Tham luận của BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang

Thứ sáu - 19/10/2018 04:14
“Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer Kiên Giang tham gia làm tốt các hoạt động xã hội”
THAM LUẬN
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER
LẦN THỨ VIII TẠI TỈNH CÀ MAU (TỪ NGÀY 19,20/10/2018)
                                                             
Chủ đề:
“Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer Kiên Giang tham gia làm tốt
các hoạt động xã hội”
                                                                      
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Kính Bạch: Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh;
- Kính thưa: Đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp;
- Kính thưa: Toàn thể Hội nghị.

          Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin đại diện chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, phát biểu tham luận với chủ đề “Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer Kiên Giang tham gia làm tốt các hoạt động xã hội”.
1. Đặc điểm tình hình chung
Tỉnh Kiên Giang nằm ở phía Tây Nam của Việt Nam, có đường biên giới bộ giáp Campuchia dài hơn 56km và 198 km chiều dài bờ biển, trên biển có trên 145 hòn đảo, trong đó 45 đảo có dân cư sinh sống. Biển Kiên Giang có chung vùng nước lịch sử với nước bạn Campuchia, nối liền vùng biển Cà Mau thông với biển Tây. Trên đất liền, có Cửa khẩu Quốc tế Xà Xía, Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành và nhiều đường tiểu ngạch nối liền với tỉnh Campốt - Vương quốc Campuchia. Diện tích đất liền có 6.346 km2, có 15 đơn vị hành chính, gồm: 13 huyện (02 huyện đảo), 01 thành phố và 01 thị xã, với 145 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh có trên 1,7 triệu người, với 27 tộc người, trong đó đồng bào người Khmer ở tỉnh Kiên Giang sống đan xen với các dân tộc anh em và có số lượng đông đứng thứ 3 khu vực Tây Nam Bộ (sau tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh), chiếm 12,49% dân số toàn tỉnh.
Toàn tỉnh Kiên Giang có 76 chùa Phật giáo hệ phái Nam tông, trong đó có 75 Chùa Nam tông Khmer, 01 chùa Nam tông Kinh (Chùa Thiên Trúc), trên 200 ngàn Phật tử, gần 1.000 sư sãi. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, sư sãi và đồng bào Phật tử người Khmer ở Kiên Giang luôn gắn bó, đồng hành cùng với Đảng và nhân dân đoàn kết chống ngoại xâm, giành độc lập cho đất nước; khi đất nước hòa bình, thống nhất, nhất là khi cả nước thực hiện chủ trương đổi mới, sư sãi và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp sức người, sức của góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết với các hệ phái Phật giáo, tích cực xây dựng Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang ngày càng được phát triển bền vững.
2. Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer ở Kiên Giang tham gia làm tốt các hoạt động xã hội
Với tinh thần đoàn kết, mở rộng tâm từ bi cứu khổ chúng sinh theo tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Với quan niệm Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, thời gian qua, Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer ở Kiên Giang đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đạt được những thành quả rất quan trọng, như:
a) Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường:
          Thực hiện chủ trương của Đảng và Mặt trận về vấn đề bảo vệ môi trường: “Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nhất là trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần phát huy tinh thần tự giác, ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường, không vì lợi ích trước mắt mà gây ảnh hưởng đến môi trường…”[1].
Tại Hội nghị toàn quốc về “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tổ chức tháng 12/2015 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó “Kêu gọi mỗi người bằng hành động thiết thực của mình, cam kết với chính mình hãy bảo vệ môi trường bền vững và đó cũng là sự bảo vệ chính mình, hãy cùng nhau làm cho môi trường xung quanh chúng ta xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn”.
Hưởng ứng các phong trào do Đảng, Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh với các tôn giáo về “Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020”. Trong năm 2018, có hai chùa Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chọn và thành lập Câu lạc bộ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, như: Chùa Thứ Năm (huyện An Biên) và Chùa Ngã Năm Bình (huyện U Minh Thượng). Hiện nay, 2 Câu lạc bộ trên hoạt động động khá tốt.
Các chùa Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer ở Kiên Giang thường xuyên tổ chức các buổi thuyết pháp, trong đó vấn đề bảo vệ môi trường đã được các trụ trì, các vị tỳ kheo thuyết giảng, tuyên truyền cho sư sãi, Phật tử như một nội dung quan trọng, sư sãi, Phật tử đã được lĩnh hội những kiến thức về bảo vệ môi trường theo quan điểm của Phật giáo, để từ đó có những ứng dụng, thực hành ngay trong cuộc sống thường ngày và khuyến khích người khác cùng chung tay hành động vì môi trường, bảo vệ môi trường chung và nơi sinh sống của mình. Đối với sư sãi thì thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường của chùa xanh sạch đẹp, văn minh, ngoài là nơi sinh hoạt tôn giáo, còn là trung tâm văn hóa tinh thần của phum sóc.
Thời gian tới, Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer ở Kiên Giang tiếp tục tích cực tham gia vào các lĩnh vực hoạt động xã hội, trong đó môi trường và việc bảo vệ môi trường là vấn đề rất được quan tâm và chú trọng. Bằng những cách thức và phương pháp của mình, Phật giáo hệ Nam tông Khmer ở đây vận động, tuyên truyền trong sư sãi, Phật tử những vấn đề về môi trường đang đặt ra trong thời hiện đại mà con người đang gặp phải cũng như việc phải bảo vệ môi trường như chính bảo vệ cuộc sống của mình.
b) Tham gia công tác từ thiện xã hội:
Để thực hiện tốt an sinh xã hội, Đảng đã chỉ ra một trong những phương hướng, nhiệm vụ đó là: Bảo đảm an sinh xã hội “…phát triển đa dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế”[2].
Từ trong bản chất, các tôn giáo chân chính đều chứa đựng giá trị nhân bản, nhân đạo và tinh thần hướng thiện. Với Phật giáo, ngay từ khi hình thành đã đề cao tinh thần từ bi, nhân ái, vì cuộc sống hạnh phúc và an lạc của con người. Theo quan niệm nhà Phật, phải gắn mục tiêu đạo với đời, “Đạo pháp bất ly thế gian giác”, phải lấy lòng từ, bi, hỷ, xả, vô ngã, vị tha để cứu người và giúp đời. Đặc biệt, Phật giáo luôn đề cao tinh thần hướng thiện một cách thực tế thông qua việc sẻ chia những đau khổ mất mát của con người, cứu giúp con người khi hoạn nạn. Trong Lục độ của Phật giáo (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ), thì bố thí là hạnh đầu tiên phải thực hiện trên con đường giải thoát. Như vậy, theo tinh thần Phật giáo, việc giúp mình, giúp người trở thành lẽ tự nhiên trên con đường giác ngộ.
Trong phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Kiên Giang, xác định: “Tích cực vận động và kêu gọi tăng, ni, Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng về công tác xã hội như: cứu trợ nhân đạo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giáo dục mần non, chăm sóc người già neo đơn, dạy nghề miễn phí cho người nghèo và giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe công cộng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo…”[3]. Với tâm niệm: “Việc từ thiện sẽ đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng cho sự phồn vinh của quê hương, đất nước, góp phần thiết thực xoa dịu niềm đau nhân thế, đưa con người đến cứu cánh an vui”, từ đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt an sinh xã hội và đem lại ấm no, an vui cho cộng đồng. 
Thực hiện phương châm“Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer ở Kiên Giang đã có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước thông qua các hoạt động Phật sự và hoạt động xã hội, hướng đến con người, vì con người, trong đó các hoạt động an sinh xã hội là điểm sáng, thể hiện rõ tinh thần “nhập thế giúp đời” của Phật giáo hệ Nam tông ở Kiên Giang nói riêng, sư sãi và Phật tử hệ phái Nam tông ở Kiên Giang tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội cho cộng đồng. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung vận động sư sãi, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, ủng hộ quốc phòng, biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; nỗ lực góp phần xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer Kiên Giang đã thực hiện tốt vai trò của mình, đã và đang cùng với chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động xã hội. Đối với các vị sư trụ trì đã lồng ghép việc tuyên truyền về công tác xã hội vào các dịp lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer, tại các cuộc họp Ban Quản trị chùa, vận động sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer tích cực hưởng ứng công tác an sinh xã hội như: xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, ấp liền ấp, xã liền xã, cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, phát quà cho người nghèo nhân dịp lễ tết hàng năm, hốt thuốc Nam miễn phí cho bệnh nhân nghèo, nhận nuôi các cụ già neo đơn và các em nhỏ mồ côi…
Từ năm 2016 đến nay, kết quả các mặt hoạt động từ thiện của Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer ở Kiên Giang đạt trên 17,4 tỷ đồng (17.464.746.000 đ). Từ đó cho thấy với vai trò là thành viên của Mặt trận, Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer ở  Kiên Giang dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh và sự vận động, tuyên truyền của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị sư sãi, Phật tử luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, đặc biệt quan tâm đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Đạt được kết quả trên cho thấy sư sãi và Phật tử Khmer ở Kiên Giang đã có sự nhận thức tốt về chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận phát động, nhất là chương trình an sinh xã hội, đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhằm nâng cao đời sống nhân dân, việc đóng góp an sinh xã hội đã góp phần cùng xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần làm cho quê hương, đất nước thêm giàu mạnh.
3. Một số nhiệm vụ trong công tác xã hội thời gian tới
Để tiếp tục làm tốt công tác xã hội trong thời gian tới, Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer Kiên Giang trong ngôi nhà chung GHPGVN, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Một là, tiếp tục tuyên truyền, vận động sư sãi, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, giúp cho mỗi thành viên nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình với xã hội, cũng như với chính mình.
- Hai là, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các chương trình ký kết, xây dựng những mô hình thiết thực, hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Ba là, cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh làm tốt công tác từ thiện xã hội, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Bốn là, vận động sư sãi, Phật tử tham gia thực hiện xây dựng “Ngôi chùa sạch đẹp”, trở thành trung văn hóa tinh thần tiêu biểu của đồng bào.
Trên đây là Tham luận của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Trước khi rời diễn đàn, con xin kính chúc Chư tôn đức giáo phẩm pháp thể thường an lạc, Phật sự viên thành, chúng sanh dị độ.
Kính chúc lãnh đạo các cấp, chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và toàn thể quý đại biểu dồi dào sức khỏe, thuận duyên trong cuộc sống.
Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

                         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 

[1] Trích Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ XII.
[2] Trích Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ XII.
[3] Văn kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2022.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây