninh phục vụ Đại lễ
6.2.13. Tiểu ban In ấn tài liệu
- Đề án in ấn các tài liệu Đại lễ
6.2.14. Tiểu ban Hội thảo khoa học và Dịch thuật ngoại ngữ
- Dịch tất cả văn bản có liên quan đến Đại lễ Vesak 2019 sang tiếng Anh, tiếng Anh sang tiếng Việt.
6.2.15 Tiểu ban tổ chức thanh niên, sinh viên tình nguyện
1) Đề án tập huấn thanh niên, sinh viên tình nguyện
2) Đề án tổ chức phân công thanh niên, sinh viên tình nguyện phụ trách công việc
 
  TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA
GHPGVN VESAK 2019

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây