CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Thứ sáu - 06/12/2019 07:30
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
        TẠI TP.HCM        
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 298/KH-HVPG
TP. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2019
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 
“PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

Lê Minh Xuân, thứ Bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019

* * *

 

05:45 – 06:00:          Đón khách từ Chùa Vĩnh Nghiêm, đưa lên Lê Minh Xuân 07:10 – 07:20:      Đón tiếp quý vị Đại biểu tại HVPGVN, Cơ sở Lê Minh Xuân
07:20 – 07:30:          Cung nghinh HĐCM, HĐTS, quan khách quốc tế và đại diện chính quyền quang lâm Chánh điện

 

PHIÊN KHAI MẠC

(Chánh điện tạm, toàn thể)

Dẫn chương trình: TT.TS. Thích Quang Thạnh 07:30 - 07:45:    - Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu
07:45 - 08:00:           HT. Thích Giác Toàn: Diễn văn khai mạc Hội thảo
08:00 - 08:10:           TS.TT. Thích Nhật Từ: Báo cáo đề dẫn Hội thảo
08:10 - 08:25:           TS.TT. Thích Thanh Quyết: Đặc điểm giáo dục Phật giáo
08:25 - 08:40:           TS.TT. Thích Đức Thiện: Nhu cầu phát triển giáo dục Phật giáo tại Việt Nam
08:40 - 08:55:           HT. Thích Huệ Thông: Bản chất, đặc điểm và giá trị giáo dục của đức Phật
08:55 – 09:10:          HT.TS Thích Thanh Điện, Ý nghĩa của giáo dục Phật giáo trong hình thành nhân cách, lối sống cho thế hệ trẻ
09:10 – 09:20:          HT. Thích Trí Quảng: Phát biểu chỉ đạo

MC thông báo và quý đại biểu đi đến các phòng diễn đàn

 

PHIÊN THỨ NHẤT TIỂU BAN 1:

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ
Tầng Trệt, Tòa Ni xá (bên phải Chánh điện)

Điều phối:                 HT. Thích Hải Ấn (Viện trưởng HVPGVN tại Huế) Thư ký:      ĐĐ. Thích Nguyên Tuấn, SC. TN Minh Hoa 09:45 - 10:00:  TS.TT. Thích Viên Trí, Giáo dục trung đạo
10:00 - 10:15:           TS.TT. Thích Giác Hiệp, Giáo duc Phật giáo và giáo dục đại chúng
 
10:15 - 10:30:           TS.ĐĐ. Thích Trung Định, Phương pháp giáo dục của đức Phật trong kinh Pāli
10:30 - 10:45:           ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giáo dục đạo đức Phật giáo trước lối sống vô cảm của thanh niên hiện nay.
10:45 - 11:00:           Trần Thị Thanh Hà, ThS. Đoàn Thị Vịnh, Giáo dục trẻ em nhìn từ góc độ Phật giáo.
11:00 - 11:30:           Thảo luận
11:40 - 13:00:          Quý đại biểu dùng buffet chay tại Phòng khách sau Chánh điện. Tăng, Ni sinh dùng buffet tại Chánh điện; Nghỉ trưa

 

TIỂU BAN 2:

PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Hội trường Chùa Phật Cô Đơn (có xe đưa diễn giả)

Điều phối:                 TT.TS. Thích Tâm Đức, HT.ThS. Danh Lung, Thư ký:          SC.TN Niệm Huệ, SC. TN Huệ Phương
09:45 - 10:00:           TS.TT. Thích Phước Đạt, Giáo dục Phật giáo Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
10:00 - 10:15:           TS.TT. Thích Nguyên Hạnh, Giáo dục Phật học thời hiện đại
10:15 - 10:30:           TS.NS. Thích Như Nguyệt (PV), Chương trình Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam Tại Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Phật Quang, Đài Loan.
10:30 - 10:45:           TS.ĐĐ. Thích Giác Hoàng, Cử nhân và Thạc sĩ Phật học theo mô hình đào tạo từ xa của HVPGVN tại TP.HCM.
10:45 - 11:00:           NCS.SC. Thích Nữ Đồng Hòa, Giáo dục Phật giáo thông qua việc truyền bá văn hoá Phật giáo đến đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc
11:00 - 11:30:           Thảo luận
11:40 - 13:00:          Quý đại biểu dùng buffet chay tại Phòng khách sau Chánh điện. Tăng, Ni sinh dùng buffet tại Chánh điện; Nghỉ trưa

 

TIỂU BAN 3:

CÁC PHONG TRÀO PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM
Tòa Học đường, tầng Trệt (bên phải tòa Hành chánh)

Điều phối:                 GS.TS. Lê Mạnh Thát, TS.TT. Thích Nhật Từ Thư ký:     SC.TN Nhuận Bình, SC. TN Diệu Trí
09:45 - 10:00:           TS.TT. Thích Minh Thành, Mười năm của Viện Đại học Vạn Hạnh
10:00 - 10:15:           TS. Dương Thanh Mừng, Công tác giáo dục và đào tạo tăng tài của Hội Lưỡng Xuyên Phật học (1934 - 1945)
10:15 - 10:30:           ĐĐ. Thích Nhuận Lạc, Từ cuộc kháng chiến chống Pháp, nhìn nhận về giáo dục lòng yêu nước của Phật giáo Việt Nam
10:30 - 10:45:           NCS.SC. Thích Nữ Nhuận Bình, Tư tưởng Phật học của “Hội An Nam” trong phong trào chấn hưng Phật giáo tại Trung kỳ
10:45 - 11:00:           ThS.ĐĐ. Aggapañño Kim Chươl, Cần nhận thức đúng về văn bằng Phật học tại các Trường Phật giáo.
11:00 - 11:30:           Thảo luận
 
11:40 - 13:00:          Quý đại biểu dùng buffet chay tại Phòng khách sau Chánh điện. Tăng, Ni sinh dùng buffet tại Chánh điện; Nghỉ trưa
 

TIỂU BAN 4:

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ XÃ HỘI

Tòa Học đường, lầu 1, phòng 102

Điều phối:                 TS.TT. Thích Minh Nhẫn, TS. ĐĐ. Thích Lệ Ngôn Thư ký:           SC.TN Huệ Nghiêm, SC. TN Liên Thảo
09:45 - 10:00:           TS.TT. Thích Nguyên Thành, Giáo dục đạo đức học Phật giáo và sự ảnh hưởng đối với xã hội
10:00 - 10:15:           TS. Lê Đức Hạnh, Vai trò giáo dục đạo đức Phật giáo ở Việt Nam
10:15 - 10:30:           NCS.ĐĐ. Thích Huệ Đạo, Giáo dục đạo đức Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay
10:30 - 10:45:           TS. Trần Đức Nguyên - ThS. Lưu Ngọc Thành, Giáo dục Phật giáo trong đời sống cộng đồng hiện nay
10:45 - 11:00:           TS.NS. Như Nguyệt (HL), Bước chuyển mình của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
11:00 - 11:30:           Thảo luận
11:40 - 13:00:          Quý đại biểu dùng buffet chay tại Phòng khách sau Chánh điện. Tăng, Ni sinh dùng buffet tại Chánh điện; Nghỉ trưa

 

TIỂU BAN 5:

PHẬT HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Tòa Học đường, lầu 1, phòng 103


Điều phối:                 HT.TS. Bửu Chánh, NS.TS. Giới Hương Thư ký:        SC.TN Viên Giác, SC. TN Tịnh Ngộ
09:45 - 10:00:           TS. ĐĐ.Thích Đồng Thành, Giáo dục Phật giáo tại Anh quốc
10:00 - 10:15:           TS.NS. Tuệ Liên, Hệ thống Phật học viện tại Trung Quốc ngày nay
10:15 - 10:30:           NCS.ĐĐ. Thích Thanh An, Từ giáo dục Phật giáo của Sri Lanka đến hướng phát triển giáo dục Phật giáo tại Việt Nam
10:30 - 10:45:           NCS.SC. Giác Lệ Hiếu, Giáo dục Tăng Ni của tông Tào Khê, Hàn Quốc: Thực trạng và giải pháp
10:45 - 11:00:           ĐĐ. Thích Viên Tâm, Đổi mới phương pháp giảng dạy - yêu cầu cấp thiết với các trường Trung cấp Phật học ở Việt Nam.
11:00 - 11:30:            Thảo luận
11:40 - 13:00:          Quý đại biểu dùng buffet chay tại Phòng khách sau Chánh điện. Tăng, Ni sinh dùng buffet tại Chánh điện; Nghỉ trưa

 

TIỂU BAN 6:

PHẬT HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Tòa Học đường, lầu 2, phòng 202


Điều phối:                 ĐĐ.TS. Thích Chúc Tín
Thư ký:                     ĐĐ. Thích Tuệ Nhật, SC. TN Huệ Hòa
09:45 - 10:00:           ThS.ĐĐ. Thích Thiện Huy, Vai trò giáo dục Phật giáo ở Việt Nam và trên thế giới
 
10:00 - 10:15:           TS.SC. Thích Nữ Diệu Hiếu, Giáo dục Phật giáo Myanmar: Lịch sử và hiện trạng
10:15 - 10:30:           NCS. Thái Cao Đa (ĐĐ. Thích Thiện Tấn), Công tác quản lý chương trình đào tạo ở Học viện Phật giáo Việt Nam.
10:30 - 10:45:           Khoa Trung văn HVPGVN tại TP.HCM, Hệ thống Phật học viện và các trường Đại học Trung Quốc.
10:45 - 11:00:           NCS.ĐĐ. Thích Chấn Đạo, Nhận diện văn học Phật giáo trong văn xuôi Việt Nam hiện đại
11:00 - 11:30:           Thảo luận
11:40 - 13:00:          Quý đại biểu dùng buffet chay tại Phòng khách sau Chánh điện. Tăng, Ni sinh dùng buffet tại Chánh điện; Nghỉ trưa


 

PHIÊN THỨ HAI TIỂU BAN 1:

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ
Tòa Ni xá, tầng Trệt (bên phải Chánh điện) Điều phối:            TT.TS. Thích Viên Trí, NS.TS. Hương Nhũ
Thư ký:                     ĐĐ. Thích Nguyên Tuấn, SC. TN Minh Hoa
13:30 - 13:45:           TS.BS. Trần Đức Năm (Thích Lệ Di), Mục đích và phương pháp giáo dục Phật giáo
13:45 - 14:00:           PGS.TS. Hoàng Thu Hương, Công tác xã hội trong Phật giáo: Chuyên ngành đào tạo mới trong bối cảnh Phật giáo nhập thế
14:00 - 14:15:           NCS.SC. Thích Nữ Minh Hoa, Phương pháp giáo dục của đức Phật 14:15 - 14:30:  TS. Dương Hoàng Lộc, Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay 14:30 - 14:45: HT. Thích Chơn Không, Nâng cao phẩm hạnh Tăng Ni sinh trong các
trường Phật học
14:45 - 15:00:           ĐĐ. Thích Phước Nguyên, Nguyên lý giáo dục trong Phật giáo
15:00 – 15:15:          ThS.ĐĐ. Thích Quảng Duyên, Giáo dục tinh thần thiết thực hiện tại của đức Phật
15:15 – 15:30:          NCS.ĐĐ. Thích Quảng Tịnh, Mô hình liên thông giữa các Học viện Phật giáo Việt Nam.
15:30 – 16:00:          Thảo luận

 

TIỂU BAN 2:

PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Các nhân vật có công phát triển Phật học tại Việt Nam

Hội trường Chùa Phật Cô đơn (có xe đưa diễn giả)


Điều phối:                 TT.TS. Thích Phước Đạt, NS.TS. Phụng Liên Thư ký:      SC.TN Niệm Huệ, SC. TN Huệ Phương
13:30 - 13:45:           PGS.TS. Nguyễn Công Lý, Giáo dục Phật giáo ở Việt Nam thời hiện đại
13:45 - 14:00:           TT. Thích Thông Thiền, Chân dung các vị có công phát triển giáo dục Phật học tại miền Nam Việt Nam thời cận đại
 
14:00 - 14:15:           Phan Thanh Việt (ĐĐ. Thích Thành Trí), Hoà thượng Giác Tiên tiên phong trong giáo dục Phật học tại Trung Kỳ
14:15 - 14:30:           ThS.SC. Thích Nữ Niệm Huệ, HT. Thích Từ Phong và giáo dục Phật học Việt Nam thời hiện đại
14:30 - 14:45:           NCS. Hồ Tiểu Ngọc, Lê Đình Thám và ý thức đưa đạo vào đời trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Trung Kỳ 1932
14:45 - 15:00:           ThS. Võ Văn Thành, Giáo sư Minh Chi: Chân dung nhà nghiên cứu Phật học tận tụy
15:00 - 15:15:           TS.TT. Thích Giác Duyên, HT. Thích Giác Toàn và giáo dục Phật giáo Việt Nam
15:15 – 15:30:          ThS.SC. Thích Nữ Viên Hiếu, Thuyết kiến tạo cho giáo dục Phật giáo Việt Nam thời hiện đại
15:30 – 16:00:          Thảo luận

 

TIỂU BAN 3:

ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM Tòa Học đường, tầng Trệt (bên phải Tòa hành chánh)

Điều phối:                 TT.TS. Thích Nhật Từ, NS.TS. Như Ngọc Thư ký:  SC.TN Nhuận Bình, SC. TN Diệu Trí
13:30 - 13:45:           TS.TT. Thích Tâm Đức, Thiền và giáo dục đại học Việt Nam thời hội nhập
13:45 - 14:00:           PGS.TS. Đỗ Thu Hà, Cơ hội và thách thức đối với giáo dục Phật giáo đương đại
14:00 - 14:15:           TS.TT. Thích Nguyên Đạt, Bổ sung học phần toán học vào chương trình đào tạo Phật học ở các HVPGVN
14:15 - 14:30:           TS.ĐĐ. Thích Thanh Tâm, Phật học Việt Nam thời hiện đại: Xây dựng chuyên ngành quan hệ đối ngoại Phật giáo
14:30 - 14:45:           NCS.SC. Thích Nữ Liên Thảo, Bình đẳng giới trong Phật giáo và trong Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.
14:45 – 15:00:          NCS.SC. Thích Nữ Diệu Trí, Chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.
15:00 - 15:15:           NCS.ĐĐ. Thích Minh Tấn, Nâng cao giáo dục Phật pháp để phát triển Phật giáo Việt Nam
15:15 – 15:30:          TS. Nguyễn Văn Tuân, Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức Phật giáo Việt Nam trong cách mạng công nghiệp 4.0.
15:30 – 16:00:          Thảo luận

 

TIỂU BAN 4:

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG XÃ HỘI Tòa học đường, lầu 1, phòng 102

Điều phối:                 TT.TS. Thích Minh Thành, NS.TS. Như Nguyệt (PV) Thư ký:    SC.TN Huệ Nghiêm, SC. TN Liên Thảo
13:30 - 13:45:           TS.ĐĐ. Thích Quảng Hợp, Chính niệm Phật giáo ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam hiện nay
 
13:45 - 14:00:           TS. Hoàng Thị Anh Đào, Vai trò của Phật học trong giáo dục hướng thiện và trợ giúp xã hội
14:00 - 14:15:           TS. Trần Minh Đức, ThS. Nguyễn Văn Tiến, Sự cần thiết đưa Phật giáo vào học đường
14:15 - 14:30:           ThS. Đào Văn Trưởng, Vai trò của giáo dục Phật giáo đối với sự phát triển bền vững của TP.HCM
14:30 - 14:45:           TS.SC. Thanh Quế - TS.ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ, Tầm quan trọng của văn hóa Phật giáo Việt Nam đối với nền giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay
14:45 – 15:00:   ĐĐ. Thích Tâm Thông, Giáo dục Phật pháp cho thanh thiếu niên hiện  nay.
15:00 - 15:15:           ThS.SC. Thích nữ Hòa Nhã, Giáo dục Phật giáo cho thiếu nhi.
15:15 – 15:30:    TS.SC. Thích Nữ Tường Nghiêm, Đường hướng giáo dục trong tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam
15:30 – 16:00:          Thảo luận

 

TIỂU BAN 5:

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO
CHO THANH THIẾU NIÊN, HỌC SINH VÀ SINH VIÊN
Tòa học đường, lầu 1, phòng 103

Điều phối:                 TT.TS. Thích Quang Thạnh, NS.TS. Như Nguyệt (HL) Thư ký:   SC.TN Viên Giác, SC. TN Tịnh Ngộ
13:30 - 13:45:           TS.NS. Thích Nữ Hằng Liên, Giáo dục thiền dành cho tuổi trẻ.
13:45 - 14:00:           TS. Lê Thị Hạnh, Vận dụng giáo dục đạo đức Phật giáo cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
14:00 - 14:15:           TS. Nguyễn Thị Liên, Giáo dục Phật giáo Việt Nam trong việc giáo dục đạo đức cho thanh niên hiện nay
14:15 - 14:30:           TS.ĐĐ. Thích Nguyên Pháp, Quá trình chuyển hóa cảm xúc
14:30 - 14:45:           PGS.TS. Nguyễn Thanh Tú, Giáo dục triết lý Phật giáo qua tác phẩm văn học dân gian
14:45 – 15:00:          TS. Trần Hồng Lưu, Giáo dục đạo đức Phật giáo cho trẻ em để phát triển bền vững xã hội
15:00 - 15:15:           NCS. Lý Siều Hải và TS. Huỳnh Lâm Anh Chương, Giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi hướng đến thực hành luật nhân quả
15:15 – 15:30:          TS. Phạm Thị Quỳnh, Giáo dục Phật giáo về “thiện” cho trẻ em từ góc độ gia đình ở Việt Nam hiện nay
15:30 – 16:00:          Thảo luận

 

TIỂU BAN 6:

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO
CHO THANH THIẾU NIÊN, HỌC SINH VÀ SINH VIÊN
Tòa học đường, lầu 2, phòng 202

Điều phối:                 ThS.TT. Thích Lệ Nguyên, TS.SC. Diệu Hiếu Thư ký:  ĐĐ. Thích Tuệ Nhật, SC. TN Huệ Hòa
13:30 - 13:45:           NCS.ĐĐ. Thích Pháp Tịnh, Các yếu tố hỗ trợ ứng phó với stress của tín đồ Phật giáo tại TP. Huế

13:45 - 14:00:           NCS. Tạ Thị Minh Phương, Thiền định và dạy học Toán
14:00 - 14:15:           ThS. Phạm Thị Ngọc Thủy, Thiền trong trường học ở phương Tây và cơ hội tại Việt Nam
14:15 - 14:30:           NCS. Nguyễn Thị Thanh Tùng, Giáo dục Phật giáo về giá trị sống cho trẻ vị thành niên hiên nay
14:30 - 14:45:           NCS. Lý Siều Hải và TS. Huỳnh Lâm Anh Chương, Giáo dục Phật giáo cho thiếu nhi trong cuộc sống
14:45 – 15:00:          TS.SC. Tuệ Bổn, Giáo dục Phật giáo của Đài Loan.
15:00 – 15:15:    NCS. Lê Tấn Lộc (ĐĐ. Thích Trúc Thành Minh), Ứng dụng các giá trị   của đạo Phật trong việc giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay
15:15 - 15:30:           TS. Lương Minh Chung, Khóa tu mùa hè - đường hướng giáo dục nhân cách cho giới trẻ hiện nay.
15:30 – 16:00:          Thảo luận

 

PHIÊN BẾ MẠC (Chánh Điện, toàn thể)


Chủ tọa:                    HT.TS. Thích Trí Quảng, HT.TS. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Giác Toàn
MC:                            ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng
16:30 - 16:40:           Niệm Phật, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự 16:40 - 16:50:  TT.TS. Thích Nhật Từ, Báo cáo Tổng kết Hội thảo
16:50 - 17:00:           PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan (Hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV TP.HCM), Phát biểu đánh giá
17:00 - 17:10:           HT. Thích Hải Ấn (Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế),
Phát biểu đánh giá
17:10 - 17:20:           HT. Thích Trí Quảng: Đạo từ
17:20 – 17:25:          HT.TS. Thích Bửu Chánh, Cảm tạ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây