23. HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC TOÀN VÀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thứ sáu - 06/12/2019 07:59
23. HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC TOÀN VÀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC TOÀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
TS.TT. Thích Giác Duyên

Mọi người ai cũng biết, giáo () dạy, dục () nuôi, giáo dục dạy nuôi, “dạy dỗ người ta khiến cho thoát ly cái trạng thái tự nhiên của to vt sinh ra (P.éducation)1. Còn theo Từ đin Tiếng Việt, giáo dục là: “Hoạt động nhằm tác động một cáchhệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dần dầnđược những phẩm chất năng lực như yêu cầu đề ra.”2 Như thế, giáo dục quá trình đào tạo con người một cách mục đích, nhằm chuẩn bị cho họ tham gia vào mọi mặt trong đời sống hội. Giáo dục một hiện tượng hội đặc trưng của hội loài người, một chức năng sinh hoạt không thể thiếu được ở mọi giai đoạn phát triển của hội, một trong những nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy hội phát triển về mọi mặt.
Giáo dục Phật giáo nhằm làm cho con người được niềm tin, trí huệ chân chính để nhận chân lại chính mình, nhằm “tránh các điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý mình trong sạch” theo lời Phật dạy trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát. Hướng theo mục
*. Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  1. Đào Duy Anh, Hán Việt Từ điển, NXB. Minh Tân, tr. 330,
  2. Viện Ngôn ngữ học (1998), Từ điển Tiếng Việt, NXB. Đà Nẵng, tr. 379.
 

đích đó, suốt my mươi m nay, Hòa thượng Thích Giác Toàn (hin nay là Phó chtịch Hi đồng TrsTrung ương Giáo hi Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã không ngừng đóng góp công lao cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam, thể hiện qua một số công việc dưới đây:
  1. THAM GIA CÔNG VIỆC BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG
Kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981, vn đề Giáo dục Tăng Ni được đưa lên ng đu trong mi hoạt động của Giáo hội, bởi trong giai đoạn lịch sử hội nhập toàn cầu hóa của đất nước, Tăng Ni sau khi tốt nghiệp ra trường trở thành những tu sĩ trình độ Phật học thế học vững vàng, đóng góp tích cực hiệu quả cho Phật giáo sự phát triển đất nước.
Tại Việt Nam, năm 1986, nhà nước đường lối đổi mới thì năm 1987, Đại hi Trung ương Giáo hi Pht giáo Vit Nam ln thII đã thông qua nghị quyết để xây dựng phát triển Giáo hội, trong đó việc mở rộng hệ thống giáo dục Tăng Ni. Từ đó đến nay, Giáo hội thành lập 35 trường bản Phật học khắp các tỉnh, thành hội Pht giáo cả nước. Trong quá trình củng cvà hệ thống hóa, ng cao các mặt tổ chức nội dung giảng dạy, từ Đại hội lần thứ IV (1997) của Trung ương Giáo hi đã xin phép chuyn đi danh xưng các trường Cơ bn Pht học trước đây tnh trường Trung cp Pht học. Hệ thống Trung cp Pht học trực thuộc Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, đồng thời chịu sự chỉ đo và qun lý do Ban Trsvà Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh, tnh (tại Đại hi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII năm 2017, Ban Giáo dục Tăng Ni được đổi thành Ban Giáo dục Phật giáo).
một trong những vị tôn túc lãnh đạo Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương của Giáo hi Pht giáo Vit Nam, Hòa thượng Thích Giác Toàn bt đu tham gia Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương từ năm 1981 với công việc Thư ký. Năm 1992, Hòa thượng nhận trách nhiệm Phó ban kiêm Chánh thư ký. Những năm 2000, Hòa thượng
 

được giao trách nhiệm Phó ban Thường trực. Cho đến Đại hội lần thứ VIII Trung ương Giáo hi Pht giáo Vit Nam m 2017, Hòa thượng được suy cử vào Ban Chứng minh của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương.
Suốt gần 40 năm tham gia công việc lãnh đạo tại Ban Giáo dục Pht giáo Trung ương, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã cùng chư tôn đức khác hết lòng hỗ trcác trường Trung cp Pht học, 6 lớp Cao đẳng tại các tỉnh lần lượt thành lập luôn quan tâm đến các hoạt động những ngôi trường Phật học này.
  1. THAM GIA CÔNG VIỆC HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sau Đại hi ln thứ I Trung ương Giáo hi Pht giáo Vit Nam năm 1981, trường Cao cấp Phật học sở I tại Nội được thành lập. Năm 1982, trường Cao cấp Phật học Viêt Nam sở II tại Thành phố HCMinh tiếp tục tnh lp. TĐại hi kỳ IV của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tháng 11 năm 1997) danh xưng Trường Cao cp Pht học Vit Nam được chuyn đi tnh Học viện Phật giáo Việt Nam, chức năng đào tạo hệ Cử nhân Phật học khi đủ điều kiện khách quan sẽ nâng cấp đào tạo sau Đại học (ThạcPhật học, Tiến Phật học).
Mục tiêu của Học viện nhằm đào tạo một thế hệ công dân đức trí song toàn để kế thừa phát triển đạo Phật con đường giáo dục Phật giáo. Bên cạnh ấy, Học viện nỗ lực xây dựng một môi trường giáo dục Phật học như một ngành khoa học nhiều ngành học khác, lành mạnh, năng động, chất lượng hiệu quả góp sức phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, gắn kết vào việc đào tạo nghề nghiệp cho mọi người; cổ vũ, khuyến khích chăm lo đào tạo đội ngũ giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, phẩm chất nhân cách, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ đất nước nói chung sự nghiệp phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng. Điều 5. Nhiệm vụ của Học viện 1. Nhiệm vụ tổng quát: Nhiệm vụ chính của Học viện chủ yếu xoáy vào bốn lãnh vực giảng dạy (teaching), nghiên cứu khoa học (scholarly
 

research), thực hành (practice) truyền thông học thuật (academic communication). Thông qua chương trình của các khoá học, Học viện sẽ giới thiệu từ căn bản đến chuyên sâu các nguyên triết học ứng dụng hành trì của Phật giáo, thông qua các truyền thống Nam tông với văn hệ Pali, Bắc tông với văn hệ Sanskrit, Tây Tng, Trung Quốc, Nhật Bản Việt Nam v.v… 2. Nhiệm vụ tổng quát về Phật học: Mục đích chính của Học viện bao gồm: - Đào tạo giới tri thức Phật giáo về các chiều kích học thuyết, lịch sử, tôn giáo văn hoá của Phật giáo Việt Nam. - Hỗ trợ ứng dụng các nguyên triết học đạo đức Phật giáo trong cuộc sống.3
Trường Cao cp Pht học Vit Nam được cHòa thượng Thích Minh Châu sáng lập làm Hiệu trưởng. Cố Hòa thượng Thích Minh Châu đã mời Hòa thượng Thích Giác Toàn tham gia làm Thư ký Trường Cao cp Pht học Vit Nam cơ sII tại Thành phố HChí Minh từ năm 1984. Năm 1992 trở đi Hòa thượng Thích Giác Toàn làm PHiu trưởng ri PHiu trưởng Thường trc. Ngoài việc tham gia công tác lãnh đạo, tuy Phật sự đa đoan nhưng Hòa thượng còn tham gia giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam sở I (Thành phố Nội) các môn: Hiến chương Giáo hội, kinh Bát nhã, kinh Pháp bảo đàn; tham gia giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam sở II (Thành phố Hồ Chí Minh) các môn: Đạo đức Phật giáo, Giáo dục Phật giáo, Báo chí Phật giáo. Sự tham gia giảng dạy của Hòa thượng đã khích lệ cho quý vị giáo thọ lớp trẻ càng nhiệt tâm hơn vào công việc mình đang đảm trách.
  1. NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC LIÊN QUAN CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
  1. Tham gia Ban Hong pháp Trung ương
Mọi người đều biết, tinh yếu giáoPhật  đà  chính    tinh thần giáoGiới - Định - Huệ, tùy duyên bất biến, tinh thần chấp, hạnh phúc an lạc của số đông, nhắm đến mục đích giải thoát hướng thượng cho mọi người. Bởi thế, “Duy tuệ thị nghiệp”3. Trích Quy chế tổ chức hoạt động Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. http://vbu.edu.vn/application/uploads/subjects/quyche/Quy%20che%20hoat%20 dong.pdf, truy cập ngày 02-3-2009.
 

vốn phương châm Giáo dục, mục tiêu Giáo dục của Phật giáo trí tuệ bao giờ cũng ngọn đuốc soi đường dẫn đến thành công trong hầu hết hoạt động của người con Phật.
Bởi thế, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, Hòa thượng Thích Giác Toàn cũng tham gia đm nhim Pban Hong pp Trung ương từ m 1981 cho đến m 2012 (suốt 30 m), sau đó làm Cố vấn Ban Hoằng pháp từ năm 2012 đến nay. Với công việc này, Hòa thượng đã hướng dẫn các Phật tử nghe pháp, phát triển trí tuệ, hiểu thấu bản chất thật sự của các Pháp, hiểu được những điều luôn chân thật giá trị, qua đó loại bỏ những quan điểm sai lầm, nhằm chuyển đổi bản thân, phạm hạnh đạo đức cao hơn, trở thành người tốt hơn. Cũng từ công tác Giáo dục Phật giáo trong ngành Hong pp, đào to nhng Tăng Ni trẻ trthành nhng vgiảng , Hòa thượng góp phần đào tạo nên những con người thể đem giáo pháp của đức Phật trao truyền lại cho những người khác để làm lợi ích cho cuộc đời.
  1. Hết lòng lo cho đàn hậu học tu học tốt hơn
Tm 1984 đến nay, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã lo đy đủ (kể cả xe phục vụ đưa đón) cho biết bao nhiêu Tăng sinh thuộc Hphái Kht sĩ trú tại tịnh xá Trung m (qun Bình Thnh, Thành phố Hồ Chí Minh) để học tại các trường Phật học tại Thành phố HCMinh (như Học vin Pht giáo Vit Nam, Trường Trung cp Pht học, Lớp Cao đng, Lớp Trung Cao cp Đào to Ging sư…). Trong số nhng Tăng sinh này, đã có nhng vị hin nay tham gia vào các lĩnh vực Pht giáo cp tỉnh đến Trung ương, như: TT.TS. Thích Minh Thành, TT.TS. Thích Giác Duyên, ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng, ĐĐ.TS. Thích Minh Liên, ĐĐ.TS. Thích Giác Nhường, ĐĐ.TS. Thích Giác Phổ, ĐĐ.TS. Thích Minh Duy, ĐĐ.TS. Thích Giác Kiến v.v…
Tóm lại, giáo dục quá trình dạy dỗ, đào tạo con người với sự phát triển tinh thần, thể chất để họ dần dần được những phẩm chất năng lực như yêu cầu đề ra Giáo dục Phật giáo nhằm làm cho con người dần dần trở nên chân - thiện - mỹ, hướng đến sự giác
 

ngộ giải thoát. người đệ tử Phật, người làm công tác giáo dục Pht giáo, suốt 40 m nay, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã đóng góp công lao cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam, thể hiện qua một scông vic của Ban Giáo dục Pht giáo Trung ương; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Hoằng pp Trung ương; hết lòng lo cho đàn hu học
Theo Hòa thượng Thích Giác Toàn: Mc tiêu cthvà trước mt của giáo dục đào tạo những con người mới, những con người toàn diện với những tiêu chuẩn mang tính khoa học đạo đức hiện đại, những con người phù hợp vớihội mới khả năng làm chohội mới phát triển. Mặt khác, giáo dục phải đào tạo những con người thuần túy chuyên môn theo sự phân công củahội.” “Giáo dục Phật giáo hướng đến mục đích hay mục tiêu tối hậu cứu cánh giải thoát khỏi khổ đau, niết bàn. Mẫu người tưởng giáo dục Phật giáo muốn con người vươn tới Phật. Học tập tu hành để làm Phật.”4
Với sự đóng góp của Hòa thượng Thích Giác Toàn vào snghip giáo dục, đào tạo Tăng tài cho thế hệ tương lai, góp phần vào sự bền vững của ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam, để rồi cùng với tất cả những người con Phật xây dựng tốt tổ chức Giáo hội Phật giáo, phục vụ thiết thực cho nhân sanh.***

4. Trích Kỷ yếu Hội thảo: Giáo dục Phật giáo Việt Nam truyền thống hiện đại (Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 7/11/1981 – 7/11/2016), tr. 281.


Tài liệu tham khảo
Giáo hi Pht giáo Vit Nam, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (2012), Hội thảo khoa học: Giáo dục Phật giáo Việt Nam - Định hướng phát triển.
Giáo hi Pht giáo Vit Nam, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (2016), Kỷ yếu Hội thảo: Giáo dục Phật giáo Việt Nam truyền thống hiện đại (Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 7/11/1981 – 7/11/2016).
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (2001), Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại, NXB. TP. Hồ Chí Minh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây