14. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER HIỆN NAY

Thứ sáu - 06/12/2019 20:43


 
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER HIỆN NAY
 

TS.  Dương Hoàng Lộc*
 
 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê của Trung ương Giáo hi Pht giáo Vit Nam: Tính đến năm 2014, Phật giáo Nam tông Khmer 462 ngôi chùa 8.574 chư Tăng1. Hiện tại, hệ phái này hoạt động trên địa bàn 14 tỉnh, thành Nam bộ gồm: Thành phố Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong ngôi nhà chung của Giáo hi Pht giáo Vit Nam được thành lập kể từ năm 1981 đến nay, hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer một thành viên quan trọng, đã những đóng góp nỗ lực lớn để hội nhập, phát triển trong lòng giáo hội dân tộc. Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer mang tính đặc thù trong sinh hoạt tu tập, chi phối sâu sắc đến đời sống văn hóa của đồng bào Khmer
*. Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  1. Hòa thượng Thích Thiện Pháp (2014), Báo cáo tổng kết công tác 10 năm hỗ trợ hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer (2004-2014), Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, số 44, tháng 9/2014, tr. 20.
 

Nam bộ, mối quan hệ mật thiết đối với kinh tế-xã hội của tộc người này lẫn an ninh chính trị trên địa bàn nhiều tỉnh, thành Nam bộ.
Nhiều năm qua, với sự quan tâm của nhà nước Việt Nam Trung ương Giáo hi Pht giáo Vit Nam, hệ phái Pht giáo Nam tông Khmer đã từng bước phát triển, trong đó lĩnh vực giáo dục. Tăng già vốn được xem mạng mạch lưu truyền của Phật pháp. Muốn vậy, giáo dục cần được xem điều kiện quan trọng để phát triển khả năng tu tập của họ nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng giác ngộ giải thoát. thế, giáo dục Phật giáo, trong đó Phật giáo Nam tông Khmer, cần được quan tâm, chú trọng bởi vì: Phật giáo thịnh hay suy, Giáo hội Phật giáophát triển hay không, phần lớn chủ yếu phụ thuộc vào giáo dục với cách tổ chức hệ thống các biện pháp tiến hành của nó.thể nói giáo dục Phật giáo một Phật sự trọng đại cốt yếu, xưa cũng như nay,Việt Nam cũng không ngoại lệ2.
Bài viết này của chúng tôi mong muốn đóng góp những ý kiến của mình cho sự phát triển giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer, cũng như để thích nghi đáp ứng với tình hình thực tế đang đặt ra hiện nay.
 1. HAI VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER HIỆN NAY
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sự phát triển hệ phái lẫn đặc trưng những thay đổi về kinh tế, hội ở vùng đất Nam bộ trong thời gian gần đây, chúng tôi đưa ra hai vấn đề cần quan tâm đối với giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer hiện tại là: (1) Xây dựng chương trình đào tạo hiện đại, chất lượng đội ngũ giảng dạy tốt, đáp ứng nhu cầuHọc viện Phật giáo Nam tông Khmer, (2) Tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng liên quan đến hội cho chư Tăng Nam tông Khmer.  1. Nguyễn Công (2014), Nghĩ về giáo dục Phật giáoViệt Nam. In trong: Thích Nhật Từ, Trương Văn Chung, Nguyễn Công (đồng chủ biên) (2014), Phật giáo với các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 821.
 
 
  1. Xây dựng chương trình đào tạo hiện đại, chất lượng đội ngũ giảng dạy tốt, đáp ứng nhu cầu Tăng sinh Học viện Phật giáo Nam tông Khmer
Hệ thống giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer tập trung chủ yếu ở Đng bng sông Cửu Long, gồm 3 cp: Sơ cp, Trung cp Đại học. Về bậc cấp Pali Vini thì được mở tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer thuộc 6 tỉnh, thành của Tây Nam bộ với trên 200 lớp3.000 Tăng sinh theo học3. Cònbậc trung cấp thì hiện có 6 trường Trung cp Pht học, ni bt nht là Trường Trung cp Pali Sóc Trăng. Nhưng cao nht là Học vin Pht giáo Nam tông Khmer ra đời vào năm 2006 tại Thành phố Cần Thơ, 1 trong 4 học viện đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer). Học viện đặt tại chùa Pôthisôm- rôn (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ). Tính đến nay đã đào tạo 3 khóa. Khóa I (2007-2011) 61 vị tốt nghiệp Cử nhân Phật học, Khóa II (2011-2015) 29 vị, Khóa III (2013-2017) 11 vị theo học4. Ngày 9/1/2019, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer long trọng tổ chức khánh thành giai đoạn I. Dự kiến tổng diện tích xây dựng gồm 6,7ha, gồm 19 hạng mục công trình, dự toán tổng kinh phí 451 tỷ đồng, chia làm ba giai đoạn xây dựng5.
Như thế, về mặt tổ chức, hệ thống giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer đã hoàn thiện với nhiều cấp bậc khác nhau, đáp ứng nhu cầu tu học của chư Tăng các tỉnh, thành. Đặc biệt, cao nhất giữ vai trò  1. Bùi Ngọc Điệp, Thành Hùng (2014), Một số vấn đề đặt ra đối với giáo dục đào tạo ở người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. In trong: Viện Nghiên cứu Tôn giáo-Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc, Kiên Giang, tháng 6/2014, tr. 254.
  2. Hòa thượng Thích Giác Toàn (2014), “Giáo dục Phật giáo Khmer trong tiến trình hội nhập phát triển”, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, số 44, tháng 9/2014, tr. 9.
  3. Nguồn: https://www.phatsuonline.com/can-tho-le-khanh-thanh-hoc-vien-phat-giao- nam-tong-khmer-giai-doan-i/. Ngày truy cập: 11/9/2019.
 

quan trọng nhất đối với hệ thống giáo dục này Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Sự ra đời của học viện này một niềm mong mỏi của chư tôn đức hệ phái, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của chư Tăng Nam tông Khmer đồng bào Khmer Nam bộ. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác đào tạo tại học viện này đang gặp nhiều khó khăn về sở vật chất, tài chánh, đội ngũ giảng dạy, chương trình đào tạo đặc biệt lượng Tăng sinh được tuyển vào học ngày một ít đi. Đây một vấn đề cần được lưu tâm, tìm hiểu nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng, một trong những giải pháp quan trọng cho công tác đào tạo tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer làm sao thiết kế được các chương trình đào tạo hợp lý, tính khoa học hiện đại, đào tạo mang tính đa ngành, bên cạnh chuyên ngành Phật học đang đào tạo tại đây. Mặt khác, học viện cũng rất cần một đội ngũ giảng dạy tốt, chuyên môn năng lực khoa học cao, phương pháp phạm tốt để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, người thầy giỏi mới tạo ra học trò tốt.
Những giải pháp sau đây những ý kiến của chúng tôi đưa ra thảo luận tìm kiếm những ưu tiên để phát triển công tác đào tạo tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer hiện nay:
_ Huy động đội ngũ giảng dạy chư Tăng năng lực khoa học, được đào tạo tại các nước như Ấn Độ, Thái Lan, Sri Lanka,… tham gia đào tạo chuyên ngành Phật học hiện nay tại học viện. Đồng thời, cần mời thêm các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về Phật giáocác trường đại học, viện nghiên cứu về đây để cùng phối hợp giảng dạy. Nhiều chư Tăng Nam tông Khmer hiện đã tốt nghiệp thạctrong ngoài nước một nguồn nội lực quý giá của hệ phái cần được sử dụng, phát huy trong công tác đào tạo tại học viện này trước mắt cũng như lâu dài. Theo chúng tôi, việc liên kết đào tạo, học hỏi mô hình từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cần được xem ưu tiên số một. Đặc biệt, trong tương lai Học viện Phật giáo Nam tông Khmer phải kết nối huy động được lực lượng này: “Hiện có trên 100 chư Tăng Pht go Nam tông Khmer đang du học tại các nước ngoài với học vị thạc sĩ, tiến sĩ 
chuyên ngành Phật học tại các nước Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, Ấn Độ.6
_ Tiếp cận học hỏi các chương trình đào tạo về Phật học tại các học viện Phật giáo trong nước cũng như các nước Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar,… để hội nhập với giáo dục Phật giáo thế giới cũng một vấn đề cấp bách hội đồng điều hành học viện này không thể không quan tâm. Biên soạn giáo trình giảng dạy cho Tăng sinh tại học viện một việc làm quan trọng, rất cần được hội đồng điều hành triển khai nhanh chóng hiện nay.
_ Học viện cần tham khảo, học hỏi để xây dựng mô hình đại học của Đại học Mahachulalongkorn (Thái Lan) theo hướng đa ngành để chư Tăng thể chọn lựa ngành học theo nhu cầu của họ. Nét đặc thù trong tu tập theo truyền thống Nam truyền người tu sĩ thể hoàn tục. thế, cần phối hợp với các trường đại học mở nhiều ngành học như: Tin học, ngoại ngữ, kinh tế, nông nghiệp, du lịch,… hệ vừa học vừa làm để sau này người học thể tìm kiếm việc làm, hội nhập hội. Thiết nghĩ, điều này chắc chắn sẽ thu hút được nhiều Tăng sinh đến học tập trước thực trạng học viện ngày càng có quá ít người theo học hin nay. Trong khi đó, có rt nhiu chư Tăng Nam tông Khmer lựa chọn các trường cao đẳng, đại học thuộc hệ công lập,thục bên ngoài để đáp ứng yêu cầu này. Báo cáo tổng kết công tác 10 năm hỗ trợ hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer (2004-2014) của Hòa thượng Thích Thiện Pháp cho biết: Nhiều chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer theo học ngành dân tộc-tôn giáo tại trường Đại học Khoa học hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), ngành tiếng Anh, ngành văn hóa Khmer Nam bộ, ngành ngữ văn Khmer Nam bộ, ngành luật, ngành công nghệ thông tin, ngành kế toán du lịch,… tại các trường đại học, cao đẳngThành phố Hồ Chí Minh, thành phố
  1. Hòa thượng Thích Thiện Pháp (2014), “Báo cáo tổng kết công tác 10 năm hỗ trợ hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer (2004-2014)”, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, số 44, tháng 9/2014, tr. 17.
 

Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh7.
_ Muốn đào tạo tốt thì nhất thiết phải song hành với nghiên cứu công bố khoa học. Đây một vấn đề mang tính căn bản của giáo dục đại học, trong đó đại học Phật giáo. vậy, hội đồng điều nh học vin nên tính toán, đu tư lâu dài cho mục tiêu này. Trước mắt, học viện cần tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo liên quan Phật giáo Nam tông Khmer gắn với các chủ đề tính khoa học thực tiễn cao để tìm ra những định hướng, giải pháp tốt cho sự phát triển hệ phái cũng như sinh hoạt tu tập của chư Tăng.
_ Xây dựng mở rộng hợp tác quốc tế, nhất các trường đại học Phật giáo lớn trên thế giới, cần thiết đối với sự phát triển học viện trong tương lai. Nên chú trọng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu cũng như tổ chức hội thảo, dịch thuật các giáo trình tài liệu giảng dạy. Đặc biệt, cần liên kết với các đại học Phật giáo nhằm giúp cho Tăng sinh hội ra nước ngoài du học thể học tiếp lên thạc sĩ, tiếnvề Phật học.
Việc xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trở thành một sở giáo dục phát triển toàn diện, uy tín chất lượng luôn niềm mong mỏi của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của chư Tăng hệ phái Nam tông Khmer. Học viện này được xem nền tảng quan trọng nhất cho việc phát triển giáo dục hệ phái trong tương lai. thế, trong ngày khánh thành giai đoạn 1 của học viện, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ mong muốn: Với sự phát triển lớn mạnh cộng đồng dân cư, sãi Khmer nên việc cần thiết xây dựng học viện để đào tạo nhân lực kế thừa xứng đáng trong thời kỳ mới. Việc xây dựng học viện rất cần thiết, không chỉ đóng góp cho sự tu học của chư Tăngđồng bằng sông Cửu Long, còn mang tầm khu vực, khi nhiều nước như Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia… ngỏ ý được giao lưu, liên kết với học viện8.


  1. Hòa thượng Thích Thiện Pháp (2014), “Báo cáo tổng kết công tác 10 năm hỗ trợ hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer (2004-2014)”, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, số 44, tháng 9/2014, tr. 17.
  2. Nguồn: https://www.phatsuonline.com/can-tho-le-khanh-thanh-hoc-vien-phat-giao-
 
 
  1. Tăng cường đào tạo các kiến thức kỹ năng liên quan đến hội cho chư Tăng Nam tông Khmer
Tại sao chúng tôi đặt ra vấn đề này? Một thực tế hiện nay Nam bộ ngày càng nhiều vấn đề hội đang nảy sinh tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân, trong đó tộc người Khmer Nam bộ. Những vấn đề hội nổi cộm của đồng bào Khmer Nam bộ hiện tại là: Hạ tầng sở còn thấp, giao thông đi lại khó khăn, hoạt động kinh tế kém phát triển nên thiếu việc làm cho lao động nông thôn Khmer, tỉ lệ sinh đẻ khá cao, trình độ dân trí thấp, một bộ phận còn thiếu nhà ở, thiếu đất sản xuất đối mặt với vấn đề nghèo đói ngày một gia ng9. Trong nhng tng đu m 2016, với đợt hạn hán kéo dài nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, đồng bào Khmer các tỉnh ven biển Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh,… gp rt nhiu kkn do kng thu hoạch được lúa thiếu nước sạch sinh hoạt. thế, hiện tượng di dân đã gia tăng, ngày càng nhiều người Khmer bỏ phum, sóc lên Thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh Đông Nam bộ để tìm kiếm việc làm. Trong một bài viết khác, chúng tôi đã nhận định: Nhng vn đề xã hội của người Khmer Nam bộ nếu không giải quyết căn bản, toàn diện sẽ trở thành một thách thức lớn cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội cũng như an ninh quốc phòng của Đồng bằng sông Cửu Long những năm tiếp theo. Tây Nam bộ một địa bàn rất nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững nước ta, không chỉ ở phương diện an ninh lương thực, còn nhiều lĩnh vực khác, nhất lĩnh vực phát triển nông thôn đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế ổn định hội, bảo tồn bản sắc văn hóa10.
Những vấn đề này đã trở thành một nỗi ưu tư, trăn trở lớn của nhiều chư tôn đức Tăng Phật giáo Nam tông Khmer ở nhiều tỉnh, thành Tây Nam bộ. Hơn ai hết, họ người hiểu nhất cuộc sốngnam-tong-khmer-giai-doan-i/. Ngày truy cập: 11/9/2019.
  1. Dương Hoàng Lộc, “Phát triển bền vững hội tộc người Khmer Nam bộ từ thực tiễn đến giải pháp”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 18, tháng 6/2015, tr. 2-3.
  2. Dương Hoàng Lộc, “Phát triển bền vững hội tộc người Khmer Nam bộ từ thực tiễn đến giải pháp”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 18, tháng 6/2015, tr. 3.
 

của người dân. Chùangay phum, sóc bữa ngọ của các được đầy đủ hay thiếu thốn còn phụ thuộc vào khả năng kinh tế của tín đồ Phật tử người Khmer. Hơn thế nữa, cuộc sống ngày một khó khăn của người Phật tử Khmer vốn gắn liền với chùa chiền, xem nhà như người dẫn đường tâm linh cho họ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc hành đạo, sinh hoạt tu tập của chư Tăng. Mặt khác, trong bối cảnh toàn cầu hóa tôn giáo mạnh mẽ phức tạp, cho nên nhiều nhóm Tin Lành truyền Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó vùng đồng bào Khmer sinh sống11. Thông qua hỗ trợ về kinh tế giúp đỡ nâng chất lượng cuộc sống, kêu gọi xóa bỏ hủ tục lạc hậu từ nhiều nhóm này, một số người Khmer ở các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh đã từ bỏ Pht giáo-một tôn giáo truyn thống của họ cải đạo. Hiện tượng này ngày một xu hướng lan rộng thể hiện tính phức tạp.
thế, một giải pháp đặt ra như một hồi ứng hữu hiệu của Phật giáo Nam tông Khmer đối với những vấn đề hội cũng như thách thức từ việc cải đạo của tín đồ chính tăng cường đào tạo kiến thức kỹ năng hội cho chư Tăng hệ phái, để hỗ trợ người Khmer phát triển kinh tế, hội, bảo vệ môi trường sống duy trì bản sắc văn hóa tộc người.
Thiết nghĩ, hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer cần kế hoạch dài hạn để tổ chức các khóa học cung cấp các kiến thức kỹ năng hội cho chư Tăng đang trụ trìcác chùa, nhất chư Tăng trẻcác tỉnh, thành. Những kiến thức kỹ năng hội chính là: tôn giáo học, nhân học, hội học, công tác hội, phát triển cộng đồng, tâm lý học, môi trường sức khỏe cộng đồng cùng các kỹ năng tham vấn tâm lý, kỹ năng truyền thông, kỹ năng tổ chức sự kiện,… Đây những kiến thức thuộc về ngoại minh (Thanh minh, Công xảo minh, Y phương minh, nhân minh), bên cạnh nội minh
- tức kiến thức Phật học, đức Phật chủ trương cho hàng đệ tử phải nắm vững để hoằng pháp được thuận lợi. Thiết nghĩ, nếu được trang bị tốt, các kiến thức kỹ năng này sẽ giúp cho chư Tăng đang


  1. Xem Trần Hồng Liên, “Chuyển đổi tôn giáo trong người Khmer tỉnh Trà Vinh”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5, 2014, Viện Nghiên cứu Tôn giáo.
 

trụ trì các chùa hội nhập hỗ trợ tốt cho Phật tử để họ khắc phục khó khăn trong cuộc sống vươn tới những dự án hỗ trợ cộng đồng trước những thách thức từ kinh tế, hội, môi trường do Phật giáođảm nhiệm đang tiến hành triển khai như các nước Thái Lan, Sri Lanka, Campuchia,…
Trong thời gian qua, tại một stỉnh, tnh Tây Nam b, chư Tăng Nam tông Khmer, ngoài việc thực hành chức năng văn hóa, giáo dục gắn kết cộng đồng, đã tiến hành các hoạt động an sinh hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nâng cao dân trí, đào tạo nghề cho con Khmer vùng sâu, vùng xa đã góp phần thay đổi bộ mặt phum, sóc. Hội đoàn kết sãi yêu nướctám tỉnh, thành của Tây Nam bộ gồm thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Hu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đã nhiều thành tích trong xóa đói giảm nghèo, hoạt động từ thiện hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai12. Để những hoạt động này đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực hơn nữa thì việc tăng cường đào tạo kiến thức kỹ năng liên quan đến hội một phương pháp hiệu quả đúng đắn để hướng tới: Đó phát triển dựa vào nội lực bản thân cộng đồng, để cộng đồng người tự giải quyết vấn đề của bản thân, tránh phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài.13
Chúng tôi nghĩ rằng, nếu các chương trình đào tạo này được thực hiện, chất lượng hiệu quả cao, thì chư Tăng Nam tông Khmer mới đáp ứng được nhiệm vụ: Chùa nơi Sư ở tu học, đào tạo đệ tử để phát triển mạng mạch Phật pháp.cũng người hướng dẫn cho con em Phật tử đến chùa tu học trải nghiệm đời sống tâm linh thông qua việc tổ chức giảng dạy giáo lý, lễ lạt, cầu an, cầu siêu, cũng như hướng dẫn đạo đức qua việc dạy nghề, nuôi dưỡng thân mạng đúng chánh pháp,…ảnh hưởng đến đời sống dân chúng14


  1. Dương Hoàng Lộc, “Phát triển bền vững hội tộc người Khmer Nam bộ từ thực tiễn đến giải pháp”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 18, tháng 6/2015, tr. 6.
  2. Dương Hoàng Lộc, “Phát triển bền vững hội tộc người Khmer Nam bộ từ thực tiễn đến giải pháp”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 18, tháng 6/2015, tr. 7.
  3. Hòa thượng Thích Giác Toàn (2014), “Giáo dục Phật giáo Khmer trong tiến trình hội
 

3. KẾT LUẬN
Xây dựng một nền tảng giáo dục tốt cho chư Tăng Nam tông Khmer cần được xem một ưu tiên của hệ phái trong tương lai. Phát triển toàn diện giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer còn nhằm hướng đến mục tiêu tối thượng của đạo Phật tự thân giác ngộ giải thoát trên nền tảng từ bi trí tuệ. Một xu thế không thể nào tránh khỏi hiện nay giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer cần phải tăng tốc, hội nhập với giáo dục Phật giáo trong nước quốc tế, đi đầu chính Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Mặt khác, những giá trị cũng như chiến lược giáo dục của Phật giáo, trong đó Phật giáo Nam tông Khmer, cần phải được thích nghi phù hợp với từng bối cảnh hội cụ thể để tùy duyên hóa độ, mang đặc điểm khế lý, khế cơ, khế xứ, khế thời, cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Đó cũng chính tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế hành đạo-một giá trị cốt lõi của Phật giáo Việt Nam qua hai ngàn năm lịch sử.***

nhập phát triển”, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, số 44, tháng 9/2014, tr. 7.
 


Tài liệu tham khảo
Thích Nht Từ, Trương Văn Chung, Nguyn Công Lý (đồng chbiên) (2014), Phật giáo với các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc, Kiên Giang, tháng 6/2014.
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 18, tháng 6/2015. Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, số 44, tháng 9/2014.
Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5, 2014, Viện Nghiên cứu Tôn giáo.


200
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây