41. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thứ sáu - 06/12/2019 07:50
CÔNG TÁC QUẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
NCS.ĐĐ. Thái Cao Đa (Thích Thiện Tấn)
 
 
 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục Đào tạo hiện nay đang được đặt trong bối cảnh đổi mới với sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa hội nhập quốc tế. Đặc điểm đó đã làm cho Giáo dụcĐào tạo phải luôn luôn đổi mới, phát triển về mục tiêu, nội dung, phương pháp, điều kiện đảm bảo việc tổ chức đánh giá. Việc tổ chức quá trình đào tạoHọc viện Phật giáo Việt Nam cũng nằm trong quy luật chung đó. Chương trình đào tạo hiện hành của Học viện Phật giáo được xây dựng trên sở các môn học phần lớn các kinh điển đại thừa, tiểu thừa một số môn thế học đại cương chung theo quy định chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Mặc đã những chủ trương về phát triển, cập nhật chương trình đào tạo, nhưng so với yêu cầu chung của thế giới hiện nay cũng như của Giáo hội Phật giáo, công tác quản chương trình đào tạo cần phải tiếp tục đổi mới, phải xuất phát từ những sở luận thực tiễn, những giải pháp tính khả thi cần thiết.
 
 
 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬNTHỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI QUẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOHỌC VIỆN PHẬT GIÁO
  1. Khái niệm đổi mới quản chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo của một ngành học ở một trình độ cụ thể bao gồm: Mục tiêu đào tạo; Nội dung đào tạo; Phương pháp quy trình đào tạo; Đánh giá kết quả đào tạo.
Đổi mới quảnchương trình đào tạo không phải chỉ quá trình hình thành, xây dựng còn bao hàm cả sự thay đổi, bổ sung liên tục trong chương trình giảng dạy để giúp việc học hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của cá nhân, tổ chức hay cộng đồng. Đổi mới công tác quảnchương trình đào tạo nhằm làm cho nội dung đào tạo cập nhật với nhu cầu nhân lực của hội, tiếp cận với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đưa lại lợi ích cho nhà trường, người học, cho hội. Đổi mới công tác quản chương trình đào tạoviệc kế thừa, chọn lọc những thành tựu của thời gian qua, phát triển vận dụng trong bối cảnh mới, phải dựa trên những sởluận sở thực tiễn để không sa vào duy ý chí, chủ quan, hình thức.
  1. Đặc trưng của chương trình đào tạoHọc viện Phật giáo
Đctrưng củachươngtrìnhđào tạo Học viện Phtgiáo Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo trong hệ thống giáonhà Phật, nhưng phải dựa trên ni quy của Ban Giáo dục Pht giáo Trung ương làm nền tảng. Chương trình đào tạo chỉ dành cho giới tu sĩ về giáonhà Phật tín đồ Phật giáo, toàn bộ các môn học chủ yếu kinh điển Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa; không có trường nào chương trình đào tạo này. Những giáovề các môn học đặc thù trong chương trình học các môn học, nặng về vấn đề tâm linh hơn thuyết.
Chính đặc trưng của chương trình đào tạo này sẽ quy định, chi phối việc tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, từ công tác tuyển sinh đầu vào, hoạt động đào tạo, tài liệu dạy - học, đội ngũ giảng cán bộ quản lý, tổ chức hoạt động giảng dạy, tổ chức hoạt động 
học tập của Tăng Ni sinh, tổ chức đánh giá kết quả đào tạo, các hoạt động thực hành theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
  1. Mục đích của chương trình đào tạoHọc viện Phật giáo
Mục đích chương trình đào tạo của Học viện Phật giáo đào tạo Tăng Ni thật sự giỏi về thế học Phật học, nền tảng kiến thức Phật học phong phú, đảm bảo hài hòa giữa chất lượng số lượng, giữa tri thức, kỹ năng, nhân cách, phẩm hạnh của người học. Người học phải trở thành những tu sĩ Phật giáo chân chính. Học để tu, học để hoằng pháp giúp đời, trong đó tu chính, tu từ khi bước chân vào chùa cho đến khi chấm dứt cuộc đời; học để trau dồi đạo đức trí tuệ, để thuận lợi hơn trên con đường tiến đến giác ngộ giải thoát tối hậu.
  1. Nội dung chương trình đào tạoHọc viện Phật giáo
Nội dung chương trình đào tạo tính đặc thù của Phật giáo; các môn học tính thiên về tâm linh hơn các môn học hội, mang tính chất tu chứng hơn những kiến thức của thế gian. Chương trình đào tạo của Học viện Phật giáo chuyên sâu vào nội điển Phật giáo nhiều hơn các môn học hội, giáonhà Phật mang tinh thần xuất thế gian nhiều hơn. Quản lý nội dung chương trình đào tạo của Học viện Phật giáo để tổ chức hoạt động đào tạo được tốt, giúp cho người học cái nhìn mới dễ hiểu dễ tiếp thu giáoPhật Đà.
Chương trình đào to ở các Trường Pht học bao gồm toàn bộ Kinh, Lut, Lun (Tam tạng kinh) trong hệ thống kinh đin Bắc tông cũng như Nam tông (Đại thừa Tiểu thừa, Nam truyền Bắc truyền) văn hóa Phật giáo, các kiến trúc của nhà Phật; học một số môn học đại cương quy định chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nội dung chương trình đào tạo chủ yếu dựa trên chương trình do Ban Giáo dục Pht giáo Trung ương hoạch định, nhưng luôn được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện những môn học để nâng cao năng lực toàn diện cho người học. Cụ thể: Khối kiến thức đại cương 24 tín chỉ; Khối kiến thức sở ngành 27 tín chỉ; Khối kiến thức 
chuyên ngành Phật học 48 tín chỉ; Khối kiến thức cổ ngữ chuyên ngành 12 tín chỉ; Khối kiến thức ngoại ngữ, thuật ngữ Phật học 12 tín chỉ.
Nội dung chương trình đào tạo sẽ chi phối, quy định việc thực hiện phương pháp, quy trình, cách thức đánh giá các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo, đáp ứng được quy định chung phù hợp với đặc trưng của sở đào tạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
  1. Yêu cầu đối với việc đổi mới quản chương trình đào tạoHọc viện Phật giáo
Trước các yêu cu cp ch về đi mới giáo dục của Vit Nam, xu thế hội nhập giao lưu sâu rộng của Phật giáo trên thế giới, giáo dục Phật giáo cũng cần những đổi mới để hoà nhập chung với nn giáo dục nước nhà. Trước xu thế đó, yêu cu đi vi vic đi mới quản chương trình đào tạoHọc viện Phật giáo cần đảm bảo:
   • Đổi mới quảnchương trình đào tạo nhằm đào tạo ra được đội ngũ Tăng Ni, phục vụ đắc lực cho sứ mệnh hoằng dương chính pháp. Nội dung quan trọng nhất của giáo dục Phật giáo Tam lậu học, được tóm lược trong Giới, Định Tuệ nhằm đạt được giác ngộ về bản chất cuộc đời.
   • Việc đổi mới quản chương trình đào tạo góp phần thực hiện mục tiêu của giáo dục Phật giáo hướng con người đến một hội, ổn định, hòa bình phát triển. Mục đích của đạo Phật thay đổi tư cách đạo đức, biến đổi những xúc cảm thể chất của con người, khắc phục được những nỗi khổ đau đang hiện hữu hóa giải những nỗi khổ đau mang lại cho người khác.
   • Việc đổi mới quảnchương trình đào tạo quy định những tiêu chí phương pháp dạy học hiệu quả đối với người dạy người học. Phương pháp giảng dạy của giảng hướng tới người học, sử dụng những phương pháp phù hợp với đối tượng nghe (khế cơ); kết hợp với phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, hỗ trợ tốt hơn cho Tăng Ni sinh trong quá trình học tập, tu luyện.
 

- Việc đổi mới quảnchương trình đào tạo hoàn thiện những quy định về quyền lợi trách nhiệm của người dạy người học nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò vị thế của Phật giáo Việt Nam đối với dân tộc trong bối cảnh hiện nay. Đổi mới quảnchương trình đào tạo góp phần hoàn thiện, thống nhất hệ thống chương trình đào tạo của các trường đào tạo về Phật giáo; chuẩn hóa các quy định về tiêu chí trường lớp, chỉ tiêu chiêu sinh các vấn đề liên quan khác.
 1. CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  1. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giảng học viên về mục tiêu, nhiệm vụ vai trò của việc đổi mới quản chương trình đào tạo
 • Mục tiêu của giải pp nhm hình thành ý thc giảngdy, học tập cho giảng sư, Tăng Ni sinh trên tinh thần tự học để rèn luyện phẩm chất đạo đức phạm hạnh nhân của mỗi thành viênHọc viện Phật học, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo.
 • Nội dung của giải pháp được thể hiệnnhận thức của giảng và của học viên. Trong trường Pht học, người thy là người quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục, cầu nối giữa văn hoá nhân loại văn hoá dân tộc. vậy, người thầy cần phẩm chất năng lực nhất định. Các giảng phải nhận thức được rằng, đổi mới công tác quảnchương trình đào tạo một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạoHọc viện Phật giáo. Bên cạnh đó, cần nhận thức sâu sắc rằng, quản học tập của người học quản việc thực hiện nhiệm vụ, bổn phận học tập của Tăng Ni; thực hiện tốt những tri thức, kỹ năng, phẩm hạnh đã được học; quản việc nghiên cứu, rèn luyện thực hành của người học trò trong quá trình đào tạo.
 • Để thực hiện tốt giải pháp này, cần xác định, phân cấp trách nhiệm của cácnhân, tập thể, của Học viện, của giảng Tăng NiHọc viện Phật giáo về việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ vai trò của việc đổi mới công tác quảnchương trình đào tạo.
  1. Tổ chức khảo sát nhu cầu người học để xây dựng kế hoạch điều chỉnh, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với người học, đáp ứng mục tiêu đào tạo của Học viện Phật giáo
 • Mục tiêu của giải pháp nhằm đánh giá về chương trình đào tạo của Học viện như thế phù hợp cho người học chưa; chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng về những tri thức, kỹ năng, phẩm hạnh những tiêu chuẩn khác theo tôn chỉ của Phật giáo Việt Nam. Trên sở đó, nhằm giúp cho quá trình quảnchương trình đào tạo kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật để phù hợp với sự phát triển của Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.
 • Nội dung của giải pháp thể hiện qua các kết quả khảo sát, nắm bắt thông tin từ thực tiễn hoạt động của Giáo hội Phật giáo để bổ sung, đổi mới chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, cần cập nhật những thông tin, số liệu liên quan đến trình độ, sự am hiểu về Phật học, phẩm hạnh những điều kiện khác của Tăng Ni, người học để làm cho chương trình đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu của người học. Cần vận dụng những quan điểm, đường lối, chính sách của Nhà nước về việc phát triển Phật giáo đồng hành cùng dân tộc để cập nhật, cụ thể hóa trong việc phát triển, đổi mới chương trình đào tạo. điều quan trọng phải thể hiện được tôn chỉ, nguyên tắc hoạt động của Giáo hội Phật giáo để làm cho chương trình đào tạo khả năng đào tạo, rèn luyện người học trở thành nhưng Tăng sư, Phật tử uy tín của Phật giáo.
 • Chương trình đào tạo của Phật giáo một chương trình học đặc thù; sự nhận thức để hiểu biết về các môn học điều cực kỳ quan trọng trong đời sống tâm linh của các hành giả chỉ giáonhà Phật. Chương trình đào tạo của Phật giáo khác với chương trình đại học quốc dân ở chỗ các môn học của Phật giáo thể hiện sự tu tập tự thân mới thấu hiểu lời Phật dạy. Nếu người học duyên căn sâu dày với Phật pháp thì sự ngộ nhận sẽ mau giác ngộ được chânmầu nhiệm đặc biệt về các môn học. vậy, chương trình đào tạo phù hợp với Tăng Ni sinh, khuyến khích được tinh thần ham học của họ đem lại kết quả rất cao trong học tập, tu luyện. Chương trình đào tạo cần phải thường xuyên bổ sung, cập nhật, phát triển để đảm bảo đúng mục tiêu, tôn chỉ của Phật giáo, phù hợp với điều kiện kinh tế hội tiếp cận được với những thành tựu của các Học viện Phật giáo quốc tế.
 • Cần được cụ thể hóa trách nhiệm cho các tập thể, bộ môn, cho bộ phận quảnhoạt động đào tạo, bộ phận tuyển sinh toàn thể giảng sư. như vậy, mới kết quả toàn diện, chính xác về khảo sát nhu cầu người học để điều chỉnh, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với người học, đáp ứng mục tiêu đào tạo của Học viện Phật giáo.
3.3. Chđạođổimithchinchươngtrìnhđàotophùhpvingười học điều kiện của Học viện Phật giáo trong bối cảnh hiện nay
 • Mục tiêu của giải pháp nhằm giúp cho chương trình đào tạo tính thực tiễn, khả thi; góp phần bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng trong quá trình chuẩn hóa, chất lượng hóa, tinh thần từ bi hóa trong nghề nghiệp giáo dục đáp ứng nhu cầu của đất nước Phật giáo trong thời hội nhập Phật giáo thế giới. Phát triển đội ngũ giảng đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, đồng bộ về cấu, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch của Học viện, góp phần thực hiện sứ mệnh Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.
 • Nội dung giải pháp cần chú trọng chỉ đạo tổ chuyên môn kế hoạch đổi mới thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với người học điều kiện của Học viện trong bối cảnh hiện nay. Việc đổi mới chương trình đào tạo cần tuân thủ những quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời phải bám sát nguyênhoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên sở đó, phân tích những nhu cầu thực sự của người học thực tiễn hoạt động của Phật giáo trong cuộc sống; cập nhật những thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến Phật giáo Việt Nam Phật giáo thế giới; xem xét những điều kiện đảm bảo của Học viện trong việc thực hiện đổi mới quảnchương trình đào tạo.
 
 
  • Tổ chức hội nghị, quán triệt tinh thần đổi mới thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với người học điều kiện của Học viện trong bối cảnh hiện nay. Tăng cường phát triển đội ngũ giảng cán bộ quảnchương trình đào tạo. Sắp xếp tuyển chọn những cán bộ quản giảng đủ điều kiện tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phạm, đạo hạnh các điều kiện khác (tin học, ngoại ngữ, sử dụng thiết bị hiện đại trong đào tạo). Tổ chức, triển khai chiến lược, kế hoạch đến giảng sư, nhất chính sách, pháp luật, nhu cầu mới của đất nước của Phật giáo để đảm bảo việc đổi mới quảnchương trình đào tạo chất lượng, hiệu quả.
3.4. Đmbocđiềukinnhmthchinttđổimiqunlýchương trình đào tạoHọc viện Phật giáo
  • Mục tiêu của giải pháp nhằm làm cho việc đổi mới quảnchương trình đào tạo đảm bảo thiết thực, khônghào, hình thức. Bởi vì, việc đổi mới quảnchương trình đào tạoHọc viện Phật giáo phải dựa trên những điều kiện, nguồn lực, bối cảnh nhất định. Nắm hiểu được vấn đề này, Học viện Phật giáo sẽ huy động, thiết lập được các điều kiện cần đủ cho việc đổi mới quảnchương trình đào tạo nói riêng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của Học viện Phật giáo nói chung.
  • Nội dung giải pháp tập trung vào việc củng cố, tăng cường các nguồn lực, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo. Xây mới phòng học, tăng ở nội trú. Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập, máy chiếu. Trùng tu cải to thêm png học vi tính, các phòng máy hiện đại, cải tạo sửa chữa trang thiết bị dạy học. Lên kế hoạch xin hỗ trợ kinh phí từ các cấp quản lý, địa phương các chùa; huy động nguồn lực (nhất tài lực) để đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học.
Biên soạn, dịch thuật giáo trình bằng việc huy động các chuyên gia, các giảng lâu năm, nhà nghiên cứu về tôn giáo, nhất Phật giáo. Sang các nước bnn Đ, Thái Lan, Miến Đin, Trung Quốc thỉnh kinh điển tài liệu tham khảo tiên tiến của nước bạn để phục vụ nghiên cứu học tập giảng dạy. Thành lập Phân viện Nghiên
 

cứu Dịch thuật trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhập sách giáo khoa, sách tham khảo từ các học viện trong nước nước ngoài. Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho các giảng Tăng Ni.
 • Đảm bảo các điều kiện đổi mới quảnchương trình đào tạo phải đồng bộ với nhiệm vụ đổi mới chương trình, nội dung dạy học; đổi mới hình thức phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo nói chung hoạt động dạy học nói riêng. Tổ chức hội nghị, kết, tổng kết để rút kinh nghiệm về việc đảm bảo các điều kiện cho việc đổi mới quảnchương trình đào tạo; khắc phục những mặt yếu kém, phát huy những mặt mạnh về việc phát triển các nguồn lực (nhân lực – vật lực – tài lực) cho việc quảnchương trình đào tạo nói riêng hoạt động đào tạo của Học viện nói chung.
 • Cần thông số, tiêu chuẩn ràng về các điều kiện về sở vật chất, trang thiết bị cho từng hạng mục trong chương trình đào tạo. Cần kế hoạch chi tiết, trong đó lộ trình ràng cho việc đề xuất các hạng mục về điều kiện sở vật chất, trang thiết bị cần được ưu tiên quan tâm tiếp tục cải thiện. Nguồn tài chính phải được đảm bảo ổn định, thu chi quản lý hợp lý, quy chế chi tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực một cách tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo những người chuyên nghiệp làm công tác mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. Giảng Tăng Ni cần ý thức hơn nữa trong việc sử dụng đúng quy định về các thiết bị trong chương trình đào tạo, làm đúng quy trình, ghi lý lịch thiết bị đầy đủ. Xây dựng quy chế kiểm tra, đánh giá thường xuyên nhu cầu thực tế việc sử dụng sở vật chất, thiết bị dạy học kịp thời quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư, quảnsử dụng thu, chi ngân sách hợp lý.
3.5. Đánh giá kết quả, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện đổi mới quản chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện trong giai đoạn hiện nay
 • Mục đích của giải pháp nhằm đánh giá, xác định mức độ thực
 

hiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo của Học viện dựa trên nhng qui định của Học vin và Giáo hi Pht giáo Trung ương đã ban hành, giúp Học viện tự đánh giá hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng hiệu quả của chương trình đào tạo.
Qua đó công bố với hội về thực trạng chất lượng đào tạo của Học viện để người học hội biết được; giúp cho các nhà quản chính sách điều chỉnh phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo; thúc đẩy việc cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của Học viện.
  • Nội dung của giải pháp thể hiệnviệc xây dựng một quy trình thống nhất làm công cụ phục vụ hoạt động quảnđánh giá kết quả đầu ra phù hợp với đặc trưng đào tạo nhân lực cho Giáo hội Phật giáo. Xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm tra, đánh giá đúng với mục tiêu, sứ mạng của Học viện, phù hợp với chuẩn đầu ra của hoạt động đào tạo, bám sát những yêu cầu của thực tiễn hoạt động Phật giáo cũng như các điều kiện kinh tế - hội hiện nay.
  • Việc kiểm tra, đánh giá kết quả đổi mới quảnchương trình đào tạo cần được thực hiện trên sở kết quả thử nghiệm lấy ý kiện rộng rãi các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng Tăng Ni, các tầng lớp hội khác.
Cần chú ý phát hiện xem chương trình đào tạo được thiết kế, phát triển thực hiện đạt được kết quả mong muốn; xác định các điểm mạnh, điểm yếu, những hạn chế của chương trình đào tạo.
Trên sở đó để đề xuất, kiến nghị việc quản chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu đào tạo nhân lực của Giáo hội Phật giáo.
  • Lập kế hoạch đánh giá kết quả đầu ra kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới quảnchương trình đào tạo với sự tham gia phối hợp của các tập thể,nhân trong ngoài Học viện. Đảm bảo đúng các tiêu chí, quy trình về kiểm tra, đánh giá của các sở giáo dục theo quy định chung, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc, tôn chỉ hoạt động của Giáo hội Phật giáo; học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của Giáo hội Phật giáo thế giới.
 
 
 • Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện đổi mới quảnchương trình đào tạo cần đảm bảo tính định hướng mục tiêu, tính hệ thống, tính hiện đại tính hiệu quả, khả thi. Tăng cường hiệu lực các kết luận của công tác kiểm tra, đánh giá. Đề xuất giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại trong quá trình đánh giá, kiểm tra giám sát, để điều chỉnh, uốn nắn công tác quảnchương trình đào tạo. Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát hiệu quả đổi mới quản chương trình đào tạoHọc viện Phật giáo.
 1. KẾT LUẬN
Cũng như các sở Giáo dục – Đào tạo khác, hoạt động đào tạo của Học viện Phật giáo vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, trình độ, uy tín của đội ngũ nhân lực của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. vậy, việc đổi mới quảnchương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, phù hợp với điều kiện mới của hoạt động Phật giáo tính cấp thiết. Tuy nhiên, việc đổi mới quảnchương trình đào tạo phải xuất phát từ những sởluận thực tiễn, phải thực hiện từ việc nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá việc đổi mới quảnchương trình đào tạo. như vậy, hoạt động của Học viện Phật giáo nói riêng Phật giáo Việt Nam nói chung mới thực hiện tốt mục tiêu đưa lại thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc loài người tiến bộ.***
Tài liệu tham khảo
Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (2012), Giáo dục Pht go Việt Nam định hướng phát triển, NXB. Tôn giáo Nội.
Trần Văn Cát (2016), Quản đào tạo tại học viện Phật giáo Việt Nam theo cách tiếp cận đảm bảo chất lượng, (luận án tiến sĩ) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Nguyễn Đức Chính (2007), Chương trình đào tạo phát triển chương trình đào tạo, Tập bài giảng cho lớp cao học, Nội.
Nguyễn Tiến Hùng (2015), “Phát triển quảnphát triển chương trình đào to đáp ứng yêu cu xã hi, Tp chí Khoa hc Giáo dục, số 113, tháng 2/2015.
Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (2012),
Chương trình cử nhân Phật học.
Phạm Kim Khánh (dịch, 1998), Đức Phật Phật pháp, NXB. TP.Hồ Chí Minh.
Thích Thiện Siêu (chủ biên, 2001), Giáo dục Phật giáo trong hiện đại, NXB. Tôn giáo Nội.
Lương Việt Thái (2017), “Một số vấn đề về phát triển chương trình giáo dục nhà trường”, Tạp chí Khoa học giáo dục,số 138, tháng 3/2017.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây