11 PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA NI GIỚI TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Thứ sáu - 25/10/2019 21:38
PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA NI GIỚI
TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. PHAN THỊ LAN (Ni sư: Thích Đàm Lan)

PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA NI GIỚI

TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. PHAN THỊ LAN
(Ni sư: Thích Đàm Lan)

Bàn về phát huy giá trị đạo đức của Ni giới trong xã hội Việt Nam hiện nay là cấp thiết và hết sức quan trọng trong thực tiễn thời đại hiện nay, vì đạo đức là lĩnh vực then chốt của văn hóa xã hội; là nền tảng tinh thần xã hội. Một xã hội sẽ bị suy yếu và sụp đổ nếu không có một nền tảng tinh thần vững chắc. Mặt khác, đạo đức thể hiện trình độ và tính nhân văn của nền văn hóa tinh thần ở mỗi cộng đồng, mỗi thời đại khác nhau.
Thời kỳ trước, có một số ý kiến cho rằng, cuộc sống tu hành là những nơi “chạy chốn”, sống ẩn dật, xa lánh hiện thực. Tuy nhiên, trên thực tế, từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc, giúp ích cho Đời, cho Đạo. Ngày nay, Phật giáo vẫn tiếp tục nhập thế và được thể hiện qua vai trò người tu hành. Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến người tu hành là Ni giới
1. Sự cần thiết phải phát huy giá trị đạo đức Ni giới trong xã hội Việt nam hiện nay
Việt Nam đang tiến hành Công nghiệp hóa (CNH) - Hiện đại hóa (HĐH) và Đô thị hóa (ĐTH) trên nền tảng một nước nông nghiệp lạc hậu, hiện nay nông dân vẫn chiếm đại đa số (gần 80% dân số). Đi đôi với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội, trên lĩnh vực văn hóa, chúng ta phải chuyển đổi nền văn hóa đạo đức xã hội truyền thống nông dân - nông nghiệp - nông thôn sang nền văn hóa đạo đức của xã hội CNH - HĐH; chuyển đổi nền văn hóa đạo đức của thời kỳ tập trung, bao cấp, kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tự hạch toán kinh tế[1].
Hơn nữa, công cuộc CNH - HĐH của các nước châu Á và Việt Nam đang tiến hành theo con đường “đi tắt, rút ngắn”, một mặt đã tạo đà cho sự Tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, tạo sự năng động cho các cá nhân. Song, mặt trái của ĐTH “nóng” và kinh tế thị trường, đã làm nảy sinh những bất cập. Đặc biệt là, sự lệch chuẩn đạo đức ở một bộ phận người dân như “Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường các giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ… đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp; buôn lậu và tham nhũng phát triển….” [2]
Do vậy, sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa (XHCH) đòi hỏi, nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những con người mới có nhân cách đạo đức, nhất là xây dựng đội ngũ thanh, thiếu niên trở thành con người có tri thức, có đạo đức vừa hồng, vừa chuyên.
Đạo đức Ni giới trong xã hội hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tín ngưỡng truyền thống là yếu tố không thể thiếu để hình thành nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, tôn giáo trong đó chủ thể thực hành là yếu tố góp phần không nhỏ vào sự hình thành bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia. Do du nhập và tồn tại lâu đời nên Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Việt Nam trên mọi phương diện chính trị, xã hội, văn hóa, đặc biệt là đạo đức.
Đạo đức Ni giới bao gồm giá trị đạo đức, ý thức đạo đức, hành vi đạo đức, quan hệ đạo đức, cùng toàn bộ các phương tiện, thiết chế truyền bá và giáo dục đạo đức của Ni giới trong xã hội. Ngoài ra, đạo đức Ni giới còn có các yếu tố khác như phong tục tập quán, lễ nghi... và các Phật tử.
Nền tảng để xây dựng nền đạo đức Ni giới là giáo lý Nghiệp - Đó là luật Nhân - Quả và sự tác động của nó đối với tiến trình sống của họ; về sự báo ứng của những suy nghĩ, lời nói, việc làm của họ đối với đời sống tu hành. Do vậy, họ chính là chủ nhân của sự hạnh phúc hay đau khổ. Và họ luôn thấu hiểu rằng muốn có đời sống không khổ đau thì mỗi người phải tạo ra “Nghiệp” tốt lành ngay trong suy nghĩ, lời nói, hành động của mình[3], thay vì đi tìm kiếm hạnh phúc nơi đâu xa xôi ngoài kiếp sống thực tại. Đó cũng là điểm xuất phát để giáo lý Nghiệp đi đến chủ trương xây dựng một nền đạo đức nhân bản cho các Ni giới. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa những người tu hành Phật giáo với những người tu hành các tôn giáo khác.
Đạo đức Ni giới được bảo lưu như một lối sống, nếp sống, một thói quen suy nghĩ và giao tiếp và hòa nhập vào nền văn hóa của dân tộc. Những nguyên tắc, giá trị, chuẩn mựccủa Ni giới như Ngũ giới, Thập thiện, Lục hòa, Lục độ…, nhằm hướng tới loại bỏ những điều ác; thực hiện các điều thiện, điều lành; giữ ý thanh tịnh bằng cách đoạn tuyệt với mọi thứ ô nhiễm. Hành vi đạo đức của Ni giới đóng vai trò quan trọng nhằm tiến tới thực hiện nó trong đời sống xã hội như, khuyên mọi người tu tập, phát huy tiềm năng, nội lực của mỗi cá nhân, vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, bình an trong cuộc sống thực tại.
Như vậy, một lối sống thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, có đạo đức gương mẫu, sẽ là những tấm gương sáng cho Phật tử, dân chúng noi theo, tác động tích cực tới suy nghĩ và hành động của mỗi người và do vậy trong cuộc sống thường ngày, đạo đức của Ni giới trở thành điểm tựa về tinh thần một bộ phận lớn người dân. Vì với Ni giới không chỉ giúp người Phật tử nhận thức, tu tập, điều chỉnh hành vi, nhân cách mà còn hướng họ có những hành động sống tốt hơn, giúp nước, giúp đời. 
Trong điều kiện đất nước CNH - HĐH và toàn cầu hóa (TCH), những tấm gương đạo đức của các bậc Ni giới tiền bối vẫn còn giữ nguyên giá trị: Tư tưởng nhân ái, cứu nhân độ thế, vị tha của các vị có tác dụng bồi đắp thêm đạo lý làm người, với những tư tưởng, hỷ xả là liều thuốc làm trong sáng đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của Phật tử Việt Nam, trước áp lực của quá trình CNH - HĐH, ĐTH dồn dập và của cạnh tranh khốc liệt của lợi nhuận; tư tưởng khoan dung, hòa bình, khuyến thiện, ngừa ác, có tác dụng thức tỉnh lương tri con người, làm cho con người được sống trong hòa bình, nhân ái[4]
Những năm gần đây, để tiếp bước các tiền bối đi trước, Ni giới đang thâm sâu hơn vào xã hội khi tham gia “nhập thế”. Các Ni giới tích cực tham gia vào những hoạt động xã hội, đạo đức, y tế, giáo dục…của cộng đồng; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động quần chúng tham gia vào các công tác từ thiện xã hội như: xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng chùa chiền bảo lưu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, cùng các hoạt động từ thiện và sinh hoạt văn hóa khác... Qua đó cho thấy, Ni giới đã và đang góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng con người mới, bảo tồn văn hóa dân tộc.
Như đã rõ, trong lịch sử biết bao những Ni sư đã dày công không những phát triển Phật pháp mà còn để lại cho dân tộc những giá trị nền tảng đạo đức xã hội đến tận hôm nay, trước hết phải kể đến Ni sư Diệu Nhân (1041 - 1113), xuất thân là một công chúa triều Lý tên thật là Lý Thị Ngọc Kiều, con gái đầu của Lý Nhật Trung do vua Lý Thánh Tông phong làm công chúa năm 1058 hay Ni trưởng Đàm Soạn, Trụ trì chùa Thanh Nhàn, Từ Hàng - Đức Viên là vị Ni đầu tiên được mời vào cung thuyết giảng cho hoàng hậu, phi tần và nữ quan nhà Nguyễn, người còn tích cực ủng hộ Hội nữ Phật tử Dược Sư Gia Định hiến cúng chùa để thành lập trường Ni sinh. Ni trưởng Đàm Hữu (1911 - 1981), trong thời gian chống Mỹ, Ni trưởng đã tích cực xông pha trận mạc tiếp tế lương thực và là một bậc Giới sư ni đức độ của các đại giới đàn miền Bắc. Hay Ni trưởng Đàm Tín (1899 - 1982) (Hà Tây cũ) trong thời loạn lạc, Ni trưởng vẫn luôn giữ chí nguyện hộ trì Tam Bảo, hướng dẫn người tu học, đi tới nhiều nơi khai mở những vùng đất hoang thành Già lam thắng địa[5]. Phải nói rằng, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều Ni sư đã lên đường chiến đấu và ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, đến việc tự thiêu của Đại đức Thích Nguyên Hương trước tĩnh đường Bình Thuận ngày Mồng 4/8 thì đặc biệt phải kể đến Ni cô Diệu Quang tại Ninh Huệbiết bao những Ni sư khác đã vì đạo pháp vì dân tộc ngã xuống kiên quyết đấu tranh cho nền độc lập quốc gia. Do vậy, Ni giới Việt Nam nói riêng, Phật giáo Việt nam nói chung ngay từ bước phát triển đầu tiên, đã dấn thân vào dân tộc. Chính vì vậy mà người Việt Nam không ngạc nhiên khi thấy trong lịch sử, vua Lý Nam Đế, khi xây dựng một nhà nước độc lập ngắn ngủi vào thế kỷ VI, đã cho xây ngôi chùa có tên là Khai Quốc, nghĩa là “mở nước”[6]. Chính lẽ đó mà trong một bài viết về nhận thức văn hóa Việt Nam, học giả Phan Ngọc đã phải nhận định về Phật giáo: “Như đã nói trong bài về nhận thức văn hóa, nhiều tôn giáo có tính chất thế giới và phủ nhận vai trò của nước. Đạo Phật là một thí dụ rất rõ. Nhưng đã nhập vào Việt Nam, lập tức Phật giáo bị “khúc xạ” qua lăng kính Tổ quốc Việt nam. Suốt thời Bắc thuộc cho đến thời quân chủ, các nhà sư (Ni sư)[7] đều là những người tận tâm vì Tổ quốc.
2. Giá trị đạo đức Ni giới qua lăng kính xã hội Việt Nam hiện nay
Như đã nói, trước yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng đất nước và trước thực trạng nền đạo đức của nước ta đang có những bất cập, đã đặt ra sự cấp thiết cần tiếp tục phải phát huy những giá trị đạo đức của Ni giới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Tiếp nối tấm gương đi trước với những những giá trị đạo đức truyền thừa thẩm thấu sâu trong Ni giới Việt Nam, các Ni giới hiện nay là những người sống theo đạo đức tu hành, nghiêm trì giới luật, giữ gìn đạo hạnh và là tấm gương sáng cho Phật tử và mọi người noi theo. Với cuộc sống thanh bạch, vì cộng đồng, vì những người nghèo, người bệnh... của các Ni sư, là nguồn cảm hóa cho mọi người theo hướng thiện. Đối với các Ni sư, mục đích chính là thông qua những sinh hoạt đạo tràng, thực hành nghi lễ thờ cúng, để thực hiện sự nghiệp hoằng pháp, thể hiện tâm nhân từ, đạo đức cũng chính là trau dồi kiến thức, kỹ năng sống; trang bị kiến thức, hiểu biết về xã hội, hiểu biết về pháp luật, chính sách của Nhà nước, kỹ năng thuyết trình, thuyết giảng để qua đó, đạo đức của mình có cơ hội lan tỏa tới người dân. 
Hiện nay, nhiều chùa trong cả nước đã thành lập các đạo tràng và thông qua vai trò của Ni giới các Phật tử đã tham gia làm công tác từ thiện tại chùa cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước như: nấu cháo cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, cưu mang, chữa bệnh cho những người nghiện hút, bệnh nhân nhiễm HIV, AIDS…
Bên cạnh đó, Ni sư còn là những “lương y, bác sĩ” chữa bệnh tâm cho những người khủng hoảng về tinh thần do cuộc sống bất trắc, kinh doanh thua lỗ, ốm đau bệnh tật lâu ngày… Trong quá trình giảng dạy kinh sách, giáo lý, giáo luật… Ni sư tại các chùa đều lồng ghép đạo đức Phật giáo để giảng giải, khuyên nhủ, giúp đỡ cho họ thức tỉnh và phần lớn trong số đó đã vượt qua những khó khăn, khủng hoảng, trở thành người có ích trong xã hội
Ngoài ra, thông qua việc thực hành nghi lễ của các Ni sư cho người dân (cầu an đầu năm, nghi lễ hằng thuận, cầu siêu, đưa vong lên chùa (tang ma)…), đạo đức Phật giáo lại có điều kiện thẩm thấu sâu hơn vào người dân, đã chuyển tải những giá trị đạo đức tốt đẹp, lối sống lành mạnh, nếp sống chan hòa.
Sự thay đổi về nhận thức và hành vi của các thành viên trong xã hội  là minh chứng cho sự hiểu biết về đạo đức Phật giáo và từ đó đạo đức của người dân được nâng cao. Trên thực tế, nhiều thành viên sau khi được các Ni sư giáo hóa về đạo đức Phật giáo đối với xã hội, đối với gia đình thì đã có những chuyển biến tích cực. Trong xã hội thì tình đồng nghiệp, tình bạn bè yêu thương chia sẻ với nhau nhiều hơn, trong gia đình thì anh em đoàn kết thuận hòa với nhau hơn thể hiện lòng báo hiếu cha mẹ.
Với những tấm gương phản sáng của Ni sư, thông qua các hoạt động của chùa (học kinh sách, làm công tác từ thiện xã hội…), người dân đã nâng cao sự hiểu biết về giáo lý Phật giáo. Các giá trị đạo đức Phật giáo như: Tứ vô lượng tâm, Ngũ giới, Tứ Ân, Thập Thiện, Lục Hòa, Lục độ… không chỉ được người dân tiếp thu mà đã biến thành hành động. Qua đó, một sự thay đổi nhận thức trong nhiều người dân, đặc biệt ở tầng lớp Phật tử đó là, đến chùa không phải để cầu xin Phật, mà để tu tập, thực hành điều tốt để đóng góp cho xã hội. Trên cơ sở đó, một không gian hận thù, ích kỷ, nhỏ nhen được thay thế bằng sự chan hòa yêu thương giữa người với người trong cuộc sống thường ngày. Và do vậy, đạo đức Ni giới chính là nơi thẩm thấu lan tỏa, tới khắp các thành viên trong xã hội. Trên cơ sở đó, nó lại tiếp tục được tỏa đi muôn nơi do vai trò hoạt động xã hội của các Phật tử và cứ thế nhiều việc tốt cũng sẽ được nhân rộng ra các thành viên trong cộng đồng[8].
  Song, đối với Phật giáo, việc xem xét số lượng tín đồ có lẽ chưa phản ánh được đầy đủ ảnh hưởng, sức lan tỏa của Phật giáo, trong đó có đạo đức Phật giáo nói chung, Ni giới nói riêng tới xã hội và người dân. Trên thực tế hiện nay, ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật, các Ni sư không chỉ là những người tu hành, bó hẹp trong phạm vi ngôi chùa; mà đã tham gia vào các hoạt động tâm linh và cả những hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Ngôi chùa đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục đạo đức Phật giáo cho người dân địa phương và khách thập phương.
  Các ngôi chùa có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân, đặc biệt các làng ĐTH, vì hầu hết các công việc của các gia đình là Phật tử hay không Phật tử thì từ nghi lễ vòng đời cho đến công ăn việc làm, đời sống thường nhật như: động thổ, cúng giải hạn, cầu may đầu năm, mở cửa hàng kinh doanh, làm nhà, cưới xin, tang ma... đều do nhà chùa, đứng đầu là các Ni sư thực hiện các nghi lễ. Đồng thời, nhà chùa cũng là nơi tổ chức các nghi lễ Phật giáo, thu hút đông đảo người dân tới tham dự. Trên cơ sở đó, những phong tục, nghi lễ cốt yếu của Phật giáo như: cầu Quốc thái dân an vào Rằm tháng Giêng, cầu siêu vào Rằm tháng Bảy, tắm Phật và rước Phật vào dịp Phật đản, Hoa đăng vào dịp Phật thành đạo...được khôi phục trở lại. Đây là cơ hội để các chùa thu hút người dân đến với cửa Phật, đưa người dân đến với giáo lý, giáo luật của Phật giáo, mà đạo đức Ni giới là một nhân tố chủ đạo. Thông qua Ni giới, các buổi giảng pháp, pháp thoại, các khóa tu tập, các hoạt động giáo dục khác như tọa đàm, chia sẻ, giao lưu... người dân tu học Phật pháp, học tập các giá trị đạo đức Phật giáo, rèn luyện nhân cách, văn hóa ứng xử. Những buổi thuyết giảng, thực hành nghi lễ, số lượng các tín đồ, Phật tử, người dân có thể lên tới hàng nghìn người. Như vậy, sự lan tỏa của đạo đức Ni giới qua đó vô cùng rộng lớn.
  Ngoài ra, nhà chùa còn là “Bệnh viện”, các sư trong chùa còn là những “Lương y” chữa “bệnh tâm” cho một bộ phận quần chúng nhân dân (như trên vừa nêu). Tuy nhiên, ở đây chúng tôi đề cập đến khía cạnh sức lan tỏa của đạo đức Ni giới. Trong cuộc đời con người, có lúc không thể tránh khỏi bệnh về Thân và về Tâm. Với bệnh về thân, người ta có thể tìm đến các cơ sở y tế Đông, Tây y. Tuy nhiên, nếu mắc “bệnh tâm”, nhiều trường hợp, đều tìm đến chùa, đặc biệt là các Ni sư để tâm sự, tư vấn, khuyên giải, giúp hóa giải nỗi khổ đau; trở nên lạc quan và sống có ích cho xã hội. Đây là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện vai trò Từ Bi, cứu khổ cứu nạn của đạo Phật. Thông qua những hoạt động của Ni giới như vậy, đạo đức Phật giáo có cơ duyên lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ tới cộng đồng.
Cũng chính từ những ảnh hưởng của giá trị đạo đức trong Ni giới như đã nêu đã góp phần thúc đẩy văn hóa “đi chùa” từ lâu đời của người dân, nay đã được phục hồi trở lại. Những giây phút lên chùa lễ Phật, đem lại cho con người những giây phút thanh thản, hướng tới cái Chân - Thiện - Mỹ của cuộc sống. Cũng xuất phát từ đây, đạo đức Ni giới với lòng Đại Từ, Đại Bi, yêu thương đồng loại vô bờ bến đã thẩm thấu sâu vào các Phật tử và người dân, sau đó lại lan tỏa ra các thành viên khác trong cộng đồng. Con người, khi tâm hồn được tiếp xúc với những điều thiện, sẽ có khát khao hướng thiện, tránh xa những cám dỗ đời thường mà nhiều khi, luật pháp cũng không chế ngự được. Chỉ có sự hài hòa giữa trí tuệ, tâm hồn, đạo đức, tình cảm, tâm linh, con người mới hoàn thiện mình một cách đầy đủ nhất, và từ đó, tất cả những điều ác sẽ bị đẩy lùi, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Thành quả tốt đẹp của sự nghiệp phụng đạo yêu nước của Ni giới trong Phật giáo đã và sẽ góp phần không nhỏ vào việc ổn định xã hội, khẳng định niềm tin của Phật giáo Việt Nam vào chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở hiện tại và trong tương lai. Sự kết hợp giữa “Đạo” và “Đời” nói trên cũng là cơ sở để những mặt tích cực của giá trị đạo đức Ni giới lan tỏa trong làng, xã, khu phố và người dân cả nước. Do vậy, cần phải phát huy hơn nữa những giá trị đạo đức Ni giới trong thời đại hiện nay, theo tinh thần của Ban Tôn giáo Chính phủ “Mong rằng trên bước đường phát triển tiếp theo của Phật giáo sẽ có những cái nhìn đúng hơn để phát huy nhận thức trong sáng và năng lực làm lợi ích cho đời, làm đẹp cho đạo, không luận là hàng nữ lưu hay nam giới bất kể là người xuất gia hay tại gia. Có như vậy, chúng ta mới tận dụng được chất xám của tất cả mọi người thuộc mọi thành phần xã hội, vừa thể hiện được chân lý bình đẳng của Đức Phật dạy, vừa xây dựng thế giới Ta bà được an vui và phát triển bền vững. Hơn nữa, những tấm gương sáng của Ni giới Phật giáo trong các hoạt động xã hội, gắn đạo pháp với dân tộc cần được xã hội ghi nhân và tôn vinh”[9]
           Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Quý Đức - Hoàng Chí Bảo (2007), Văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay - Vấn đề và giải pháp, Nxb. Văn hóa - Thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội.
2. Thích Mãn Giác (1981), Đại cương đạo đức học Phật giáo, Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam.
3. Thích Tâm Quang (1994), Đạo Phật và đời sống hiện đại, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Trí Quảng (dịch -1998), Kinh Bồ tát giới, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Trí Quảng (dịch -2005), Kinh vu lan báo ân, Trí Quang dịch, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
6. Huỳnh Khái Vinh (2001), Những vấn đề văn hóa Việt Nam đương đại, Nxb. Văn hóa - Thông tin.
7. Huỳnh Khái Vinh (Chủ biên, 2001), Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
8. Hoàng Vinh (2005), Về khái niệm văn hóa, đạo đức và văn hóa đạo đức, Thông tin Văn hóa và phát triển, tháng 2.
9. Lê Quý Đức - Hoàng Chí Bảo (2007),Văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay - Vấn đề và giải pháp
10. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII.
11. Đặng Văn Bài (2008), Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5.
12. Nguồn Wikipedia, Phát huy vai trò của ni giới
 
 
[1] Xem Lê Quý Đức - Hoàng Chí Bảo (2007), Văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay - Vấn đề và giải pháp, tr 7
[2]Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII.
[3] Các tôn giáo như Ấn giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, thừa nhận sự thống trị, sự quyết định của các thế lực, các sức mạnh tại ngoại đối với đời sống con người.
[4]Xem Đặng Văn Bài (2008), Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5.
 
[5] Xem “Phát huy vai trò của ni giới”. Nguồn Wikipedia
[6] Chùa Khai Quốc là tiền thân của chùa Trấn Quốc ngày nay ở Hà Nội
[7] Tôi nhấn mạnh và làm rõ thêm vai trò của Ni giới vì thực sự người song hành cùng Phật giáo Việt Nam là các Ni giới, qua câu chuyện Man Nương
[8]Nhiều ngôi chùa do Ni sư trụ trì đã phát động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” (5 không gồm: không đói nghèo, không tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không có trẻ bỏ học, không sinh con thứ 3; 3 sạch gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).
 
[9]Xem “Phát huy vai trò của ni giới”. Nguồn Wikipedia
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây