NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TỈNH TIỀN GIANG

Chủ nhật - 10/03/2019 05:45
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TỈNH TIỀN GIANG
NS. Thích Nữ Tuệ Minh
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NỮ GIỚI PHẬT GIÁO TỈNH TIỀN GIANG
NS. Thích Nữ Tuệ Minh

Tiền Giang là một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, quê hương của miền sông nước, phù sa hiền hòa và cũng là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, sản sanh ra những danh nhân, những bậc trí giả, hiền tài.
Nơi đất Gò Công là nơi xuất thân của những bậc mẫu nghi thiên hạ như Thái hậu Từ Dũ và Nam Phương Hoàng hậu. Tiếp tục truyền thống hào hùng, nhân dân Tiền Giang tiếp tục kế thừa và không ngừng phát huy trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước và đã có những đóng góp cho phong trào phụ nữ tỉnh nhà. Suốt chiều dài lịch sử Phật giáo Việt Nam, Ni giới Tiền Giang phát xuất nhiều vị danh Ni có công lớn trong tiến trình xây dựng đội ngũ Ni giới. Từ năm 1920 trở về sau cho đến khi thành lập Ni bộ Nam Việt (1956), Ni giới Tiền Giang bấy giờ đã có những Sư nữ xuất hiện đơn lẻ, tu học xuất gia thọ giới ở chùa Tăng với quý Hòa thượng đạo cao đức trọng. Chư Tôn Hòa thượng đã hướng dẫn Phật tử ủng hộ Ni giới tu hành. Đây là một thuận lợi lớn, trợ duyên cho sự phát triển của Ni giới sau này. Vào đầu thế kỷ XX, chư Tỳ kheo Ni bắt đầu xuất hiện và đã có những chỗ đứng khiêm nhường trong Đạo pháp và xã hội.
Chùa Bửu Lâm giai đoạn 1910 - 1930, quý Ni trưởng từ xa về đây xuất gia và trở thành những bậc danh Ni sau này như: Ni trưởng Đàm Hương ở Diệu Ấn - Phan Rang, Ni trưởng Diệu Thanh ở Vĩnh Long,… đều xuất gia với Tổ Thiên Trường Như Lý. Sau nhiều năm, Ni chúng ngày càng phát triển, việc tổ chức trường dạy học, củng cố tòng lâm quy củ được quý Ni trưởng quan tâm sâu sắc. Đầu thế kỷ XVIII, chùa Sắc Tứ Linh Thứu ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành có nhiều đời danh nhân tu hành. Từ năm 1950, Hòa thượng Thành Đạo giao lại cho 3 Ni trưởng là Như Nghĩa, Như Chơn và Thông Huệ, bấy giờ chùa trở thành Ni trường. Lớp Phật học gia giáo đầu tiên của tỉnh Định Tường do Ni trưởng Thông Huệ đảm trách được hình thành và kéo dài 2 năm với gần 40 Ni chúng, tu tập kỷ cương dưới sự chứng minh của Hòa thượng Hành Trụ, Hòa thượng Trí Thủ, Hòa thượng Thiện Hòa. Quan Âm Tu viện (Bình Đức - Mỹ Tho) do Ni trưởng Minh Ngọc làm Trụ trì. Đây là ngôi chùa Ni có mặt rất sớm ở Tiền Giang, một đạo tràng trang nghiêm có tiếng nề nếp quy củ do Ni trưởng Minh Ngọc và Ni trưởng Giác Nhẫn đồng Trụ trì. Lớp Sơ đẳng Phật học, tiếp nhận 50 Ni chúng từ các tỉnh miền Tây tựu về. Đây là lớp Phật học gia giáo nổi tiếng về giáo dục cả trong và ngoài tỉnh do quý Hòa thượng Thanh Từ, Huyền Vi, Trí Châu, Thiền Định, Nhựt Long… đảm trách giảng dạy. Chùa Phổ Đức do hai Ni trưởng Như Ngộ và Trí Nguyện thành lập. Hai vị Ni trưởng đã khai sáng ngôi chùa Phổ Đức ở thành phố Mỹ Tho và sau đó mở lớp gia giáo Phật học, Ni chúng tu học có đến 40 vị. Hiện nay, chùa Phổ Đức là Ni trường - nơi nuôi dưỡng Ni sinh của 6 khóa học tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, mỗi khóa khoảng 100 vị.
Theo nguồn sử liệu cho biết thêm, những bậc danh Ni xuất thân ở mảnh đất sông Tiền này đã viết nên trang sử vẻ vang cho Ni giới Phật giáo Việt Nam nói chung và Ni giới Tiền Giang nói riêng. Ni trưởng Diệu Tịnh (1910 - 1942), thế danh Phạm Đại Thọ, người xứ Gò Công, năm 15 tuổi xuất gia với Tổ Như Chí Thiền là bậc Danh Tăng đạo đức nổi tiếng khắp Nam kỳ lục tỉnh. Ni trưởng thọ giới ở tuổi 33 với 12 tuổi đạo nhưng đã khai sơn ngôi phạm vũ tòng lâm Sắc Tứ Hải Ấn - TP. Hồ Chí Minh. Đây là bậc Tôn túc, giới đức kiêm ưu cho Ni chúng 3 miền thời bấy giờ, là tấm gương của bậc chân tu vượt khó. Kế đến là Ni trưởng Diệu Tín (1852 - 1923), tục danh là Phạm Thị Lệ, xuất gia tại chùa Vĩnh Tràng với Hòa thượng Quảng Ân Chánh Hậu. Ni trưởng ở chùa Vĩnh Tràng tu học đến khi viên tịch, đến nay chùa vẫn còn tháp Bảo đồng thờ Ni trưởng. Ni trưởng Chí Kiên (1913 - 2007), thế danh Đặng Thị Mười, xuất gia năm 1928 tại chùa Từ Ân (Cái Bè) dưới sự truyền đăng của Thiền sư Huệ Mạng. Ni trưởng theo học ở Vạn An Hải Ấn, Diệu Đức (Huế), thành lập Ni viện Tập Thành năm 1940, mở Ni trường Từ Quang. Sau đó, Người được cử làm Phó ban Quản trị Đặc trách Giáo dục Ni bộ Bắc Tông. Ni trưởng nổi tiếng thơ văn đạo lý, là bậc danh Ni thời cận đại. Ni trưởng Liễu Tánh Nhật Tri (1916 - 1982), người làng Mỹ Hạnh Đông, Cai Lậy, Tiền Giang. Xuất gia với Tổ Chí Thiền và được Tổ cho pháp danh là Diệu Tánh. Ni trưởng cùng Sư trưởng Như Thanh là những người có công đầu trong việc thành lập Ni bộ Nam Việt. Từ năm 1947-1957, Ni trưởng xây chùa Phật Bửu (Cai Lậy) và mở trường Phật học. Năm 1968, Ni trưởng được cử làm Vụ trưởng Ni bộ Bắc Tông. Ni trưởng Như Chơn Trí Hiển (1918 - 2008) xuất gia cầu pháp với Tổ Hoằng Khai Kiểu Đạo chùa Hội Phước (Bến Tre). Ni trưởng là bậc kỷ cương của Ni giới Tiền Giang từ năm 1950 cho đến nay.
Ngày nay, hầu hết chư vị Ni trưởng trong giai đoạn đầu tiên và thời kỳ chấn hưng Phật giáo thế kỷ XX đều đã về cõi Phật. Những vị Trưởng lão Ni Tiền Giang hiện tại là những cây đại thụ, không những tỏa bóng mát từ bi giới hạnh cho Ni chúng nương nhờ tiếp nối nét đẹp của chư Ni tiền bối. Có thể kể đến, các vị Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang: Ni trưởng Như Bình - Trụ trì chùa Linh Thứu; Ni trưởng Tân Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, thị xã Gò Công; Ni trưởng Minh Viên - Viện chủ Tổ đình Phật Bửu, huyện Cai Lậy; Ni trưởng Nhan Liên
Trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ; Ni trưởng Minh Châu - Trụ trì Tu viện Thanh Tịnh; Ni trưởng Như Minh - Trụ trì chùa Sắc Tứ Linh Thứu. Hiện nay, còn nhiều vị Ni đang ra sức đóng góp cho hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang như: Ni trưởng Tịnh Nghiêm - Trụ trì Ni viện Tịnh Nghiêm; Ni sư Huệ Năng - Trụ trì chùa Phổ Đức; Ni sư Tuyết Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp - Phó Phân ban Ni giới Tiền Giang.
Bên cạnh đó, còn nhiều chư Tôn đức Ni trong Phân ban giữ những chức vụ, vai trò khác nhau, tất cả đều tích cực trong mọi hoạt động Phật sự. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội, sẵn sàng chia sẻ, cảm thông với mảnh đời bất hạnh, trẻ mồ côi, người khuyết tật, xây nhà tình thương, dựng cầu bê tông, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… Ngoài ra, quý Ni trưởng, Ni sư còn quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo thế hệ Ni tài để cống hiến cho Giáo hội ở Ni trường Phổ Đức hay các Tự viện Ni khác trong tỉnh. Từ đây, có nhiều Ni trẻ lãnh nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ, học vị Tiến sĩ, tốt nghiệp các khóa Giảng sư… Mặt khác, Ni trưởng Tịnh Nghiêm - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang còn mở trường Mầm non từ thiện cho trẻ mồ côi, cơ nhỡ, con em dân lao động nghèo, giúp trẻ có tương lai tươi sáng, chắp cánh ước mơ cho các em.

Ni giới tỉnh Tiền Giang đã có bề dày truyền thống và được trao truyền cho đến hôm nay. Kế thừa những giá trị tốt đẹp mà chư tiền bối Ni qua các thế hệ đã dày công vun đắp, nữ giới Phật giáo Tiền Giang nguyện đem hết sức mình để phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sinh. Đây là việc làm thiết thực góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh và đồng hành cùng dân tộc.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây