27. PHẬT HỌC TẠI HỌC VIỆN TỊNH GIÁC, ĐÀI LOAN

Thứ sáu - 06/12/2019 03:47
PHẬT HỌC TẠI HỌC VIỆN TỊNH GIÁC, ĐÀI LOAN
 
TS.SC. Phước Tường*

 
Giáo dục Tăng-già Đài Loan được chia làm hai hệ thống, “một là hệ thống Pht học vin dưới hình thức đo tràng Tng Lâm, một dưới hình thức nghiên cứu học thuật theo hệ thống giáo dục hội.1 Chư Trưởng lão giới Pht giáo đu tư rt nhiu m lực cho việc khai sơn mở lối, sáng lập Phật học viện. Điều đó được xem là một phần cùng quan trọng không thể thiếu st trong quá trình phát triển Phật giáo Đài Loan.
 1. GIÁO DỤC HỌC VIỆN
Hệ thống giáo dục Phật giáo Đài Loan được truyền thừa từ Phật giáo Đại Lục vào thời đầu Dân Quốc2. Phật giáo Đại Lục vào cuối đời nhà Thanh, sau khi Dương Nhân Sơn3 kiến lập Phật học viện đã nhận được shưởng ứng của chư tôn Trưởng lão trong giới Pht giáo, từ đó phong trào Phật học viện được thành lậpnhiều nơi. Các bậc tiền bối thế hệ đầu tiên của Phật giáo Đài Loan cũng công*. Giảng viên Khoa Trung văn, HVPGVN tại TP.HCM.
  1. Huệ Không, Đài Loan Phật giáo phát triển mạch lạc dữ triển vọng, NXB Thư viện Quốc gia, 2013, trang 21.
  2. Thời Dân Quốc: Chính phủ lâm thời Trung Hoa Dân Quốc, được thành lập vào 1-1-
1912 tại Nam Kinh.
  1. Dương Nhân Sơn:Văn Hội, 1 Triết học gia, sanh năm 1837, ở Thạch Đại, An Huy, Trung Quốc.
 

nhận kiến lập Phật học viện giềng mối quan trọng trong việc kế thừa mạng mạch Phật pháp, từ đ, đã chủ trương phổ biến duy trì giáo dục Phật học viện. Nhưng khi đề cập đến nền giáo dục Phật giáo Đài Loan thì nên nhắc đến ngôi Phật học viện đầu tiên của xứ Đài “Phật học viện Viên Quang”4 được sáng lập vào năm 1982, do HT. Trưởng lão Thích Diu Quả và HT. THàng to dựng. Đây cũng nơi đào tạo ra chư vị lãnh tụ Giáo hội chư vị kiến lập nền tảng giáo dục Phật giáo sau này. Từ đó về sau, còn c: HT. Ấn Thuận, HT. Đạo Nguyên, HT. Bạch Thánh v.v… kế thừa chư vị tiền bối phát triển các Phật học viện.
Thế hệ thhai tiếp bước, có chư vTrưởng lão: “HT. Tịnh Tâm, HT. Liu Trung, HT. Tinh Vân, HT. Vng n, HT. Nhiu Vân, HT. Như Ngộ, HT. Chơn Hoa, HT. Tình Hư, HT. Quảng Ha, HT. Ngộ Nhân, HT. Bồ Diệu, HT. Tịnh Hạnh v.v…”5 cũng đều rất nỗ lực giáo dưỡng Tăng tài. Ngoài vic giáo dục Tăng-già, Pht học vin có truyền thống đưa chư vị c xu hướng xuất ngoại đến Nhật Bản, Âu Mnghiên cứu học thut. Thời đu Dân Quốc, nn giáo dục Trung Hoa chưa được phổ cp, chư Trưởng lão phần nhiu chưa tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, cũng không c văn bằng Đại học, nhưng vào khoảng thập niên 60-70 thời Dân Quốc, nền giáo dục hội Đài Loan từ từ hoàn thin, chư Trưởng lão cũng ý thức đến chnghĩa trào lưu văn bằng hội, tấp nập đưa đệ tử ra nước ngoài du học, chủ yếu Nhật Bản. Đoàn du học sinh đầu tiên được tuyển chọn cũng là thế hệ thứ 2 được bắt đầu. Bấy giờ, tiêu biểu c: HT. Tịnh Tâm, HT. Huệ Nhc, HT. Liu Trung, HT. Thánh Nghiêm, HT. Tình Hư, HT. Từ Huệ, HT. Từ Dung v.v…một lượng lớn đến Nhật Bản du học, thế hệ thứ 3 về sau lại càng c nhiều Tăng sĩ du học ở các nước, theo đuổi học vị chính thức được thế giới công nhận, nhằm hợp thức ha cùng thời đại, cống hiến cho nền giáo dục Học viện Phật giáohiện tại tương lai.


  1. Phật Học Viện Viên Quang: Thành lập năm 1982, tại Nguyệt Mi Sơn, TP. Trung Lịch, Huyện Đào Viên, Đài Loan.
  2. Huệ Không, Đài Loan Phật giáo phát triển mạch lạc dữ triển vọng, NXB Thư viện Quốc gia, 2013, trang 21.
 

Tùy thuộc vào trạng thái giáo dục hội biến đổi, Phật giáo Dân Quốc vào năm 79 (1990) dưới sự chủ trì của HT. Hiểu Vân đã sáng lập trường đại học Tăng-già đầu tiên, được Bộ Giáo dục Đào tạo Chính phủ Đài Loan công nhận. Về sau tiếp tục c Đại học Từ Tế, Nam Hoa, Huyn Trang, Pht Quang v.vng được tnh lp công nhận. Tuy nhiên, những trường đại học này ban đầu chưa c những ngành học tương quan đến tôn giáo, mãi đến năm 1993, trường Đại học Hoa Phạm mới thành lập ngành tưởng Nhân văn Đông Phương Nghiên cứu sở; năm 1997, Đại học Nam Hoa thành lập ngànnh Sanh tử học Nghiên cứu sở; Cùng năm đó Đại học Huyền Trang cũng mở ngành Tôn giáo Nghiên cứu sở, tạo điều kiện cho Tăng Nitrong nước c thể lấy được học vị Thạc sĩ. Từ năm 2000, Đại học Huyền Trang bắt đầu thành lập hệ Tôn giáo học. Các Phật học viện truyền thống cũng tranh thủ chuyển thành hình thức Nghiên Tu Học viện Tôn giáo, thậm chí hợp tác cùng với Đại học Phật giáo nước ngoài v.v... Điều này đã khai mở phân hiệu tiện lợi cho việc nghiên cứu giáo dục Tăng-già dưới nhiều hình thức.
Nền giáo dục Tăng-già Phật giáo Đài Loan, thời kỳ đầu lấy Phật học viện truyền thống làm chủ, nhưng thực ra thế hệ đầu như HT. Ấn Thuận, HT. Bạch Thánh sau khi quan sát đánh giá về tình hình học thuật nghiên cứu Phật giáo tại Nhật Bản, chư vị liền ấpcon đường nghiên cứu học thuật theo hướng Nhật - Mỹ. Do đ, hiện nay, hai hệ thống giáo dục này thủy chung đồng hành trong việc giáo dục Tăng-già Phật giáo Đài Loan. Đến nay, tuy các trường Đại học Phật giáo, các lớp Thạc sĩ, Tiến chuyên nghành Phật học liên tục hình thành, nhưng vẫn thấy hai hệ thống Phật học viện truyền thống hệ Cử nhân Phật giáo hội ha tiếp tục phát triển trên hội xứ Đài. Tuy nhiên, theo xu hướng trào lưu hội ha theo nhu cầu thế hệ Tăng Ni sinh viên đương đại, mỗi Phật học viện sẵn c nền văn ha dân chủ vun bồi, nhiều lần tự thân nỗ lực vươn lên và trở tnh Trường Đại học Pht giáo được chính phủ đương thời công nhận, nhưng bởi những điều kiện khách quan như sở hạ tầng, đội ngũ giáo viên, trình độ thế học số lượng của học viên, kinh tế v.v… chưa mấy khả quan, buộc các bậc lãnh đạo mở ra
 

một xu hướng mới “Hợp tác phân hiệu”6 lợi hành song phương, cụ thể là Tịnh Giác Tăng-già Đại học”.
 1. TỊNH GIÁC TĂNG-GIÀ ĐẠI HỌC
Tịnh Giác Tăng-già, ban đu là một ngôi cổ tự được sáng lp vào m 1927 bởi cư sĩ Lô Tng, ta lc giữa vùng đin dã xứ U Tĩnh, thôn A Liên, huyện Cao Hùng, Đài Loan, được biết đến với tên gọi chùa Quang Đức. Năm 1963, đời thứ ba đảm nhiệm trụ trì một bậc cao ng - HT. Tịnh Tâm7, cũng là đệ tử thừa tự pp đu tiên của danh Tăng thế hệ thứ hai Phật giáo Đài Loan - Bạch Thánh Trưởng lão (1904–1989). Năm 1955, Hòa Thượng tt nghip Nghiên cứu sở chuyên nghành Luật học Đài Loan; năm 1967 sáng lập Tịnh Giác Phật học viện; năm 1977 tốt nghiệp học trường Đại học Phật giáo Kinh Đô Nht Bản. Tri qua gn 50 năm đảm nhim nhiu chức vlớn trong Giáo hi8, ng lập vàđảm nhim vtrí Tng biên tập nhiu tTp chí9, chtrì nhiu tiết mc Kng Trung BGiáo truyn hình10, trước tác biên tập hoàn thành đại bộ “Lăng Nghiêm Kinh Giảng Ký” 10 quyển v.v…với nhiều thành tích nghiên cứu đại, năm 2001 nhận được học vị Tiến vinh dự của trường Đại học Hoàng gia Thái Lan (Mahachulalongkornvidyalaya University). Với chí hướng kế thừa hoài bảo ca đức bổn sư Bạch Thánh Trưởng lão, năm 2003 HT. Tịnh Tâm hợptácvànglpthànhcôngTịnhGiácTăng-giàĐihọctứcphânhiu của trường Đại học Hoàng gia Thái Lan (Mahachulalongkornvidyalaya


 1. Huệ Không, Đài Loan Phật giáo phát triển mạch lạc dữ triển vọng, NXB Thư Viện Quốc Gia, 2013, trang 22.
 2. Sinh năm 1929, huyện Đài trung, Đài Loan. Thời niên thiếu thông minh xuất chúng, thích nghiên cứu Phật pháp, năm chưa tròn 20 đã đươc Trưởng lão Bân Tông (1911-1958) chùa Pháp Nguyên Tân trúc thế phát xuất gia, sáng lập kiêm Chủ tịch Viện Giáo Dục Mầm Non Tịnh Giác, sáng lập kiêm Chủ tịch Trung tâm Dưỡng lão Tịnh Giác, sáng lập chủ tịch Hội Sự nghiệp Phước Lộc Hội Tịnh Giác, sáng lập trụ trì nhiều sở tôn Giáo, chùa chiền, thiền viện v.v….
 3. Hội trưởng Phật giáo Hoa Kiều quốc tế; Hội Trưởng Tôn giáo Trung Hoa Dân Quốc Hội Tiến Hiệp Hòa Bình (2001-2008); Chủ tịch Hiệp Hội Tôn giáo đồ Trung Quốc (1993- 2001); Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc v.v…
 4. Tạp chí Phật giáo Trung Quốc, Tạp chí Tịnh Giác v.v…
 5. Sáng lập tiết mục bố giáo không trung truyền thanh Tịnh Giác, phụ trách tiết mục thế giới quang minh truyền hình Trung Hoa
 

University) trụ sở tại Cao Hùng, Đài Loan. Ngôi phân hiệu này ban đầu ch đào tạo với chương trình Đại học, đến năm 2009 đào tạo chương trình Thạc sĩ. Bên cạnh đ, vẫn duy trì Phật học viện truyền thống. Hệ đào tạo quá trình phân phối tam cấp được thiết lập như sau:
 1. Học viện Tịnh Giác
Học viện Tịnh Giác được sáng lập năm 1967, tại khu vực chùa Quang Đức, thôn A Liên, Cao Hùng, Đài Loan, chương trình học hoàn tất trong 3 năm. Thời kha lấy chương trình Phật học bản làm nền tảng, chương trình đào tạo thuộc giáo dục Tăng-già thiết lập. Kha đầu đến Kha IV học tại Bổn sở, nhưng do khu vực khá xa thị thành khiến cho việc thỉnh mời giáo thọ không tiện, nên Kha V đến Kha VIII được đưa về đào tạo tại Liên Phật giáo Đài Bắc, đến Kha IX đưa trở lại Bổn sở. Lúc bấy giờ, c nhiều bộ phận được thiết lập phụ thuộc vào Tăng-già Đại học, tiện cho lưu học sinh nước ngoài với những ai chưa thạo Hán ngữ được học dự bị một năm, khi tự thấy trình độ Hán ngữ của mình tương đối hoàn bị thì c thể trực tiếp thi vào Tăng-già Đại học, hoặc trước tiên được đưa vào Học viện đào tạo nhằm để nâng cao trình độ Hán ngữ giáo nghĩa. Với những học viên quyết theo đuổi hoàn thành, chương trình của Học viện được phân bổ theo quy trình sau:
Đối tượng Chúng xuất gia chúng tại gia phải nội trú
Giới hạn tuổi Trên 18 tuổi
Trình độ học viên đầu vào Tốt nghiệp phổ thông hoặc học lịch tương đồng
Thời gian đào tạo 3 năm

Chương trình đào tạo
1.Nội Điển: Kinh-Luật-Luận
2.Văn sử: Kim cổ, văn minh hội, lịch sử, triết học
3.Đức dục học: giáo dục đời sống, quy luật sinh hoạt
4.Kỹ thuật: Kỷ năng ứng dụng thực tiễn
Kinh phí Học phí sinh hoạt phí v.v…toàn miễn
 

Tóm li, vic giáo dục Học vin Tịnh Giác đã và đang áp dụng trên nền giáo dục truyền thống cục bộ, thời gian tu học hệ thống điều hành chưa quy mô khoa học. Chương trình đào tạo chỉ tương đồng với chương trình cấp Phật học Việt Nam, nhưng chỉ kháctuyển sinh cả chúng tại gia. Việc chiêu sinh tuy được phổ cập rộng rãi theo thể lệ hàng năm, nhưng không c khả quan tiến triển c xu hướng đình trệ chậm phát triển.
 1. Tịnh Gc Tăng-già và đào to hCử nhân
Năm 2003, HT. Tịnh Tâm hợp tác sáng lập thành công Tịnh Giác Tăng-già Đại học, phân hiệu của trường Đại học Hoàng gia Thái Lan (Mahachulalongkornvidyalaya University) trụ sở tại Cao Hùng, Đài Loan. Ngày 10 tháng 9 đồng năm khai giảng kha đầu tiên, với sự tham dự của Hiệu trưởng Mẫu hiệu cùng 17 thành viên trong đoàn. Nhà trường đã thân thnh Đội ngũ giáo viên tương đối hoàn bị, thành phngiáo thọ phần lớn du học nước ngoài với học vị Thạc hoặc Tiến sĩ, chư vphápsưtinh thông Phtpháp. Hànggiáo thti gia là các vị ph giáo hoặc giáo ưu của các trường Đại học, đủ khả năng vàkinh nghiệm để truyền đạt tốt cho học viên cả hệ Cử nhân Thạc sĩ.
“Tiêu chí kha trình đào tạo kết hợp Phật giáo tri thức khoa học hiện đại, lấy lợi ích hội phát triển tâm linh làm mục đích”11. Việc tuyển sinh phổ biến rộng rãi được cập nhật trên hệ thống truyền thông, không giới hạn quốc gia theo thông lệ mỗi năm tuyển một lần vào đầu tháng 9, với 3 môn căn bản cho tuyển sinh đầu vào Phật pháp, Tác n và Anh văn. Chương trình đào to được thiết lp như sau:
Đối tượng Chúng xuất gia, nội trú
Giới hạn tuổi Trên 18 tuổi, dưới 40 tuổi
Trình độ học viên đầu vào Tốt  nghiệp  PTTH,  hoặc  tốt  nghiệp Phật học viện
Số lượng đầu vào Không quá 30 người
Thời gian đào tạo                    4 năm

11. Tịnh Giác Tăng-già Đại Học: http://ccbsu.chingjou.org.tw/TW/Pdf/NCUTai.pdf,
 
 

Chương trình Đào tạo
Phật pháp Năm 1: 36 tín chỉ Tổng
Anh ngữ Năm 2: 36 tín chỉ 140 tín chỉ; Luận văn
Thái ngữ Năm 3: 37 tín chỉ
Thuộc hội học Năm 4: 31 tín chỉ
Kinh phí   Học phí, sinh hoạt phí v.v… toàn miễn

Những thí sinh trúng tuyển theo học 4 năm hết học phần thì được tốt nghiệp, với những ai chưa hết học phần c thể gia hạn thêm 2 m. Trong quá trình theo học có nhng chương trình học bổng dành cho những học sinh ưu tú cả hai phương diện hạnh kiểm học lực. Đặc biệt những học viên sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc được tuyển thẳng vào Nghiên cứu sở của bổn Hiệu không cần qua kỳ thi tuyển.
 1. Đào tạo hệ Thạc
Tháng 7 năm 2009, Phra Dharmakosajarn, hiệu trưởng Đại học Mahachulalongkorn-vidyalaya đương nhiệm, cùng đoàn tổng cộng hơn 20 vị đến thăm Tịnh Giác Tăng-già Đại học, đem việc phê chuẩn thành lập Nghiên cứu sở theo hệ tư tưởng Phật giáo Đại thừa với học vị Thạc sĩ, được chấp nhận cho đào tạo tại Tịnh Giác Tăng- già Đại học HT. Tịnh Tâm đảm nhiệm chức vị Hiệu trưởng. Thế tháng 9 cùng năm, Tịnh Giác Tăng-già Đại học chiêu sinh Thạckha đầu tiên, việc thiết lập kha trình quá trình đào tạo cũng do bổn viện phân hiệu tại Đài Loan đề ra.
Mục đích với việc đào tạo giáo dưỡng học sinh khi tốt nghiệp phải “Hiểu chính xác khoa học hiện đại và Phật giáo Đại thừa, đem lại lợi ích cho việc nghiên cứu hoằng dương Phật pháp, đầy đủ phẩm hạnh năng lực, đem giáo pháp Đại thừa ứng dụng vào sự phát triển của hội đồng thời c tài năng sáng tạo. Từ việc nghiên cứu học tập kiến tạo thể hệ tri thức Phật giáo Đại thừa ngày một tân tiến.1212. Tịnh Giác Tăng-già Đại học: http://ccbsu.chingjou.org.tw/TW/Pdf/IntroductionMA.pdf
 

Chương trình tuyển sinh cũng như ở hệ đào tạo Đại học, đều được phổ biến rộng rãi cập nhật trên hệ thống truyền thông, không giới hạn quốc gia, theo thông lệ mỗi năm tuyển 1 lần vào đầu tháng 9, với người đã tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương được Bộ Giáo dục quốc gia công nhận. Những thí sinh trúng tuyển trong quá trình theo học phải thường tham gia những buổi hội thảo trong ngoài nước, nhằm nâng cao kiến thức phương pháp nghiên cứu. Chương trình đào tạo trên bản được thiết lập như sau:
Đối tượng Chúng xuất gia, học nội trú
Trình độ học viên đầu vào Tốt nghiệp Cử nhân
Số lượng đầu vào Không quá 10 người
Thời gian đào tạo 2 ~ 4 năm

Hướng  nghiên cứu

tưởng
Phật giáo Đại thừa
1.Môn cần học 8 tín chỉ Tổng
2.Môn bắt buộc 12 tín chỉ
38 TC
3.Môn tự chọn 6 tín chỉ
4. Luận án 12 tín chỉ
Kinh phí: tạp phí học tập v.v…toàn miễn   Ẩm thực, túc v.v….
  Khen thưởng: cho thành tích ưu tú  

Tng quan, xu hướng hợp tác pn hiu của Tịnh Giác Tăng-già Đại học, nhằm đưa đến những bước tiến bộ mới cho Ngành giáo dục Tăng-già Đài Loan nói riêng thế giới nói chung, cụ thể là:
Chính Bổn hiệu không cần khuôn khổ trong chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục Chính Phủ Đài Loan, tự do thiết lập thời kha không gian, thời gian tu học theo thể lệ thiền môn, đặc biệt sở hạ tầng nằm trong tầm vớinhân sở hữu c thể đạt được kết quả học tập nghiên cứu c tầm cở Quốc tế.
Tăng Ni sinh trẻ nước ngoài (trong đó Việt Nam chiếm phần đa số) sau khi tốt nghiệp Đại học Phật giáo tại nước nhà c điều kiện
 

tiếp tục theo học nghiên cứu, theo đuổi chí hướng của mình không cần quan tâm đến kinh tế, khi tốt nghiệp vẫn nhận được bằng cấp học vị được thế giới công nhận.
Tăng Ni sinh bổn địa c hội nghiên cứu sâu rộng vềtưởng Phật giáo Đại thừa những hướng nghiên cứu khác c tương quan, tuy không cần xuất ngoại du học nhưng mỗi học viên sau khi hoàn tất chương trình học đều ra nước nước ngoài tham gia lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Mahachulalongkornvidyalaya Thái Lan nhận được văn bằng, học vị chính Mẫu hiệu cấp c tầm cỡ quốc tế, đồng thời cũng nhận thêm văn bằng của phân hiệu tại Đài Loan. Nhìn chung, đây một bước tiến mới cùng quan trọng mở ra con đường phía trước cho ta tiếp bước lên bậc thang cao hơn trong việc nghiên cứu học thuật.
 1. KẾT LUẬN
Hệ thống giáo dục Tăng-già trải qua bao thăng trầm nhân duyên thuận nghịch trên xứ Đài, từ các bậc tiền bối thế hệ thứ nhất đến nay, chư vị không ngừng nỗ lực đưa nền giáo dục Tăng-già Phật giáo đến một bước tiến mới đáng kể. Từ những thập niên đầu Dân Quốc, những ngôi Phật học viện truyền thống dần dần đã trở thành hệ thống Giáo dục c quy mô, mang tính khoa học c tầm cỡ thế giới, điều đó được Bộ Giáo dục Chính phủ Đài Loan công nhận kết nạp vào hệ thống giáo dục của Chính phủ. Bên cạnh đ, vẫn còn những ngôi Phật học viện mang tính truyền thống đang cùng sánh bước nhưng chỉ số ít, cho nên trên mặt chính thống, đây bước ngoặt thành công không thể phủ nhận.
Về mặt trái, hệ giáo dục Tăng-già Phật giáo đang tồn tại trên một đất nước tuổi vị thành niên ngày càng giảm, dân số lão ha ngày càng tăng. Đây một bài toán nan giải giáo dục Tăng-già Phật giáo đang sẽ đối mặt, việc chiêu sinh số lượng giảm rõ, nhiều Phật học viện phải đng cửa hoặc duy trì trong miễn cưỡng. Đặc biệt những ngôi Phật học viện mang tính Tăng-già (ch chiêu sinh với đối tượng xuất gia) lại càng nguy đng cửa trong tương lai gần, nếu phương thức quảnkhông cải cách để phù hợp cách sinh
 

hot Tăng Ni sinh trnước ngoài. Trong nhng thập niên gn đây gia đình chỉ c một con hoặc tuổi vị thành niên không muốn kết hôn sinh con cũng đang tồn đọng trong hội Đài Loan ngày một gia tăng. Điều đ ảnh hưởng lớn đến việc tuổi trẻ xuất gia Tăng-già ngày một vắng bng, bên cạnh đ còn nhiều chướng duyên khác khiến hệ thống giáo dục Tăng-già Đài Loan ngày càng c nhiều kh khăn.
Tuy thế, những vị Hiệu trưởng, những bậc lãnh đạo khai trường mở lớp cho nền giáo dục Tăng-già đã đang từng bước hoàn thiện trên tinh thần trách nhiệm của mình. hệ thống giáo dục ấy c tiến bước hay không vẫn chưa c đáp án cụ thể, nhưng với tinh thần trách nhiệm, chư vị vẫn đang từng bước nỗ lực, hướng về phía trước để tiếp tục đào tạo nhiều thế hệ khác trong hiện tại tương lai.***
Tài liệu tham khảo
Tịnh Tâm, Bạch Thánh Trưởng lão Nhật , quyển 1, NXB Cao Thiệp Công Ty, năm 2003.
Huệ Không Đài Loan Phật giáo phát triển mạch lạc dữ triển vọng, NXB Thư viện Quốc gia, năm 2013.
Tịnh Giác Tăng-già Đại học: HT.tp://www.chingjou.org.tw/.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây