DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Thứ năm - 05/12/2019 04:27

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM &
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(Đính kèm công văn số:  01/CV-HVPG, ngày 01 tháng 01 năm 2019)
——————————————————

 
 1. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG (01 tập thể và 4 cá nhân)
 1.  Tập thể:  Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
 2. Cá nhân (4 vị)
  1. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Bửu Chánh     :      Phó Viện trưởng
  2. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ          :      Phó Viện trưởng
  3. Thượng tọa Thích Thanh Phong             :      Trưởng ban Bảo trợ
  4. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Quang Thạnh :      Tổng Thư ký
 
 1. BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM (01 tập thể và 4 cá nhân)
 1.  Tập thể:  Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
 2. Cá nhân (7 cá nhân)
(gồm HĐĐH + Trưởng khoa = giảng dạy, có phẩm chất, uy tín trên 10 năm)
 1. TT. TS. Thích Tâm Đức               :         Phó Viện trưởng
                                                            Trưởng khoa Phật pháp Anh ngữ
 1. TT. TS. Thích Viên Trí                :         Phó Viện trưởng
 2. TT. TS. Thích Phước Đạt             :         Phó Viện trưởng
                                                                   Trưởng khoa Phật giáo Việt Nam
 1. TT. TS. Thích Giác Hoàng           :         Phó Tổng thư ký kiêm Chánh VP;
                                                                 Trưởng khoa Đào tạo từ xa
 1. TT.TS. Thích Đồng Văn              :         Trưởng phòng Sau Đại học; Trưởng
                                                                   khoa Trung văn.
 1. TT.TS. Thích Chơn Minh            :         Trưởng khoa Lịch sử Phật giáo
 2. NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt     :         Phó Văn phòng Tài vụ; Phó Trưởng
                                                                   ban Thường trực Ban Quản viện TN.
 
 1. HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 1. Tập thể: Hội đồng Điều hành HVPGVN tại TP.HCM
 2. Cá nhân: (47 cá nhân)
(HĐĐH + VP + Trưởng/Phó khoa + Giảng viên + giảng dạy, có phẩm chất, uy tín trên 10 năm)
 1. GS.TS. Lê Mạnh Thát                   :         Phó Viện trưởng
 2. TT. TS. Thích Tâm Đức      :         Phó Viện trưởng
 3. TT. TS. Thích Bửu Chánh   :         Phó Viện trưởng
 4. TT. TS. Thích Viên Trí        :         Phó Viện trưởng
 5. TT. Thích Nhật Từ              :         Phó Viện trưởng
 6. TT. TS. Thích Phước Đạt    :         Phó Viện trưởng
 7. TT. TS. Thích Thanh Phong         :         Trưởng Ban Bảo trợ
 8. TT. TS. Thích Quang Thạnh         :         Tổng Thư ký
 9. TT. TS. Thích Giác Hoàng  :         Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng.
 10. HT. Thích Phước Sơn          :         Giảng viên
 11. TT. Thích Tâm Minh           :         Giảng viên
 12. HT. Thích Nguyên Giác       :         Trưởng khoa Phạn tạng
 13. TT. TS. Thích Chơn Minh   :         Trưởng khoa Lịch sử Phật giáo
 14. TT. TS. Thích Đồng Văn     :         Trưởng phòng Sau ĐH; Trưởng khoaTrung văn
 15. TT. TS. Thích Quảng Thiện :         Phó khoa Công tác Xã hội
 16. TT. TS. Thích Minh Nhẫn.  :         Phó Trưởng khoa Hoằng pháp
 17. TT. TS. Thích Hạnh Bình    :         Giảng viên
 18. TT. Tăng Định                     :         Giảng viên
 19. TT. Thích Thông Thiền       :         Giảng viên
 20. TT. TS. Thích Giác Hiệp     :         Giảng viên
 21. TT. TS. Thích Giác Duyên  :         Giảng viên
 22. TT. TS. Thích Tâm Mãn      :         Giảng viên
 23. TT.TS. Thích Phước Lượng :         Giảng viên, Phó trưởng ban Quản viện tăng
 24. TT. TS. Thích Minh Thanh :         Giảng viên
 25. ĐĐ.TS. Thích Trung San     :         Phó khoa Lịch sử Phật giáo
 26. ĐĐ.TS. Thích Nguyên Pháp         :         Phó Văn phòng Sinh viên vụ
 27. ĐĐ.TS. Thích Trí Minh       :         Giảng viên
 28. ĐĐ. Ths. Thích Giác Thọ    :         Phó Văn phòng Hành chánh
 29. NS. TS. Thích Nữ Tịnh Vân          :         Phó khoa Pali
 30. NS. TS. Thích Nữ Phụng Liên:      Giảng viên
 31. NS. TS. Thích Nữ Huệ Liên :         Phó khoa Hoằng pháp
 32. NS. TS. Thích Nữ Viên Nhã          :         Giảng viên
 33. NS. TS. Thích Nữ Tuệ Liên :         Phó Trưởng khoa Trung văn
 34. NS. TS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV):Phó Văn phòng; Phó trưởng khoa Trung
 35. NS. TS. Thích Nữ Hương Nhũ:     Phó trưởng khoa Đào tạo Từ xa
 36. NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL): Giảng viên, Phó Trưởng ban Quản viên Ni
 37. NS. TS. Thích Nữ Kiên Liên         :         Giảng viên 
 38. SC. TS. Thích Nữ Tuệ Châu         :         Phó Văn phòng Giáo vụ; Phó khoa PGVN
 39. SC. TS. Thích Nữ Liễu Pháp         :         Phó khoa Anh văn Phật pháp
 40. SC. Thích nữ Chánh Tuệ     :         Nhân viên Văn phòng
 41. GS. Nguyễn Khắc Thuần     :         Giảng viên
 42. PGS.TS. Nguyễn Công Lý   :         Giảng viên
 43. GS. Trần Hồng Liên            :         Giảng viên
 44. TS. Hồng Quang                  :         Giảng viên
 45. Cư sĩ Võ Văn Tường            :         Giảng viên
 46. Cư sĩ Trần Thị Thu Trang   :         Nhân viên Văn phòng
 47. Cư sĩ Trần Kim Lệ               :         Nhân viên Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
VIỆN TRƯỞNG

Hòa thượng Tiến sĩ Thích Trí Quảng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây