DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI ÁI ĐẠO 2019

Chủ nhật - 10/03/2019 10:57
DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ TƯỞNG NIỆM ĐẠI ÁI ĐẠO 2019
DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI
LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO
CHƯ VỊ TRƯỞNG LÃO NI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỮU
CÔNG


 
Nam Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo đương lai thành Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật.
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Tr sự Trung ương GHPGVN.
Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Tr sự GHPGVN/TTG, Ban Tr sự các huyện, thị, thành.
Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni Phân ban Ni giới Trung ươngPhân ban Ni giới các tỉnh, thành, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni trụ trì các tự viện, tịnhtrong và ngoài tỉnh.
Kính thưa chư vị Khách quý Ban Tôn giáo Chính phủ, Lãnh đạo Chính quyền các cấpcác ban ngành cùng toàn thể quý Đại biểu.
Hôm nay, trên quê hương Tiền Giang như bừng lên sức sống, đất trời như rộng mở, muôn loài như reo vui và nhất toàn thể Ni giới Tiền Giang dạt dào niềm hạnh phúc, dâng tràn niềm hân hoan vì đời người một lần, chúng con được đăng cai tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo
Người Nữ đầu tiên của nhân loại tưởng siêu việt vượt thoát bức tường thành định kiến từ lâu xa của xã hội loài người, mở ra chân trời giải thoát cho nữ giới. Chínhthế, Ni giới Tỉnh nhà chúng con diễm phúc được cung đón từ dung của chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTSTƯ, Ban Chứng minh Tỉnh hội, Ban Tr sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, các huyện, thị thành, quý Ni trưởng, Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới các tỉnh, thành cũng như hân hạnh được đón tiếp chư vị Khách quý Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Bộ Công an, Mặt Trận Tổ Quốc Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Dân vận, UBND, UBMTTQ, Ban Tôn giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tin Giang, TP. M Tho, Chính quyn đa phương sti và chư Phật tử. Lời đầu tiên của Ban Tổ chức chúng con xin thành kính dâng lên cung
 
chúc quý Ngài vô lượng an lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý Quan khách và chư Đại biểu an khang và thành đạt. Chúc Đại lễ tưởng niệm thành công tốt đẹp.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Đại biểu.
Sau khi thành tựu quả Vô Thượng Bồ Đề, bằng tuệ giác Đức Phật thấy tất cả chúng sanh đều Phật tánh. Chínhthế, “ Không giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn” tuyên ngôn trên bước đường hóa độ chúng sanh, từ vua chúa, trưởng giả cho đến hàng tiện dân nô lệ đều được xuất gia bình đẳng trong giáo pháp của Ngài. Sự kiện hy hữu này cho thấy Đức Phật người đầu tiênduy nhất trong lịch sử nhân loại đã làm một cuộc cách mạngđại, bãi bỏ chế độ giai cấp vốn từ lâu đời, mang lại sự bình đẳng giữa con người với con người, đồng thời chỉ cho chúng sanh con đường đi đến giác ngộ giải thoát, chấm dứt khổ đau. Cũng bằng từ tâm vô lượng và trí tuệ siêu tuyệt, Đấng Thiện Thệ đã đưa người nữ từ địa vị thấp hèn chỉ được xem như kẻ nô lệ, một thứ công cụ dùng để phục vụ không hơn không kém bước lên vị trí ngang bằng với nam giới, được minh chứng qua sự kiện xuất gia và đắc Thánh quả của Hoàng hậu Ma Ha Ba Ba Đề - Tỳ kheo Ni Đại Ái Đạo. Những bước chân son rướm máu, những gương mặt thanh diễm lệ, những vóc hình yêu kiều trở nên tiều tụy, hốc hác bởi bụi đường, nắng gió của cuộc viễn hành băng rừng lội suối với đầu trần chân đất của Di Mẫu và 500 Quận chúa đã mở ra trang sử vàng son đầy oanh liệt cho Ni lưu. Ngay từ thuở đầu, Ni giới đã kề vai gánh vác cùng Đại Tăng trong việc hoằng truyền Chánh Pháp, tục diệm huệ đăng qua hình ảnh lãnh đạo Ni đoàn một cách kiệt xuất của Trưởng lão Danh Ni Đại Ái Đạo. Giáo đoàn Tỳ kheo Ni thời bấy giờ hầu như đều chứng Thánh quả và thực hiện cuộc dấn thân vào đời lợi lạc quần sanh đều nhờ vào sự khéo léo chỉ dẫn tận tình của Tôn giả Đại Ái Đạo. Như vậy, Thánh Tổ người đặt nền tảng đầu tiên cho Ni giới để sau này bao thế hệ Ni lưu trên khắp năm châu tiếp bước noi theo công hạnh của Người trong sự nghiệp hoằng hóa lợi sanh, báo Phật ân đức.
Tại Việt Nam, từ khi du nhập Phật giáo đều đồng hành cùng Dân tộc. Sứ mệnh thiêng liêng Phật giáo Việt Nam đã thực hiện trong suốt chiều dài
 
lịch sử không chỉ Tăng đoàn Ni giới cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ và giữ vững đất nước, bảo tồn văn hóa bản sắc Dân tộc, đem Đạo vào đời lợi lạc nhân sanh. Thời kỳ HaiTrưng đã những bậc Ni lưu xuất sắc như Công chúa Bát Nàn, Phương Dung, Thiều Hoa, Vĩnh Huy,... đến thế kỷ XI thời nhà Ni Diệu Nhân, thời nhà Trần Ni Từ Quán được vua Trần Nghệ Tông ban hiệu “Tuệ Thông Đại Sư”,…thời cận đại, nhất phong trào chấn hưng Phật giáo có nhiều bậc Danh Ni lỗi lạc bậc Thạch trụ của Ni giới Việt Nam như trưởng Như Thanh, Diệu Tịnh, Liễu Tánh, Diệu Nga, Đàm Thu, Đàm Soạn, Ni trưởng Huỳnh Liên, Diệu Không, v.v…Thời nay, các bậc Ni trưởng tài đức, giới hạnh kiêm ưu như Ni trưởng Huyền Học, Ni trưởng Huyền Huệ, Ni trưởng Tràng Liên, Ni trưởng Ngoạt Liên, Ni trưởng Như Nghĩa, Ni trưởng Như Chơn, Ni trưởng Thông Huệ, Ni trưởng Như Ngộ, Ni trưởng Minh Ngọc, Ni trưởng Trí Hải, Ni trưởng Như Hảo, Ni trưởng Như Quang, Ni trưởng Như Thiệt,…hiện nay những vị Ni trưởng đạo cao đức trọng lãnh đạo Ni giới như Ni trưởng Tịnh Nguyện, Ni trưởng Huệ Hương, Ni trưởng Huệ Giác …, tại Tiền Giang Ni trưởng Tân Liên, Ni trưởng Nhan Liên, Ni trưởng Minh Viên, Ni trưởng Như Bình, v.v…còn rất nhiều bậc Trưởng lão Ni tiền bối biểu mẫu, hạnh giải tương ưng, cuộc sống trầm mặc, âm thầm cống hiến trọn đời mình cho Đạo pháp, cho chúng sanh trên khắp mọi miền của Đất nước chúng conthấy nghe còn thiển cận nên chưa thể biết hết được.
Ni giới hậu học chúng con thiết nghĩ, ngày nay chúng con được xuất gia, tu học và hành đạo một cách thuận lợiđầy đủ thắng duyên do khi xưa Quý Ngài đã đi trên chông gai để hiện tại chúng con được bước trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Ân đức sâu dầy của Thánh Tổ, của chư Trưởng lão Ni tiền bối, dù Ni giới chúng con nỗ lực để hoàn thiện tự thântinh tấn phụng hành Phật sự, lợi lạc quần sanh cũng khó đáp đền trong muôn một.
Tưởng niệm Đức Thánh Tổ bổn phận của tất cả những người con gái của Ngài trên khắp thế giới. Riêng Việt Nam, sau thời Ni bộ Bắc tông thành lập, trưởng Như Thanh cùng quý Ni trưởng họp bàn chọn ngày mùng 8 tháng 2 hằng năm để tổ chức Lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ tại Tổ đình Từ
 
Nghiêm. Về sau, khi Phân ban Ni giới Trung ương được thành lập vào năm 2009, quý Ni trưởng lãnh đạo đã kiến nghị đến Hội đồng Tr sự Trung ương xin phép mỗi năm tổ chức Lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạochư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công tại một tỉnh thành, nhằm tạo điều kiện cho chư Ni cả nước gặp gỡ nhau để cùng hướng về ân đức sâu dầy của Thánh Tổcác bậc Tiền bối Ni, ôn lại hành trạng cao đẹp của Quý Ngài, nhất để thế hệ Ni trẻ thời nay biết được cội nguồn, Người đã khai sáng ra Ni đoàn, thấy được tinh thần cầu đạo dõng mãnh, phẩm hạnh cao khiết của Đức Thánh Tổ cũng như của chư Tiền bối Ni để tri ân, báo ân và noi theo học tập; cũng dịp Ni giới khắp 3 miền cùng ngồi lại để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, những khó khăn và thuận lợi trên bước đường nhiếp độ Ni lưu, xây dựng Ni đoàn và thừa hành Phật sự.
Năm nay, Phân Ban Ni Giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang chúng con vinh dự nhận đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạochư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công, chúng con được chư Tôn Đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTSTƯ/GHPGVN, Ban Thường trực Ban Tr sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, nhất Ban Tôn giáo Chính phủ, các cấp Chính quyền, các Ban ngành liên quan cho phép và tạo điều kiện cho Ni giới tổ chức Đại lễ. Sự kiện này nói lên sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước Giáo hội đối với hàng ngũ Ni lưu, đồng thời phản ảnh được tính đoàn kết, ổn định và phát triển của Ni đoàn trên nhiều lãnh vực trong xu thế hội nhập và phát triển của Đất nước.
Hòa niềm vui chung với nhân dân và Phật giáo đồ trên khắp lãnh thổ đã và đang đón mừng những ngày Lễ lớn của Tổ quốc và của Phật giáo, chư Ni toàn tỉnh Tiền Giang chúng con quyết tâm đoàn kết, hòa hợp, phát huy tiềm năng sẵn có, nỗ lực chấn chỉnh Ni đoàn, hoàn thành các hoạt động Phật sự của Giáo hội giao phó, tích cực thực hiện các công tác từ thiệnhội, các phong trào ích nước lợi dân của Đảng và Nhà nước góp phần làm tốt đời đẹp đạo để làm lễ phẩm cao quý cung kính dâng lên cúng dường Đức Thánh Tổ Ni vĩ đại, tuyệt vời của Ni giới chúng con và Chư Tôn trưởng lão Ni tiền bối Việt Nam nhân ngày tưởng niệm.

Hôm nay, bằng tất cả tấm lòng ngưỡng mộ và tri ân sâu sắc nhất của những người con gái Đức Thánh Tổ, PBNG/TTG chúng con xin thành kính, long trọng, trang nghiêm tổ chức Đại lễ Tưởng niệm về NgườiBậc Đại Ân Sư của Nữ giới nói chung, của Ni giới nói riêng, vị Đại đệ tử Ni đầu tiên của Đức Phật đã thành tựu mười phương diện thượng thủ trong Ni đoàn: Tỳ kheo Ni lớn tuổi đệ nhất, Tỳ kheo Ni kinh nghiệm đệ nhất, Tỳ kheo Ni pháp hành thâm đạt đệ nhất, Tỳ kheo Ni kỹ năng lãnh đạo đệ nhất, Tỳ kheo Ni sống hưởng thọ hạnh phúc giải thoát đệ nhất,… Trong buổi Lễ tri ân nguồn cội y, tất cả Ni giới chúng con kính nguyện Đức Thánh TổChư Trưởng lão Ni tiền bối mật thùy gia hộ cho đất nước Việt Nam luôn hòa bình, nhân dân được an lạc nghiệp, Phật pháp được xương minh, Giáo hội luôn vững bền, Tăng già luôn cao khiết và nhất Ni giới chúng con đạo tâm kiên cố, ý thức được tưởng mình đã chọn con đường chân chánh, duy nhất dẫn đến cứu cánh giải thoát khi xưa Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo đã dầy công khai mở đầu tiên cho Ni giới.
Cuối cùng, xin thay mặt Ban Tổ chứcPhân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Thiền Đức Giáo phẩm Tăng già nhị bộ, cung chúc Quý Ngài pháp thể an khang, đạo thọ miên trường, xin chân thành tri ân đến chư vị Khách quý cùng toàn thể quý Đại biểu nhiều sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại lễ tưởng niệm thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban Tổ chứcPhân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, xin long trọng tuyên bố khai mạc LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO CHƯ VỊ TRƯỞNG LÃO NI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỮU CÔNG NĂM 2019.
Một lần nữa xin thành kính tri ân đến chư Tôn Đứcquý Đại biểu. Nam Thường Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây