NI GIỚI TIỀN GIANG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chủ nhật - 10/03/2019 06:07
NI GIỚI TIỀN GIANG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TKN. Diệu Tâm
NI GIỚI TIỀN GIANG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TKN. Diệu Tâm

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Theo nhiều tài liệu ghi nhận, vào thời chúa Nguyễn, năm 1679, vùng đất Mỹ Tho là một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất Nam bộ. Bấy giờ, người Minh Hương và người Việt từ miền Trung và miền Bắc, trong đó phần lớn là từ vùng Ngũ Quảng đã đến khai hoang và định cư rất đông trên vùng đất này. Chùa chiền cũng bắt đầu hình thành và chư Tổ từ đó cũng bắt đầu công cuộc hoằng pháp nơi vùng đất mới.
“Đến đầu thế kỷ XX, do ảnh hưởng của phong trào chấn hưng Phật giáo ở châu Á, nhất là Phật giáo Trung Hoa, được Đại sư Thái Hư chủ xướng, Phật giáo Việt Nam cũng được khởi sắc chấn hưng. Đứng đầu phong trào này là Hòa thượng Khánh Hòa. Ngài đã đi vận động hầu hết các chùa ở Nam bộ gấp rút mở trường Phật học đào tạo Tăng tài. Thế là lớp Phật học ngắn hạn được ra đời mang tên “Phật học Liên xã” được tổ chức lưu động ở các chùa: Long Phước (Trà Ôn), Long Phước (Trà Vinh), Viên Giác (Bến Tre),... Số lượng Tăng sinh theo học lên đến cả trăm vị.”[1]
Cùng với tinh thần đó, quý Ni trưởng, Ni sư tỉnh nhà đã không ngại khó khăn gian khổ dấn thân cầu đạo và hoằng truyền Phật pháp. Với sự chỉ dạy, trợ duyên của chư Tôn đức Đại Tăng, các Ni trường Phật học Gia giáo, trường Hương (khóa Hạ), trường Kỳ (Đại Giới đàn),… dành cho chư Ni trong tỉnh và khu vực bắt đầu hình thành. Tuy lúc sơ khai này, Ni giới Tiền Giang chưa hình thành rõ nét nhưng đã để lại dấu ấn đặc biệt và làm nền tảng vững chắc cho Ni giới tỉnh nhà phát triển vững chãi đến ngày nay.
II. CÁC NI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN TẠI TIỀNGIANG
1. Ni trường Sắc Tứ Linh Thứu
Năm 1951, có một sự chuyển biến lớn, do hoàn cảnh khách quan, Hòa thượng Thích Thành Đạo đã quyết định để lại ngôi vị Trụ trì chùa Sắc Tứ Linh Thứu cho ba vị Ni trưởng đảm nhiệm: Ni trưởng Thông Huệ, Ni trưởng Như Chơn và Ni trưởng Như Nghĩa.
Từ khi ba vị Ni trưởng kế nghiệp, ngoài việc trùng tu cơ sở vật chất; quý Ni trưởng còn xây dựng nơi này thành chốn Già lam tịnh địa tu học cho Ni giới nói chung và Ni giới tỉnh Tiền Giang nói riêng.
Năm 1956, ba vị Ni trưởng đã cùng với chư Ni trưởng Ni bộ Bắc tông mở lớp Sơ đẳng Gia giáo Phật học tại chùa Sắc Tứ Linh Thứu, có hơn 40 vị theo học. Suốt khóa học bốn năm, Ni trưởng Thích Nữ Thông Huệ đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm Giáo thọ sư, chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo lớp Ni kế thừa ở miền Tây Nam bộ và các tỉnh lân cận. (Ni trưởng Thông Huệ cũng là một trong những vị Ni trưởng thế hệ đầu tiên thành lập Ni bộ Bắc Tông, giai đoạn đầu thập niên 50, Người đã từng đảm nhận chức vụ Trưởng ban Nghi lễ của Vụ Ni bộ).
Nơi này, nhiều lần được chư Tôn đức cho phép mở Đại Giới đàn  cho chư Ni nhiều thế hệ, cũng là điểm thường xuyên mở khóa An cư tu học cho chư Ni tại Tiền Giang.
2. Ni trường Phật Bửu
Năm 1947, được sự đồng ý của Hòa thượng Pháp Tràng, Ni trưởng Liễu Tánh đã cho xây dựng ngôi chùa Ni đầu tiên tại Tiền Giang - đó là chùa Phật Bửu Ni, huyện Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy).
Năm 1957, với cương vị là Phó Vụ trưởng Ni bộ Trung ương kiêm Trưởng Ni bộ tỉnh Định Tường, Ni trưởng đã mở trường Sơ đẳng Phật học tại chùa Phật Bửu Ni, có hơn 40 chư Ni theo học.
Năm 1968, Ni trưởng được đề cử làm Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.

Dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy tận tụy của Ni trưởng, nhiều chư Ni đã được đào tạo trở thành bậc hữu ích cho Đạo pháp và chúng sinh đến hôm nay.
3. Ni trường Phổ Đức
Năm 1964, nhị vị Ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ và Thích Nữ Trí Nguyện đã cùng với bổn đạo quyết định dời chùa Phổ Đức từ đường Trần Hưng Đạo về số 40 Ấp Bắc, bên dòng sông Bảo Định như vị trí hiện nay.
Song song với thời gian làm chùa, quý Ni trưởng cũng bắt đầu công việc tiếp Tăng độ chúng. Với uy đức và tâm độ lượng của hai Ni trưởng, rất nhiều chư Ni gần xa lần lượt tìm đến cầu Pháp và nương theo xuất gia tu học. Ni trường Phổ Đức hình thành từ đây. Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo cũng tìm đến cầu pháp và trợ giúp Phật sự tại chùa Phổ Đức từ lúc ban sơ này.
Năm 1990, trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang được thành lập, chư Tôn đức BTS đã quyết định chọn chùa Phổ Đức làm nơi nội trú cho chư Ni theo học tại trường. Từ đó đến nay, đã qua 7 khóa học, Ni trường Phổ Đức đã trở thành điểm tựa thân thương của chư Ni sinh theo học các chương trình Phật học tại tỉnh nhà và Ni trường này cũng không còn xa lạ đối với những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo Tiền Giang.
III. PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH TIỀN GIANG
1. Phân ban Ni giới Tiền Giang nhiệm kỳ 1 (2009 - 2012)
Ngay từ khi Phân ban Ni giới Trung ương trực thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN được thành lập trong nhiệm kỳ VI, vào tháng 3 năm 2009, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm được cơ cấu là Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương trong nhiệm kỳ đầu, với tâm thao thức lo cho tương lai Ni giới Tiền Giang, Ni trưởng đã cố gắng vận động chư Ni thành lập Phân ban Ni giới tỉnh nhà, được sự cho phép của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đã được thành lập.

Nhiệm kỳ đầu, Phân ban Ni giới có 27 thành viên, do Ni trưởng Thích Nữ Như Bình làm Trưởng Phân ban. Quý Ni trưởng, Ni sư thành viên Phân ban Ni giới đều có tham gia vào các công tác của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và địa phương hoạt động rất tích cực, được sự ghi nhận của chư Tôn đức BTS và các ban ngành Nhà nước. Do đây là giai đoạn mới thành lập nên trong hoạt động chung chưa được đồng bộ.
2. Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2 (2012 - 2017)
Ở nhiệm kỳ II, Ni trưởng Thích Nữ Như Bình vẫn đảm nhận chức vụ Trưởng Phân ban. Thành viên Phân ban lúc này có 29 vị.
Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu nên phần nhiều công việc của Ban đều được Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm đảm trách, Tuy vậy, Ni trưởng Thích Nữ Như Bình vẫn từng bước theo sát với công việc của đại chúng. Nhất là về công tác An cư kiết hạ, Ni trưởng Thích Nữ Như Bình cả cuộc đời gắn liền với đại chúng tại mỗi khóa An cư trong tỉnh.
Những thành tựu của Phân ban Ni giới Tiền Giang nhiệm kỳ này cũng đạt nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là công tác tổ chức sự kiện, tham gia hoạt động tích cực vào các ngành như: Giáo dục, Hoằng pháp và đặc biệt là Từ thiện xã hội.
3. Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 3 (2017 - 2022)
Chứng minh Phân ban có 06 vị. 29 thành viên giữ các chức vụ cụ thể trong Phân ban.
Trong nhiệm kỳ này, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm đảm nhận chức vụ Trưởng Phân ban, thay cho Ni trưởng Thích nữ Như Bình tuổi đã cao.
Với vai trò mới, lại là người có tài lãnh đạo, quán xuyến công việc, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm từng bước kiện toàn nhân sự và phân công công việc cho nhân sự rất cụ thể, các hoạt động của Phân ban từ đó cũng khởi sắc và trôi chảy nhịp nhàng.
Nhiều vị Ni trong Phân ban của nhiệm kỳ này hiện đang đảm nhận chức vụ của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cũng như BTS các huyện thị, thành và hoạt động rất có hiệu quả.
IV. KẾT LUẬN
Như vậy, Ni giới Tiền Giang có mặt từ rất sớm. Ngay từ buổi đầu, qua sự tu tập và làm việc, chư Ni đã tạo được niềm tin lớn với chư Tôn đức Tăng, quý lãnh đạo chính quyền và tín đồ Phật tử.
Xuyên suốt từ khi Giáo hội hình thành cho đến ngày thành lập, chư Ni trưởng tiền bối luôn có mặt và nhiệt thành đóng góp công sức, trí tuệ cùng với chư Tôn đức Tăng hoàn thành công cuộc hoằng dương Phật pháp tại tỉnh nhà.
Điều đáng trân quý và hạnh phúc đối với Ni giới tỉnh nhà là dù ở thời đại nào chư Tôn đức Ban Trị sự và Đại Tăng đều xem chư Ni như một phần tử tích cực không thể thiếu trong Tăng đoàn, quý Ngài đã không hề có sự phân biệt giới tính.
Sự chuyển giao trách nhiệm Trụ trì ngôi chùa Sắc Tứ Linh Thứu của Hòa thượng Thành Đạo cho ba Ni trưởng; Sự khuyến khích cho Ni trưởng Liễu Tánh xây chùa Ni và mở Ni trường của Hòa thượng Pháp Tràng; Nhất là từ khi Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà được thành lập, sự có mặt của quý Ni trưởng, Ni sư trong BTS từ những nhiệm kỳ đầu như: Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo, Ni trưởng Thích Nữ Như Quang; cho đến ngày nay như: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Ni sư Thích Nữ Huệ Năng, Ni sư Thích Nữ Tuyết Liên, Ni sư Thích Nữ Minh Nhẫn, Ni sư Thích Nữ Tuệ Minh, Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm,… Với những chức vụ đã đảm nhận và thành quả của chư Ni đã làm được trong Giáo hội, đủ để khẳng định sự có mặt của Ni giới Tiền Giang là cần thiết, là tất yếu, góp phần không nhỏ vào việc ươm mầm, vun bón cho vườn hoa Phật pháp, xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng vững mạnh và chung sức với chánh quyền trong công cuộc xây dựng đất nước, quê hương.
Ôn lại đôi nét về Ni giới Tiền Giang để làm nền tảng soi mình trên con đường tu tập và phụng đạo. Cũng là để vững niềm tin cho các hoạt động Phật sự tiếp theo, góp phần làm cho Phật giáo nói chung, Phật giáo Tiền Giang và Ni giới Tiền Giang nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh với thời đại.
 

[1] Tài liệu Hội thảo Khoa học: Nhiều tác giả - Hội thảo khoa học 300 năm Phật giáo Gia Định - Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, NXB. TP. HCM).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây