CÔNG HẠNH VÀ ĐẠO NGHIỆP NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN

Chủ nhật - 10/03/2019 05:04
CÔNG HẠNH VÀ ĐẠO NGHIỆP NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
Ni trưởng Tố Liên
CÔNG HẠNH VÀ ĐẠO NGHIỆP
NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
Ni trưởng Tố Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên (1923 - 1987) là vị giáo phẩm Ni thuộc thế hệ đầu tiên của Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam được Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai đạo và trở thành Trưởng tử Ni của Ngài.
Người sanh trưởng trong một gia đình Nho học uyên thâm, thấm nhuần đạo đức và tin Phật dạt dào. Thuở thiếu thời đã học xong chương trình Trung học, giỏi chữ Hán, được bồi dưỡng kiến thức và ảnh hưởng gương sáng của gia đình, khiến nên người con gái trong lứa tuổi đôi mươi làng Phú Mỹ đã trở thành thông tuệ, kiến văn sâu rộng, quyết định dõng mãnh cắt ái ly gia, sống cuộc đời thanh bạch như vỏ ốc, với hạnh nguyện làm chiếc thuyền từ chuyên chở phái nữ vượt bể khổ sông mê. Rồi suốt cuộc đời gắn bó với Đạo, hoạt Phật, hoạt Pháp hoạt Tăng, vân du hóa độ chúng sanh không mòn mỏi. Đồng thời với quê hương, góp phần kiên cường đấu tranh đòi quyền sống, đòi hòa bình, dân sinh dân chủ và đòi giải phóng đất nước thân yêu. Một nữ tu tay mềm chân yếu mà suốt cuộc đời kiên định lập trường nhập trần bất nhiễm, tùy duyên bất biến, bất biến vẫn tùy duyên theo định hướng:
Nguyện xin hiến trọn đời mình,
Cho nguồn Đạo pháp, cho tình quê hương.
Quả là một vị Bồ tát nghịch hạnh, một bậc chân tu khả kính, một vị lãnh đạo tài ba, một bậc Thầy ưu việt với công hạnh tuyệt vời, tinh thần bất khuất, trí đức viên dung.
1. Thuần thục trong nếp tu trong sáng và nền tảng giác ngộ đoàn kết lợi sanh.
Bản tính vốn thông minh đỉnh ngộ, đức từ rộng bủa độ sanh linh, thương người như Phật thương mình, độ người như Phật độ sinh thuở nào, ánh sáng giác ngộ của Ni trưởng như hòa quyện cùng nguồn tâm, cùng đức hạnh, cùng hương thơ lan tỏa bốn phương trời, diệu dụng tuyệt chuyển xoay nghiệp khổ, cứu độ hàm linh.
Giăng tay dắt con thuyền hoằng thệ, thả trên mặt bể, an trí kẻ trầm;
Trải lòng đan chiếc áo từ tâm, choàng khắp cõi trần, ấm thân người thế.
(Thơ NT. Huỳnh Liên - Đường Giải Thoát)
Suốt tám năm trời theo bước chân Tổ sư du phương, qua những bài chân lý thật sống, bằng những thử thách gay go trên đường hành đạo, Ni trưởng vừa trui rèn chí khí, vừa dồi trau phẩm hạnh, hầu khai thị Pháp thân, nối truyền huệ mạng, tuyên lưu giáo pháp Phật Đà, Người đã trở thành pháp khí chốn Tòng lâm. Với lòng từ bi vô hạn, bằng tâm hạnh người mẹ, người chị thân thương, Ni trưởng ân cần dạy dỗ Ni chúng về mọi mặt, nào kinh nghiệm tu tập, hành đạo, đối nhân xử thế, tích đức gieo duyên, kinh nghiệm xương minh diệu pháp cho đến mặt chữ nghĩa thi phú văn chương.
Cho nên, bước chân Người đi đến đâu là Đạo tràng Tịnh xá mọc lên đến đó, giống như những búp sen thanh thoát vọt lên từ nước đọng bùn lầy. Đây là điểm thành công đặc biệt của Ni trưởng trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh.
Từ năm 1947 - 1987, bốn mươi năm hoằng dương Phật đạo, thuyết Pháp độ sanh, bốn mươi năm giáo dưỡng Ni chúng, truyền trì mạng mạch, Người đã “lâng lâng tâm cảnh, khăng khăng chí nguyền”. Nhờ bi nguyện bao la, đức độ từ hòa, sức tinh tấn không mòn mỏi, chiếc “Thuyền sen” của Ni trưởng đã vượt qua bao ghềnh thác, vượt sóng cả biển to về bến đỗ an toàn, thành đạt nhiều kỳ công kiên cường, dũng cảm.
Bốn mươi năm vinh nhục khen chê chẳng ngại, khó khăn gian khổ không màng, những chiếc áo vàng của Ni trưởng và Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã uyển chuyển hiền hòa trong sương chiều nắng sớm, khi trung thổ, lúc sơn xuyên, xuôi ngược sông Tiền, sông Hậu, băng đèo vượt dốc, đến tận đồi núi Tây Nguyên, hội nhập vào dòng người, hiện diện khắp các tỉnh thành, quận huyện, khắp Nam Trung và cao nguyên, duyên hải. Nhờ thuần thục trong nếp tu trong sáng, nhờ nền tảng giác ngộ đoàn kết lợi sanh, nên ánh sáng công hạnh trí tuệ của Ni trưởng gieo trồng đến đâu là hoa Giác quả Thiền xinh tươi đơm cành đến đó. Hội chúng xuất gia Ni giới càng lúc càng đông, lên đến cả ngàn; thiện nam tín nữ lớp lớp hàng hàng nương ánh từ quang tinh cần tu tiến. Ni trưởng viên tịch năm 1987, từ Cam Lộ đến Cà Mau đã có 144 ngôi Tịnh xá đạo tràng trên 144 thảm đất vàng khang trang thanh lịch vốn là cơ sở chi nhánh của Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Trung ương Ni giới Hệ phái. Đây chính là sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của Ni trưởng, cũng chính là hiếu đạo Ni trưởng báo đền Phật Tổ thâm ân.
2. Đào tạo nhân tài kế vãng khai lai
Suốt cuộc đời vì Đạo, vì nhân sanh, sống thanh bần giản dị, ăn mặc bệnh đơn sơ, thế mà oằn vai nặng gánh:
Vai chạy gạo, y xiêm nuôi chúng,
Vai nặng oằn đôi gióng nước non.
Vai hoằng dương diệu pháp môn,
Đôi vai trĩu trĩu, lòng son chẳng dời.
Từng sát na sống của Người dạt dào ý nghĩa, từng sát na vận chuyển trí tâm, ươm mầm giác ngộ cho chư Ni trẻ, hoạch định chương trình đào tạo nhân tài kế vãng khai lai cho Hệ phái. Người mạnh dạn chủ trương không chấp nê thủ cựu, dám thay đổi hướng tu, cho Ni chúng đi học và sản xuất để có đời sống kinh tế tự túc, không phải lệ thuộc vào sự cúng dường của đàn na. Chính nhờ khởi xướng táo bạo đó mà ngày nay Ni giới Hệ phái Khất sĩ mới có nhiều người tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học. Thật đáng trân trọng!
Ni trưởng cho Ni chúng đi học thêm văn hóa, sinh ngữ, cổ ngữ Hán và Pāli, một số học tinh chuyên văn phạm và dịch thuật Pāli. Người khích lệ bằng câu: “Học Pāli để đền ơn Thầy Tổ, học Pāli để rạng rỡ tông môn; học Pāli để chánh pháp lưu tồn, học Pāli để tiếp cận Kim ngôn Đức Phật.”
Lại khuyến khích, sách tấn chư Ni học siêng, tu giỏi, vừa học rộng Phật pháp, vừa được hấp thụ thêm những tinh hoa mới của thời đại, vừa được thấm nhuần trong biển pháp của Như Lai. Lúc đó, có nhiều người được Ni trưởng giúp cho du học ở nước ngoài.
Người khẳng quyết hùng hồn:
Tu có học mới rạng ngời Chánh pháp,
Học có tu mới lợi Đạo ích Đời.
Người còn chủ động ủng hộ thường xuyên cho việc thành lập Trường Cao cấp Phật học Việt Nam - Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thi phú văn chương và công trình phiên dịch
Vốn là một thiên tài về văn chương thi phú, nên đạo nghiệp Pháp bảo thơ văn của Ni trưởng cũng vô cùng đa dạng. Ni trưởng đã nổi bật với hạnh nguyện hoằng dương Chánh pháp qua chủ trương Việt hóa. Người đã biên soạn, phiên dịch và diễn thơ các Kinh tạng chữ Hán và Pāli ra chữ Quốc ngữ để Ni chúng và Phật tử dễ học, dễ lãnh hội ý nghĩa súc tích, dễ nhớ, dễ đọc tụng và phổ biến rộng sâu.
Hiện tại, hai bộ Kinh Tam BảoTinh Hoa Bí Yếu đã được in thành tập, phổ biến, tái bản nhiều lần và được đọc tụng hằng ngày trong các thời khóa của Hệ phái. Hai tập thơ của Ni trưởng đã được xuất bản, tập Đóa Sen Thiêng ra đời năm 2012, đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập “Tập thơ chuyển Đạo vào Đời được viết theo nhiều thể loại thơ nhất”.
Ni trưởng để lại cho đời 2.000 bài thơ nội dung súc tích và hằng ngàn bản văn xuôi. Người làm thơ là để giáo hóa môn sinh, đem Đạo vào Đời, giúp Đời thấm Đạo, làm thơ để gởi gấm bổn hoài, gọi hồn dân tộc, thúc giục đấu tranh cho hòa bình, cho lẽ thiện, cho quyền bình đẳng nhân sinh, đặc biệt là bình đẳng nam nữ. Người làm thơ vì vốn rất yêu thơ, rất nhạy cảm, biệt tài xuất khẩu thành thơ, sáng tác nhanh, hay, nội dung Phật chất, dạt dào Pháp vị!
Công hạnh, gương sáng phụng Đạo giúp đời, chí khí hào hùng bất khuất của Người đã được Hòa thượng Thích Từ Thông - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cảm khái qua câu đối:
Chí bất khuất vì hạnh phúc tự do,
Chiếc áo Khất sĩ làm vẻ vang trong Ni giới;
Nguyện kiên cường cho hòa bình độc lập,
Tấm thân nữ lưu nêu gương sáng chốn Tòng lâm.
Ôi! Ni trưởng Huỳnh Liên! Một nhà thơ có tâm hồn cao đẹp, tình yêu nước dạt dào, tình yêu đạo mênh mang! Suối thơ Người như dâng, dâng mãi…
Chính vì vậy, nhà thơ Trụ Vũ đã cung kính tặng Người hai câu đối lúc Người thảnh thơi về xứ Phật:
Khất sĩ chơn truyền,
Lấy nghĩa non sông làm nghĩa đạo;
Huỳnh Liên viên mãn,
Cùng hương trời đất tỏa hương thơ.
Thật vậy, vốn là người nhìn xa trông rộng, Ni trưởng luôn ý thức, phổ biến, truyền đạt kiến văn của mình đến mọi người như chư vị Tổ sư tiền bối. Người luôn thể hiện hạnh từ bi, lòng nhân hậu, tình đoàn kết thương yêu vạn loại, không từ bỏ một ai.
Người mở lớp dạy Thiền cho Ni chúng, dạy Giáo lý cho chư Ni đang học tại Ngọc Phương và Cần Thơ, đích thân dạy thi phú văn chương cho chư Ni trẻ hữu duyên được vun bón những cành hoa tư tưởng, thông đạt giáo lý cao thâm để theo kịp trào lưu, tuyên dương chánh pháp. Người những mong trong Ni giới Hệ phái sẽ hiện diện những vị kỳ tài, pháp sư thiệt học, vừa hiền thục khiêm cung, vừa đạo hạnh trang nghiêm, viên minh tuệ giác, chứng ngộ cứu cánh Niết Bàn.
Thuở sanh thời, Người thường nhắc lấy sự tu chứng làm chính, chứ không phải tu suông. Hãy quán niệm bốn ơn và lập công bồi đức sống có đạo hạnh và trí tuệ để hoằng dương chánh pháp và giáo hóa chúng sanh, đừng hưởng lạc cầu an. Trí tuệ Người như thần thông, thấy rõ giả chân của cuộc sống… Người thường rạng ngời ánh mắt, bộc lộ niềm vui với câu nói ươm đầy kỳ vọng: “Các cô ơi, tôi sung sướng lắm! Tương lai tôi sẽ có một trăm cô đại học, hiện giờ tôi đang chuẩn bị lo cho các cô đây.”
Phải chi Ni trưởng chưa về hầu Phật, Ni trưởng sẽ sung sướng mỉm cười, rạng ngời ánh mắt vì thấy hoài bão thuở nào của mình nay đã trở thành hiện thực:
Ni chúng ngoan, giỏi, thành đạt trong công hạnh hoằng dương, xương minh diệu pháp trong học tập, tu hành, đào tạo Ni tài, triển khai tuệ giác, cứu khổ độ sanh và dõng mãnh kiến lập đạo tràng, không những ở Việt Nam mà còn trải rộng khắp thế giới.
Đây là những thành quả của Ni giới chúng con, xin được cung kính kết thành đài mây tâm hiếu hạnh diệu vời làm LỄ PHẨM CUNG DÂNG nhân ngày kỷ niệm lần thứ 31 của Người. Ngưỡng mong Người thùy từ tác đại chứng minh!
Bao nhiêu thành quả, bấy nhiêu hương,
Tâm giới đài mây nguyện cúng dường.
Minh chứng, Người ban ân thắng phước,
Thuyền từ vững lái độ trần dương.
Giờ thì Ni trưởng đã dứt khoát với cuộc thế vô thường, nhẹ bước nhàn du, cao đăng Phật quốc. Trải 31 mùa lá rụng, hoa vẫn rơi trên chùa xưa tháp cũ, cảnh vật dẫu có đổi thay, nhưng tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và những di ngôn, dấu ấn khó phai nhòa của Người vẫn còn đậm nét trong tâm thức của chúng con. Công hạnh và đạo nghiệp viên dung của Người luôn sáng chói trong lòng Đạo pháp và Dân tộc. Người được Đảng và Nhà nước Việt Nam tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy hiệu và Bằng khen ca ngợi sự đóng góp vô giá của Người cho Đất nước và Dân tộc thân yêu, cho Hòa bình thế giới.
Chúng con nguyện mãi mãi nỗ lực tinh tấn trong Đạo nghiệp, thực hiện di huấn mà Ni trưởng đã ân cần nhắc nhở:
Ngày đã cận, cần tu gấp rút,
Giới giữ sao trong sạch như xưa.
Định huệ không thiếu không thừa,
Lợi ích dân chúng, đúng vừa khả năng.
Xin trân trọng những bước đi trầm hùng của Người, nguyện sống tốt Đời đẹp Đạo đáp nghĩa Ân Sư!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/4/2018

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây