16. Phổ Đà Sơn – Học viện đào tạo tăng già hàng đầu Phật giáo Trung Hoa - NCS.ĐĐ. Thích Nguyên Tú

Thứ sáu - 06/12/2019 03:59
PHỔ ĐÀ SƠN – HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNG HOA
NCS.ĐĐ. Thích Nguyên  

 


Phổ Đà Sơn từ xưa đến nay được biết đến như một thánh địa thờ tự Bồ tát Quán Âm của Pht giáo Hán truyn Trung Quốc. Ngoài ra, ngày nay nơi này còn khá nổi danh với công tác giáo dục đào tạo Tăng tài. Tháng 5/2019, người viết đủ duyên lành tháp tùng phái đoàn sáu người do giáo Lợi An1 làm trưởng đoàn, cùng đến Phổ Đà Sơn tham quan giao lưu học thuật với Tăng Ni sinh học viện. Tuy chỉ năm ngày ngắn ngủi, nhưng với phương pháp giáo dục tiên tiến, hệ thống quảnphù hợp, Tăng già lưỡng chúng hòa thuận, hậu cần phục vụ chu đáo… nơi này đã lưu lại trong lòng người viết một kỷ niệm sâu sắc bài học quý báu trong quãng đời kiếm tìm tri thức của mình. Nay, xin ghi lại một vài điều cảm nhận chia sẻ dưới cái nhìn học thuật.
 1. HỌC VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN
Tiền thân Phật học viện Phổ Đà Sơn2 được sáng lập vào năm 1988, đến năm 2011 được nâng cấp thành học viện Phổ Đà Sơn


  1. Giáo Lợi An(李利安): Một trong những học giả nổi tiếng nghiên cứu Quan Âm học của Trung Quốc.
  2. Phật học viện Phổ Đà Sơn(普陀山佛學院).
 

Pht học vin Trung Quốc3. Đm nhim chức vụ hiu trưởng hin nay Hòa thượng Đạo Từ4. Được biết, học viện một viện trực thuộc hệ thống Pht học vin Trung Quốc, đã được Bộ Qun lý Tôn giáo Trung Quốc phê duyt và cp phép. Trong đó, Giáo hi Pht giáo Trung Quốc chỉ đo tnh lp; Pht học vin Trung Quốc, Giáo hội Phật giáo tỉnh Chiết Giang Giáo hội Phật giáo Phổ Đà Sơn đồng thừa hành kiến thiết quản lý.
Học viện Phổ Đà Sơn ngày nay được thành lập với mục tiêu “Đứng đầu cả nước, ảnh hưởng thế giới, đào tạo nhân tài đẳng cấp đại sư”5. Với tổng diện tích rộng khoảng 300 mẫu, đất sử dụng chiếm khoảng 50.000 m2, tổng kinh phí đầulên đến 360.000.000 Nhân dân tệ. Năm 2003, được khởi xướng xây dựng, nhưng thực tế tới năm 2004 mới được khởi công động thổ, năm 2010 thì hoàn thành bộ, tới năm 2011 hoàn công đi vào hoạt động.
Dựa vào sự chỉ đạo pháp quy của ban tôn giáo Đảng Nhà Nước Trung Quốc, Học vin nỗ lực bi dưỡng và đào to Tăng tài, đồng thời kiên định con đường hội Chủ nghĩa. Tăng Ni sinh được trang bị đầy đủ các kiến thức về tôn giáo, lập chí tiến thủ, hội đủ năng lực lãnh đạo quần chúng Phật tử. Nhất lấy Phật giáo Hán truyền làm trọng tâm nghiên cứu hoạt động theo chính sách Trung Quốc hóa Pht giáo6.
Trong lịch sử truyn giáo, Trung Quốc hóa tín ngưỡng Quán Âm sự kết tinh giao thoa giữa văn ha Phật giáo Ấn Độ văn ha bn đa Trung Quốc, là sự quyn biến văn hóa giữa vic thích ứng với bi cnh xã hi Trung Quốc và văn hóa truyn thống, đây cũng chính một phiên bản thu nhỏ về vận mệnh của tất cả các nền văn hóa ngoại lai sau khi du nhập vào Trung Quốc 7.

  1. Phổ Đà Sơn Phật học viện Trung Quốc(中國佛學院普陀山學院 The China’s Buddhist Academy of Mt. Putuo
  2. Hòa thượng Đạo Từ(道慈長老)
  3. “Đứng đầu cả nước, ảnh hưởng thế giới, đào tạo nhân tài đẳng cấp đại sư”(國 流,影響世界,能出大師級人才)
  4. “Trung Quốc ha Phật giáo”(中國化佛教)
7. 李利安:《觀音信仰的中國化》,《山東大學學報》(哲學社會科學版)
 

Với bài nghiên cứu trên, ta sẽ hiu hơn vkhái nim gi là Trung Quốc hóa các nn tín ngưỡng ngoại quốc sau khi đổ bộ vào Trung Hoa. Trung Quốc là một đt nước ctớim ngàn m văn hiến, nên họ không cam tâm chịu sự khuất phục văn ha tín ngưỡng ngoại bang. Với chính sách mới như hiện nay, không ch Phật giáo, tất cả các tôn giáo ngoại lai khác, nếu muốn được hoạt động phát triển thì điu kin đu tiên là phi Trung Quốc hóacác nn tôn giáo đó.
Học viện với xu thế hiện đại ha tổng hợp, khung cảnh môi trường sạch đẹp, sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên ưu tú. Từ lúc thành lập đến nay, học viện đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý trong công tác chiêu sinh toàn quốc, học viện đã đạt được danh hiệu số người báo danh đông nhất, thí sinh đến học nhiều nhất, số lượng học sinh đang theo học đông nhất.
  1. Sơ lược tiền thân Học viện:
Để c được danh hiệu địa vị như ngày nay, học viện đã từng kinh qua những thăng trầm lịch sử trong sứ mệnh giáo dục. C thể nói phần lớn do ảnh hưởng chịu sự tác động ngoại lực từ thời cuộc chính sự lúc bấy giờ. Căn cứ vào tiểu sử của học viện Phổ Đà Sơn8, bài viết tm lược 4 giai đoạn phát triển như sau:
   1. Hội Giáo dục Tăng già (1908)
Vào cuối đời Thanh, chùa chiền thiếu thốn phòng không đủ khả năng mở lớp học. May thay, lúc ấy c một vị Tăng người Nhật tên Thủy Mai Hiểu (1877-1949) đứng ra động viên khuyến khích đại chúng, cộng với Tăng chúng bổn tự nỗ lực tự thân vận động, nhờ thế mới đủ nhân duyên để mở lớp học Phật.
Vua Quang Tự năm thứ 34 (1908), Hòa thượng Khai Như (chùa Pháp Vũ) cùng với các thầy đương thời như: Thông Đạt, Khôn Bảo,,2006年第4期,頁68:“觀音信仰的中國化是印度佛教文化與中國固有文化不 斷交往的史凝結, 是適應中國社會背景與文化傳統而必然發生的一種文化變, 也是所有外來文化在中國命運走向的一個縮影。”
8. 史沿革》http://www.zgpts.com/index.php?_m=mod_article&_
a=fullist&caa_id=34, 05.10.2019
 

Thiện Chương, Vĩnh Ngộ, Nguyệt Đức, Khai Nhiên, Văn Chất, Ích Khiêm, Quảng Học, Liễu Dư, Văn Liên, Thích Chiếu, Nguyện Lai, Nguyên Thông đồng sáp lập “Hội Giáo dục Tăng già Phổ Đà Sơn”9 tại Long Loan (thành phố Ôn Châu), đồng thời tiến cử Hòa thượng Khai Như làm hội trưởng.
Vua Tuyên Thống năm thứ nhất (1909), may nhờ thầy Quảng Học quyên gp được 3.000 bạc, xây thành 16 phòng học, sáng lập trường học Tăng - Ha Vũ. Năm 1910, xây dựng thêm trường tiểu học Chu Gia Tiêm. Tháng 10 năm 1912 (Dân Quốc năm thứ nhất), đại chúng cử thầy Văn Liên đảm nhiệm hội trưởng, còn thầy Liễu Nht làm hi phó. Tháng 3m 1913, Tng Hi Pht giáo Trung Hoa được thành lậpThượng Hải, Hội Giáo dục Tăng già đổi tên thành “Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn”10.
   1. Trường hc Tăng - Hóa Vũ PhĐà Sơn (1909)
Vào thời vua Tuyên Thống năm thứ nhất (1909) nhà Thanh, thầy Quảng Học, thầy Khai Như, thầy Liễu Dư… đồng sáng lập Hội Giáo dục Tăng già ở Long Loan, đồng thời mời thầy Vân Phong đảm nhiệm hiệu trưởng, thầy Liễu Ngộ thầy Diệu Viên làm giáo thọ. Sau lại thỉnh thầy Khoan Đạo (chùa Kim Sơn) giữ chức hiệu trưởng, thầy Thái (1890-1947) làm giáo thọ phụ trách truyền dạy kiến thức Phật học, khai giảng vào ngày 26 tháng 4 cùng năm. Thành phần học sinh chủ yếu lúc đó quý thầy các chú Sa-di trong bổn tự. Đồng thời đăng thông báo chiêu sinh ở khu vực Hoa Đông, nội dung học các môn về văn ha thường thức Phật học bản. Đáng lưu ý, mọi chi phí ăn học đều miễn phí, ngoài ra học viện còn trang bị thêm phòng cho các Tăng chúng ngoại tự đến học, kinh phí lúc bấy giờ đều do Hội Giáo dục Tăng già chu cấp. Trong thời kkng chiến, trường học từng bị đốt phá hai ln, sau lại được tu sửa, nhưng do khó khăn về kinh phí nên đành phải tạm ngưng một thời gian.


 1. “Hội Giáo dục Tăng già Phổ Đà Sơn”(普陀山僧教育會)
 2. “Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn”(普陀山佛教會)
 

Năm Dân Quốc thứ 35 (1946), Chi hội Phật giáo huyện Định Hải (tiền thân của Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn) ra sức hỗ trợ, trường được dời về khuôn viên tháp Đa Bảo. Đồng thời mời cư Trần Ba đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Với lý do kinh phí eo hẹp nên chỉ mở được một lớp học cho đến năm giải phng (1949) ngưng hẳn.
   1. Phật học Uyển Nam Hải (1932)
Tháng 2 năm 1932 (Dân Quốc năm thứ 21), thầy Doanh Chiếu (trụ trì chùa Phổ Tế), thầy Khoan Đạo (hiệu trưởng trường Tăng
- Ha Vũ) đồng thỉnh thầy Thái chỉ đạo thành lập Học Uyển, thầy Khoan Dung làm giáo vụ viện giáo Lâm ở Bắc Bình (nay Bắc Kinh). Đặt sở tại chùa Pháp Vũ, nhưng không bao lâu sau cũng phải ngưng dạy ngừng nhận học Tăng.
   1. Phật học viện Phổ Đà Sơn (1986-1997)
sở Phật