Tham luận của BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang

 •   19/10/2018 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 722
“Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer Kiên Giang tham gia làm tốt các hoạt động xã hội”

Tham luận Thượng Tọa Sơn Ngọc Huynh

 •   19/10/2018 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 808
Thượng Tọa Sơn Ngọc Huynh – UV-HĐTS GHPGVN, phó Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long

Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII tại Cà Mau

 •   18/10/2018 11:49:00 PM
 •   Đã xem: 804
BÁO CÁO CÔNG TÁC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER (2004 - 2018)

52. VĂN HÓA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG VĂN HÓA VÙNG NAM BỘ: TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

 •   08/09/2018 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 800
VĂN HÓA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG VĂN HÓA VÙNG NAM BỘ: TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân*
Đồng Quang Quân**

51. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 •   08/09/2018 08:29:00 PM
 •   Đã xem: 745
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN của Nguyễn Hữu Việt* 

50. ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRI N ĐẤT NƯỚC BỀN VỮNG

 •   08/09/2018 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 740
ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRI N ĐẤT NƯỚC BỀN VỮNG của Giác Minh Tường*

49. ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ NHÌN TỪ SINH THÁI HỌC PHẬT GIÁO THERAVADA

 •   08/09/2018 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 679
ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ NHÌN TỪ SINH THÁI HỌC PHẬT GIÁO THERAVADA của TS. Phan Anh Tú*

48. PHẬT GIÁO VỚI VIỆC THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG

 •   08/09/2018 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 693
PHẬT GIÁO VỚI VIỆC THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG của ThS. Tiền Văn Triệu* ThS. Dương Hoàng Lộc**

47. CẦN BẢO TỒN CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO KHMER Ở KIÊN GIANG

 •   08/09/2018 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 668
CẦN BẢO TỒN CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO KHMER Ở KIÊN GIANG của Lương Thu Trâm*

46. PHẬT GIÁO NAM TÔNG VỚI BẢN SẮC VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VÀ VĂN HÓA QUỐC GIA

 •   08/09/2018 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 738
PHẬT GIÁO NAM TÔNG VỚI BẢN SẮC VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VÀ VĂN HÓA QUỐC GIA của PGS.TS. Vương Xuân Tình*

45. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỐI VỚI SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY

 •   08/09/2018 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 725
VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỐI VỚI SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY của ThS. Phan Thuận*

44. TÍNH ĐẶC THÙ CỦA GIÁO DỤC - VĂN HÓA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHMER Ở TÂY NAM BỘ VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG

 •   08/09/2018 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 655
TÍNH ĐẶC THÙ CỦA GIÁO DỤC - VĂN HÓA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHMER Ở TÂY NAM BỘ VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG của TT. Thích Huệ Thông

43. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY

 •   08/09/2018 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 667
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY của ThS. Trịnh Xuân Thắng*

42. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 •   08/09/2018 08:07:00 PM
 •   Đã xem: 684
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM của HT. Thích Thiện Tâm*

41. ẢNH HƯỞNG SÂU ĐẬM CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG VĂN HÓA NAM BỘ

 •   08/09/2018 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 706
ẢNH HƯỞNG SÂU ĐẬM CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG VĂN HÓA NAM BỘ của TS. Lê Sơn*

40. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 •   08/09/2018 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 642
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN của Bạch Thanh Sang*

39. LỄ SEN DOLTA CỦA CỘNG ĐỒNG KHMER Ở NAM BỘ

 •   08/09/2018 07:59:00 PM
 •   Đã xem: 709
LỄ SEN DOLTA CỦA CỘNG ĐỒNG KHMER Ở NAM BỘ của ThS. Trịnh Thuý Quỳnh* ThS. Nguyễn Thanh Luân**

38. TỤC ĐI TU – MỘT NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA NGƯỜI KHMER Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 •   08/09/2018 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 723
TỤC ĐI TU – MỘT NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA NGƯỜI KHMER Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG của Trần Hoàng Phong*

37. ĐÓNG GÓP CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC CÁC TỈNH THÀNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER

 •   08/09/2018 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 599
ĐÓNG GÓP CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC CÁC TỈNH THÀNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER của ThS. Nguyễn Phúc Nguyên*

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây