CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2019 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thứ hai - 07/01/2019 07:57
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2019 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ
NĂM 2019 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
NAM
 

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hoạch định như sau:
I. VỀ MẶT TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH:
 1. Triển khai Nghị quyết Hội nghị Kỳ 3 Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 2. Triển khai Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI; Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Nội quy hoạt động của 13 Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 3. Tiếp tục Triển khai Nghị Quyết Đại hội VIII và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của GHPGVN.
 4. Thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các tổ chức Phật giáo quốc tế và các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài.
 5. Triển khai công tác Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
 6. Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ.
 7. Hỗ trợ các Ban, Viện Trung ương, Phân ban, Phân viện triển khai thực các hoạt động Phật sự theo chương trình đã dự kiến.
 8. Giao ban Thư ký Hội đồng Trị sự nghiên cứu các vấn đề được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành đặt ra tại các Hội nghị giao ban, đề xuất biện pháp giải quyết trình Ban Thường trực HĐTS chỉ đạo thực hiện; tiếp tục thực hiện công tác giao ban để chia sẻ thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của địa phương.
 9. Giao Ban Thư ký chuẩn bị kế hoạch, nội dung cho công tác tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG:
      1. Ban Tăng sự:
 1. Phổ biến Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII đã được tu chỉnh.
 2. Hỗ trợ và hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức Đại giới đàn.
 3. Tiếp tục duyệt xét cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng nhận Tu sĩ chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer và Chứng điệp thụ giới, Chứng điệp An cư Kết hạ cho Tăng Ni.
 4. Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự.
 5. Hỗ trợ Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN trong các hoạt động Phật sự. Tổ chức hội thảo về Ni sư Diệu Nhân thời Lý tại Hà Nội.
2. Ban Giáo dục Phật giáo:
 1. Phổ biến Nội quy hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Tổ chức tọa đàm về chương trình sách giáo khoa Phật học hệ Trung cấp Phật học, phương thức giảng dạy và quản lý Tăng Ni sinh.
 3. Nối kết, giao lưu các cơ sở giáo dục Phật giáo trong cả nước, kịp thời có ý kiến chỉ đạo với lãnh đạo cơ sở Giáo dục Tăng Ni các tỉnh, thành. Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó giúp đỡ các cơ sở Sơ cấp, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác giáo dục.
 4. Thành lập Đoàn công tác Giáo dục Phật giáo làm việc với các cơ sở Giáo dục đào tạo Phật giáo trong toàn quốc.
 5. Theo dõi và xúc tiến việc thực hiện chương trình đào tạo Sau Đại học ngành Phật học tại các Học viện Phật giáo.
 6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm, tập huấn chuyên môn cho giảng viên các Trường Trung cấp Phật học.
 7. Lập quỹ khuyến học của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương.
3. Ban Hoằng pháp:
 1. Triển khai chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Triển khai chương trình tuyên truyền Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019.
 3. Ra mắt Giảng sư Đoàn của Ban Hoằng pháp Trung ương.
 4. Vận dụng triển khai 5 nội dung chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về Hoằng pháp trong thời đại mới: "Thân tâm Hoằng pháp; Phương tiện Hoằng pháp; Đối tượng Hoằng pháp; Môi trường Hoằng pháp; Thời đại Hoằng pháp".
 5. Tiếp tục triển khai chương trình thuyết giảng cho các Đạo tràng trong cả nước, theo tinh thần: "Đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp Hoằng dương Chánh pháp, trong phương thức hướng dẫn Phật tử. Định hướng Pháp môn tu tập phù hợp với Xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội và xiển dương đạo đức học Phật giáo, góp phần xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội".
 6. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư tại 02 cơ sở chùa Hòa Khánh, Tp. Hồ Chí Minh và chùa Vạn Phúc, Tp. Hà Nội.
 7. Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp cấp khu vực tại tỉnh Lâm Đồng; Tổ chức Hội thảo Khoa học Hoằng pháp hải ngoại tại Thừa Thiên Huế.
 8. Triển khai đề án "Ứng dụng công nghệ Thông tin trong công tác Hoằng pháp của thời đại công nghệ số" và tổ chức nhiều khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông Hoằng pháp.
 9. Đẩy mạnh hiệu quả Kênh Thông tin - Kênh truyền hình trực tuyến Hoằng pháp Online, ghi hình và phát trực tiếp buổi giảng của chư Tôn đức Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương và các tỉnh, thành; Thu hình tọa đàm diễn đàn Hoằng pháp "Phật giáo và đời sống" tại phim trường chùa Minh Đạo; Hỗ trợ và khuyến khíh Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành xây dựng phim trường ảo để thu hình các buổi tọa đàm, thuyết giảng của các Giảng sư tại địa phương.
 10. Phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức thuyết giảng cho các Khóa tu thanh thiếu niên, khóa tu mùa hè và hội trại tuổi trẻ Phật giáo.
 11. Đẩy mạnh chương trình Hoằng pháp tại các vùng dân tộc.
 12. Kết hợp với các tỉnh thành tổ chức các khóa Tập huấn Hoằng pháp viên, đẩy mạnh chương trình Trụ trì Hoằng pháp.
 13. Liên kết các tỉnh, thành để thành lập Trung tâm Hoằng pháp tại các khu vực, vùng miền trong cả nước.
4. Ban hướng dẫn Phật tử:
 1. Phổ biến Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Triển khai kế hoạch Khóa bồi dưỡng và khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử cho khu vực miền Đông, miền Tây Nam bộ và miền Bắc.
 3. Triển khai tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức kỹ năng: Lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, khen thương về chuyên ngành khu vực Tây nguyên của Phân ban Phật tử dân tộc.
 4. Tổ chức Hội trại Thanh Thiếu nhi Phật tử toàn quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc.
 5. Kết hợp với các Hội Phật tử, đạo tràng Phật tử Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức Đại lễ Phật đản, Lễ Vu Lan, Trung thu và các ngày Lễ lớn của Phật giáo ở nước ngoài.  
5. Ban Nghi lễ:
 1. Phổ biến Nội quy Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Tham gia công tác giảng dạy về nghi lễ tại các Trường hạ, các Lớp Phật học, các đạo tràng.
 3. Phối hợp tổ chức Nghi thức Khai đàn cho các Đại Giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức.
 4. Tham gia các hoạt động của Giáo hội tại Trung ương và địa phương.
 5. Tham gia công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019.
6. Ban Văn hóa:
 1. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai và phổ biến 04 Đề án đã và đang thực hiện (Pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ, di sản).
 2. Thành lập Trung tâm Bảo tồn Di sản và phát triển Văn hóa Phật giáo Việt Nam.
 3. Thực địa khảo sát và khảo cứu các di tích, di sản Văn hóa Phật giáo; kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành biên soạn tác phẩm: "Văn hóa Phật giác các tỉnh, thành" và "Danh Tăng Việt Nam".
 4. Xây dựng quy chuẩn các chương trình Văn hóa Phật giáo và đào tại người dẫn chương trình (MC) các sự kiện Phật giáo.
 5. Nghiên cứu Văn hóa Nghi lễ Phật giáo để thống nhất và quy chuẩn hóa việc thờ cúng, tang lễ cho Sư trưởng và phụ mẫu.
 6. Thiết kế mẫu quà lưu niệm mang biểu tượng Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong các dịp Lễ lớn Phật giáo, hoặc các sự kiện của Phật giáo.
 7. Thực hiện số hóa 3D các danh lam cổ tự tiêu biểu của cả nước.
 8. Thực hiện tọa đàm các chủ đề liên hệ đến Văn hóa Phật giáo, như kiến trúc Phật giáo, Nghệ thuật Phật giáo, nhạn tháp tại Nghệ An v.v...
 9. Tổ chức tọa đàm Văn hóa Phật giáo Việt Nam - Hàn Quốc trong Lễ hội Quan Thế Âm, chùa Quan Thế Âm, Tp. Đà Nẵng; Tổ chức thăm và khảo cứu Trung tâm Văn hóa Phật giáo Đồng Dương, Quảng Nam.
 10. Tăng cường bài tin cho trang vanhoaphatgiao.vn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong nước và cộng đồng Phật tử trên thế giới.
 11. Tiếp tục duy trì và phát triển nội dung Tạp chí Văn hóa Phật giáo Việt Nam.
 12. Liên kết với các thành viên Ban Văn hóa các tỉnh, thành tổ chức các sự kiện Văn hóa Phật giáo tại địa phương.
 13. Góp phần thực hiện tuần lễ Văn hóa trong các sự kiện của Đại lễ Vesak Quốc tế tổ chức tại Việt Nam.
 14. Hoàn thiện cuốn mẫu câu ddoodi, hoàng phi, cuốn thư băng tiếng Việt, nhằm Việt hóa ngôn ngữ trong các Tự viện.
 15. Phê duyệt và triển khai đề án Âm nhạc Phật giáo khu vực Tây nguyên.
 7. Ban Kinh tế Tài chính:
 1. Phổ biến nội quy Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Triển khai các hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương.
 3. Vận động tài chánh cúng dàng các hoạt động của Trung ương Giáo hội, nhất là công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019.
 8. Ban Từ thiện Xã hội:
 1. Thăm viếng và làm việc với các tỉnh, thành miền Tây và Đông Nam bộ.
 2. Hoàn thành bản kế hoạch Xây dựng Trung tâm Từ thiện lớn nhất Việt Nam để trình Trung ương GHPGVN.
 3. Củng cố và nhân rộng hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, Tây y các tỉnh, thành, quận, huyện trong cả nước.
 4. Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử thành lập Bệnh viện Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 5. Hỗ trợ Tăng Ni, Phật tử thành lập Trường Dân lập, trường Mần non, Mẫu giáo, Lớp học tình thương, Trung tâm dạy nghề, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, phát triển bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương.
 6. Tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác từ thiện xã hội.
 7. Tổ chức các hoạt động gây quỹ cho công tác từ thiện xã hội.
 8. Vận động Tăng Ni, Phật tử, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân phát tâm ủng hộ công tác từ thiện và hỗ trợ mặt bằng để xây dựng Trung tâm Từ thiện xã hội Trung ương và các tỉnh, thành.
9. Ban Phật giáo Quốc tế:
 1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự và Ban Phật giáo Quốc tế tại các tỉnh, thành trong công tác quan hệ Quốc tế; Thành lập Ban Phật giáo Quốc tế thuộc Ban Trị sự tại các địa phương có đủ điều kiện. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Phật giáo Quốc tế.
 2. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Hà Nam.
 3. Giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Bulgari xin phép thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Bulgari.
 4. Tổ chức đoàn đi phục vụ cộng đồng Phật tử tại Nga, các nước Đông Âu nhân dịp Đại lễ Phật đản và Đại lễ Vu Lan 2019.
 5. Mời đoàn Phật giáo Trung Quốc do Hòa thượng Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thăm hữu nghị GHPGVN.
 6. Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động Phật sự của các Hội Phật tử Việt Nam tại các nước.
10. Ban Pháp chế:
 1. Phổ biến Nội quy Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Hỗ trợ Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh, thành phố trong công tác chuyên ngành.
 3. Góp ý cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội trong công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến Tăng Ni, Tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam.   
 4. Tham gia các hoạt động Phật sự của Giáo hội.
11. Ban Kiểm soát:
 1. Phổ biến Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Phối kết hợp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế Trung ương để ra soát và đề xuất với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giải quyết một số vụ việc liên quan đến Tăng Ni, Tự viện.
 3. Phối kết hợp với Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Pháp chế Trung ương tổ chức học tập Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI, Quy chế hoạt động của GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện tại các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.
 4. Tổ chức, triển khai các hoạt động Phật sự của Ban Kiểm soát Trung ương theo sự phân công của Ban Thường trực HĐTS; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Nội quy Ban Kiểm soát Trung ương.
 5. Hỗ trợ Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Giáo hội cùng cấp.
 6. Từng bước tăng cường hiệu năng làm việc của Văn phòng Ban Kiểm soát Trung ương mang tính chuyên nghiệp, chuyên môn cao.
 7. Đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên chủ chốt trong Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương.     
12. Ban Thông tin Truyền thông:
 1. Tiếp tục sản xuất tin, bài về công tác Phật sự trong nước và quốc tế; bám sát các hoạt động Phật sự trong năm 2019. Đặc biệt là sự kiệm Vesak 2019 tại Việt Nam.
 2. Nỗ lực phấn đấu tăng chỉ số truy cấp trang điện tử phatgiao.org.vn, trang Fanpage và kênh Youtube.
 3. Tổ chức chương trình Vu lan và tôn vinh các tấm gương hiếu thảo, đề cao đạo hiếu trong nền văn hóa dân tộc, tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp về Vu lan tại Nhà hát lớn Hà Nội. 
 4. Tăng cường phối hợp cùng các website, tạp chí Phật giáo để trao đổi chương trình, mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo và phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông.
 5. Kết nối và trao đổi với Ban TTTT của GHPGVN các tỉnh/thành, các cộng tác viên để thu thập thông tin, tư liệu, ứng xử và xử lý nhanh các vụ khủng hoảng truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của GHPGVN.
 6. Phối hợp cùng Phân Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội để xuất bản các ấn phẩm về Lịch sử Phật giáo các nước, giúp cho nhu cầu tìm hiểu tư liệu về Phật giáo các nước, bắc nhịp cầu củng cố và phát triển quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và các nước có truyền thống Phật giáo.
 7. Tiếp tục xuất bản các ấn phẩm liên quan đến lịch sử Phật giáo các nước; Khắc phục những hạn chế và bất cập trong nghiệp vụ truyền thông và đưa tin về các sự kiện Phật sự của Giáo hội.
13. Viện - Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:
 1. Tái bản 05 Bộ Nikaya, với số lượng 5 ngàn bản để ấn tống.
 2. Hội đồng Quản trị của Viện tiếp tục xin các bản dịch từ các dịch giả để san định và ấn hành.
 3. Rà soát và tái khởi động, lập đề án cụ thể trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về công trình Đại Tạng Kinh Việt Nam.
 4. Mô-rát lại Bộ Bản Duyên và 04 Bộ A Hàm để chuẩn bị in vào 6 tháng cuối năm 2019.
 5. Ổn định bộ máy Văn phòng Viện và vận động kinh tế từ các Ban Trị sự tỉnh/thành và các Phật tử doanh nhân để ấn hành Đại Tạng Kinh.
 6. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội tổ chức Hội thảo chủ đề: "Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền" và "Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học".
 7. Tham gia công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam về phương diện: Viết bài hội thảo, phiên dịch Việt - Anh, Anh - Việt cho Hội thảo, dịch các văn kiện liên quan đến Đại lễ Vesak.
14. Công tác ích nước lợi dân:
Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần "Kính Phật - Phụng đạo - Yêu nước", phát huy truyền thống đoàn kết hòa hợp, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa giao thông, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn khu dân cư, tham gia chương trình quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, góp phần xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam theo mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:
 • Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp.
 • Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo và hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) mà Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc đã đề ra.
 • Hỗ trợ, góp ý các Ban, Viện Trung ương Giáo hội triển khai, thực hiện các công tác Phật sự có liên quan phù hợp với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban, Viện Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
 • Phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và hai Văn phòng Trung ương Giáo hội để nhanh chóng thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội và địa phương; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đối với tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp; đề xuất phương thức giải quyết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc mới nảy sinh có thể làm ảnh hưởng đến kỷ cương, ổn định và phát triển bền vững của GHPGVN.
 • Liên hệ các ngành chức năng Trung ương và tỉnh, thành để công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại Việt Nam được thành tựu tốt đẹp./. 
­­­
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây