8. GIỚITHIỆUHỆTHỐNGCHƯƠNGTRÌNHĐÀOTẠOPĀLI VÀ PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI SRI LANKA

Thứ sáu - 06/12/2019 03:26
GIỚITHIỆUHTHỐNGCHƯƠNGTRÌNHĐÀOTOPĀLI PHẬT HỌC BẬC ĐẠI HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI SRI LANKA
NCS.ĐĐ. Thích Đồng Tâm
 
 
  1. DN NHẬP
Sri Lanka đất nước Phật giáo Nam truyền với số lượng Phật tử chiếm 70,1% dân số. Đây trung tâm học tập nghiên cứu Phật giáo số một của thế giới với truyền thống học thuật lâu đời. Phật giáo được truyền vào Sri Lanka vào thế kỷ thứ III trước công nguyên đây cũng nơi sản sinh ra các học giả Phật giáo lỗi lạc như ngài Buddhaghosa cũng như số các học giả Phật giáo nổi tiếng thế giới như Walpola Rahula, David. J. Kalupahana, K. N. Jyathilaka, Asanga Thilakaratne, Gunapla Dharamasiri, v.v… trong thời kỳ cận hiện đại. Sri Lanka c công lao lớn trong việc bảo tồn kho tạng kinh điển Pāli vốn ban đầu lưu giữ bằng truyền thống tụng thuộc