14. Chương trình Phật học sau đại học tại trường Đại học Nam Kinh - TS.SC. Thích Nữ Tịnh Hoa

Thứ sáu - 06/12/2019 03:51
CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM KINH
TS.SC. Thích Nữ Tịnh Hoa

 
  1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA TRIẾT HỌC - ĐẠI HỌC NAM KINH
Tin tn Vin Triết học của Trường Đại học Nam Kinh là Khoa Triết học của Đại học Trung Ương, được tnh lp m 1920. Năm 1952, Khoa Triết bbãi b, cho đến m 1960 chuyên ngành Triết học thuộc khoa Chính trị được tái tnh lp. Năm 1977, Khoa Triết học chính thức được khôi phục. Năm 2000, Khoa Nghiên cứu Tôn giáo được tnh lp tại Khoa Triết học. Bộ phận này là một trong nhng khoa Triết học đu tiên ở Trung Quốc có được thẩm quyn cấp bằng tiến sĩ.
Năm 2002, Khoa Triết trở tnh đơn vị được quyn cp bằng học vTiến sĩ khoa học cp 1. Khoa Triết gồm cm chuyên ngành, bao gồm triết học Mác, triết học Trung Quốc, Triết học nước ngoài, Logic học, Lý lun học, Tôn giáo học, Triết học Khoa học và Công ngh, Triết học phương Đông. Trong đó triết học Mác là ngành học chính ca quốc gia, Tôn giáo học là ngành học chính ca tỉnh Giang Tô. Cả tám chuyên ngành trên đều c thể nghiên cứu lên Hậu Tiến sĩ.
Năm 2008, ngành học Triết học đã được chọn là ngành học chính của tỉnh Giang Tô. Năm 2009, Khoa Triết được chọn là nơi 
đào tạo, bồi dưỡng trọng điểm của Quốc gia. Ngành triết học được thu nhận hồ của lưu học sinh giáo viên tiến tu.
Kể từ khi bước vào thế kỷ mới, Viện đã c những tiến bộ lớn thông qua sự kết hợp hợp tác tối ưu ha của hai ngành Trung tâm nghiên cứu chủ nghĩabản đương đại Trung tâm nghiên cứu văn hóa và n go. Trung m nghiên cứu văn hóa truyn thống Trung Quốc Nho giáo, Đo giáo và Pht giáo được chọn làm cơ snghiên cứu chính cho Triết học và Khoa học xã hi ở tỉnh Giang Tô.
Ngoài ra, hàng ngũ giáo của Viện cũng đã tổ chức chương trình hot động nghiên cứu Văn hóa Trung Quốc, nghiên cứu Pht giáo, nghiên cứu so sánh Nho giáo đốc giáo, nghiên cứu Văn hóa Tôn giáo, Triết học Trung Quốc và nghiên cứu Đo đức phương Đông. Các ấn phẩm như Nghiên cứu Thiền học”, Nghiên cứu tôn giáo Nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc cũng ảnh hưởng rất lớn đến thế giới học thuật báo chí.
Về mảng đào tạo nhân sự, khoa rất coi trọng việc trau dồi chất lượng toàn diện khả năng đổi mới của sinh viên cũng như tập trung vào việc trau dồi tài năng tổng hợp với nền tảng vững chắc, kiến thức rộng khả năng thích ứng, kết hợp giảng dạy trên lớp, hoạt động học thuật thực hành hội. “Chế độ giảng dạy” tạm thời cải thiện toàn diện chất lượng chung của học sinh.
Trong cp độ đào to đại học, Vin chưa criêng chuyên ngành về Tôn giáo, nhưng vẫn c những môn học thuộc về Phật giáo như
Nghiên cứu Nghệ thuật Phật giáo (佛教艺术研究), Nghiên cứu Triết học nn sinh Pht giáo(佛教人生哲学研究)。
Về đào tạo sau đại học, tất cả các khoa của Viện đều cam kết xây dng kỷ luật hng nht và trau di tài năng hng nht, tập trung vào việc trau dồi khả năng của sinh viên sau đại học để nắm bắt các vấn đề học thuật tiên tiến, xây dựng quan điểm học thuật sáng tạo tuân thủ các tiêu chuẩn học thuật. Viện tích cực tổ chức khuyến khích sinh viên tham gia vào các hình thức hoạt động giao lưu quốc tế, đạt được kết quả thành tích đáng chú ý. Nghiên cứu sinh thạc sĩ 
phải được thông qua kỳ thi tuyển chọn, còn riêng đối với Lưu học sinh thì không cần trải qua kỳ thi khảo hạch, chỉ cần nộp hồ xét duyệt HSK cấp 5, chương trình đào tạo kha học ba năm.
Đối với cấp học Tiến sĩ; sinh viên trong nước cũng cần trải qua kỳ thi khohch, lưu học sinh chủ yếuáp dụng cho hệ thống thẩm định để tuyển sinh cần phải c bằng HSK cấp 6, chương trình ba năm (hoàn thành thời gian bảo vệ luận án tiến không quá tám năm).
Viện cam kết tăng cường trao đổi hợp tác nước ngoài, cố gắng xây dựng một bộ phận triết học hạng nhất trên nền tảng quốc tế. Để đạt được điều này, Viện đã mời nhiều nhà triết học nổi tiếng khắp nơi trên thế giới về giảng dạy thiết lập quan hệ hợp tác trao đổi lâu dài với các trường đại học nổi tiếngnước ngoài, tổ chức nhiều hội nghị quốc tế c tầm ảnh hưởng quan trọng. Mỗi năm, nhiều học giả nổi tiếngnước ngoài được mời đến thuyết trình. Hàng năm cnhiều sinh viên của trường đi các nước để tham dự các bài giảng hoặc tham gia các hội nghị học thuật đạt được kết quả tốt.
  1. CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC SAU ĐẠI HỌC
(1) Chương trình học Thạc
Các kha học Thạcchủ yếu được chia thành bốn loại: A, B, C D:
Loại A: Môn học chung toàn trường Loại B: Môn học cấp một
Loại C:  Môn học bắt buộc chuyên nghành Loại D: Môn tự chọn
Trong số đó, A, B và C là các môn học bt buộc để ly bằng và loại D Môn học tự chọn. Chương trình cấp bằng thạcáp dụng hệ thống tín chỉ. Do đ, ngoài việc hoàn thành các kha học bắt buộc, chương trình cấp bằng thạccũng phải hoàn thành các tín chỉ tự chọn bắt buộc. Sinh viên đại học trong chuyên ngành này phải hoàn thành 32 tín chỉ. Các sinh viên không học đại học chuyên
 

ngành phải hoàn thành 36 tín chỉ. Luận văn hoàn chỉnh từ 3,5 vạn từ trở lên.
Thạc sĩ: bao gồm những môn học như sau
A类:
中国特色社会主义理论与实践研究       (2学分)
Nghiên cứu thực tin và lý lun chnghĩa xã hi đc sc Trung Quốc (2 học phần)
B类:
哲学动态与评论    (3学分)
Triết học động thái và bình lun (3 học phần)
C类:
宗教学专题研究 (核心)    (3学分)
Nghiên cứu chuyên đề Tôn giáo học (3 học phần)
宗教学概论(3学分)
Tôn giáo học khái luận (3 học phần)
儒佛道三教关系史与论 (3学分)
Quan hệ sử luận trong Tam giáo Nho - Phật - Đạo (3 học phần)
D类:
中国近现代哲学专题     (3学分)
Chuyên đề Triết học Trung Quốc cn hin đại  (3 học phần)
道教概论               (3学分)
Đạo giáo khái luận (3 học phần)
佛教概论    (3学分)
Phật giáo khái luận (3 học phần)
宗教艺术 (3学分)
 

Tôn giáo nghệ thuật  (3 học phần)
现代新儒学专题研究      (3学分)
Nghiên cứu chuyên đề Tân nho học hiện đại (3 học phần)
宗教与文化           (3学分)
Tôn giáo văn ha (3 học phần)
宗教教义学    (3学分)
Tôn giáo giáo nghĩa học (3 học phần)
信仰与文化研究   (3学分)
Nghiên cứu tín ngưỡng văn ha (3 học phần)
中国民间宗教与信仰  (3学分)
Tín ngưỡng và Tôn giáo dân gian Trung Quốc (3 học phần)
佛学研究史料与方法    (3学分)
Phương pháp sử liệu nghiên cứu Phật học (3 học phần)
佛教经典研究         (3学分)
Nghiên cứu kinh điển Phật giáo (3 học phần) 宗教与现代社会          (3学分) Tôn giáo hội hiện đại (3 học phần) 现代西方宗教哲学  (3学分)
Triết học Tôn giáo Tây phương hin đại (3 học phần)
1. Chương trình học Tiến
Chương trình tiếnc những đặc điểm như sau:
Thứ nhất, việc đào tạo Nghiên cứu sinh tiến được thực hiện theo nguyên tắc dựa trên chương trình giảng dạy dựa trên bài viet luận văn. Nghiên cứu sinh thời gian 3 học kỳ đầu tiên phải hoàn tất chương trình học: thứ nhất môn chuyên ngành: bao gồm 3 môn học chuyên ngành trong đ c môn học của thầy giáo hướng dẫn. Thứ hai phải hoàn tất bằng HSK cấp
 

6. Thứ ba một môn học bắt buộc: khái quát về Trung Quốc 国概况
Nghiên cứu sinh được quyền chọn lựa ba môn học trong số các môn chuyên ngành về Phật giáo trong các môn học sau:
1. 中国佛学
2. Pht học Trung Quốc
3. 儒佛道三教关系研究
4. Nghiên cứu quan hệ Tam giáo Nho - Phật - Đạo 5. 佛教原著精读
6. Tinh đọc Phật giáo nguyên trước 7. 唯识学研究
  1. Nghiên cứu Duy thức học
  2. 肇论 Triu lun 10. 大乘起信论
11. Đại thừa Khởi tín luận
Trước khi kết thúc học kđu tiên, các sinh viên theo sự chỉ đo của thầy hướng dẫn về phương án bồi dưỡng chuyên ngành, về kế hoạch bồi dưỡng nghiên cứu sinh học vị TiếnĐại học Nam Kinh, đồng thời phải kịp thời báo cáo phương án chuẩn bị về đề tài luận văn cho ban quảnnghiên cứu sinh.
Th hai: Nghiên cứu sinh phải hoàn thành hai bài báo: Một bài o trong nước và một bài o đăng tại Trung Quốc loại CSSCI.
Th ba: bài luận án từ 13 vạn từ trở lên.
  1. KẾT LUẬN
Thông qua chương trình đào tạo chuyên ngành Phật học cấp độ sau Đại học tại trường Đại học Nam Kinh, chúng ta c thể thấy được hệ thống Giáo dục chuyên ngành Phật giáo tại trường Đại học Nam Kinh kiện toàn đầy đủ, c tính khoa học.
 Tài liệu tham khảo
龚放、冒荣 编著:《南京大学》,长沙:湖南教育出 版社,1995年。Long Phóng, Xương Mạo (Biên soạn): <Đại học Nam Kinh>, Trường Sa: NXB Giáo dục HNam, 1995.
南京大学校庆办公室 编辑:《南京大学》,南京: 南京大学校庆办公室,1982年。Văn phòng Hiệu Khánh Trường Đại học Nam Kinh (Biên son), <Đại học Nam Kinh>, Nam Kinh: Văn png Hiu Knh Trường Đại học Nam Kinh, ấn hành, 1982.
洪银兴 主编:《南京大学》,杭州:浙江大学出版 社,1999年。Hồng Ngân Hưng ( chủ biên ): <Đại học Nam Kinh>, Hàng Châu: NXB Đại học Triết Giang, 1999.
南京大学招生分配办公室 编:《南京大学专业概况》, 南京:南京大学出版社,1985年。Văn phòng phân phối tuyn sinh Trường Đại học Nam Kinh (son): <Khái quát vtình hình chuyên ngành của Trường Đại học Nam Kinh>, Nam Kinh: NXB Đại học Nam Kinh, 1985.
王德滋 主编:《南京大学百年史》,南京:南京大学 出版社,2002年。Vương Đức (chủ biên): <Lịch sử trăm m Trường Đại học Nam Kinh>, Nam Kinh: NXB Đại học Nam Kinh, 2002.
https://philo.nju.edu.cn/f2/ba/c4700a127674/page.htm https://philo.nju.edu.cn/f2/b9/c4700a127673/page.htm https://philo.nju.edu.cn/f2/8b/c4697a127627/page.htm https://philo.nju.edu.cn/4706/list8.htm

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây