VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ

Thứ sáu - 06/12/2019 08:38


 
VÀI NÉT VỀ CÁC C GIẢ

 
 TS. Huỳnh Lâm Anh Chương, sinh năm 1971. Giảng viên Bộ môn Qun lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm tnh phố HCMinh. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: Phát triển chương trình giáo dục quản trị nhà trường.
TS. Hoàng Thị Anh Đào, sinh năm 1989, chuyên môn nghiên cứu Tôn giáo Văn hóa. Quan tâm nghiên cứu giảng dạy các học phần liên quan đến Văn hóa tưởng phương Đông, trong đó Phật giáo như: Các tôn giáo trên thế giới, Lịch sử tưởng phương Đông, Di sản thế giới ở phương Đông, Cải cách Minh TrịNhật Bản, Di sản văn hóaHàn Quốc Tác giả 30 bài viết công bố trên tạp chí chuyên ngành, hội thảo trong nước quốc tế; sách in chung nhiu tác gi. Trong đó, có một sbài nghiên cu vPht học và đã tham gia Hi tho ti Đi lVesak 2019 ti chùa Tam Chúc, Hà Nam.
NCS.ĐĐ. Thích Huệ Đạo, sinh năm 1985. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Triết học tại Trường Đại học Khoa học Xã hi và Nn văn
- Đại học Quốc gia TP. HCM. Chuyên nghiên cứu về Đạo đức Phật giáo và Triết học phương Đông. Giải nht Nghiên cứu khoa học cp Trường với đề tài: Đo đức Nho go với vic xây dng c giá trị đạo đức gia đình Việt Nam hiện nay” được tặng giấy khen vào ngày 22/09/2009 của Hiu trưởng Trường Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn TP. HCM. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa luận thực tiễn”, Tạp chí Phát triển nhân lực số 3, (24) trang 3 năm 2011. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo Nam tông đến đời sống văn hóa tinh thần người Khmerđồng bằng sông Cửu Long”, Tạp chí Khoa học Chính trị, chỉ số ISSN 1859 - 0187, số 01 - 2018,
 
 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HỘI

tr. 75-78. Sự tương đồng giữa quan niệm về đạo đức của các nhà triết học cổ đại với Phật giáo”, Tạp chí Khoa học Chính trị, chỉ số ISSN 1859 - 0187, số 03 - 2018, tr. 69-74.
NCS.ĐĐ. Thích Chấn Đạo, trú xứ chùa Tra Am, phường An Tây, tnh phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Nội. Đang làm việc tại Phòng Đào tạo Sau đại học - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
TS. Dương Quang Điện (Ha thượng Thích Thanh Điện), PTng Thư ký - Chánh Văn png GHPGVN, là tác giả của các tác phẩm quen thuộc gồm Cẩm nang người Phật tử (Đồng chủ biên), Đảm bảo an sinhhộiViệt Nam trong 30 năm đổi mới (viết chung), Quá trình hình thành phát triển của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn từ 1981 đến nay (Chủ biên), Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn lực trí thức trong quá trình hội nhập quốc tế (viết chung), tưởng chính trị “Dân gốc” trong lịch sử Việt Nam (viết chung), Một số nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡngViệt Nam hiện nay (Đồng chủ biên), Trí thức Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (viết chung). Ngoài ra tác giả, đồng tác giả nhiều bài viết khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước quốc tế, kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học.
ThS. Ngọc Định, sinh năm 1976. Chuyên môn nghiên cứu Hán Nôm, Pht giáo và Di tích Pht giáo. Trong nhng m gn đây, tác giả đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về Phật giáo. Đã công bố một số nghiên cứu riêng về Phật giáo cùng một số nghiên cứu liên ngành liên quan đến Phật giáo. Tiêu biểu 4 tập sách vChùa xThanh, hành trng chư Tăng Ni Thanh Hóa Văn bia chùa Thanh Hóa; bài tham luận được chọn xuất bản ở 3 hội thảo Quốc tế gồm: Hội thảo Quốc tế Phật giáo nhập thế các vấn đề đương đại năm 2017, Hội thảo Quốc tế Trần Nhân Tông – Đc sc tư tưởng n hóa năm 2018 và Hi thảo Học thuật quốc tế Vesak năm 2019. Cùng nhiều bài trên các tạp chí, Hội thảo các cấp.
 
 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ

Trần Thị Thanh Hà, công tác tại Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Nội.
NCS. Siều Hải, sinh năm 1976. Giảng viên bộ môn Tiếng Anh tại Trường Cao đng nghề TP.HCM và đang là Nghiên cứu sinh ngành QuảnGiáo dục tại Bộ môn Quảngiáo dục thuộc Khoa Khoa học Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
TS. Đức Hạnh, chuyên môn Nhân học. Một số nghiên cứu chính: Ảnh hưởng của Công giáo đối với sự phát triển văn hóa, hội; Hôn nhân gia đình dưới nhãn quan tôn giáo học; luận về tôn giáo những vấn đề nhân học tôn giáo; Tôn giáo dưới tác động của toàn cầu hóa; Vai trò của tôn giáo trong các mối quan hệ hội, chính trị ở Trung Đông. Đang công tác tại Vin Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học hội Việt Nam.
TS. Lê Thị Hnh, Phó trưởng khoa Lý lun Chính tr, Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh Doanh. Chuyên đi sâu nghiên cứu về nguồn nhân lưc chất lượng cao, như kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0. Đã tham gia nghiên cứu 3 đề tài nghiệm thu xuất sắc, được công nhận sáng kiến cấp bộ. Tác giả 4 cuốn sách chuyên khảo, 8 sách đề cương, bài tập cho hệ đào tạo Đại học Thạc sĩ của trường. Chủ trì một hội thảo cấp quốc gia in sách. Đã tham gia viết 6 bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế. Gần 30 bài báo đã đăng trên tạp chí trong nước.
ThS. Đinh Đức Hiền, sinh năm 1986, chuyên môn nghiên cứu Triết học. Tác gicó nhiu bài viết được đăng trên tạp chí Góp phần nhìn nhận xu hướng thế tục hóa trong Phật giáo hiện nay - Vấn đề giải pháp”, Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 5, năm 2012, tr.15- 17; Bàn vềtưởng giải thoát của Phật giáo”, Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 5, năm 2013, tr.18-20; Phát huy vai trò của Phật giáo trong việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị qua thực tế tại thành phố Đà Nẵng” đăng trên Kỷ yếu Đại lễ Vesak LHQ 2019, phát hành tháng 5 năm 2019.
TS.ĐĐ. Thích Quảng Hợp, sinh năm 1980. Tốt nghiệp Tiến
 
 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HỘI

Triết học Học vin Khoa học Xã hi Hà Ni m 2016. Nghiên cứu về lĩnh vực Hệ thốngtưởng giáoPhật giáo như Tính Không, chính niệm, Tứ đế, Duyên sinh, khổ - vui với cuộc sống nhân sinh. Thường tham gia các hội thảo khoa học về Phật giáo, tham gia giảng dạy giáo lý cho các đạo tràng Phật tử, sáng tác thơ văn, kệ về thiền Phật giáo.
TS.NS. Thích Nữ Hằng Liên, hoàn thành ThạcPhật học tại trường Đại học Delhi (1994-1996) nhận được học bổng Giao lưu Văn hóa Ấn – Việt do chính phủ Ấn Độ cấp tặng (1996-2001) với nghiên cứu Chnghĩa bình đẳng trong đo Pht. Ni sư tiếp tục hoàn thành luận án Tiến Triết học tại Trường Đại học Punjab - Chandigarh (2001-2006). Hiện giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Trụ trì Thiền viện Pháp Sơn với trách nhiệm Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Tân Phú, tnh Đồng Nai, hướng dẫn các khóa thiền Vipassana cho hàng ngàn thiền sinh.
TS. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1979. Chuyên ngành Lịch Sử, Khoa luận chính trị - Đại học Tài nguyên Môi trường Nội. Nghiên cứu về Chủ trương sự chỉ đạo công tác vận động chức sắc, Phật tử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp; Giáo dục Phật giáo - những đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa - hội Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với vấn đề dân tộc - tôn giáo - tín ngưỡng trong những năm 1930 – 1954; Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của dân tộc.
ThS. Lê Tn Lộc (ĐĐ. Thích Trúc Thành Minh). Tốt nghip Thạcchuyên ngành luận Phương pháp giảng dạy tiếng Anh từ trường Đại học Victoria (Úc). Tác gicó gn 8 năm giảng dy tiếng Anh cho đối tượng từ thiếu nhi cho đến người lớn. Với đối tượng thanh thiếu niên,lứa tuổi được xem rất khó dạy, bằng cách ứng dụng Phật pháp, tác giả đã rất thành công khi dạy đối tượng này. Khi sng đời sng ca một tu sĩ (hin là thin sinh ti Th n vin Trúc Lâm Chính Pháp, tnh Tuyên Quang), tác giả lại được phân công phụ trách công tác thanh thiếu niên. Từ đó, đạo đức Phật giáo với thanh thiếu
 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ

niên, ứng dụng thiền trong giáo dục thanh thiếu niên hai mảng đề tài tác giả quan tâm. Hiện tại, tác giả Nghiên cứu sinh chuyên ngành Pht học ti Vin Trn Nhân Tông, Đi học quốc gia Hà Nội.
TS. Trần Hồng Lưu, sinh năm 1960. Chuyên nghiên cứu ging dy vTriết học, Lịch sTriết học, Mỹ học, Tôn giáo học tại Đại học Đà Nẵng. Vừa giảng dạy nghiên cứu, tác giả đã viết được trên 120 bài báo đăng trong các tạp chí Triết học, Khoa họchội Việt Nam, luận chính trị hội thảo quốc gia quốc tế cùng hơn 10 đầu sách đã xuất bản ở NXB Chính trị Quốc gia, Thông tin và Truyn thông, Đà Nng... Đã hướng dn 15 học viên Cao học ngành Triết học bảo vệ tnh công, trong đó có Đại đức Thích Pháp Bảo (Đinh Văn Hùng), trụ trì chùa Nam Thanh, Đà Nẵng bảo vệ luận văn Thạcvới đề tài: Nhân sinh quan Phật giáo trong kinh Trung bộ, đạt loại xuất sắc năm 2017.
TS.SC. Thích Nữ Tường Nghiêm, (2009) Cử nhân Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM; (2012) ThạcPhật học Đại học Delhi, Ấn Độ; (2013) hoàn tất Luận án hậu Thạctại Đại học Gautam Buddha, Ấn Độ; (2019) TiếnPhật học Đại học Gautam Buddha, Ấn Độ.
TS. Trần Đức Nguyên, sinh năm 1977. Tiếnngành Văn hóa học. PTrưởng khoa Di sn văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Một số công trình nghiên cứu đã công bố: Chủ trì 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp trường tham gia 4 đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh. Công bố khoảng 15 bài viết trong các tạp chí chuyên ngành (được tính điểm phong học hàm Phó giáo sư, Giáo sư). Đăng khoảng 30 bài viết trong các Kỷ yếu hội thảo khoa học ở các cấp khác nhau như: Quốc tế, quốc gia, tnh/thành phố, Học viện, Viện nghiên cứu.
ThS. Nguyn Thị Minh Nguyt, sinh m 1986. Thạc sĩ Triết học, Giảng viên Bộ môn luận chính trị Khoa học hội Nhân văn, chuyên ngành Chủ nghĩa hội khoa học, Đại học Phòng cháy chữa cháy. Tham luận “Đạo đức Phật giáo trong thời đại “vạn vật kết nối” tại Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2019. Tác giả nhận thấy, sự
 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HỘI

gần gũi giữa Phật giáo chủ nghĩa hội khoa học tác giả đang giảng dạy, đó sự đấu tranh hạnh phúc của con người.
ThS.SC. Thích Nữ Ha Nhã, sinh năm 1981. Chuyên ngành Lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nghiên cứu Lịch sử Phật giáo Việt Nam đc bit Thin phái Trúc Lâm Vit Nam đương đi; Tham gia Hi thảo Học thuật Đại lễ vesak Liên Hiệp Quốc 2019 Việt Nam; Hi tho Trn Nn Tông Pht giáo Trúc Lâm đc sc tư tưởng văn hóa – Đại học Quốc Hà Nội, Vin Trn Nn Tông tổ chức; Hội thảo Di sản Như Thanh kế thừa- phát triển Ni giới Việt Nam
- Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn kết hợp báo Hoa Đàm; tham gia hoạt động Báo chí tại báo Hoa Đàm, Phật sự online. Nghiên cứu tác phẩm: tưởng Thiền học Phật giáo đời Trần; Vận dụng nội dung, phương pháp giáo dục của Phật giáo vào đời sống hội hiện nay; Vai trò hoằng pháp của Tuệ Trung Thượng Sĩ; Trưởng Như Thanh tổ chức Ni giới đầu tiênNam bộ; Hoằng pháp giáo dục thanh thiếu niên gia đình Phật tử; Cuộc đời sự nghiệp - Ni trưởng Như Đức.
TS.ĐĐ. Thích Nguyên Pháp, chuyên ngành Tâm học. Hiện đang làm vic tại Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM và Vin Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
TS.HT. Thích Gia Quang, PChủ  tịch Hi  đồng Trị  sự, Trưởng ban Thông tin - Truyn thông Giáo hi Pht giáo Vit Nam, Viện trưởng Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trú xứ chùa Liên Phái, Nội.
NCS. Tạ Th Minh Phương, sinh năm 1990. Hiện đang Nghiên cu sinh năm thứ 3 ca Khoa Toán, trường Đi học Sư phm Huế.
TS.SC. Thích Nữ Thanh Quế, yviên Vinnghiêncứu Phthọc Vit Nam. Ging viên Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM. Trụ trì chùa Bảo Quang, Đài Trung, Đài Loan.
TS. Phạm Thị Quỳnh, sinh năm 1976. Chuyên môn nghiên cứu và ging dy Lịch sTriết học. Tác gicó nhng bài viết và nghiên cứu liên quan đến Phật giáo như: Sự ảnh hưởng của Nho
 
 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ

giáo đến Thiền Khuông Việt (Đồng tác giả), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Quốc Khuông Việt Phật giáo Việt Nam đu knguyên độc lp, Giáo hi Pht giáo Vit Nam 2011 (tr. 194 - 199); Giáo dục đo đức Pht giáo cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nội hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầuNền tảng giáo dục Pht giáo vđo đức, Giáo hi Pht giáo Vit Nam, NXB Tôn giáo 2019 (tr. 361-368).
TS. Trần Minh Đức, chuyên ngành Nhân học, nghiên cứu chính các vấn đề về nhân học kinh tế, dân tộc học, văn hóa, hội, tôn giáo. Hin là ging viên Khoa KHXH&NV, trường đại học ThDu Một, tỉnh Bình Dương. Ngoài giảng dạy, TiếnTrần Minh Đức thường xuyên tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, thành viên Ban nội dung, Ban biên tập Hội thảo khoa học các cấp tại trường đại học Th Dầu Một.
ThS. Lưu Ngọc Thành, sinh năm 1984. ThạcVăn hóa học. Lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy chuyên môn: Bảo tàng học, Quản lý di sản văn hóa một số lĩnh vực khác: Xây dựng đời sống văn hóa. Tham gia 3 đề tài cấp Bộ 2 đề tài cấp tnh/thành phố. Công bố khoảng 5 bài viết trong các tạp chí chuyên ngành (được tính điểm phong học hàm Phó giáo sư, Giáo sư). Đăng tải khoảng 50 bài viết trong các Kỷ yếu hội thảo khoa học ở các cấp khác nhau: Quốc tế, quốc gia, tnh/thành phố, Học viện, Viện nghiên cứu.
TS.TT. Thích Nguyên Thành, sinh năm 1968. ThạcPhật học (2003) TiếnPhật học (Delhi, Ấn Độ, 2007), Ủy viên Thư Hội đồng Ch đạo Ấn hành Đại tạng kinh VN (1997), Ủy viên Ban Văn hóa TW (1998), Phó Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (1999), Phó Thư Ban Phật giáo Quốc tế TW (2000), Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni TW (2008). Hiện Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo TW, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng png Đào to Học vin Pht giáo Vit Nam tại Huế.
 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HỘI

ĐĐ. Thích Tâm Thông, sinh năm 1988. Trú xứ tại chùa Phổ Thiện Hòa, Phú Cường, TP. Th Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ủy viên pn Ban Thanh thiếu nhi Pht tử TW, Trưởng pn Ban Thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh Bình Dương. Tốt nghiệp cử nhân Phật Học tại Học viên Phật giáo Việt Nam, TP. HCM.
NCS.ĐĐ. Thích Pháp Tịnh, sinh năm 1986. Chuyên môn nghiên cứu về Phật học, Tâm lý học Phật giáo. Đã tham gia nghiên cứu viết một số công trình liên quan đến Tâm lý, giáo dục, hội. Trong đó đi tượng hướng đến là tín đồ Pht giáo như “Mức độ trm cảm của cư sĩ Pht tử thành phHuế. Kyếu hi tho khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 Phát triển tâm học đường trên thế giới Việt Nam”; Ứng phó với trầm cảm của Phật tử thành phHuế, tạp chí Tâm lý học xã hi tng 2/ 2019.
ThS. Đào Văn Trưởng, sinh m 1990. Nghiên cứu về lịch sử, tôn giáo, Phật giáo nhập thế tại Việt Nam; Quá trình hình thành phát triển của Phật giáo tại Tây Bắc. Một số công trình nghiên cứu về Phật giáo: Nghiên cứu vai trò lãnh đạo trách nhiệm chia sẻ hội bền vững của Phật giáo Việt Nam thời đại nhà Trần với “Hào khí Đông A” thời đại Hồ Chí Minh với tuyên ngôn “Không quý hơn độc lập tự do”; Vận dụngtưởng của đức vua, Phật hoàng Trn Nn Tông trong xây dựng nn qun trị quốc gia tại Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu Phật giáo Bình Định dưới thời các chúa Nguyễn; Nghiên cứu Phật giáo tại Sơn La cuối thế kỷ XIX…
PGS.TS. Nguyễn Thanh , chuyên nghiên cứu giảng dạy vvăn hoá, văn học Vit Nam thời trung đi. Trong đó, đi sâu vào văn học Phật giáo sự ảnh hưởng của Phật giáo trong văn học Việt Nam. Ông hiện đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, đã có nhiu bài viết về thơ thin, Nguyn Trãi, Nguyn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh…
TS.TT. Thích Nhật Từ, hiện Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, PBan Pht giáo Quốc tế, PBan Giáo dục Pht giáo
 
 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ

Trung ương, PBan Hoằng pp Trung ương, Chtịch sáng lp Quỹ Đo Pht Ngày Nay từ m 2000. Thy là Tng biên tập của Pht đin Vit Nam (n bn sách nói), Tng biên tập Đại tạng Kinh Việt Nam Chủ biên Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay (hơn 250 đầu sách), biên tập hơn 200 album âm nhạc Phật giáo. Thầy tác giả của hơn 80 quyển sách Phật học ứng dụng, du hành nhiều quốc gia, giảng pháp cho cộng đồng Việt NamHoa Kỳ, Canada, châu Úc, châu Âu với hơn 4.500 video pháp thoại về nhiều chủ đề. Một số trường Đại học nước ngoài trao tặng 5 bằng Tiếndanh dự các tổ chức Phật giáo quốc tế GHPGVN tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận các đóng góp của thầy Nhật Từ về giáo dục, nghiên cứu, phụng sự hội lãnh đạo trong cộng đồng Phật giáo quốc tế.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng, sinh năm 1984, chuyên môn Công tác xã hội, Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hi và Nn văn TP.HCM. Vai trò của Pht giáo trong các hot động liên quan đến công tác hội như hoạt động từ thiện, hoạt động an sinh hội hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khó khăn, như người cao tuổi, trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, trẻ HIV/ AIDS... Tham luận Hội thảo: “Mối quan hệ giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu qua hoạt động thờ cúng lễ hội tại các di tích hi quán của người Hoa ở Hi An (Qung Nam). Kyếu Hi tho khoa học Quốc gia “Pht giáo với tín ngưỡng thờ Mu ở Vit Nam. Hội thảo do Viện nghiên cứu tôn giáo (Viện Hàn lâm KHXH VN) Học viện Phật giáo Việt Nam tại Nội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) tổ chức năm 2018.
ThS. Đoàn Thị Vịnh, sinh năm 1982, chuyên môn Kiểm sát; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Nội.

***
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Nội Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com
Điện thoại: 024.39260024 - Fax: 024.39260031

***

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HỘI

Thích Nhật Từ chủ biên


***

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc BÙI VIỆT BẮC Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập Toàn Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh Trình bày: Ngọc Ánh
Phụ trách ấn tống: Giác Thanh Nhã

***

Liên kết xuất bản:
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM
750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM


Ấn tống: CHÙA GIÁC NGỘ
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM


In 2.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tạinghiệp in Fahasa, 774 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM. Số XNĐKXB: 3950 - 2019/CXBIPH/32 - 64/HĐ. Số QĐXB của NXB: 740/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 18-11-
2019. In xong nộp lưu chiểu năm 2019. số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-89-3603-7
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây