42. BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH HỒ CHÍ MINH

Thứ sáu - 06/12/2019 07:44
42. BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH HỒ CHÍ MINH
BƯỚC CHUYỂN MÌNH
CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH HỒ CHÍ MINH


 
TS.NS. Thích Nữ Như Nguyệt

 
MỞ ĐẦU
Trong bt kỳ thời đại nào, vic giáo dục luôn là vn đề được quan m ng đu, thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Trong Pht giáo, vn đề giáo dục, đào tạo Tăng Ni cũng được đặt ra như một nhiệm vụ trọng yếu, thiêng liêng, cấp thiết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ khi được thành lập đến nay luôn xem trọng đặt công tác giáo dục đào tạo trong chiến lược duy trì, củng cố phát triển Giáo hội, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà vững mạnh.
Sự ra đời của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1983 (tuyển sinh khóa đầu năm 1984) một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thời hin đi. Trong 36 m qua, dưới slãnh đo của Hòa thượng Vin trưởng sáng lập Thích Minh Châu Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm Thích Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại*. Khoa Lịch sử Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Thành phố Hồ Chí Minh đã những bước tiến không ngừng về mọi mặt, tôi gọi đó những bước chuyển mình của Học viện, tạo nên một hệ thống giáo dục Phật giáo khá hoàn thiện từ bậc Đại học cho đến bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ. Học viện đã những bước tiến vững chãi trong công tác dạy học, luôn cập nhật những tinh hoa từ nền giáo dục tiên tiến trên thế giới để kết quả tốt nhất.
 1. NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Từ khi thành lập đến nay, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua những bước chuyển mình quan trọng. Bước chuyển mình đầu tiên (1983 - 1997) được thực hiện do Hòa thượng Thích Minh Châu, kế thừa Đại học Vạn Hạnh, Học viện được khai sinh với tên gi Trường Cao cp Pht học Vit Nam. Hòa thượng Thích Minh Châu đã giới thiệu chương trình đào tạo bao gồm cả Phật học thế học tại trường. Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa 1 khóa 2 của trường đến nay nhiều người thành tựu trở thành lãnh đạo các Ban Trị sự tỉnh thành Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Điều hành Học viện, Trưởng, Phó các khoa của Học viện.
Bước chuyển mình thứ hai của Học viện diễn ra vào năm 1997, khi Trường Cao cp Pht học Vit Nam được chính thức đi tên thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đào tạo của Học viện được mở rộng, ngày càng đa dạng hơn. Từ năm 2005, Học viện đã tuyển sinh hai năm một lần thay bốn năm một lần như giai đoạn trước.
Bước chuyển mình thứ ba của Học viện diễn ra vào năm 2006, khi Học viện chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ mở thêm nhiều khoa mới. Hiện nay, Học viện đã 12 Khoa1.
Bước chuyển mình thứ tư của Học viện diễn ra vào năm 2012


  1. “Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh: Từ quá khứ đến hiện tại”, http:// www.vbu.edu.vn/vbunews/vbunews-detail/AP-202/Hoc-vien-PGVN-tai-TP-HCM:-Tu- qua-khu-den-hien-tai.html

với sự kiện khởi công xây dựng sở 2 của Học viện tại Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Bước chuyển mình thứ năm của Học viện năm 2016 khi sở 2 của Học viện chính thức đi vào hoạt động với khu nội trú cho cả TăngNi. Bước chuyển mình thứ sáu của Học viện theo tôi diễn ra vào năm 2018 khi Th tướng Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định cho phép Học viện mở ngành đào tạo Thạc Tiến sĩ. Số lượng Tăng Ni sinh theo học mỗi khóa đều tăng.
Nếu như ba bước chuyển mình đầu tiên được tạo nên bởi cố Hòa thượng Viện trưởng sáng lập Thích Minh Châu, thì ba bước chuyển mình sau đó đã được tạo ra bởi Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm Thích Trí Quảng.
Lịch sử Học viện cho thấy, bằng việc chăm lo công tác giáo dục đào tạo Tăng Ni tài, Học viện đã những bước phát triển vượt bậc. Thật sự, đầu tư cho giáo dục luôn sự đầu lãi nhất. Nước Nhật phát triển thần kỳ cũng nhờ biết cách đầu tư cho giáo dục. Giáo dục không chỉ ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của mỗi cá nhân còn quyết định đến vận mệnh tương lai của một dân tc. Trong Pht giáo cũng vy, giáo dục Pht giáo kng chỉ vai trò quan trọng đối với quá trình trưởng thành, giác ngộ của mỗi cá nhân còn quyết định đến vận mệnh tương lai Phật giáo nước nhà. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được khởi sắc như ngày hôm nay cũng nhờ tầm nhìn tâm huyết với công tác giáo dục của các lãnh đạo tiền bối đương nhiệm, đặc biệt đóng góp của Hòa thượng Viện trưởng sáng lập Thích Minh Châu Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm Thích Trí Quảng.
Trong nhng m qua, Học vin đã đt nhiu tnh tựu quan trọng. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy những thành tựu, sự trưởng thành nhanh chóng của Học viện. Học viện không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục Phật giáo, cùng với các Học viện Phật giáo Việt Nam tại Nội, Huế Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ 
đã đào tạo được nhiều Tăng Ni tài đức. Học viện đã đào tạo được 13 khóa Cử nhân Phật học hệ chính quy 4 khóa Đào tạo từ xa với tổng số 4.691 Tăng Ni sinh2. Từ năm 2006, Học viện chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ mở rộng phát triển thành 10 khoa bao gm: Pali, Sanskrit, Triết học Pht giáo, Pht giáo Vit Nam, Hong pp, Công tác xã hội, Trung văn Pht pp, Anh văn Pht pp, Lịch sPht giáo và Triết học Pht giáo thuộc hệ đào to từ xa. Khoa phạm mầm non được mở hoạt động từ năm 2014 đến nay.
Tôi skng nói nhiu nhng điu đã được nói đến thường xuyên trên các phương tin truyn thông. Tôi muốn nói về một vài ấn tượng trong tôi về những bước chuyển mình trong công tác giáo dục đào tạo của Học viện, bắt đầu từ tầm nhìn nguồn cảm hứng của Hòa thượng sáng lập được kế thừa, phát triển mở rộng bởi Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm.
Từ năm 1983 đến cuối năm 2008, Học viện hoạt động dưới sự lãnh đạo của cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu. Từ năm 2009 đến nay, Hòa thượng Thích Trí Quảng nắm giữ chức vụ Viện trưởng điều hành Học viện.
Hòa thượng Thích Minh Châu một nhà giáo dục đại. Hòa thượng sinh năm 1920 tại Quảng Nam, xuất gia năm 1946 với Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại chùa Tường Vân, Huế. Hòa thượng đã bảo vệ thành công luận án Tiếntại Đại học Phật giáo Nalanda, Ấn Đvới chủ đề So sánh Tng Pali Trung bộ Kinh với Tng Hán A m. Sau 14 m du học ở nước ngoài, Hòa thượng trlại quê nhà, tận tâm dốc sức thành lập Viện Đại học Vạn Hạnh (tiền thân của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh), chuyên lo sự nghiệp giáo dục phiên dịch Kinh tạng Pali, đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo Tăng Ni tài cho Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, Học viện học bổng Thích Minh Châu mang tên Hòa  1. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hình thành phát triển, video lưu hành nội bộ.
thượng Viện trưởng sáng lập, vừa thể hiện sự tôn vinh sự nghiệp giáo dục, văn hóa tu tập của Hòa thượng, đồng thời khích lệ tinh thần học tập của Tăng Ni sinh, khích lệ Tăng Ni sinh noi gương sáng ngời của Hòa thượng phấn đấu học Phật, xứng đáng học trò của Người.
Tầm nhìn, sự đại của Hòa thượng Thích Minh Châu thể hiệnchỗ, Ngài đã tạo một nền móng vững chắc cho Học viện khi đưa ra chiến lược đào tạo Tăng Ni tài. Nhiều Tăng Ni học trò của Hòa thượng hiện nay đã trưởng thành đang tạo nên sự chuyển mình đáng kể. Hiện nay, tất cả 21 thành viên trong Hội đồng Khoa học Đào tạo của Học viện đều học trò cũ của Hòa thượng, những học viên các khóa 1, 2, 3 của Học viện. Nhiều Tăng Ni sinh các khóa đầu tiên được Hòa thượng giáo huấn nay đã nắm giữ những vị trí quan trng, là nhng Trưởng khoa, Pkhoa… ở nhng vtrí quyết định đến sự phát triển biến chuyển của Học viện. Hòa thượng hiện thân của tinh thần trách nhiệm, giá trị Phật giáo sự khai mở của Phật giáo.
Kế thừa Hòa thượng Viện trưởng sáng lập, Hòa thượng Thích Trí Quảng bắt đầu giữ vị trí Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29/02/2009 đến nay, đã những đóng góp quan trọng tạo nên những bước chuyển mình mới của Học viện. Hòa thượng chú ý nâng cao quy mô, số lượng và chất lượng đào tạo, nhấn mạnh tính ứng dụng, thực hành Phật giáo bên cạnh việc nắm vững lý thuyết, mở rộng thêm ngành đào tạo, bắt đầu đào tạo hệ Thạc Tiến sĩ, xây dựng Thư viện, mở rộng hội nhập quốc tế...
Hòa thượng Thích Trí Quảng sinh năm 1936 tại vùng đất thép Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng thế phát xuất gia năm lên 10 tuổi, thọ Đại giới Tỳ kheo vào năm 24 tuổi. Ngài tốt nghip Tiến sĩ Pht học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nht Bn. Hòa thượng nay đã 82 tuổi, ở độ tuổi cần nghỉ ngơi, nhưng Ngài vẫn không ngừng sách tấn, truyền nhiệt huyết cho Tăng Ni sinh giảng viên tại Học viện. Ngài tầm nhìn xa, tập hợp những Tăng
 

Ni xuất chúng lại đóng góp ý tưởng, trí tuệ cho công cuộc xây dựng Học viện.
Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm đã nhiều sáng kiến, nhằm nâng cao chất lượng quy mô của Học viện. Để khắc phục hạn chế của công tác giáo dục trong một thời gian đặt nặng số lượng hơn chất lượng, chiều rộng hơn chiều sâu, coi trọngthuyết hơn thực hành, Hòa thượng đã những bước đi quan trọng. Việc xây dựng Nội viện để giúp Tăng Ni sinh chỗ vừa học vừa tu một minh chng. Trong nhim k, Vin trưởng Hòa thượng Thích Trí Quảng (2007 - 2012), ý tưởng về việc xây dựng sở 2 của Học viện trên một khu đất rộngngoại ô đã được thực hiện. Sau gần bốn năm khởi công xây dựng, Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở
2) đã hoàn thành giai đoạn một vào tháng 5 năm 2016, sở 2 của Học viện đã chính thức đi vào hoạt động. Khóa 11 đã di chuyển từ trụ sở chính của Học viện đến sở 2. Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp năm học 2017 - 2018, Hòa thượng Viện trưởng nhấn mạnh: “Kể từ khóa 11 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, sở 2 chính thức đi vào hoạt động, điều kiện sống của Tăng Ni sinh đã thay đổi nhiều… Đạo Phật chú ý kiến tạo các môi trường giáo dục, khuyến khích sự phát triển giới đức, tâm đức tuệ đức của cá nn.
thể nói, sự ra đời của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sở 2 trong thời kỳ lãnh đạo của Hòa thượng Thích Trí Quảng đã mở ra một chương mới trong quá trình phát triển hội nhập của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Nội viện môi trường lý tưởng cho bất cứ Tăng Ni sinh nào. Tu học nội trú niềm mơ ước của nhiều Tăng Ni sinh các khóa từ năm 2016 trở về trước. Học viện chính một tu viện khép kín. Chương trình tu học được đan xen chặt chẽ, phù hợp, trong học tu trong tu học, vừa tạo cho Tăng Ni sinh một đời sống an lạc, vừa giúp Tăng Ni sinh phát huy được đầy đủ năng lực sức sáng tạo của mình.
Để thúc đẩy việc tu học tại Học viện, từ ngày 30/3/2014, Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm Hội đồng Điều hành Học 
viện đã quyết định tổ chức khóa tu một ngày an lạc mỗi tháng bốn kỳ vào Chủ nhật với sự hướng dẫn trực tiếp của Hòa thượng Viện trưởng Thích Trí Quảng Hòa thượng Phó Viện trưởng Thường trực Thích Giác Toàn.
Đặc biệt, năm nay, 2019, Hòa thượng cho khai mở khóa tu 10 ngày tại Học viện dành cho chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Điều hành, Hội đồng khoa, giảng viên Tăng Ni sinh viên các khóa của Học viện. Ban đạo từ trong lễ bế mạc khóa tu 10 ngày tại Học viện, Hòa thượng nhận định: “Mười ngày qua, mỗi hành giả Tăng, Ni đu thu hoạch được kết quả cho riêng mình vvic tu và học.Hòa thượng cho biết thêm, đây mùa anthứ 60 kể từ ngày Ngài thọ Cụ túc giới mùa anthứ 20 Hòa thượng được thỉnh làm thiền chủ. Cũng theo lời Hòa thượng, mùa an năm nay, Ngài cảm thấy hài lòng nhất, nghiêm túc nhất nhiều thành tựu nhất trong tất cả các mùa an cư. Hòa thượng cho rằng, Học viện trải qua nhiều năm đào tạo nhưng chủ yếu kiến thức, trong 4 năm trở lại đây mới chú trng đến vic nh trì. Tôi xin trích lời Hòa thượng: Qua sở tu sở học của Tăng Ni sinh trong những năm tháng học tập, khi tốt nghiệp ra trường, bằng sở đắc của mình, mắt tuệ được khai mở, chúng ta biết mình cần đi đâu, cần làm gì. như vậy, bản thân chúng ta mới sứ giả của Như Lai đây cũng mong ước của các thế hệ tin nn.3
Đặc biệt, trong thời gian diễn ra khóa tu 10 ngày, 7 ngày các phiên làm việc giữa Hội đồng Điều hành Ban Giảng huấn thảo luận về vấn đề cải cách chương trình giáo dục của Học viện. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cởi mở, các phiên làm việc đã biểu quyết thông qua chương trình cải cách đào tạo Cử nhân, Thạc TiếnPhật học tại Học viện. Hòa thượng Viện trưởng đã thành lập Hội đồng Khoa học Đào tạo của Học viện gồm 21 thành viên. Hòa thượng Viện trưởng cũng chấp thuận chủ trương cho phép tnh lp các khoa mới gm: Y học cổ truyn, Triết học, Tôn giáo


  1. “TP. Hồ Chí Minh: Kết thúc khóa cấm túc 10 ngày tại Học viện”, https://giacngo.vn/ vanhoa/phatgiao/2019/05/30/5BF6C8/
 
học, Đông Nam Á học. thể nói khóa tu 10 ngày mùa annăm nay khóa tu chuyển mình của Học viện.
Trong khóa tu 10 ngày vừa qua, Thượng ta Thích Nht Từ, PViện trưởng Học viện đề xuất ý tưởng mở Khoa Phật học Quốc tế tại Học viện Hòa thượng Viện trưởng đã rất ủng hộ. Hòa thượng cho rằng, việc đào tạo sinh viên quốc tế thể được thực hiện tại Học viện hoặc được đào tạo từ xa. Học viện đã làm tốt các khóa đào tạo trong nước, nên cũng thể làm được với những khóa đào tạo từ xa cho người nước ngoài. Điều này sẽ thúc đẩy quá trình hội nhập hợp tác quốc tế của Học viện.
Trước khóa tu 10 ngày, tôi có dịp được sang Thái Lan trong công cuộc tìm kiếm hướng đi cho học trò sau khi tốt nghiệp tại Học viện, đến tm Trường Pht giáo Quốc tế Thái Lan (Thailand Interna- tional Buddhist College), nơi khoảng 50 sinh viên nước ngoài với nhiều ngôn ngữ quốc tế được giảng dạy sử dụng, tôi thấy chạnh lòng khi Việt Nam chưa được môi trường nào như thế. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sở 2 được coi trường Đại học Phật giáo quy mô lớn nhất Đông Nam Á về số lượng học viên nhưng lại không khoa đào tạo học viên nước ngoài. Học viên trong trường chỉ nói tiếng Việt, không hi nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung… với người nước ngoài. Tôi mong ước Học vin có thể trở tnh một “Liên hợp quốc” thu nhỏ với sự tham gia của các sinh viên quốc tế. Trong xu thế hi nhập toàn cầu hóa hiện nay, mở rộng đào tạo quốc tế một hướng đi đúng đắn hợp quy luật.
vậy, khi tham dự khóa tu 10 ngày tại Học viện, tôi cùng hân hoan khi Thượng tọa Thích Nhật Từ đề xuất ý tưởng mở Khoa Phật học Quốc tế đào tạo Phật giáo cho học viên nước ngoài đã được Hòa thượng Vin trưởng nhit lit ủng h. Tôi cũng gi đây bước chuyển mình của Học viện. Chắc chắn việc mở Khoa Phật học Quốc tế sẽ nâng cao vị thế uy tín của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ ở trong nước cònkhu vực trên trường quốc tế.
 
Trong một thời gian, Học vin đã quan m nhiu đến số lượng, tốc độ phát triển hơn chất lượng, chú ý đến chiều rộng hơn chiều sâu. dụ, việc học hai cổ ngữ hai sinh ngữ cùng một lúc làm cho Tăng Ni sinh không đủ thời gian để tư duy hấp thụ những kiến thức được truyền trao trên lớp học. Thư viện của Học viện cũng bị bỏ quên một thời gian. Học viên không đủ tư liệu để học tập tra cứu phải tự trang bị sách vở, tài liệu học tập cho mình. Việc thiếu tài liệu học tập cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của Tăng Ni sinh.
Tuy nhiên, trong khoảng 4 năm qua, những hạn chế này đã được khắc phục đáng kể. Học viện không chỉ gia tăng về số lượng, quy mô còn cải thiện nhiều về chất lượng, việc hành trì đã được coi trọng. Đặc biệt, Thư viện của Học viện được thành lập từ tháng 6/2016, đến nay thể coi thư viện lớn nhất, tiêu biểu nhất của Phật giáo Việt Nam,một biểu trưng của học thuật Phật giáo Việt Nam hiện đại. Nhìn vào quy mô, chất lượng hoạt động của Thư viện hiện nay, thể thấy được chất lượng giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện đã sự chuyển biến lớn trong những m qua. Thượng ta Thích Chơn Minh, Thư vin Trưởng cho biết: “Thư viện hiện hơn 12.000 đầu sách với tổng số trên 25.000 bản sách, chủ yếu là sách Phật giáo, với nhiều ngôn ngữ khác nhau như: Vit, Anh, Pháp, Hán, PaliTrong tương lai gn, thư vin sẽ cung cấp sách Hán Nôm với các chủ đề liên quan đến Phật giáo, lịch sử văn học nước nhà”4. Đặc biệt, Thư viện đã được trang bị phần mềm quảnđiện tử, trang bị các máy tính kết nối mạng internet, hệ thống wifi miễn phí để bạn đọc dễ dàng tra cứu trực tuyến tìm kiếm tài liệu học tập ngay tại thư viện.
một nữ tu sĩ, tôi đã rất xúc động ngay từ khi mới thành lập tuyển sinh khóa đầu tiên năm 1984, Học viện đã quan tâm đến việc đào tạo Ni tài, bên cạnh việc đào tạo Tăng tài. Ni chúng đã được đồng học cùng Tăng chúng, không bị tụt hậu hay bỏ rơiphía sau.


  1. “Thư viện Học việnWebsite, tiện dụng cho Tăng Ni”, https://giacngo.vn/phatgiao- tuoitre/donghanh/2017/10/31/5766D8/
Từ đó đến nay, Ni chúng Việt Nam luôn được theo học cùng trường với Tăng chúng dưới sự day dỗ hướng dẫn của các vị giáo thọ trong cùng một hệ thống giáo dục. Đây một đặc ân không phải Ni giới Phật giáo quốc gia nào cũng có. vậy, với cương vị một nữ tu sĩ đã được hội học tập trưởng thành từ Học viện, tôi cảm thấy cùng biết ơn Học viện, biết ơn quý Hòa thượng Viện trưởng sáng lập Viện trưởng đương nhiệm, biết ơn các giảng sư, biết ơn nhng người bn đồng họcTôi cm thy sự học snh của mình đã không lãng phí khi hôm nay lại được về đây cống hiến, phụng sự, góp phần vào việc thực hiện sứ mệnh của Học viện, đào tạo những thế hệ Tăng Ni tài đứctương lai của Phật giáo nước nhà.
 1. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TẠI HỌC VIỆN
Cũng như giáo dục thế tục chủ đề luôn thu hút sự chú ý của hội, giáo dục Phật giáo cũng chủ đề được tranh luận sôi nổi trong các Hội nghị Phật giáo. Tại Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ V, tháng 12 năm 2002, Thượng tọa Thích Gia Quang, đại biểu Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương đã nhấn mạnh: Giáo dục Pht giáo trong thời hiện tại phải được dựa trên sở giới, định tuệ. Đối tượng của nền giáo dục này chính thế hệ Tăng Ni sinh trẻ tuổi, thái độ, kiến thức tâm tư của các vị. cần phải được cập nhật hóa trang bị những kỹ thuật hiện đại để hòa nhập được với sự phát triển của quốc gia của thế giới. Nền giáo dục này mở rộng vòng tay đón nhận đánh giá cao những kiến thức lý giải mới của Phật học hiện đại trên thế giới; trong khi đó vẫn tôn trọng vàbảovcác truyn thống Pht giáo đã u truyn n 2.500 năm nay.5
Như Thượng tọa Thích Nhật Từ đã chỉ ra, phải cải cách hệ thống giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự cải cách này chỉ thể thực hiện khi mỗi đơn vị đào tạo trực thuộc Giáo hội được cải cách. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh một sở đào tạo hàng đầu của Giáo hội ở khu vực phía Nam, cần sự tiên phong trong quá trình cải cách. Để nâng cao chất lượng  1. Thích Minh Châu, Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại, tr. 11.
công tác giáo dục tại Học viện, Học viện cần tiến hành cải cách ở cả nội dung giảng dạy hình thức truyền đạt kiến thức. Th nhất, Học viện cần soát lại chương trình đào tạo, cần giảm bớt sự trùng lặp các môn học ở các cấp độ khác nhau, tránh tình trạng học đi học lại nhiều môn học, dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu, học nhiều môn nhưng lại không độ sâu với môn nào. Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, việc học nhiều môn cùng một lúc “lối học nhi nhét, làm trit tiêu tư duy và ssáng to của học viên.6 Thứ hai, Học viện cần tổ chức biên soạn cập nhật giáo án, giáo trình cho các môn học. Th ba, Học viện cần nâng cao nghiệp vụ phạm cho giảng viên thông qua các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy. Điều này đã được Học viện quan tâm cần được tiếp tục duy trì.
KẾT LUẬN
thể nói, từ khi thành lập đến nay trải qua chặng đường 36 năm, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua những bước chuyển mình lớn. Những bước chuyển mình đầu tiên được thực hiện bởi Hòa thượng Viện trưởng sáng lập Thích Minh Châu với vic tnh lp Trường Cao cp Pht học Vit Nam năm 1983 chính thức đổi tên thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 với nền giáo dục gồm cả Phật học thế học. Hòa thượng Thích Trí Quảng đã kế thừa phát huy xuất sắc sự nghiệp Hòa thượng Thích Minh Châu để lại. Với tầm nhìn, nhiệt huyết, trí tuệ, Ngài đã giúp mở rộng phạm vi lĩnh vực đào tạo của Học viện, tăng số khoa đào tạo lên 12 khoa, mở thêm bậc học Thạc Tiến sĩ, khởi công xây dựng đưa sở 2 của Học viện đi vào hoạt động. thể nói, Hòa thượng Viện trưởng sáng lập và Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm là những danh Tăng, những nhà giáo dục đại, xuất chúng, đóng góp lớn vào nền giáo dục Phật giáo nói riêng, nền giáo dục nước nhà nói chung. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tự hào khi cả hai Đại lão Hòa thượng của mình được Hội đồng Đại


  1. Thích Nhật Từ, Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam, http://www.budsas.org/ uni/u-vbud/vbpha293.htm.
học Mahachulalongkornrajvidyalaya Thái Lan trao tặng bằng TiếnDanh dự về Phật học vào các năm 1996 2008.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh coi giáo dục Phật giáo sứ mệnh thiêng liêng, trọng đại, cấp thiết. Tầm nhìn của Học viện biến Học viện trở thành trung tâm giáo dục Phật giáo lớn trong khu vực thực tập Phật pháp lớn nhất trong nước. Với cam kết nỗ lực vượt qua các giới hạnnhân, đề cao tiếng nói đồng thuận, thống nhất, trí tuệ tập thể, Học viện thể trở thành bệ phóng, giúp khai phóng năng lực, mở mang trí tuệ, nơi bồi dưỡng phẩm hạnh cho mỗi người con Phật duyên đến đây tu học.

 
***

Tài liệu tham khảo
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh: hình thành phát triển, video lưu hành nội bộ.
Thích Nhật Từ, “Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam, http://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbpha293.htm.
Thích Nhật Từ, “Hướng đến cải cách giáo dục Phật học tại Việt Nam”, https://phatgiao.org.vn/huong-den-cai-cach-giao-duc- phat-hoc-tai-viet-nam-d16977.html.
Thích Minh Châu, Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại.
Thích Nữ Như Nguyệt, Giáo dục Ni giới Việt Nam thời hiện đại, báo cáo tại Hội nghị Sakyadhita Quốc tế về Nữ giới Phật giáo tại Hàn Quốc, năm 2006.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ quá khứ đến hin ti, http://www.vbu.edu.vn/vbunews/ vbunews-detail/AP-202/Hoc-vien-PGVN-tai-TP-HCM:-Tu- qua-khu-den-hien-tai.html.
Phúc Nguyên, “Những bước tiến trong công tác giáo dục – đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, http://btgcp.gov.vn/Plus/ aspx/vi/News/38/0/240/0/1566/Nhung-buoc-tien-trong- cong-tac-giao-duc-dao-tao-cua-Giao-hoi-Phat-giao-Viet-Nam.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây