BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thứ tư - 24/07/2019 04:21
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

​​​​​​
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201
9 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

____________________________________________________
NAM MÔ BN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch…….
Kính thưa…….
Thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, chúng tôi xin trình bày tóm tắt công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Kính thưa toàn thể Hội nghị,
Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy những thành tựu Phật sự đã đạt được năm 2018 của Tăng Ni, Phật tử toàn Giáo hội, trong 6 tháng đầu năm 2019, các Ban, Viện TƯ và các BTS GHPGVN các địa phương đã thu được nhiều những thành tựu Phật sự nổi bật và quan trọng.
Thứ nhất, Hội đồng Trị sự đã tổ chức thành công 02 Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam; Hướng dẫn Tăng Ni, các cơ sở Tự viện phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các Lễ hội nhân dịp Tết cổ truyền xuân Kỷ Hợi (2019); Tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 56 Bồ tát Thích Quảng Đức và Chư Bồ tát thánh tử đạo;
Thứ hai, hướng dẫn tổ chức thành công Đại lễ Phật đản - Vesak 2019 công tác tổ chức An cư kết hạ PL. 2563 tại hầu hết các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Đặc biệt là lần thứ 3 tổ chức thành công rực rỡ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc PL.2563 – DL. 2019 tại Việt Nam do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam.
Thứ ba, thăm viếng và làm việc với các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài; Đón tiếp các tổ chức Quốc tế, tổ chức Phật giáo nước ngoài thăm hữu nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều Phật sự quan trọng khác.
Thứ tư, các Ban Trị sự GHPGVN và các chùa trong cả nước đã tổ chức thành công nhiều khóa tu mùa hè cho giới trẻ, thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hè của thế hệ trẻ được toàn xã hội đánh giá cao.
Trên tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong toàn Giáo hội, chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 từ phạm vi xây dựng, củng cố cơ sở Trung ương, địa phương cho đến hoạt động chuyên ngành của Giáo hội đều đạt kết quả tốt đẹp, đã khẳng định vị thế của GHPGVN đối với dân tộc, tạo được uy tín, niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự vẫn còn những khó khăn, hạn chế và tồn đọng mà Giáo hội cần phải khắc phục. Vấn đề nổi cộm trong thời gian vừa qua là việc dư luận xã hội, các cơ quan chức năng có nhiều ý kiến bình luận ảnh hưởng đến niềm tin Phật giáo và hình ảnh Giáo hội, Tăng Ni xung quanh việc có một vài biểu hiện mang tính dịch vụ trong thực hành nghi lễ dâng sao giải hạn ở một số chùa; Sự việc thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, và một số biểu hiện không tốt trong đạo hạnh của một vài Tăng Ni trẻ ở một số địa phương là những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới.  
II. CÁC PHẬT SỰ VÀ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA GHPGVN:
A. VỀ MẶT TỔ CHỨC:
1. Phổ biến các văn kiện của Giáo hội:
Để triển khai các hoạt động Phật sự năm 2019, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và 02 Văn phòng TWGH đã ban hành nhiều văn thư, thông tư, thông bạch. Trong đó có một số văn bản quan trọng nổi bật như: Thư chúc tết Xuân Kỷ Hợi (2019) của Đức Pháp chủ GHPGVN; Ban hành Thông bạch số 031/TB-HĐTS ngày 14/02/2019 về tổ chức Đại lễ Phật đản 2019 - PL2563; Thông bạch số 070/TB-HĐTS ngày 14/02/2019 về An cư kết hạ năm 2019; Công văn số 033/CV-HĐTS ngày 20/02/2019, về việc tổ chức lễ cầu nguyện bình an cho nhân dân tại các chùa theo đúng Chính pháp; Công văn số 046/CV-HĐTS ngày 07/3/2019, về việc các cơ quan thông tấn báo chí viết về chùa Ba Vàng; Thông báo số 066/TB-HĐTS ngày 26/3/2019, Kết luận của Ban Thường trực HĐTS về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 043/QĐ-HĐTS ngày 02/3/2109, về việc Bổ nhiệm TT. Thích Minh Quang giữ chức Phó Văn phòng Trung ương GHPGVN; Thông tư số 107/TT-HĐTS ngày 18/3/2019 V/v tổ chức Hội nghị Sinh hoạt Giáo hội năm 2019; Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 123/QĐ-HĐTS ngày 03/4/2019, chuẩn y Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên HĐTS đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 - 2022); Quyết định số 090/QĐ-HĐTS ngày 12/4/2019, bổ nhiệm Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên HĐTS làm Trụ trì chùa Tuệ Giác tại Hungary và nhiều văn bản khác.
2. Ban hành Nội qui hoạt động các Ban, Viện Trung ương GHPGVN:
Được Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội thông qua ngày 11/01/2019, ngày 15/01/2019 Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định ban hành Nội quy hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của các Ban Viện Trung ương Giáo hội gồm: Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa, Ban Kinh tế Tài chính, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Thông tin Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương.   
3. Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội:
Ngày 12/4/2019, tại Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, Hà Nội) cho các Ban Trị sự GHPGVN khu vực phía Bắc; và ngày 16, 17/4/2019 tại Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội cho Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam. Nội dung Hội nghị, gồm phổ biến Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI; Phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Phổ biến Nghị định 162/2017/NĐ-CP; Bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chính Giáo hội. Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019 và thông tin truyền thông Phật giáo về Vesak. Tham dự Hội nghị có chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự các tỉnh, thành, Quý đại diện khách mời Ban Dân vận TƯ, Ủy ban TƯ MTTQVN, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ và Báo đài.
4. Công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019:
Được sự chấp thuận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, và của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức tổ chức trọng thể Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, từ ngày 12-14/05/2019 với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Đại lễ Vesak LHQ 2019 đã thành công rực rỡ và diễn ra theo đúng chương trình, nội dung kịch bản Đề án tổng thể Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số: 853/VPCP ngày 08/04/2019.
Đánh giá sự thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019, Trung ương Giáo hội nhận định: Có được sự thành công của kỳ Vesak lịch sử thành công nhất trong các kỳ Vesak LHQ được tổ chức trên thế giới là nhờ vào sự nỗ lực, sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, sự đóng góp tích cực của các Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể Tăng Ni, Phật tử GHPGVN. Nhiệt huyết và tâm huyết của Lãnh đạo Doanh nghiệp Xuân Trường. Sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực và các Ban, Bộ ngành Trung ương, của Lãnh đạo tỉnh Hà Nam, đặc biệt của Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ban, Sở ngành của tỉnh Hà Nam.
5. Triển khai công tác thông tin, truyền thông Phật giáo theo định hướng tại điểm 8 phương hướng hoạt động Đại hội VIII.
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn với vai trò là Phó Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Tổ Trưởng tổ thông Tin Truyền thông VP2 Trung ương, được sự chỉ đạo của chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Văn phòng Trung ương Giáo hội, thành lập kênh Phật sự Online thực hiện nhiều tin tức hoạt động Phật sự của Phật giáo toàn quốc trên Website www.phatsuonline.com bao gồm tin hình và tin video, sự kiện truyền hình trực tiếp, ghi hình đưa tin các hội nghị, hội thảo, sự kiện Phật giáo từ cấp Trung ương đến các tỉnh, thành và vươn xa đến quốc tế; trực tiếp các buổi giảng pháp, Đại giới đàn, các lễ hội, khóa tu mùa hè, các hoạt động từ thiện nhân đạo v.v… Mỗi video đạt hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt xem trên Facebook và trên Youtube của PSO.
Đặc biệt, ngày 10/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép số 84/GP-TTĐT cho phép thành lập trang thông tin điện tử Phật Sự Online trực thuộc Ban Thông tin – Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và có con dấu riêng. Phật Sự Online với nhiệm vụ thông tin về hoạt động của Giáo hội và tổng hợp những thông tin liên quan đến Phật giáo trên cả nước và nước ngoài.
B. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH:
1. Tăng sự:
- Tăng Ni: 53.941 Tăng Ni, gồm: 38.629 Bắc tông; 8.574 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 4.984 Khất sĩ; Khoảng gần 50 triệu tín đồ và những người có niềm tin yêu mến Đạo Phật.
- 18.466 Tự viện, gồm: 15.846 Tự viện Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa.
- Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 695 giấy chứng nhận Tăng Ni; 51 Giấy Chứng nhận Tu sĩ Nam tông Khmer.
- Ban Tăng sự Trung ương đã hướng dẫn và cho phép Ban Trị sự GHPGVN  Tp. Hà Nội, Nghệ An, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Khánh Hòa tổ chức Đại giới đàn.
- Đã duyệt cấp 2.116. Chứng điệp thụ giới, gồm Đại Giới đàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cuối năm 2018), Hà Nội, Nghệ An, Bình Dương, Thừa Thiên Huế.
- Ban Tăng sự Trung ương đã có Thông bạch số 070/TB/HĐTS ngày 14/02/2019, hướng dẫn các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức An cư Kết hạ PL.2563. Có 63 đơn vị Ban Trị sự GHPGVN tổ chức An cư Kết hạ cho 31.586 Tăng Ni an cư. Trong đó: 30.008 Tăng Ni an cư tập trung (nội thiền) và 1.578 Tăng Ni an cư tại chỗ.
- Ban Tăng sự Trung ương đã cấp 326 Chứng điệp Kết hạ cho Tăng Ni an cư theo đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Ban Tăng sự Trung ương đang tiếp tục duyệt cấp Chứng điệp Kết hạ năm 2019. 
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã bổ nhiệm Tăng Ni trụ trì 162 cở sở; công nhận và thành lập mới 23 cơ sở tự viện sinh hoạt Giáo hội.
- Ban Trị sự các tỉnh, thành đã ký xác nhận cho 440 nam nữ Phật tử xuất gia tu học tại các tự viện.
Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã giới thiệu 20 Tăng Ni chuyển vùng sinh hoạt tu học, hành đạo về các tỉnh phía Bắc; 61 Tăng Ni thuộc các tỉnh phía Nam theo đề nghị của địa phương.
- Nhân mùa An cư Kết hạ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh, Bình Định, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, ... đã tổ chức khóa bồi dưỡng Trụ trì và hành chính Giáo hội cho 5.772 Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện của Giáo hội; nhiều chức sắc Phật giáo tham dự Hội thảo Bồi dưỡng về Pháp luật Tôn giáo, do Ban Tôn giáo tỉnh kết hợp Ban Trị sự GHPGVN một số tỉnh, thành tổ chức.
- Theo đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Nam, Bình Thuận, Bạc Liêu, Quảng Trị, Ban Thường trực HĐTS đã ký Quyết định tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng cho TT. Quảng Châu (Gia Lai), TT. Thiện Năng (Đồng Tháp), TT. Minh Thiện (Bình Thuận), ĐĐ. Thanh Nhân (Bạc Liêu), ĐĐ. Từ Chính (Quảng Trị); Truy phong giáo phẩm Thượng tọa cho ĐĐ. Giải Quảng, ĐĐ. Thông Pháp (Quảng Nam); Ni sư Nhật Tân (Quảng Nam), Ni sư Hạnh Liên (Tp. Hồ Chí Minh) lên hàng giáo phẩm Ni trưởng.
- Phân ban Ni giới TƯ phối hợp với Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang tổ chức thành công và trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối với sự tham dự của chư tôn đức lãnh đạo HĐCM, HĐTS, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh xã hội BCA, Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang và các Ban, Sở ngành, MTTQVN tỉnh Tiền Giang, cùng hàng ngàn chư Ni từ tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự. Đại lễ tưởng niệm được diễn ra từ 09 - 10/3/2019 tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, chùa Vĩnh Tràng, Tp. Mỹ Tho.
- Phân ban Ni giới tỉnh Ninh Bình và Thái Bình tổ chức thành công và trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối.
- Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Ni trưởng Như Thanh trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung và con đường hoằng dương Phật pháp cho Ni giới nói riêng, Đại diện Phân ban Ni giới Trung ương, Đặc san Hoa Đàm đã phối hợp cùng Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Di sản Sư trưởng Như Thanh: Kế thừa - Phát triển Ni giới Việt Nam”, vào ngày 23/02/2019 tại hội trường của Trường.
Nhân mùa An cư Kết hạ PL.2563, Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm và cúng dường các Trường hạ tại các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây và các Trường hạ tại Tp. Hồ Chí Minh.
Đặc san Hoa Đàm (tiếng nói của Nữ giới Phật giáo Việt Nam), do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện làm Tổng Biên tập, vẫn xuất bản đều đặn, mỗi tháng 01 số, với nhiều nội dung phong phú.
2. Hoạt động của Ban giáo dục Phật giáo:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban giáo dục Phật giáo Trung ương đã thực hiện một số công tác trọng tâm như: Củng cố nhân sự, triển khai nội quy hoạt động của Ban; Phân công trách nhiệm chuyên môn cho các thành viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và xây dựng kế hoạch thực hiện; Tiếp tục hoàn tất chương trình biên soạn Sách Giáo khoa hệ Trung cấp Phật học; Tham dự Lễ khai giảng chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh, Lễ tốt nghiệp và khai giảng các Trường đào tạo Cao - Trung cấp Phật học.  
Công tác đào tạo:
- Chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ Phật học: Học viện Hà Nội, Khóa I có 59 Học viên trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ, 04 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ; Khóa I Học viện tại Huế có 50 Học viên chương trình Thạc sĩ, 04 Nghiên cứu sinh bảo vệ đề cương Tiến sĩ; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh chương trình đào tạo Tiến sĩ Khóa I có 10 Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ Phật học khóa II (2018 - 2020) có 55 Tăng Ni sinh viên;
-  Chương trình Cử nhân Phật học: Học viện tại Hà Nội đang đào tạo 429 Tăng Ni sinh; Học viện tại Huế 360 Tăng Ni sinh; Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh 910 Tăng Ni sinh, 490 học viên hệ Đào tạo từ xa; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ có 30 Tăng sinh.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2019 - 2023) hệ chính quy, Khóa VI (2019 - 2023) hệ ĐTTX và Cử nhân Sư phạm Mần non Khóa II (2019 - 2023).
- Cao đẳng Phật học:
Các lớp Cao đẳng Phật học Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Quảng Nam, Tiền Giang… tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo.
- Trung cấp Phật học:
Trong 6 tháng đầu năm, theo đề nghị của Ban Trị sự, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh, An Giang, Phú Yên, Trung ương Giáo hội đã chấp thuận về mặt nguyên tắc và đăng ký chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh cho Thượng tọa Thích Trí Minh; Đại đức Thích Viên Quang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang; Đại đức Thích Nguyên Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Phú Yên và đã được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận.
Cả nước hiện có 35 Trường Trung cấp Phật học, trong đó Trường Trung cấp Phật học Tây Ninh chính thức khai giảng đào tạo Khóa I (2018 – 2021). Các trường đang triển khai chương trình đào tạo Trung cấp Phật học cải cách 3 năm do Ban Giáo dục chủ trương. Nội dung giảng dạy theo Bộ sách Giáo Khoa do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương biên soạn.
Về công tác giảng dạy và nội dung học tập tại các trường có sự kết hợp hài hoà giữa nội điển và ngoại điển. Thái độ học tập của Tăng Ni sinh nghiêm túc, chuyên cần. Nề nếp sinh hoạt của nhà trường cũng như đời sống tu học của Tăng Ni sinh luôn được Ban Giám hiệu và Ban Trị sự quan tâm giúp đỡ và nâng cao.
- Sơ cấp Phật học:
Nhằm mục đích cung cấp kiến thức Phật pháp căn bản cho các Tăng Ni trẻ mới xuất gia, Ban Chủ nhiệm các lớp Sơ cấp Phật học thực hiện việc giảng dạy theo chương trình do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương biên soạn. Có khoảng trên 3000 Tăng Ni sinh theo học các lớp Sơ cấp Phật học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc các trường Trung cấp Phật học.
- Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer:
Do tính đặc thù của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nên chương trình giáo dục đào tạo dành cho Hệ phái đều có sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Giáo hội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân tộc Trung ương và địa phương, Ủy ban Mặt trận các cấp.
Đã có hàng ngàn vị Sư sãi, thanh thiếu niên dân tộc Khmer theo học  Trường Trung cấp Pali Nam bộ tại tỉnh Sóc Trăng, các lớp Vini, Pali Trung cấp, Sơ cấp, Khmer ngữ và bổ túc văn hóa cấp 1, 2, 3; lớp dạy Anh văn, tin học cho Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer và thanh thiếu niên đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, các lớp dạy thiền cho chư Tăng, Tu nữ và Phật tử cũng được tổ chức.
Ngoài ra, nhiều Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer theo học các Trường Đại học, Cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh với các ngành như: Luật, công nghệ thông tin, kế toán, du lịch, Anh văn, trường Chính trị, điêu khắc gỗ và 75 chư Tăng đang du học tại các nước như Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ.
- Tăng Ni sinh du học: Giáo hội tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh du học tại nước ngoài. Đặc biệt, Học viện Phật giáo Việt Nam có 16 Tăng Ni sinh được nhận học bổng (ICCR) miễn phí 100% của Chính phủ Ấn Độ, gồm 13 vị theo học chương trình Thạc sĩ, 03 vị Tiến sĩ Phật học.
  3. Hoạt động của Ban Hoằng pháp:
        Trong 6 tháng đầu năm, Ban Hoằng pháp Trung ương đã thực hiện các chương trình hoằng pháp như: Nhiều khóa tu và pháp thoại được truyền giảng nhân dịp Xuân Kỷ Hợi - 2019. Nổi bật nhất là việc thuyết giảng, tuyên truyền và tham gia các hoạt động trong công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 do Trung ương GHPGVN tổ chức.
Để công tác thuyết giảng ngày Đại lễ Phật đản được đồng nhất về nội dung, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương đã có bài giảng về Ý nghĩa Phật đản PL. 2563 được gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong toàn Giáo hội.
Về công tác đào tạo Giảng sư, Lớp đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc niên khóa (2018 - 2021) được giảng dạy tại Vn Phúc, huyện Sóc Sơn, có 150 Tăng Ni giảng sinh tham dự; Lớp đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư tại chùa Hòa Khánh, Tp. Hồ Chí Minh Khóa VIII (2015 - 2018) tốt nghiệp ngày 15/4/2019; đang đào tạo Khóa IX (2017 - 2020) và Khóa X (2019 - 2022), với 214 Tăng Ni Giảng sinh (118 Tăng Ni lớp Cao cấp Giảng sư; 96 Tăng Ni lớp Trung cấp Giảng sư). 
Nhân mùa An cư Kết hạ, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương đã tham gia công tác thuyết giảng tại các khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, các Trường hạ do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh tổ chức; thuyết giảng các đạo tràng, các khóa tu, giảng dạy các lớp giáo lý tại địa phương.…
Với hàng ngàn Tăng Ni Giảng sư được Giáo hội đào tạo, công tác thuyết giảng tại các Đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu tập Bát Quan trai, các lớp giáo lý tại địa phương như Tp. Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh…. Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai… đã nỗ lực hoạt động thuyết giảng cho các Phật tử tại các giảng đường và khóa an cư kết hạ mỗi điểm giảng trung bình có từ vài trăm đến hàng ngàn Phật tử nghe pháp.
Nhìn chung, công tác Hoằng pháp hoạt động đều đặn, nhiều chương trình thuyết giảng, khóa tu phong phú thu hút được đông đảo đồng bào, Phật tử, Thanh thiếu niên tham gia. Đặc biệt là sự kết hợp giữa hoằng pháp, từ thiện xã hội và hướng dẫn Phật tử thuyết giảng trong các khoa tu mùa hè nên công tác hoằng pháp ngày càng đạt nhiều thành tựu.
4. Hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử:
          1. Hưởng ứng và tham gia Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019:
Hòa chung không khí tưng bừng của Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2019 được tổ chức tại chùa Tam Chúc, Hà Nam do GHPGVN đăng cai tổ chức, BHDPT Trung ương đã có công văn đề nghị các Phân ban, Tiểu ban và BHDPT các tỉnh, thành đề ra các hoạt động tổ chức chào mừng Đại lễ như: Văn nghệ, diễu hành xe hoa, thắp nến cầu nguyện, Hội thi giáo lý, Buffet chay, Lễ Tắm Phật.... và đã được các Phân ban, Tiểu ban và BHDPT các tỉnh thành nhiệt liệt hưởng ứng.
Ban hướng dẫn Phật tử phía Bc đã tổ chức thành công hội thi Tìm Hiểu Giáo Lý Của Đức Phật dành cho Thanh Thiếu Niên Phật tử lần thứ 2 tại Văn phòng I Trung ương GHPGVN. Tham gia hỗ trợ tình nguyện viên phục vụ Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội Đồng Trị Sự, BHDPT Trung ương đã tổ chức cho hàng vạn Phật tử, đại diện cho các tỉnh, thành khu vực phía Bắc tham gia lễ rước “Kính mừng Phật Đản” Phật lịch 2563 - DL 2019 thành công rực rỡ. Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Hà Nam còn vận động, tổ chức cho hơn mười nghìn Phật tử và các em học sinh, sinh viên trong tỉnh tham gia đại lễ Vesak Quốc gia được tổ chức lần thứ 3 thành công viên mãn tại Chùa Tam Chúc.
          2. Các hoạt động chuyên ngành:
          Theo tinh thần công văn số 184/CV-HĐTS ngày 10/6/2019 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh hè năm 2019, qua đó, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành phố tổ chức các khóa tu, trại hè cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi Phật tử trên toàn quốc, với mục đích tạo thuận duyên cho các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận với giáo lý Đạo Phật, nền tảng nuôi dưỡng và khơi dậy nhân cách đạo đức, tình yêu thương, lối sống lạc quan, tích cực, có trách nhiệm. Khóa tu mùa hè cũng là cơ hội để các em được trải nghiệm cuộc sống thanh tịnh nơi cửa thiền, thay đổi môi trường học tập, rèn luyện sau một thời gian dài lo lắng căng thẳng. Qua đó, Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành, các tự viện cả nước đã tổ chức khóa tu mùa hè, hội trại, trại hè cho Học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi Phật tử, với tổng số hơn 500 khóa tu, khoảng 21.000 em tham dự các trại hè.
          Các trại hè mang tính tầm cỡ và nổi bật như: Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 13 năm 2019 "Tình đắt Phương Nam" tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam Tp. Cần Thơ có 1.500 em tham dự; Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề "Về Nguồn" có 1.500 khóa sinh; Chùa Lâm Hà (Nghệ An), chủ đề Nơi ấy con tìm về, số lượng 1.500 em; Chùa Chí Linh (Nghệ An), chủ đề Ươm mầm hoa sen, số lượng 1.500 em; Chùa Tân Hải (Hà Nội) số lượng 1.000 em; "Theo Phật Con an vui" tại chùa Bằng Hà Nội với 500 khóa sinh; Khóa tu mùa hè tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) với hàng nghìn khóa sinh; Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên Vĩnh Phúc có 400 khóa sinh; các chùa Phúc Long (Chùa Đống), chùa Tứ Kỳ, chùa Pháp Vân (Hà Nội), chùa Phật Tích (Bắc Ninh), chùa Vẽ (Hải Phòng), chùa Phù Liễn (Thái Nguyên), chùa Di Lặc (Thanh Hóa), chùa Cây Thị (Phú Thọ), chùa Hoằng Pháp, chùa Quang Thọ (Tp. Hồ Chí Minh), chùa Phật Quang (Kiên Giang), chùa Vĩnh Hưng (Long An), chùa Vạn Phước (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tu viện Bát Nhã (Lâm Đồng), chùa Long Khánh, chùa Phước Long (Bình Định), chùa Sắc Tứ Kim Sơn (Khánh Hòa), Chùa Huệ Minh (Bình Dương) với chủ đề Tuổi trẻ hướng Phật, số lượng 1.000 em v.v....
          Các khóa tu mùa hè thực sự là cơ hội quý báu để xây dựng những nét đẹp trong tâm hồn con trẻ, là nền tảng vững chắc cho các bạn trẻ trong tương lai, hướng đến đời sống chân thiện mỹ, xa rời các tệ đoan tiêu cực của xã hội, tạo dựng niềm tin và sức mạnh về một lối sống lành mạnh và bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc và Phật giáo Việt Nam.
Để góp phần hỗ trợ cho các em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, nhiều tự viện ở các tỉnh, thành đã tổ chức Lễ cầu nguyện, tư vấn, tiếp sức mùa thi như Hà Nội (chùa Bằng A, chùa Tăng Phúc), Thái Bình (chùa Keo), Tuyên Quang (chùa An Vinh), Nghệ An (chùa Diệc, chùa Đức Hậu, chùa Đại Tuệ), Hà Tĩnh (chùa Vạn Phúc), Đắk Lắk (chùa Khải Đoan, chùa Hoa Nghiêm), Kiên Giang (chùa Thiên Sơn), Cà Mau (chùa Phật Tổ) và các chùa tại Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Cần Thơ, Long An, Gia Lai.
Về các Đạo tràng tu tập: Hiện có 2.255 đạo tràng Bát Quan trai, Tu thiền, Niệm Phật, Pháp Hoa, Dược Sư, Đại Bi...; 195 đơn vị tổ chức khóa tu Một ngày an lạc, 107 lớp giáo lý ngày càng phát triển về chất lượng cũng như số lượng. Có 1.452.112 Phật tử tham gia sinh hoạt tu học định kỳ tại các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý và thính pháp tại các giảng đường.
Hội Quy (dành cho những Phật tử đã quy y Tam bảo, sinh hoạt tu học ở chùa các tỉnh, thành phía Bắc) và các mô hình tu học khác như: Mật tông, Địa tạng, Lương Hoàng Sám... có 181 đơn vị sinh hoạt.
Có 35 tỉnh, thành có Gia đình Phật tử sinh hoạt trong hệ thống GHPGVN, với 1.050 đơn vị Gia đình Phật tử; 9.782 Huynh trưởng các cấp; 61.368 Đoàn sinh các ngành.
Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức Phân ban GĐPT Trung ương tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch Trại họp bạn Tây Nguyên lần 02 kết hợp Bồi dưỡng kiến thức GĐPT cho Huynh trưởng GĐPT 05 tỉnh Tây Nguyên và Trại họp bạn Khuông Việt 02 cho các Đơn vị GĐPT phía Bắc; tổ chức khoá Bồi dưỡng kiến thức Gia đình Phật tử cho Huynh trưởng GĐPT các Tỉnh miền Tây Nam bộ tại Cà Mau; tổ chức Liên trại huấn luyện sơ cấp Lộc Uyển cho 400 trại sinh và cấp I A Dục cho 130 trại sinh; Tổ chức trại huấn luyện Đoàn sinh về kỷ năng, kiến thức điều hành Đàn, Đội, Chúng. Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận phát hành đều đặn các tập Thông tin, tài liệu, Đặc san, bản tin.
Ngoài ra, các thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Cư sĩ Phật tử, Gia đình Phật tử Trung ương đã thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cho đồng bào nghèo, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, vượt khó; tham gia công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, Lễ kỷ niệm 56 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh Tử đạo; Lễ tưởng niệm chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni viên tịch; Lễ húy kỵ các Huynh trưởng đã tạ thế, thăm viếng và hỗ trợ các Huynh trưởng, đoàn sinh có hoàn cảnh khó khăn…
5. Hoạt động của Ban Nghi lễ:
         Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Nghi lễ Trung ương đã tích cực tham gia các hoạt động Đại lễ Vesak 2019 như: Cử hành nghi thức khai mạc, bế mạc Đại lễ Vesak; Lễ thắp nến tri ân, Lễ cầu Quốc thái Dân an, diễu hành xe hoa, tham gia Hội thảo v.v...; Cử hành Nghi thức đón mừng Phật đản sanh tại Lễ đài tập trung của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Tham gia công tác tổ chức tuần lễ Phật đản do Ban Trị sự các tỉnh, thành tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày Rằm tháng tư Âm lịch, với các chương trình hoạt động như thuyết giảng ý nghĩa Phật đản, Văn nghệ chào mừng Phật đản sanh; triển lãm hình ảnh, tranh tượng, pháp khí Phật giáo; Lễ hội hoa đăng, ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, rước kiệu hoa, phóng sanh đăng v.v…
          Thực hiện tinh thần Thông bạch hướng dẫn tổ chức An cư Kết hạ PL.2563 của Trung ương Giáo hội, Ban Nghi lễ Trung ương và các tỉnh, thành phố đã tham gia công tác tổ chức nghi lễ khai hạ tại các Trường hạ; cử chư Tôn đức thành viên Ban Nghi lễ Trung ương và các tỉnh, thành tham gia ban giảng huấn tại các trường hạ, Ban Giảng huấn khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức. Ngoài ra, tại một số Tự viện, tùy trụ xứ của các thành viên trong Ban Nghi lễ tổ chức các lớp Đào tạo kiến thức cơ bản về Nghi lễ.
- Tham gia công tác Khai Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Nghệ An tổ chức; tiếp tục hỗ trợ phần nghi lễ cho Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức trong thời gian tới.
- Ban Nghi lễ Trung ương và các tỉnh, thành, các cơ sở Tự viện đã tổ chức lễ cầu an đầu xuân tết Nguyên đán, lễ cúng Rằm tháng Giêng, Đại lễ Phật đản, Lễ vía Bồ tát Quán Âm, Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn; tham dự các Lễ hội đầu xuân Kỷ Hợi - 2019 tại các địa phương… Trong 6 tháng đầu năm đã có 12.479 Phật tử Quy y Tam bảo.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và Đạo tràng chùa Thành tổ chức Lễ chúc thọ cho Phật tử tuổi chẵn như 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và từ 100 tuổi trở lên vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch, có 332 Phật tử cụ ông, cụ bà được làm lễ chúc thọ trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình. Mô hình Lễ chúc thọ tập thể các cụ ông, cụ bà ngày càng được nhiều tự viện trong toàn quốc tổ chức.
- Ban Thường trực HĐTS (Văn phòng 1 TWGH) kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội tổ chức tại Tổ đình Hòe Nhai (Hồng Phúc) - Hà Nội; Tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban Thường trực HĐTS (Văn phòng 2 TWGH) kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh đã trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm 56 năm Bồ tát Thích Quảng Đức (1963 - 2019) và chư Thánh Tử đạo vị Pháp thiêu thân tại Việt Nam Quốc tự, Quận 10.
Tại công viên Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, quận 3, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 tổ chức Lễ niêm hương tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức và chư Thánh Tử đạo.
Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội đã đến dâng hương tưởng niệm tại nơi lưu giữ Quả Tim Bồ tát Quảng Đức - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, số 08 đường Võ Văn Kiệt, quận 1.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kiên Giang, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Trị, Lào Cai, Bắc Kạn, Bình Thuận… đã trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm Bồ tát Quảng Đức và chư Thánh tử đạo trang nghiêm, trọng thể.   
Tại Văn phòng 1, Văn phòng 2 TWGH, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các tự viện đã trọng thể tổ chức Lễ tưởng niệm chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã viên tịch trang nghiêm long trọng, thể hiện trọn vẹn tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật; đồng thời đã tổ chức tang lễ Hòa thượng Sơn Khune (Trà Vinh), Ủy viên Thường trực HĐCM ; Hòa thượng Thích Bửu Thông (Tiền Giang), HT. Thích Huệ Giác (Hậu Giang) thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Đặc biệt, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các lễ hội, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Kỷ Hợi (2019), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có công văn số 033/CV-HĐTS ngày 20/02/2019, hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, nhất là các tự viện là di tích lịch sử - văn hóa thực hiện V/v tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an cho Phật tử và nhân dân tại các chùa nhân dịp đầu xuân năm mới, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không để xuất hiện yếu tố dịch vụ, trục lợi mà phải đúng Chính pháp để mọi người hiều luật nhân quả của Phật giáo, làm việc tốt, sống đời sống chính mệnh, chính nghiệp mới tránh được bất an trong  đời sống của mình.
6. Hoạt động của Ban Văn hóa:
Ngày 11/01/2019, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 09/QĐ-HĐTS bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Quyền Trưởng Ban Văn hóa Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) chính thức đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa Trung ương.
Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Tạp chí Nghiên cứu Phật học của Phân Viện NCPH, Tạp chí Nghiên cứu Phật học Khuông Việt, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy của Phật giáo Nam tông Kinh, Đặc san Hoa Đàm - Tiếng nói của Nữ giới Phật giáo Việt Nam, Tuần báo và Nguyệt san Giác ngộ đều được xuất bản đúng kỳ.  
Trang báo điện tử của Trung ương GHPGVN, Giác ngộ online, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Thông tin Truyền thông, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm Liễu Quán (Thừa Thiên Huế), Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tạp chí Ánh Đạo Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, Đak Lak, Đak Nông, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nam Định, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam tông Khmer, Hệ phái Khất sĩ, Đạo Phật Ngày nay, Phật tử Việt Nam, Phân ban Ni giới Trung ương… đăng tải những tin tức, hoạt động Phật sự của Giáo hội và địa phương, số lượt người truy cập trang web ngày càng tăng. Tổ in ấn và phát hành Kinh sách thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh đã in 24/67 đầu sách, với tổng số 24.000 bản.
Tờ Nội san Hoằng pháp (Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hà Nội), Nội san Hoa Từ (Ninh Thuận), Nội san Hoa Từ (Tp. Đà Nẵng), Hương Sen (Bình Dương), Hương Từ Bi (Đak Nông), Hương Từ Bi (Kiên Giang) Nội san Vô Ưu (Đk Lk), Nội san Quảng Đức (Khánh Hòa), Đuốc Sen (Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh), Nội san Trung tâm Liễu Quán (Thừa Thiên Huế), Tập san Đạo Phật ngày nay, Du lịch Tâm linh… thông thường mỗi năm 3 số vào dịp Lễ Phật đản, Vu lan và Phật Thành đạo đã đăng tải những nội dung giáo lý Phật giáo và tình hình sinh hoạt Phật sự tại địa phương.
Chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 và các Lễ hội Phật giáo, Ban Văn hóa Trung ương và Ban Văn hóa Phật giáo các tỉnh, thành phối hợp với Phân ban Gia đình Phật tử tổ chức Văn nghệ phục vụ đồng bào Phật tử.
Tuần lễ Văn hóa Phật đản gồm các hoạt động như thuyết giảng, văn nghệ, ẩm thực chay, triển lãm, hội thi giáo lý, tọa đàm, diễu hành xe hoa, thuyền hoa, hoa đăng, hội trại… được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức trang nghiêm và trọng thể. Tại mỗi lễ đài tập trung có hàng ngàn Tăng Ni, đại diện chính quyền các cấp và đồng bào Phật tử tham dự.
Đặc biệt, chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019, Ban Văn hóa Trung ương đã tích cực tham gia công tác tổ chức. Qua đó, đã hoàn thành 09 đề án như: Đàn lễ Cầu hòa bình thế giới, Bảy đóa sen lớn, Tặng phẩm Văn hóa Phật giáo, Ca nhạc Dân tộc Phật giáo Việt Nam, Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật Phật giáo, Triển lãm Cổ vật Văn hóa Phật giáo, Triển lãm đá nghệ thuật Phật giáo, Hội chợ triển lãm Văn hóa Phật giáo Việt Nam, Hội chợ Ẩm thực chay.
Với các chuỗi sự kiện, được tổ chức quy mô, chuyên ngành, có chiều sâu, thể hiện đậm bản sắc văn hoá Phật giáo dân tộc trong sự thống nhất đa dạng, Ban Văn hóa được Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Quốc tế đánh giá rất cao và Hiệp hội Kỷ lục Liên Minh thế giới, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã xác nhận 7 kỷ lục cho các sự kiện Văn hoá: Hội chợ Văn hoá Phật giáo lớn nhất; Triển lãm Nghệ thuật Phật giáo lớn nhất; Lá cờ Phật giáo xếp bằng đèn hoa đăng lớn nhất (5000 đèn); Số người tham dự tụng Kinh Chuyển Pháp Luân cầu nguyện hòa bình thế giới đông nhất (hơn 25.630 người); Đàn lễ Vesak 2019 - Đàn lễ cầu nguyện hòa bình thế giới lớn nhất (Vượt Kỷ lục Việt Nam và xác lập Kỷ lục thế giới); Lễ hội thắp đèn Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới có số lượng người tham gia đông nhất (25.630 người);  Số lượng người tham gia Lễ tắm Phật đông nhất (hơn 25.630 người).
Đối với bốn đề án: Pháp phục Phật giáo Việt Nam, Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, Ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam và Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam đã được Ban Thường trực HĐTS phê duyệt, Ban Văn hóa cũng đang tiếp tục triển khai rộng rãi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, địa phương.
Được sự giúp đỡ của Quý Cơ quan chức năng các cấp, nhiều cơ sở tự viện tại các tỉnh, thành đã được trùng tu, tôn tạo như Tp. Hồ Chí Minh: Tiến hành xây dựng Tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên tại Việt Nam Quốc tự; tiếp tục hoàn thiện công trình chùa Bát Bửu Phật Đài và xây dựng Chánh điện cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh; Tp. Cần Thơ: Khánh thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Quảng Ninh: Khánh thành Cung Trúc Lâm Tam Tổ tại Yên Tử; Bạc Liêu: Khánh thành Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh; Sơn La: Tiếp tục xây dựng các hạng mục Trung tâm hành chính Phật giáo tỉnh; Điện Biên: Tổ chức thành công Lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban lần thứ 5 và rất nhiều cơ sở tự viện đang tiến hành công tác trùng tu.
 7. Hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính:
Với mục đích nhằm đẩy mạnh hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính, khuyến khích phát triển kinh tế tự túc, vận động gây quỹ cho hoạt động của 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Kinh tế đã mời thêm các vị Cư sĩ, Phật tử, doanh nhân, doanh nghiệp có thiện tâm, kinh nghiệm làm kinh tế tham gia vào các hoạt động của Ban.
Để góp phần thành công cho Đại lễ Vesak năm 2019, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đã có thông bạch gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, cúng dàng công đức cho Đại lễ Vesak. Qua đó, thông qua 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã nhận được sự đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, các Ban Viện Trung ương Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử và các doanh nghiệp. Báo cáo thu chi tài chánh Đại lễ Vesak 2019, Trung ương Giáo hội có báo cáo riêng.
Với trách nhiệm được phân công, qua sự điều hành của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, phần thực hiện ẩm thực phục vụ Đại lễ Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 - 14/5/2019 đã hoàn thành trách nhiệm một cách xuất sắc, đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả Đại biểu tham dự Đại lễ Vesak.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế Tài chính đã cúng dàng sinh hoạt phí cho Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội mỗi tháng 50.000.000đ; cúng dường Đại lễ Vesak 2019; cúng dàng Hội nghị Ban Thường trực HĐTS sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 (200.000.000đ) và nhiều công tác khác.
- Về thu chi tài chính của Giáo hội (Có báo cáo riêng)
8. Hoạt động của Ban Từ thiện xã hội:
Hệ thống Tuệ Tĩnh đường, phòng khám Đông Tây y, phòng thuốc Nam trong toàn Giáo hội hiện có gần 200 cơ sở đều hoạt động có hiệu quả, đã khám bệnh và phát thuốc cho hàng chục ngàn bệnh nhân, tổng trị giá khám và chữa bịnh hàng tỷ đồng.
Các lớp học tình thương, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi, nhà dưỡng lão, trường dạy nghề, Trung tâm tư vấn người nhiễm HIV/AIDS… trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều hoạt động ổn định, có kết quả.
Tăng Ni Phật tử cả nước đã nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, áo quan, gạo, quần áo, thuốc men, ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, chiến sĩ biên phòng, Trại tâm thần, Nhà dưỡng lão, Quỹ Bảo thọ, hàng ngàn ca hiến máu nhân đạo và nhiều công tác từ thiện khác….
Tổng số tiền từ thiện xã hội các tỉnh, thành, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 881.285.502.750.00 đồng. Trong đó, Tp. Hồ Chí Minh trên 246 tỷ đồng. Cụ thể:
 
STT ĐƠN VỊ SỐ TIỀN
 1.  
Tp. Hồ Chí Minh 246.543.159.000đ
 1.  
Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương 24.615.750đ
 1.  
Phân ban Ni giới Trung ương 93.846.396.000
 1.  
Long An 43.285.059.000đ
 1.  
Trà Vinh 37.675.683.000đ
 1.  
Kiên Giang (PGNT Khmer: 3.040.797.000đ) 37.165.633.000đ
 1.  
Bến Tre 33.605.037.000đ
 1.  
Tiền Giang 32.249.105.000đ
 1.  
Bà Rịa - Vũng Tàu 31.249.849.000đ
 1.  
Sóc Trăng 28.115.931.000đ
 1.  
Cà Mau 20 tỷ
 1.  
Đồng Tháp 19.777.700.000đ
 1.  
Bạc Liêu 19.680.543.000đ
 1.  
Bình Dương 17.354.860.000đ
 1.  
An Giang 16.889.390.000đ
 1.  
Khánh Hòa 15.959.297.000đ
 1.  
Vĩnh Long 15.771.150.000đ
 1.  
Thừa Thiên Huế 13.372.582.000đ
 1.  
Bình Thuận 11.964.000.000đ
 1.  
Đắk Lắk 11.478.697.000đ
 1.  
Tp. Cần Thơ 11.078.145.000đ
 1.  
Tp. Hà Nội Hơn 10 tỷ
 1.  
Tp. Đà Nẵng Gần 10 tỷ
 1.  
Tây Ninh 10.133.942.000đ
 1.  
Thanh Hóa 6.383.759.000đ
 1.  
Quảng Ngaci 5.626.300.000đ
 1.  
Đắk Nông 5.500.000.000đ
 1.  
Phú Yên 5.197/030.000đ
 1.  
Hà Giang 5.150.000.000đ
 1.  
Lâm Đồng 5/070.900.000đ
 1.  
Quảng Nam 4.568.620.000đ
 1.  
Gia Lai Hơn 4 tỷ
 1.  
Kon Tum Hơn 4 tỷ
 1.  
Bình Phước 4 tỷ
 1.  
Quảng Trị Gần 4 tỷ
 1.  
Điện Biên 3.560.000.000đ
 1.  
Lào Cai 3.400.000.000đ
 1.  
Bình Định 3.249.000.000đ
 1.  
Tp. Hải Phòng Trên 3 tỷ
 1.  
Nam Định Gần 3 tỷ
 1.  
Quảng Ninh 3 tỷ
 1.  
Bắc Ninh 2.525.000.000đ
 1.  
Vĩnh Phúc 2.306.620.000đ
 1.  
Phú Thọ Trên 2 tỷ
 1.  
Ninh Thuận 1.964.930.000đ
 1.  
Nghệ An Trên 1, 7 tỷ
 1.  
Hải Dương 1.609.000.000đ
 1.  
Hậu Giang 1.357.450.000đ
 1.  
Yên Bái 1.247.000.000đ
 1.  
Lạng Sơn 1.216.120.000đ
 1.  
Sơn La 1.200.000.000đ
 1.  
Thái Bình Hơn 1 tỷ
 1.  
Thái Nguyên Hơn 1 tỷ
 1.  
Cao Bằng Hơn 1 tỷ
 1.  
Hòa Bình 433.000.000đ
 1.  
Ninh Bình Trên 600 triệu
 1.  
Lai Châu Trên 200 triệu
Các tỉnh Quảng Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Tuyên Quang không có số liệu cụ thể về công tác từ thiện xã hội.
9. Hoạt động của Ban Phật giáo quốc tế:
Với chức năng và nhiệm vụ được phân công, các hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương được cụ thể như sau:
+ Các hoạt động đối nội: Tham dự Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội; Lễ tưởng niệm lần thứ 56 Bồ tát Thích Quảng Đức Vị pháp thiêu thân và Chư Thánh tử đạo; Viếng Tang lễ, dự Lễ tưởng niệm chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã viên tịch và một số công tác khác.
Nhân Đại lễ Phật đản PL. 2563, tại Văn phòng Trung ương, Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN đã tiếp các phái đoàn: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước và phái đoàn; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, ông Phan Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu các cơ quan của Quốc hội, Ban Tôn giáo Chính phủ và TP. Hà Nội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung Ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An và phái đoàn; Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên TƯ Ðảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và phái đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản PL. 2563. Quý chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội: HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Thiện Tâm, TT. Thích Đức Thiện, HT. Thích Thanh Điện, HT. Thích Huệ Thông đã thân mật tiếp các phái đoàn.
Ban Phật giáo Quốc tế đã chính thức tổ chức ra mắt trang mạng xã hội Phật giáo Butta.vn tại Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam.
+ Các hoạt động đối ngoại tại Việt Nam:         
Tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cộng hòa Ấn Độ tại khách sạn Rex, quận 1, Tp. HCM; tham dự ngày Quốc tế Yoga do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, quận 3, Tp. HCM; HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban PGQT Trung ương tổ chức lễ Cầu An cho Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, Tp. HCM.
+ Các hoạt động đối ngoại tại nước ngoài:
TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã thăm và tặng kinh phí hỗ trợ đến Tăng Ni đang du học tại Ấn Độ tại Bồ Đề Đạo Tràng.
HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban PGQT Trung ương tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hòa Bình Đông Nam Á năm 2019 tại Phnom Penh, Campuchia.
TT. Thích Giác Hiệp cùng với đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự Hội thảo quốc tế tại Campuchia với chủ đề: “Hiệu quả quản lý của Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) trong các quốc gia vùng sông Lan thương – Mê Kong”;
TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban PGQT Trung ương, TT. Thích Nhật Từ - UV HĐTS, Phó ban Ban PGQT Trung ương, GS Lê Mạnh Thát - UV HĐTS đã tham dự Đại hội lần thứ 11 và lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (ABCP) tại tu viện Gandan Tegchenling, thủ đô Ulanbatar, Mông Cổ. TT. Thích Đức Thiện được bầu làm Phó Chủ tịch ABCP, TT. Thích Nhật Từ và Gs. Lê Mạnh Thát tham gia Ban Thư ký. Nhân dịp dự Hội nghị, TT. Thích Đức Thiện và đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.
TT. Thích Đồng Huệ - UV HĐTS, Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique và Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique đã bàn giao 20 tấn lương thực cứu trợ cho các nạn nhân cơn bão Idai ở Mozambique; TT. Thích Đồng Huệ đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, cùng các cơ quan sở tại đã tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563, cầu an tại thủ đô Maputo, Mozambique.
+ Đón tiếp các đoàn khách quốc tế:
Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương phối hợp với Ban Thường trực HĐTS, các Ban, Viện Trung ương và các Cơ quan Nhà nước liên quan, đón tiếp các phái đoàn tổ chức Phật giáo quốc tế viếng thăm hữu nghị GHPGVN như: Phái đoàn Đại sứ quán Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ do Ngài Noah Zaring – Tham tán chính trị làm Trưởng đoàn; Tiếp Ngài Đại sứ Israel Nadav Eshcar cùng phái đoàn; Đại sứ Myanmar Kyaw Soe Win; Tiếp đoàn Đại sứ quán Sri – Lanka do bà SRIMALI JAYARATHNA – Bí thư thứ nhất làm trưởng đoàn đã đến thăm và lễ Phật tại chùa Quán Sứ – Trụ sở TƯ GHPGVN. Đón tiếp hai phái đoàn ngoại giao tiền trạm của Phó Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Myanmar thăm chùa Tam Chúc, khu vực sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam.
Tại Đại lễ Vesak LHQ, Ban Phật giáo Quốc tế đã cùng với Bộ Ngoại giao đón tiếp phái đoàn các nguyên thủ quốc gia đến dự Đại lễ Vesak tại sân bay quốc tế Nội Bài: Tổng thống Myanmar U Win Myint, Thủ tướng Nepal K.P Sharma Oli, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ V. Naidu, Chủ tịch Thượng viện Bhutan Tashi Dorji.
Nhân dịp Đại lễ Vesak LHQ, Giáo hội đã cùng với Ban Tôn giáo Chính phủ, và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức gặp gỡ Tăng Ni, Phật tử Việt kiều về dự Đại lễ. Qua việc gặp gỡ trực tiếp với một số Tăng Ni, Phật tử Việt Nam Việt kiều tại hải ngoại, tình hình sinh hoạt Phật giáo của cộng đồng người Việt tại Pháp, Mỹ, Úc và các nước Đông âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… tương đối ổn định; nhiều ngôi chùa Việt Nam được xây dựng, đồng bào Việt Nam sinh sống tại nước ngoài có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng ngày càng tăng.
10. Hoạt động Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát Trung ương:
Với chức năng chuyên ngành Pháp chế và chuyên ngành Kiểm soát, Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát Trung ương đã nỗ lực hoàn thành công tác được giao, tham gia, tham dự các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương, công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019, góp phần thành công cho các hoạt động của Giáo hội.
Đồng thời, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương đã có nhiều đóng góp ý kiến và đề xuất các vấn đề liên quan đến Tăng Ni, Tự viện tại một số đơn vị Phật giáo địa phương như Vĩnh Long, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Chùa Ba Vàng Quảng Ninh góp phần ổn định tình hình sinh hoạt Phật giáo tại địa phương.
          11. Hoạt động Thông tin Truyền thông:
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và các tỉnh, thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ truyền thông để truyền thông các hoạt động Phật sự một cách tích cực, kịp thời theo đúng các trọng tâm, trọng điểm và các hoạt động Phật sự của Giáo hội.
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương đã tích cực truyền thông các hoạt động Phật sự của tất cả các Ban, Viện của Trung ương và Phật giáo các tỉnh/thành, chân dung các vị tu hành; Truyền thông các Phật sự trọng tâm các sự kiện, các lễ hội chính đầu năm Kỷ Hợi, như lễ hội chùa Yên Tử, chùa Bái Đính, chùa Hương, chùa Bà Đen, lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu…; chú trọng truyền thông về các hoạt động Phật sự ở vùng xa, vùng sâu, vùng hải đảo và biên giới.
Ban TTTT Trung ương cũng đã phối hợp cùng các cơ quan báo, đài như Đài THVN, Đài THHN, Đài TNVN, TTXVN, các báo in và báo điện tử như báo Nhân Dân, Hà Nội Mới, Kiến thức, VietnamNet, Vnexpress.Net, Vnmedia, Infonet để cung cấp lịch hoạt động Phật sự của Giáo hội, ngoài ra khi có yêu cầu xin hình ảnh, tư liệu… để đăng tải, phát sóng trong khả năng và nhiệm vụ của Ban. Trang điện tử pgvn.vn, pgvn.vn chủ yếu tổng hợp tin tức nhanh nhất từ 108 trang Phật giáo khác, theo cách thức như trang baomoi.com.
Nhằm thực hiện tốt điểm thứ 8 của phương hướng hoạt động Phật sự của Đại hội Phật giáo Toàn quốc khóa VIII (2017- 2022) với nội dung: “Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng Pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị Từ bi - Trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", kênh truyền hình trực tuyến “Phật Sự Online”  ra đời với mục tiêu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ để tăng cường tính tương tác đa chiều trên nền tảng tích hợp công nghệ số. App ứng dụng Phật Sự Online (PSO) được cài đặt trên điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng và các thiết bị nghe nhìn có sử dụng hệ điều hành Android và IOS. 
          Trong 6 tháng đầu năm, đã đăng 2.850 tin tức hoạt động Phật sự của Phật giáo toàn quốc trên www.phatsuonline.com; Thực hiện trên 100 sự kiện truyền hình trực tiếp, ghi hình đưa tin các hội nghị, hội thảo, sự kiện Phật giáo từ cấp Tđến các tỉnh, thành và một số sự kiện quốc tế; trực tiếp các buổi giảng pháp, Đại giới đàn, các lễ hội, khóa tu mùa hè, các hoạt động từ thiện nhân đạo v.v… Mỗi video đạt hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt xem trên Facebook và trên Youtube của PSO.
         Công tác truyền thông Đại lễ Vesak Liêp Hợp quốc năm 2019:
          Kênh Phật sự Online đã phối hợp cùng Văn phòng Ban TTTT T.Ư, Công ty Xuân Trường, Tập đoàn Viettel… chuẩn bị tốt cơ sơ sở vật chất, hạ tầng của Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, điện Tam Thế (khu hội thảo) và các khu vực phục vụ cho các chương trình truyền hình trực tiếp, tường thuật và Livestream.
          Phối hợp cùng các đài VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 để thực hiện tốt các chương trình Truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc và đêm nghệ thuật Quốc tế. Hỗ trợ cung cấp các tài liệu, phim ảnh để các đài thực hiện các phóng sự và bộ phim Phật giáo nhập thế.
          Đến các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước triển khai, đưa tin về công tác tuyên truyền về Đại lễ và tổ chức Livestream các sự kiện tuyên truyền về Đại lễ của các tỉnh, thành đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook, Youtube Phật sự Online TV.
          Tổ chức đoàn xe Phật sự Online TV tuyên truyền Đại lễ khởi hành từ Tp.HCM đến Hà Nam và cử trên 60 nhân sự của Phật sự Online TV tham gia tác nghiệp tại Đại lễ. Hành trình xuyên Việt của Phật sự Online trong chuyến tác nghiệp đi vào lịch sử từ ngày 05/5/2019 – 15/5/2019.
          Kịp thời xử lý và cung cấp thông tin chính xác đến tất cả Tăng Ni và các cổng thông tin của Giáo hội các tỉnh và các tự viện trong cả nước để kịp thời định hướng dư luận trái chiều trước thời điểm diễn ra Đại lễ.
       PSO thực hiện việc số hoá trên 500 bài tham luận và thông điệp chúc mừng thông qua việc quét mã code QR được in trên thẻ đại biểu thuận tiện tiếp cận tài liệu và hình ảnh của đại lễ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu số của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời thực hiện việc ứng dụng truyền tải hình ảnh từ Hội trường chính – nơi diễn ra các sự kiện trọng đại nhất của Đại lễ, đăng tải trên trang Thư viện Ảnh của PSO và truyền về Trung tâm Báo chí – nơi tác nghiệp của hàng trăm phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước; Truyền thông 03 lần họp báo công tác tổ chức Đại lễ Vesak; Truyền thông các sự kiện Hội nghị, hội thảo chuyên đề diễn ra vào ngày 13/05/2019 tại các workshop; Truyền thông sự kiện ra mắt bộ Tem chào mừng Vesak 2019; ra mắt mạng xã hội Phật giáo Butta.vn tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, chùa Tam Chúc, Hà Nam; Phiên Khai mạc, Bế mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, kênh VOV và hệ phát thanh trên sóng VOV, kênh Phật sự Online, hàng trăm cơ quan thống tấn, báo chí tham dự và đưa tin.
          Trung tâm báo chí hoạt động từ ngày 11/05 đến hết ngày 14/05/2019, tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Trung tâm là địa chỉ tác nghiệp của hơn 200 cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trong nước, đại diện 72 cơ quan báo chí Quốc tế đã có mặt tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí trong những ngày diễn ra Đại lễ Vesak.
     Ngoài ra, các sự kiện và hoạt động khác tại Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 được sự quan tâm và đưa tin/bài/hình ảnh/video đậm nét của truyền thông, như: Nghi lễ tắm tượng Phật; Lễ đàn cầu nguyện hòa bình thế giới; Lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình thế; Diễu hành xe hoa dọc các giao lộ từ Thành phố Phủ Lý về Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam; Triển lãm Phật giáo Việt Nam và thế giới gồm cổ vật, tranh ảnh nghệ thuật Phật giáo Việt Nam, đá nghệ thuật, cũng như tranh sơn dầu về các hang động Phật giáo Ấn Độ; Chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế: bao gồm 2 chương trình: “Vesak thiêng liêng” và Chương trình “Đai lộ di sản”; Hội chợ văn hóa Phật giáo gồm hàng trăm gian hàng với hàng ngàn sản phẩm văn hóa Phật giáo và thực phẩm chay.
   Ngoài ra, qua đường dây nóng của Ban TTTT Trung ương, Ban TTTT Trung ương đã nhận được nhiều thư từ, email của Ban Trị sự các địa phương và bạn đọc gửi tới, những bài có thể đăng tải được, Ban TTTT T.Ư đã phân loại và đăng bài phản ánh trên trang phatgiao.org.vn, gửi Văn phòng Giáo hội xem xét và giải quyết cũng như liên hệ và gửi tới các tờ báo có liên quan đề nghị sửa chữa, gỡ bỏ hoặc chấn chỉnh các tin, bài có nội dung chưa chính xác.
12. Hoạt động của Viện và Phân viện NCPHVN:
Theo đề nghị của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, ngày 24/6/2019 Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Phước Cẩn đảm nhiệm Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang; Ni sư TS. Thích nữ Như Nguyệt đảm nhiệm Ủy viên Thường trực kiêm Giác đốc Trung tâm Nghiên cứu Nữ Giới Phật giáo.
Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo Khoa học về Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám và những đóng góp với Hội An Nam Phật học tại Huế do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kết hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, có 45 bài tham luận; Hội thảo Khoa học về Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt tại Chùa Phật học Xá Lợi, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kết hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo đồng tổ chức, có 47 bài tham luận.
- Trung tâm Hán Nôm Huệ Quang đã phiên dịch và ấn hành nhiều tác phẩm dịch thuật như: Đạo Phật và Con người (HT. Thích Tâm Châu biên soạn), Pháp thoại Hư Vân Hòa thượng (Các thành viên Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang dịch); Tái bản: Tạp chí Từ Bi Âm, Tạp chí Tư tưởng, Tạp chí Vạn Hạnh.
- Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo đã hoàn tất bản thảo và sắp in các ấn phẩm: Phật giáo Việt Nam - Tiếp biến và hội nhập; Trần Thái Tông và Khóa Hư Lục (TS. Thích Phước Đạt); Hải lượng Ngữ lục luận giải (Thích Hạnh Tuệ), Thi pháp Thơ Thiền Lý - Trần.
- Trung tâm Nghiên cứu Pali học đã biên soạn và xuất bản phẩm "Tóm lược Duyên hệ - Paccaya Sarikhepa" (TT. Giác Giới)
- Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền xuất bản: Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Tạp A Hàm, Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Trường A Hàm, Những vấn đề cốt lõi trong Kinh Trung A Hàm (Thích Hạnh Bình); Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên thủy (nguyên tác: Vu Lăng Ba, Thích Hạnh Bình và Phương Anh dịch).
- Trung tâm Phiên dịch Phật học Anh ngữ: Các thành viên của Trung tâm tích cực tham gia và góp phần trong viết tham luận và dịch thuật các tóm tắt tham luận, tin túc, sự kiện và tài liệu liên quan đến công tác Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Đại lễ Vesak bằng ngôn ngữ Anh - Việt; Trung tâm đã dịch được hơn 2.000 trang Bách Khoa về Phật giáo (Encyclopedia of Buddhism, Robert E Buswell Editor in Chief).
- Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tham gia các Hội thảo: "Những lý thuyết Phương tây ứng dụng vào Nghiên cứu tôn giáo" do Khoa Nhân học Văn hóa học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM tổ chức (01/2019); "Những vấn đề chuyển đổi tôn giáo Nam bộ" do Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ tổ chức (02/2019); "Di sản Văn hóa của Đạo Jaina (Kì-na giáo)" do Khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM tổ chức (03/2019); đóng góp bài viết cho Hội thảo Đại lễ Vesak 2019 tại tỉnh Hà Nam, đề tài: Thống nhất các tổ chức giáo hội, hội, hệ phái trong một tổ chức chung – một nguồn lực để Giáo hội Phật giáo Việt Nam phụng sự giáo lý Đức Phật, tham gia phát triển bền vững đất nước.
Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo còn tham gia chú thích sách "Trăng vàng thuyền không", tác giả HT. thích Giác Toàn, NXB Tổng hợp thành phố HCM, tháng 01 năm 2019.
- Trung Tâm Nghiên cứu Thiền Nam Truyền hướng dẫn khóa Thiền dài ngày và ngắn ngày tại các đạo tràng trú xứ trong nước và hải ngoại, biên soạn các quyển sách Thiền như: Tu tập Chánh niệm - Những hướng dẫn thiết yếu theo hình thức hỏi đáp; Đạo đức Phật giáo trong cuộc sống hằng ngày (Soạn và dịch: SC. Diệu Hiếu); Các Pháp thoại về Thiền được giảng trong dãy Thanh Sơn (SC. Liên Thủy dịch), Phân tích của Phật giáo về tầm quan trọng của Thiền trong việc thúc đẩy giáo dục đạo đức trong xã hội hiện đại. (The Buddhist Analysis of the Significance of Meditation in Promoting Ethical Education in the Modern Society) by SC. TS. TN Diệu Hiếu.
- Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền tham dự Hội thảo khởi động đề án Phiên dịch và phát huy giá trị Kinh điển Phương Đông” do Viện Trần Nhân Tông  tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 20/04/2019. Trung tâm đã biên soạn sách ứng dụng: Chỉnh và sửa "Những bài giảng phổ thông" của HT. Thanh Từ để đưa vào Thanh Từ toàn tập; Kinh Viên Giác giảng giải (HT. Nhật Quang), Tiểu phẩm "Cho đi" (TT. Thông Phương), Chìa khóa Thiền Tạng (TT. Thông Thiền dịch), Những câu chuyện ngắn (NS. Hạnh Huệ dịch), Trong những vần xoay (NS. Thuần Chánh), 24 ngày trên đất Hà Thành và Kinh Văn Thù Sư Lợi vấn Bồ đề lược giải (SC. Hạnh Chiếu)
- Công tác đào tạo:
+ Trung tâm dịch thuật Hán nôm Huệ Quang đã chiêu sinh các lớp phiên dịch Hán Nôm nâng cao mang tính chuyên ngành, phối hợp giữa Hán học truyền thống và hiện đại, ngữ văn, dịch thuật, thư pháp, quản lý thư viện. Hiện có 267 học viên đang theo học hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn tại Trung tâm.
+ Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam phối hợp với với Đạo tràng Hymalaiya, Đạo tràng Dipkar tổ chức các Lớp tu tập, các lớp giảng dạy Phật học qua Hán văn, Pali, Anh, Pháp tại chùa Xá Lợi Phật học, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
+ Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền liên kết với các Phật học viện ở Đài Loan Từ Quang, Viên Quang gởi Tăng Ni sinh du học nhằm nâng cao trình độ Hoa ngữ.
+ Trung tâm Phiên dịch Phật học Anh ngữ tổ chức Lớp dạy Anh văn Phật pháp và luyện dịch tại chùa Giác Ngộ do Giáo sư Trương Quang Vinh và Trần Quang Minh thuộc Trung tâm giảng dạy. Mỗi lớp có khoảng 20 học viên. Khoa Anh ngữ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gửi sinh viên thực tập, trau giồi, nâng cao kỹ năng luyện dịch Anh ngữ với Trung tâm. 
+ Trung tâm Nghiên cứu Thiền Nam tông, vẫn tiếp tục gởi Tăng Ni đi du học tại các nước có truyền thống Phật giáo Nam tông; các lớp chuyên Pali, Abhidhamma và Phật học vẫn được duy trì; Một số chùa Phật giáo Nam tông tổ chức Khóa tu học mùa hè dành cho học sinh và sinh viên cũng như các khóa tu gieo duyên cho các Phật tử; Thường xuyên tổ chức các khóa Thiền Phật giáo Nguyên thủy ngắn hạn do các vị Thiền sư Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ, Srilanka cùng một số Thiền sư trong nước hướng dẫn.
- Phân viện Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức các buổi hội thảo, hợp tác với các tổ chức, như Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Trần Nhân Tông, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo, các cơ quan nghiên cứu… để tổ chức hội thảo, các chuyên đề về Phật học, Phật giáo.
Hòa thượng Tiến sĩ Thích Gia Quang, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí NCPH và các Quý tôn đức Lãnh đạo Phân viện đã tham gia, chủ trì, phát biểu, đóng góp các tham luận, các bài nghiên cứu tại các hội thảo; đăng bài nghiên cứu trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành như Tạp chí Tôn giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Đối ngoại, Tạp chí Công tác Dân vận và các Tạp chí nghiên cứu chuyên sâu khác.
Phân viện đã thẩm định, hiệu đính một số bản Kinh sách, phim ảnh về đề tài Phật giáo và liên quan đến Phật giáo của các đối tác liên kết gửi đến nhờ thẩm định tính chuyên môn về Phật học.
Phân viện đã phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Kênh Phật sự Online, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)… đóng góp về chuyên môn kiến thức Phật học, góp phần hoằng truyền Chính pháp và truyền thông các giá trị cao đẹp của đạo Phật.
Phân viện đã mời một số nhà nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực sử học, triết học, tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo trong các công tác nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác biên tập xuất bản sách, tạp chí.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tạp chí Nghiên cứu Phật học đã xuất bản 3 số với các chuyên đề, như: Chuyên đề về Mùa xuân với việc lễ chùa, chuyên đề về Phật giáo Trúc Lâm, chuyên đề về Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Tạp chí đã có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức, bố cục minh họa hình ảnh cũng được cải tiến để phù hợp với tính chất nghiên cứu của một Tạp chí Nghiên cứu Phật học, được cấp phép chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
C. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:
Các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi sinh, môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống mới trên địa bàn khu dân cư, ủng hộ quốc phòng, biên giới hải đảo, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu; tích cực trong các mặt hoạt động từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, cứu trợ đồng bào các tỉnh vùng sâu, vùng xa; tham gia ủng hộ công tác xây dựng trường học, lớp học, phòng học tại các vùng sâu vùng xa, đắp lộ, xây cầu, đóng giếng nước sạch. Nổi bật nhất là bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện được các tự viện, các nhóm Phật tử thực hiện thường xuyên…
Mặt khác, Tăng Ni, Phật tử trong toàn Giáo hội còn tích cực tham gia các đoàn thể xã hội. Một số chư Tôn đức đã tham gia Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương, tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã…, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng dân chủ, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của các cử tri Tăng Ni, Phật tử; bàn bạc cùng các cơ quan chức năng liên hệ, giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến tôn giáo, tạo sự hài hòa cảm thông, đoàn kết giữa chính quyền các cấp và Giáo hội; giữ vững lập trường, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, độc lập dân tộc, theo hướng đi lên của thời đại, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam văn minh, tiến bộ, giàu mạnh. Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, gương người tốt việc tốt, bàn tay vàng giàu lòng nhân đạo v.v… nên đã được nhà nước trao tặng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen và Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM:
Giáo hội đã bám sát các mặt công tác bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử cả nước. Qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành tựu những công tác và đạt thành quả nổi bật như sau:
- Tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.
- Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội VIII GHPGVN; Tổ chức học tập Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI; Triển khai Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Nội quy hoạt động của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội.
 • Văn phòng Trung ương Giáo hội và các Ban, Viện Trung ương đã được củng cố và tăng cường nhân sự hợp lý, quan hệ cht chẽ, giải quyết kịp thời những Phật sự cần thiết và hoạt động đồng bộ.
 • Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng tăng thêm uy tín và sự hiểu biết đối với Tăng Ni, Phật tử trong nước và cộng đồng thế giới, qua các cuộc thăm viếng, hội nghị hội thảo quốc tế.
Song song những thành tựu mà Trung ương Giáo hội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm, vẫn còn một vài tồn đọng trong công tác phối hợp giải quyết khiếu tố, khiếu nại liên quan đến Tăng Ni, Phật tử tại một số tự viện làm mất ổn định tại địa phương, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội.   
Trên tinh thần tự giác, Giáo hội cũng đã mạnh dạn nhìn vào thực tế, nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, những khó khăn, hạn chế, tồn đọng trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự của toàn nhiệm kỳ và của năm 2019, góp phần đẩy mạnh công tác Phật sự của Giáo hội ngày càng phát triển trong tình hình xã hội, đất nước và thế giới có những chuyển biến thuận lợi, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”./.
 
BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây