NI GIỚI TIỀN GIANG TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ bảy - 09/03/2019 08:25
NI GIỚI TIỀN GIANG TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂNTKN. Tịnh Nghiêm
NI GIỚI TIỀN GIANG TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN
TKN. Tịnh Nghiêm
 
I. DẪN NHẬP
Đại lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam năm 2019 long trọng diễn ra trên mảnh đất Tiền Giang với miệt vườn cây trái xum xuê, con người thanh lịch và thuần hậu chất phác. Tiền Giang chính là một trung tâm gắn liền với quá trình hoằng hóa Phật pháp cách đây hơn ba trăm năm trên miền châu thổ Cửu Long. Nhờ vào đặc điểm này, nhất là công đức tu tập của chư Tổ và các bậc tiền bối, Ni giới Tiền Giang ngày nay sở hữu gia tài tinh thần truyền thống, định hình một bản lĩnh vững vàng để tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện các hoạt động Phật sự hôm nay. Nhìn nhận lại, tôi nhận thức rằng, các giá trị truyền thống này vốn được kết tinh từ nội lực tu tập lẫn đóng góp cho Đạo pháp, xã hội của nhiều thế hệ danh Ni Tiền Giang. Chúng ta cần phải tự hào, trân trọng và phát huy những truyền thống nổi bật của Ni giới tỉnh nhà, bởi vì các giá trị này vốn được hun đúc qua những thăng trầm của lịch sử, là kết tinh bởi sự đóng góp, sáng tạo lẫn hy sinh của chư Tôn đức Ni tiền bối. Nhìn lại quá khứ, quay về truyền thống là cách tốt nhất để thế hệ ngày nay nhận diện con đường hiện tại và tương lai, thấy được mục tiêu phát triển của Ni giới Tiền Giang. Vì thế, đây cũng là mục đích chính của bài tham luận này.
II. TRUYỀN THỐNG NỔI BẬT CỦA NI GIỚI TIỀN GIANG
Đọc lại những trang sách cũ, cũng như quá trình đào sâu tìm hiểu lịch sử của những Tự viện Ni trên mảnh đất Tiền Giang, cá nhân tôi thật tự hào về truyền thống Ni giới Tiền Giang, đồng thời cũng suy ngẫm thật nhiều! Vậy, Ni giới Tiền Giang ngày nay tự hào về những giá trị truyền thống gì của các thế hệ tiền bối để lại? Theo tôi, chúng ta cần tập trung bàn đến những giá trị cốt lõi sau đây:
  1. Tiền Giang là một trong những nơi khá sớm ở Nam bộ thành lập Ni viện để tu tập trong thời hiện đại của Phật giáo Việt Nam.
Cụ thể, năm 1947, tại Thị xã Cai Lậy ngày nay, Phật Bửu Ni tự được Ni trưởng Thích Nữ Liễu Tánh khai sơn để tiếp độ hàng Ni chúng tu tập. Đây được xem là ngôi chùa Ni đầu tiên của tỉnh nhà. Sau đó, nhiều ngôi chùa Ni khác lần lượt ra đời như: chùa Sắc Tứ Linh Thứu, Quan Âm Tu viện, chùa Phổ Đức,… Ngày nay, ngôi chùa Phật Bửu vẫn hiện diện qua thăng trầm của thời gian cùng với một truyền thống tông phong tu tập miên mật, tỏa hương giới đức và đạo hạnh qua nhiều thế hệ chư Ni được đào tạo tại Tổ đình này. Nếu so sánh với một số các Tự viện Ni nổi tiếng khác ở Nam bộ thì Phật Bửu Ni tự thành lập sau chùa Giác Hoa (1927), chùa Hải Ấn (1934), Ni viện Vĩnh Bửu (1939), đồng thời cùng thời gian thành lập với chùa Huê Lâm (1947) và có trước chùa Từ Nghiêm (1950), chùa Dược Sư (1952),… Vì vậy, đây là một nét son đáng tự hào về lịch sử hình thành và phát triển Ni giới Tiền Giang. Đặc biệt, ngôi chùa Phật Bửu từng là một trung tâm của sự truyền thừa, phát triển của Ni giới Bắc tông trên mảnh đất sông Tiền.
  1. Tiền Giang là mảnh đất ra đời nhiều vị danh Ni đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của Ni giới nước nhà thời hiện đại.
Thật là ngưỡng mộ, ngay từ đầu thế kỷ XX, Sư bà Diệu Tịnh (1910-1942) - vị Ni mang hoài bão, tâm huyết đi tiên phong khởi xướng phong trào tập hợp Ni giới miền Nam để đoàn kết cùng nhau tu tập, phát triển! Sư bà sinh trưởng trong gia tộc Phạm Đăng quyền quý tại vùng đất Gò Công, là đệ tử của Tổ Phi Lai - Chí Thiền. Vốn được đào tạo bài bản về Phật học lẫn thế học, vị Ni trẻ Diệu Tịnh đã dịch Kinh, viết bài đăng Tạp chí Từ Bi Âm với mục đích kêu gọi Ni phái hợp nhất để tổ chức hoạt động. Sư bà Diệu Tịnh được công nhận là vị Giáo thọ Ni đầu tiên của Gia Định, đồng thời là người khai sơn Hải Ấn Ni tự. Nhờ vào tài năng, Sư bà được thỉnh mời giảng dạy và trao đổi kinh điển ở miền Bắc và Trung, được giới trí thức Phật giáo ái mộ, nhất là trực tiếp dạy Phạm Võng Lược Sớ cho Hoàng thái hậu Từ Cung tại cung đình Huế. Các trường Ni thỉnh Sư bà đến làm Giáo thọ để chư Ni được thọ giáo Kinh điển, Giới luật. Tên tuổi, tài đức của Sư bà Diệu Tịnh vang xa, được nhiều người cùng thời biết đến. Vụ trưởng Ni bộ Nam Việt nhiệm kỳ I (1964-1968) là Ni trưởng Thích Nữ Huyền Học. Ni trưởng là đệ tử của Sư bà Diệu Tịnh. Mặc dù Sư bà thị tịch trong độ tuổi còn trẻ, nhưng tinh thần dấn thân, phụng sự và lý tưởng thành lập Ni bộ đã có người đệ tử tin yêu kế tục sau này. Do vậy, Sư bà Diệu Tịnh xứng đáng là lá cờ đầu trong công cuộc xây dựng, đoàn kết Ni bộ Việt Nam thời hiện đại. Kế đó, Ni giới Tiền Giang không thể nào quên hình ảnh Ni trưởng Thích Nữ Liễu Tánh (1916 -1982) - Vụ trưởng Ni bộ Nam Việt nhiệm kỳ II (1968-1972). Vì quê quán của Ni trưởng tại đất Cai Lậy, Tiền Giang, nên chư Ni tham gia Ni bộ gọi Sư bà một cách gần gũi là Sư bà Cai Lậy - một niềm tự hào cho chư Ni tỉnh nhà trong giai đoạn này. Cai Lậy cái nôi hình thành, phát triển Ni bộ Tiền Giang, mà Ni trưởng Thích Nữ Liễu Tánh là người đặt viên đá đầu tiên qua việc khai sơn chùa Phật Bửu. Ni trưởng xuất gia với Tổ Phi Lai - Chí Thiền, sau y chỉ với Hòa thượng Thích Pháp Tạng - Chùa Phước Tường. Ni trưởng được Hòa thượng gửi học ở Ni viện Diệu Đức (Huế), rồi tham gia sáng lập Ni bộ Nam Việt, đảm trách Phó Ni trưởng Ni bộ Nam Việt, Trưởng ban Ni bộ tỉnh Định Tường ngay trong nhiệm kỳ đầu. Vì thế, hoạt động của các chùa Ni Tiền Giang luôn khắng khít và tuân thủ sự hướng dẫn của Ni bộ Nam Việt. Tiếp tục phát huy năng lực tu tập và hành đạo của Bổn sư - Ni trưởng Thích Nữ Liễu Tánh tại Tiền Giang, Ni trưởng Thích Nữ Minh Ngọc (1922-1974) là vị Ni có nhiều hoạt động Phật sự nổi bật ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Được sự hướng dẫn bởi vị Tôn sư khả kính, Ni trưởng Thích Nữ Minh Ngọc nghiên tầm Kinh điển tại Phật học đường Bảo An, Phật học đường Nam Việt. Nhờ đó, Ni trưởng Thích Nữ Minh Ngọc đảm trách giảng dạy nội điển Đại thừa cho hàng hậu học. Năm 1956, Ni trưởng được thỉnh Trụ trì Quan Âm Tu viện, bản thân luôn phát huy tài năng, khiêm cung đức độ, nên Ni trưởng được đồng đạo và người dân Tiền Giang kính trọng, nhất là thu phục sự mến mộ của hàng trí thức, nhà cầm quyền, đại diện các tôn giáo bạn,… thời đó. Ngoài ra, Tiền Giang còn là nơi sinh trưởng của Đệ nhất Ni giới Hệ phái Khất sĩ Thích Nữ Huỳnh Liên (1923- 1987). Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên quê quán tại Mỹ Tho, xuất gia tu học tại Linh Bửu tự, sau làm đệ tử của Tổ sư Minh Đăng Quang. Năm 1948, Ni trưởng được Tổ giao trọng trách lãnh đạo Ni giới Khất sĩ. Là một người yêu nước, Ni trưởng tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh cách mạng ở Sài Gòn - Gia Định và tạo nên tiếng vang lớn. Sau ngày giải phóng đất nước, Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VI, thành viên tích cực đóng góp vào sự thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên là vị danh Ni hiện đại của Việt Nam, có nhiều cống hiến cho Giáo hội lẫn hệ phái, uy tín cao với Nhà nước. Cho nên, mảnh đất Tiền Giang luôn tự hào về một vị Ni kiên cường bất khuất trước chính quyền Sài Gòn tàn ác và hung bạo, Ni bộ tỉnh nhà ghi nhớ, tỏ lòng thành kính tri ân Ni trưởng - một tấm gương lớn hy sinh cho Đạo pháp, cho Dân tộc. Phải nói rằng, đây là những vị danh Ni tiêu biểu của mảnh đất Tiền Giang, đồng thời mãi là niềm tự hào lớn của chúng tôi. Các vị Ni trưởng đã tạo lập nền móng vững chắc cho ngôi nhà Ni giới Tiền Giang trên con đường hình thành, phát triển. Phải chăng mảnh đất Tiền Giang là nơi cây lành trái ngọt quanh năm, một xứ sở mang đậm sắc thái văn minh miệt vườn Nam bộ, kinh tế hàng hóa phát triển, đặc biệt Mỹ Tho từng là một đô thị lớn của miền Nam, nên đã tạo ra những con người thanh lịch, học hành bài bản và tâm hồn yêu chuộng văn hóa - nghệ thuật? Cho nên, quý Ni trưởng may mắn được thụ hưởng, kế thừa những phẩm chất nổi bật này của con người Tiền Giang. Mặt khác, qua hành trạng của quý Ni trưởng, chúng tôi hết sức khâm phục về tinh thần tham cầu giáo nghĩa uyên nguyên từ giáo lý Đại thừa của quý Ngài. Mặc dù với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng các vị Ni trưởng vẫn bền bỉ, quyết tâm ra Huế hoặc cầu đạo với các bậc danh Tăng đương thời. Vì thế, nhờ vào sự am hiểu căn bản giáo điển, cùng với nhiệt huyết hoằng dương chánh pháp, nên quý Ni trưởng đã thành tựu đạo nghiệp vẻ vang cho hậu thế noi theo.
  1. Truyền thống tu học và nghiêm trì Giới luật, tinh tấn tu tập, thực hành nếp sống phạm hạnh luôn được chư Ni Tiền Giang giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ và trải qua những thăng trầm lịch sử.
Tại Tổ đình Phật Bửu, khi vừa mới thành lập, Ni trưởng Thích Nữ Liễu Tánh đã thu nhận đệ tử, đào tạo Giới luật và kiến thức Phật học để làm căn bản việc tu tập sau này. Từ đó, những vị Ni trưởng thành từ đây luôn nhất mực giữ gìn Giới luật, quyết tâm tu tập mà Ni trưởng Thích Nữ Minh Ngọc, Ni trưởng Thích Nữ Minh Viên,… là những tấm gương tiêu biểu. Được biết, việc tu tập của chư Ni tại tỉnh nhà lúc bấy giờ không phải hoàn toàn thuận lợi do tình hình chiến tranh ác liệt, trở thành một thử thách đối với chí nguyện tu học của các vị ấy. Cụ thể như tại Phật Bửu Ni tự, những năm chống Pháp ác liệt, chư Ni phải đi tản cư, ngôi chùa bị tàn phá nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi vừa mới thành lập, chùa còn nhiều khó khăn, nhưng Ni trưởng Thích Nữ Liễu Tánh vẫn quyết tâm mỗi ngày lên lớp giảng dạy Kinh điển cho hàng đệ tử. Ngoài ra, chùa phải tạo kinh tế tự túc từ công việc may vá. Tại Quan Âm Tu viện, mặc dù chùa vừa mới thành lập, nhưng Ni trưởng Thích Nữ Minh Ngọc đã tích cực mở lớp Gia giáo Phật học đầu tiên cho chư Ni toàn tỉnh nói riêng và các tỉnh miền Nam nói chung về tu học. Ni trưởng cung thỉnh các vị danh Tăng như: Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Từ Thông, Hòa thượng Thích Huyền Vi,… về chùa giảng dạy cho Ni chúng khoảng 50 vị với tinh thần tinh tấn, kỷ cương, trí tuệ để rèn luyện. Ngoài ra, còn kể đến Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ (1918-2016) - một thành viên của Ban Quản trị Ni bộ Bắc Tông, người khai sơn chùa Phổ Đức tại thành phố Mỹ Tho vào năm 1964. Từ 1964 - 1975, chùa Phổ Đức là Phật học Ni viện - Trung tâm chuyên đào tạo chư Ni trình độ Sơ đẳng Phật học cho nhiều tỉnh lân cận, mang tính quy mô và hưng thịnh. Cho nên, đây là một thành tựu lớn về giáo dục của Ni giới Tiền Giang giai đoạn trước năm 1975. Sau ngày thống nhất đất nước, tình hình xã hội vô vàn khó khăn, vậy mà các ngôi chùa Ni trong tỉnh vẫn duy trì nếp sống thiền môn, chuyên tâm tu học mà không hề nản lòng. Tại Phật Bửu Ni tự, chùa Sắc Tứ Linh Thứu, chùa Phổ Đức, việc An cư kiết hạ được cố gắng duy trì để Ni chúng tỉnh nhà được thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học, giữ gìn mạng mạch Phật pháp và tiếp nối ngọn đèn trí tuệ, giới hạnh của các bậc tiền nhân. Phải nói rằng, đây là một giá trị vô cùng quan trọng, tạo nên tính chất bền vững, nhất là phương diện tâm linh và trí tuệ, cho sự phát triển Ni bộ Tiền Giang qua những thăng trầm lịch sử.
  1. Chư Ni Tiền Giang luôn thể hiện lòng từ bi nhằm phát huy tinh thần nhập thế và hộ quốc an dân.
Điều này cho thấy chư Ni tỉnh nhà không chỉ chuyên tu mà còn tích cực nhập thế hành đạo với sở nguyện cứu khổ độ sanh, giúp đỡ các mảnh đời bơ vơ, bất hạnh, các nạn nhân do chiến tranh gây ra trên mảnh đất Tiền Giang. Qua đây cho thấy, hình ảnh từ bi của người con Phật luôn là điểm sáng về đạo đức, tâm linh làm cho người dân cảm phục, kính quý. Phật giáo Tiền Giang nhờ đó mà được lan tỏa trên vùng đất cây trái bốn mùa, thẳm sâu vào tâm thức những con người hiền hòa, thanh lịch. Tại Phật Bửu Ni tự, Ni trưởng Thích Nữ Liễu Tánh đã cho mở một Ký Nhi viện để chư Ni nuôi dạy các trẻ em không gia đình liên tục trong khoảng 20 năm trước ngày giải phóng. Nhiều lần, trước cảnh tang thương mất mát, Ni trưởng đã thiết đàn chẩn tế, cầu siêu bạt độ vong linh giúp nhân dân nguôi ngoai nỗi đau mất người thân. Đặc biệt, Quan Âm Tu viện trở thành một địa chỉ thân thương của người dân nghèo khổ, nạn nhân chiến tranh. Ni trưởng Thích Nữ Minh Ngọc đã xây một Chẩn Y viện để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân bị thương tật, người nghèo, một Ký Nhi viện nuôi trẻ mồ côi, một trường học tình thương với khoảng 100 học sinh không có điều kiện đến trường. Đối với bản thân tôi, công đức của quý Ni trưởng và chư Ni tham gia công tác từ thiện xã hội, góp phần xoa dịu nỗi khổ, niềm đau do chiến tranh gây ra là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật. Đó là một niềm tự hào của đoàn thể Ni giới Tiền Giang ngày nay. Nói đến đây, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc tự hào mà ngôn từ khó có thể diễn tả. Bởi lẽ, ngày tôi chập chững bước vào con đường học Phật, tôi đã có duyên được theo học và hầu cận với những bậc danh Ni ấy. Để rồi tinh thần kính tin tuyệt đối nơi Tam bảo, sự tu tập, lễ nghi tuân theo thiền môn quy củ, cuộc sống đạo hạnh mà giản dị, lòng nghiêm từ trong việc nuôi dạy đồ chúng của các bậc Thầy Ni đã giúp tôi trưởng thành trong ngôi nhà Phật pháp và những điều đó là điểm son theo tôi suốt quá trình tu học mãi đến ngày nay.
III. NI GIỚI TIỀN GIANG TIẾP BƯỚC TIỀN NHÂN
Sau một thời gian dài Ni bộ Bắc tông vắng bóng, các bậc Trưởng lão Ni bấy giờ ưu tư cho tiền đồ Ni giới hậu học nên đã đồng lòng đệ trình đến chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam để được thành lập một tổ chức quản lý và điều hành Ni giới cả nước. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, năm 2008, Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hình thành.
Năm 2009, theo chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang được thành lập với mục đích quy tụ, tập hợp chư Tôn đức Ni trên toàn tỉnh để đoàn kết tổ chức, sinh hoạt và tu học, triển khai các công tác Phật sự. Việc thành lập Phân ban mang lại một ý nghĩa quan trọng, đó là phát huy sức mạnh của toàn thể Ni chúng nhằm đóng góp vào sự phát triển của Phật giáo Tiền Giang trong thời đại hội nhập, phát triển. Bằng những giá trị truyền thống đã hình thành, với những nền tảng và kinh nghiệm có được, chư Ni Tiền Giang liên tục gặt hái được những thành tựu lớn trên mọi phương diện hoạt động Phật sự gần 10 năm qua. Chúng tôi có thể khái quát bức tranh như sau:
  1. Ngay từ khi thành lập, Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang tiến hành thống kê số lượng Tự viện và chư Ni trên địa bàn tỉnh nhà. Tổng số Tự viện Ni là: 192 ngôi chùa, tịnh xá và có 544 chư Ni (Bắc Tông: 502 vị, Khất sĩ : 42 vị). Như vậy, trong vòng khoảng 70 năm, Ni giới Tiền Giang không ngừng phát triển, khởi đầu chỉ là ngôi chùa Phật Bửu dành cho Ni chúng chuyên tu. Ngoài ra, Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang là một tổ chức theo tinh thần lục hòa của Đức Phật, đoàn kết giữa các hệ phái, tông môn để tạo ra tính ổn định, luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Cho đến hiện tại, Phân ban đã hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022). Trong các nhiệm kỳ, Phân ban đã suy cử chư Tôn đức Ni chứng minh vốn là những bậc cao niên, giới đức thanh tịnh, uy tín và mô phạm để làm tòng lâm thạch trụ - chỗ dựa tâm linh vững chắc cho Ni giới Tiền Giang. Đó là Ni trưởng Thích Nữ Tân Liên, Ni trưởng Thích Nữ Minh Viên, Ni trưởng Thích Nữ Nhan Liên, Ni trưởng Thích Nữ Như Minh, Ni trưởng Thích Nữ Minh Châu, Ni trưởng Thích Nữ Long Chơn… Trong hai nhiệm kỳ đầu, Phân ban Ni giới Tiền Giang được sự dẫn dắt của Ni trưởng Thích Nữ Như Bình với vai trò là Trưởng Phân ban Ni giới. Đến nhiệm kỳ III (2017-2022), do Ni trưởng Trưởng Phân ban niên cao, sức yếu nên tôi - Tỳ kheo Ni Thích Nữ Tịnh Nghiêm được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang giao trọng trách thay thế Ni trưởng để tiếp tục đồng hành trong mọi công tác Phật sự của Ni giới tỉnh nhà. Đối với tôi, đó là một nhiệm vụ rất lớn mà bản thân tôi khó có thể một mình gánh vác. Ngày ngày tôi hằng nguyện cầu Tam bảo gia hộ, Đức Thánh Tổ Ni độ trì để đoàn thể Ni giới hòa hợp, đồng lòng trong mọi Phật sự. Đặc biệt, trong cơ cấu tổ chức của Ban Trị sự tỉnh, tôi là vị Ni đầu tiên được cử vào vị trí Phó Trưởng ban Trị sự cùng với các vị Ni làm ủy viên, đảm trách nhiệm vụ ở các ban như Ban Tài chánh (10 vị), Ban Thông tin Truyền thông (6 vị), Ban Từ thiện Xã hội (18 vị), Ban Giáo dục (13 vị), Ban Hướng dẫn Phật tử (13 vị), Ban Hoằng pháp (8 vị), Ban Tăng sự (2 vị), Ban Pháp chế (1 vị), Ban Phật giáo Quốc tế (2 vị), Ban Văn hóa (13 vị), Ban Giám hiệu Trường Cao - Trung Phật học (1 vị). Điều này cho thấy uy tín và nội lực lẫn năng lực hoạt động của Ni giới Tiền Giang.
  1. Truyền thống tu tập để trang nghiêm Ni đoàn, vun bồi tư lương làm bảo sở vững vàng trên con đường giải thoát luôn được Phân ban Ni giới tỉnh nhà phát huy, gìn giữ. Hằng năm, việc tổ chức An cư kiết hạ luôn được chư Ni tổ chức theo quy củ thiền môn, tu tập miên mật để tăng trưởng giới định huệ. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, luân phiên có hai Hạ trường dành cho chư Ni trong toàn tỉnh, đó là chùa Linh Phong, chùa Sắc Tứ Linh Thứu. Ngoài ra, còn có Hạ trường chùa Phổ Đức dành cho Ni sinh Trường Cao Trung Phật học và điểm An cư tại chỗ - Ni Viện Tịnh Nghiêm. Các đạo tràng này luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của chư Tôn đức Ban Trị sự tỉnh nhà, Phân ban Ni giới TƯ và Tiền Giang, sự hộ trì tịnh tài, phẩm vật của nam nữ Phật tử trong và ngoài tỉnh.
    1. Truyền thống đề cao giáo dục nội minh và ngoại minh luôn được Ni giới Tiền Giang kế thừa và cố gắng phấn đấu. Ngày trước, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tịnh, Ni trưởng Thích Nữ Liễu Tánh, Ni trưởng Thích Nữ Minh Ngọc,… tích cực nghiên tầm nội điển từ các bậc trưởng thượng, thậm chí vượt đường xa đến Huế học hành. Nhờ đó, Ni giới Tiền Giang hình thành được bề dày chắc chắn về sở học, sở tu. Tiếp nối truyền thống quý báu đó, ngày nay chư Ni Tiền Giang có hàng trăm vị Ni trẻ được đào tạo nội điển, ngoại điển vững vàng bằng ý chí phấn đấu miệt mài nên đạt học vị cử nhân, thạc sĩ,… ở nhiều ngành học. Và hiện tại đã có hơn trăm vị Ni trẻ đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đang là nghiên cứu sinh cho học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước. Thiết nghĩ, đây là nguồn nhân lực quan trọng giúp Ni giới tỉnh nhà phát triển trong tương lai. Bản thân tôi cũng như nhiều chư Tôn đức Ni tỉnh nhà luôn ý thức việc tích lũy sở học nhằm làm phong phú cho kinh nghiệm tu tập bản thân, cố gắng dày công nghiên tầm Kinh - Luật - Luận để làm tư lương trên lộ trình về nơi bảo sở. Cá nhân tôi được các Lớp Luật (tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu), các Trường hạ Ni tại nhiều tỉnh, thành mời tham gia giảng dạy Kinh - Luật Đại thừa, sách tấn cho hàng hậu học. Bằng lòng tin tuyệt đối nơi ngôi Tam bảo, sự nhiệt huyết, phấn đấu không ngừng trên con đường tu tập của bản thân, tiếp độ Ni chúng và hành trình nhập thế, tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với chư Ni tại những nơi tôi đến hầu tiếp thêm cho họ sự tinh cần trên lộ trình giải thoát. Đây là một niềm vinh dự cho bản thân nói riêng và cũng là góp phần đưa hình ảnh, tiếng nói của Ni giới Tiền Giang đến với đoàn thể Ni giới trong cả nước nói chung.
Truyền thống nhập thế và hộ quốc an dân của chư Tôn đức Ni ngày trước luôn được Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang ngày nay phát huy tích cực, trở thành một thành tựu quan trọng, một điểm nhấn nổi bật nhất trong các hoạt động Phật sự của các Tự viện Ni trên địa bàn tỉnh. Liên tục trong nhiều năm qua, các chương trình từ thiện xã hội mang tính đa dạng, thiết thực, được chính quyền các cấp đánh giá cao và thu hút cộng đồng xã hội hưởng ứng tích cực. Tại các Tự viện, chư Ni tặng quà cho bà con nghèo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, tổ chức bếp ăn tình thương nấu cơm, cháo cho bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh. Bên cạnh đó, Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang còn tập trung vào các hoạt động như xây nhà tình thương, làm đường giao thông nông thôn, xây cầu, đào giếng, tài trợ mổ tim, mổ mắt và khám chữa bệnh cho người nghèo, học bổng cho học sinh nghèo… Tổng kết nhiệm kỳ I (2009-2012), giá trị từ thiện xã hội do chư Ni toàn tỉnh thực hiện đạt trên 25 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ II (2012-2017), con số tăng lên gần 40 tỷ đồng. Công tác từ thiện xã hội đem lại hiệu quả tích cực cho các vùng quê nghèo khó, cho những mảnh đời bất hạnh, đồng thời là hình thức thể hiện tấm lòng từ bi của người con Phật một cách thiết thực nhất. Tuy nhiên, một thành tựu quan trọng, một điểm sáng trong hoạt động từ thiện của Ni giới Tiền Giang cần nhắc đến là Trường Mầm non Tịnh Nghiêm - nơi nuôi dạy miễn phí hơn 200 trẻ em nghèo mỗi năm. Đây là một mô hình giáo dục mầm non thành công của Phật giáo hiện nay.
IV. KẾT LUẬN
Kế thừa truyền thống và tiếp nối di sản các bậc tiền nhân là con đường lâu dài, bền bỉ, một mục tiêu phấn đấu liên tục của chư Ni tỉnh nhà trước bao đổi thay của thời cuộc, chuyển dời những thăng trầm lịch sử. Những giá trị truyền thống của chư Ni tiền bối chính là những viên gạch đặt nền tảng xây dựng Ni bộ vững vàng trước những khó khăn, thách thức, đồng thời chính là những ngọn hải đăng sáng ngời dẫn dắt cho nhiều thế hệ Ni chúng tỉnh nhà trên lộ trình tự độ, độ tha trong tương lai. Hy vọng với bề dày truyền thống có được, với những tấm gương đạo hạnh sáng ngời, với những thành quả tốt đẹp, Ni giới tỉnh Tiền Giang tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trong thời gian tới.TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Nhiều tác giả (2016), Nữ giới Phật giáo Việt Nam truyền thống và hiện đại, NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2.  Ni giới Hệ phái Khất sĩ (1994), Kỷ yếu Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên, NXB. Thành phố Hồ Chí Minh.
3.  Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Kỷ yếu Đại hội Ni bộ Bắc Tông, Chùa Từ Nghiêm, 1972.
4.  Phật Bửu Ni viện, Tiểu sử Thầy Bổn sư Liễu Tánh, bản photocopy.
5.  Tỳ kheo Ni Như Đức (biên soạn), Lược sử Ni giới Bắc Tông, Hà Nội, NXB. Tôn giáo, 2009.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây