CƯ TRÚ CỦA ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Thứ tư - 24/07/2019 06:23
CƯ TRÚ CỦA ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Ngày 26, 27 tháng 7 năm 2019 tại Bái Đính, Ninh Bình
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
---------------------
PHÂN PHÒNG KHÁCH SẠN
ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ
 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Ngày 26, 27 tháng 7 năm 2019 tại Bái Đính, Ninh Bình

KHÁCH SẠN BÁI ĐÍNH
 
STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ SỐ PHÒNG GHI CHÚ
 1.  
HT. Thích Thiện Nhơn
(Phan Minh Hoàng)
Chủ tịch HĐTS VIP  
 1.  
HT. Thích Thiện Pháp
(Lê Văn Thuận)
Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS
Trưởng ban Tăng sự TƯ
VIP  
 1.  
HT. Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS
Phó Ban TT ban Tăng sự TW
VIP  
 1.  
TT. Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch HĐTS
Tổng Thư Ký
VIP  
 1.  
HT. Thích Thanh Điện Phó Tổng Thư ký, Chánh VP1 TƯ 107  
 1.  
HT. Thích Thanh Đạt UV. Thư ký HĐTS, 103  
 1.  
TT. Thích Thanh Huân UV. Thư ký HĐTS,    
 1.  
TT. Thích Thiện Thống
(Nguyễn Văn Ninh)
Phó Chủ tịch HĐTS
Phó ban - Chánh TK Ban Tăng sự TƯ
108  
 1.  
HT. Thích Huệ Thông
(Trần Minh Quang)
Phó Tổng Thư ký, Chánh VP2 TƯ 109  
 1.  
HT. Danh Lung
(Danh Lung)
UV. Thư ký HĐTS, Phó Vp2 TƯGH 110  
 1.  
TT. Thích Thọ Lạc UV. Thư ký HĐTS, 111  
 1.  
TT. Thích Thanh Tuấn UV. TTHĐTS, Phó Chánh VPTW 120  
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Chính UVHĐTS, Thư ký VP    
 1.  
TT. Thích Quang Thạnh
(Trần Xuân Nhàn)
UV. HĐTS, Phó VP2 TƯGH
Phó Thư ký, Chánh VP BTS Tp. HCM
114  
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Ân
(Nguyễn Hữu Nghĩa)
Tổ phó Tổ công tác Vp2 TƯGH
(Thị giả HT. Chủ tịch)
   
 1.  
TT. Thích Phước Triều
 
UV. HĐTS, Cán bộ VP2
Phó Thư ký, Chánh VP Ban KTTC TƯ
115  
 1.  
ĐĐ. Thích Chí Thiện
(Trần Vĩnh Thanh)
Phó Thư ký BTS tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0901.010784
 1.  
TT. Thích Tâm Chơn
(Lê Hương)
UV. HĐTS, Cán bộ VP2
Phó Thư ký, Chánh VP Ban Tăng sự TƯ
116  
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thật
(Lê Văn Đúng)
Phó Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ
ĐT: 0902.850595
 1.  
NS. TN Hòa Liên
(Lê Thị Ngọc Hợp)
UV. Thường trực HĐTS
Thư ký - Hành chánh TH VP2
118  
 1.  
NS. Thích Diệu Luyến UVHĐTS – Hành Chính VP1    
 1.  
TT. Thích Thanh Tình Trưởng BTS Huyện Yên khánh    
 1.  
TT. Thích Tuệ Cuông Trưởng BTS Huyện Tam Điệp 119  
 1.  
TT. Thích Thanh Chiến Trưởng BTS Thành Phố Ninh Bình    
 1.  
TT. Thích Đức Lợi Trưởng BTS Huyện Nho Quan 1172  
 1.  
TT. Thích Minh Quang UVHĐTS, Phó Chánh VPTW 124  
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Hồng Trường Chánh Văn Phòng Ban Kinh Tế Tài Chính TW 105  
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tiếp Cán bộ Văn phòng TW    
 1.  
NS. Thích Đàm Lan
(Phan Thị Lan)
UV. HĐTS; Phó Thư ký, Chánh VP,
Thủ quỹ Ban TTXH TƯ (Phía Bắc)

102
 
 
 1.  
NS. TN Tâm Chính Phó Thư ký Ban TTXH TƯ (Phía Bắc)
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Sơn Chánh Thư ký, Tỉnh Bắc Ninh    
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Đạt Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, Tỉnh Bắc Ninh 112  
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Nam Phó Thư ký, Tỉnh Bắc Ninh    
 1.  
TT. Thích Đạo Phong Chánh Thư ký Ban Trị sự, Hà Nội
 
106  
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đồng Phó Thư ký, Phó Chánh Văn phòng, Hà Nội
 
   
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Đức Phó Văn phòng, Hà Nội
 
113  
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Duy Văn phòng Ban Trị sự, Hà Nội
 
   
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Quang PTBTT, Chánh Thư ký, Tỉnh Hưng Yên
 
127  
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Hiền Phó Chánh Thư ký Tỉnh Hưng Yên
 
   
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Đạt Phó Chánh Thư ký, Chánh VP Tỉnh Hưng Yên 128  
 1.  
ĐĐ. Thích Tục Minh Hải Phòng    
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Chính Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký, Thanh Hóa
 
202  
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Phong Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, Thanh Hóa
 
   
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Hối Phó Thư ký, Phó VP, Thanh Hóa
 
203  
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thanh Văn phòng Ban Trị sự, Điện Biên
 
   
 1.  
Cư sĩ Quang Minh
(Lê Văn Sinh)
Chánh Văn phòng, Tỉnh Điện Biên 204  
 1.  
Cư sĩ Phúc Bình
(Nguyễn Thanh Tùng)
Phó Chánh Văn phòng, Tỉnh Điện Biên    
 1.  
TT. Thích Thanh Vịnh Chánh Thư ký Ban Trị sự, Tỉnh Bắc giang 125  
 1.  
ĐĐ. Thích Tục Huyên Phó Thư ký , Chánh Văn phòng Tỉnh Bắc giang    
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Định Ủy viên Ban Thư ký Tỉnh Bắc giang    
 1.  
TT. Thích Phước Đạt UV. HĐTS; Phó ban - Chánh Thư ký Ban GDPT TƯ, 0918.546276 225  
 1.  
TT. T Nguyên Thành UV. HĐTS; Phó ban - Phó Thư ký
Ban GDPT TƯ, 0947.730468
   
 1.  
HT. Thích Huệ Phước
(Nguyễn Đình Cấu)
UV. HĐTS, Phó ban - Chánh TK BTS tỉnh Thừa Thiên Huế, 0903.591.106 126  
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Tư
(Lê Quang Tư)
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS
Thừa Thiên Huế, 0914.114798
   
 1.  
ĐĐ. Thích Chí Viên
(Hồ Sĩ Hùng)
UV. Thư ký BTS tỉnh Thừa Thiên Huế
0934.888303
222  
 1.  
ĐĐ. Thích Hương Yên
(Lê Phú)
Tổng Thư ký HĐĐH Học viện Phật giáo
VN tại Huế, 0905.778000
   
 1.  
HT. Thích Bửu Chánh
(Lê Hà)
UV. Thường trực HĐTS, 0913.940683
Phó ban, Chánh Thư ký BTS Đồng Nai
205  
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Huy UVHDDTSTWW, Phó TBTT Tỉnh Yên Bái 226  
 1.  
TT. Thích Đạo Hiển Chánh Thư ký, tỉnh Quảng Ninh    
 1.  
SC. Thích Đàm Thùy Phó Chánh Văn Phòng Tỉnh Yên Bái 201  
 1.  
SC. Thích Giác Ân Phó văn phòng Ban Văn Hóa TW    
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Năng Chánh Văn phòng, tỉnh Quảng Ninh 227  
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Từ Phó Chánh Văn phòng, tỉnh Quảng Ninh    
 1.  
ĐĐ. Thích Mật Viên Ủy viên Ban Trị sự, tỉnh Quảng Ninh 1171  
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thái Cang Phó Chánh Văn phòng, tỉnh Quảng Ninh    
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tiến
(Ngô Tấn Đạt)
UV. DK HĐTS,
Phó ban - Chánh Thư ký Ban HDPT TƯ
123  
 1.  
TT. Thích Minh Nhẫn
(Từ Thành Đạt)
UV. HĐTS;  Phó ban, Chánh Thư ký
Ban Hoằng pháp TƯ
207  
 1.  
Nguyễn Ngọc Anh Viện Trần Nhân tông 224 2
 1.  
Hoàng Ngọc Hiếu Viện Trần Nhân tông    
 1.  
  Lái Xe 208 1
 1.  
  Lái Xe 206 3
 1.  
  Lái Xe 217 3
 1.  
  Lái Xe 209 1
 1.  
  Lái Xe 210 1
 1.  
  Lái Xe 211 1
 1.  
    212 1
 1.  
    220 1
 1.  
    221 1
 1.  
    223 1
 1.  
    218 1
 1.  
    219 1
 1.  
    121 1
 1.  
    122 1
 1.  
  Lái Xe 1173 2BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
KHÁCH SẠN AN BÌNH – TP NINH BÌNH

206
STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ Phòng Ghi chú
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Minh
(Nguyễn Minh Trí)
UV. DK HĐTS
Phó Thư ký, Chánh VP BTS An Giang


305
 
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tín
(Nguyễn Hữu Trường)
Phó VP BTS tỉnh An Giang
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thống
(Nguyễn Thanh Hồng)
Phó VP BTS tỉnh An Giang
306
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hữu
(Phan Viên Lộc)
Chánh Thư ký BTS Tp. Cần Thơ 0906.802119
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hưng
(Trần Huỳnh Hoàng Long)
Chánh Thư ký BTS tỉnh Bình Dương
 0902.726172

307
 
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tín
(Nguyễn Văn Trực)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
tỉnh Bình Dương, 0987.680936
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Dũng
(Hồ Văn Cảm)
Phó Thư ký BTS tỉnh Bình Dương
0918.553177

308
 
 1.  
ĐĐ. Thích Chiếu Pháp
(Phạm Minh Tâm)
Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS
tỉnh Bình Phước, 0972.581481
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Đạo
(Phạm Quốc Đạt)
Phó Thư ký kiêm Chánh VP Ban Trị sự
Tỉnh Bình Phước, 0941.211911

309
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiền
(Nguyễn Văn Tiến)
Phó Thư ký BTS tỉnh Bình Phước
0902.715411
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt
(Võ Đình Nhật)
Chánh Thư ký BTS tỉnh Bình Thuận
0915.999365

311
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Pháp
(Lê Phước Dịu)
Phó Thư ký - Chánh VP Ban Trị sự
Tỉnh Bình Thuận, 0938.119225
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Bảo
(Huỳnh Xuân Tam)
Phó Thư ký - Phó VP Ban Trị sự
Tỉnh Bình Thuận 0972.250332

312
 
 1.  
ĐĐ. Thích Xuân Trí
(Mai Minh Tâm)
UV. BTS tỉnh Bến Tre
0961.030609
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thọ UV. DK HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký BTS tỉnh Bến Tre, 0918.503238
313
 
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thuận Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS
Tỉnh Bến Tre, 0938. 880717
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thông
(Trần Cả)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 0938.118141

314
 
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Định
(Trương Minh Ký)
Phó Thư ký BTS, Trưởng ban TTTT
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 0972.909944
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Trí
(Hà Thanh Tú)
Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký BTS
Tỉnh Bình Định, 0972.912719

315
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thái
(Thái Tuấn Anh)
Phó Thư ký - Chánh Văn phòng BTS
Tỉnh Bình Định, 0905.171519
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Kim
(Phan Văn Ngân)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
Tỉnh Bình Định, 0903.374520

316
 
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Châu
(Trần Hạ Nam)
Phó Thư ký, Phó VP BTS Tp. Đà Nẵng
0932.428471
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nghi
(Phan Tín Huy)
UV. DK HĐTS, 0949.111848
Phó ban,Chánh Thư ký tỉnh Bạc Liêu

405
 
 1.  
ĐĐ. Thích  Thiện Năng
(Nguyễn Văn Tự)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
Tỉnh Bạc Liêu, 0908.117891
 1.  
ĐĐ. Thích  Thông Minh
(Hứa Văn Ướng)
Phó Thư ký BTS tỉnh Cà Mau
0918.466837

406
 
 1.  
ĐĐ. Thích  Nhuận Trí
(Nguyễn Hữu Du)
Phó Thư ký BTS tỉnh Cà Mau
0947.780790
 1.  
ĐĐ. Thích  Phước Hạnh
(Phạm Minh Hiếu)
Chánh Thư ký BTS tỉnh Cà Mau 0937.687798
407
 
 1.  
ĐĐ. Thích  Phước Thuận
(Nguyễn Văn Nơi)
Phó Văn phòng BTS Tỉnh Bạc Liêu,
 0907.883338
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Tâm
(Nguyễn Kiến Trúc)
Chánh Thư ký BTS tỉnh Đồng Tháp
0939.539921

408
 
 1.  
TT. Thích Minh Sơn
(Nguyễn Văn Luận)
Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS
Tỉnh Đồng Tháp, 0907.769967
 1.  
TT. Thích Thông Hạnh
(Nguyễn Văn Sơn)
UV. HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký
BTS tỉnh Hậu Giang, 0903.020465

409
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nguyên
(Phan Tấn Lợi)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
Tỉnh Hậu Giang, 0377.756998
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thiền
(Nguyễn Lâm Sơn)
UV. Thường trực, Phó Vp BTS
Tỉnh Hậu Giang, 0333.521217


410
 
 1.  
Cư sĩ Lệ Kiệt
(Đoàn Văn Tuấn)
Phó Thư ký BTS tỉnh Long An
0907.075606
 1.  
TT. BuDhaSaRaNo
(Danh Liêm)
Phó Ban Trị sự tỉnh Kiên Giang,
0918.243020

411
 
 1.  
ĐĐ. Danh Hiền UV. Ban Trị sự tỉnh Kiên Giang
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Giải
(Nguyễn Quốc Minh)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
Tỉnh Kiên Giang, 0913.392105


412
 
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Khải
(Nguyễn Vũ Linh)
Phó VP BTS tỉnh Kiên Giang
0944.996610

 
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Duyên
(Võ Thế Hữu)
Chánh Thư ký BTS tỉnh Long An
0964.747876


401
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Danh
(Tạ Văn Tuấn)
Phó Thư ký BTS tỉnh Long An
0979.387837
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Huy
(Đinh Văn Thanh)
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS
Tỉnh Đồng Nai
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Huỳnh Thế Dũng)
Phó Thư ký BTS tỉnh Đồng Nai
0918.781212

413
 
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Nghĩa
(Bùi Ngọc Luân)
Phó Văn phòng BTS Tỉnh Đồng Nai
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Đạo
(Võ Văn Quý)
UV. HĐTS; Phó ban, Chánh Thư ký BTS Tp. Đà Nẵng,0905.264567
414
 
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Tín
(Lê Chánh)
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS
Tp. Đà Nẵng, 0935.147757
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Minh
(Hoàng Văn Đồng)
UV. DK HĐTS, Phó ban, Chánh Thư ký
BTS tỉnh Đắk Lắk, 0932.490000

415
 
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Phương
(Trần Ngọc Quý)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
Tỉnh Đắk Lắk, 0901.676392
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đăng
(Nguyễn Anh Thi)
Phó Thư ký BTS tỉnh Đắk Lắk
0989.310128

416
 
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nhường
(Nguyễn Đăng Phương)
Phó Thư ký BTS tỉnh Đăk Nông
0915.821070
 1.  
SC. TN Liên Thanh
(Nguyễn Thị Ngọc Hiền)
Thư ký Tổng hợp Văn phòng BTS
Tỉnh Đắk Lắk, 0948.829981

505
 
 1.  
SC. TN Hạnh Khai
(Lê Thị Thương)
Phó VP BTS tỉnh Lâm Đồng
0906.678357
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nhã
(Nguyễn Văn Hòa)
Chánh Thư ký BTS tỉnh Đắk Nông
0915.173339

506
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tráng
(Hồ Xuân Cường)
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS
Tỉnh Đăk Nông, 0915.444048
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Phúc
(Nguyễn Văn Hồng)
Phó ban, Chánh Thư ký BTS
tỉnh Gia Lai, 0984.108216

509
 
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Khánh
(Đặng Ngọc Khanh)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
tỉnh Gia Lai, 0932.351847
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Sáng
(Phạm Hùng Hậu)
Phó Thư ký, Phó Văn phòng BTS
Tỉnh Gia Lai, 0903.367994

510
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Quang
(Đoàn Hồng Nhật)
Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Văn hóa
Tỉnh Kon Tum
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Nhơn
(Mai Chức Năng)
Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS
Tỉnh Kon Tum,  0905.010355

511
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Pháp
(Nguyễn Ngọc Quý)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
tỉnh Kon Tum, 0984.797777
 1.  
TT. Thích Thiện Phước
(Hoàng Ngọc Hải)
UV. HĐTS, Chánh Thư ký BTS
tỉnh Khánh Hòa, 0905.384014

512
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Đăng
(Trần Quang Huy)
Phó Thư ký, Chánh VP BTS
Tỉnh Khánh Hòa,  0918.102520
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Nhật
(Trần Thanh Quang)
Phó ban, Chánh Thư ký BTS
Tỉnh Lâm Đồng, 0913.647683

513
 
 1.  
ĐĐ. Thích Định Minh
(Lê Thanh Bình)
Phó Thư ký - Chánh VP BTS
Tỉnh Lâm Đồng, 0906.678357
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Niệm
(Võ Văn Mười)
Phó ban, Chánh Thư ký BTS
Tỉnh Ninh Thuận, 0919.062786

514
 
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Quang
(Huỳnh Hồng Hoàng)
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS
Tỉnh Ninh Thuận,  0977.384242
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Trừng
(Hồ Văn Bông)
UV. DK HĐTS; Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh Quảng Nam
515
 
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Quán
(Phan Văn Lại)
Phó Thư ký - Chánh VP BTS
Tỉnh Quảng Nam
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Thiện
(Đoàn Công Tùng)
Phó Thư ký - Phó Văn phòng BTS
Tỉnh Quảng Nam
516  
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Khiêm Phó Văn phòng BTS tỉnh Quảng Nam
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thông Phó Thư ký Ban Tăng sự
tỉnh Quảng Nam

605
 
 1.  
ĐĐ. Thích Như Tiến
(Phạm Quang Quyền)
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS
tỉnh Quảng Ngãi
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Huy
(Phạm Ngọc Minh)
UV. DK HĐTS; Phó ban, Chánh Thư ký BTS tỉnh Quảng Ngãi, 0984. 421014
606
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tiến
(Lê Văn Dũng)
UV. BTS tỉnh Quảng Ngãi
 1.