29. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VỀ“THIỆN”CHO TRẺ EM TỪ GÓC ĐỘ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thứ sáu - 06/12/2019 09:12

 
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VTHIỆNCHO TRẺ EM TỪ GÓC ĐỘ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
 
TS. Phạm Thị Quỳnh*
 
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bi cnh hin nay, giáo dục được Đng và Nhà nước ta coi trọng “là quốc sách” hàng đầu. Giáo dục đạo đức cho trẻ em càng ý nghĩa cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi đây chính thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Ngày nay, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), giáo dục toàn diện không chỉ cung cấp kiến thức còn phải phát triển trí tuệ cùng giáo dục đạo đức cho công dân. Trong các lý thuyết giáo dục đo đức thì cách tiếp cn của Phật giáo về giáo dục đạo đức đặc biệt phù hợp với truyền thống của người Việt. Giáo dục đạo đức theo quan niệm của Phật giáo quá trình tu tập chuyển hóa nội tại (thân tâm), phát huy mặt tốt, cải tạo mặt chưa tốt của mỗi người học (“tu chuyển nghiệp”). Phật giáo chỉ nguồn gốc của mọi khổ đau do “vô minh” (thập nhị nhân duyên) cũng chỉ con đường “diệt khổ” hướng tới hạnh phúc, an lc (Giải thoát, “Niết bàn”). Giải thoát, “Niết bàn” chính mục đích/cảnh giới của an lạc, hạnh phúc viên mãn!

*. Khoa Triết học, Trường Đại học phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nội.
 

Theo số liệu thống của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam (năm 2009) khoảng 6.802.318 tín đồ Phật giáo. Theo số liệu thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong phạm vi cả nước khoảng 45 triệu tín đồ quy y Tam bảo, trong đó 839 đơn vị gia đình Phật tử khoảng 44.498 Tăng Ni, hơn 14.775 tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường1.
Trăn trở với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của nước nhà, tác giả đã mạnh dạn đề xuất nghiên cứu Giáo dục Phật giáo về “Thiện” cho trẻ em từ góc độ gia đìnhViệt Nam hiện nay”.
 1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  1. Sự cần thiết của việc giáo dục Thiện” theo Phật giáo cho trẻ em từ góc độ gia đình hiện nay
Theo Điu 1, Lut Trem 2016tr em là người dưới 16 tui. Theo Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam 2010,
UNICEF Việt Nam, số vụ vi phạm pháp luật hành chính hình sự của trẻ em dưới 18 tuổi từ năm 2001 đến 2006:2


Theo số liệu báo cáo của Cục Cảnh sát quảnhành chính về


 1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật giáo Việt Nam.
 2. Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam 2010, UNICEF Việt Nam, tr.234.
 

trật tự hội – Bộ Công an: nửa đầu năm 2017 cả nước xảy ra 2.258 vụ vi phạm pháp luật do 3.340 trẻ em người chưa thành niên gây ra. Trong đó: 36 vgiết người với 63 đi tượng; 59 vụ cướp tài sn với 103 đối tượng; 302 vụ cố ý gây thương tích với 574 đối tượng; 896 vụ trộm cắp tài sản với 1.200 đối tượng…; theo lứa tuổi: dưới 14 tuổi 174 đối tượng, chiếm tỷ lệ 5,2%; từ 14 đến dưới 16 tuổi 818
đối tượng, chiếm 24,5%; từ 16 đến dưới 18 tuổi 2.348 đối tượng,
chiếm 70,3%.   3
Theo thống của Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an: trong vòng ba năm từ 2016 đến 2018 toàn quốc đã phát hiện 13.794 vụ với 20.367 đi tượng là người dưới 18 tui phạm tội. Trong đó: giết người 183 vụ với 293 đối tượng; cướp tài sản 475 vụ với 830 đối tượng; cưỡng đoạt tài sản 88 vụ với 111 đối tượng; cố ý gây thương tích 2.017 vụ với 3.797 đối tượng; trộm cắp tài sản 5.565 vụ với 7.611 đối tượng; cướp giật tài sản 505 vụ với 627 đối tượng; Ngoài các tội danh trên, người dưới 18 tuổi còn phạm các tội khác với 4.961 vụ, 10.895 đối tượng. Về lứa tuổi phạm tội: dưới 14 tuổi chiếm 6%, từ 14 đến dưới 16 tuổi chiếm 23%, từ 16 đến dưới 18
tuổi chiếm 71%4.
Nghiên cứu nguyên nhân từ hồ các vụ việc trên cho thấy, đa số trẻ em vi phạm pháp luật do gia đình: gia đình hoàn cảnh đặc biệt, thành viên gia đình (bố/mẹ/anh chị em…) vi phạm pháp luật, đi tù, nghiện ma túy… sống trái với những chuẩn mực hội; hoặc bố mẹ mải làm ăn, ít thời gian quan tâm con cái; hoặc bố mẹ quá nuông chiều con cái; hoặc bố mẹ dạy con không đúng cách… Ngoài nguyên nhân từ phía gia đình chủ yếu, còn một số nguyên nhân khác từ phía nhà trường hội. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ phân tích vai trò của gia đình trong


 1. Hội thảo khoa học “Nâng cao công tác của lực lượng QLHC về TTXH trong phòng ngừa trẻ em người chưa thành niên (TE NCTN) làm trái pháp luật tại cồng đồng dân cư” của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an (ngày 18/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh)/
 2. Phạm Minh Tuyên (2019), “Phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội thông qua hoạt động xét xử của Tòa án Hạn chếkiến nghị”, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử - quan của Tòa án nhân dân tối cao (ISSN: 2588-1434).
 

việc giáo dục đạo đức cho trẻ em. Bởi theo quan điểm của chủ ng- hĩa duy vật lịch sử, đạo đức pháp luật những hình thái ý thức hội mối quan hệ tác động qua lại biện chứng với nhau. Đạo đức pháp luật đều nhằm điều chỉnh hành vi của con người, đều chống lại cái ác, bảo vệ cái thiện đem lại cuộc sống thanh bình cho cá nhân, gia đình hội. Song, đạo đức điều chỉnh hành vi của con người mang tính tự nguyện, từ động bên trong; còn pháp luật điều chỉnh hành vi của con người mang tính cưỡng chế, từ bên ngoài. Đạo đức điều chỉnh hành vi thông qua dư luận hội, phong tục, tập quán, truyền thống, chế điều chỉnh của đạo đức chủ yếu tự mình lựa chọn hành vi, cách ứng xử đúng đắn, hợp lẽ phải mang tính tự nguyện, dựa vào lòng tin, thói quen, phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của ntc. Chínhvậy, mỗi công dân nếu được giáo dục ngay từ nhỏ để trở thành ngườiđạo đức tốt thì cũng sẽ trở thành những công dân mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật.
Lịch sử dân tộc đã chứng minh, trong cácthuyết giáo dục đạo đức thì cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức đặc biệt phù hợp với truyền thống của gia đình Việt. Hơn nữa, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục Thiện” cũng rất gần gũi với phong tục, tập quán của người Việt từ xưa tới nay.
  1. Nội dung bản của Thiện” theo Phật giáo
   1. Thiện (akusa) bất thiện (akusala):
Thiện (akusa) bất thiện (akusala) trong Phật giáo không phải vốn hay do đấng siêu nhiên quy định nguyên nhân sâu xa là do vô minh” nên con người chấp ngã, từ đó ny sinh dục vng tham sân sivà to tác tích tnh nghip. Nguyên nn của bất thiện do tham, sân, si. Nguyên nhân của thiện do không tham, kng sân, kng si. Và tu là chuyn nghip, khi đt tới giải thoát” thì con người không còn chấp “thiện” hay “bất thiện” nữa, đạo đức trở thành bản tính tự nhiên, tự tại của con người.
2.2.2. Ngũ giới Thập thiện
“Giới”    sự  cụ  thể  hóa  quan  niệm  “Thiện”  của  Phật  giáo
 

thành các chuẩn mực đạo đức cần phải thực hành trong quá trình tu tập.
“Ngũ giới” gồm: không sát sinh, không trộm cướp, không dâm, không nói dối không dùng chất kích thích.
“Thập thiện” gồm: tránh ba nghiệp bất thiện của thân (không sát sinh, không trộm cướp, không dâm); tránh bốn nghiệp bất thiện của khẩu (không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời điêu toa); tránh ba nghiệp bất thiện của ý (không tham, không sân, không si).
“Ngũ giới” “Thập thiện” chuẩn mực đạo đức của Phật giáo. “Ngũ giới” “Thập thiện” giúp cho mỗi con người tự giác kiểm soát bản thân (thân, khẩu, ý) để tạo nghiệp thiện tránh nghiệp bất thiện.
2.2.3. Thuyết nhân - quả, nghiệp báo
“Con người chủ nhân của Nghiệp, đồng thời con người cũng là thừa tự của Nghip. Con người hoàn toàn chịu tch nhim đo đức về tất cả mọi hành động (thân, khẩu, ý) của bản thân. Đau khổ hay hạnh phúc chính“quả” do nghiệp (thiện hay bất thiện) mình đã to ra nn. Con người nh động bằng ý chí tự do của mình, con người tất yếu phải chịu hậu quả chính hành động của mình. Tuy nhiên, con người cũng hoàn toàn thể “chuyển nghiệp” với một nỗ lực đạo đức tối đa. Khi con người làm chủ được “Tâm” thì sẽ làm chủ được lời nói, hành động sẽ tạo nghiệp thiện, tránh tạo nghiệp bất thiện. vậy, việc hiểu thấu đáo thuyết “nhân quả, nghiệp báo” của đạo Phật sẽ tạo cho mỗi cá nhân sự rèn luyện ý thức trách nhiệm cao nhất với bản thân cộng đồng.
Pht giáo chỉ rõ nguồn gốc của mi khổ đau là do vô minh. Vô minh” trạng thái mê mờ, không sáng suốt, không tỉnh thức, không thấy được thực tính của các pháp, không thấy không biết sự khổ nguyên nhân của khổ, không thấy tiến trình sinh diệt của ngũ uẩn, Thập nhị nhân duyên. thế, chúng sinh bị trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi định. “Thập nhị nhân duyên” mười hai nhân duyên 
của luân hồi một dây chuyền liên tục, trong một đời cũng như trong nhiều đời (quá khứ, hiện tại, tương lai). Do “vô minh” sinh nh, nh” sinh thc, thc” sinh danh sc, danh sc” sinh lục nhập, lục nhập” sinh “xúc, “xúc” sinh th, th” sinh ái,
ái” sinh th, th” sinh hu, hu” sinh sinh, sinh” sinh lão tử. Như vy, trong mười hai nn duyên của luân hi thì vô minh nguyên nhân căn bản. Ch khi nào diệt được “vô minh” thì mới giác ng, chỉ khi nào dit được nh” thì mới hết sinh tử.
Phật giáo đồng thời cũng chỉ con đường “diệt khổ” hướng tới hạnh phúc, an lạc viên mãn. “Tứ diệu đế” (bốn chânmàu nhiệm) gồm: “Khổ đế” (thực trạng đau khổ của con người - Bát khổ: sinh, lão, bnh, tử, cu bt đc, ái bit ly, oán ng hội, thngũ un); Tp đế” (nguồn gốc của khổ - Thập nhị nhân duyên), “Diệt đế” (sự chấm dứt khổ) “Đạo đế” (con đường/phương pháp thực hiện để chấm dứt khổ - “Bát chính đạo” gồm: 1. Chính kiến; 2. Chính tư duy; 3. Chính ngữ; 4. Chính nghiệp; 5. Chính mệnh; 6. Chính tinh tấn; 7. Chính niệm; 8. Chính định). “Bát chính đạo” chính con đường, phương pháp thực hành để đạt được an lạc trong đời sống hằng ngày cao hơn “Giải thoát”/ “Niết Bàn” (hạnh phúc tuyệt đối). Như vậy, đức Phật đã chỉ ra con đường tu tập - “Đạo đế” con đường nỗ lực tự thân của mỗi hành giả. “Bát chính đạo” cũng chính là ba bước của Tam học(Giới, Định, Tu). Trong đó Giớilà Chính ng, Chính nghip, Chính mnh”; “Địnhlà Chính tinh tấn, Chính nim, Chính định”; Tulà Chính kiếnvà Chính tư duy. Giới, Định, Tu” cũng là ni dung căn bn nht trong hệ thống giáo dục Phật giáo, thể hiện toàn bộ giáoPhật giáo. Học Phật tu theo Phật mục đích cuối cùng đạt tới Tuệ giác, chứng ngộ giải thoát khỏi sinh tử, nghiệp báo, luân hồi (duy Tuệ thị Nghiệp). Đặc biệt, giáo“Tứ diệu đế” thể thực hành cho cả người xuất gia tại gia, bất kỳ ai cũng thể tu tập được để giải thoát, đạt tới cảnh giới của an lạc, hạnh phúc viên mãn!
Ngoài ra, Phật giáo còn các phạm trù: “Tứ lượng tâm” gồm bốn tâm thiện: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ tâm xả; “Tứ chính” trong 
quá trình tu dưỡng đạo đức (tự tiếp tục duy trì phát triển điều thiện đã sinh, tự mình làm sinh khởi điều thiện chưa sinh, tự mình đoạn trừ điều bất thiện đã sinh, tự mình không cho phép sinh khởi điều bất thiện); “Lục độ” (pháp môn tu Bồ tát thừa/ Ba la mật gồm: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định trí tuệ)...
Phật giáo cũng quy định những chuẩn mực đạo đức làm người của các tín đồ tu tại gia như: “Tứ pháp” (đạo đức nghề nghiệp): phương tiện đầy đủ (có nghề nghiệp chính đáng), bảo vệ, giữ gìn đầy đủ (thành quả lao động), thiện tri thức, chính mệnh đầy đủ; Tân”: ơn cha m, ơn chúng sinh, ơn quốc gia, ơn Tam bảo; Lục phương lễ” (phép tắc đối xử trong các mối quan hệ giữa người với người): cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, cấp dưới vị thầy tôn giáo; ...
Đạo đức Phật giáo không chỉ quy định trong giáo thể hiện sống động qua những khuôn mẫu ứng xử hằng ngày, trong từng sát na, suốt kiếp này lượng kiếp. Mỗinhân biểu hiện thường xuyên bằng ý nghĩ đạo đức, lời nói đạo đức và hành động đạo đức (ý, khẩu, thân). Phật giáo xây dựng mẫu hình nhân cách lý tưởng; từ bi hỷ xả trí tuệ viên mãn. Nội dung đạo đức của Phật giáo khuôn mẫu ứng xử tốt đẹp nhất cho nhân loại/xã hội con người phù hợp ở mọi thời đại.
Như vậy, nội dung giáo dục Thiện” của Phật giáo chính quá trình hướng dẫn tu tập chuyển hóa nội tại (cả thân tâm), phát huy mặt tốt, cải tạo mặt chưa tốt của mỗi người góp phần chuyển hóa hội (“tu chuyển nghiệp”). Phật giáo chỉ nguồn gốc của mọi khổ đau do “vô minh” (thập nhị nhân duyên) cũng chỉ con đường diệt khổ - “đạo đế” hướng tới hạnh phúc, an lạc (“Giải thoát, “Niết Bàn”).
  1. Giáo dục Thiện” theo Phật giáo cho trẻ em từ góc độ gia đình hiện nay
   1. Thực trạng việc giáo dục “Thiện” theo Phật giáo cho trẻ em từ góc độ gia đìnhViệt Nam hiện nay
Theo số liệu thống lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo tính đến ngày 20/10/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ: tổng số tôn giáo được Nhà nước công nhận cấp đăng hoạt động 16 tôn giáo, trong đó Phật giáo.5
Theo số liu thống kê của cuộc Tng điu tra dân svà nhà ở năm 2019, (tính đến ngày 01/04/2019) cả nước 26.870.079 hộ gia đình, bình quân mi hộ gia đình có 3,5 người6. Trong khi đó, nếu theo số liệu thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong phạm vi cả nước khoảng 839 hộ gia đình Phật tử. Đây một con số rất khiêm tốn so với tổng số hộ gia đình hiện tại Việt Nam. Cho đến nay chưa một khảo sát nào về thực trạng giáo dục đạo đức Phật giáo từ góc độ gia đình Phật tử, cũng như các gia đình không phải Phật tử (theo tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào).
Song từ góc độ nhận định chủ quan của mình, chúng tôi cho rằng, một con đường gián tiếp giáo dục đạo đức Phật giáo nói chung, giáo dục Thiện” nói riêng cho đa số người Việt chính sự thẩm thấu văn hóa, văn hiến hơn hai ngàn năm của người Việt đã trở thành triết lý sống của dân tộc. Theo sử sách, đạo Phật du nhập vào nước ta từ rt sớm, ngay từ đu công nguyên. Triết lý của đo Phật gần gũi với đời sống tinh thần của người Việt nên được người Việt tự nguyện tiếp thu cải biến. Từ đó tới nay, triết lý đạo Phật được xem như một phần tất yếu trong đời sống tinh thần của người Việt, tạo thành đức tin thiêng liêng bên trong như một sự thẩm thấu tự nhiên của đa số người dân Việt. chi phối nhận thức, hành vi, chuẩn mực đạo đức của mỗi người đối với chính mình, với tự nhiên với cộng đồng hội.
Chính vậy, giáo dục quan điểm Thiện” trong đạo đức Phật giáo đến trẻ em từ góc độ gia đình hiện nay không chỉ do giáo dục trực tiếp tại các gia đình Phật tử. Đó còn do một quá trình thẩm thấu tự nhiên những chuẩn mực, triết lý đạo đức Phật giáo thông qua phong tục tập quán, lối sống, nếp nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức5.http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/274/0/14784/So_lieu_thong_ke_ linh_vuc_tin_nguong_ton_giao
6. https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19277
 

mỗi người dân Việt Nam từ thuở lọt lòng. Song, vấn đề hiện nay là, làm thế nào để thể kế thừa phát huy tốt nhất những giá trị đạo đức Phật giáo cao đẹp đó cho trẻ em từ góc độ gia đình trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa?
   1. Một số đề xuất giải pháp
một người mẹ hai con đang trong tuổi vị thành niên, bản thân tôi luôn trăn trở với phương pháp dạy con, đôi khi “dạy con trong hoang mang, thực skng biết dy con theo linào. Tht may mắn, tôi đã tìm được giải pháp từ giáo dục đạo đức Phật giáo. Qua trải nghiệm của một người nghiên cứu, đồng thời một người mẹ, tôi xin đưa ra một số đề xuất giải pháp như sau:
* Từ phía gia đình Phật tử:
Đối với gia đình Phật tử, nên coi trọng hơn nữa giáo dục đạo đức Phật giáo nói chung, giáo dục Thiện” cho trẻ em nói riêng ngay từ thuở lọt lòng. Không nên đợi trẻ lớn rồi mới giáo dục. Mặcgiáo lý của đạo Phật vốnrất cao siêu, song theo các nghiên cứu về giáo dục học thực tế chứng minh, trẻ em huân tập giáorất nhanh nhạy bất kể tôn giáo nào. Để giáo dục Thiện” cho trẻ em tại gia đình hiệu quả, cha mẹ và những thành viên trong gia đình cần “đơn giản hóa” giáoThiện (akusa) bất thiện (akusala) bằng nhiều hình thức sinh động qua lời nói, hành động những câu chuyện kể hằng ngày. Dạy con biết cách kiểm soát thân, khẩu, ý ngay từ nhỏ. Dạy cho trẻ nhận biết mối tương quan giữa ý nghĩ, lời nói, hành động kết quả/hậu quả (nhânquả). Muốn vậy, những Phật tử thành viên trong gia đình, đặc biệt cha mẹ, ông hãy luôn nêu gương tu tập cho con cháu. Bởi trẻ em học tập nhanh nhất qua “hình mẫu” chúng tiếp xúc nhiều nhất hằng ngày. Gia đình cần cho trẻ em được bao bọc, đắm mình trong môi trường Phật giáo, thân tâm luôn thấm đẫm giáođạo Phật bằng nhiều cách:
 • Kể chuyện về Đức Phật Phật pháp cho trẻ nghe mỗi ngày.
 • Tương tác, giao lưu với trẻ trong quá trình trẻ tìm hiểu về Phật pháp.
 
 
  • Cho trẻ nghe ca nhạc, video về các đề tài liên quan đến Phật giáo.
  • Cho trẻ nghe sách, video về các bài giảng Pháp của các Quý Thầy Tăng Ni thường xuyên.
  • Thường xuyên cho trẻ lên chùa, tham dự các khóa lễ, các khóa tu, nghe các bài giảng pháp trực tiếp từ các quý thầy trong chùa.
  • Thường xuyên tổ chức cho trẻ đi làm từ thiện.
  • Nếu thể, dạy cho trẻ ăn chay hằng ngày.
  • Nếu thể, dạy cho trẻ tập thiền hằng ngày.
  • Nếu thể, dạy cho trẻ cầu nguyện, tụng kinh hằng ngày.
....
Thiết nghĩ, nếu mỗi gia đình Phật tử đều làm được như vậy, trẻ em sẽ những người hạnh phúc nhất, từ đó gia đình hạnh phúc, hội hạnh phúc!
* Từ phía gia đình không theo Phật giáo (nhưng thiện cảm với đạo Phật): bên cạnh việc giáo dục đạo đức cho con trẻ theo cácthuyết khác, thì cũng nên vận dụng kết hợp giáo dục Thiện” theo đạo đức Phật giáo.
Ngoài ra, để việc giáo dục Thiện” theo đạo đức Phật giáo cho trẻ em hiệu quả hơn nữa, mong các quý thầy sứ mệnh hoằng dương Phật pháp những sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt bằng nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức các khóa tu mùa hè, các khóa tu ngắn ngày, thuyết pháp, giảng pháp... với nhiều chủ đề thiết thực của cuộc sống, gần gũi với thiếu nhi.
Thêm nữa, từ phía hội các Phật tử: cần nhiều dự án hỗ trợ hoặc tổ chức các hoạt động thiện nguyện đồng hành trẻ em Việt Nam trong quá trình giáo dục đạo đức Phật giáo sự phát triển chung của hội.
Như vậy, giáo dục Thiện” theo Phật giáo cho trẻ em Việt Nam hiện nay nên cần thiết phải một phần tất yếu trong nội dung giáo dục đạo đức tại gia đình. Nếu được sự kết hợp hiệu quả các
 

đề xuất giải pháp trên đây giữa các bên liên quan thì sẽ phát huy được tối đa trách nhiệm cùng chia sẻ hội bền vững.
KẾT LUẬN
Giáo dục Thiện” theo Phật giáo cho trẻ em từ góc độ gia đình ở Việt Nam hiện nay góp phần hoàn thiện nhân cách cho thế hệ tương lai của đất nước việc làm cùng cần thiết. Trên sở kế thừa phát huy các giá trị đạo đức của dân tộc nhân loại, việc kết hợp các đề xuất giải pháp giáo dục Thiện” theo quan niệm của Phật giáo cho trẻ em tại gia đình Phật tử sẽ góp phần vào quá trình kiến tạo nên những con người hạnh phúc, từ đó gia đình hạnh phúc; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thiện lành cho cộng đồng hội hạnh phúc!***


Tài liệu tham khảo
Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam 2010, UNICEF Việt Nam.
Hội thảo khoa học “Nâng cao công tác của lực lượng QLHC về TTXH trong phòng ngừa trẻ em người chưa thành niên (TE và NCTN) làm trái pp lut tại cng đồng dân cư” của Tng cục Cảnh sát – Bộ Công an (ngày 18/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh).
Luật Trẻ em (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018), NXB. Chính trị Quốc gia.
Trịnh Thị Kim Ngọc (2013), Tình trng gia ng ti phạm ở người chưa thành niên – một cảnh báo cấp thiết với phát triển bền vững hội ở nước ta”, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 (65), tr. 45-58.
Quyết định số 219/QĐ-TTG ngày 21/2/2019 của Th tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
Phạm Minh Tuyên (2019), “Phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội thông qua hoạt động xét xử của Tòa ánHạn chế kiến ngh, Tp chí Tòa án nn dân đin tử - Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao (ISSN: 2588-1434).
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/274/0/14784/ So_lieu_thong_ke_linh_vuc_tin_nguong_ton_giao
https://www. gso. gov.vn/default. aspx?tabid=382&id- mid=2&ItemID=19277
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật giáo Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây