Đề dẫn Hội thảo - TS.TT. Thích Nhật Từ

Thứ sáu - 06/12/2019 04:50
 ĐỀ DẪN HỘI THẢO

Một trong các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập HVPGVN tại TP.HCM là hi tho học thut về chủ đề: Pht hc Việt Nam thời hiện đại: Bn cht, hi nhập và phát triển. Hi tho này đã đón nhận trên 170 bài tham luận của Tăng, Ni các học giả quan tâm về giáo dục Phật giáotrong nước nước ngoài.
Tác phẩm này tập hợp 18 bài tham luận về chủ đề: Giáo dục Pht go: Bn cht, phương pp và giá tr, phản ánh các giá trcốt lõi của giáo dục Phật giáo nói chung các phương pháp giáo dục của đức Phật đạo Phật nói riêng.
Nhằm làm nổi bật bản chất giáo dục Phật giáo, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, khẳng định rằng nội hàm giáo dục Phật giáo mang lại sự giác ngộ giải thoát cho con người, do đó, giáo dục Phật giáo nền giáo dục khai phóng siêu việt, giúp cho người học thực hành đạt được các giá trị đạo đức, thiền định trí tuệ, trở thành thánh nhân, hữu ích cho đời.
Cùng với quan đim như trên, HT. Thích Huệ Thông, PTng thư GHPGVN, thảo luận về ba chủ đề chính của giáo dục Phật giáo gồm bản chất, đặc điểm giá trị. Theo Hòa thượng, giáo dục Phật giáo vượt lên trên giáo dục thế học giáo dục thế học chỉ nhấn mạnh sự truyền trao tiếp nhận kiến thức trong các lĩnh vực chuyên môn, phục vụ cho việc lập nghiệp, đang khi, giáo dục Phật giáo dẫn đến sự giải phóng tâm khỏi các trói buộc khổ đau, giúp con người trở thành thánh thiện.
T
T. Thích Nht Từ, PBan Giáo dục Pht giáo GHPGVN, nhấn mạnh triết học giáo dục của Phật giáo bao gồm giáo dục về tự do khỏi các trói buộc tâm, tư duy luận về chân lý, giáo dục về các giá trị sống nhằm giúp con người đạt được các phẩm chất cao quý bao gồm đạo đức, trí tuệ, giác ngộ giải thoát. Bên cạnh đó, tác giả giới thiệu bốn phương pháp giáo dục chính của đức Phật gồm: (i) Phương pháp người dạy trọng tâm, (ii) phương pháp người học trọng tâm, (iii) phương pháp nhấn mạnh nội dung,
(iv) phương pháp dạy tương tác.
Cùng vai trò PBan Giáo dục Pht giáo GHPGVN, TT. Thích Viên Trí nhấn mạnh rằng “giáo dục trung đạo” phương pháp cốt lõi của giáo dục Phật giáo, một mặt vượt qua các căn bệnh cực đoan, mặt khác giúp người học Phật tu Phật vượt lên trên các hình thái ngã chp, nhđó, thành công trong snghip và hnh phúc trong đời thường. Mọi hình thái chấp thủ, bao gồm chấp thủ chân cần được loại bỏ trong tiến trình giáo dục bản thân để trở nên thánh thiện hơn.
Trvề lịch sử 15 thế kỷ trước, TT. Thích Giác Hip, PBan Trsự GHPGVN Lào Cai, giới thiệu khái quát Đại học đầu tiên của thế giới Đại học Nalanda tại Ấn Độ. Bên cạnh nền giáo dục cho đại chúng với các ngành học nhân văn, hội khoa học tự nhiên, giáo dục Phật giáo giúp con người tư duy hợp lý, niềm tin chân chánh, vượt qua hủ tục, loại trừ cực đoan để hướng đến việc xóa bỏ tham ái, sân hận, si mê, nhờ đó trải nghiệm an lạc hạnh phúc trong đời thường.
ĐĐ. Thích Vạn Lợi giới thiệu “Năm hệ thống giáo dục Phật giáo” gồm giáo dục trực tiếp giữa thầy trò, giáo dục tinh hoa cho giới quý tộc, giáo dục dịch thuật, giáo dục tòng lâm giáo dục chuyên nghiệp. Theo tác giả, việc chọn lựa các mô hình giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng căn sẽ giúp người học không chỉ thành công trong lập nghiệp còn đạt được các giá trị cao quý trong đời.
Banguyêntcgiáodục Phtgiáo” của ĐĐ. Thích Thanh Nguyên không chỉ nhấn mạnh về: (i) Xác định trình độ của người học, (ii)
N
gười học cần gì, (iii) Người dạy nên trang bị cho người học những gì, còn giúp cho người dạy nắm được xu hướng của người học, theo đó giúp người học thấy được chânPhật “siêu việt thế học và siêu vit thời gian, nhờ đó, áp dụng lời Pht dy trong cuộc sng, giải quyết các vấn nạn khổ đau của nhân sinh.
ĐĐ. Thích Trung Định với chủ đề “Phương pp giáo dục của đức Phật trong Kinh Pāli” khẳng định giáo dục Phật giáo được giảng dạy phù hợp với căn của người nghe, xóa bỏ các hoài nghi, khích lệ bỏ ác, làm thiện, giá trị trị liệu thân bệnh tâm bệnh. Qua đó, tác giả kêu gọi người học nỗ lực thực tập chân lý của Phật để vượt qua khổ đau.
Cùng đề cp “Phương pp giáo dục của đức Pht, sư cô Minh Hoa khẳng định rằng cách giáo dục của đức Phật nhằm hướng dẫn người tu học chuyển hóa thói phàm, thay đổi cách sống, vượt qua suy nghĩ tiêu cực, đạt được sự tnh thức để sống hạnh phúc giữa đời thường.
“Mục đích phương pháp giáo dục Phật giáo” của ĐĐ. Thích Lệ Di nêu bật rằng giáo dục Phật giáo siêu việt hơn các hệ thống giáo dục trên toàn cầu giáo dục Phật giáo nhấn mạnh sự hoàn thiện đạo đức, thiền địnhtrí tuệ. Giáo dục Phật giáo đề cao lòng từ bi, tâm bình đẳng các phẩm chất cao quý khác, nhằm giúp người học đạt được thành quả giác ngộ trở thành thánh nhân.
Qua chủ đề Tính đc thù của phương pp giáo dục Pht giáo, ĐĐ. Thích Tín Hòa cho rằng giáo dục Phật giáo không nhằm giúp người học đạt bằng cấp, ngược lại hướng dẫn người hành trì chứng đắc các quả Thánh gồm A-la-hán, Bồ-tát trở thành Phật. Nếu mục tiêu giáo dục Phật giáo chân lý thì nội dung giáo dục Phật giáo nhằm giúp con người đạt được các phẩm chất trí tuệ, từ bi đại hùng để trở nên hữu ích giá trị trong đời.
Pháp Hỷ trong bài “Đạo Phật con đường giáo dục chuyển hóa con người hội” nhấn mạnh mục đích chuyển hóa các quen phàm thành thánh, giúp con người hội trở nên hiền thiện an vui. Con đường đạt được mục đích đó không khác h
ơn thực tập trọn vẹn chánh đạo tám ngành với ba phương diện: Đạo đức, thiền định trí tuệ.
Nguyên Thuần qua bài “Đạo Phật mô hình giáo dục con người toàn diện” phân biệt giáo dục thế học với giáo dục Phật học. Nếu giáo dục thế học mang tính từ thấp đến cao, giúp con người nghiên cứu lập nghiệp thì giáo dục Phật học nhấn mạnh đến việc chuyển hóa các thói tật xấu, các năng lượng tiêu cực, giúp con người được hạnh phúc bình an.
ĐĐ. Thích Trung Định trong bài Giới Định Tuệ: Con đường giáo dục toàn diện” khẳng định rằng giáo dục đạo đức giúp con người bỏ ác, làm lành, giáo dục thiền định giúp con người chuyển đổi các tâmtiêu cực thành tích cực, giáo dục trí tuệ giúp con ngườiduy, hành động đứng đắn hướng đến sự phát triển bền vững. Đạt được ba mục tiêu giáo dục cao quý nêu trên, người học khả năng cống hiến phụng sự nhân sinh hiệu quả hơn.
Giáo dục Pht giáo và giáo dục 4.0” của TT. Thích Phước Hnh đề cao vai trò của tuệ giác trong việc soi sáng sự lập nghiệp thành công. Tác giả kêu gọi phát triển nền giáo dục 4.0 không chỉ giúp người học đạt được các kiến thức tích hợp từ việc ứng dụng thông minh nhân tạo còn trải nghiệm năng lượng tỉnh thức để làm trong sạch hóa môi trường sống tâm thức của con người.
Trong bàiNguyênlýgiáodụctrong Phtgiáo, ĐĐ. Thích Phước Nguyên cho rằng giáo dục Phật giáo xây dựng trên cấu trúc phân đôi gồm chânthường nghiệm (tục đế) chânsiêu nghiệm (chân đế) nhằm giúp người học vượt lên trên sự suy nghiệm thường tình, kiến, đồng thời hướng đến sự trải nghiệm chânsiêu việt giữa đời thường.
“Giáo dục tinh thần thiết thực hiện tại của đức Phật” của ĐĐ. Thích Quảng Duyên nhấn mạnh về giáo dục cốt lõi của đức Phật vạch mặt khổ đau hướng dẫn con đường vượt qua khổ đau. Tinh thần thiết thực hiện tại này khả năng trị liệu các hình thái bất toàn, giúp người học đạt được tỉnh thức an vui.
Q
ua bài Giá trgiáo dục của đức Pht, ĐĐ. Thích Trung Thun một mặt ôn lại các giá trị khai phóng của giáo dục Phật giáo, mặt khác xác quyết mục đích giáo dục của Phật giáo xóa bỏ khổ đau. Theo đó, tác giả đề nghị các trường Phật học tại Việt Nam nên các trường nội trú, đồng bộ chương trình giảng dạy Phật pháp từ cấp, trung cấp, cao đẳng, Đại học, sau Đại học về Phật học, đồng thời ứng dụng thực tập Phật pháp trong nhà trường.
Nhìn chung, các bài tham luận trong diễn đàn này đã góp phần hình thành cácthuyết giáo dục Phật giáo nhằm đề cao các phương pháp giáo dục Phật giáo khả năng khai phóng tâm thức người học, theo đó, trở nên sáng trí, sáng tạo phát minh. Các tác giả trong tác phẩm này còn khẳng định rằng giá trị cốt lõi nhất của giáo dục Phật giáo giúp con người đạt được sự tỉnh thức thông qua việc học hỏi chânPhật, nghiền ngẫm thấu đáo chânPhật các quy luật cuộc sống, đồng thời, thực tập đạo đức thiền định để trị liệu các nỗi khổ niềm đau.
Kết thúc của hội thảo về giáo dục Phật giáo nhân kỷ niệm 35 m tnh lp Học vin PGVN tại TP.HCM mở ra một chương mới, theo đó, giáo dục Phật giáo bên cạnh việc được thừa nhận như một nền giáo dục chân chính trong hệ thống giáo dục công lập thục trên toàn cầu, còn nền giáo dục đặc thù với các giá trị cốt lõi như đạo đức, chánh niệm, tỉnh thức, giải phóng tâm, giác ngộ giải thoát khỏi các khổ đau, giúp con người trở nên thánh thiện toàn hảo.
HVPGVN, Cơ sở Lê Minh Xuân, Ngày 15-11-19
TT. Thích Nhật T
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây