44. ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHỮ PHẠN TRONG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thứ sáu - 06/12/2019 07:37
 
ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHỮ PHẠN TRONG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
NNC. Tự Hỷ
 
 
Nhân Hội thảo với chủ đề “Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, Hội nhập Phát triển” dự kiến tổ chức vào ngày 7/12/2019 (nhằm ngày 12/11/Kỷ Hợi), tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đánh dấu quá trình 35 năm hình thành phát triển của Viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin thử đề nghị một chương trình học chữ Phạn cho các Tăng Ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam.
đây chúng tôi không đi vào phân tích tại sao việc học chữ Phạn cần thiết cho việc tu tập, học nghiên cứu Phật giáo Đại thừa, bởi vấn đề này đã được viết khá nhiều trong các tạp chí khác. Chẳng hạn, thể tham khảo một số bài viết của chúng tôi liên quan tới chPhạn trên các trang web như Trang Nhà Qung Đức1, Liễu Quán online2, Thư Viện Hoa Sen3, Giao Điểm online4, v.v…

*. Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM.
 1. Trang Nhà Quảng Đức: https://quangduc.com/
 2. Tạp Chí Liễu Quán Huế http://www.lieuquanhue.vn
 3. Thư Viện Hoa Sen, https://thuvienhoasen.org/
 4. Giao Điểm Online, http://www.giaodiemonline.com/
Mặt khác, nếu tham khảo các chương trình đào tạo Thạc sĩ, TiếnPhật học tại các đại học phương Tây hiện nay, chẳng hạnMỹ, thì chúng ta sẽ thấy sinh viên, ngoài tiếng Anh để học các môn học viết luận văn, thì phải biết ít nhất hai trong các ngôn ngữ Á châutầm thể đọc hiểu các kinh sách hay đoạn trích dẫn từ kinh sách Phật giáo viết bằng các ngôn ngữ ấy. Chẳng hạn, chương trình ThạcPhật học (Buddhist Studies MAPrograms) tại Đại học Washington (University of Washington) tập chú vào Phật giáo Nam Á (South Asian Buddhism) với các ngôn ngữ liên quan Phạn (Sanskrit), Pāli, Gāndhārī, Hán. Ngoài Anh văn ngôn ngữ dùng để giảng dạy các môn học ra, sinh viên phải đạt trình độ 4 năm một ngoại ngữ chính 2 năm một ngoại ngữ phụ trong nghiên cứu Phật học một trong hai ngoại ngữ chính phụ này phải Phạn (Sanskrit)5.
Chươngtrình TiếnPhthọc(Buddhist Studies Ph.D. Programs) tại Đại học Berkeley (University of California, Berkeley), sinh viên, ngoài tiếng Anh ra, phải học ít nhất 2 ngôn ngữ Á châu. Họ phải chọn một trong 7 lãnh vực ngôn ngữ chính là: (1) Hán, (2) Nhật,
 1. Newari [ngôn ngHán-Tây Tng (Sino-Tibetan language) tại Nepal], (4) Pāli, (5) Phạn (Sanskrit), (6) Tây Tng, và (7) Các ngôn ngữ Nam Á. Mỗi lãnh vực này kèm theo một số ngôn ngữ phụ để nghiên cứu Phật học. Ngoài lãnh vực chính Phạn ra, nếu chọn các lãnh vực chính là Newari, Pāli, Tây Tng, các ngôn ngNam Á thì sinh viên phải học chữ Phạn một ngôn ngữ hiện đại trong nghiên cứu Phật học (trong đó Hán kim, Nhật kim, các ngôn ngữ Âu châu, đặc biệtPhápĐức). Nếu chọn lãnh vực chính
Trong các trang web này, thể tìm đọc các bài của tác giả Lê Tự Hỷ như: Tiếng Phạn Trong Phật Giáo, Ý nghĩa Hồng Danh Các Vị Phật, Thần Chú Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Vài Nhận Xét Về Sách “Trí Tuệ Giải Thoát” Của Thế Ngọc v.v... Cũng thể tìm đọc một số bài trong:
  1. Tự Hỷ - Các bài viết – QuangDuc: https://quangduc.com/author/post/11342/1/ giao-su-le-tu-hy
  2. Tự Hỷ - Các bài viết - Thư Viện Hoa Sen: https://thuvienhoasen.org/author/ post/1941/1/le-tu-hy
  3. Tự Hỷ - Các bài viết - Hoa Ưu: https://hoavouu.com/author/post/2629/1/ le-tu-hy
 1. https://asian.washington.edu/buddhist-studies-ma-and-phd-programs
Hán thì phải học ngôn ngữ phụ Nhật một ngôn ngữ Âu châu trong nghiên cứu Phật học.
Tương tự, nếu chọn lãnh vực chính Nhật thì phải học ngôn ngữ phụ Hán một ngôn ngữ Âu châu trong nghiên cứu Phật học. Trong hai lãnh vực Hán và Nht này, tuy chPhạn kng bt buộc học nhưng được khuyên nên học để rộng đường tìm hiểu các văn bản gốc chữ Phạn trong nghiên cứu Phật học6. Chương trình Thạc sĩ-TiếnPhật học tại Đại học Columbia (Columbia University in the City of New York) nghiên cứu về bốn lãnh vực: Phật giáo Ấn Độ / Theravāda (Indian/ Theravāda Buddhism), Phật giáo Ấn Độ- Tây Tng (Indo-Tebitan Buddhism), Pht giáo Trung Quốc (Chinese Buddhism), Phật giáo Nhật Bản (Japanese Buddhism) trong đó sinh viên phải học tập, nghiên cứu kinh sách Phật giáo hay các câu trích dẫn viết bằng các ngôn ngữ: Phạn (Sanskrit), Pāli, Hán (c), Tây Tng [chkng phải các bn dịch ra Anh văn]. Do đó bốn ngôn ngữ này được gọi ngôn ngữ chính thống (canonical languages) trong lãnh vực Phật học. Các ngôn ngữ hiện đại các tác giả sau này hiện nay dùng để viết các bài, sách nghiên cứu Phật học thì gọi ngôn ngữ hậu chính thống (post-canonical languages) trong đó Hán kim, Nhật kim, các ngôn ngữ Âu châu, đặc biệt Anh, Pháp, Đức.
Trình độ ngoại ng[ngoài tiếng Anh ra] bt buộc cho chương trình TiếnPhật học như sau: Nếu sinh viên chọn lãnh vực Phật giáo n Độ / Tây Tng (Indo-Tebitan Buddhism) thì sinh viên phải học ít nht 3 m chPhạn, và 4 m chTây Tng. Ngoài ra, nếu đề tài luận văn tham khảo tài liệu từ nguồn Hán tạng hay chữ Nhật thì sinh viên còn phải học chữ Hán hay chữ Nhật nữa, nếu luận văn không dùng các nguồn Hán hay Nhật thì một trong hai ngôn ngữ này được khuyến cáo học. Nếu lãnh vực chọn Phật giáo Ấn Độ/ Theravāda (Indian/ Theravāda Buddhism) thì sinh viên phải học Sanskrit Pāli ít nhất trong 4 năm; còn chữ Hán hay chữ

       6.http://buddhiststudies.berkeley.edu/graduate/phd_requirements.html
Nht thì y theo như trong lãnh vực Pht giáo n Đ-Tây Tng. Nếu chọn lãnh vực Pht giáo Trung Quốc (Chinese Buddhism) thì sinh viên phải học ít nhất 4 năm chữ Hán (cả cổ kim) 3 năm chữ Nhật (cả cổ kim).
Tương tự nếu chọn lãnh vực Phật giáo Nhật Bản thì sinh viên phải học ít nhất 4 năm chữ Nhật (cả cổ kim) 3 năm chữ Hán (cả cvà kim). Trong hai lãnh vực vừa nêu ra, nếu đề tài lun văn có tham kho nguồn trong lãnh vực n Đ-Tây Tng hay nguồn trong lãnh vực Ấn Độ/Theravāda thì sinh viên phải học chữ Phạn và/hay chTây Tng/ và/hay chPāli; nếu kng dùng các nguồn tư liu như thế thì các ngôn ngnày chỉ khuyến cáo học7. Trong khi đó chương trình Đại học sau Đại học tại Viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chữ Phạn chỉ môn tùy chọn, chứ không bắt buộc, cho nên hàng năm trong số bốn, năm trăm Tăng Ni sinh viên được trúng tuyển vào học, chỉ vài ba người chọn học chữ Phạn. Vừa qua, chúng tôi duyên được dạy môn LuậnPhật giáo qua bản Phạn văn Nyāyapraveśa [ngài Huyền Trang dịch ra Hán văn: Nhân Minh Nhập ChánhLuận] của luận Śakarasvāmin [Thương Yết La Chủ] thì trong cả ngàn Tăng Ni sinh viên, chỉ 12 vị theo học [vì các vị này phải học chữ Phạn trước]. Chúng tôi cũng tình nguyện dạy chữ Phạn cho những vị muốn học, trong hàng ngàn Tăng Ni sinh tại Học viện cũng chỉ trên mười vị theo học.
Như vậy, tuyệt đại đa số Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp Viện Phật học của chúng ta chưa được trang bị khả năng đọc, viết trong bài nghiên cứu, trong luận văn của chính các vị về tên chư Phật, Bồ tát, các luận sư, tên các kinh sách vốn nguyên chữ Phạn, cũng như chưa thể tra Từ điển chữ Phạn để tìm ý nghĩa các từ Phạn. Tất nhiên chưa được trang bị khả năng để hiểu các câu trích [chứ chưa nói toàn văn bản kinh sách gốc] chữ Phạn trong các sách về Phật học hiện nay của phương Tây. Như thế chúng ta thấy sự khác

7. https://religion.columbia.edu/graduate/handbook/fields-study/buddhism

biệt giữa quan điểm học tập nghiên cứu, tham khảo tài liệu cũng như thực học về chữ Phạn của Tăng Ni tại Học viện của chúng ta với sinh viên tại các Phân khoa Phật học tại Mỹ vừa nêu trên. Điều này lẽ gây không ít trở ngại cho việc theo học các chương trình Thạc sĩ - Tiến Phật học của Tăng Ni sinh chúng ta tại các Đại học phương Tây cũng như trong tiềm năng hội nhập quốc tế của Viện Phật học Việt Nam với thế giới.
vậy, chúng tôi mạo muội thử đề nghị một chương trình học chữ Phạn (Sanskrit) trong khuôn khổ chương trình học ngoại ngữ tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Cái ưu thế của Tăng Ni sinh viên Việt Nam so với các sinh viên Phật học tại Âu Mỹ đã biết khá nhiều về Hán Nôm tức Hán cổ trước khi bắt đầu năm thứ nhất. Với ưu thế đó, Tăng Ni sinh của chúng ta thể học thêm hai ngoại ngữ bắt buộc nữa Anh văn Phạn hay Pāli. Một cách cụ thể, xin đề nghị như sau: Chương trình Cử nhân Phật học gồm 3 ngoại ngữ như sau:
1. Hán (cổ kim): bắt buộc đối với tất cả sinh viên 2. Anh: bắt buộc đối với tất cả sinh viên 3. Phạn: bắt buộc đối với tất cả Tăng Ni sinh thuộc Phật giáo Đại thừa 4. Pāli: bắt buộc đối với tất cả Tăng Ni sinh thuộc Phật giáo Nam truyền.
Thời lượng học chữ Phạn nội dung như thế nào?
Trước hết xin giới thiu chương trình học chPhạn tại Đại học Chicago (University of Chicago). Chữ Phạn được dạy tại Đại học Chicago ngay từ khi Đại học này được thành lập năm 1892.
 1. Năm thứ nhất: mỗi tuần 3 lần học cách nhau 1 ngày, mỗi lần 1 tiết gồm 50 phút. Ngoài ra mỗi tuần đều 1-2 tiết ôn tập, bài tập với phụ giảng. Nội dung học: Phạn bản.
 2. Năm thứ hai: mỗi tuần 2 lần học cách khoảng 1 hay 2 ngày, mỗi lần 80 phút mỗi tuần đều 1-2 tiết ôn tập, bài tập với trợ giảng. Nội dung học: Phạn bản
 3. Năm thứ ba thứ tư: mỗi tuần 2 lần học cách khoảng 1 hay 2 ngày, mỗi lần 80 phút. Nội dụng: Phạn nâng cao, với các tác phẩm
 

Phạn văn theo hướng chủ đề của các ngành trong Phật học8.
Tại Học viện của chúng ta, xin đề nghị như sau:
  1. Năm thứ nhất năm thứ hai: mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 2 tiết. Nội dụng: Phạn bản, dịch Phạn ra Việt Bát Nhã Tâm Kinh, Chú Đại Bi, Thập tiểu chú.
  2. Năm thứ ba: mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 2 tiết. Nội dung: Phạn nâng cao, dịch kinh A Di Đà Phạn văn ra Việt văn.
  3. Năm thứ tư: mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 2 tiết. Nội dung: Phạn nâng cao, dịch kinh Kim Cương Phạn văn ra Việt văn.
Ngoài ra, trong môn LuậnPhật giáo, ngoài việc học bản Hán dịch Nn Minh Nhập Chánh Lí Lun của ngài Huyn Trang, sinh viên cũng nên học nguyên tác Nyāyapraveśa của Śakarasvāmin (Thương Yết La Chủ) để đồng thời nâng cao trình độ Phạn văn hiểu sâu thêm về LuậnPhật giáo.
cấp Thạc sĩ-Tiến sĩ: ai đã học Phạn chưa học Pāli thì phải học Pāli ai đã học Pāli chưa học Phạn thì phải học Phạn.
Về tài liệu học tập, chắc Hòa thượng Nguyên Giác các vị thầy khác, sau bao nhiêu năm kinh nghiệm dạy chữ Phạn đã sẵn khá nhiều. Riêng chúng tôi, tuy sở học còn hạn hẹp, cũng đã cố gắng biên soạn bộ sách Tự học Tiếng Phạn gồm 4 tập I, II, III, IV, cũng như các sách Thn Chú Trong Pht Giáo, trong đó có pn tích cú pháp dịch Chú Đại Bi, câu thần chú trong Tâm Kinh Thập Tiểu Chú từ Phạn văn ra Việt văn, sách Đường Vào Luậnphân tích cú pháp dịch tác phẩm Nyāyapraveśa từ Phạn văn ra Việt văn; các sách kinh A Di Đà Phạn-Việt, kinh Kim Cương Phạn-Việt, phân tích pháp dịch Phạn ra Việt sẽ in trong năm 2020. Bát Nhã Tâm Kinh, bản kinh dài được phân tích pháp dịch Phạn ra Việt trong tập I tập II Tự học Tiếng Phạn. Toàn bnhng sách này ca chúng tôi hin do Thư vin
8. SANSKRIT AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO http://salc.uchicago.edu/san- skrit-at-chicago
 

của Tu viện Huệ Quang số 116 đường Hòa Bình, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh quản lí.
Ngoài ra, sau nhiều lần giảng dạy tại Liễu Quán Huế, chùa Lợi, Tu viện Huệ Quang Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng đã soạn hoàn chỉnh30 bài học để giảng dạy trên lớp qua máy vi tính với PowerPoint, phần Phạn bản tương ứng với nội dung trong hai tập I và II Tự học. Toàn bộ nhng tài liu này chúng tôi viết ra với mục đích để tặng cho Phật giáo Việt Nam, xin không nhận nhuận bút, nhưng giữ tác quyền để chịu trách nhiệm về những sai sót kịp thời hiệu đính.
Với tất cả lòng thành, mong Viện Phật học Việt Nam phát triển hội nhập quốc tế càng ngày càng tốt đẹp, chúng tôi xin tạm dừng tại đây.***
Tài liệu tham khảo
Trang Nhà Quảng Đức: https://quangduc.com/ Thư Viện Hoa Sen, https://thuvienhoasen.org/
Tạp Chí Liễu Quán Huế http://www.lieuquanhue.vn Giao Điểm Online, http://www.giaodiemonline.com/
Trong các trang web này, có thể tìm đọc các bài của tác giLê THỷ như: Tiếng Phạn Trong Pht Giáo, Ý nghĩa Hng Danh Các VPht, Thn Chú Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Vài Nhận Xét VSách Trí Tuệ Giải ThtCủa Vũ Thế Ngọc v.v... Cũng có thể tìm đọc một số bài trong:
 1. Tự Hỷ - Các bài viếtQuangDuc: https://quangduc.com/ author/post/11342/1/giao-su-le-tu-hy
 2. Tự Hỷ - Các bài viết - Thư Viện Hoa Sen: https://thuvien- hoasen.org/author/post/1941/1/le-tu-hy
 3. Tự Hỷ - Các bài viết - Hoa Ưu: https://hoavouu.com/ author/post/2629/1/le-tu-hy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây