Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ nhật - 06/01/2019 00:05
Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 của HĐTS - Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 của HĐTS - Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
_________________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2019
 
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2018
 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

____________________________________________________

NAM MÔ BN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch…….
Kính thưa…….
Thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, chúng tôi xin trình bày tóm tắt công tác Phật sự năm 2018 và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Kính thưa toàn thể Hội nghị,
Năm 2018 là năm đầu các cấp Giáo hội và các Ban, Viện Trung ương thực hiện triển khai Nghị quyết và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của Giáo hội đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã triển khai nhiều công tác Phật sự và đạt được nhiều thành quả, như triển khai Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI; tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa VIII Hội đồng Trị sự; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã chuẩn y nhân sự 13 Ban, Viện Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022). Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội, Hội nghị giao ban; Thông tư tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kết hạ PL. 2562; Hướng dẫn Tăng Ni, các cơ sở Tự viện phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các Lễ hội nhân dịp Tết cổ truyền xuân Mậu Tuất; Thông bạch vận động cứu trợ đồng bào miền núi các tỉnh Tây Bắc bị thiên tai; Tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tại Thái Lan, Indonesia; tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 55 Bồ tát Quảng Đức và chư Thánh Tử đạo; Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch; Đại lễ Tưởng niệm 710 năm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và khánh thành Cung Văn hóa Trúc Lâm giai đoạn I; Khánh thành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ giai đoạn I; thăm viếng và làm việc với các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài; đón tiếp các tổ chức Quốc tế, tổ chức Phật giáo nước ngoài thăm hữu nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều Phật sự quan trọng khác.
Trên tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong toàn Giáo hội, chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 - năm thứ nhất nhiệm kỳ VIII của Giáo hội từ phạm vi xây dựng, củng cố cơ sở Trung ương, địa phương cho đến hoạt động chuyên ngành của Giáo hội đều đạt kết quả tốt đẹp, khẳng định vị thế của GHPGVN đối với dân tộc, tạo được uy tín, niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự vẫn còn những khó khăn, hạn chế và tồn đọng, nhất là trong năm đầu tiên nhiệm kỳ mới của Giáo hội.

II. CÁC PHẬT SỰ VÀ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA GHPGVN:
A. VỀ MẶT TỔ CHỨC:

1. Phổ biến các văn kiện của Đại hội:
Văn phòng Trung ương Giáo hội đã có văn bản hướng dẫn triển khai các văn kiện Đại hội VIII, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đã ký Quyết định số 01/QĐ.HĐCM ngày 01/12/2017 phê chuẩn 1.864 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tại Đại hội VIII GHPGVN; Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 018 ngày 26/01/2018, ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI.
2. Cơ cấu nhân sự Ban, Viện Trung ương và tu chỉnh Quy chế, Nội qui:
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã tiến hành tu chỉnh Quy chế Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; ban hành thông tư số 454 ngày 04/12/2017 hướng dẫn Ban, Viện Trung ương tu chỉnh Nội quy và cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Tại Hội nghị lần thứ 2 Hội đồng Trị sự ngày 27, 28/3/2018, Hội đồng Trị sự Khóa VIII đã thông qua danh sách 13 Ban, Viện Trung ương và Phân ban Ni giới Trung ương, căn cứ công văn số 561/TGCP-PG ngày 07/6/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ, ngày 12/6/2018 Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa, Ban Kinh tế Tài chính, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Ban Thông tin Truyền thông, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
3. Công tác xây dựng và củng cố cơ sở Giáo hội tại địa phương:
         Trung ương Giáo hội đã ban hành Quyết định chuẩn y nhân sự 63 đơn vị Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022; đã bổ nhiệm Hòa thượng Thích Từ Tánh làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo Tp. Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Giác Giàu làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang. Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh đã bổ nhiệm nhân sự các Ban chuyên, bổ nhiệm Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nhất là tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Phú Yên và Tp. Hải Phòng.   
Trung ương Giáo hội đã cử nhiều phái đoàn về thăm và làm việc với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành; chứng minh lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm, tham dự hội nghị báo cáo kết quả và triển khai Nghị quyết Đại hội VIII ...
4. Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội, Thông tin Truyền thông Phật giáo, Hội nghị Giao ban:
Từ ngày 10 đến 12/5/2018, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực HĐTS đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội cho các Ban Trị sự GHPGVN khu vực phía Bắc và ngày 10 - 12/9/2018 cho các tỉnh, thành khu vực phía Nam tại Văn phòng 2 TƯGHPGVN; ngày 02 lần tổ chức Hội nghị giao ban giữa đại diện Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ tại phía Nam và 34 Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành khu vực phía Nam được tổ chức theo cụm từ ngày 05 đến 20/6/2018 và từ ngày 23/11 đến ngày 14/12/2018.
Dưới sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường trực HĐTS, từ ngày 19 - 22/5/2018 Văn phòng 2 Trung ương phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức Lớp bồi dưỡng Thông tin truyền thông Phật giáo và công tác văn phòng cho các thành viên Thường trực Ban Trị sự các tỉnh miền Tây, tại chùa Sùng Đức, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; từ ngày 04 - 08/7/2018, tại chùa Hội An - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và thông tin truyền thông Phật giáo, cho các thành viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tại các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây nguyên.
 5. Thông bạch cứu trợ:
Trước thảm họa lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại các bản làng vùng cao miền núi tại các tỉnh: Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái làm cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc tại các vùng thiên tai vô cùng khó khăn, nhất là thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác v.v... Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký thông bạch số 118/TB-HĐTS ngày 26/6/2018, vận động Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, Tăng Ni, Phật tử trong cả nước cứu trợ đồng bào bị thiên tai tại các tỉnh miền núi Tây Bắc.
6. Ủng hộ Trường Sa:
Hưởng ứng chương trình ủng hộ kinh phí xây dựng "Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam" trên quần đảo Trường Sa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã có công văn số 223/CV.HĐTS ngày 01/6/2018, vận động Quý Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành ủng hộ quỹ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam" trên quần đảo Trường Sa.
Ngoài ra, nhiều Tăng Ni, Phật tử đã cùng với Mặt trận các cấp ra thăm Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn ĐK1, cử hành các nghi lễ tôn giáo và tặng quà từ thiện cho các chiến sĩ, đồng bào sinh sống trên Quần đảo Trường Sa.
7. Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer:
Được sự chấp thuận và chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, Ủy ban Nhân dân, Sở Nội vụ/Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII vào ngày 19, 20 tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau.
Hội nghị đã được sự quang lâm chứng minh của chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN, chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer các tỉnh, thành; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Sở Nội vụ/Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau, Sở Nội vụ/Ban Tôn giáo các tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt.
Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp với một bản đúc kết Hội nghị gồm 04 mục chính về các vấn đề: Nhân sự, Tăng sự, công tác Giáo dục, Văn hóa và Truyền thông. Trung ương Giáo hội ghi nhận và từng bước hỗ trợ cho các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer.      
8. Công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019:
Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 và Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Trị sự kỳ 2 khóa VIII về việc xin đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giao cho Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng, Chứng minh Ban Phật giáo Quốc tế và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đã tiến hành các công việc như sau:
- Ngày 09/4/2018: Giáo hội có văn bản số: 056/CV-HĐTS trình Ban Tôn giáo Chính phủ xin phép được đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Ngày 25/5/2018: Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng, Chứng minh Ban Phật giáo Quốc tế đã dẫn đầu đoàn GHPGVN tham dự Đại lễ Vesak LHQ 2018 tại Thái Lan và đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ, đề nghị trước toàn thể các nước thành viên tham dự Đại lễ về việc Việt Nam xin đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019.
- Ngày 26/6/2018: Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản số: 657/TGCP-PG thông báo về việc Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã đồng ý về nguyên tắc chấp thuận để Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Ngày 09/7/2018: Bộ Ngoại giao có công hàm số: 503/NG-TCQT gửi Ngài Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ thông báo việc Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam chấp thuận để GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ. Cũng như đề nghị Ngài Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ và Ủy ban chấp thuận.
- Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự dẫn đầu cùng chư tôn đức mang công hàm của Bộ Ngoại giao sang làm việc với Ngài Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ tại Băng Cốc, Thái Lan dự kiến vào ngày 24 - 26/7/2018 (nhân dịp đoàn sang dự lễ nhập tháp Cố Hòa thượng Thích Kính Chiếu, Tăng trưởng Hệ phái Phật giáo Việt tông, Thái Lan vào ngày 25/7/2018).
- Giáo hội sẽ làm việc với các Bộ, ngành, và tỉnh Hà Nam về việc tổ chức Đại lễ Vesak LHQ.
- Thành lập Ban chỉ đạo công tác tổ chức, và Ban điều phối để trực tiếp làm việc với Ủy ban tổ chức Quốc tế.
- Ngày 11, 12/10/2018: Phiên họp lần thứ I với Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak (EXCO ICDV) tại khách sạn Crowne Plaza - Hà Nội, bàn về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Việt Nam.   
- Lập đề án chi tiết công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019.
- Trung ương Giáo hội đã có công văn số 255/CV-HĐTS ngày21/12/2018, hướng dẫn các Trưởng Tiểu ban hình thành khung nhân sự các Tiểu ban tham gia Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam.
- Về cơ sở vật chất, ngày 04/11/2018 Trung ương Giáo hội đã có cuộc khảo sát thực tế tại địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak tổ chức tại Hà Nam. Nhìn chung, cơ sở vật chất đang được hoàn thiện. Dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 3 dương lịch 2019. Hiện nay, Trung ương Giáo hội đang hoàn thiện các khâu tổ chức để công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019 được thành tựu mỹ mãn.
B. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH:
1. Tăng sự:
Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS được Đại hội suy cử chức vụ Trưởng ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 091/QĐ.HĐTS ngày 12/6/2018, chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương gồm 97 thành viên.
Theo báo cáo của Ban Tăng sự các tỉnh, thành phố, Trung ương Giáo hội đã tạm thống kê số lượng Tăng Ni, Phật tử và Tự viện như sau:
- Tăng Ni: 54.941 Tăng Ni, gồm: 39.229 Bắc tông; 8.574 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 5.384 Khất sĩ; Khoảng gần 50 triệu tín đồ và những người có niềm tin, yêu mến Đạo Phật.
- Tự viện: 18.466 cơ sở, gồm: 15.846 Tự viện Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 NPĐ, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa.
- Tín đồ: Khoảng 60% dân số.
- Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 1.979 giấy chứng nhận Tăng Ni; 20 Giấy Chứng nhận Tu sĩ Nam tông Khmer.
- Ban Tăng sự Trung ương đã hướng dẫn và cho phép Ban Trị sự GHPGVN  Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Quảng Trị, Hậu Giang, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, An Giang, Trà Vinh, Bình Phước, Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc tổ chức Đại giới đàn. Qua đó, đã duyệt cấp 7.221 Chứng điệp thụ giới.
- Ban Tăng sự Trung ương đã có Thông bạch số 049/TB/HĐTS ngày 23/03/2018, hướng dẫn các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức An cư Kết hạ PL.2562. Có 59 đơn vị Ban Trị sự GHPGVN tổ chức An cư tập trung, 04 Ban Trị sự tổ chức An cư tại chỗ. Có 35.545 Tăng Ni an cư, gồm 26.788 Tăng Ni an cư tập trung (nội thiền) và 8.757 Tăng Ni an cư tại chỗ.
- Ban Tăng sự Trung ương đã cấp 4.657 Chứng điệp Kết hạ cho Tăng Ni an cư theo đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.  
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã bổ nhiệm 4619 Tăng Ni trụ trì và Ban Hộ tự các cơ sở của Giáo hội; công nhận và thành lập mới 149 cơ sở tự viện sinh hoạt Giáo hội.
- Ban Trị sự các tỉnh, thành đã ký xác nhận cho 1.586 nam nữ Phật tử xuất gia tu học tại các tự viện.
Theo đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã giới thiệu 37 Tăng Ni chuyển sinh hoạt tu học, hành đạo về các tỉnh phía Bắc; 107 Tăng Ni về các tỉnh phía Nam.
- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế... đã tổ chức khóa bồi dưỡng Trụ trì và hành chính Giáo hội cho 6.772 Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện của Giáo hội; nhiều chức sắc Phật giáo tham dự Hội thảo Bồi dưỡng về Pháp luật tôn giáo, bồi dưỡng An ninh Quốc phòng do Ban Tôn giáo tỉnh kết hợp Ban Trị sự GHPGVN một số tỉnh, thành tổ chức.
- Theo Quyết định số 001/QĐ/HĐCM ngày 01/12/2017 do Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, Ban Tăng sự Trung ương đã hoàn tất công tác ban hành và trao Giáo chỉ Tấn phong cho 1.864 Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm, gồm: 210 Hòa thượng; 497 Thượng tọa; 262 Ni trưởng; 895 Ni sư. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã tổ chức Lễ đón nhận và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
- Theo đề nghị của Ban Trị sự các tỉnh, Ban Thường trực HĐTS đã ký Quyết định tấn phong TT. Thích Thiện Tánh (Tiền Giang), TT. Thích Minh Nhân (Tây Ninh), TT. Thích Phước Châu (Quảng Nam), TT. Thích Viên Tánh (Khánh Hòa) lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng; ĐĐ. Thích Nguyên Lợi (Khánh Hòa), ĐĐ. Thích Giác Minh (Bình Thuận), ĐĐ. Chánh Hạnh (Đồng Nai) lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.    
- Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương đã tổ chức nhiều phiên họp tại Văn phòng Phân ban Ni giới: Chùa Từ Nghiêm, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, và tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội để thảo luận và thông qua nhiều công tác Phật sự. Nhất là công tác tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện làm Trưởng Phân ban. 
Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kiến thức về giới luật cho chư Ni, Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh, thành đã tổ chức các khóa, các lớp bồi dưỡng về  Giới luật cho chư Ni tại chùa Mộ Lao - Hà Đông, Hà Nội; Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu ... 
Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm và cúng dường các Trường hạ tại các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây và các Trường hạ tại Tp. Hồ Chí Minh.
Đặc san Hoa Đàm (tiếng nói của Nữ giới Phật giáo Việt Nam), do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện làm Tổng Biên tập, vẫn xuất bản đều đặn, mỗi tháng 01 số, với nhiều nội dung phong phú.
2. Hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo:
Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS được Đại hội suy cử Trưởng ban Giáo dục Phật  giáo. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 092/QĐ.HĐTS ngày 12/6/2018, chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương gồm 97 thành viên.
Ban giáo dục Phật giáo Trung ương đã thực hiện một số công tác trọng tâm như: Củng cố nhân sự, tu chỉnh nội quy hoạt động của Ban; Tổ chức Lễ công bố chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học tại các Học viện Phật giáo Việt Nam; Tham dự Lễ Khai giảng đào tạo sau Đại học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.
Thăm viếng, trao đổi và dự Lễ Tốt nghiệp Lớp Cao đẳng, Lớp Luật Ni Khóa II, Trung cấp Phật học khóa IV (2014 - 2018) tỉnh Bạc Liêu; Lễ tốt nghiệp Khía VI TCPH tỉnh Sóc Trăng; Lễ khai giảng Khóa I (2018 - 2021) Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh; Làm việc với Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu về chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.
 • Công tác đào tạo:
+ Chương trình Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học:
- Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh: 108 học viên đã và đang chuẩn bị thực hiện đề cương Luận văn Thạc sĩ Phật học Khóa I (2017 - 2019).
- 04 Học viên đủ điều kiện làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị chiêu sinh Tiến sĩ Phật học vào đầu năm 2019.
- 59 Học viên trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ Khóa I Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; 54 thí sinh trúng tuyển Khóa II (2018 - 2022) Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;  
+ Chương trình đào tạo Cử nhân Phật học:
- Năm 2018, có 632 TNS Tốt nghiệp Cử nhân Phật học (Hà Nội: 296 TNS, Tp. HCM: 336 TNS)
- Đang đào tạo: 2.075 TNS (Học viện PGVN tại Tp. Hồ Chí Minh: 1.535 Học viên Khóa XII, XIII (hệ chính quy), Khóa IV, V (hệ ĐTTX), 65 Học viên Khóa XI đang học theo hệ thống tín chỉ; Học viện PGVN tại Huế: 510 Học viên gồm các khóa VIII, IX, X); Hà Nội đang tiến hành công tác thi đầu vào Khóa VIII (2018 - 2022); Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đang đào tạo 30 Học viên.
+ 08 Lớp Cao đẳng Phật học: 196 TNS tốt nghiệp (Hà Nội: 119 TNS, Cần Thơ: 77 TNS); đang đào tạo 679 TNS Cao đẳng Phật học.
+ 35 Trường Trung cấp Phật học: Đang đào tạo 5.446 TNS.
+ Sơ cấp Phật học: Trên 1.500 Tăng Ni sinh theo học các lớp Sơ cấp Phật học tại các tỉnh, thành.
- Do tính đặc thù của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nên chương trình giáo dục đào tạo dành cho Hệ phái đều có sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Giáo hội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân tộc Trung ương và địa phương, Ủy ban Mặt trận các cấp, Phật giáo Nam tông khmer đã tổ chức các lớp dạy Vini, Pàli Khmer ngữ và bổ túc văn hóa cấp 1, 2, 3; mở lớp dạy Anh văn, tin học cho chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer.
- Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ có 170 vị sư sãi theo học từ năm thứ nhất đến năm thứ tư.
- Có 23.854 Sư sãi, thanh thiếu niên dân tộc Khmer tham gia các lớp Trung cấp Phật học, Sơ cấp Phật học, các lớp Vini, Pàli, Khmer ngữ, bổ túc văn hóa tại các điểm học thuộc các 14 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long. 
- Nhiều Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer theo học các Trường Đại học, Cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh với các ngành như: Luật, công nghệ thông tin, kế toán, du lịch, Anh văn, trường Chính trị, điêu khắc gỗ và 75 chư Tăng đang du học tại các nước như Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ.
- Tăng Ni sinh du học: Giáo hội tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho 250 Tăng Ni sinh du học các nước về chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học và các chuyên ngành khác.
- Đào tạo Lớp Sư phạm Mầm Non:
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Khóa Đào tạo Cử nhân Sư phạm Mầm Non khóa I (2015 - 2019), với 66 sinh viên đang theo học.
- Đào tạo Môn Y học Cổ truyền:
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đã liên kết với Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh đang đào tạo 03 Khóa (2015 - 2019; 2017 - 2021; 2018 - 2022) về môn Y học Cổ truyền cơ bản với tổng số 358 Tăng Ni và sinh viên theo học.  
3. Hoạt động của Ban Hoằng pháp:
Ban Hoằng pháp Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS làm Trưởng ban Hoằng pháp. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 093/QĐ.HĐTS ngày 12/6/2018 chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương với 97 thành viên.
- Nhân Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) PL.2562, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương đã cùng phái đoàn Đại biểu GHPGVN dự Đại lễ Phật đản tại Thái Lan, Indonesia.
- Để công tác thuyết giảng ngày Đại lễ Phật đản được đồng nhất về nội dung, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương đã có bài giảng về Ý nghĩa Phật đản qua tựa đề "Xiển dương tinh thần Bồ tát hạnh, góp phần xây dựng các giá trị đạo đức xã hội" gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong toàn Giáo hội.
- Công tác đào tạo Giảng sư:
Năm 2018, Ban Hoằng pháp Trung ương đã mở thêm một cơ sở đào tạo Giảng sư đặt tại chùa Vạn Phúc, Tp. Hà Nội. Niên khóa 2018 - 2021 có 150 Tăng Ni tham gia khóa học.
Tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo Giảng sư Khóa VIII (2015 - 2018) dự kiến thi tốt nghiệp từ ngày 14 - 17/01/2019 cho 54 Tăng Ni lớp Cao cấp Giảng sư, 39 Tăng Ni lớp Trung cấp Giảng sư; Khóa IX (2017 - 2020) có 45 Tăng Ni lớp Cao cấp Giảng sư, 40 Tăng Ni lớp Trung cấp Giảng sư đang học năm thứ 2; Khóa X (2019 - 2022) đã tổ chức thi tuyển Giảng sinh có 73 Tăng Ni lớp Cao cấp, 56 Tăng Ni lớp Trung cấp Giảng sư. 
- Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương đã tham gia công tác thuyết giảng tại các khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, các Trường hạ do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh tổ chức; thuyết giảng các đạo tràng, các khóa tu, giảng dạy các lớp giáo lý tại địa phương.…
- Với 675 đạo tràng tu tập, 15.120 thời giảng trong năm, 80 Lớp giáo lý học hàng tuần, Ban Hoằng Pháp Tp. Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh… đã nỗ lực hoạt động thuyết giảng cho các Phật tử tại các giảng đường và khóa an cư kết hạ. Chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp phối hợp cùng các vị trụ trì tổ chức khóa tu Bát quan trai, Niệm Phật, trì Chú Đại Bi, hàng ngàn lượt Phật tử tham dự thính pháp, tu tập.
- Với 1.041 vị Giảng sư, 2.448 đạo tràng, 50.719 thời giảng trong năm, đội ngũ Tăng Ni sinh trẻ, nhiệt huyết và đông đảo, Ban Hoằng pháp Trung ương và các tỉnh, thành đã tham gia công tác thuyết giảng tại các Đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu tập Bát Quan trai, các lớp giáo lý tại địa phương như: Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai… mỗi điểm giảng trung bình có từ 300 đến 2.000 Phật tử đến nghe pháp.
Tổng cộng năm 2018, trong cả nước có 1075 Giảng sư, 2.724 đạo tràng, 51.419 buổi giảng, 11.567.890 Phật tử tham gia sinh hoạt, tu tập.
Nhìn chung, công tác Hoằng pháp hoạt động đều đặn, nhiều chương trình thuyết giảng, khóa tu phong phú thu hút được đông đảo đồng bào, Phật tử, Thanh thiếu niên tham gia. Đặc biệt là sự kết hợp giữa hoằng pháp, từ thiện xã hội và hướng dẫn Phật tử nên công tác hoằng pháp ngày càng đạt nhiều hiệu quả.
4. Hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử:
- Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng Thích Thanh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐTS được Đại hội suy cử làm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 093/QĐ.HĐTS ngày 12/6/2018, chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ VIII, gồm 96 thành viên.
- Hầu hết các tỉnh, thành đều đã thành lập được Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành phố tổ chức các khóa tu, trại hè cho thanh thiếu nhi Phật tử trên toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục thành thiếu nhi Phật tử. Qua đó, đã có 57/63 tỉnh thành cả nước tổ chức khóa tu mùa hè, hội trại, trại hè cho thanh thiếu nhi Phật tử, với tổng số hơn 14.000 em tham dự. Đây là bước phát triển rất mạnh của ngành thanh thiếu nhi Phật tử.
Tại Đồng Tháp, Ban HDPT tỉnh kết hợp với công an huyện Tam Nông tổ chức khóa tập huấn "Hướng thiện vì cuộc sống ngài mai" dành cho các đối tượng cần được giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh với 50 em tham dự trong 01 ngày.
Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Gia Lai tổ chức các khóa tu dành cho thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc tại huyện Chư Sê, góp phần nâng cao trình độ tu học và hiểu biết về đạo Phật cho thanh thiếu niên đồng bào dân tộc. 
Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương đã kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 12 với chủ đề Hội trại "Hào khí Miền Đông" diễn ra tại Thiền viện Phước Sơn, Tp. Biên Hòa, từ ngày 19 đến 22 tháng 7 năm 2018 với 3.500 trại sinh và 500 tình nguyện viên của 6 tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.
Đặc biệt, từ ngày 30/11 đến 02/12/2018 Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum tổ chức thành công Khóa Bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành Ban Hướng dẫn Phật tử khu vực Miền Trung và Tây nguyên, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn của chư Tăng Ni, quý Cư sĩ đạo hữu Phật tử lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành, hướng dẫn các mô hình sinh hoạt tu học, như: đạo tràng Bát quan trai, đạo tràng tu thiền, đạo tràng niệm Phật, khóa tu Một ngày an lạc, Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, hội trại, trại hè, tiếp sức mùa thi, nghi thức Lễ Hằng thuận, v.v... nhất là các sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ và gia đình Phật tử, góp phần xây dựng phát triển đạo pháp và dân tộc cũng như đẩy mạnh công tác tổ chức, quản lý, kết nối với Phật tử dân tộc tại các tỉnh, thành miền Trung và Tây nguyên.
Khóa Bồi dưỡng và khóa tu có 15 tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ngoài ra còn có sự tham dự của Tp. Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình … với hơn 750 đại biểu và 1500 phật tử tham dự Khóa tu.
Nhiều tự viện ở các tỉnh, thành đã tổ chức Lễ cầu nguyện, tư vấn, tiếp sức mùa thi năm 2018 như Hà Nội (chùa Bằng A, chùa Tăng Phúc), Thái Bình (chùa Keo), Tuyên Quang (chùa An Vinh), Nghệ An (chùa Diệc, chùa Đức Hậu, chùa Đại Tuệ), Hà Tĩnh (chùa Vạn Phúc), Đắk Lắk (chùa Khải Đoan, chùa Hoa Nghiêm), Kiên Giang (chùa Thiên Sơn), Cà Mau (chùa Phật Tổ) và các chùa tại Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Cần Thơ, Long An, Gia Lai.
- Hiện có 3.539 đạo tràng Bát Quan trai, Tu thiền, Niệm Phật, Pháp Hoa, Dược Sư, Đại Bi; 185 đơn vị tổ chức khóa tu Một ngày an lạc, 107 lớp giáo lý…, ngày càng phát triển về chất lượng cũng như số lượng. Có 624.457 Phật tử tham gia sinh hoạt tu học định kỳ tại các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý và thính pháp tại các giảng đường.
- Hội Quy (dành cho những Phật tử đã quy y Tam bảo, sinh hoạt tu học ở chùa các tỉnh, thành phía Bắc) và các mô hình tu học khác như: Mật tông, Địa tạng, Lương Hoàng Sám... có 393 đơn vị, với hơn 3.000 Phật tử tham dự.
- Có 35 tỉnh, thành có Gia đình Phật tử sinh hoạt trong hệ thống GHPGVN, với 1.050 đơn vị Gia đình Phật tử; 9.792 Huynh trưởng các cấp; 61.368 Đoàn sinh các ngành. Trong năm 2018, Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương đã họp và duyệt xét 24 Huynh trưởng đủ điều kiện được xếp vào hàng Huynh trưởng cấp tín Gia đình Phật tử Việt Nam; tổ chức Lễ thọ cấp Tấn cho 150 Huynh trưởng; Truy thăng cấp Dũng cho cố Huynh trưởng Chúc Tịch - Hoàng Văn Hiếu; cố Huynh trưởng Nguyên Hậu - Nguyễn Văn Thuần; cô Huynh trưởng Nhuận Kỳ - Dường Trương Cờ và truy thăng cấp Tấn cho cố Huynh trưởng Tâm Minh - Nguyễn Văn Trí.
- Có 32 Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, với 3.935 em tham gia sinh hoạt định kỳ.
- Tổ chức mừng Đại thọ 100 tuổi Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Bửu - Tống Hồ Cầm tại tư gia và Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Dưới sự hướng dẫn của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương đã tiến hành tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang lần thứ 4 cho các tỉnh phía Nam từ ngày 28/4 đến ngày 01/5/2018 tại chùa Chrui Tum Chăc tỉnh Sóc Trăng; tổ chức trại huấn luyện Đoàn sinh về kỷ năng, kiến thức điều hành Đàn, Đội, Chúng; tổ chức Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ 12 năm 2018 tại Chùa Pháp Lâm – Tp. Đà Nẵng từ ngày 22 đến 25 tháng 11 năm 2018.
- Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Gia đình Phật tử đã tổ chức thi kết thúc năm thứ hai bậc Lực vào ngày 15/7/2018 tại các địa điểm: Chùa Quang Minh, Tp. Huế, chùa Pháp Laamm Tp. Đà Nẵng, chùa Bảo Lâm, Tp. Tuy Hòa, chùa Liên Trì, Tp. Vũng Tàu, Tổ đình Sắc Tứ Khải Đoan, Tp. Buôn Ma Thuột và chùa Tam Bảo, Tp. Rạch Giá. Kết quả có 363 học viên được cấp giấy Chứng nhận trúng cách và Giấy chứng nhận có dự thi.
- Về công tác tu học, huấn luyện Huynh trưởng, Đoàn sinh, các khóa huấn luyện, các trại truyền thống như Ngày Dũng cho ngành Thanh - Thiếu, Ngày Hạnh cho ngành Thanh - Thiếu nữ, Ngày Hiếu cho ngành Oanh, tổ chức Trung thu cho các em ngành Đồng v.v... đã được Ban Hướng dẫn Phật tử và các Phân ban thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và các tỉnh, thành tổ chức tương đối đồng bộ, tạo nên không khí tu học, huấn luyện trong cộng đồng thanh thiếu nhi Phật tử.  
- Công tác tổ chức Hội thi, Hội diễn văn nghệ trong các dịp Lễ Phật đản, Vu Lan, Phật Thành đạo v.v.... và một số chương trình đặc biệt tiêu biểu của các tỉnh, thành như hoạt động thể dục thể thao với các bộ môn như cờ vua, cờ tướng, đá banh v.v... đã tạo được sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi Phật tử. 
Đặc biệt, nhằm thực hiện đổi mới sinh hoạt Gia đình Phật tử cũng như tạo điều kiện cho việc lập nghiệp của đoàn viên. GĐPT Thừa Thiên – Huế  đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp theo tinh thần Phật giáo. Buổi lễ được  tổ chức vào sáng ngày 30/4/2018 tại Hội trường chùa Từ Đàm, thành phố Huế.Chương trình chia sẻ "kinh nghiệm khởi nghiệp" của các doanh nhân đến với Đoàn viên GĐPT đem lại sự  thiết thực và mang lại nhiều lợi ích cho Huynh trưởng và Đoàn sinh tham gia buổi lễ.
- Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương kết hợp với Tạp chí Tịnh hoa Đất Việt và Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Tôn vinh Tinh hoa - Giữ gìn bản sắc Văn hóa Dân tộc, nhân dịp Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đây là hoạt động mang tính văn hóa tâm linh, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, biết ơn công đức Tổ tiên, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đạo lý truyền thống của người Việt Nam. Đồng thời, chương trình cổ vũ, biểu dương các đại diện xuất sắc, có hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, tạo sản phẩm chất lượng cao vì người tiêu dùng, nâng cao đời sống của người lao động vì sự phát triển cộng đồng.
- Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận phát hành đều đặn các tập Thông tin, tài liệu, Đặc san, bản tin.
Ngoài ra, các thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Cư sĩ Phật tử, Gia đình Phật tử Trung ương đã thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cho đồng bào nghèo, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, vượt khó; tham gia công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, Lễ kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh Tử đạo; Lễ tưởng niệm chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni viên tịch; Lễ húy kỵ các Huynh trưởng đã tạ thế, thăm viếng và hỗ trợ các Huynh trưởng, đoàn sinh có hoàn cảnh khó khăn…
5. Hoạt động của Ban Nghi lễ:
- Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐTS đảm nhiệm Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngày 12/6/2018, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 095/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) gồm 97 thành viên.
- Ban Nghi lễ Trung ương đã họp và tu chỉnh Nội quy hoạt động, trình Ban Thường trực HĐTS thông qua.  
- Ban Nghi lễ Trung ương và các tỉnh thành đã có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 tại Trung ương và địa phương.
          - Thực hiện tinh thần Thông bạch hướng dẫn tổ chức An cư Kết hạ PL.2562 của Trung ương Giáo hội, Ban Nghi lễ Trung ương và các tỉnh, thành phố đã tham gia công tác tổ chức nghi lễ khai hạ tại các Trường hạ; cử chư Tôn đức thành viên Ban Nghi lễ Trung ương và các tỉnh, thành tham gia ban giảng huấn tại các trường hạ, Ban Giảng huấn khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức. Ngoài ra, tại một số Tự viện, tùy trụ xứ của các thành viên trong Ban Nghi lễ tổ chức các lớp Đào tạo kiến thức cơ bản về Nghi lễ.
- Tham gia công tác Khai Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, An Giang, Bình Phước, Hậu Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Trà Vinh, Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ tổ chức; tiếp tục hỗ trợ phần nghi lễ cho Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức trong thời gian tới.
- Ban Nghi lễ Trung ương và các tỉnh, thành, các cơ sở Tự viện đã tổ chức lễ cầu an đầu xuân tết Nguyên đán, lễ cúng Rằm tháng Giêng, Đại lễ Phật đản, Lễ vía Bồ tát Quán Âm, Vía Phật A Di Đà, Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn… tạo được niềm tin Phật giáo cho đồng bào Phật tử tại địa phương; Trong năm 2018 đã có 16.684  Phật tử Quy y Tam bảo.
Đặc biệt, hàng năm vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch, tại chùa Thành, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và Đạo tràng chùa Thành tổ chức Lễ chúc thọ cho Phật tử tuổi chẵn như 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và từ 100 tuổi trở lên. Năm nay, có 298 Phật tử cụ ông, cụ bà được làm lễ chúc thọ trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình. Ban Trị sự tỉnh Kiên Giang và nhiều tự viện cũng đã tổ chức lễ chúc thọ tập thể cho các cụ ông, cụ bà tử 70 tuổi trở lên. Mô hình Lễ chúc thọ tập thể cho các cụ ông, cụ bà ngày càng được nhiều tự viện trong toàn quốc tổ chức.
- Thực hiện thông báo đặc biệt về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Bồ tát Quảng Đức vì pháp thiêu thân (1963 - 2018), Ban Thường trực HĐTS (Văn phòng 1 TWGH) kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội tổ chức tại Tổ đình Hòe Nhai (Hồng Phúc) - Hà Nội; Tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban Thường trực HĐTS (Văn phòng 2 TWGH) kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh đã trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh Tử đạo vị Pháp thiêu thân tại Việt Nam Quốc tự, Quận 10.
Tại công viên Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, quận 3, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 tổ chức Lễ niêm hương tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức và chư Thánh Tử đạo.
Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội đã đến dâng hương tưởng niệm tại nơi lưu giữ Quả Tim Bồ tát Quảng Đức - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, số 08 đường Võ Văn Kiệt, quận 1.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kiên Giang, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Trị, Lào Cai, Bắc Kạn, Bình Thuận… đã trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm Bồ tát Quảng Đức và chư Thánh tử đạo trang nghiêm, trọng thể. 
- Đại lễ Tưởng niệm 710 năm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông được Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức trọng thể tại khu danh thắng Yên Tử vào ngày 07/12/2018 (01/11/Mậu Tuất) và Khánh thành Cung Văn hóa Trúc Lâm giai đoạn I với sự tham dự của chư Tôn đức Phó Pháp chủ, thành viên HĐCM, Ban Thường trực và các thành viên Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành; các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Cũng nhân Kỷ niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành cũng đã trọng thể tổ chức tại địa phương với sự tham dự của các cơ quan chức năng và Tăng Ni, Phật tử.
  - Tại Văn phòng 1, Văn phòng 2 TWGH, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các tự viện đã trọng thể tổ chức Lễ tưởng niệm chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã viên tịch trang nghiêm long trọng, thể hiện trọn vẹn tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật.
- Ban Thường trực HĐTS, Ban Nghi lễ Trung ương, Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh đã trọng thể phối hợp tổ chức tang lễ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp - Phó Pháp chủ HĐCM; Trưởng lão Hòa thượng Kim Sa Rinh, Hòa thượng Thích Thiện Thuận, Hòa thượng Thích Tịnh Khai, Hòa thượng Thích Nguyên Trực - Thành viên HĐCM; HT. Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, TT. Thích Thiện Minh, HT. Thích Toàn Đức - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN.
- Hải Dương: Ban Trị sự cùng với UBND tỉnh và các ban ngành hữu quan tổ chức thành công Lễ hội Mùa xuân Côn Sơn, kỷ niệm lần thứ 684 ngày Đệ Tam Thánh Tổ Huyền Quang Tôn giả nhập Niết bàn tại chùa Côn Sơn; Lễ kỷ niệm lần thứ 688 ngày Đệ nhị Tổ Pháp Loa Tôn giả thị tịch tại chùa Thanh Mai - Chí Linh, chùa Văn Xá, chùa Trúc Lâm, chùa Hương Hải - Tp. Hải Dương, nơi quê hương của Đệ nhị Tổ; Kỷ niệm 288 năm ngày viên tịch của Thiền sư Như Cảm - bậc Cao tăng thời Hậu Lê; Lễ hội chùa Nhẫm Dương - Kỷ niệm 314 năm ngày viên tịch của Đức Thánh Tổ Thông Giác Thủy Nguyệt Quốc Sư - Sơ Tổ Thiền phái Tào Động Việt Nam; Lễ hội Truyền thống kỷ niệm ngày Thánh Tổ Non Đông hạc giá Tây quy của Tổ đình Quang Khánh và hệ thống 72 Tự viện có liên quan; Lễ hội chùa Giám - Thiền sư Tuệ Tĩnh; Lễ hội chùa Bạch Hào...
Nhân dịp Tết cổ truyền - Xuân Mậu Tuất (2018), Ban Thường trực HĐTS đã có công văn số 031/CV.HĐTS ngày 12/02/2018, hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tăng cường và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức; nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.
 6. Hoạt động của Ban Văn hóa:
- Ban Văn hóa Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), do Hòa thượng Thích Trung Hậu - Ủy viên Thường trực HĐTS tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban. Ngày 12/6/2018, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 096/QĐ.HĐTS chuẩn y Ban Văn hóa Trung ương gồm 97 thành viên. Ban Văn hóa đã tu chỉnh Nội quy hoạt động của Ban, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông qua. Ngày 04/6/2018 (21/4/Mậu Tuất), do bệnh duyên, Hòa thượng Thích Trung Hậu đã viên tịch. Theo đề nghị của Ban Văn hóa, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 138 ngày 19/7/2018, bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương đảm nhiệm chức vụ Quyền Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Sau buổi lễ công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương, Ban đã tiến hành triển khai 12 nhiệm vụ Phật sự trọng yếu trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể như Trung ương Giáo hội đã phê duyệt bài Khóa tụng thống nhất của Phật giáo Việt Nam; phê duyệt 04 đề án về Pháp phục Phật giáo Việt Nam, Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, Ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam và Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam.
- Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Tạp chí Nghiên cứu Phật học của Phân Viện NCPH, Tạp chí Nghiên cứu Phật học Khuông Việt, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy của Phật giáo Nam tông Kinh, Đặc san Hoa Đàm - Tiếng nói của Nữ giới Phật giáo Việt Nam, Tuần báo và Nguyệt san Giác ngộ đều được xuất bản đúng kỳ. Đặc biệt, Tạp chí Văn hóa Phật giáo tổ chức tọa đàm kỷ niệm 300 số báo đã phát hành tại Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Trang báo điện tử của Trung ương GHPGVN, Giác ngộ online, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Thông tin Truyền thông, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm Liễu Quán (Thừa Thiên Huế), Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tạp chí Ánh Đạo Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, Đak Lak, Đak Nông, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nam Định, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam tông Khmer, Đạo Phật Ngày nay, Phật tử Việt Nam, Phân ban Ni giới Trung ương… đăng tải những tin tức, hoạt động Phật sự của Giáo hội và địa phương, số lượt người truy cập trang web ngày càng tăng.
- Tờ Nội san Hoằng pháp (Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hà Nội), Nội san Hoa Từ (Ninh Thuận), Nội san Hoa Từ (Tp. Đà Nẵng), Hương Sen (Bình Dương), Hương Từ Bi (Đak Nông), Hương Từ Bi (Kiên Giang) Nội san Vô Ưu (Đak Lak), Nội san Quảng Đức (Khánh Hòa), Đuốc Sen (Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh), Nội san Trung tâm Liễu Quán (Thừa Thiên Huế), Tập san Đạo Phật ngày nay, Du lịch Tâm linh… thông thường mỗi năm 3 số vào dịp Lễ Phật đản, Vu lan và Phật Thành đạo đã đăng tải những nội dung giáo lý Phật giáo và tình hình sinh hoạt Phật sự tại địa phương.
- Tổ in ấn và phát hành Kinh sách thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh đã in 39 đầu sách, với tổng số 110.000 bản. Đạt kế hoạch 100% kế hoạch in ấn năm 2018.
Tuần lễ Văn hóa Phật đản gồm các hoạt động như thuyết giảng, biểu diễn văn nghệ, ẩm thực chay, triển lãm, hội thi giáo lý, tọa đàm, diễu hành xe hoa, thuyền hoa, hoa đăng, hội trại… được Ban Trị sự phối hợp với Ban Văn hóa, Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức trang nghiêm và trọng thể, với sự tham dự của đại diện Chính quyền các cấp, Tăng Ni và đồng bào Phật tử tham dự, tạo nên không khí hân hoan, sinh động.
Được sự giúp đỡ của Quý Cơ quan chức năng các cấp, nhiều cơ sở tự viện tại các tỉnh, thành đã được trùng tu, tôn tạo như:
- Tp. Hồ Chí Minh: Lễ Khánh thành Việt Nam Quốc tự, gồm Chính điện, Tổ đường, Hội trường, Khách đường, khu hành chính, tầng hầm để xe, khu vực nhà bếp, nhà ăn....; tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng bảo tháp, tường rào, cổng tam quan; tiếp tục sưu tập, trưng bày tư liệu, pháp khí, hình ảnh… để trưng bày tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh (chùa Phổ Quang, quận Tân Bình); tiếp tục hoàn thiện công trình chùa Bát Bửu Phật Đài và cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Tp. Cần Thơ: Khánh thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.
- Quảng Ninh: Khánh thành Cung Văn hóa Trúc Lâm Tam Tổ giai đoạn 1 tại Khu danh thắng Yên Tử; đã xin chủ trương và thống nhất địa điểm xin phép quy hoạch, xây dựng chùa thờ Phật tại Đảo Trần (huyện Cô Tô) - nơi tiền tiêu vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc, xây dựng chùa thờ Phật tại huyện miền núi biên giới Bình Liêu.
- Sơn La: Tiếp tục xây dựng các hạng mục Trung tâm hành chính Phật giáo tỉnh; Tổ chức Lễ phạt mộc và triển khai chế tác phần gỗ xây dựng Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Rặng Tếch. 
- An Giang: Khánh thành trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - Chùa Quảng Đức, Tp. Long Xuyên.
- Cà Mau, Bạc Liêu: Đang tiến hành xây dựng Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự.
- Điện Biên: Tổ chức thành công Lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban lần thứ 4 với các nội dung chính như: Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại chùa Linh Quang và dâng hương đặt vòng hoa tại nghĩa trang A1; Sơ khảo và chung kết liên hoan tiếng hát các bản làng tại Hội trường Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh.
- Hà Tĩnh: Xây dựng Giảng đường 02 tầng tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.
Trong toàn quốc, nhiều tự viện đang tiến hành trùng tu, xây dựng mới để góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam. 
 7. Hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính:
Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, TT. Thích Thanh Phong - Ủy viên Thường trực HĐTS được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tái suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương.
Với mục đích nhằm đẩy mạnh hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính, khuyến khích phát triển kinh tế tự túc, vận động gây quỹ cho hoạt động của 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Kinh tế đã mời thêm các vị Cư sĩ, Phật tử, doanh nhân, doanh nghiệp có thiện tâm, kinh nghiệm làm kinh tế tham gia vào các hoạt động của Ban. Qua đó, ngày 12/6/2018, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 097/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chính Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), gồm 86 thành viên và Hòa thượng Chủ tịch đã ký Quyết định bổ sung 02 thành viên đảm nhiệm Phó Ban và 07 thành viên Ủy viên Thường trực Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, nâng tổng số thành viên Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương lên 95 thành viên.
- Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đã có thông bạch gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, cúng dàng công đức phí năm 2018 cho các hoạt động của Giáo hội.
Năm 2018, Ban Kinh tế Tài chính đã cúng dàng chi phí Hội nghị lần thứ 2 Hội đồng Trị sự vào ngày 27, 28/3/2018 tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (Tp. Hồ Chí Minh), cúng dàng sinh hoạt phí cho Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội mỗi tháng 50.000.000đ; hỗ trợ công tác tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 1.000 Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh; cúng dàng Hội nghị Ban Thường trực HĐTS, Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội; cúng dàng Hội nghị Sinh hoạt Giáo hội, cúng dường kinh phí đóng mới một số ghế ngồi cho Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; ủng hộ kinh phí xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ và nhiều công tác Phật sự khác. Tổng số tiền Ban Kinh tế Tài chính đã cúng dường, ủng hộ công tác của Trung ương Giáo hội trên 03 tỷ đồng.  
- Về thu chi tài chính của Giáo hội (Có báo cáo riêng)
8. Hoạt động của Ban Từ thiện xã hội:
Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tiếp tục suy cử Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhân sự Ban Từ thiện xã hội Trung ương nhiệm kỳ VIII đã được Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ký quyết định chuẩn y số 098/QĐ.HĐTS, gồm 94 thành viên.
- Hệ thống Tuệ Tĩnh đường, phòng khám Đông Tây y, phòng thuốc Nam trong toàn Giáo hội hiện có gần 200 cơ sở đều hoạt động có hiệu quả, đã khám bệnh và phát thuốc cho hàng chục ngàn bệnh nhân, tổng trị giá khám và chữa bịnh hàng chục tỷ đồng.
- Các lớp học tình thương, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi, nhà dưỡng lão, trường dạy nghề, Trung tâm tư vấn người nhiễm HIV/AIDS… trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều hoạt động ổn định, có kết quả.
- Tăng Ni Phật tử cả nước đã nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, áo quan, gạo, quần áo, thuốc men, ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, chiến sĩ biên phòng, Trại tâm thần, Nhà dưỡng lão, Quỹ Bảo thọ, hàng ngàn ca hiến máu nhân đạo và nhiều công tác từ thiện khác…
Tổng số tiền từ thiện xã hội các tỉnh, thành, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương đã thực hiện trong năm 2018 là 2.250.025.970.000 đồng. Trong đó, Tp. Hồ Chí Minh trên 700 tỷ đồng; Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh, thành trên 300 tỷ đồng; Kiên Giang, Sóc Trăng trên 80 tỷ đồng; Đồng Nai, Bến Tre, Long An trên 70 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu trên 60 tỷ đồng; Trà Vinh 50 tỷ; Bình Thuận, Đăk Lăk trên 40 tỷ; An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tây Ninh, Đà Nẵng, Cà Mau trên 30 tỷ; các tỉnh còn lại từ 20 đến dưới 1 tỷ. Cụ thể:
STT ĐƠN VỊ SỐ TIỀN
 1.  
Tp. Hồ Chí Minh 749.126.645.000đ
 1.  
Phân ban Ni giới TƯ và các tỉnh, thành 323.171.878.000đ
 1.  
Kiên Giang 89.066.327.000đ
 1.  
Sóc Trăng 86.053.940.000đ
 1.  
Đồng Nai 75.963.570.000đ
 1.  
Bến Tre 70.961.201.000đ
 1.  
Long An 70.109.871.000đ
 1.  
Bà Rịa - Vũng Tàu 61.608.339.000đ
 1.  
Trà Vinh 50.069.867.000đ
 1.  
Bình Thuận 40.851.000.000đ
 1.  
Đắk Lắk 40.670.022.000đ
 1.  
Đồng Tháp 37.244.530.000đ
 1.  
Bình Dương 36.329.162.000đ
 1.  
Vĩnh Long, 09 cầu bê tông 35.610.005.000đ
 1.  
Bạc Liêu 33.201.503.000đ
 1.  
An Giang, 35 nhà tình thương 32.284.723.000đ
 1.  
Tây Ninh 31.960.455.000đ
 1.  
Tp. Đà Nẵng, 25 nhà tình thương 30.000.000.000đ
 1.  
Cà Mau 30.000.000.000đ
 1.  
Bình Phước 25.616.725.000đ
 1.  
Thừa Thiên Huế 24.518.099.000đ
 1.  
Tp. Cần Thơ 23.154.120.000đ
 1.  
Khánh Hòa 20.170.684.000đ
 1.  
Thanh Hóa 19.187.154.000đ
 1.  
Tp. Hà Nội 15.600.000.000đ
 1.  
Bắc Ninh 14.380.000.000đ
 1.  
Lào Cai 14.000.000.000đ
 1.  
Hà Giang 13.057.000.000đ
 1.  
Lâm Đồng 12.917.140.000đ
 1.  
Kon Tum, 150 xe đạp 11.000.000.000đ
 1.  
Tp. Hải Phòng 10.000.000.000đ
 1.  
Gia Lai 9.281.000.000đ
 1.  
Lai Châu 9.000.000.000đ
 1.  
Quảng Trị Trên 08 tỷ
 1.  
Quảng Nam 7.997.630.000đ
 1.  
Đắk Nông 7.865.290.000đ
 1.  
Quảng Ngãi 7.631.200.000đ
 1.  
Ninh Thuận 7.528.890.000đ
 1.  
Phú Yên 6.937.000.000đ
 1.  
Bình Định, 02 nhà tình nghĩa 6.676.500.000đ
 1.  
Nghệ An 5.300.000.000đ
 1.  
Điện Biên 5.100.000.000đ
 1.  
Quảng Ninh, 01 nhà tình thương 5.000.000.000đ
 1.  
Nam Định 5.000.000.000đ
 1.  
Tiền Giang, 27 căn nhà 4.788.500.000đ
 1.  
Hải Dương 3.200.000.000đ
 1.  
Yên Bái 3.150.000.000đ
 1.  
Hậu Giang 2.995.000.000đ
 1.  
Vĩnh Phúc, 04 căn nhà 2.773.000.000đ
 1.  
Ninh Bình 1.995.900.000đ
 1.  
Thái Bình 1.600.000.000đ
 1.  
Phú Thọ 1.200.000.000đ
 1.  
Sơn La 1.200.000.000đ
 1.  
Quảng Bình 1.120.000.000đ
 1.  
Tuyên Quang 1.000.000.000đ
 1.  
Thái Nguyên 1.000.000.000đ
 1.  
Bắc Kạn Hơn 01 tỷ đồng
 1.  
Hà Tĩnh Gần 01 tỷ đồng
 1.  
Cao Bằng 840.600.000đ
 1.  
Bắc Giang 840.000.000đ
 1.  
Lạng Sơn 701.500.000đ
 1.  
Hòa Bình 420.000.000đ
 1.  
Hà Nam Không b/c số liệu
 1.  
Hưng Yên Không b/c số liệu
9. Hoạt động của Ban Phật giáo quốc tế:
- Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. Ngày 12/6/2018, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 099/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 97 thành viên. Nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhiệm kỳ VIII mang tính kế thừa, trẻ hóa và có năng lực hoạt động trong công tác quốc tế.
  + Hoạt động Phật sự trong nước:
Các hoạt động đối nội của Ban Phật giáo Quốc tế trong năm 2018 như tham dự Hội nghị lần thứ 2 HĐTS; Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội; Lễ tưởng niệm lần thứ 55 Bồ tát Thích Quảng Đức Vị pháp thiêu thân và Chư Thánh tử đạo; Đại lễ kỷ niệm 1.000 Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch; Đại lễ Tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; Lễ Tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN tại chùa Hòe Nhai, Tp. Hà Nội và Thiền Viện Quảng Đức, Tp. Hồ Chí Minh; Kính viếng Tang lễ, dự Lễ tưởng niệm chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã viên tịch và một số công tác khác.
  + Hoạt động Phật sự nước ngoài:
- Nhân Đại lễ Phật đản PL.2562 và kỷ niệm 70 năm ngày Độc lập Srilanka và 48 năm Quan hệ ngoại giao giữa Srilanka và Việt Nam, Trung ương Giáo hội đã phối kết hợp với Đại Sứ quán Srilanka công chiếu bộ phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni "Siddhartha the Buddha" tại Trụ sở Trung ương Giáo hội - Chùa Quán Sứ - Hà Nội.
    - Tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan; Đại lễ Phật đản tại Indonesia; tham dự Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Srilanka; Tham dự Lễ bách nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Kính Chiếu, Tăng trưởng thứ 11 Giáo hội Tăng già An Nam Tông, Vương Quốc Thái Lan, Trụ trì chùa Phổ Phước.
  - Thăm, giao lưu với Phật giáo Vương quốc Campuchia; Thăm và làm việc với HT. Tịnh Không, Học viện Giáo dục Phật Đà Hồng Kông; Thăm viếng các Hội Phật tử và Hoằng pháp tại Ba Lan, Cộng hòa Séc; Tham dự Lễ tại Quảng Châu, Trung Quốc. Thực hiện chương trình Hoằng pháp tại Châu Âu, đoàn chư Tôn đức đã thăm và ký hợp tác với Phật giáo Hungary.
  - Tham dự Đại hội lần thứ 2 Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Thăm viếng và trao Quyết định công nhận và chuẩn y thành phần nhân sự Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc; Tham dự Đại lễ cầu an cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và Lễ cầu siêu tưởng niệm 64 anh hùng Liệt sĩ Hải quân, nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma.
  - Tháp tùng đoàn Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ; tham gia đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc với Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Bộ Nội vụ Lào, Liên minh Phật giáo Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và xin phép thành lập Ban Điều hành GHPGVN tại Lào; Tham dự Lễ trồng cây Bồ đề tại Đại sứ Quán Ấn Độ, cùng Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN tham dự Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ 5 tại Phúc Kiến Trung Quốc, dự lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới đầu năm 2019 tại Bangkok - Thái Lan. 
          Ngày 11/11/2018, tại chùa Phật Tích, Thủ đô Vientiane, Lào, Trung ương GHPGVN và liên minh Phật giáo Lào tổ chức thành công Lễ công bố quyết định và ra mặt Ban Điều phối GHPGVN tại Lào. Ngày 12/11/2018; Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước: Campuchia - Lào - Việt Nam. Đoàn Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS làm Trưởng đoàn. Lãnh đạo Phật giáo ba nước dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị và ký kết bản nghi nhớ giữa Phật giáo ba nước. Nhân Hội nghị Thượng đỉnh, tại Phủ Chủ tịch, ngài Bounnhang Vorachith, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thân mật tiếp đoàn Đại biểu cấp cao GHPGVN.
          - Trung ương Giáo hội đã cử Thượng tọa Thích Đức Thiện, HT. Thích Tánh Nhiếp, TT. Thích Thọ Lạc tham gia đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban tôn giáo Chính phủ làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Bộ Nội vụ Lào, Liên minh Phật giáo Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị và xin phép thành lập Ban Điều hành GHPGVN tại Lào.
          - Tham dự chương trình Giao lưu Văn hóa Phật giáo Việt Nam - Nga - Ấn Độ;
          - Qua phương tiện thông tin về động đất 7,3 độ Richter đã phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà, gây ra sóng thần tại vùng Palu, Indonesia, cướp đi sinh mạng hơn 1.300 người. Ngày 03/10/2018, thay mặt Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN đã đến Đại sứ Quán Indonesia tại hà Nội bày tỏ tình cảm, chia sẻ sự mất mát, thiệt hại về người và tài sản do động đất, sóng thần gây ra và ủng hộ gia đình các nạn nhân số tiền 10.000 USD      
          - Công tác đón tiếp, làm việc các Đại sứ Quán, tổ chức quốc tế, đoàn Phật giáo nước ngoài:
          Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương phối hợp với Ban thường trực HĐTS, các Ban, Viện Trung ương và các Cơ quan Nhà nước liên quan, đón tiếp các phái đoàn tổ chức Phật giáo quốc tế viếng thăm hữu nghị GHPGVN, như tiếp ông James Mattis - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ; tiếp Ngài K. Srikar Reddy - Tổng lãnh sự Quán Ấn Độ tại Tp. Hồ Chí Minh; Tiếp đoàn Bộ trưởng Bộ Nghi lễ Tôn giáo Campuchia; Tiếp Tăng đoàn Drupa; Tiếp Ngài Ram Madhav - Tổng Bí thư Đảng cầm quyền Ấn Độ; Tiếp HT. Pyun Baegun - Chủ tịch Tông phái Thái Cổ và HT. Moktak Hàn Quốc; Tiếp ông Karu Jayasuriya - Chủ tịch Quốc hội Srilanka; Tiếp đoàn Phật giáo Tăng đoàn Phúc Trí thuộc Phật giáo Đài Loan; Tiếp ngài Tam Tạng 14 Tipitaka Kampoja Uwye Yar Nanda của Phật giáo Myanmar; Tiếp làm việc với bà Đại sứ Quán Srilanka; Tiếp Ngài Tham tán Chính trị Đại sứ Hoa Kỳ; Tiếp Ngài Đại sứ Quán Ấn Độ; Tiếp Ngài Tham tán Văn hóa Đại sứ Quán Trung Quốc chuyển lời mời của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc mời Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và các thành viên GHPGVN tham dự Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ 5 tại Fujian; Tiếp đoàn Liên minh Phật giáo Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do Hòa thượng Maha Vet Masenay - Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Phật giáo Lào làm Trưởng đoàn và ông ChằnThaVông Sen A Mạtmônti - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước cùng các thành viên sang thăm và làm việc với GHPGVN; Tiếp Ngài Obail Saeed Al Dhaheri Đại sứ Quán Nhà nước Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội; Tiếp đoàn Đại biểu Phật giáo Thái Lan; Hội Tịnh Độ Tông Nhật Bản tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.
          Đặc biệt, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN đã được Cộng hòa Ấn Độ trao tặng Huân chương Padma Shri.
Qua thư từ liên lạc, gặp gỡ trực tiếp với một số Tăng Ni, Phật tử Việt Nam Việt kiều tại hải ngoại, tình hình sinh hoạt Phật giáo của cộng đồng người Việt tại Pháp, Mỹ, Úc và các nước Đông âu… tương đối ổn định; nhiều ngôi chùa Việt Nam được xây dựng, đồng bào Việt Nam sinh sống tại nước ngoài có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng ngày càng tăng.
10. Hoạt động Ban Pháp chế:
Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng Thích Huệ Trí - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự tiếp tục được Đại hội suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 101/QĐ.HĐTS ngày 12/6/2018, chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 95 thành viên.
Ban Pháp chế Trung ương đã hoàn tất công tác tu chỉnh Nội quy hoạt động của Ban, trình Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông qua. 
Với chức năng chuyên ngành Pháp chế, Ban Pháp chế Trung ương đã tham mưu cho Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng Trung ương Giáo hội trong công tác nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, Phú Yên, Ninh Thuận, Hậu Giang; góp ý và đề xuất các vấn đề liên quan đến Tăng Ni, Tự viện tại một số đơn vị Phật giáo địa phương như Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, góp phần ổn định tình hình sinh hoạt Phật giáo tại địa phương.
          11. Hoạt động Ban Kiểm soát:
Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự được Đại hội tái suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; Ngày 12/5/2018, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 102/QĐ.HĐTS, chuẩn y nhân sự Ban Kiểm soát Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 86 thành viên.
Ban Kiểm soát Trung ương đã hoàn tất công tác tu chỉnh Nội quy hoạt động của Ban và trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chuẩn y.
Với trách nhiệm được phân công, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Kiểm soát các tỉnh, thành đã nỗ lực hoàn thành công tác được giao, tham gia, tham dự các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương, góp phần thành công cho các hoạt động của Giáo hội.
12. Hoạt động Thông tin Truyền thông:
Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, HTòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS được Đại hội tái suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương. Ngày 12/6/2018, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 100/QĐ.HĐTS, chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 97 thành viên.
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương đã hoàn thành việc tu chỉnh Nội quy hoạt động và trình Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phê chuẩn. 
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và các tỉnh, thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ truyền thông để truyền thông các hoạt động Phật sự một cách tích cực, kịp thời theo đúng các trọng tâm, trọng điểm và các hoạt động phật sự của Giáo hội.
Trong năm 2018, Ban TTTT Trung ương đã phối hợp với Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Long An và Bình Dương tổ chức khóa Bồi dưỡng Hành chính, công tác Văn phòng và công tác Truyền thông Phật giáo. Tại Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội khu vực phía Bắc được tổ chức tại chùa Bái Đính - Ninh Bình, TT. Thích Minh Nhẫn đã có buổi  giới thiệu về các hoạt động của Ban TTTT Trung ương, nhất là kênh truyền hình trực tuyến Phật sự Online.  
          Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Kiên Giang với kênh truyền hình online "Phật sự Miền Tây" do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban TTTT Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang làm Trưởng ban Biên tập và trực tiếp quản lý điều hành. Thông qua kênh truyền hình trực tuyến Phật sự Online đã đẩy mạnh việc phát triển Hoằng pháp, Giáo dục, công tác Từ thiện, an sinh xã hội…, phát huy hình ảnh tốt đẹp của người con Phật trong thời đại công nghiệp 4.0. Ngoài ra, Ban TTTT Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hệ phái Phật giáo Nam tông đã có những cách làm chủ động, xây dựng những Chương trình truyền hình Phật giáo sinh động, kịp thời….
Ban TTTT Trung ương cũng đã phối hợp cùng các cơ quan báo, đài như Đài THVN, Đài THHN, Đài TNVN, TTXVN, các báo in và báo điện tử như báo Nhân Dân, Hà Nội Mới, Kiến thức, VietnamNet, Vnexpress.Net, Vnmedia, Infonet để cung cấp lịch hoạt động Phật sự của Giáo hội, ngoài ra khi có yêu cầu xin hình ảnh, tư liệu… để đăng tải, phát sóng trong khả năng và nhiệm vụ của Ban. Trang điện tử pgvn.vn, pgvn.vn chủ yếu tổng hợp tin tức nhanh nhất từ 108 trang Phật giáo khác, theo cách thức như trang baomoi.com.
Từ đầu năm 2018 đến nay, các thông tin tiêu cực về Phật giáo trên các trang báo chính thức giảm đi rõ rệt so với các năm từ 2014 đến năm 2017. Qua đường dây nóng của Ban TTTT Trung ương, Ban TTTT Trung ương đã nhận được nhiều thư từ, email của Ban Trị sự các địa phương và bạn đọc gửi tới, với nội dung phản ánh về một số sinh hoạt của Tăng Ni và Phật tử không đúng pháp, làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội. Truyền thông Phật giáo cũng đã kịp thời đưa tin về các hoạt động Phật sự đối ngoại, quốc tế của Giáo hội.
 13. Hoạt động của Viện và Phân viện NCPHVN:
Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS đã được Đại hội suy cử đảm nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Qua đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu, ngày 12/6/2018 Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký quyết định số 103/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Viện Nghiên cứu cũng đã trình Ban Thường trực HĐTS Nội quy hoạt động của Viện.
- Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam đã tổ chức 02 cuộc tọa đàm tại chùa Phật học Xá Lợi, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh về đề tài: "Nền tảng căn bản của Kim Cang thừa và phương pháp giảng dạy" và "Các dòng Kim Cang thừa đang phát triển trên thế giới"; Tham gia 02 Hội thảo: "Phật giáo và Văn hóa Bình Định: Thành tựu và giá trị" do Trường Trung cấp Phật học và Trường ĐHKH XH&NV tổ chức tại Bình Định; Hội thảo "Phật giáo và Tín ngường Đạo Mẫu ở Việt Nam" do Viện Nghiên cứu Tôn giáo học và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức; Đã hoàn thành bản thảo quyển sách "Nhân vật Phật giáo Việt Nam" tập 1; đang thực hiện Công trình và nghiên cứu về Lịch sử Phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam (03 miền Bắc - Trung - Nam), do TT. TS Đồng Bổn chủ biên cùng các nhà Nghiên cứu của Trung tâm; Đã xuất bản tập sách "Tổ Khánh Hòa với phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam".
- Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo ra mắt tác phẩm nghiên cứu về Trúc Lâm Tông chỉ nguyên thanh (tác giả TS. Thích Hạnh Tuệ); hoàn tất bản thảo Văn hóa Phật giáo Việt Nam  - Tiếp biến và hội nhập và Văn học Phật giáo Việt Nam (tác giả, tác phẩm TS. Thích Phước Đạt); Văn học Phật giáo Việt Nam - Một hướng tiếp cận mới (TS. Thích Hạnh Tuệ); và một số đề tài nghiên cứu khác; tham gia Hội thảo về Phật giáo Nguyên thủy do Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh tổ chức và Phật hoàng Trần Nhân Tông: Tư tưởng và Văn hóa tổ chức tại Trung tâm Phật giáo Yên Tử (Ninh Bình).
- Công tác đào tạo:
+ Trung tâm dịch thuật Hán nôm Huệ Quang hiện có Lớp đào tạo dài hạn (04 năm) về Hán cổ, có 51 học viên; Lớp ngắn hạn đào tạo Hán cổ và Hán hiện đại.
+ Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam hướng dẫn 18 thành viên đã bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng Thạc sĩ ngành Tôn giáo học tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam tại Hà Nội; Tổ chức khóa học "Nền tảng Phật giáo Kim Cang Thừa" đợt 1 do Tiến sĩ Phật học Geshe Sonam Sawa và Khóa học đợt 2 do Tiến sĩ Phật học Khangser Rinpoche giảng dạy online. Khóa học được tổ chức tại chùa Phật học Xá Lợi. Trung tâm thường xuyên tổ chức các lớp giảng dạy Phật học qua Hán văn, Pali, Anh, Pháp.
+ Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền liên kết với các Phật học viện ở Đài Loan Từ Quang, Viên Quang gởi Tăng Ni du học nhằm nâng cao trình độ Hoa ngữ.
+ Một số chùa Nam tông khác vẫn tiếp tục gởi Tăng Ni đi du học tại các nước có truyền thống Phật giáo Nam tông; các lớp chuyên Pali, Abhidhamma và Phật học vẫn được duy trì; Một số chùa Phật giáo Nam tông tổ chức Khóa tu học mùa hè dành cho học sinh và sinh viên cũng như các khóa tu gieo duyên cho các Phật tử; Thường xuyên tổ chức các khóa Thiền Phật giáo Nguyên thủy ngắn hạn do các vị Thiền sư Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, Srilanka cùng một số Thiền sư trong nước hướng dẫn.
- Nhiều tác phẩm đã được phiên dịch và xuất bản, tái bản. Viện tiếp tục công tác nghiên cứu, dịch thuật và in ấn, xuất bản về Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Văn học, Giáo dục Phật giáo, hiệu đính một số tác phẩm Phật học để giới thiệu và xin phép xuất bản.
- Phân viện Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội vẫn hoạt động ổn định. Tạp chí Nghiên cứu Phật học xuất bản đều đặn 2 tháng một kỳ.

C. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:
Các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi sinh, môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống mới trên địa bàn khu dân cư, ủng hộ quốc phòng, biên giới hải đảo, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu; tích cực trong các mặt hoạt động từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, cứu trợ đồng bào các tỉnh vùng sâu, vùng xa; tham gia ủng hộ công tác xây dựng trường học, lớp học, phòng học tại các vùng sâu vùng xa, đắp lộ hàng chục km, xây hàng trăm cây cầu, đóng hàng trăm giếng nước sạch. Nổi bật nhất là bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện được các tự viện, các nhóm Phật tử thực hiện thường xuyên… Đặc biệt, là tìm hiểu về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
Mặt khác, Tăng Ni, Phật tử trong toàn Giáo hội còn tích cực tham gia các đoàn thể xã hội. Một số chư Tôn đức đã tham gia Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương, tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã…, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng dân chủ, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của các cử tri Tăng Ni, Phật tử; bàn bạc cùng các cơ quan chức năng liên hệ, giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến tôn giáo, tạo sự hài hòa cảm thông, đoàn kết giữa chính quyền các cấp và Giáo hội; giữ vững lập trường, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, độc lập dân tộc, theo hướng đi lên của thời đại, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam văn minh, tiến bộ, giàu mạnh. Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, gương người tốt việc tốt, bàn tay vàng giàu lòng nhân đạo v.v… nên đã được nhà nước trao tặng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen và Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM:
a. Mặt ưu:
Giáo hội đã bám sát các mặt công tác bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử cả nước. Qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành tựu những công tác và đạt thành quả nổi bật như sau:
- Từng bước triển khai Nghị quyết Đại hội VIII GHPGVN; Tổ chức học tập Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI; Củng cố, bổ sung nhân sự 13 Ban, Viện Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022; Tu chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Nội quy hoạt động của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội.
 • Văn phòng Trung ương Giáo hội và các Ban, Viện Trung ương đã được củng cố và tăng cường nhân sự hợp lý, quan hệ chăt chẽ, giải quyết kịp thời những Phật sự cần thiết và hoạt động đồng bộ.
 • Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng tăng thêm uy tín và sự hiểu biết đối với Tăng Ni, Phật tử trong nước và cộng đồng thế giới, qua các cuộc Hội nghị, hội thảo quốc tế và tham quan của Giáo hội.
 1. Hạn chế:
 • Về mặt xây dựng, củng cố nhân sự Giáo hội cấp tỉnh, do những yếu tố chủ quan và khách quan, nên đến giữa năm 2018, Giáo hội mới bổ nhiệm xong 02 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng và tỉnh Phú Yên. Hoàn tất công tác Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 • Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành tuy đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết những vấn đề bất ổn, mất đoàn kết nội bộ hoặc tranh chấp tại một cơ sở Tự viện của Giáo hội tại địa phương nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm sự việc như chùa Phước Quang, Bà Rịa - Vũng Tàu; chùa Bửu Quang, tỉnh Đồng Nai, Tịnh xá Ngọc Vân, tỉnh Trà Vinh.
 • Một số chương trình hoạt động Phật sự đầu nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội và các Ban, Viện được đề ra, nhưng do quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban, Viện Trung ương chỉ mới được chuẩn y ngày 12/6/2018 nên kết quả thực hiện còn hạn chế.
Kính thưa Hội nghị, 
Trên tinh thần trách nhiệm, Giáo hội cũng đã mạnh dạn nhìn vào thực tế, nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, những khó khăn, hạn chế, tồn đọng trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự của toàn nhiệm kỳ và của năm 2018, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII cũng như những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2017 - 2022, góp phần đẩy mạnh công tác Phật sự của Giáo hội ngày càng phát triển trong tình hình xã hội, đất nước và thế giới có những chuyển biến thuận lợi, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”./.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây