16 DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NỮ GIỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM BỀN VỮNG TRONG THỜI HIỆN ĐẠI

Thứ sáu - 25/10/2019 21:54
DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NỮ GIỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BỀN VỮNG TRONG THỜI HIỆN ĐẠI
NT. THÍCH NỮ HUỆ HƯƠNG
Ủy viên HĐTS, Phó Phân ban Ni giới TW, Phó ban BTS,
Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Chùa Bửu Phon

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NỮ GIỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BỀN VỮNG TRONG THỜI HIỆN ĐẠI
NT. THÍCH NỮ HUỆ HƯƠNG
Ủy viên HĐTS, Phó Phân ban Ni giới TW, Phó ban BTS,
Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Chùa Bửu Phong


 
Kính bái bạch: Chư Tôn Đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương GHPGVN,
Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài nước,
Kính thưa: Quý vị khách quý, quý vị Tôn giáo bạn, quý vị Nhân sĩ trí thức và quý đại biểu.
Kính thưa quý liệt vị,
Lời đầu tiên xin thay mặt Ni giới nói chung, Ni giới tỉnh Đồng Nai nói riêng, kính cầu nguyện chư Phật gia hộ Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội, quý Sư Trưởng Ni Trưởng, quý Ni Sư pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị lãnh đạo nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban chấp hành hội Phụ nữ Việt Nam và các ban ngành liên quan, quý vị Tôn giáo bạn, quý vị Nhân sĩ trí thức và quý đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Thưa quý đại biểu,
Nữ giới Phật giáo là một trong Tứ chúng[1] đã xuất hiện từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Trong quá trình hình và phát triển Phật giáo thời kỳ đầu Nữ giới Phật giáo xuất hiện rất sớm và đóng góp rất lớn trong quá trình hình thành và phát triển Phật giáo. Hình ảnh nàng Sujàtà dâng bát cháo sữa cho Bồ Tát Cồ Đàm. Cũng từ đó là dấu ấn để Bồ Tát tinh thần tráng kiện hơn:
“Tu ép sát sai lầm quá nhỉ,
Đạo muốn cao, thân khỏe mới nên.”
Sau khi Bồ Tát rời bỏ con đường tu khổ hạnh, cho đến đổ minh tinh thành Chánh giác…Đây cũng là một nhân duyên của nàng Sujàtà, được cúng dường cho Đức Phật, mà đến nay lịch sử còn ghi nhận người nữ này tại đất Ấn.
Gương hạnh vô cùng cao quý Thánh tổ Ni, Đại ái đạo Kiều đàm di và 500 trăm mệnh phụ phu nhân xuất gia và chứng đạo. Nữ cư sĩ Phật tử Visākhā (Tỳ-xá-khư) là người phát tâm cúng dường thời Đức Phật ngang với Trưởng giả Su Ðạt Ta (Sudatta), tức nam cư sĩ Cấp Cô Ðộc…Sau khi Đức Phật tịch diệt, nữ giới Phật giáo vẫn tiếp tục duy trì, phát triển và truyền đạo sang nước ngoài, như  vào Phật lịch 236 (tức là 308 trước Dương lịch) có Thánh ni Sanghamitta (Tăng Hữu), con gái vua Asoka (A Dục) theo anh trai là A La Hán Mahà Mahinda truyền đạo qua Sri Lanka và độ hoàng hậu Anulà, cùng 500 thị nữ xuất gia…. Nhưng sau đó qua cuộc chiến loạn tại Sri Lanka, từ đó truyền thống Theravada (Nam Tông) giáo đoàn Tỳ kheo ni không còn truyền thừa. Riêng về truyền thống Mahàyana (Bắc Tông) thì giáo đoàn Tỳ kheo ni truyền thừa và phát triển ở các nước, như Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam…nhất là những hoạt động của Nữ giới Phật giáo thế giới Sakiyadhta….. Ở trong bài viết này chúng tôi chỉ giới hạn trong đề tài DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NỮ GIỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM BỀN VỮNG TRONG THỜI HIỆN ĐẠI.
1. Sự hình và phát triển của Nữ giới Phật giáo Việt Nam:
Xuyên qua lịch sử Việt Nam, chúng ta đã thấy đầu thế kỷ thứ nhất, Nữ giới đã xuất hiện rất sớm trong Phật giáo. Vào năm 43 Dương lịch thời đại hai Bà  Trưng có các công chúa, như  công chúa Phương Dung, công chúa Bát Nàn, công chúa Chiêu Dung, bà Vĩnh Huy, bà Thiều Hoa, bà Nguyệt Thai, Nguyệt Độ, Nữ tu họ Quách.v.v.. là những nữ tướng đắc lực sát cánh bà Trưng Trắc, Trưng Nhị đã tham gia chống giặc ngoại xâm, sau đó có những vị ẩn thân vào những ngôi chùa nơi miền thôn dã, để tu tập như tại Thái Bình, Quảng Ninh.v.v..Hiện nay vẫn còn những ngôi đền do nhân dân dựng lên tôn thờ, để ghi lại thánh tích các vị Nữ giới Phật giáo tài ba của thế kỷ thứ I. Trải qua biến cố lịch sử Nữ giới cùng với định mệnh của dân tộc trong những lúc thăng trằm,  mãi đến thế kỷ thứ X, thời nhà Lý có công chúa Lý Ngọc Kiều được vua Lý Thần Tông (1116 - 1138) truy phong  giáo phẩm Ni Sư, tức là Ni Sư Diệu Nhân (1041 - 1113). Đây là vị Ni đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, được vua phong giáo phẩm Ni Sư, mà hôm nay chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm 906 năm ngày Ni sư Diệu Nhân cùng Chư vị tiền bối ni viên tịch.
Phật giáo Việt Nam đã trải qua 21 thế kỷ, cả ngàn Nữ giới Phật giáo (chư Ni và Nữ Phật tử) góp phần xây dựng Phật giáo nước nhà, có những vị được ghi vào lịch sử, như trong quyển: “Hành trạng chư Ni Việt Nam”[2]Lịch sử Ni giới Bắc Tông”[3],  Kỷ yếu “Ni giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại”,[4] “Lược sử Ni giới và hành trạng chư Ni Phật giáo Việt Nam”[5]. Ngoài chư Ni còn nhiều nữ Phật tử, góp công rất lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Đạo pháp và dân tộc, như Nữ Phật tử Hoàng thái hậu Ỷ Lan (1044 - 1117), Bà vừa là người thay vua nhiếp chính thời vua Lý Nhân Tông ( 1066 - 1128) ; vừa trị nước theo tinh thần từ bi hỷ xã của Phật giáo, người dân thường gọi Bà là “Bồ tát Quan Âm”. Tính đến năm 1115, bà đã cho xây cất 150 chùa, đền, trong đó có chùa Từ Phúc ở quê hương (Dương Xá, Gia Lâm).Trên đây là những vị nữ giới Phật giáo tiêu biểu. Nhưng cũng có những vị hành Bồ tát đạo theo lời dạy chư Tổ là: “Thánh nhân bất lộ tướng”, cho nên những vị  đó không cần để lại trong lịch sử, hoặc có một số vị Ni ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, phát tâm nguyện lực lợi sanh, mượn hình tướng Tăng sĩ để làm phương tiện hoằng truyền Chánh pháp, cụ thể tỉnh Gia Định - Sài Gòn có nhiều vị ni nổi tiếng trong đó có tiểu thư Marguerite BEZ, mà giới Phật giáo Đồng Nai thường gọi là Thầy Yết Ma Thiện Niệm (1910 - 1961), trụ trì Chùa Hiển Lâm (Chùa Hóc Ông che) nay thuộc phường Hóa An, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Theo lược sử tại Tổ Đình Long Thiền (Biên Hòa) đã được ghi lại Thầy Yết Ma Thiện Niệm hay tiểu thư Marguerite BEZ, là Ngài sinh trưởng trong gia đình theo đạo Thiên Chúa, cha là người Pháp tên LEON BEZ, khi kính tin Tam Bảo, thọ giới Ưu Bà Tắc pháp danh Thiện Hưng (1889 - 1973), mẹ là người Việt tên bà LEON BEZ  NGUYỄN THỊ CÚC, thọ giới Ưu Bà Di pháp danh Diệu Xuân (1893 - 1969). Ngài là người con cả trong gia đình. Năm lên 12 tuổi (1922) lâm trọng bệnh, gia đình mời các bác sĩ Pháp, Việt, Trung Hoa và cả những Pháp sư Ấn Độ nổi tiếng nhưng trị không hết. Gia đình nghe tiếng Thiền sư Huệ Lâm trị các bệnh rất tài giỏi. Thế rồi, cả gia đình tìm đến Thiền sư Huệ Lâm xin được điều trị bệnh cho con mình. Khi trị hết bệnh, gia đình cho con gái xuất gia với Tổ Huệ Lâm và được Hòa thượng đặt pháp danh Thiện Niệm hiệu Hồng Liên đời Lâm tế Gia phổ thứ 40.
Vốn sinh ra trong gia đình thượng lưu, thông minh sẳn có, Ngài thông thạo cả ba ngôn ngữ Pháp, Hán, Việt và tinh thông kinh điển, giảng kinh, thuyết pháp…Đặc biệt là Ngài giỏi về thuốc trị bệnh cho dân nghèo và thường trì thần chú Đại bi, trị bệnh cho những người bị tâm thần…kết quả rất tốt, việc hy hữu nhưng lại là có thật…Từ đó, Ngài trở nên vị thầy nổi tiếng, trị những căn bệnh nan y, nhất là bệnh tâm thần tại Biên Hòa thời bấy giờ. Người dân Biên Hòa thường gọi Ngài với tên thân thương gần gũi là Thầy Yết Ma Thiện Niệm (1910 - 1961).
Từ một tiểu thư Marguerite BEZ, con cả vị quan chức Pháp, sau khi xuất gia, gia tâm hành hạnh Bồ Tát được chuyển hình tướng như một vị Tăng, đó cũng là nhờ phước báo của Ngài. Cuộc đời của Thầy Yết Ma Thiện Niện không dừng lại một vị tu sĩ bình thường, Ngài còn tham gia hoạt động GHPG Cổ truyền Việt Nam, với chức vụ là Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Lục hòa Tăng, Hội trưởng Hội lục hòa Phật tử. Điều đáng chú ý, Ngài là người Việt có phân nữa mang dòng máu của Pháp, nhưng cùng dân tộc Việt tham gia chống Pháp với chức vụ là Trưởng ban Ban kinh tế Tài chánh Hội Phật giáo Cứu quốc Nam bộ tỉnh Biên Hòa. Ngài đã từng nuôi giấu cán bộ hoạt động nội thành tại chùa Hiển Lâm - Biên Hòa, nên từng bị giặc Pháp bắt tra tấn dã man, nhưng với ý chí yêu dân tộc Việt, Ngài đã giữ vững lập trường, đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. Trong việc bố ráp nghiêm ngặc của Thực dân, Ngài xin di tảng ra Chùa Long Thiền, cùng tham gia Phật giáo cứu quốc Nam bộ.Thời điểm này, cố Đại lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Thành (nguyên Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyên Việt Nam, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng Ban trị sự Tỉnh Hội Đồng Nai đầu tiên (1982), viện chủ Tổ Đình Long Thiền), ngày 06 tháng 09 năm 1945, Hoà thượng được cử làm hội trưởng Hội Phật giáo Cứu quốc tỉnh Biên Hoà kiêm Uỷ viên Mặt trận Việt Minh, trụ sở Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ đặt tại Tổ đình Long Thiền.
Thầy Yết Ma Thiện Niệm, do nhiều năm sống trong rừng thiêng nước độc, thân bị giặc bắt tra tấn nên Ngài đã lâm trọng bệnh và viên tịch vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 11 năm Tân Sửu nhằm 27/12/1961. Hiện nay bảo tháp của Ngài được tôn trí tại khuôn viên Tổ Đình Long Thiền, ngôi Di tích lịch sử cấp Quốc gia tại tỉnh Đồng Nai.
Ba mươi mốt năm hành Bồ Tát đạo là không dài, nhưng Ngài đã để lại cho trần gian biết bao sự kỳ tích như trong huyền thoại mà có thật. Hiện nay trong lịch sử nội bộ còn lưu nhiều bài kệ của Ngài. Như bài Từ Tâm:
“Thù ân báo bổ độ tề gia,
Bá nạp thân la diệu lý ca,
Vạn pháp đạo đồng giai cảm ứng
Từ tâm Phật tiếp dẫn hà sa.”
(酬恩報補度齊家,
百衲身羅妙理迦,
萬法道同皆感應,
慈心佛接引河沙.)
Tạm dịch:
Gia đình ơn nặng mong đề đáp,
Áo vá thân vui cùng Phật Pháp,
Ứng tâm thông hiểu vạn lý kinh,
Chỉ dùng tâm Phật độ chúng sanh.
Trên đây là hành trạng cả đời, một vị lập hạnh nguyện chuyển từ thân nữ tay yếu chân mềm, trở thành vị Tăng cường tráng, mạnh mẽ để đi vào đời tùy duyên thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, trong xã hội thời loạn lạc.
2. Sự phát triển bền vững Nữ giới Phật giáo Việt Nam.
Từ ngày 04 tháng 11 năm 2018 Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch HĐTS ký quyết định Chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), được CTĐ lãnh đạo và các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi nên Ni giới Phật giáo Việt Nam tái thành lập. Ni giới dần dần phát triển đúng với vị trí và vai trò trong GHPGVN. Đến cuối năm 2009 đầu 2010 Ni giới Việt Nam được nhà nước chấp thuận, GHPGVN cho phép, Ni giới Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công, Hội nghị Phụ nữ Phật giáo thế giới Sakyadhita lần thứ 11 tại Hội trường chùa Phổ Quang, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam. Từ đó, Ni giới đã và đang phát triển nhiều mặt trong nước và quốc tế. Đây là sự đóng góp công sức của Nữ giới Phật giáo Nam -Trung - Bắc.
Theo báo cáo Phân ban Ni giới TƯ, tổng tự viện Ni cả nước là 4,441 cơ sở và 13,842 chư Ni. Trong đó Ni giới tỉnh Đồng Nai là 223 tự viện Ni và 2.618 chư Ni.[6]Riêng Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai qua 29 năm hoạt động (1990 - 2019), nhà trường đã đào tạo Ni sinh nội trú thật nghiêm túc. Qua 7 khóa đã tốt nghiệp là 1241 Tăng Ni, trong số đó Ni sinh chiếm hơn phân nữa. Hiện nay bổn trường đang đào tạo học kỳ II, năm thứ ba khóa VIII (2017 - 2020), với tổng số Tăng Ni sinh 290 vị, trong đó Tăng sinh 132 vị và Ni sinh 158 vị[7].
Qua dẫn chứng trên, chúng ta thấy sự phát triển Ni giới rất mạnh. Đó là điều đáng mừng nhưng điều quan trọng bên cạnh mà quý trưởng lão lãnh đạo Ni giới rất băn khoăn lo lắng đối với Ni trẻ ngày nay, có những Ni trẻ sinh hoạt ngoài tầm kiểm soát của GHPGVN hay nói chính xác hơn là quý Ni trưởng lãnh đạo của Phân ban Ni giới thuộc ban Tăng sự trung và các tỉnh thành cả nước.
Trong buổi hội thảo này, chúng tôi có vài ý kiến góp ý như sau:
- Đề nghị chư tôn đức Ni nhận để tử, nên chọn lọc kỹ. Nếu đầu vào được giáo dưỡng nghiêm túc thì đầu ra tương đối tốt hơn, nhằm tránh tình trạng “Sư tử trùng sư tử nhục”;
- Đề nghị Quý trưởng lão Ni không nên nhận Ni trẻ, thế độ hoặc y chỉ, mà không có ý kiến của bổn sư, nhằm để tránh tình trạng bỏ thầy tổ…trong lúc sai phạm lại được nơi khác tiếp nhận;
- Nên giáo dục tại tự viện rất quan trọng, khi nào cảm thấy đệ tử của mình thuần thục, chuẩn mực mới cho thọ giới và tham gia các khóa học nâng cao ngoài xã hội, trừ theo học chương trình phổ thông;
- Đề nghị chúng Ni trẻ nên sống tập thể cùng đại chúng trong tự viện thầy tổ của mình, không được ra ngoài cất cốc hoặc chùa riêng khi chưa được sự cho phép của vị Bổn sư;
- Và nếu được quý Ngài cho phép, chúng con kính đảnh lễ chư Tôn Đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và quý Ngài lãnh đạo Phật giáo Nam Tông, cho chư Ni Nam tông được thọ giới Tỳ kheo Ni,nhằm phù hợp sự phát triển và hội nhập quốc tế.Vì chúng con nhận thấy, các tu nữ nhiều vị có khả năng, trình độ, học vị chuẩn mực, nhưng không được tham gia phục vụ chính thức cho Ni giới. Hiện nay đa số hoạt động ở các nước rất nhiều, như Ấn Độ, Sri-Lanka, Mã Lai, In Đô, Thái Lan…
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Theo chúng con nhận thấy, trong sử ghi lại rằng, mặc dù đầu tiên Đức Phật không cho Nữ giới xuất gia, nhưng sau khi Di mẫu và 500 mệnh phụ phu nhân được xuất gia rồi, thì Đức Phật đã thành lập Ni đoàn và Di Mẫu là một vị lãnh đạo được đức Phật thọ ký, tương lai sẽ thành Phật hiệu Nhất thiết chúng sanh Hỷ kiến Như Lai….Do vậy, đề nghị quý Ngài nghiên cứu, cho phép chư Ni Nam Tông được thọ đại giới để hòa nhập hoạt động chung Ni giới Việt Nam, nhằm góp phần nhỏ của mình trong việc phụng sự Đạo pháp Dân tộc.
- Trên đây chỉ ý kiến tâm huyết của chúng tôi, nhằm quản lý chúng Ni trẻ ngày nay vào nề nếp đồng thời cùng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN bớt đi gánh nặng và cũng đồng nghĩa với chủ đề chúng tôi trình bày là DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NỮ GIỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM BỀN VỮNG TRONG THỜI HIỆN ĐẠI.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Mạnh Thát, LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM tập I,II,III, Nxb TP. HCM 2001,
2. Thích Đức Nghiệp, ĐẠO PHẬT VIỆT NAM, Nxb THPG TP. HCM 1995,
3. HT Thích Hiển Pháp, phụ trách nhóm biên soạn BIÊN NIÊN SỬ PHẬT GIÁO GIA ĐINH - SÀI GÒN - TP. HỒ CHÍ MINH (1600 - 1992). Nxb Tp. HCM 2001,
4. Thích Huệ Thông, LƯỢC SỬGIÁO HỘI PHẬT GIÁO CỔ TRUYỀN VIỆT NAM, Nxb Văn hóa Văn nghệ Tp. HCM 2019,
5. Tỳ kheo ni Thích nữ Như Nguyệt chủ biên, Nxb Tôn Giáo 2007,
6. Tỳ kheo ni Thích nữ Như Đức biên soạn, Nxb Tôn Giáo 2009,
7. Thích nữ Từ Thảo biên soạn, Nxb Văn hóa Văn nghệ Tp. HCM 2016,
8. Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên ĐỊA CHÍ ĐỒNG NAI tập I, Tổng quan Nxb Xí nghiệp in Đồng Nai và Nhà in Thông tấn xã Việt Nam. Năm 2001,
9. Nhiều tác giả, Kỷ yếu Ni giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại, Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM 2016,
10. Tài liệu Hội nghị kỳ 3 - Khóa VIII Trung ương GHPGVN, VP2 TƯ GHPGVN P.8, Q.3 TP HCM,
11. BÁO CÁO 29 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN của Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Đồng Nai năm 2019.

 
 
[1] Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Cận sự Nam và Cận sự Nữ
[2] Tỳ kheo ni Thích nữ Như Nguyệt chủ biên, Nxb Tôn Giáo 2007
[3] Tỳ kheo ni Thích nữ Như Đức biên soạn, Nxb Tôn Giáo 2009
[4] Nhiều tác giả do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học quốc gia TP. HCM cùng Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự - Giáo hội Phật giáo TP. HCM phối họp tổ chức, Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM 2016.
[5] Thích nữ Từ Thảo biên soạn, Nxb Văn hóa Văn nghệ Tp. HCM 2016
[6]Theo tài liệu Hội nghị kỳ 3 - Khóa VIII Trung ương GHPGVN, VP2 TƯ GHPGVN P.8, Q.3 TP HCM.
[7] BÁO CÁO 29 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN của Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây