NHỮNG ĐÓA SEN THANH NGÁT HƯƠNG TRÊN CHÂU THỔ SÔNG TIỀN

Chủ nhật - 10/03/2019 04:56
NHỮNG ĐÓA SEN THANH NGÁT HƯƠNG TRÊN CHÂU THỔ SÔNG TIỀN
TKN. Tuyết Liên
NHỮNG ĐÓA SEN THANH NGÁT HƯƠNG
TRÊN CHÂU THỔ SÔNG TIỀN
TKN. Tuyết Liên

Tổ sư Minh Đăng Quang là vị sơ tổ khai sáng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam vào tiền bán thế kỷ XX, với tôn chỉ Nối truyền Thích Ca Chánh pháp. Ngọn đuốc Minh Đăng được khơi rạng tại vùng đất Phú Mỹ - tỉnh Định Tường, nay thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đạo Phật Khất sĩ là sự sáng tạo, mang tính thích nghi, được bản địa hóa để nhiều người có thể tu tập nhưng cốt lõi vẫn dựa trên nền tảng “Thích Ca chánh pháp”. Chuông pháp vang rền, Chánh pháp khai mở đường chơn, Chơn lý diễn bày, thức tỉnh bao người trong cõi mộng, hướng tâm quy Phật, pháp tứ y thể hiện hạnh chơn truyền. Từ vùng đất Phú Mỹ, bao đóa sen thanh đã vượt nước bùn vươn cao thanh thoát, phô sắc tỏa hương. Từ Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Bạch Liên, Ni trưởng Thanh Liên, Sư bà Bửu Liên bốn vị nữ khất sĩ đầu tiên của Hệ phái được Tổ ban pháp danh biểu hiện màu hoa sen thanh quý. Tất cả đều sinh trưởng từ vùng đất sông Tiền lập thân hành đạo, bước vân du mọi miền hóa duyên, tiếp chúng độ Ni lưu, một cành sen tiếp nối một cành sen, biến biển đời thành đầm liên hoa rực rỡ, trở thành Giáo hội Liên Hoa.
Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên, sinh trưởng trong một gia đình hiền lương đạo đức, được hấp thụ một nền học vấn căn bản từ thuở nhỏ, Ni trưởng đã bộc lộ bản chất thông tuệ và phẩm hạnh thanh cao của đóa liên hoa vô nhiễm. Năm 1947, khi 24 tuổi đời, được gặp Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Ni trưởng đã dõng mãnh phát nguyện làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ.
Bằng đại nguyện như thế, thuyền sen xông lướt, Bắc Nam Trung nối nhịp giao hòa, thể hiện hạnh Thích Ca, một bát cơm ngàn nhà khất thực. Ni trưởng đã được Đức Tổ sư Minh Đăng Quang giao trọng trách lãnh đạo Ni giới Khất sĩ. Năm 1954, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Tăng ni Khất sĩ như con thuyền không lái nhưng bằng sự kiên trì, tuệ giác soi đường, Ni trưởng đã khéo léo lèo lái con thuyền Giáo hội Ni giới Khất sĩ, truyền thừa Phật pháp rộng sâu trong quần chúng nhân dân. Với cương vị lãnh đạo Ni giới Khất sĩ, Ni trưởng nhận thức được sứ mệnh cùng trọng trách của mình trước sự nghiệp phát triển và  hoằng dương chánh pháp, Ni trưởng chủ trương “Tu có học mới rạng ngời Chánh pháp, học có tu mới lợi đạo ích đời”. Cuối niên khóa 1970 – 1971, Ni giới Khất sĩ có một Sư cô tốt nghiệp Cử nhân Phật học và Triết học Đông phương, tiếp tục học lên Cao học, chính là Ni trưởng Tố Liên, hiện là Ủy viên HĐTSTƯ. Ni trưởng Huỳnh Liên có tầm nhìn xa trông rộng, chủ trương cho Ni chúng học thêm văn hóa, sinh ngữ, cổ ngữ và học rộng Phật pháp, vừa hấp thụ tinh hoa mới của thời đại, vừa thấm nhuần ý pháp trong biển pháp Như Lai. Ni trưởng sách tấn chư ni học siêng tu giỏi, có một số vị theo thế học chuyên ngành, một số vị học lên Cao Cấp, Cao đẳng, học tinh chuyên về Phật pháp, học chuyên kinh bộ, văn phạm và dịch kinh Pali, có thể nói đây là thời kỳ trăm hoa đua nở làm cho vườn hoa đạo pháp được ươm mầm khắp đất nước thân yêu.
Năm 1987, Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch, Hội chúng Ni Giới Khất sĩ lên đến hơn 1.000 vị, từ Cam Lộ đến Cà Mau đã có 144 ngôi Tịnh xá. Trung ương Ni giới Khất sĩ đặt tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, TP.HCM. Năm 2018, Ni giới Hệ phái đã có 27 Ni sư, sư cô tốt nghiệp Tiến sĩ từ nước ngoài về,  11 sư cô đang  học Tiến sĩ, 11 Sư cô Thạc sĩ, 10 sư cô đang học Thạc sĩ, gần 200 Sư cô tốt nghiệp Cử nhân Phật học, 30 Sư cô tốt nghiệp khóa Giảng sư Cao – Trung cấp do Ban Hoằng pháp Trung ương đào tạo, 56 Sư cô tốt nghiệp Cao đẳng Phật học, một số ni chúng đang công tác ở các Ban, ngành, viện Trung Ương và các tỉnh, thành. Hiện nay có 130 học Ni đang theo học các trường Phật học cũng như ngoại khóa. Hiện nay, Ni giới Khất Sĩ phát triển được 261 ngôi Tịnh xá và trên 1.500  Ni chúng, đó là thành quả vẻ vang của Ni giới Hệ phái.
Ni trưởng Huỳnh Liên, với tinh thần nhập thế, người rất quan tâm đến sự khổ của muôn người, nên trong giai đoạn chiến tranh Ni trưởng đã chủ trương lập Cô nhi viện, Ký nhi viện ở các miền Tịnh xá đủ duyên, để nuôi dạy những trẻ em nghèo cơ nhỡ, trẻ em là nạn nhân của chiến tranh. Đạo  hạnh của Ni trưởng được tạc khắc vào trang sử vàng của Giáo hội, làm rạng danh cho Tổ thầy. Công hạnh của Ni trưởng đã được xã hội ghi nhận trên trang sử Việt Nam, nên tại phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ chí Minh đã có con đường mang tên “Ni sư Huỳnh Liên”.
Có thể nói Ni trưởng Huỳnh Liên là một con người sáng tạo, đã mở mang con đường tu học mới cho Hệ phái,  Người dám thay đổi hướng tu, đưa ra chủ trương mới cho Ni chúng học và sản xuất để có đời sống kinh tế tự túc, đào tạo người thừa kế có trình độ, có tri thức, có khả năng đảm đang Phật sự  biết hòa nhập với xã hội trong từng giai đoạn. Qua cuộc sống tu hành của Ni trưởng đã để lại cho  Ni giới bài học hành đạo lợi ích cuộc đời,  không câu nệ giáo pháp, đó là tấm gương sáng cho Ni giới Khất sĩ nói riêng và cho Ni giới nói chung.
Nói đến sự phát triển,  sự thành tựu của Ni giới Khất sĩ, ngoài tài năng lãnh đạo của Ni trưởng Huỳnh Liên, không thể không nhắc đến Đệ nhị Ni trưởng Bạch Liên, là người sinh trưởng nơi đất Tiền Giang, được đức Tổ sư  tế độ xuất gia nơi chùa Linh Bửu, làng Tân Hòa Thành, tỉnh Tiền Giang, đồng  lý tưởng, chung hạnh nguyện với Ni trưởng Huỳnh Liên trên đường giải thoát. Trong giai đoạn mở mang mối đạo, Ni trưởng Bạch Liên đã vững lái giương bườm Trung nguyên một cõi, dựng lập biết bao tịnh cảnh, mưa pháp mây lành, ban rưới bao người mát mẻ. Sen vàng trăm vẻ, đâu đâu cũng rạng nét phong quang, bát đất y vàng, hóa thành thuyền sen Bát nhã. Tặng cho đời pháp lành báu lạ, nhận của người manh áo chén cơm. Xin rồi cho, tinh thần vật chất cân phân; học rồi dạy, đền đáp tấm lòng tín thí. Biển đời trang nghiêm sen quý, báo đền nghĩa trọng Tứ ân.
Đệ tam Ni trưởng Thanh Liên (1925-1968), ba vị đồng lễ Tổ xuất gia, gian nan giai đoạn ban đầu, tay chống tay chèo thuyền Giáo hội, Liên hoa quốc độ tiếp độ Ni lưu. Hăm lăm năm lẻ du hành, khi lên trung thổ, lúc vượt cao nguyên, mở mang mối đạo, độ biết bao người, đang độ trung niên, vô thường chợt đến, sớm mãn duyên trần, Người viên tịch  năm Mậu Thân (1968).
Quý Ni trưởng thế hệ ban đầu do đức Tổ sư tiếp độ giáo dưỡng còn có:
Đệ tứ Ni trưởng Kim Liên, sinh trưởng tại quận Bến Tranh, Tiền Giang, vào năm 1912, trong gia tộc nho phong đức độ. Một ngày gặp Tổ, nghe pháp giác ngộ vô thường, phát tâm xuất gia học đạo, từ đó bắt đầu đi khắp tỉnh thành châu quận, tỉnh thức quần sanh, soi đuốc huệ gọi người quay về chánh đạo. Trải qua 44 năm xuất gia hành đạo, 34 năm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thanh, (thuộc Thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), giữ hạnh Khất sĩ chơn không, được mọi người quý trọng, thế thọ 87 năm, viên mãn một đời, thành tựu đạo nghiệp.
Đệ Cửu Ni trưởng Trí Liên, người tỉnh Long An. Năm 1948, khi nghe đức Tổ sư Minh Đăng Quang thuyết pháp, Ni trưởng phát nguyện xuất gia, theo chân Thầy bạn hành đạo, bước chân du hóa các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ. Sau hai năm Tổ sư vắng bóng, Ni trưởng lập chí ẩn chốn non xanh, chọn đất Tây Ninh, núi Điện Bà là nơi tu dưỡng. Năm 1961, Ni trưởng hạ sơn hành đạo, từ Tây Ninh, Gò Dầu, Trảng Bàng, Sài Gòn, Long An, rồi đến Định Tường. Đất Tiền Giang  định sẵn, làng Tân lý hữu duyên, hạnh Khất sĩ chân truyền, bá tánh đồng quy ngưỡng. Người người chung sức, hiến đất xây cất đạo tràng, tịnh cảnh già lam, Ngọc Hiệp thơm duyên Tịnh xá. Trường đạo lý tiếp Ni độ chúng, kẻ hữu duyên tiếp nối cơ duyên, y bát chơn truyền, giáo dưỡng Ni lưu tu học. Ba mươi sáu năm khêu rạng đèn thiền, tinh tấn nêu cao thân giáo, pháp Bát kỉnh thực hành, tôn kính bậc đại Tăng, bản thể Ni lưu từ đó lập thành, diệt bản ngã hòa cùng chơn ngã, giới định huệ pháp hành cao cả, giữ hạnh tu giềng mối đạo thiền.
Đệ thập Ni trưởng Thiện Liên, vị đệ tử Ni thứ mười của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Năm 1946 xuất gia, nương chốn tòng lâm học đạo tại Giác Lâm cổ tự. Đến năm 1949, Tổ sư Minh Đăng Quang hành đạo tại Ngọc Lâm Tự. Ni trưởng cầu thọ giới pháp Sa di Ni, rạng rỡ pháp y, ngạt ngào hương giới, với pháp hiệu Thiện Liên, tín tâm kiên cố, nhẫn nhục kiên trung; tánh hạnh vững bền, đầu trần chân đất, khất thực hóa duyên, cuộc sống giản đơn tâm vui niềm đạo pháp. Chí lực hùng, vượt mọi chướng duyên, Tịnh xá Ngọc Nguyên (huyện Cái Bè) được xây cất, phát nguyện an trú độ chúng tu hành.
Đương kim Trưởng NGHPKKS Ni trưởng Tràng Liên, duyên lành gặp Tổ phát nguyện xuất gia, được Ni trưởng Huỳnh Liên tiếp nhận, đưa vào Giáo hội Liên Hoa. Năm 1961, Người về Mỹ Tho hành đạo trùng tu nâng cấp Ngọc Mỹ tịnh đàng. Năm 1969, Ni trưởng đến đất Sài thành, giáo hóa nhân sanh, dựng xây tinh đàng Ngọc Diệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2002, Ni trưởng Tạng Liên, Đệ tam Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch, Ni trưởng được suy tôn đảm nhiệm Đệ tứ Trưởng Ni, giới Hệ phái Khất sĩ được GHPGVN suy cử vào chức vụ Ủy viên Hội đồng Trị sự.
Ni trưởng Hưng Liên -  Viện chủ Tịnh xá Ngọc Định – TP. Mỹ Tho (1931 – 1997) sinh năm 1931, tại Điều Hòa, TP Mỹ Tho, tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang) phát tâm quy Phật năm 16 tuổi. Năm 1966, bước chân Ni trưởng du phương hành đạo đến Sóc Trăng, trụ tại Tịnh xá Ngọc Khánh. Năm 1969 Ni trưởng trở lại quê nhà, lập tịnh thất tịnh tu, năm 1970 ngôi tịnh thất nhỏ phát triển thành ngôi già lam Ngọc Định; từ đây ngày ngày miên mật, tinh tấn tu trì, với đức tánh từ bi, tâm lượng hỷ xả nên Phật tử hữu duyên gặp được Ni Trưởng đều hết lòng quy kính, dù thân bệnh, nhưng Ni trưởng vẫn làm tròn nhiệm vụ sứ giả Như Lai, nêu gương Phật cho người gieo hạnh Phật. Năm 1997, duyên trần viên mãn, Ni Trưởng đã xả bỏ báo thân đi vào cõi tịnh. Với thế thọ 67 tuổi, lạp thọ 44 năm.
Ni trưởng Tân Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, thị xã Gò Công, là một bậc Trưởng lão Ni đức độ hiền hòa, hiện là Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, chứng minh Phân ban Ni giới Tiền Giang. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng Ni trưởng vẫn tùy hỷ chứng minh trong mọi sinh hoạt Ni giới và Ni trưởng rất tích cực trong công tác an sinh xã hội. Những ai từng tiếp xúc với NT đều nhận ra những đức tính từ bi, bao dung, độ lượng cũng như hạnh khiêm hạ đối với mọi người. NT thường nhắc nhở chúng đệ tử phải giữ gìn giới luật, sống hạnh lục hòa, tu cho có đức, học cho thành tài. Vì tiền đồ Phật pháp, vì lợi lạc chúng sanh nên tuy tuổi đã 85, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, vẫn an vui, cởi mở, vẫn lo trùng tu kiến tạo đạo tràng, tích cực phụng sự Giáo hội.
Nhìn lại quãng đời hơn sáu mươi năm cống hiến cho Đạo pháp, phục vụ chúng sanh, những bước chân thầm lặng, dạt dào đức “từ, bi, hỷ, xả”. Công hạnh và trí đức của Ni trưởng là gương sáng tuyệt vời, một đóa sen thanh trong liên trì hải hội, Hạnh và Đức xứng đáng cho đàn hậu tấn chúng con noi gương. “Một bậc Trưởng lão Ni khả kính...”
Ni trưởng Minh Liên, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm, sinh trưởng tại xã Đồng Sơn, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.  Năm 1952 Người tròn 28 tuổi, duyên lành gặp Tổ xuất gia, bước chân hành hóa, lưu chuyển khắp đó đây.  Năm 1955 Ni Trưởng về khai sơn tạo tự Tịnh xá Ngọc Tâm tỉnh Long An tiếp ni độ chúng. 
Nhiệm kỳ VI (2002 – 2007) Ni trưởng được GHPGVN tỉnh Long An cung cử  vào chức vụ Phó ban Trị Sự Tỉnh hội PG tỉnh Long An kiêm Ủy viên Ban Tăng sự. Nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017) Ni trưởng là Cố vấn chứng minh Phân ban Ni Giới TW và Chứng minh Phân ban Ni Giới tỉnh Long An. Với hạnh nguyện giúp người, Bếp ăn từ thiện Ngọc Tâm ra đời mỗi ngày phát 800 phần cơm miễn phí cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.
Hiện nay với tuổi đời 92, Ni trưởng vẫn nhiệt tâm với sự nghiệp phát triển của GHPGVN nói chung và của Hệ phái Khất Sĩ nói riêng. Quả là một gương hạnh tuyệt vời để cho hàng hậu học noi theo.
Ni trưởng Thông Liên, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tháp, thị xã Mộc Hóa, tỉnh Long An, là một bậc Tôn túc Ni giới đức kiêm ưu trong hàng Đệ tử của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Người sinh tại đất Mỹ Tho, đoan trang thanh nhã, bẩm chất thông minh, thích đọc sách tham thiền, lòng từ bi chan chứa, nghe tiếng chuông chùa như gợi nhớ, đường xưa lối cũ nẻo quay về, gặp Tổ thầy phát nguyện ly gia, nhập chúng xuất gia tu học, y vàng bát đất thung dung, gót sen Nam Trung dạo khắp, mây từ mưa pháp rưới ban, về Long An kiến lập đạo tràng, đất Mộc Hóa dừng chân an trụ. 63 năm hành đạo, 83 năm duyên mãn thế trần, xả huyễn thân tự tại thiên chân, ly huyển cảnh trở về lạc cảnh.
Tâm hạnh Ni trưởng Nhan Liên, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Mỹ, thành phố Mỹ Tho, người tỉnh Bình Dương, sớm xuất gia tu học, giai đoạn đầu, Ni trưởng được hầu cận và học pháp với Ni trưởng Huỳnh Liên, sau đó y chỉ với Ni trưởng Tràng Liên. NT luôn tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, giữ gìn đạo hạnh, chỉnh túc oai nghi, trau dồi tâm đức và tuệ đức. Theo giáo đoàn Ni giới Khất Sĩ truyền thừa Phật pháp rộng sâu trong quần chúng nhân dân.
Hơn 40 năm đảm nhiệm trách vụ Trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ, Ni trưởng luôn hoàn thành xuất sắc trong mọi Phật sự mà Giáo hội tỉnh nhà và Hệ phái giao phó.
Ni Trưởng Tố Liên, người tỉnh Tiền Giang, 20 tuổi xuất gia học đạo, 30 tuổi đổ bằng Cử nhân Phật học. Theo Ni trưởng Huỳnh Liên viết Kinh dịch thuật;  phụ tá Hòa thượng Minh Châu, trong công tác phiên dịch Kinh tạng Pali, người có tài sáng tác thơ văn, một ngòi bút văn chương tuyệt tác; hiện nay, Ni trưởng là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Kiêm Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban Từ thiện Báo Giác Ngộ.
Ni trưởng Sáng Liên,  là em ruột Ni trưởng Tố Liên, khi xuất gia nhập đạo, tinh chuyên nghiêm trì Giới luật, chọn hạnh tứ y thực hiện bổn hoài, cùng đệ huynh kết nguyện du phương hành đạo, không trụ một nơi nào cố định; tuy nữ lưu nhưng chí nguyện kiên cường, thân Ni giới gió sương dầu dãi, người đi đi mãi, đem gương lành rãi khắp muôn nơi. Năm 1981, khi sức khỏe suy dần, Ni trưởng về tinh đàng Ngọc Mỹ, an trú tịnh tu, tâm hạnh ôn nhu, thật xứng bậc xuất trần khất sĩ.
Ni trưởng Nguyệt Liên, vốn là đệ tử Ni trưởng Thiện Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên, thị trấn Cái Bè, tinh tấn trang nghiêm Giới luật, chuyên cần hành đạo độ sanh. Hơn 50 năm phụng đạo, trang nghiêm thân giáo, tâm hạnh kiền thiền, vượt mọi chướng duyên, hoàn thành bổn nguyện.
Ni trưởng Nghĩa Liên, đương kim Trụ trì Tịnh xá Ngọc Định, 19 tuổi tâm lành hướng thiện, túc duyên xưa hội ngộ minh sư, hạnh bát y du hóa theo Thầy, 1969 về Mỹ Tho trợ lực Thầy xây dựng tinh đàng Ngọc Định làm nơi tu dưỡng. Thầy viên tịch kế thừa đạo nghiệp, phát triển đạo tràng ngày một phong quang.
Ni trưởng Nhơn Liên, môn đệ Ni trưởng Trí Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (1915 – 2007). Cuộc đời trải qua 93 năm thế thọ, 41 hạ huân tu, 23 năm đảm nhiệm trách vụ Trụ trì chu toàn Phật sự; trùng tu Tam bảo, hướng dẫn cư gia. Tuổi 90 thọ bệnh, giữ thân khẩu an nhiên, kham nhẩn cắt đứt các duyên, chuyên tâm niệm Phật, ba năm thọ bệnh, ba năm an tịnh, 93 tuổi mãn duyên, ngày ra đi thanh thản an nhiên, khi hỏa táng được hơn 100 viên xá lợi.
Ni trưởng Gương Liên, người làng Điều Hòa, TP. Mỹ Tho, đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho Đạo pháp, hiện là Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm, ngôi Tịnh xá tiêu biểu là điểm An cư kiết hạ hàng năm của chư ni Khất sĩ  tỉnh Long An. Dù Phật sự đa đoan, Ni trưởng vẫn không quên hạnh lợi tha, tích cực công tác từ thiện, duy trì bếp ăn bệnh viện tỉnh Long An nhiều năm, góp phần an sinh xã hội.
Nhìn chung và đánh giá
Tiền Giang không chỉ là quê hương của hai bậc mẫu nghi thiên hạ mà còn là nơi kết duyên của nhiều vị Ni lưu trong Giáo hội Liên Hoa, hoặc là những vị có nhân duyên sinh trưởng nơi đất Tiền Giang, vùng địa linh nhân kiệt, xuất gia hành đạo khắp các miền đất nước, làm rạng danh Ni lưu đất Việt; hay những vị có nhân duyên hành đạo nơi vùng châu thổ sông Tiền. Tất cả đều là những bậc Ni lưu kiệt xuất, mỗi vị là một đóa sen thanh, tỏa ngát hương thiền, tô điểm cho vườn hoa đại thể.
Đến thời điểm này, sau 70 năm hành đạo (1947 – 2019), chư Ni Hệ phái Khất sĩ đã có những thành tựu quý báu mà chư Trưởng lão Ni tiền bối lãnh đạo, dày công vun đắp tô bồi. Từ 4 vị Ni trưởng ban đầu, hiện nay chư Ni đã tăng lên con số 2.200 vị; từ ngôi Tổ đình Ngọc Phương, nay số lượng Tịnh xá Ni Khất sĩ đã tăng lên 309 ngôi [1], đã xác định sự kiến tạo, sự thành tựu, sự tiếp nối, sự phát triển một cách vững vàng. Đặc biệt, cuộc đời và đạo nghiệp của Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên là tấm gương sáng cho Ni giới Khất sĩ nói riêng và Nữ giới Phật giáo nói chung học tập và noi theo. Để ghi nhận những đóng góp của Ni trưởng cho đạo pháp và dân tộc, chính quyền TP.HCM đã đặt tên đường Ni sư Huỳnh Liên. Đây là niềm vinh dự và tự hào cho tất cả những người con Phật, động lực để thúc đẩy Ni chúng ra sức tu tập tinh tấn.
Nhìn lại đạo nghiệp của các bậc tiền bối Ni, chư Ni hậu duệ được thừa hưởng đức ân, nguyện sẽ noi gương nối nguyện, tiếp bước tiền nhân. Phát huy Chánh pháp trên tinh thần chấp hành chủ trương của Giáo hội, hội nhập và phát triển nhưng vẫn giữ được kỷ cương và truyền thống, không quên lý tưởng phục vụ chúng sanh và mục tiêu giải thoát của chính mình, nhất là học theo hạnh nguyện của quý Ngài.
Nghiêng vai gánh đạo vào đời
Cho đời tỏ đạo, cho người an vui.
Hôm nay, chư Ni thế hệ kế thừa, cúi đầu kính ngưỡng công đức của chư Tôn Trưởng lão Ni tiền bối trọn đời hành đạo, đạo sử lưu danh. Nguyện ra sức học tập và phục vụ chúng sinh để những đóa sen thanh không chỉ ngát hương trên vùng châu thổ sông Tiền mà còn lan tỏa khắp muôn phương. Qua đó, góp phần xây dựng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam ngày càng vững mạnh, là trụ cột vững chắc trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 

[1] Tư liệu trong 100 ngôi Tịnh xá tiêu biểu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây