21 NI TRƯỞNG TÂM HOA - TÀNG ĐẠI THỌ GIỚI ĐỨC KIÊM ƯU

Thứ sáu - 25/10/2019 22:21
NI TRƯỞNG TÂM HOA - TÀNG ĐẠI THỌ GIỚI ĐỨC KIÊM ƯU

NS. THÍCH NỮ NHƯ MINH

NI TRƯỞNG TÂM HOA - TÀNG ĐẠI THỌ GIỚI ĐỨC KIÊM ƯU

NS. THÍCH NỮ NHƯ MINH
 
 1. Dẫn nhập
Trên bước đường tìm cầu chân lý, những ai được nương tựa bậc Thầy mô phạm là phước báo vô lượng. Thầy là ánh sao lấp lánh trong đêm dài tăm tối, định hướng cho ta tìm về chốn bình yên giác ngộ. Thật là phước duyên trong cuộc đời, lúc còn thơ ấu, tôi được quy y làm đệ tử năm giới bậc Tòng lâm thạch trụ, chơn tu thiệt học, tinh chuyên giới luật, vững chãi chở che cho hàng hậu học tiếp bước tiền nhân, đó chính là Ni trưởng thượng Tâm hạ Hoa, Viện chủ Tổ đình Tâm Ấn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Diệp, húy thượng Tâm hạ Hoa, hiệu Thiền Dung, tự Diệu Liên, thuộc hệ phái Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 43. Ni trưởng sinh năm 1916 tại làng Tân An, thành phố Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Quý Công, hiệu Từ Phúc Nhơn, là một nhà Nho uyên thâm về đạo Khổng và đạo Lão. Thân mẫu là bà Đào Thị Lớn, pháp danh Giác Xuân, một Phật tử rất thuần thành, thâm tín Phật Pháp[1]. Thuở ấu thơ, Ni trưởng thường xuyên theo mẹ đến chùa lễ Phật, tụng kinh, bái sám và học giáo lý, lại được mẹ giảng giải Phật Pháp. Nhờ đó, Ni trưởng sớm tin sâu Tam Bảo, thấm nhuần giáo lý Phật Đà, lòng từ bi thương yêu mọi loài chúng sinh, phát Bồ Đề tâm xuất gia tu Phật, nhưng song thân ngại xa con thơ nên chưa cho phép. Đến ngày 18/2/1932(17 tuổi), chí xuất trần không thể chần chừ được nữa, Ni trưởng từ giã song thân đến Chùa Phước Long(Cái Tàu Hạ) được Hòa Thượng thượng Đạt hạ Quang, tự Tôn Minh, hiệu Huệ Định thâu nhận làm đồ đệ. Đến tháng 5/1932 được Hòa thượng làm lễ quy y và thế phát[2]. Đến năm 1935 (20 tuổi), Hòa thượng trụ trì Chùa Phước Long, nhận thấy tuổi đã cao, đồ đệ thân nữ nhi nhưng chí hướng đáng bậc trượng phu, ham mê học hỏi, nghiên cứu kinh sách, có thể làm việc lớn nên gửi Ni trưởng cho Hòa thượng Tịnh Khiết trụ trì chùa Tường Vân (Huế) và được Hòa Thượng ban cho Pháp Danh thượng Tâm hạ Hoa, tự Diệu Liên, hiệu Thiền Dung[3].
Cuối năm 1935 được thọ giới Sa di ni và Thức xoa ma na. Năm 1937 được đăng đàn thọ cụ túc giới do Hòa thượng Kim Huê làm Đàn đầu, Hòa thượng Vạn An làm Yết ma, Hòa thượng Bảo Sơn làm Giáo Thọ.[4]
Từ đây Ni trưởng chính thức bước vào hàng chúng trung tôn, oai nghi đĩnh đạt, hiện tướng phước điền, bậc mô phạm, trên cầu Phật đạo, dưới báo đáp bốn ân, xiển dương Phật pháp.
Trải qua thời gian tham học kinh điển, Ni trưởng bắt đầu dấn thân phụng sự Phật pháp và để lại cho người đời sau muôn đức trang nghiêm mà đàn hậu học hết lòng kính trọng bậc đức hạnh sáng ngời như ánh sao đêm.
 1. Ni trưởng Tâm Hoa: Những hành trạng nổi bật
  1. Đồng chơn xuất gia
Trong bài Sám Quy Mạng có nhắc: “Sanh phùng trung quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo”, nghĩa là: “Với đời sau, nguyện sanh ngay ở Trung-châu quốc độ, lớn lên liền gặp đức Thầy sáng suốt, ta do lòng chánh tín đi xuất gia, từ tuổi đồng chơn đã vào đạo”[5]. Đây là những nhân duyên thù thắng mà người xuất gia học đạo mong cầu, ước nguyện.
Quả thật, Ni trưởng Tâm Hoa hội đủ các duyên thù thắng đó.Phải chăng Ni trưởng đã nhiều kiếp tu nhân nên ngày nay đã hội đủ duyên lành Phật Pháp như lời tán thán công hạnh của chư Tôn đức Phật giáo Bình Định trong điếu văn tưởng niệm Ni trưởng ngày về Phật:
Xứ Cần Thơ phồn thịnh, đất phương Nam tươi tốt
Chọn gia đình hiếu học thọ sinh
Từ chốn Nho gia tin sâu Tam Bảo
Sớm rõ tử sinh, tỏ nhuần chánh giáo
Đèn khuya rọi bóng kinh văn, ôn tầm nghĩa lý
Tuy áo tục nhân, cốt cách xa đời, kinh kệ thọ trì, sớm hôm tu niệm
Bởi vậy
Duyên lành vừa bén, dốc chí xuất trần, khi tròn 17 tuổi xuân
Trước cậy Đạt Quang đại lão
Sau nương Tịnh Khiết tôn sư…”[6]
  1. Tinh thần hiếu học
Tổ Quy Sơn có dạy «Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ » nghĩa là: « Giáo lý chưa từng để lòng, chỗ huyền đạo nhân nơi đâu khế ngộ»[7]. Ni trưởng Tâm Hoa luôn ý thức được tầm quan trọng trong việc học tu và ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống người xuất gia, nhất là lộ trình tìm cầu chân lý giải thoát.
        Thật vậy, khi còn là chúng Ngũ giới mà Ni trưởng đã đi từ miền Nam ra miền Trung cầu học tại chùa Từ Đàm- Huế (1933).  Năm 1934, tu học tại chùa Quan Âm ngã năm Bình Hòa.Năm 1935, trở ra Huế học tại Ni viện Diệu Đức[8]. Năm 1937 tham học tại Ni viện chùa bà Ba Sàng, lớp học này do quý HT. Kim Huê, HT. Mật Hiển, và Ni trưởng Diệu Tịnh cùng đảm trách. Năm 1939-1940 học tại chùa Vạn An- Cái Khoa. Năm 1942 học tại chùa Hải Đức - Nha Trang.Năm 1943-1954 học với HT. Phước Tường- Thủ Đức. Năm 1955 học ở Đà lạt và học khóa Giảng sư với HT.Thiện Minh, HT.Trí Nghiêm.[9]
Trong bối cảnh chiến tranh ly loạn, kinh tế khó khăn và giao thông không thuận lợi, nhưng Ni trưởng, với tinh thần cầu học giáo lý Phật Đà, đã phấn đấu vượt qua chướng duyên, tu học tinh tấn, lưu lại hậu thế tấm gương sáng ngời, ý chí kiên định, dũng mãnh của bậc chơn tu cầu học như những lời văn sau:
« Dốc lòng cần cầu học đạo
Một thân xuôi Nam ngược Bắc.
Trung kì, kinh đô đất Huế dừng chân…
Bao trường lớp kinh qua
Từ Đàm, Diệu Đức ròng chuyên
Về Quan Âm, Vạn An học đường
Đến Hải Đức Nha Trang kinh luân cho thỏa
Giảng sư, phiên dịch, giới luật gắng sức tinh thông »
   (Điếu văn của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định)[10]
Sư bà là vị niên thiếu xuất gia, đồng chơn nhập đạo, mặc dầu mang thân nữ nhưng có chí xuất trần thượng sĩ, tuổi còn nhỏ nhưng nghe nơi nào có trường, có lớp giảng dạy thì không kể xa xôi hẻo lánh, Nam - Trung - Bắc đều đến tham học nghiên cứu….” (Tỳ kheo Thích Chơn Hương hỷ bút)[11]
2.3. Khai sơn tạo tự hoằng truyền chánh pháp
Nơi nào có chùa là sự minh chứng có Tam Bảo ở thế gian, là nơi sinh hoạt của người xuất gia để hoằng dương Phật Pháp.Vào năm 1945, Ni trưởng Tâm Hoa đặt nền móng ban đầu cho Ni Giới Bình Định bằng việc khai sơn Chùa Sanh Liên, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1956, Ni trưởng thành lập Chùa Tâm Ấn tại thị xã Quy Nhơn (nay là thành Phố Quy Nhơn).[12] Đến năm 1993, Sư bà tiến hành trùng tu Đại hùng bảo điệnvà năm 2001 tái thiết nhà hậu Tổ. Chùa Tâm Ấn trở thành  trung tâm  tu học và tổ chức các hoạt động Phật sự của Ni giới tỉnh Bình Định.[13]
Không chỉ riêng ở Bình Định, Ni trưởng chính là vị Ni đầu tiên mang ánh sáng Phật pháp đến vùng cao nguyên xa xôi. Năm 1970, Ni trưởng nhận Chùa An Thạnh(tục gọi là chùa bà Cửu Tám) tại An Mỹ (thành phố Pleiku,tỉnh Gia Lai)để bắt đầu đặt nền móng của Ni giới nơi miền phố núi. Tiếp đó, vào năm 1972, Ni trưởng trùng tu ngôi chánh điện chùa An Thạnh và xoay về hướng chánh Nam, chùa ngày một khang trang và rộng rãi[14].
2.4. Nhập thế hành Bồ tát đạo:
Các cụ xưa có câu:
 “Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi
Con người ta có khác gì
Học hành quý giá, ngu si hư đời »
Người dân miền Trung gắn liền với truyền thống hiếu học, vượt khó tiến thân. Nhưng nhiều hoàn cảnh vì khói lửa chiến tranh, thiên tai hoành hành mà sự học đành gác lại. Thấy được tầm quan trọng của học vấn, nên từ lâu Ni trưởng Tâm Hoa chủ trương: 
«Khuyến khích và động viên các cháu đến chùa kèm dạy từng con chữ, nhờ đó nhiều người học được từ lớp vỡ lòng cho đến lớp 5, trong đó có cả những vị trung niên. Riêng tại chùa, Ni trưởng tiếp tục tiếp nhận đồ chúng và giảng dạy kinh luật luận trong mỗi đêm về »[15]
Năm 1967, Ni trưởng tiến hành mở Trường Diệu Hạnh để nhận học sinh bán trú và giao Ni trưởng Hạnh Nghiêm làm Hiệu Trưởng, Ni trưởng Hạnh Minh điều hành, quý Ni sư và Sư cô trực tiếp làm giáo viên đứng lớp.
Ngoài công tác giáo dục, Ni trưởng thể hiện lòng từ bi của người con Phật bằng cách nuôi những đứa trẻ mồ côi[16] và tham gia công tác từ thiện mỗi khi bão lũ, đói rét[17].
2.5. Đóng góp cho Truyền đăng tục diệm
Đào tạo Tăng tài là công việc thiết yếu của Giáo hội. Ươm mầm những chồi non tươi tốt để duy trì mạng mạch tạo những khu rừng mát mẻ, những trụ cột trong ngôi nhà Phật pháp, về sau gánh vác các Phật sự là cho Phật pháp hưng thịnh nơi thế gian.
Vì thế, vào năm 1958, khi Tu viện Nguyên Thiều - nơi đào tạo Tăng tài thành lập, Ni trưởng cùng chung tay góp sức với chư Tăng Bình Định kiến tạo Tu viện này lẫn tích cực tham gia bảo trợ:
« Nhớ lại thuở cùng Giáo hội cộng hành xây nền lương đống
Trường Trung cấp chung tay
Bảo bọc học Tăng, mô phạm Ni giới
Hỗ trợ tài vật bao năm, Phó Ban Bảo trợ ba khóa
Góp công xây dựng Ni xá, tiếp đón hậu lai
Gánh đạo trên cả đôi vai, suốt đời tận tụy
(Điếu văn của BTS GHPGVNtỉnh Bình Định)[18]
Mỗi năm vào mùa An cư Kiết hạ, Ni trưởng Tâm Hoa dạy kinh luật cho Ni chúng trường hạ, chú trọng nhất là hai bộ luật: Tỳ-kheo-ni sao và Tứ phần lược ký[19].
Đặc biệt, mỗi ngày Ni trưởng đều đắp y hậu chỉnh tề trì các bộ kinh Đại thừa, thường xuyên niệm Phật, đây là đức tinh tấn, cũng chính là thân giáo[20]
Vì vậy, cuộc đời của Ni trưởng Tâm Hoa là một bài học sống động về thân, khẩu, ý giáo cũng như trở thành tấm gương mô phạm cho hàng hậu tấn.
  1. Chu toàn mọi công tác của Giáo hội và Ni giới
Cổ đức nhắc nhở: “Tâm kỳ Phật pháp đống lương, dụng tác hậu lai quy cảnh”, nghĩa là: “Tâm khắc kì đống lương Phật pháp; cốt để làm quy củ hậu lai[21]. Từ khi thành lập giáo đoàn, thời đức Phật còn tại thế cho đến ngày nay, hai bộ Đại Tăng luôn gánh vác trách nhiệm hoằng dương chánh pháp.Vào năm 1962, lúc bấy giờ Ni bộ thành lập trụ sở TW tại Tổ đình Từ Nghiêm - Sài Gòn, Ni trưởng giữ chức Trưởng ban Ni bộ tỉnh Bình Định, Phó ban đại diện Phật giáo tỉnh Bình Định nhiều nhiệm kỳ. Sau năm 1975,Ni trưởng tiếp tục cùng chư Đại Tăng chăm lo Phật sự Giáo hội tỉnh Bình Định với chức vụ Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định[22].
Năm 2007, khi Ni trưởng tuổi hạc đã cao, Phân ban đặc Trách Ni Giới Trung Ương cung thỉnh Ni Trưởng vào ngôi vị Chứng Minh nhiệm kỳIV [23].
  1.  Bậc giới đức kiêm ưu và quan tâm tiếp độ Ni chúng
Ni trưởng là bậc Thầy mô phạm. Tại các đại giới đàn trong và ngoài tỉnh Bình Định trước nay, các Ban Kiến Đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Tâm Hoa đảm nhận trong hàng Tam Sư Thất Chứng là những ngôi vị quan trọng đểtác thành giới thân huệ mạng cho nhiều thế hệ Ni lưu:
Bao lượt giới đàn làm Tôn chứng, Yết ma, Đường đầu truyền thụ
Từ Nghiêm, Diệu Quang, Linh Sơn, Hương Tích
Cùng Phước Huệ, Chánh Nhơn, Huệ Chiếu quê nhà”...
(Điếu văn của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định)[24]
Ni trưởng xuất gia làm Tỳ Kheo Ni, sống cuộc đời mô phạm, lợi ích nhân quần, là bóng cây che mát cho chúng đệ tử và Phật tử. Đây là tấm gương sáng cho những người nữ được quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình và đem hạnh phúc đó ban trải khắp chúng sanh. Ni trưởng đã tiếp độ hơn năm mươi người nữ xuất gia trong giáo pháp bậc Thánh. Nhiều vị đệ tử đã đóng góp nhiều trong sự nghiệp hoằng truyền Phật pháp và nhiều vị trở thành lãnh đạo Ni giới như: Ni trưởng Hạnh Nghiêm - Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, Ni trưởng Hạnh Quang- Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định, Ni trưởng Hạnh Thiện- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai, Ni trưởng Hạnh Nguyện - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai, Ni trưởng Hạnh Tâm - Phó Phân ban Ni giới thành phố Đà Nẵng, Phó Ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng..
  1. Tinh thần vượt khó, chí nguyện kiên cường 
« Bán đồ nhi thối » là câu nóicủa các cụ ngày trước ám chỉ cho những ai gặp phải khó khăn trắc trởthì giữa đường bỏ cuộc. Ni trưởng Tâm Hoa hoàn toàn khác. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian đất nước khó khăn « củi quế gạo châu, hạt gạo ví như ngọc ma ni », « cuộc sống của dân chúng lúc bấy giờ rất khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc »[25], nhưng Ni trưởng chí nguyện luôn kiên cường, luôn là điểm tựa cho chúng đệ tử vượt qua tất cả lao nhọc. Quả vậy, an nhàn, sung túc là phước báo mà ai cũng mong cầu. Chốn phồn hoa trắng bụi đường là nơi có nhiều thuận duyên làm công tác Phật sự. Thế nhưng, Ni trưởng Tâm Hoa, sau khi du phương tham học, đã  không chọn cho mình nơi đô thị sung túc  mà trở về vùng quê hẻo lánh huyện An Nhơn để hành đạo. Thời gian này, Ni trưởng làm bạn với am tranh, một vầng trăng sáng cùng tấm lòng sáng soi kim cổ để miệt mài giáo hóa đệ tử bằng bồ đề tâm kiên cố qua những hồi ức sâu lắng:
« Ban ngày làm ruộng trồng rau, đêm đến thầy miệt mài bên khung cửi, chúng con kéo chỉ, pháp âm của Thầy từng lời từng chữ rót vào tai chúng con »[26]
« Có những buổi chiều Thầy trước trò sau, con xách giỏ lẽo đẽo theo chân Thầy hái rau độ nhựt. Chén cơm khổ nếm mùi cay đắng, trong cảnh sống hạt cơm sánh bằng hạt ma ni, nhưng tình Linh sơn đậm đà, đức vô úy rèn nung, sự khó nhọc không làm Thầy nao núng”[27]
« Rồi mảnh đất Tâm Ấn ngổn ngang sỏi đá, Thầy đem thân nữ nhi yếu đuối vân du khắp nơi để kiếm tiền về lo cho ngôi bảo tự. Thầy chắt chiu từng viên gạch, xoay sở đủ điều, có những đêm khuya chúng con thấy Thầy trằn trọc suy tư không an giấc, chỉ vì lo cho đàn con dại có nơi cư trú... »[28]
« Có những lúc phải đi bộ đoạn đường dài hơn 30 cây số từ chùa Tâm Ấn đến chùa Sanh Liên để làm ruộng,mỗi bữa ăn cơm ít hơn khoai, nấu chỉ bằng rơm và bã mía…, dệt chiếu, vào hợp tác xã làm mành trúc, se nhang, giữ trẻ, chằm nón, dạy học, làm đồ chay đi bán…quần áo rách bươm không có chỉ khâu vá, đùm trước túm sau bằng cọng cỏ »[29]
Ni trưởng Tâm Hoa như con thoi dệt bài thơ tình đạo để hôm nay lưu lại cho hậu thế những ngôi phạm vũ huy hoàng: Tổ đình Tâm Ấn, Chùa Sanh Liên, Chùa An Thạnh cùng những con gái dòng dõi Kiều Đàm nhu thuận tiến tu.
  1. An tường xả báo thân 
Trong Phật giáo có những mẫu chuyện các vị Thánh Tăng chứng Thánh quả để lại những kỳ tích và lời vàng ngọc cho hậu thế, cụ thể trong tác phẩm: Trưởng lão Tăng kệ Theragatha, trưởng lão Ni kệ Therigatha, Hành trạng chư Tổ kỳ đặc… mà chúng ta ngày nay không thể nghĩ bàn. Sự minh mẫn của Ni trưởng Tâm Hoa  trước lúc xả báo thân chánh niệm tỉnh giác là một minh chứng cho hậu thế thấy rằng: Chân thật tu hành, giới đức trang nghiêm thì trong quả vị chứng đắc sẽ có phần. Ni trưởng đã “dự tri thời chí” cho chúng đệ tử biết trước giờ xả báo thân như sau:
Nhưng trước khi xả báo thân, Sư bà cho đệ tử biết ba ngày nữa thì Sư sẽ ra đi. Đúng ba ngày, trước giờ ra đi, Sư bà cho đệ tử vệ sinh, thay áo trong xong, bận áo hậu vàng nằm ngay thẳng, hai tay bắt ấn Tam muội thư vào hư không để tịnh pháp giới và
cũng để chào tất cả thiên nhân và nhẹ gót lên đường về Phật quốc, đó cũng là một hiện tượng hy hữu!”.  (Tỳ kheo Thích Chơn Hương hỷ bút)[30]
Vào lúc 12 giờ 43 phút, ngày mùng 01/8/Mậu Tuất (nhằm ngày 10/9/2018), Ni trưởng Tâm Hoa thâu thần thị tịch, trụ thế 102 tuổi, tròn 80 hạ lạp trong niềm kính tiếc của hàng môn đồ pháp quyến tại Tổ đình Tâm Ấn.
« Nguyện bách kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lữ », nghĩa là: « Nguyện trăm kiếp ngàn đời, nơi nơi đồng là bạn pháp »[31]là lời phát nguyện của các bậc xuất trần thượng sĩ. Sinh thời, Ni trưởng Tâm Hoa cũng từng phát lời thệ nguyện sẽ trở lại nơi cõi ta bà với thân tướng người nữ tiếp tục hành trình xuất gia tu học, tiếp độ chúng Ni lưu. Dẫu Ni trưởng nằm xuống nhưng gương giới đức không bao giờ mất, Người ra đi nhưng hạnh nguyện muôn kiếp vẫn sáng đẹp như ánh trăng rằm.
 1. Lời kết
Mặc dù đã về chốn vô tung bất diệt, nhưng Ni trưởng vẫn sống mãi trong lòng của những người đệ tử và những ai hữu duyên từng gặp:
Tròn một thế k, Sư bà đã hiện thân hóa độ, từ thân tướng, lời dạy, cuộcsống tu hành là bài thuyết pháp tuyệt tác vô ngôn hiện thực. Mặc dầu hôm nay và mãi về sau Sư bà không hiện sắc tướng nơi trần thế, nhưng cuộc sống của Sư bà là tấm gương sáng cho mọi người soi chung”(Tỳ kheo Thích Chơn Hương)[32]
Người là vì sao chói sáng trên bầu trời tu tập của chúng con, một bậc tòng lâm thạch trụ, đạo phong khả kính, trọn đời hy sinh cho đệ tử, cho Ni giới hưng thịnh sự...Sự hiện diện của Người là chất liệu vững chãi, bình an cho chúng con hồi sinh tứ đức. Con cảm thấy lòng mình như ấm lại và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bơ vơ!”(Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nghiêm)[33]
“Giờ đây trăng lặn, tuyết tan, hoa tàn, sương khói! Còn đâu nữa bóng hình Thầy uy nghiêm thanh thoát, bậc tòng lâm thạch trụ của Ni giới Việt Nam, bậc long tượng của chúng Ni Bình Định, cánh nhạn đầu đàn của Ni giới Tường Vân pháp phái, Khổng Tước Vương tổ đình Tâm Ấn.”(Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Minh)[34]
“Mai sau con cháu Tâm Ấn mỗi khi bước vào sân chùa phải nhớ ân đức sâu dày của Thầy và các huynh đệ đã dày công tạo dựng mới có được mái chùa ngày hôm nay mà lo tinh tấn tu hành” (Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Giải)[35]
Có thể ví rằng: Trong đêm trường tĩnh mịch, Ni trưởng Tâm Hoa như vì sao mai lấp lánh tỏa rạng trên bầu trời Ni giới Việt Nam. Sự hiện hữu Ni trưởng chính là kim chỉ nam soi đường cho Ni chúng Bình Định và Gia Lai tu học. Đặc biệt, tấm gương sáng ngời đạo hạnh của Ni trưởng trở thành bài học quý báu của người phụ nữ được quyền tự quyết định hạnh phúc của mình, nhất là con đường tự do, giải thoát, tìm sự giác ngộ cho bản thân mình, trở thành những bậc thầy mô phạm, lời nói và việc làm được mọi người cung kính. Đối với Ni trưởng Tâm Hoa, những ai hữu duyên một khi thấy hình tướng, nghe danh Ni trưởng đều phát tâm bồ đề tu nhân học Phật. Quả thật, Ni trưởng chính là bài pháp sống động giữa cuộc thế thịnh suy, vô thường.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 1. Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa
 2. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2017), Lời dạy của Tổ Quy Sơn, Hà Nội, Nxb.Hồng Đức
 3. HT. Thích Khánh Anh dịch (1991), Nhị khóa hiệp giải, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.
 4. Nhiều Tác giả (2018), Phật giáo và văn học Bình Định (Tập 1: Phật giáo và Danh Tăng Bình Định, danh lam cổ tự và di sản Hán Nôm Bình Định), Hà Nội, Nxb. Khoa học xã hội.

 
[1]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 10
[2]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 11
[3]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 11
[4]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 11
[5]HT. Thích Khánh An dịch(1991), Nhị khóa hiệp giải, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, trang 158.
[6]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 117
[7]Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam(2017), Lời dạy của Tổ Quy Sơn, Hà Nội, Nxb.Hồng Đức, trang 104.
[8]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 11
[9]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 12
[10]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 117
[11]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 135
[12]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 12
[13]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 14
[14]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 13
[15]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 12
[16]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 197
[17]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 131
[18]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 118
[19]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 14
[20] Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang30-127-140
[21]Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2017), Lời dạy của Tổ Quy Sơn, Hà Nội, Nxb.Hồng Đức, trang 275
[22] Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 13
[23] Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 24
[24]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 118
[25] Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 124 - 125
[26] Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 124
[27]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 137
[28] Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 125
[29] Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 125, 165
[30]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 136
[31]Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2017), Lời dạy của Tổ Quy Sơn, Hà Nội, Nxb.Hồng Đức, trang 351.
[32]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 136
[33]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 138
[34]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 148
[35]Tổ đình Tâm Ấn (2019), Kỷ yếu Tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Nxb. Thanh Hóa, trang 166
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây