25. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT QUANG, ĐÀI LOAN

Thứ sáu - 06/12/2019 03:54
CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC CỦA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT QUANG, ĐÀI LOAN
 
TS.NS. Thích Như Nguyệt*
 
 
 1. DN NHẬP
Giáo dục (Education) theo nghĩa chung hình thức đào tạo học tập, theo đó kiến thức, kỹ năng thói quen của một nhóm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo hay nghiên cứu. Giáo dục thường được tiến hành dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng c thể thông qua tự học.1 Bất cứ trải nghiệm nào c ảnh hưởng đáng kể lên cách thức con người suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động đều c thể được xem c tính giáo dục. Giáo dục thường được chia thành các giai đoạn lứa tuổi khác nhau như: Giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Trung học và giáo dục Đại học.
Giáo dục Pht giáo, vbn cht căn bn là dùng Triết lý tư tưởng, Giáo pháp, Giới luật để dạy cho người con Phật, gồm hàng xuất
*. Ph khoa Trung văn Trưởng Ban Quản viện Ni của HVPGVN tại TP.HCM.
  1. Dewey, John (1916 -1944). Democracy and Education. The Free Press, trg. 1–4.
 

gia tại gia. Giáo dục Phật giáo hướng con người đến đời sống đạo đức, xa hơn nữa hướng dẫn con người đạt đến an vui giải thoát cho tự thân người xung quanh. Ngày nay, hệ thống giáo dục Phật giáo phát triển, được tổ chức thành hệ thống bài bản từ cấp, Trung cp đến Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Trong thời đim hin nay, giáo dục Pht giáo luôn được quan tâm mở rộngnhiều quốc gia, lãnh thổ c Phật giáo phát triển, đng gp trực tiếp cho sự phát triển Phật giáo các nước. vậy, chúng ta cần phải quan tâm tìm hiểu điều này. Mục tiêu của bài viết này nhằm so sánh chương trình giảng dạy tại Học viện Phật giáo Vit Nam tại TP. HCMinh và Trường Đại học Pht Quang - Đài Loan nhằm hiểu hơn về thế mạnh giáo dục Phật giáo giữa Việt Nam Đài Loan, cũng như nhận diện những tương đồng khác biệt giữa hai trường, tìm kiếm hội hợp tác, phát triển trong tương lai.
 1. GIỚI THIỆU HỌC VIỆN PHT GIÁO VIỆT NAM TI TP. H CHÍ MINH
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh c nguồn gốc từ Đại học Vn Hnh (1964-1975)2 do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu sáng lp. Tin tn Học vin là Trường Cao cp Pht học Vit Nam (1983-1997)3 do UBND TP.HCM cp giy phép hoạt động số 160/QĐ-UB ngày 17/10/1983. Năm 1997, Trường Cao cp Pht học Vit Nam tại TP. HCMinh được chính thức đổi tên thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ CMinh4. Vin trưởng đương nhim là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đệ nhất Ph Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chng minh Trung ương Giáo hi Pht giáo vit Nam.
  1. Mục tiêu đào tạo của Học viện
Nhằm đào tạo một thế hệ công dân trí đức song toàn. Nâng cao


   1. Đại học thục.
   2. Hội Đồng Chứng Minh - Hội Đồng Trị Sự GHPGVN Môn Đồ Pháp Quyến, Thành Kính Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa thượng Thích Minh Châu, NXB. Hồng Đức, 2014, trg.20-21.
   3. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Chương Trình Cử Nhân ThạcPhật Học, TP. Hồ Chí Minh,  2017-2018, trg.4-5.
 

dân trí, bồi dưỡng nhân tài, gắn kết vào việc đào tạo nghề nghiệp cho mọi người. Cổ vũ, khuyến khích chăm lo đào tạo đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, nhân cách, gp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực c phẩm chất cao phục vụ đất nước.
  1. Giảng viên của Hc vin Phật go Việt Nam ti TP.HCM
một trường đại học lớn với 11 khoa đào tạo được thành lập từ năm 1983 cho đến nay, Học viện Phật giáo với số lượng giảng viên đông đảo, c chuyên môn cao, uy tín, được đào tạo bài bản. Đội ngũ Giảng viên trên 100 vị, trong đó hơn 70 vị tiến sĩ, tốt nghiệp từ các nước n Đ, Trung Quốc, Nht Bn, Srilanka... chiếm tỉ lệ 60%. Scòn lại Thạc sĩ, Cử nhân khoa học tốt nghiệp trong ngoài nước với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cao5. Công tác giảng dạy rất được chú trọng. Giảng viên ngoài việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, còn tham gia các Phật sự khác của Giáo hội thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, còn c nhiều vị Giáo sư, Ph giáo sư, Tiến sĩ, các nhà nghiên cứu khoa học trong ngoài nước được mời thỉnh giảng cho các môn học chính kha hoặc ngoại kha.
  1. sở hạ tầng, trang thiết bị giảng dạy
Học viện c hai sở phục vụ học tập, nghiên cứu:
+ sở I: số 750, Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
+ sở II: số A13/14 Mai Hương, ấp 1, Minh Xuân, huyn Bình Chánh, TP.HCMinh.
Tng spng học cả hai cơ slà: 20 png học chuyên môn (50 sinh viên/ phòng), 07 phòng lớn (100 sinh viên/ phòng) 04 ging đường lớn (hơn 150 sinh viên/ png). Trong mi png học
5. Nguyễn Thị Kiều Thu, Báo cáo chuyên đề: Thực trạng Giải pháp Nâng cao Chất lượng Giảng dy môn Lch Sử Việt Nam ở Hc Viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HChí Minh. Chuyên ngành QuảnGiáo dục tại Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.
 

đều c trang bị quạt, máy điều hòa, hệ thống âm thanh (loa, micro) hỗ trợ giảng dạy, máy chiếu bảng từ (01 máy cho phòng nhỏ; 02 máy chiếu cho phòng lớn 04 máy chiếu cho giảng đường). Ngoài ra, mỗi phòng học đều c máy tính xách tay internet phục vụ tra cứu, tìm tư liệu cho việc giảng dạy trực tuyến.
Bên cạnh đ, thư viện của Học viện thư viện Phật học lớn nhất trong số các trường Phật học tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, thư viện c hơn 25.000 đầu sách, cung cấp nguồnliệu nghiên cứu cho các sinh viên, các nhà nghiên cứu các giảng viên. Thư tịch bao gm các ngôn ng: Vit, Pali, Anh, Trung Quốc, Nht, Pháp,... Vphân loi, thư vin ccác nhóm chuyên ngành chính, như: nhóm Đi Tng Kinh, Khoa học hội, Khoa học nhân văn, Vănhóa, Lịch sử... Ngoài ra, còn c các tùng thư, thư tịch cổ phục vụ nghiên cứu học tập.
  1. Chương trình đào tạo
Gồm 3 cấp: Cử nhân, Thạc Tiến sĩ.
   • Chương trình Đại học bao gồm 127 tín chỉ. Kiến thức tổng quát c 24 tín chỉ; Kiến thức ngành Phật học: 27 tín chỉ; Kiến thức chuyên ngành Phật học cho các khoa: 48 tín chỉ; Kiến thức cổ ngữ (Phạn, Pali, Hán cổ): 16 tín chỉ; Kiến thức ngoại ngữ (Anh, Hoa): 12 tín chỉ. Học kỳ I II, yêu cầu tối thiểu 15 tín chỉ, tối đa 21 tín chỉ; Học kỳ 3 tối thiểu 12 tín chỉ, tối đa 15 tín chỉ. Chương trình học cthể từ 2 năm đến 4 năm. Mỗi học kỳ đăng học ít nhất 18 tín chỉ, nhiều nhất 21 tín chỉ, điểm trung bình mỗi môn 50/100.
   • Chương trình Cao học bao gồm 54 tín chỉ, trong đ 42 tín chỉ yêu cầu của các môn học, 12 tín chỉ dành cho luận văn 2 bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí.6 Từ kha VI (niên kha 2005- 2009), chương trình đào tạo thay đổi từ hình thức niên chế sang tín chỉ, nhưng đến kha XI (niên kha 2015-2019) mới được áp dụng một cách triệt để. Chương trình học mỗi năm c hai học kỳ, nhưng từ khi chuyển sang chế độ nội trú thì một năm c 3 học kỳ.

 1. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Chương Trình Cử Nhân ThạcPhật Học, TP.Hồ Chí Minh, 2017-2018, trg.52.
 
 
  1. Công tác sinh viên
Cung cấp cho tất cả sinh viên đang theo học tại Học viện các thông tin cần thiết; tham vấn về các lĩnh vực học vụ, chuyển trường, tài chính, cư trú các vấn đề thuộc phạm vinhân. Dịch vụ hỗ trợ, giúp sinh viên hiểu hệ thống giáo dục của Học viện sớm ổn định việc học tập. Ngoài ra, dịch vụ vấn cho sinh viên về mọi mặt, c thể không liên hệ đến việc học. Mục đích nhằm giúp sinh viên chia sẻ các khó khăn về học thuật, tâm tư tình cảm hoặc các mối quan hệ giao tiếp, tìm ra giải pháp thích hợp, giúp sinh viên học tập tốt hơn. Hội đồngvấn cho sinh viên bao gồm quý Giảng viên Lãnh đạo Hội đồng Điều hành.
Ngoài ra, các tổ chức tập thể hỗ trợ vấn đề học tập, sinh hoạt cho sinh viên gồm c: Ban đại diện toàn trường, Ban đại diện của từng lớp trực thuộc các kha học c chức năng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, lễ hội văn nghệ; đại diện tiếng nói về các quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên trong Học viện.
Bên cạnh đ, vấn đề bảo vệ sức khỏe của sinh viên cũng được quan tâm chăm sc, nhắc nhở thường xuyên. C 1 phòng y tế với trang thiết bị chuyên môn tương đối đầy đủ để khám chữa bệnh tại tòa Học đường. Mỗi bên nội đều c 1 phòng y tế hỗ trợ cứu cho trường hợp khẩn cấp. Hàng năm c ít nhất 4 đoàn y, bácđến khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho sinh viên của trường, tặng thuốc trang thiết bị phục vụ lĩnh vực y tế trong Học viện.
  1. Nơitrú
Học viện đã đào tạo qua 11 kha học. Từ kha I đến kha X, các Tăng Ni sinh của Học viện phải xin trú tại các chùa trên địa bàn Thành phố, trực thuộc GHPGVN tại TP.Hồ Chí Minh. Từ kha XI, Học viện xây dựng sở II với các hạng mục phục vụ học tập sinh hoạt nội trú. Tính đến năm 2019, sở II đã c 3 tòa nhà dành cho Tăng Ni sinh nội trú (1 tòa Tăng 2 tòa Ni xá). Mỗi tòa gồm năm tầng lầu một tầng trệt, mỗi tầng lầu gồm 14 phòng ở, riêng tầng 5 được thiết kế nơi tự học, tự nghiên cứu, tĩnh tâm của
 

sinh viên ngoài giờ học với 10 bộ máy vi tính hệ thống Inernet công cng. Tng scó 210 png để sinh hot ni trú, trong mi phòng đều c quạt máy, giường ngủ, tủ quần áo, bàn học cá nhân, ghế ngồi, do nhà trường trang bị... Hiện nay, 760 sinh viên của hai kha XII XIII đang nội trú tại sở II của học viện. Chư vị Giảng viên sinh viên ngoại trú đang học tại sở II, nếu c nhu cầulại tạm để tiện cho công tác giảng dạy nhiều ngày, học tập trọn ngày thời gian thi cử cũng được Ban quản viện (nội viện) sắp xếp chỗ ăn, ngh đầy đủ. Do điều kiện tài chính còn hạn hẹp, túc xá giành cho Giảng viên ch c thể hứa hẹn sẽ được xây trong tương lai gần.
  1. Phương tiện học tập
Ngoài các trang thiết bị trên lớp, ngay tại khu vực nội các sinh viên cũng được trang bị khá đầy đủ các phương tiện học tập như: Internet cho mỗi lầu, thư viện của Ni xá, phòng học ngoài giờ... phục vụ nhu cầu tự học, tìm tòi các tài liệu,liệu cho việc học tập.
  1. Quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng
Học viện xác định phạm vi kiểm tra đánh giá bao gồm các hệ thống, chính sách, thủ tục, quy trình, hành động, duy trì, giám sát củng cố chất lượng để đúc kết những biện pháp cần thiết nhằm duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng mục tiêu Học viện đề ra. Để đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện với các phương pháp đào tạo nghiên cứu, Học viện đã tiến hành kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Công việc này được tiến hành định do những bộ phận độc lập tiến hành để đảm bảo tính khách quan.7
  1. Học phí
Học phí từ 1.500.000VNĐ/1 năm đến 3.000.000VNĐ/1 năm (khóa 5-11). Nhưng từ năm thứ 2 của Kha XI đến nay, học phí được tính theo tín chỉ, 180.000VNĐ/1 tín chỉ. Năm 2016 Học viện


 1. https://website.fgu.edu.tw/zh_tw/about/knowledge
 

c sở sở II, Tăng Ni sinh nội trú được miễn hoàn toàn học phí sinh hoạt phí. Học phí chỉ áp dụng cho Tăng Ni sinh ngoại trú.
  1. Sinh hoạt nội trú
Học viện vừa trường học vừa tu viện để Tăng Ni sinh học tập, nghiên cứu, sinh hoạt theo đời sống xuất gia trong quá trình tu học tại Học viện. Do đó ngoài giờ lên lớp, Tăng Ni sinh còn phải theo thời kha qui định chung của Nội viện gồm, công phu sáng chiều, hai thời quá đường, tụng kinh tối, chấp tác, v.v…
  1. Kết quả chung
Đến nay, Học viện đã đang đào tạo được 14 khóa, 11 kha đã tốt nghiệp, Kha XII đang học năm thứ ba, Kha XIII đang học năm thứ hai, kha XIV chuẩn bị khai giảng. Đối tượng tuyển sinh hàng xuất gia. Riêng kha 07 c chiêu sinh cư sĩ. Ngoài ra còn c chương trình Đào tạo từ xa dành cho sinh viên gồm cả xuất gia tại gia. Chương trình này đã đào tạo được 3 khóa, hiện đang đào tạo kha IV - V, kha VI vừa khai giảng ngày 15/09/2019.
Mặcbằng cấp của Học viện Phật giáo Việt Nam chưa được Bộ giáo dục Việt Nam công nhận, nhưng đã được một số các trường đại học trên thế giới chấp nhận, như: Trung Quốc, n Đ, Nht Bản, Myamar, Thái Lan… vậy, sau khi tốt nghiệp tại Học viện Phật giáo, Tăng Ni sinh c thể đến các nơi này để tiếp tục học chương trình Thạc sĩ.
III. ĐẠI HỌC PHẬT QUANG - ĐÀI LOAN
Phật giáo Đài Loan đa phần theo hệ Bắc truyền, c đường lối giáo dục rất đặc biệt, hầu hết người xuất gia dù ấu niên hay bán thế đều phải trải qua chương trình tu học bắt buộc, nhất đối với chương trình cấp phật học lớp Luật nghi tại các Phật học viện, chủ yếu học về các bộ luật căn bản, oai nghi, nghi thức của mỗi giới phẩm (Sa-di, Sa-di-ni, Thức xoa ma Na, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- ni…) thế nên hàng xuất gia đều thông thạo các nghi thức, lễ nghi. Một điều rất hay nghi thức tụng niệm của Phật giáo Đài Loan c
 

sự thống nhất, chỉ khác nhau sử dụng ngôn ngữ, đa phần tiếng Quốc ngữ (tiếng Hoa), phần còn lại Đài ngữ (phương ngôn của người Đài Loan). Đặc biệt, chương trình học của Phật học viện từ lớp Luật nghi cho đến nghiên cứu sinh đều c cư sĩ tham gia, hàng cư sĩ học tại các Phật học viện với hai mục đích: 1. Tập sự xuất gia,
2. Nghiên cứu học tập kinh điển lễ nghi Phật giáo.
Ni đến Phật giáo Đài Loan, mọi người đều biết các tòng lâm Phật học viện nổi tiếng như: Phật Quang Sơn - Đại Học Phật Quang, Pháp Cổ Sơn - Đại học Tăng Già, Đại học Hoa Phạm, Đại học Ttế, Đại học Nam Hoa, Đại học Huyn Trang, Pht học vin Viên Quang, Trung đài Thin tự… Bài viết chỉ ly một mô hình tiêu biểu Đại học Phật Quang, do c mô hình tích hợp giữa giáo dục Phật học lẫn giáo dục đại học để so sánh với Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh.
Đại học Phật Quang tổ chức giáo dục Đại học duy nhất cung cấp một nền giáo dục khoa học nhân văn truyền thống về cách nhìn toàn cu theo tinh thần Pht giáo cao quý. Trường được tnh lp vào năm 2000 c nguồn gốc từ Phật học viện Phật Quang Sơn, tọa lạc tại thôn Lâm Mỹ, làng Tiêu Khê, huyện Nghi Lan, cách mặt biển khoảng 430m, nơi c không khí rất trong lành. Đại học Phật Quang được Bộ giáo dục phê duyệt vào 20/07/2000 chính thức khai ging vào tng 09/2000. Trường cđy đủ cơ svt cht, thiết bị học tập hiện đại. Mặc dù, chế độ giảng dạy trong phạm vi nhỏ, nhưng điều kiện hoàn cảnh học tập rất tốt.
Trường nằm trong hệ thống 200 tự vin, Pht học vin và 5 trường đại học được trưởng lão Hòa thượng Thích Tinh Vân (Người khai sơn Phật Quang Sơn năm 1967) sáng lập, gồm:
Đại học Phật Quang (Nghi Lan - Đài Loan - thành lập 2000) Đại học Nam Hoa (Gia nghi - Đài Loan - thành lập 1996) Đại học Phật Quang (Philippines - thành lập 2014)
Đại học Tây Lai (Hoa Kỳ - thành lập 1988) Đại học Nam Thiên (Úc- thành lập 1991)
 

Theo hệ thống giáo dục Phật giáo Đài Loan đối với các cấp gồm c: Phật học viện, Đại học Nghiên cứu sở (Thạc Tiến sĩ), Đại học Phật Quang thời gian đầu với tên gọi Học viện Phật Quang đã mở Sở nghiên cứu gồm hai chương trình Thạc Tiến sĩ, được thành lập từ năm 1997. Năm 2000 bắt đầu chiêu sinh chương trình Đại học, mỗi lớp c khoảng 30 - 40 sinh viên. Sau 4 năm trường c được 1 lớp Tiến sĩ, 17 lớp Thạc 3 lớp Cử nhân. Năm 2006, Học viện Phật Quang chính thức đổi tên thành Đại học Phật Quang. Đến năm 2017, trường c 5 viện, 16 khoa độc lập:
 1. Viện sáng tạo Kỹ thuật (Khoa Sáng tạo Tài sản văn ha; Khoa Thông tin truyền thông; Khoa Thiết kế sản phẩm Quảng cáo; Khoa Ứng dụng thông tin)
 2. Vin nhân n (Khoa Văn học Trung Quốc và ng dụng; Khoa Lịch sử; Khoa Văn học nước ngoài; Khoa Nghiên cứu tôn giáo)
 3. Viện Khoa học hội với Quản(Khoa hội học công tác hội; Khoa Tâm lý học; Khoa Hành chánh tổng hợp; Khoa Quản lý; Khoa Kinh tế ứng dụng)
 4. Viện Đào tạo an toàn thực phẩm (Khoa Công nghệ an toàn thực phẩm; Khoa Tương lai an toàn thực phẩm, Khoa Sức khỏe chế biến thực phẩm chung);
 5. Viện Phật giáo học (Khoa Phật giáo học). Ngoài ra còn c các trung tâm:
 1. Trung m nghiên cứu
 2. Trung m nghiên cứu Pht giáo,
 3. Trung m phát trin giáo dục. Mi m chiêu sinh khong
2.000 - 3000 sinh viên. C năm lên đến 4.000 sinh viên, gổm cả hai giới xuất gia cư sĩ tại gia.
Đại học Phật Quang lấy nhân văn làm tôn chỉ, chú trọng lịch sử truyn tha, phát huy truyn thống giáo dục Trung Quốc, hòa nhập xu thế phát triển tổng thể của các đại học nổi tiếng trên thế giới. Chương trình đào tạo 3 cấp: Cử nhân, Thạc Tiếnvới 2
 

ngôn ngữ: Hoa- Anh. Bằng tốt nghiệp được Bộ Giáo dục công nhận. Ngoài ra còn có hệ thống trường Mu giáo, Tiu học và Trung học.
  1. Tông chỉ và đường hướng
Đại học Phật quang tuân thủ kế thừa khuôn mẫu của trường: “Giáo nghĩa chân chánh con đường từ bi” trong ý niệm giáo dục con người toàn diện, khuôn viên hòa khí, học tập trọn đời. Kế hoạch bồi dưỡng nhân tài trong hội được thiết lập một cách hoàn bvề “Phẩm đức, phẩm cht và phẩm v, xây dựng một đại học nhỏ nhưng chất lượng tốt.
  1. Mục tiêu Giáo dục
Trân quý sinh mạng con người, đối đãi chân thành, yêu nghề kính bạn, thúc đẩy mối quan hệ tự thân. Đề cao yếu tố sinh hoạt, ra sức bồi dưỡng phẩm đức, chủ trương sinh hoạt thực tiễn trong thân thin. Truy tìm phát trin cuộc sng, bi dưỡng ng lực chuyên nghiệp, liên tục phát triển chí nghiệp. Bồi dưỡng tố chất bản: Thái độ xửdung hòa, c quan niệm tiếp xúc thân thiện với thiên nhiên, c tin tưởng phục vụ nhân quần hội, c ý niệm suốt đời học tập nghị lực học tập sâu sắc. Bồi dưỡng tố chất văn nói thông tin: năng lực trọng tâm, c năng lực khai thông và điều tiết, năng lực kế hoạch tổ chức, năng lực độc lập phán đoán, năng lực chuyên nghiệp giải quyết vấn đề.8
  1. Thư viện
Hiện c 268.536 đầu sách. Sách điện tử c 766.869 cuốn; Báo giấy: 8 loại; Tạp chí báo điện tử: 44.068 cuốn; Phim ảnh: 13.791 bộ.
  1. Chương trình học
Đại học: Ti thiu 9 học phần/học k. Đim trung bình ti thiu 70/môn. Sau đại học: Ti thiu 6 học phần/học k. Đim trung bình ít nhất 75/môn.8. Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Chương Trình Cử Nhân ThạcPhật Học, TP.Hồ Chí Minh,  2017-2018, trg.2.
 

Đại học: 4 năm, 120 đến 128 tín chỉ (không yêu cầu viết luận văn), mỗi học kỳ chọn ít nhất 18 tín chỉ, nhiều nhất 27 tín chỉ, đim trung bình là 50. Trường hợp xét theo din học bổng thì đim không được dưới 70/môn.
Thạc sĩ: 2 - 4 năm, 67 tín chỉ (bảo vệ luận văn), chọn nhiều nhất 18 tín chỉ. Không tính Cổ ngữ luận văn. Điểm trung bình
50. Nếu xét theo diện học bổng thì điểm không được dưới 75/môn.
Tiến sĩ: 3 - 6 năm, 21 đến 23 tín chỉ (yêu cầu bảo vệ luận văn).
Không tính Cổ ngữ luận văn.
  1. Chế độ sinh hoạt
Phí ẩm thực tại trường khoảng 5.000 Đài tệ (≈3.749.920 VNĐ)/ học kỳ, ngoài trường khoảng 6.000 Đài tệ (≈4.499.900VNĐ)/ học kỳ. Nếu được nhận học bổng thì lệ phí ẩm thực sẽ được Hội Phật Quang cung cấp miễn phí. Công tác luân phiên nấu cơm mỗi tuần 1, 2 lần.
  1. Thời khóa tụng kinh
Nhằm tạo điều kiện cho tất cả sinh viên đang theo học c thể thực nh, mi ln tụng nửa tiếng, sáng 6h30 - 7h00; Ti 9h30 - 10h00. 2 tuần ngồi thiền, 2 tuần tụng Kinh. trường Đại học, không phải Học viện nên nghi thức rất đơn giản, mục tiêu chỉ giới thiệu cho sinh viên biết về nghi thức Phật giáo Đài Loan.
  1. túc
Đầy đủ mọi tiện nghi cho sinh viên sinh sống học tập. C
1.200 giường, loại png 4 người và png 2 người. Trong png c đầy đủ truyền hình cáp, phòng tắm riêng, tủ, giường, Internet, phòng giặt…
Sinh viên đại học: 3-4 người/ phòng Nghiên cứu sinh: 2 người/ phòng
Phí túc khoảng 6.600 Đài tệ (≈4.949.900VNĐ)/học kỳ (phòng 2 người); 5.500 Đài tệ (≈4.124.91VNĐ)/học kỳ (phòng 4 người)
 

Du học sinh tại đại học Phật Quang sẽ c điều kiện sống, học tập rất lành mạnh đầy đủ. túc trong trường c đủ chỗ cho phần lớn sinh viên. Khuôn viên trường rộng rãi, sạch đẹp.
  1. Lớp học
Đại học: Tùy mỗi năm chiêu sinh, khoảng 20-40 sinh viên. Thạc sĩ: 10-20 người.
Tiến sĩ: 4 người (2 người bản xứ, 2 người ngoại tịch).
  1. Học phí
Các khoa thuộc Học viện khoa học Nhân văn Phật giáo, học phí khoảng 42.700 Đài Tệ (≈32.024.32 VNĐ)/ học kỳ.Các khoa thuộc học viện kỹ thuật, khoa học: học phí từ 42.000 – 48.720 Đài tệ/ học kỳ (≈32.024.32 - 35.999.24 VNĐ)/ học kỳ.
  1. Giảng viên
Đa số Giáo đều tu nghiệp Tiến sĩ từ Mỹ, Nga, Đức, Nhật, Hồng Kông một số trường nổi tiếngĐài Loan, c học hàm Giáo sư, Ph giáo sư.
  1. Th dục thể thao
C nhà thi đấu thể dục thể thao, sân đá bng, các loại thể thao: Bng chuyển, bng rổ, quần vợt, ping pong... phòng tập luyện. Ngoài ra c thể chạy bộ trong khuôn viên sân thể dục thể thao. trường nằm trên núi, nên không khí thoáng mát, trong lành, phong cảnh hữu tình. Ngoài ra, mỗi năm trường còn tổ chức các hoạt động cho sinh viên giao lưu, tham gia các hoạt động công ích hội, như: Kha tu ngắn hạn cho trẻ em, cho sinh viên ngoại quốc, các hoạt động ngoài trời, bảo vệ môi trường...
 1. NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG DỊ BIỆT GIỮA HAI TRƯỜNG
  1. Những tương đồng
+ Học viện Phật giáo Việt Nam Đại học Phật Quang c chung mục tiêu đào tạo nhân tài, đặc biệt chú trọng đào tạo Tăng Ni, c năng lực, trình độ phẩm hạnh tốt để phục vụ Phật pháp hội.
 

+ Hai nơi tọa lạc nằm cách xa nội thành, cảnh trí yên tĩnh, thanh tịnh môi trường tốt phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu, nhất Tăng Ni.
+ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, được đầunhằm phục vụ cho công tác giảng dạy sinh viên với qui mô lớn.
+ Hiện tại, cả hai trường đào tạo liên tục, kết nối liên thông xuyên xuốt cho ba chương trình: Cử nhân, Thạc Tiếnnhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu để nắm bắt, vận dụng tri thức Phật học lẫn khoa học hiện đại.
+ Đội ngũ giảng dạy của cả hai trường đều do các bậc cao tăng thạc đức lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, nhân viên, qui tụ cả hàng xuất gia tại gia tham gia. Nguồn giảng viên giảng dạy được đào tạo chính qui, bài bản, c năng lực phẩm hạnh.
+ Thời điểm sáng lập giữa hai trường ngang nhau, đó vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Đây giai đoạn các quốc gia châu Á chú trọng xây dựng, phát triển các đại học tiên tiến để đào tạo con người.
  1. Những dị biệt
+ Về lịch sử hình thành, phát triển: Đại học Phật Quang phát triển liên tục từ khi thành lập không ngừng mở rộng, mô hình tiêu biểu, dẫn đầu trong hệ thống giáo dục Phật giáo do Hòa thượng Tinh Vân sáng lp. Trong khi đó, sau m 1975, Đại học Vn Hnh bgiải th. Sau đó, được tái lp lại tnh Trường Cao cp Pht học vào năm 1983 hơn 10 năm sau được nâng cấp thành Học viện Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM. Sphát trin của Học vin kng mang tính liên tục, đồng bộ trong lịch sử.
+ Về chương trình đào tạo: Đại học Phật Quang không chỉ đào tạo Phật học còn mở rộng phát triển đáp ứng nhu cầu của Tăng Ni cũng như hội, đó việc mở thêm những ngành học Tâm lý, Công tác hội, kinh tế, thông tin truyền thông,… Điều này cho thấy rõ tầm nhìn, mục tiêu đào tạo song hành giữa Phật học Thế học. Trong khi đó, Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM tập trung đầuphát triển các chuyên ngành Phật học, chỉ mới triển
 

khai phi hợp đào to ngành Công tác xã hi với Trường Đại học Mở TP.HCM, ngành Sư phạm mầm non với Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trong nhng m gn đây.
+ Về đối tượng học: Đại học Phật Quang mở rộng cho nhiều đối tượng học khác nhau, không chỉ c Tăng Ni còn c cư sĩ tại gia,thu hút các du học sinh nhiều nước đến học tập, nghiên cứu ở nhiều lãnh vực khác nhau. thế, Đại học Phật Quang c tầm ảnh hưởng lớn đối với giáo dục Phật giáochâu Á hiện nay về qui mô, tính chất. Mặt khác, văn bằng của nhà trường được chính phủ Đài Loan quốc tế công nhận.Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, chương trình cử nn Pht học hệ Đào to Txa dành cho Phật tử những ai quan tâm tham gia. Bên cạnh đ, Học viện chưa thể mở được nhiều ngành học gắn liền với nhu cầu thực tiễn hội như Đại học Phật Quang, mới chỉ dừngphạm vi liên kết với các trường đại học công lập bên ngoài. Theo qui định quốc gia, văn bằng của Học viện cấp chỉ c giá trị nội bộ.
+ Về qui mô tổ chức: Qui mô tổ chức của Đại học Phật Quang lớn, bao gồm nhiều chi nhánh các viện, trung tâm nghiên cứu đáp ứng mục tiêu vừa giảng dạy vừa nghiên cứu. Đây hướng đi đúng đắn của một Đại học lớn uy tín của Đài Loan. Còn Học viện Pht giáo Vit Nam ti TP.HCM chphát trin nhiu khoa đào to mà chưa thành lập các viện, trung tâm nghiên cứu hoặc các chi nhánh.
 1. KẾT LUẬN
Từ kết quả so sánh bước đầu như trình bàytrên, chúng tôi nghĩ rằng: Bên cạnh tính đặc thù của hai trường Đại học Phật Quang và Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM cn được tôn trng, ngoài ra cần phải học hỏi lẫn nhau những điểm tiến bộ, hợp lý để xây dựng phát triển Học viện trong tương lai, nhất mục tiêu vươn tầm trở thành một Đại học Phật giáo uy tín, tầm cỡkhu vực Châu Á. Cho nên, trước mắt Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM cần tổ chức thăm viếng, học hỏi trao đổi giảng viên với Đại học Phật Quang thông qua các sinh hoạt khoa học, hỗ trợ đăng
 

bài tạp chí, trao đổi tài liệu nghiên cứu, tư vấn phương pháp quản trị đại học, chia sẻ kinh nghiệm gắn đào tạo với nghiên cứu,… Hy vng Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM và Đại học Pht Quang sẽ thỏa thuận hợp tác trong thời gian gần nhất.***
Tài liệu tham khảo
Môn Đồ Pháp Quyến, Thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, NXB. Hồng Đức, 2014.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Chương trình Cử nhân Thạc Phật Học, TP. Hồ Chí Minh, 2017-2018.
Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Kyếu hi tho Giáo dục Pht giáo Việt Nam: Truyền thống Hiệnđại, (lưu hành nội bộ), 2016.
http://www.fgu.edu.tw

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây